Rotator zdjęć

Główna treść strony liczba mieszkańców

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały z podziałem na miasto i gminę (stan na 31.12.2020 r.)

Ogółem:14 694

Miasto: 4 427

Gmina: 10 267