Rotator zdjęć

Główna treść strony Odpowiedzi na pytania do Burmistrza (z formularzy)

Rafał

Witam Panie Burmistrzu.
Czy w rejonie ul.Tchorka jest w planach rozbudowa infrastruktury? Np. Asfalt na drodze, budowa kanalizacji czy postawienie latarń?
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Rafale.

Informuję, że w ostatnim czasie zakończone zostały prace związane z projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Tchorka, Zakroczymskiej, Koszykowej i Warszawskiej w Serocku. Budowę ww. sieci planujemy w latach kolejnych po zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych na ten cel.

W najbliższym czasie planowane są również prace związane z odwodnieniem rejonu ulic Tchorka, Jaśminowej, Zakroczymskiej, Ogrodowej, które mają na celu uregulowanie poziomu wód, a co za tym idzie poprawę warunków gruntowo - wodnych we wspomnianej lokalizacji.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Anna (12.06.2024)

Panie Burmistrzu, w bardzo złym stanie jest drewniany pomost znajdujący się przy plaży miejskiej w Serocku - obok boisk. Deski w podłodze się ruszają i są spróchniałe, niektóre nie trzymają się konstrukcji. Zaczyna być tam niebezpiecznie, wydaje się jakby to drewno przez lata nie było impregnowane :(. Teraz już chyba nie da się go uratować, popsute deski trzeba wymienić. Czy w najbliższym czasie planowana jest jakaś renowacja tego drewnianego deptaka? Może położenie kompozytu jak na koło rozwiązałoby problem? Proszę się tamtędy przejść Panie Burmistrzu, to naprawdę zaczyna sprawiać zagrożenie :(

Pozdrawiam serdecznie
Anna

Odpowiedź:

Dziękujemy za zgłoszenie.  Staramy się co roku systematycznie wymieniać skorodowane elementy drewnienie, tak aby na sezon letni pomosty były bezpieczne i estetyczne. Tak też będzie w tym roku

 • autor: Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

Jacek (10.06.2024)

Szanowny Panie Burmistrzu,
zwracam się z prośbą o przycięcie gałęzi i zarośli wchodzących na chodnik wzdłuż ulicy Szaniawskiego w Jadwisinie. Największy problem jest od strony ulicy Spacerowej do sklepu spożywczego. We wskazanym miejscu już ponad połowa chodnika jest zasłonięta przez dziką roślinność.
Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,

W związku z Pana zgłoszeniem dotyczącym konieczności przycięcia gałęzi drzew i zakrzaczeń wchodzących w skrajnię ul. Szaniawskiego w Jadwisinie (na odcinku od ul. Spacerowej do sklepu) informuję, iż Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zleci przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych.

Prace zostaną przeprowadzone w sezonie letnim br.

Ponadto przypominamy, iż przycinanie gałęzi przerastających na chodnik z prywatnych posesji jest obowiązkiem właścicieli.

 • autor: Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku

Kamil (27.02.2024)

Szanowny Panie Burmistrzu,
zwracam się z prośbą o rozważenie wyznaczenia nowego przystanku autobusowego na skrzyżowaniu ulicy Zegrzyńskiej i nowo wybudowanego przedłużenia jezdni lokalnej ul. Warszawskiej w Borowej Górze. Obecnie autobusy przejeżdzają tamtędy bez zatrzymania, a dzięki takiemu przystankowi mieszkańcy Borowej Góry mieliby możliwość dojścia kawałek dalej i skorzystania z autobusów linii 5 i 8P, co znacznie zagęściłoby siatkę połączeń dla tej miejscowości, np. umożliwiłoby powrót w godzinach 22-23 kiedy jedyny autobus z Legionowa to właśnie 5.

Odpowiedź:

Szanowny Panie, dziękuję za sugestię.

Jak zapewne Pan zauważył, układ linii lokalnej komunikacji autobusowej (LKA) na terenie Miasta i Gminy Serock oraz rozkładów jazdy systematycznie jest przebudowywany, dostosowywany do rzeczywistych potrzeb i sugestii zgłaszanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

W tym roku nie planujemy już wprowadzenia zmian w obecnie funkcjonującej siatce połączeń LKA.

Jednakże będziemy mieć na uwadze proponowaną sugestię w chwili projektowania tras LKA na kolejny rok.

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Joanna (19.04.2024)

Panie Burmistrzu,

zastanawiam się jakimi kryteriami kierują się Państwo wybierając drogi podlegające remontowi w danym i kolejnych latach budżetowych? Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada, że szerokość drogi powinna wynosić 10m - nawet u mnie lokalna, ślepa, prywatna droga, po walce udało się skończyć na 8m. Czemu w taki razie nawet w Wieloletnim Planie Finansowym nie jest uwzględniony remont ulicy Długiej (Borowa Góra, Dosin, Skubianka) skoro miejscami ma ona zaledwie 4m? Wspomniał Pan w odpowiedzi innemu mieszkańcowi, że wiąże się to z wykupieniem gruntów. Rozumiem. To chociaż proszę to uwzględnić w planach na kolejne lata, a w pierwszej kolejności negocjować z właścicielami przyległych działek usunięcie z pasa drogowego krzewów i drzew. Momentami wymijanie się z pojazdami jadącymi naprzeciw wymusza zjeżdżanie na skraj drogi lub pobocze i rosnące wzdłuż krzewy uszkadzają powierzchnię samochodu.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Joanno,

