Rotator zdjęć

Główna treść strony Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego

  • -

INFORMACJA O  STOWARZYSZENIU „Zalew Zegrzyński”  

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego działa od 1998 roku na terenach powiatów: legionowskiego, nowodworskiego, pułtuskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego. W swojej historii było inicjatorem  i organizatorem wielu akcji promocyjnych, społecznych i edukacyjnych. Stowarzyszenie prowadzi Internetowy portal Informację Turystyczną na  stronie www.jeziorozegrzynskie.info.

W latach 1998-2009 Stowarzyszenie było wydawcą regionalnego miesięcznika „Nad Zalewem”. W 2001 roku byliśmy organizatorem edukacyjnego konkursu ekologicznego „Tajemnice Przyrodnicze Zalewu Zegrzyńskiego”, w efekcie którego zebrano materiały do ilustrowanego wydania „Przewodnika i Mapy Atrakcji Przyrodniczych Zalewu Zegrzyńskiego” (2004 rok, nakład 4.000 egz.).
W 2010 roku stowarzyszenie było współorganizatorem Mazowieckiego Forum Samorządowego w Sejmie RP poświęconemu turystyce, w ramach którego odbyła się w Jachrance konferencja z udziałem przedstawicieli władz samorządowych województwa mazowieckiego oraz branży turystycznej i hotelarskiej z terenu 6 miejscowych gmin, której tematem było wykorzystanie walorów Turystycznej Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego w   promocji atrakcji turystycznych Mazowsza.
W latach 2010-2011 Stowarzyszenie zrealizowało cykl szkoleń dla sołtysów powiatu legionowskiego w ramach projektu „Edukacja – najlepsza inwestycja” (POKL) dot. walki z wykluczeniem społecznym i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W latach 2011-2014 w konkursach LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego wykonaliśmy:
- 6 filmów turystycznych promujących atrakcje przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe 4 gmin Krainy Jeziora Zegrzyńskiego: Nieporęt, Wieliszew, Radzymin i Serock oraz 2 gmin Krainy Dolnego Bugu – Dąbrówki i Somianki.
- Wydawnictwo „Szlaki dziedzictwa przyrodniczego Turystycznej Krainy Jeziora Zegrzyńskiego”, obejmującego mapę 5 tras przyrodniczych na terenie 7 gmin oraz opis atrakcji przyrodniczych (nakład 100 tys. egz. – kolportaż w gazecie ogólnopolskiej – Super Express).
- Mapę i monografię „Szlaki wodne Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego, obejmującej (na rewersie) dwie mapy szlaków wodnych Jeziora Zegrzyńskiego oraz szlak wodny Dolnego Bugu (od Wyszkowa do Serocka), zaś na rewersie opis atrakcji przyrodniczych i turystycznych  gmin: Somianka (pow. wyszkowski), Dąbrówka i Radzymin (pow. wołomiński), Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew i Serock (pow. legionowski) – nakład 2.000 egz. – kolportaż na terenie miast i gmin regionu.

W 2016 roku Stowarzyszenie zrealizowało dwa zadania publiczne, które otrzymały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: Aplikację Szlaku Polski Walczącej na trenie miasta Legionowo oraz Mapę atrakcji przyrodniczych Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego.

W latach 2017-2019  z  inspiracji Stowarzyszenia i Fundacji Teraz Mazowsze zrealizowany został w ponad 400 szkołach ponadpodstawowych województwa mazowieckiego projekt edukacyjny „Oddychaj na Mazowszu”, którego efektem był  pierwszy w Polsce Szkolny Punkt Monitorowania Jakości Powietrza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku oraz stacje pomiary zanieczyszczeń powietrza m.in. w Legionowie, Pułtusku, Wołominie i Wyszkowie (więcej na www.oddychajwserocku.pl).
W 2018 roku dzięki dofinansowanie z Europejskiego Funduszu „Rybactwo i Morze” zostały zbudowane dwa małe statki pasażerskie – katamarany Albatros 1 i Albatros 2, przystosowane do przewozu 12 pasażerów i rowerów. Dzięki dofinansowaniu rejsów ze środków publicznych stowarzyszenie wydało mapę i Przewodnik Szlaków Wodnych Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego oraz uruchomiło weekendowe, wakacyjne przeprawy rowerowo-osobowe na Bugu i Narwi. Od 2019 roku, w każdy weekend i świeto można skorzystać z rejsów w Popowie i Kuligowie nad Bugiem oraz przy ujściu Bugu do Narwi na trasie Serock – Cupel – Arciechów – Serock. (Rozkład rejsów na stronie jeziorozegrzynskie.info).

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego jest członkiem – założycielem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia LGD Zalewu Zegrzyńskiego.
 
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego, www.jeziorozegrzynskie.info
Władze organizacji: Zbigniew Szumera (prezes zarządu), Jakub Buragiewicz (wiceprezes – skarbnik);   Magdalena Wantoła – Szumera (wiceprezes – sekretarz) oraz członkowie zarządu:  Mikołaj Madejak i Igor Sulich.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Topp, Członkowie: Robert Białobrzeski i Krzysztof Paciorek

Kontakt:  tel. 601 22 13 13, e-mail: cit@jeziorozegrzynskie.info,
adres do korespondencji: 05-140 Serock, ul. Retmańska 47.