Rotator zdjęć

Główna treść strony Informacja adresowa

Informacja adresowa

W przypadku nieruchomości zabudowanych bądź posiadających już adres swojej posesji obowiązek umieszczenia tabliczki spoczywa na właścicielu. TUTAJ znajdą Państwo informację, gdzie w gminie Serock mozna wykonać tabliczki numeryczne. 
Tabliczkę numeryczną możecie Państwo zamówić w każdej innej firmie, która ma taką usługę w ofercie. W tym celu należy dostarczyć wykonawcy specyfikację graficzną, która jest dostępna TUTAJ

Tablice uliczne adresowe miejskie na budynki obejmują trzy wielkości tablic: wysokość 250 mm – mała tablica, wysokość 350 mm – duża tablica, wysokość 450 mm – duża tablica z nazwą ulicy w dwóch wierszach.

Kolorystyka tablic adresowych nawiązuje do SIM. Elementem wspólnym jest identyczny układ tablic oraz dolny pasek kolorystyczny. Dodatkowo po zastosowaniu folii odblaskowej, litery i cyfry widoczne mogą być nocą co zapewnia właściwą czytelność. Rodzaj pisma i kształt liter zapewnia właściwą czytelność tablicy. Dodatkową informację stanowi podanie numerów posesji na danym odcinku ulicy oraz kierunek ich wzrastania.

  • tablice numeryczne

Tablice uliczne sołeckie obejmują jedną wielkość tablic: wysokość 250 mm, a długość tablicy dostosowana jest do długości nazwy. Kolorystyka tablic adresowych nawiązuje do SIM.

  • tablice sołeckie

Tablice numeryczne obejmują różne szerokości tablic dostosowane do długości numeru. Kolorystyka w nich zastosowana jest taka sama jak w tablicach ulicznych. Dodatkową informacją jest wprowadzenie strzałki na danej tablicy i odcinku ulicy określając kierunek wzrastania numerów.

  • tablice numeryczne

Tablice naścienne informacyjne przeznaczone są do montowania na obiektach administrowanych przez Miasto i Gminę Serock, wspólnoty mieszkaniowe lub innych administratorów. Montowane są zazwyczaj na zewnętrznej elewacji budynku w widocznym miejscu z boku wejścia głównego. Kolorystyka tablic nawiązuje do SIM.

  • tablica nascienna