na burmistrzu jako zarządcy dróg gminnych spoczywa obowiązek dokonywania okresowych przeglądów i kontroli ich stanu technicznego. Głównym kryterium, jakim kierujemy się ustalając kolejność remontu, czy też budowy dróg gminnych, jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się uczestników ruchu drogowego. Klasyfikując te drogi na podstawie wyników otrzymanych w trakcie przeglądów i kontroli wyznaczamy priorytety, a następnie w miarę możliwości finansowych planujemy konkretne działania. Innym ważnym kryterium jest zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów silnie zurbanizowanych i przeznaczonych pod inwestycje. Oczywiście zwracamy także szczególną uwagę na liczne wnioski składane przez radnych, sołtysów i mieszkańców. Zbieramy wszystkie te dane na etapie rozpoczęcia procedury opracowania projektu budżetu gminy na kolejne lata i analizujemy je pod kątem pierwszeństwa realizacji, uwzględniając przy tym wysokość środków finansowych, jakimi dysponujemy, bądź jesteśmy w stanie pozyskać. Niemniej, tworząc plany inwestycyjne, w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki na wydatki bieżące, pokrycie kosztów toczących się inwestycji oraz tych zaplanowanych, co zresztą wielokrotnie wyjaśnialiśmy na tym forum. W przypadku Dosina są to m.in.: modernizacja ul. Pięknej i ul. Oliwkowej, przebudowa nawierzchni na ul. Borówkowej, rozbudowa ul. Lipowej od DK-61 w Borowej Górze w kierunku Dosina, jak również rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Borowej Góry, Dosina, Skubianki, Jachranki i wiele innych inwestycji z terenu całej Gminy. Z tego też powodu przebudowę przedmiotowego odcinka ul. Długiej możemy planować jedynie w dalszej perspektywie.

Ponadto informuję, że Straż Miejska otrzymała informację z prośbą o zobowiązanie właścicieli posesji do przycięcia gałęzi drzew przerastających w skrajnię drogi.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Andrzej (22.04.2024)

Panie Burmistrzu,

niedawno zainstalowano latarnie we wsi Cupel na ul. Łąkowej. Niestety już nie palą się co najmniej 3. Zgłaszałem do PGE , ale oni za to nie odpowiadają. Nie wiem gdzie to zgłosić.

Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,

dziękuję za zgłoszenie usterki i jednocześnie informuję, iż wskazane przez Pana oświetlenie zostało naprawione przez jego Wykonawcę w ramach obowiązującej gwarancji.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Joanna (15.04.2024)

Szanowny Panie Burmistrzu.
28 marca 2024 roku na Facebook-u utworzyliśmy grupę "Patrzymy władzy na ręce", gdzie my, mieszkańcy gminy Serock, wymieniamy się informacjami dotyczącymi tego co się zmienia w naszej okolicy oraz przedstawiamy nasze potrzeby zmian, które powinny być realizowane.
Pojawił się problem poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach powiatowych Zegrze-Dębe oraz Jachranka-Wola Kiełpińska. Dotyczy to przede wszystkim dodatkowego przejścia dla pieszych przy przystanku Dosin, ul. Brzozowa oraz oświetlenia pionowego i/lub poziomego przy przejściu dla pieszych w Skubiance. Na spotkaniu przedwyborczym pojawiała się kwestia również dodatkowych barierek ochronnych w niebezpiecznych miejscach.
W związku z powyższym bardzo prosiłabym o wyznaczenie terminu spotkania z mieszkańcami (najlepiej na boisku szkolnym w Skubiance), wysłuchania ich postulatów, sporządzenia map i protokołu oraz w przyszłości interwencji w tej sprawie w Starostwie Powiatowym.
Pozdrawiam, Joanna S.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Joanno,

dziękuję za przekazane przez Panią uwagi i spostrzeżenia związane z bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów na drogach powiatowych i jednocześnie informuję, iż zostały one przekazane zgodnie z właściwością do zarządcy tych dróg – Zarządu Powiatu w Legionowie.

Odpowiadając natomiast na Pani prośbę o wyznaczenie terminu spotkania z mieszkańcami, uprzejmie informuję, iż w najbliższym czasie organizowane będą w poszczególnych miejscowościach zabrania sołeckie, na których będziemy dyskutować na temat zgłaszanych przez mieszkańców problemów. Zapraszam więc do udziału w tych spotkaniach. W sprawie terminów należy kontaktować się z sołtysami poszczególnych miejscowości.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Aleksandra (18.03.2024)

Szanowny Panie Burmistrzu,
Kiedy zostaną zrobione drogi sąsiadujące z ul.Jasną w Jachrance? Tyle lat czekamy na naprawę i dodanie kilku latarń.... Moim zdaniem to nieprawiedliwe, że inni mogą jeździć nową (zrobioną z kostki) drogą, a my musimy jeździć po; dziurawej, zabłoconej, krzywej i zarośniętej drodze.
Panie Burmistrzu, proszę zainterweniować, bo interwencje w tej sprawie nic nie dają. Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości związanych z korzystaniem z nawierzchni gruntowych, dlatego systematycznie modernizujemy kolejne gminne drogi.

Realizacja inwestycji polegająca na trwałym utwardzeniu nawierzchni możliwa jest wyłącznie na drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Serock, posiadających odpowiednie parametry techniczne (m.in. szerokość drogi) oraz posiadających duży współczynnik zagospodarowania gruntów przyległych. Wśród dróg w Jachrance, ulica Jasna spełniła wszystkie te przesłanki, co stanowiło kryterium wyboru tej drogi do realizacji inwestycji.

