Rotator zdjęć

Główna treść strony Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego realizuje poniższe zadania:

- rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów
- wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktu stanu cywilnego
- sprostowanie oczywistych błędów pisarskich
- zmiana imion i nazwisk
- wydawanie zaświadczeń do zawarcia ślubu konkordatowego
- udzielanie ślubu cywilnego w lokalu urzędu i poza lokalem