Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Budowa budynku komunalnego w Borowej Górze

Kategoria: Budownictwo komunalne

Opis: W ramach trzyletniej inwestycji (2021 - 2023) wykonano projekt budowlany budynku komunalnego w Borowej Górze, opracowano dokumentacje techniczną i uzyskano wszelkie wymagane pozwolenia. Od 2023 r. trwają prace budowlane przy ul. Lipowej nad wielorodzinnym dwukondygnacyjnym budynkiem wyposażonym w 25 mieszkań komunalnych i świetlicę wiejską na parterze. Zakończenie robót planowane jest na koniec 2024 r. Na kontynuację prac w 2024 r. pozyskana została także dotacja celowa z BGK.

Dotacja celowa z Banku Gospodarstwa Krajowego rok 2023: 2.009.247,52 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 535 512,55 zł

Kwota całkowita poniesiona w 2023r.: 2.544.760,07 zł

Materiały do inwestycji gminnych

Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)

Kategoria: Drogi

Opis: W 2021 r. opracowano dokumentację techniczną. Projekt objął budowę 339 mb nawierzchni bitumicznej, 1 242 m2 chodnika, 21 m2 zjazdu, 750 mb oświetlenia drogowego i montaż 19 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zrealizowane w 2023 r. 

Dotacja: 884 726,8 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadania pn. „Rozwój sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2023 r.”

Dotacja celowa z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 872 291,40 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 208 645,74 zł (w tym z funduszu sołeckiego  33 375,90 zł)

Kwota całkowita: 1 965 663,94 zł