Rotator zdjęć

Główna treść strony Jak było?

Jak było do tej pory

Na terenie Miasta I Gminy Serock nie obowiązuje jednolity pod względem wizualnym oraz konstrukcyjno-architektonicznym system informacji miejskiej. W przestrzeni publicznej funkcjonuje wiele niejednolitych nośników informacyjnych zamieszczanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, instytucje i stowarzyszenia oraz osoby prywatne. Wprowadza to nie tylko wizualny i architektoniczny nieład w przestrzeni, wpływając negatywnie na wizerunek miasta i gminy, ale też zdecydowanie utrudnia identyfikację samorządowych  nośników informacyjnych oraz poruszanie się po terenie miasta i gminy. 

Główne problemy obecnego systemu:

  • brak spójności wizualnej
  • oznakowanie jest trudne do zauważenia, nie wyróżnia się
  • brak strategii w podawaniu informacji i ich hierarchii
  • brak oznakowania na trasach turystycznych i historycznych (brak map, oznaczeń)
  • brak informacji o odległości obiektów
  • oznakowanie tras tematycznych nie jest zintegrowane z głównym systemem oznaczeń
  • jak było