Odnosząc się do prośby o interwencję, z przesłanego przez Panią pytania trudno wywnioskować, o której drodze mowa. Proszę zatem o ewentualne ustosunkowanie się do konkretnego przypadku. W sprawie bieżącego utrzymania proszę o kontakt z Miejsko Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serocku.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Radosław (27.03.2024)

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się do Pana z serdeczną prośbą o rozważenie kwestii dotyczącej odcinka drogi od sklepu Groszek na ulicy Długiej w Dosinie, prowadzącej do samego końca skrzyżowania w kierunku Skubianki. Jako nowy mieszkaniec Dosina, chciałbym podzielić się z Panem swoimi obserwacjami oraz troskami dotyczącymi tego obszaru.

W ostatnich miesiącach zauważyłem, że mimo rosnącej liczby mieszkańców, niewiele dzieje się w kontekście poprawy infrastruktury drogowej. Zbliżające się wybory na Burmistrza składają się na atmosferę zmiany i nadzieję na nowe inicjatywy. W związku z tym, uważam, że teraz jest idealny moment, aby zwrócić uwagę na potrzeby mieszkańców, w tym także na poprawę stanu wspomnianego odcinka drogi.

Niestety, droga ta często okazuje się nieprzejezdna dla dwóch mijających się aut. Często zmuszeni jesteśmy zjeżdżać na pobocze, czekając, aż pojazd ciężarowy z naprzeciwka ominie naszą trasę, co z kolei prowadzi do zakłóceń w ruchu oraz ryzyka kolizji. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku osób, które muszą korzystać z tej drogi codziennie, takich jak pracownicy czy uczniowie.

Dodatkowo, zauważyłem, że w przeciwieństwie do drugiej strony ulicy Długiej (od strony zakładu "Mechanika Pojazdowa") - gdzie istnieje już chodnik, to po stronie o której piszę brakuje takiego elementu infrastruktury. Jest to szczególnie niebezpieczne dla pieszych, w tym dzieci, które zmuszone są poruszać się poboczem. Obawiam się, że z czasem takie warunki mogą skutkować tragicznymi w skutkach wypadkami. Dlatego też, apeluję do Pana, jako naszego Burmistrza, o podjęcie działań mających na celu poprawę stanu tego odcinka drogi. Jestem przekonany, że inwestycje w bezpieczeństwo drogowe oraz wygodę mieszkańców będą owocne dla całej społeczności Dosina.

Dążąc do zbudowania lepszego i bezpieczniejszego środowiska dla nas wszystkich, liczę na Pańskie wsparcie i zrozumienie w tej sprawie.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Radosławie,

jak już informowaliśmy w odpowiedzi na zadane przez Pana wcześniej pytanie w przedmiotowej sprawie (z dn. 03.01.2024 r.), obecna szerokość pasa drogowego ul. Długiej w Dosinie jest niewystarczająca dla zlokalizowania chodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych określa minimalną szerokość chodnika, która nie powinna być mniejsza niż 1,8 m. Co prawda w trudnych warunkach dopuszcza się szerokość chodnika nie mniejszą niż 1,00 m, pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami, o długości nie mniejszej niż 2,00 m i szerokości nie mniejszej niż 1,80 m, jednak jest to rozwiązanie, które należy stosować sporadycznie w miejscach występowania przeszkody nie zaś na całym odcinku drogi. Ponadto odległość między tymi miejscami powinna umożliwiać wzajemną widoczność osób ze szczególnymi potrzebami oraz zapewniać optymalny czas oczekiwania na wyminięcie się, wynikający w szczególności z możliwości poruszania się tych osób, pochylenia podłużnego drogi dla pieszych oraz natężenia ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Aby wnioskowana inwestycja mogła powstać, jedynym rozwiązaniem jest kompleksowa przebudowa ul. Długiej obejmująca swym zakresem oprócz budowy chodnika także remont istniejącej nawierzchni, tak jak to miało miejsce w przypadku wspomnianego przez Pana odcinka ul. Długiej położonego na granicy miejscowości Borowa Góra i Stasi Las – od DK-61 do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Nasielską. Wiąże się to jednak z koniecznością nabycia przez Gminę wszystkich gruntów zarezerwowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie drogi. Niestety ograniczone możliwości finansowe Gminy, nie pozwalają w tym momencie na zarezerwowanie w budżecie tak znaczących środków. Planując inwestycje, w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki finansowe na wydatki bieżące, pokrycie kosztów toczących się inwestycji oraz tych zaplanowanych, którymi w przypadku Dosina są m.in.: modernizacja ul. Pięknej i ul. Oliwkowej, przebudowa nawierzchni na ul. Borówkowej, rozbudowa ul. Lipowej od DK-61 w Borowej Górze w kierunku Dosina, jak również rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Borowej Góry, Dosina, Skubianki, Jachranki i wiele innych inwestycji z terenu całej Gminy. Z tego też powodu przebudowę przedmiotowego odcinka ul. Długiej możemy planować jedynie w dalszej perspektywie.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Krzysztof (02.03.2024)

Panie Burmistrzu,

na początku chcę Panu bardzo podziękować za pomysł komunikacji miejskiej, korzystam z niej niemal codziennie, bo pracuję w Warszawie. Muszę powiedzieć jedno - autobusy są pełne, a to chyba najlepszy dowód na to jak taka komunikacja jest w naszym mieście potrzebna.

Mam także prośbę do Pana o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów na głównej linii tj. linii nr 6. Uważam za absolutne minimum autobus co 30 min i to nie tylko w dni powszednie, ale również w weekendy. Mieszkańcy także maja potrzeby zrobienia zakupów, czy też załatwienia innych spraw poza Serockiem. Częstsze autobusy znacznie by to ułatwiły.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,

Jak zapewne Pan zauważył, układ linii lokalnej komunikacji autobusowej (LKA) na terenie Miasta i Gminy Serock oraz rozkładów jazdy systematycznie jest przebudowywany, dostosowywany do rzeczywistych potrzeb i sugestii zgłaszanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Mam świadomość, że stworzony system LKA nie spełnia w pełni oczekiwań wszystkich mieszkańców, jak również osób zainteresowanych komunikacją publiczną i wymaga ciągłego rozwoju.

