Rotator zdjęć

Główna treść strony Przyjęcia interesantów

Przyjęcia interesantów

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski w zagadnieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne referatów, przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, w godzinach 12.00 – 15.30.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Marek Bąbolski w sprawach związanych z inwestycjami, sprawami komunalnymi, wodociągowymi i ochrony środowiska przyjmuje również w poniedziałki, w godzinach 12.00 – 15.30.

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez wcześniejszych zapisów.

W sprawach nagłych, wymagających interwencji burmistrza można ustalić spotkanie w innym terminie niż ww. termin poniedziałkowy. W tym celu prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod nr 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński pełni dyżur w poniedziałki w godz. 18.30 – 20.30 w pokoju 31.
Rada Seniorów przyjmuje informacje i sugestie dotyczące problemów seniorów i osób starszych pod e-mail: serock.radaseniorow@gmail.com oraz w każdą środę w godzinach 12.00 – 14.00 w Klubie Aktywności Społecznej ul. Kościuszki 8a w Serocku.

Referaty UMiG w Serocku przyjmują interesantów i realizują sprawy mieszkańców w godzinach pracy urzędu bez konieczności wcześniejszego umawiania się (pon 8.00 – 18.00, wt – pt 8.00 – 16.00).

 

Powrót do topu strony