Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022

Budowa punktów świetlnych w Dosinie na ul. Pięknej

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2021 r. opracowano dokumentację techniczną. W kolejnym roku zbudowano 456 m oświetlenia drogowego i zamontowano 11 słupów z oprawami typu LED

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 76 704,78 zł

Kwota całkowita: 76 704,78 zł

Przebudowa nawierzchni drogi w Dosinie na ul. Borówkowej

Kategoria: Drogi

Opis: Opracowano dokumentację techniczną na budowę 765 mb nawierzchni na ul. Borówkowej

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 28 000 zł

Kwota całkowita: 28 000 zł

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Serock

Kategoria: Kanalizacja

Opis: W ramach zadania wybudowano łącznie 956 m kanału sanitarnego o średnicy 200 mm, 51,90 m kanału o średnicy 160 mm oraz 15 przyłączy kanalizacyjnych. Wykonano także nawierzchnię bitumiczną

Kwota z budżetu na całe zadanie: 1 161 483,58 zł

Kwota całkowita:1 161 483,58 zł