Dlatego też mając na uwadze powyższe w roku 2023 Miasto i Gmina Serock rozpoczęło rozmowy na poziomie powiatu ze wszystkimi Gminami z terenu powiatu legionowskiego, które mają na celu stworzenie oddzielnej jednostki zarządzającej całą komunikacją na terenie powiatu legionowskiego. Chcemy stworzyć jedną wspólną komunikację powiatowo-gminną, która będzie również działała w ramach jednego biletu ZTM.

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Maria (07.03.2024)

Dzień dobry Panie Burmistrzu jestem mieszkanką Ludwinowa Dębskiego. Mamy nowy chodnik i nowe przystanki autobusowe, super tylko dlaczego czekając na autobus stoimy w kompletnej ciemności, bo zapomniano postawić choćby 1 latarni?

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, iż mamy w planach rozbudowę oświetlenia ulicznego w Ludwinowie Dębskim o kolejny punkt świetlny, zlokalizowany przy zatoce autobusowej.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Krzysztof (11.03.2024)

Dzień dobry
Proszę o informację, kiedy możemy się spodziewać przebudowy ulicy Parkowej w Jadwisinie. Jest to krótki odcinek niezwykle intensywnie użytkowanej drogi dojazdowej do dużego osiedla domów jednorodzinnych. Doraźne naprawy rozwiązują problem tylko na klika dni, później pojawiają się doły. Uważam, że stosunkowo niewielkim kosztem można by problem docelowo rozwiązać. Czekamy na decyzję :)

Odpowiedź:

Drogi Panie Krzysztofie,

zdajemy sobie sprawę z uciążliwości jakie związane są z użytkowaniem dróg gruntowych. Weźmiemy Pana sugestię pod uwagę podczas opracowywania projektu budżetu na kolejne lata. Wyznacznikiem priorytetu przedsięwzięcia będzie przeznaczenie na ten cel środków z funduszu sołeckiego, czyli zasobów finansowych wyodrębnianych corocznie w budżecie Gminy, zagwarantowanych dla sołectw na wykonanie inwestycji służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. Warto podkreślić, iż macie Państwo wpływ na planowanie zamierzeń inwestycyjnych w swojej miejscowości, bowiem o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego decydują mieszkańcy w trakcie corocznego zebrania wiejskiego.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Michał (12.03.2024)

Witam
Moje pytanie dotyczy lewoskrętu z drogi 61 w ulicę Zegrzyńską. Czy jako Burmistrz może Pan albo ktoś z Radnych wysłać interpelacje w sprawie ustawienia sygnalizacji świetlnej? Po zrobieniu niedaleko łącznika, miejsce na lewoskręcie szybko się zapełnia a co za tym idzie samochody zatrzymują się na lewym pasie co może doprowadzić nie do kolizji a poważnych wypadków (aktualnie na świetle zielonym przejeżdża około 4-7 aut). Może warto by wydłużyć czas "zielonego" dla lewoskrętu.

Odpowiedź:

Panie Michale,

Skrzyżowanie, o którym Pan pisze znajduje się w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Około miesiąc temu odbyło się spotkanie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz przedstawicieli GDDKiA, podczas którego poruszono m.in. przedstawiony przez Pana problem.

Projekt zmian jest już w fazie realizacji i będzie polegał na wydłużeniu zielonego sygnału sygnalizacji świetlnej na lewoskręcie z drogi krajowej nr 61 w drogę powiatową nr 1802W (ul. Zegrzyńska).

W informacji uzyskanych od GDDKiA, zmiana samego oprogramowania  ma nastąpić przed sezonem wakacyjnym.

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Jarosław (22.01.2024)

Dzień Dobry Panie Burmistrzu

minęło już bardzo dużo czasu od kiedy zapytał Pan GDDKiA o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej w celu urządzenia wyjazdu z PKP Zegrze z S4 od razu na Serock.
W nawiązaniu do pytania Pana Mariusza z 2.10.2023, proszę o odpowiedź dla zainteresowanych, jaką odpowiedź uzyskał Pan od GDDKiA w zakresie zmiany zmiany organizacji ruchu i przebudowę obecnego wyjazdu z parkingu SKM w Zegrzu Południowym, z dopuszczeniem wyjazdu w DK61 w lewą stronę w kierunku Serocka ?

Wiadomym, wszystkim jest fakt, że odległość z Serocka do Zegrze Południowego do SKM nie jest rano super atrakcyjna (9 km rano), a dodatkowo jej "atrakcyjność" jeszcze obniża, zwiększony dystans ponad 11 kilometrów w drodze powrotnej przez brak wyjazdu ze stacji.
Wiadomo, że atrakcyjnym miejscem do zamieszkania z pożądanym przez ludzi codziennym dojazdem do stacji SKM jest odległość maksymalnie do 4 kilometrów, a taką odległością do SKM może poszczycić się tylko:

(Zegrze Północne, Jadwisin, Borowa Góra, Skubianka i Stasi Las) i na tym koniec.
Proszę o odpowiedź.

