Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Budowa punktów świetlnych Święcenica ul. Pasieki

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2022 r. opracowana dokumentację techniczną. W 2023 r. zbudowano 215 m oświetlenia drogowego i zamontowano 6 słupów z oprawami typu LED

Dotacja celowa z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023: 10 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 32 178,89 zł

Kwota całkowita: 42 178,89 zł