Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022

Ogrodzenie dębu tj. pomnika przyrody w m. Skubianka

Kategoria: Kultura, sport i rekreacja

Opis: W ramach inwestycji ogrodzono pomnik przyrody w postaci dębu w m. Skubianka.

Kwota z budżetu: 21 500 zł

Kwota całkowita Masta i Gminy: 21 500 zł

Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i Kubusia Puchatka

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2021 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2022 r. w ramach inwestycji wybudowano oświetlenie drogowe na odcinku 696 m i zamontowano 18 słupów z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 138 867,50 zł

Kwota całkowita: 138 867,50 zł