Rotator zdjęć

Główna treść strony Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Stronicowanie

 • Pies zagubiony/pies znaleziony

  Pies zagubiony/pies znaleziony

  2019.02.08

  Bardzo często otrzymujemy od Państwa zgłoszenia znalezienia psów, które bez właścicieli swobodnie poruszają się po ulicach. W większości są to psy zadbane, nie przejawiają żadnej agresji w stosunku do człowieka. Wiele wskazuje, że są to psy właścicielskie, które oddaliły się ze swojego podwórka. Przyczyn oddalenia się z nieruchomości jest wiele, może być to zwykłe zagubienie się czy zabawa z innym psem. Z chwilą otrzymania zgłoszenia, Straż Miejska w Serocku udaje się na miejsce znalezienia psa, odławia go, sprawdza czy pies jest oznakowany. Jeżeli pies jest oznakowany, podejmowane są czynności zmierzające do ustalenia właściciela i niezwłocznego oddania psa. 

 • Nie zwlekaj, już teraz możesz usunąć azbest ze swojej nieruchomości!

  Nie zwlekaj, już teraz możesz usunąć azbest ze swojej nieruchomości!

  2019.02.01

  Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w 2018 r., dzięki dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, udało się zutylizować łącznie 133 Mg (ton) azbestu, pochodzącego z 53 nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Serock, z czego 105,110 Mg eternitu składowane było na posesjach, a 27,890 Mg zostało zdemontowane z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Całkowity koszt zadania wyniósł 55.128,22 zł. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie sfinansował 52% całkowitego kosztu zadania w kwocie 28.666,14 zł, zaś pozostała część, tj. 26.462,08 zł (48%) została sfinansowana z budżetu gminy. 

 • Z wizytą w schronisku dla bezdomnych zwierząt

  Z wizytą w schronisku dla bezdomnych zwierząt

  2019.01.31

  W związku z wyłonieniem podmiotu świadczącego usługę zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Serock, w dniu 28 stycznia br. została przeprowadzona wizytacja w nowo wybranym schronisku przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 • Dzień bez Opakowań Foliowych

  Dzień bez Opakowań Foliowych

  2019.01.22

  Dzień bez Opakowań Foliowych to inicjatywa, która ma na uwadze przede wszystkim dobro środowiska.

 • Szukamy właściciela psa

  Szukamy właściciela psa

  2019.01.17

  Szukamy właściciela lub osoby chętnej do adopcji psa w typie owczarka niemieckiego.

 • Szukamy właściciela psa

  Szukamy właściciela psa

  2019.01.11

  Szukamy właściciela psa znalezionego w Stasim Lesie na ul. Zacisze w dniu 9 stycznia 2019 r. Prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel.: 22 782 88 39/40.

 • Zmiany w dofinansowaniach

  Zmiany w przyznawaniu dotacji do wymiany kotłów i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

  2019.01.04

  Informujemy, że od 1 stycznia 2019r. zmianie uległy zasady otrzymywania dotacji do wymiany dotychczas użytkowanych źródeł ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Rada Miejska w Serocku w dniu  29 października 2018 r. podjęła następujące uchwały:

  - w sprawie dotacji do wymiany dotychczas użytkowanych: uchwała nr 537/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock.

  Zmianie uległa  procedura otrzymywania dotacji. Osoby, które chciałyby skorzystać z dotacji do wymiany kotła, muszą pamiętać, że w pierwszej kolejności, jeszcze przed zakupem nowego kotła muszą złożyć wypełniony: WNIOSEK O DOTACJĘ DO WYMIANY KOTŁA (druk poniżej).
  Po złożeniu wniosku odbywają się oględziny starego kotła, następnie wniosek jest rozpatrywany przez specjalnie powołany zespół ds. rozpatrywania wniosków. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, z wnioskodawcą podpisywana jest umowa o dofinansowanie. Dopiero po podpisaniu umowy można zakupić kocioł. Po zamontowaniu kotła i jego pierwszym uruchomieniu, można złożyć wniosek o wypłatę dotacji. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie oględzin przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, których celem jest stwierdzenie wymiany kotła węglowego na system grzewczy zadeklarowany przez Wnioskodawcę oraz stwierdzenie stałej likwidacji dotychczasowego kotła. Dotacja wypłacana jest dopiero po stwierdzeniu wymiany kotła.

  Zmianie uległa także wysokość dotacji, z dotychczas obowiązującej stawki 3 000 zł dla wszystkich, została podniesiona do następujących wysokości:
  1.    Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w przypadku wymiany pieca kotła węglowego na kocioł opalany gazem, olejem, energią elektryczną, paliwem stałym, pompą ciepła wysokość dotacji celowej wynosi 4 000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur.
  2.    Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w przypadku wymiany pieca kotła węglowego na kocioł opalany gazem, olejem, energią elektryczną, paliwem stałym, pompą ciepła wysokość dotacji celowej wynosi 3 000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur.
  3.    Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym lokale mieszkalne ogrzewane są ze wspólnego źródła ogrzewania wysokość dotacji celowej wynosi 10 000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur.

  - w sprawie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: uchwała nr 538/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock.
  Również i w tym przypadku zmianie uległa stawka otrzymywanego dofinansowania, z kwoty 2 500 zł do kwoty 3 500,00 zł. W pierwszej kolejności niezbędne jest złożenie wniosku o dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (druk poniżej). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez zespół ds. weryfikacji wniosków o dofinansowanie, z Wnioskodawcą podpisywana jest umowa o dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie, możliwy jest zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Po jej zamontowaniu na nieruchomości wnioskodawca składa do burmistrza wniosek o wypłatę dotacji. Przed wypłatą środków na konto, pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa potwierdzą zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków w terenie.

  Poniżej zamieszczamy Uchwały Rady Miejskiej w Serocku określające zasady dotacji do wymiany kotłów oraz do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, a także wnioski o dotację do wymiany kotła i budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

  Jednocześnie informujemy, że złożone do 31 grudnia 2018 r. zamiary wymiany kotła, podlegają rozpatrzeniu na podstawie zasad obowiązujących do końca 2018 r., tj. zgodnie z regulaminem przyznawania dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014r. , zmienionej uchwałą Nr 97/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015 r.  

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pokoju nr 11 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 782 88 39/40.

   

 • Zwierzęta w Noc Sylwestrową

  Zwierzęta w Noc Sylwestrową

  2018.12.31

  Wkrótce Sylwestrowa Noc i jak co roku właściciele psów zastanawiają się, co zrobić z pupilem w najbardziej huczną noc w roku.

 • Święta w duchu „zero waste”

  Święta w duchu „zero waste”

  2018.12.21

  „Zero waste” to jedna z koncepcji spojrzenia na ochronę środowiska, która opiera się na prostej zasadzie 5xR: refuse, reduce, reuse, recycle, rot.

 • Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

  Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

  2018.12.10

  Informujemy, że na mocy nowych uregulowań Koło Gospodyń Wiejskich może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W jednej miejscowości może działać tylko jedno KGW – to, które pierwsze zarejestruje się w ARiMR.

Stronicowanie