Z poważaniem,
Jarosław Serock

Jurek (29.01.2024)

Dzień Dobry,
jakiś dłuższy czas temu mamy na tapecie bardzo ważny temat , odnośnie braku wyjazdu w lewą stronę do Serocka dla dojeżdżających S4 z Zegrza do Warszawy.
Proszę o informację jak wygląda załatwianie sprawy i na ile mamy sukces w tej sprawie. Kiedy będziemy mieli możliwość wyjazdu w lewą stronę od razu do Serocka.
Pozdrawiam
Jurek

Marian (06.02.2024)

Dzień Dobry,
jakiś dłuższy czas temu mamy na tapecie bardzo ważny temat , odnośnie braku wyjazdu w lewą stronę do Serocka dla dojeżdżających S4 z Zegrza do Warszawy.
Proszę o informację jak wygląda załatwianie sprawy i na ile mamy sukces w tej sprawie. Kiedy będziemy mieli możliwość wyjazdu w lewą stronę od razu do Serocka.
Pozdrawiam
Jurek

Robert (22.02.2024)

Dzień Dobry Panie Burmistrzu

mamy od jakiegoś czasu utrudnienia na drodze krajowej z Zegrza do Legionowa (ruch wahadłowy budowa trasy).
Wiadomo, że sytuacja ta dopiero się rozpoczęła i będzie trwała nie 10 dni, tylko będzie to jakieś rok, a nawet 2 czy 3 lata.
W związku z tym należało się przenieść z dojazdami na S4 do Zegrza zamiast stać w korkach w obie strony.
Moje pytanie jest następujące: Co z wyjazdem ze stacji w Zegrzu z S4 ? Załatwił Pan w ogóle coś czy jak zwykle nie da się nic załatwić ?

pozdrawiam i liczę na odpowiedź, bo z tego co wyczytałem w Powiatowej to nie odpowiada Pan ludziom na pytania.
Liczę, że tym razem będzie inaczej i będzie dobra wiadomość, ze mamy wyjazd ze stacji do Serocka bez robienia koła na rondzie.
Robert

Bartłomiej (26.02.2024)

Panie Burmistrzu
dojadę do S4 autem we wtorek 27.02.2024 w dzień blokady Ronda w Zegrzu. Pytanie pilne - jak wrócę do Serocka, gdyż jak wiadomo do dnia dzisiejszego powrót z S4 odbywa się naokoło przez rondo w Zegrzu ?
Państwa propozycja dowozu do S4 obejmie tylko kilka osób, gdyż więcej nie wejdzie do busa.
Proszę o pilne ogłoszenie ile osób zabierze bus z Serocka wg mnie ok. 10 a zainteresowanych jest mnóstwo.
Proszę o pilną publikację na 2 stronie gminy w dniu dzisiejszym.
Ps. chyba, raczej należy jutro wnioskować o pracę zdalną lub urlop.
Pozdrawiam
Bartłomiej

Andrzej (26.02.2024)

Dzień Dobry dla Pana, bo pracuje Pan na miejscu.
Panie Burmistrzu czy załatwił nam pan wyjazd z S4 na Serock ?
Jutro nie byłoby żadnego problemu z blokadą ronda, gdyby Pan to zawczasu załatwił, jak pan deklarował.
Pojechalibyśmy wszyscy z Zegrza Południowego Szybką Koleją i tak samo wrócili, ale tak nie zrobimy, bo powrót ze stacji mamy przez zablokowane rondo.
Dziękujemy Panu bardzo za takie załatwianie spraw. Bus nie zabierze wszystkich. To nie jest żadna alternatywa.

Andrzej z Serocka

Odpowiedź:

Szanowni Państwo,

Poprzez formularz Pytanie do Burmistrza, wpłynęło kilka wniosków o udzielenie informacji które dotyczyły kwestii zmiany organizacji ruchu i przebudowy obecnego wyjazdu z parkingu SKM w Zegrzu Południowym w lewą stronę na drogę krajową nr 61 w stronę Serocka.

Pytania wpłynęły od: Jarosław z Serocka(22.01.2024), Jurek (29.01.2024), Marian (6.02.2024), Robert (22.02.2024), Bartłomiej (26.02.2024), Andrzej (26.02.2024)

Odpowiedź w przedmiotowej kwestii została przedstawiona na stronie internetowej pod linkiem: https://www.serock.pl/4989,2024-rok?tresc=31558

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Magda (06.03.2024)

Dzień dobry, kiedy planowane jest wykonanie kanalizacji w ul. Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim? Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani Magdo,

w 2022 roku na zlecenie Gminy rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Głównej w Stasim Lesie oraz ulicy Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim wraz z przepompownią ścieków. Natomiast w roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie procedury związanej z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę. Inwestycja wymaga jednak zaangażowania znacznych środków finansowych, a zatem konieczne będzie wsparcie z funduszy zewnętrznych (krajowych i unijnych).  Roboty budowlane planuje się realizować w latach kolejnych po wcześniejszym zabezpieczeniu środków na ten cel. 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Mieszkaniec Gminy Serock (06.03.2024)

