Rotator zdjęć

Główna treść strony Miasta ze św. Wojciechem w herbie

MIASTA ZE ŚW. WOJCIECHEM W HERBIE

W Polsce są cztery miasta, które w herbie posiadają św. Wojciecha: Mława, Serock, Radzionków i Trzemeszno.

Trzemeszno

  • -

Wydaje się, że najbardziej złożony proces związany ze stosowaniem herbu przebiegał w mieście pierwotnego złożenia ciała św. Wojciecha -  w Trzemesznie. Tam to herb znany jest co najmniej od 1661 roku i utrzymywał się przez wiek XVIII. Burzliwe dzieje Polski spowodowały zmiany w wizerunku i stosowaniu herbu. Po II wojnie światowej  w 1950 roku herb wycofano z użytkowania, aż do 1987 roku. W uchwale Rady Miejskiej Nr L/307/2002 z dnia 29.05.2002 roku czytamy: ”Po wielu trudnościach natury administracyjnej Rada Państwa uznała prawomocność uchwały rady narodowej Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 29 października 1987 roku w sprawie stosowania historycznego herbu miasta Trzemeszna. W oparciu o tę decyzję Prezydium Rady Narodowej zleciło mgr B. Olszewskiemu opracowanie projektu na podstawie już istniejącego wzoru. Z kilku przedstawionych propozycji wybrano wzór najbardziej zbliżony do stosowanego w Trzemesznie, urzędowo między innymi na tablicy Zarządu Miejskiego w Trzemesznie.

Wersja ta przedstawia popiersie św. Wojciecha na powszechnie stosowanej tarczy herbowej. Św. Wojciech na tym wizerunku ubrany jest w infułę, kapę oraz paliusz. Fantazyjne zdobnictwo tych elementów stroju liturgicznego jest wykonane na białym tle w kolorach niebieskim, złotym i czarnym. Paliusz w kolorze białym z czterema czarnymi krzyżami, dwa na piersiach i po jednym na ramionach, narzucony jest na kapę. W prawej ręce postać św. Wojciecha dzierży krzyż podwójny, w lewej dwie dzidy i jedno wiosło w kolorze złotym. Również infuła jest otoczona złotą aureolą. Wzorem jest herb umieszczony na budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. 1 Maja.”
Trzemeszno - miasto w województwie wielkopolskim, nad Jeziorem Popielewskim, na Pojezierzu Gnieźnieńskim. 7,8 tys. mieszkańców (2001). Ściśle związane z początkami chrześcijaństwa w Polsce. Prawa miejskie otrzymał przed 1382 rokiem. Klasztor  benedyktynów z X w. był miejscem pierwotnego pochówku św. Wojciecha. Miasto położone jest przy trasie Szlaku Piastowskiego wytyczonego w 1960 roku.

Radzionków

  • -

Postać samego św. Wojciecha widnieje także w herbie Radzionkowa. Zapewne związane jest to z legendą o pobycie św. Wojciecha i jego brata Radzima - Gaudentego w tej miejscowości. Nadanie herbu nastąpiło na podstawie Uchwały Nr I/N/2/99Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 11 września 1999 roku, na podstawie dekretu z dnia 23 lutego 1999 roku Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej. „Herbem miasta Radzionkowa jest, w polu błękitnym tarczy hiszpańskiej, postać św. Wojciecha na srebrnym obłoku, w szacie srebrno - czerwonej, trzymającego w ręce prawej wiosło złote, w lewej ręce takiż krzyż lotaryński”.

 

Radzionków - miasto w powiecie tarnogórskim, województwo śląskie. W 1951 roku otrzymał prawa miejskie, ale od reformy administracyjnej w 1979 roku wchodził w skład Bytomia, był jedną z dzielnic tegoż miasta. Na nowo status miasta Radzionków uzyskał 1 stycznia 1998 roku.

Mława

  • -

Uchwała Nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 31 marca 2003r. mówi, że: „Herbem Miasta Mławy, jest wizerunek zawierający „dwie wieże koloru czerwonego zwieńczone krzyżami , między nimi biskup - Św. Wojciech, w szatach biskupich, w infule, w czerwonym ornacie, trzymający w lewej ręce krzyż, a w prawej wiosło. Po bokach zewnętrznych wież napisy: AOR/PSM (Adalbertus Orator Regni - Poloniae Sanctus Martyr - co znaczy Wojciech Orędownik Królestwa Polskiego Święty Męczennik). Dołem wieże połączone są łukiem symbolizującym rzekę. Kartusz powinien posiadać kształt profilowany, łagodnie zaokrąglony, niejako wpisujący się w koło, nawiązujący do dużej okrągłej pieczęci z dawnych lat, obwiedziony ciągłą grubą linią”.

 

Mława - miasto powiatowe położone w północnej części woj. mazowieckiego. Dokument
z 13.07.1429 roku nadał staremu osiedlu Mława przywilej założenia miasta. W 1976 roku utworzono zbiornik retencyjny Ruda, w dorzeczu: Mławka - Wkra - Narew  Wisła. Miasto oprócz herbu posiada hejnał, flagę na której zamieszczony jest św. Wojciech, medal z napisem: “Zasłużony dla miasta Mławy, a także pieczęć okrągłą z herbem.

Serock

  • -

Herbem Miasta i Gminy Serock jest „w błękitnym polu umieszczona postać Świętego Wojciecha w stroju biskupim. Św. Wojciech w prawej ręce trzyma złoty  pastorał, lewa ręka jest zgięta i oparta na piersiach, szata wierzchnia - ornat - jest w    kolorze złotym, z czerwonym pasem po środku, szata spodnia - alba -   w kolorze   białym. Twarz i ręce w kolorze białym, stopy w kolorze  złotym. Po prawej stronie świętego umieszczona jest wielka złota litera -  "S" jako inicjał wyrazu "SANCTUS" , a po stronie lewej wielka złota litera "A" jako inicjał wyrazu "ADALBERTUS".

 

Serock - miasto w powiecie legionowskim, województwo mazowieckie, malowniczo położone nad Zalewem Zegrzyńskim, u zbiegu Narwi i Bugu. Oprócz herbu, miasto posiada hejnał i flagę. Pierwsza wzmianka o Serocku pochodzi z dokumentu dla opactwa benedyktynów w Mogilnie z 1065 roku. Prawa miejskie chełmińskie uzyskało z rąk księcia Janusza w 1417 roku.