Rotator zdjęć

Główna treść strony Fundusze zewnętrzne

  • fundusze europejskie
    Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt BW

Projekt EA

Projekt ASI

Wrota Mazowsza

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • symbole

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 „Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie”

Rok realizacji: 2019

Dofinansowanie: 606 001,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 859 000,00 zł.