Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021

Budowa SUW ul. Nasielska

Kategoria: Wodociągi

Opis: W 2019 r. wybudowano budynek administracyjno-biurowy z częścią technologiczną. Wybudowano zbiornik czystej wody. Wywiercono dwie studnie oraz wybudowano halę magazynową i wiatę stalową nad parkingiem. W kolejnym roku powstała sieć między-obiektowa, wykonano instalację sanitarną i elektryczną budynku administracyjnego i technicznego. W 2021 r. powstał kolejny budynek stacji uzdatniania wody, budynek administracyjno-biurowy oraz zbiornik czystej wody i ujęcie wody. Zagospodarowano także teren wokół budynku.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 7 632 605,59 zł

Kwota całkowita: 7 632 605,59 zł

Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SPZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu

Kategoria: Inne, administracja, zdrowie

Opis: Przekazano dotację celową dla SPZOZ w celu dofinansowania kosztów odnowienia elewacji budynku oraz na zagospodarowanie terenu zieleni przed budynkiem.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 50 000 zł

Kwota całkowita: 50 000 zł

Budowa placu manewrowego i parkingu na terenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Kategoria: Budownictwo komunalne

Opis: W ramach inwestycji usunięto starą, zniszczoną nawierzchnię i położono nową.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 46 836,64 zł

Kwota całkowita: 46 836,64 zł

Budowa ul. Mickiewicza w Serocku

Kategoria: Drogi

Opis: W 2021 r. w ramach inwestycji zbudowano 1635 m2 nawierzchni, 207 m2 zjazdów z kostki betonowej i 463 m2 chodnika na ul. Mickiewicza w Serocku.

Dotacja celowa z budżetu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 215 827 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 362 911,84 zł

Kwota całkowita: 578 738,84 zł

Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku

Kategoria: Drogi

Opis: W ramach inwestycji na ulicach Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku wykonano 666 mb nawierzchni, 816 m2 chodnika z kostki betonowej oraz 713 m2 zjazdów z kostki betonowej.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 1 593 957 zł

Kwota całkowita: 1 593 957 zł

Budowa drogi gminnej do strefy przemysłowej w Serocku

Kategoria: Drogi

Opis: W ramach inwestycji opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której wybudowano zjazd o powierzchni 70 m2 oraz jezdnię o powierzchni 344,5 m2

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 167 000 zł

Kwota całkowita: 167 000 zł

Przebudowa wodociągu ul. Traugutta

Kategoria: Wodociągi

Opis: W ramach inwestycji przebudowano 400 mb sieci wodociągowej.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 147 267,48 zł

Kwota całkowita: 147 267,48 zł

Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock

Kategoria: Wodociągi

Opis: W ramach inwestycji wybudowano 372 mb sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej, Słowackiego, Witkiewicza, Norwida i Warszawskiej w Serocku.

Kwota z budżetuMiasta i Gminy: 141 527,97 zł

Kwota całkowita: 141 527,97 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki

Kategoria: Kanalizacja

Opis: W ramach inwestycji w 2020 r. wybudowano 198 mb kanału sanitarnego. W 2021 r. powstało kolejne 330,50 mb kanału sanitarnego, a także 30 szt. przyłączy sanitarnych oraz przepompownia ścieków wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

Kwota z budżetuMiasta i Gminy: 1 512 486,15 zł

Kwota całkowita: 1 512 486,15 zł

Budowa punktów świetlnych w Serocku – ul. Sadowa

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2021 r. opracowano dokumentację techniczną oraz zbudowano 137 mb oświetlenia drogowego wraz z montażem 4 słupów z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 24 849 zł

Kwota całkowita: 24 849 zł

Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W ramach inwestycji dokonano wymiany 17 szt. opraw sodowych na oprawy typu LED w Serocku, na Osiedlu Nowy Świat.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 33 210 zł

Kwota całkowita: 33 210 zł

Budowa punktów świetlnych w Serocku – ul. Gomuleckiego

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2021 r. opracowano dokumentację techniczną i wybudowano 75 mb oświetlenia drogowego oraz zamontowano 3 słupy z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 25 999,74 zł

Kwota całkowita: 25 999,74 zł

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Serock

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W ramach inwestycji zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Serock.

Dofinansowanie od Marszałka w wysokości: 80 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 135 000 zł

Kwota całkowita: 215 000 zł