Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020

Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo – oświetlenie drogi gminnej

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa + oświetlenie, monitoring

Opis: W 2019 r. została opracowana dokumentacja techniczna dotycząca budowy punków świetlnych w m. Bolesławowo. W 2020 r. zakończono budowę oświetlenia drogowego na długości 551 m i montażu 13 słupów z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 55 363,94 zł (w tym fundusz sołecki: 14 665 zł)

Kwota całkowita: 55 363,94 zł