Szanowny Panie Burmistrzu,

uprzejmie Pana informuję, że my jako mieszkańcy oczekujemy w Gminie Serock ścieżki nad brzegiem Jeziora od Zegrza przez Jadwisin do Serocka, a nie wzdłuż głównych arterii drogowych z dala od naszego Jeziora !!! Gmina Nieporęt i Wieliszew potrafią wykorzystać przyznane fundusze zgodnie z logiką i oczekiwaniem społecznym.
Dla znakomitej większości ludzi - pojęcie "Rekreacja" - to jazda rowerem i spacer nad samym Jeziorem, to cisza i przyroda, śpiew ptaków, widok panoramy Jeziora z łódkami, a nie wizja jazdy w smrodzie spalin, hałasie Tirów i ryku silników, wzdłuż drogi krajowej czy też powiatowej o dużym natężeniu ruchu. To zwykła komunikacja, nie mająca związku z Jeziorem, a na pewno z żadną formą rekreacji i wizji całego przedsięwzięcia "Rowerem wokół Jeziora Zegrzyńskiego". na przedstawionej w Nieporęcie mapie jest wskazany przebieg ścieżki od Zegrza przez Jadwisin do Serocka, a nie taki jak Pan proponuje podczas sesji 29.02.2024 r. ?
Załatwione są podobne zgody na dalszy odcinek ścieżki od Zegrza w kierunku Serocka tylko brakowało funduszy, to dlaczego jak są fundusze jakby na zamówienie nie wykorzysta ich Pan właśnie na ten cel. Na to wszyscy liczymy i po to tu mieszkamy, żeby korzystać z bliskości Jeziora i przebywać nad Jego brzegiem.
Mamy nadzieję, że skoryguje Pan przebieg ścieżki na właściwy, jeśli nie proszę nie liczyć również na nasze głosy na Pana jako Burmistrza po raz drugi.

Pozdrawiam i proszę o wydatkowanie środków zgodnie z oczekiwaniem społecznym.
Z poważaniem,
Mieszkaniec gminy Serock

Odpowiedź:

Szanowny Panie Józefie,

dziękuję za zwrócenie przez Pana uwagi, na ważny aspekt rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie naszej gminy. Istotnie, zgodnie z ostatnimi komunikatami prasowymi, a także podjętą uchwałą Rady Miejskiej, przygotowujemy w partnerstwie z gminami: Nieporęt, Wieliszew i Radzymin skierowanie wspólnego wniosku o dofinansowanie budowy nowych dróg rowerowych.

Projekt realizowany jest w ramach funduszy dedykowanych dla rozwoju infrastruktury rowerowej, na terenie metropolii warszawskiej, w ramach wspierania zrównoważonej mobilności miejskiej. Zrównoważona mobilność oznacza w tym wypadku rozwój sieci dróg rowerowych, stwarzających alternatywne możliwości przemieszczania się w życiu codziennym. Projekty wytypowane do wsparcia na terenie gminy łączy wspólny mianownik poprawy bezpieczeństwa przemieszczania się pieszo i rowerem dla naszych mieszkańców. Zaproponowane odcinki dróg rowerowych mają zakończyć niebezpieczne sytuacje na drogach gminy Serock, gdzie mieszkańcy zmuszeni są do przemieszczania się jezdnią lub poboczem dróg tranzytowych o największym natężeniu ruchu (DK 62 i DW 632) co stwarza realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Traktujemy w tym wypadku bezpieczeństwo naszych mieszkańców priorytetowo i z uwagi na ograniczoną ilość środków możliwych do pozyskania w tym naborze, zakres zgłaszanych projektów został zdefiniowany w ten sposób.

Pragnę jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Zapewne umknęła Panu okoliczność, że drogi rowerowe zgłaszane do realizacji w ramach aktualnego naboru w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, mają być drogami o nawierzchni asfaltowej. Biorąc pod uwagę topografię linii brzegowej Jeziora Zegrzyńskiego na terenie naszej gminy, w szczególności bardzo duże jej zróżnicowanie wysokościowe, wydaje się, że realizacja w tych lokalizacjach ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej nie obyłaby się bez drastycznej ingerencji w krajobraz i pozbawiłaby ten teren swojego naturalistycznego charakteru, czyniąc tak naprawdę szkodę naszej społeczności. Pragnąc zachować ten potencjał i udostępnić go jak największej liczbie zainteresowanych, gmina sukcesywnie realizuje projekt sieci ścieżek krajoznawczo-turystycznych prowadzących brzegiem Jeziora. W chwili obecnej funkcjonuje już odcinek między Wierzbicą i Jadwisinem, którego największą atrakcją jest właśnie możliwość kontaktu z przyrodą. W chwili obecnej zaprojektowany już  został kolejny etap ścieżki Zegrze – Jadwisin na długości kolejnych 807 m, dzięki czemu sukcesywnie zbliżamy się do osiągnięcia celu połączenia dwóch mostów w gminie Serock, atrakcyjnymi z punktu widzenia turystyki, ścieżkami rowerowymi.

Obecnie trwający nabór na nowe projekty ścieżek rowerowych, jest również pierwszym jaki z nowej perspektywy środków Unii Europejskiej został ogłoszony na tego rodzaju infrastrukturę. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie czekają nas kolejne nabory, które dzięki bardziej przychylnemu nastawieniu dla infrastruktury stricte turystycznej, pozwoli zrealizować atrakcyjne z perspektywy naszych mieszkańców, szlaki i ścieki turystyczne brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego, na kolejnych odcinkach.  

 • autor: Refeart Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Barbara (04.03.2024)

Czy gmina Serock przekazała Poczcie Polskiej dane swoich wyborców w celu organizacji wyborów tz. kopertowych?
Chciałabym wiedzieć czy moje dane są bezpieczne.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie do Burmistrza z dnia 4 marca 2024 roku dotyczące przekazania Poczcie Polskiej danych osobowych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku, informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy Serock wydał decyzję administracyjną, w której odmówił udostępnienia danych osobowych wyborców Miasta i Gminy Serock, ponieważ wniosek o udostępnienie danych nie miał regulacji prawnej, która pozwoliłyby na przekazanie takich danych. Ponadto zapewniamy, że każde podejmowane działanie ze strony Samorządu, zmierzające do udostępnienia danych osobowych następuje ze szczególną ostrożnością i zgodnie z obowiązującym prawem.

 • autor: Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Cywilnego

Danuta (22.02.2024)

Dzień dobry. Kiedy zostanie utwardzona droga z Dębinek do Kępiastego. Droga jest na tyłach strzelnicy.

