Rotator zdjęć

Główna treść strony Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku
Adres: ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
Dni i godziny otwarcia: od wtorku do soboty w godzinach od 7.00 do 15.00

Prowadzący punkt: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku


Rodzaj odbieranych odpadów:
•    makulatura (papier i tektura),
•    tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
•    szkło opakowaniowe,
•    odpady ulegające biodegradacji,
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•    odpady wielkogabarytowe,
•    zużyte opony,
•    żarówki, świetlówki,
•    odpady poremontowe,
•    odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, opakowania po farbach i lakierach).

Zbiórka przeterminowanych leków

Informujemy, że mieszkańcy mogą oddawać przeterminowane leki i zużyte baterie do specjalnych pojemników, które ustawione są w aptekach i ośrodkach zdrowia na terenie gminy. Pamiętajmy, że przeterminowane leki należą do odpadów niebezpiecznych, dlatego tak ważna jest ich selektywna zbiórka i unieszkodliwienie w procesie termicznej utylizacji. Leki zbudowane są z szeregu związków chemicznych, które po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi, a także, w przypadku wyrzucania ich bezpośrednio razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, bądź wrzucania do kanalizacji, stanowią duże zagrożenie dla środowiska. Dzieje się tak dlatego, że leki, pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną, a związki w nich zawarte są bardzo trwałe i przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie, co z kolei może powodować, iż do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.
 

Wykaz punktów na terenie miasta i gminy Serock, gdzie znajdują się pojemniki na przeterminowane leki oraz zużyte baterie
 

Pojemniki na przeterminowane leki:

 1. Apteka Syrenka w Serocku, ul. Pułtuska 27 lok. 2  (prowadzący LEK PHARMA Sp. z o.o. ul. Klimczaka 22 m. 6, 02-797 Warszawa)
 2. Apteka „AFI” w Serocku, ul. Rynek 17/10, 05-140 Serock
 3. Apteka w Serocku, ul. T.Kościuszki 3, 05-140 Serock (prowadzący Apteki Polskie Sp. z o.o., ul. Nasielska 9B, 05-140 Serock)
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, ul. A.A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, Ośrodek Zdrowia w Dębe 38, 05-140 Serock
 6. Apteka MAXFARM, ul. Pułtuska 53D, 05-140 Serock

Pojemniki na zużyte baterie:

 1. SKLEP Spożywczo - Przemysłowy Agnieszka Fryś, Dębe 34, 05-140 Serock.
 2. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Witold Szymański, Dębe, ul. Przylaszczki 1, 05-140 Serock.
 3. Sklep ogólnospożywczy i przemysłowy Walkowska Barbara, Gąsiorowo, ul. Grunwaldzka 45, 05-140 Serock.
 4. MINI SAM Jadwiga Walczak, IZBICA, ul. Wiejska 77, 05-140 Serock.
 5. ART. SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWE, Irena Górska, Jachranka, ul. Zegrzyńska 31, 05-140 Serock.
 6. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Sylwia Drewnowska, Jachranka, ul. Jasna 23, 05-140 Serock.
 7. FIRMA HANDLOWA Dłużewski Janusz, Jadwisin, ul. Szaniawskiego 29, 05-140 Serock.
 8. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jarosław Pielach, Jadwisin. ul. Szkolna 5, 05-140 Serock.
 9. Sklep Spożywczo  Przemysłowy S.C. Rzemek Ewelina, Kalinowska Grażyna, Kania Nowa, ul. Nadbużańska 15, 05-140 Serock.
 10. Firma Handlowo-Usługowa „Michałek” Kurowska Marzena, Kania Polska, ul. Nadbużańska 40, 05-140 Serock.
 11. SKLEP SPOŻYWCZO- PRZEMYSŁOWY Bogusław Nalewajek, Karolino 8A, 05-140 Serock.
 12. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ”IMPERIUM”, Łacha, ul. Mazowiecka 10, 05-140 Serock.
 13. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Bednarska Anna, Marynino 44, 05-140 Serock.
 14. P.H.U. ”ALZ” Andrzej Rakowski, Nowa Wieś, ul. Serocka 30, 05-140 Serock.
 15. P.H.U. „IMP-EKS” Sławomir Wroniak,  Serock, ul. Pułtuska 37, 05-140 Serock.
 16.  DOM HANDLOWY ”U WŁADA” Iwona Ciszkowska, Serock ul. Nasielska 9B, 05-140 Serock. 
 17. P.H.U ”TEKAPOL” Kazimierz Popielarz, Łukasz Popielarz, Agata Popielarz-Grygalewicz, Serock, ul. Kościuszki 4, 05 -140 Serock.
 18. VOLPOL Sp. z o.o., Serock, ul. Pułtuska 38, 05-140 Serock.
 19.  CLIMAX Sklep Spożywczy Cezary Sieńkowski, Serock, ul. 11 listopada 8 lok. 3, 05-140 Serock.
 20. Art. Spożywczo - Przemysłowe Piotr Gąsiorowski, Skubianka 58A, 05-140 Serock.
 21. Sklep Spożywczo - Przemysłowy Arleta i Małgorzata Pawlak s.c., Skubianka, ul. Zegrzyńska 13B, 05-140 Serock.
 22. Sklep Spożywczo - Przemysłowy Wiesława Szajkowska, Stanisławowo 18A, 05-140 Serock.
 23. DELIKATESY NA POGODNEJ ARTUR WIĘCKI, Stasi Las, ul. Pogodna 1, 05-140 Serock.
 24. WOGA Gabriel Perczyński, Wola Kiełpińska 14, 05-140 Serock.
 25. Sklep Wielobranżowy „U Edzia” Edward Urbanowicz, Groszkowskiego 14, 05-131 Zegrze.
 26. Sklep Spożywczo – Przemysłowy Sabina Kmiołek, Wierzbica 29a, 05-140 Serock.
 27. Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.
 28. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock.
 29. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku, ul. Pułtuska 68, 05-140 Serock.
 30. Zespół Szkół w Zegrzu, ul Oficerska 3, 05-131 Zegrze.
 31. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, Wola Kiełpińska, 05-140 Serock.
 32. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie, ul. Szkolna 46, 05-140 Serock.