Rotator zdjęć

Główna treść strony Stowarzyszenie Ubi-Lex

Stowarzyszenie Ubi-Lex jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS w dniu 07.07.2015r. pod nr 0000565322.
Celem Stowarzyszenia jest kontrola przestrzegania prawa przez organy samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców instytucjonalnych działających w przestrzeni publicznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony praw konsumentów.
 

Adres siedziby : ul. Szlachecka 18, 05-250 Radzymin
Adres do korespondencji : jw.
Adres e-mail : ubi-lex@wp.pl
Osoba do kontaktu : Dariusz Ligęza
Telefon kontaktowy : 501079718

Prezes : Andrzej Czaplicki
Wiceprezes : Dariusz Ligęza
Członek zarządu : Longin Szyszkowski
Członek zarządu : Andrzej Gulatowski