Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Budowa punktów świetlnych na ul. Zorzy w Karolinie

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2023 r. opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje budowę 184 m oświetlenia drogowego i montaż 4 słupów z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 11 070 zł

Kwota całkowita: 11 070 zł