Rotator zdjęć

Główna treść strony liczba mieszkańców

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały z podziałem na miasto i gminę (stan na 30.11.2021 r.)

Ogółem: 15 062

Miasto: 4 521

Gmina: 10 541.