Odpowiedź

Szanowna Pani Danuto,
W odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie informuję, iż w planach inwestycyjnych Miasta i Gminy Serock na najbliższe lata nie znajduje się zadanie polegające na budowie utwardzonej nawierzchni na drodze łączącej miejscowości Dębinki i Kępiaste. 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Jacek (01.03.2024)

Panie burmistrzu jaki jest procent ściągalności podatku od psa?

Odpowiedź:

Referat Podatków Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Miasta i Gminy Serock informuje, iż opłatę od posiadania psa corocznie dokonuje około 150 właścicieli psów, a wpływy z tytułu opłaty za posiadania psa wynoszą ok 5 000 zł rocznie. 

 • autor: Referat Opłat Lokalnych i Windykacji

Emil (18.02.2024)

Szanowny Panie Burmistrzu, Jako mieszkaniec wsi Borowa Góra uprzejmie proszę o interwencję w związku z uszkodzoną nawierzchnią drogi na skrzyżowaniu ulicy Nasielskiej wraz z Długą przy sklepie "Groszek". Proszę o pilne działania, ponieważ uszkodzenie jest na tyle poważne, że zagraża bezpieczeństwu kierowcą oraz bardzo poważnie może uszkodzić ich pojazdy.

Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Emilu,

W związku z Panazgłoszeniem dotyczącym naprawy uszkodzeń nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej - ul. Długiej w Borowej Górze (od strony drogi powiatowej – ul. Nasielskiej) informuję, że w/w fragment nawierzchni został naprawiony w ramach napraw cząstkowychdróg o nawierzchni bitumicznej w 2024 r., realizowanych przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Sukcesywnie będą realizowane remonty na wszystkich gminnych drogach asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których sytuacja tego wymaga.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Marek (22.01.2024)

Dzień Dobry Panie Burmistrzu
w nawiązaniu do informacji nt. kolejnego odcinka ścieżki nad Jeziorem z Zegrza do Jadwisina, proszę o odpowiedź gdzie i kiedy wystąpiliście jako Gmina po środki na sfinansowanie inwestycji ? Dlaczego w budżecie na 2024 nie przeznaczacie środków na tak istotne inwestycje ? Tak wiele kwestii jest mniej istotnych, a przeznaczacie na nie niemałe środki finansowe.
I na jakiej wysokości (znaczny punkt w terenie np. Pałac) kończy się ścieżka w tych planach ?
Czy próbujecie pozyskać środki od Firmy Mostostal tj. Warszawianka, która sprzeda z sukcesem wszystkie blisko 300 mieszkań na osiedlu Rezydencja Zegrze, jeśli powstanie ta ścieżka. Powinni partycypować w kosztach, z uwagi na Pałac i n fakt, że na folderach reklamowych już ją pokazują jakby była gotowa, zwiększając tym w sposób znaczny atrakcyjność swojej oferty mieszkaniowej poprzez bezpośredni dostęp do rekreacji nad brzegiem Jeziora.
Oczekuję na odpowiedź.
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku,

opracowaliśmy dokumentację projektową dla kolejnych dwóch odcinków ścieżki, które obejmują odcinek o długości 807 m (do końca działki, na której zlokalizowany jest Pałac Zegrzyński). Obecnie poszukujemy możliwości sfinansowania budowy tego etapu inwestycji ze środków zewnętrznych. Z uwagi na ograniczone możliwości gminy umieszczenie zadania w budżecie Miasta i Gminy Serock będzie uzależnione od pozyskania finansowania. Partycypacją podmiotów prywatnych w realizacji przedsięwzięcia było udostępnienie gruntów na potrzeby utworzenia oczekiwanej przez społeczność infrastruktury.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Maryla (20.02.2024)

Dzień Dobry
dotarły do nas bulwersujące informacje, że zamiast jednego Prezesa w spółce gminnej SIS mamy utrzymywać teraz z pieniędzy podatników 2 osoby, czyli nowego Prezesa i dodatkowo Pana Marka Bąbolskiego, który jest nadal Zastępcą Pana Borkowskiego. To już gruba przesada, jeśli to prawda.
Mam nadzieję, że to plotki. Proszę o wyjaśnienie opinii publicznej.
Pozdrawiam Państwa,
Maryla

Odpowiedź:

Szanowna Pani Marylo.
informuję Panią, że od początku funkcjonowania samorządu lokalnego w Gminie Serock było jedno stanowisko Zastępcy Burmistrza. Również od początku istnienia spółki komunalnej istniało jedno stanowisko Prezesa Zarządu. Ilość tych stanowisk nie uległa zmianie

 • autor: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Marek Bąbolski

Damian (07.02.2024)

Dzień Dobry,
Burmistrz zarabia ponad 20 000 pln miesięcznie to wiemy. Proszę o podanie ile zarabiają Radni gm. Serock z wyszczególnieniem Dieta Podstawowa miesięcznie wynosi tyle i ile kwota za udział w komisjach.
Radny plus Przewodniczący komisji, Radny plusa Zastępca Przewodniczącego i Radny plus Członek np. 2 Komisji.
Proszę o pilne wylistowanie, bo wybory za chwilę, a jednak to są konkretne pieniądze, które musimy świadomie komuś przekazać za pracę, a nie za samą obecność na sesjach.

z wyrazami szacunku
Damian

Odpowiedź:

Szanowny Panie Damianie,

wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock zostało ustalone uchwałą Nr 490/XLIII/2021 Rady Miejskiej W Serocku z dnia 17 listopada 2021r. i jest to wynagrodzenie brutto.

Wysokość diet radnych jest określona w uchwale Nr 527/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zasad określających wysokość przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Serocku.

