Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego

Menu rwd

INFORMACJA O  STOWARZYSZENIU „Zalew Zegrzyński”  

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego działa od 1998 roku na terenach powiatów: legionowskiego, nowodworskiego, pułtuskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego. W swojej historii było inicjatorem  i organizatorem wielu akcji promocyjnych, społecznych i edukacyjnych. Stowarzyszenie prowadzi Internetową Informację Turystyczną na własnej stronie www.jeziorozegrzynskie.info.

W latach 1998-2009 Stowarzyszenie było wydawcą regionalnego miesięcznika „Nad Zalewem”. W 2001 roku byliśmy organizatorem edukacyjnego konkursu ekologicznego „Tajemnice Przyrodnicze Zalewu Zegrzyńskiego”, w efekcie którego zebrano materiały do ilustrowanego wydania „Przewodnika i Mapy Atrakcji Przyrodniczych Zalewu Zegrzyńskiego” (2004 rok, nakład 4.000 egz.).
W 2010 roku stowarzyszenie było współorganizatorem Mazowieckiego Forum Samorządowego w Sejmie RP poświęconemu turystyce, w ramach którego odbyła się w Jachrance konferencja z udziałem przedstawicieli władz samorządowych województwa mazowieckiego oraz branży turystycznej i hotelarskiej z terenu 6 miejscowych gmin, której tematem było wykorzystanie walorów Turystycznej Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego w   promocji atrakcji turystycznych Mazowsza.
W latach 2010-2011 Stowarzyszenie zrealizowało cykl szkoleń dla sołtysów powiatu legionowskiego w ramach projektu „Edukacja – najlepsza inwestycja” (POKL) dot. walki z wykluczeniem społecznym i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W latach 2011-2014 w konkursach LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego wykonaliśmy:
- 6 filmów turystycznych promujących atrakcje przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe 4 gmin Krainy Jeziora Zegrzyńskiego: Nieporęt, Wieliszew, Radzymin i Serock oraz 2 gmin Krainy Dolnego Bugu – Dąbrówki i Somianki.
- Wydawnictwo „Szlaki dziedzictwa przyrodniczego Turystycznej Krainy Jeziora Zegrzyńskiego”, obejmującego mapę 5 tras przyrodniczych na terenie 7 gmin oraz opis atrakcji przyrodniczych (nakład 100 tys. egz. – kolportaż w gazecie ogólnopolskiej – Super Express).
- Mapę i monografię „Szlaki wodne Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego, obejmującej (na rewersie) dwie mapy szlaków wodnych Jeziora Zegrzyńskiego oraz szlak wodny Dolnego Bugu (od Wyszkowa do Serocka), zaś na rewersie opis atrakcji przyrodniczych i turystycznych  gmin: Somianka (pow. wyszkowski), Dąbrówka i Radzymin (pow. wołomiński), Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew i Serock (pow. legionowski) – nakład 2.000 egz. – kolportaż na terenie miast i gmin regionu.

W 2016 roku Stowarzyszenie zrealizowało dwa zadania publiczne, które otrzymały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: Aplikację Szlaku Polski Walczącej na trenie miasta Legionowo oraz Mapę atrakcji przyrodniczych Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego.

W 2017 roku z inicjatywy stowarzyszenia został umieszczony w Serocku czujnik pomiaru jakości powietrza (więcej na www.oddychajwserocku.pl) zrealizowany w ramach projektu ekologicznego pt.„Czyste powietrze – szkolny program edukacyjny”, adresowanego do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatów: legionowskiego, nowodworskiego, pułtuskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego.  

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego jest członkiem – założycielem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia LGD Zalewu Zegrzyńskiego.
 

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego, www.jeziorozegrzynskie.info
Prezes zarządu: Zbigniew Szumera, Wiceprezes: Magdalena Wantoła – Szumera, Sekretarz: Marcin Kapiński,
Skarbnik: Jakub Buragiewicz, Członek zarządu: Mikołaj Madejak
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Topp, Członkowie: Robert Białobrzeski i Krzysztof Paciorek

Kontakt: , tel. 601 22 13 13, e-mail: cit@jeziorozegrzynskie.info,
adres do korespondencji: 05-140 Serock, ul. Retmańska 47.