Rotator zdjęć

Główna treść strony liczba mieszkańców

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały z podziałem na miasto i gminę (stan na 31.12.2019r.)

Ogółem: 14 471

Miasto: 4 389

Gmina: 10 082