Rotator zdjęć

Główna treść strony DBAMY O ŚRODOWISKO

DBAMY O ŚRODOWISKO

Stronicowanie

 • Dzień Dziecka na ścieżkach

  Dzień Dziecka na ścieżkach

  2021.06.01

  Z okazji Dnia Dziecka, zachęcamy Państwa do aktywnego wypoczynku z dziećmi na naszych ścieżkach dydaktycznych, krajoznawczo-turystycznych. Ścieżki przebiegają wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego, wśród interesujących obiektów przyrodniczych takich jak Rezerwat Jadwisin, Rezerwat Wąwóz Szaniawskiego, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, wśród bogatej fauny i flory.

 • Czyste Powietrze - punkt w urzędzie

  Czyste Powietrze - punkt konsultacyjny w urzędzie

  2021.05.27
  Przypominamy, że od ubiegłego roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku działa Punkt, w którym można skonsultować oraz złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

   
   
 • #serockdlaziemi

  #serockdlaziemi

  2021.05.10

  Miło nam poinformować, że 10 maja 2021 r. zakończyły się prace komisji konkursowej polegające na ocenie prac zgłoszonych w ramach konkursu #serockdlaziemi zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.

 • Dotacje na wymianę pieców i budowę oczyszczalni

  Dotacje na wymianę pieców i budowę oczyszczalni

  2021.04.28

  Już w maju rusza kolejny nabór wniosków na udzielenie dotacji gminnej na wymianę systemów grzewczych oraz na przedsięwzięcia służące gospodarce wodnej polegające na likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

 • Odprowadzanie wód z posesji

  Odprowadzanie wód z posesji

  2021.04.20

  W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie zgłoszeniami złego stanu gminnych dróg gruntowych wskutek zalewania wodami roztopowymi czy opadowymi oraz mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych dróg oraz terenów przyległych do nich przypominamy, że obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania „własnych” wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych

  Odbiór odpadów wielkogabarytowych

  2021.04.16

  Zastanawiasz się co zrobić z niepotrzebnymi, starymi lub zepsutymi meblami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE), których nie będziesz już używać?

   

 • Powietrze - wspólna sprawa

  Powietrze - wspólna sprawa

  2021.04.08

  Miasto i Gmina Serock od wielu lat walczy z problemem niskiej emisji, która jest głównym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Jednym z najważniejszych działań jest prowadzony od 2014 roku program dofinansowania z budżetu gminy wymiany pieców węglowych na piece ekologiczne.

   

 • Masz szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe?

  Masz szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe?

  2021.03.30

  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

 • Odbiór odpadów sprzed posesji

  Odbiór odpadów sprzed posesji

  2021.03.19

  Przypominamy, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock realizowany jest od godziny 7 rano, w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów.

   

 • Bitwa Regionów

  Bitwa Regionów

  2021.03.16

  Zaczynamy przyjmowanie zgłoszeń do pierwszego etapu w województwie mazowieckim. Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

  Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. W ubiegłych latach „Bitwa Regionów” cieszyła się ogromną popularnością. W piątej edycji w 2019 r. wzięło udział prawie 800 KGW. Najlepsze danie – nadzianą roladę z kaczki w towarzystwie gołąbków z modrej kapusty – przygotowała drużyna z Gorzykowa w woj. wielkopolskim.

  Liczymy na rekordową frekwencję w wydarzeniu będącym prezentacją różnorodności kulinarnych tradycji regionów Polski. Który zespół stanie na podium, przekonamy się podczas wielkiego finału już jesienią. W tym roku pula nagród wyniesie ponad 35 tys. zł.

  Więcej szczegółów oraz regulamin dostępny na www.bitwaregionow.pl oraz profilu Polska smakuje na Facebooku jak i na Facebooku Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie.

Stronicowanie