Rotator zdjęć

Główna treść strony Stowarzyszenie Potrzebującym Pomocy Nadzieja

Celem Stowarzyszenia jest promowanie ideału solidaryzmu społecznego i niesienie wielostronnej pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub których dotknęło zjawisko wykluczenia społecznego, w szczególności z powodu:

a) ubóstwa,
b) sieroctwa,
c) bezdomności,
d) trudnych warunków macierzyństwa lub wielodzietności,
e) bezrobocia,
f) niepełnosprawności,
g) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
h) alkoholizmu lub narkomanii,
i) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
j) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zarząd:
1. dr Roman Biskupski. Prezes Zarządu
2. Grażyna Małkiewicz  Sekretarz
3. Bożena Dolna  Skarbnik
4. Grzegorz Cichocki Członek Zarządu

kontakt:
ul. Piłsudskiego 3
05 -120 Legionowo

tel. 22 774 50 80
spp-nadzieja@wp.pl
www.spp-nadzieja.slaskdatacenter.pl