Rotator zdjęć

Główna treść strony DBAMY O ŚRODOWISKO

DBAMY O ŚRODOWISKO

Stronicowanie

 • Uwaga przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą!

  Uwaga przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą!

  2021.03.09

  Przypominamy o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych przez każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne.

 • Odbiór odzieży, tekstyliów oraz ZSEiE

  Odbiór odzieży, tekstyliów oraz ZSEiE

  2021.03.02

  Mając świadomość, że pozbycie się starych, nieużywanych ubrań niejednokrotnie przysparza Państwu trudności, pilotażowo na terenie Miasta i Gminy Serock trwa odbiór odzieży i tekstyliów sprzed posesji. W worki (dowolnej kolorystyki i wielkości) mieszkańcy zaopatrują się we własnym zakresie. Należy pamiętać, aby worki wystawione przed posesją były odpowiednio opisane np. „ODZIEŻ” lub „TEKSTYLIA”.

 • Dotacje na usunięcie azbestu

  Dotacje na usunięcie azbestu

  2021.02.18

  Miasto i Gmina Serock jak co roku planuje do realizacji zadanie z zakresu ochrony ziemi polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock.

 • Dotacje gminne dla mieszkańców

  Dotacje gminne dla mieszkańców

  2021.01.28

  Przypominamy o możliwości uzyskania dotacji do wymiany starych pieców węglowych oraz likwidacji zbiorników bezodpływowych poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Już 1 lutego rusza pierwszy w 2021 roku nabór wniosków o udzielenie dotacji do wskazanych przedsięwzięć, który potrwa do 28 lutego 2021 r. Kolejne realizowane będą przez cały maj i cały sierpień.

   

 • Obowiązki związane z POP

  Obowiązki wynikające z Programu Ochrony Powietrza

  2021.01.14

  W dnu 8 września 2020 r. uchwałą nr 115/20 radni województwa mazowieckiego przyjęli program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uchwała ta weszła w życie 30 września 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2026 r.

   

 • Harmonogram odbioru odpadów

  Harmonogram odbioru odpadów

  2021.01.11

  Informujemy o obowiązujacym w styczniu oraz lutym 2021 roku, nowym harmonogramie odbioru odpadów w Mieście i Gminie Serock.

 • Harmonogram odbioru odpadów na styczeń i luty 2021

  Harmonogram odbioru odpadów na styczeń i luty 2021

  2020.12.29
 • O opłacie za gospodarowanie odpadami

  O opłacie za gospodarowanie odpadami

  2020.12.10

  2 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Serocku podjęła pakiet uchwał tzw. „śmieciowych”. Wśród nich za najważniejszą, bo w sposób istotny zmieniającą kształt gminnego systemu gospodarowania odpadami w wymiarze ekonomicznym, należy uznać uchwałę Nr 315/XXIX/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

   

 • Konkurs z okazji Dnia Czystego Powietrza

  Konkurs z okazji Dnia Czystego Powietrza

  2020.11.16

  Z okazji dnia Czystego Powietrza, który obchodzony jest w Polsce 14 listopada zachęcamy wszystkich uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Serock do udziału w konkursie na ulotkę promującą ochronę powietrza,  którego celem jest skierowanie uwagi uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock na niebezpieczeństwa wynikające ze spalania odpadów w paleniskach domowych oraz popularyzacja działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

   

Stronicowanie