Diety poszczególnych radnych są w różnych wysokościach i uzależnione od pełnionych funkcji oraz udziału w pracach rady i jej komisji. Dieta nie przysługuje, gdy radny nie uczestniczył
w danym miesiącu w żadnym posiedzeniu rady lub komisji oraz ulega proporcjonalnemu obniżeniu za każdą nieobecność na sesji rady lub posiedzeniu komisji w stosunku do ogólnej liczby posiedzeń rady i komisji w danym miesiącu.

Uchwały Rady Miejskiej w Serocku w przedmiotowym zakresie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny

Wojtek (31.01.2024)

Dzień Dobry
Panie Burmistrzu,
Czy możemy liczyć na wyrównanie nierówności na ul. Sadowej w Serocku?
Droga robi się nie do przejścia i przejechania w trakcie opadów deszczu.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

w związku z Pana wnioskiem dotyczącym naprawy ul. Sadowej w Serocku, informuję, że w/w droga będzie ujęta w planie bieżącego utrzymania dróg gruntowych w 2024 r., realizowanego przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Prace naprawcze będą polegały na mechanicznym profilowaniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniu najbardziej zdegradowanych i zaniżonych fragmentów kruszywem.

Roboty zostaną wykonane po całkowitym ustaniu roztopów i osuszeniu gruntu.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Adam (04.02.2024)

Dzień dobry p.Burmistrzu chciałbym się dowiedzieć się w jakim terminie są przewidziane wybory na sołtysów. A może już istnieje dokładny "kalendarz" ?
Dziękuje pzdr.

Odpowiedź:

Nowo wybrana Rada Miejska podejmie uchwałę, w której określi termin końcowy przeprowadzenia wyborów przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock. 

 • autor: Sekretarz Miasta i Gminy Serock

Dariusz (25.01.2024)

Szanowny Panie Burmistrzu
Zwracam się z pytaniem czy stacja pomp z ujęciem wody dla miejscowości Kania Nowa (i pozostałych miejscowości w tym rejonie) mogła by zostać wyposażona w agregat prądotwórczy, tak aby w trakcie zaniku napięcia (a to niestety często się zdarza w tej okolicy) można by było korzystać z wody? Zanik ciśnienia wody następuje po 5 minutach, myślę że ten problem ma również znaczenie strategiczne, a nawet jeśli nie podziela Pan tej opinii, to rozwiązanie tego problemu ułatwiłoby mieszkańcom codzienne życie. Serdecznie pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu,

Kania Nowa jak też i wszystkie miejscowości po wschodniej stronie rzeki zaopatrywana jest w wodę z ujęcia SUW Łacha. Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku dysponuje mobilnym agregatem prądotwórczym o mocy 60 kWh, który garażowany jest właśnie na tej stacji. Problem częstych awarii i wyłączeń prądu w tamtym terenie jest znany i właśnie dlatego na miejsce garażowania została wybrana taka lokalizacja aby skrócić do minimum  czas dojazdu i podłączenia agregatu.

Gmina rozważa możliwość zakupu stacjonarnego agregatu prądotwórczego o podobnej mocy, który zostanie zainstalowany na jednej ze stacji uzdatniania wody.

 • autor: Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku

Łukasz (30.01.2024)

Szanowny Panie Burmistrzu

proszę o informację zwrotną dla mieszkańców Jadwisina i nie tylko, czym jest spowodowane tak agresywne chlorowanie wody pitnej, którą kupujemy z wodociągu gminnego ?
Czy znów mamy bakterię w wodociągu i dlatego tak bardzo chlorujecie Państwo wodę ?
Kiedy (termin) Jadwisin zostanie podłączony do nowego ujęcia wody w Stasim Lesie ?
Czy nadal dostarczacie Państwo mieszkańcom Jadwisina wodę ze starego ujęcia wody przy Szkole w Jadwisinie, które zgodnie z Państwa deklaracją miało być wyłącznie używane do podlewania trawy na boisku szkolnym ?

Z poważaniem,
Łukasz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu,

badania, które zakład przeprowadził w końcówce 2023 roku w ramach monitoringu kontrolnego jakości wody we wsi Jadwisin nie wykazały żadnych przekroczeń ani bakteriologicznych ani fizykochemicznych. Dezynfekcja wody polegająca na podawaniu podchlorynu sodu jednak w dalszym ciągu jest prowadzona aby wyeliminować wtórne zanieczyszczenie wody. Dawka jest taka sama. Wcześniej podchloryn podawany był razem z preparatem uzdatniającym Saequest co mogło mieć wpływ na zapach.

Prace na stacji wodociągowej w Stasim Lesie są prowadzone zgodnie z harmonogramem, a oddanie do użytkowania winno mieć miejsce w połowie 2024 roku. Dopiero po tym terminie odbiorcy we wsi Jadwisin będą mogli korzystać z wody wyprodukowanej w SUW Stasi Las.

 • autor: Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku

Kamil (17.01.2024)

Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy jest w planach budowa chodnika w miejscowości Marynino? Słyszałem od kilku sąsiadów że jest taka inwestycja planowana ale chciałbym dowiedzieć się u „źródła”.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Kamilu,

przytaczając odpowiedź udzieloną na pytanie Pani Elżbiety (07.12.2023) informuję, iż Gmina nie jest zarządcą drogi przebiegającej przez miejscowość Marynino. Znajduje się ona w zarządzie Zarządu Powiatu Legionowskiego, do którego należy bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg i chodników przy drogach powiatowych. Na obecną chwilę inwestor – zarządca drogi, posiada opracowaną dokumentację projektową na budowę chodnika na całym odcinku drogi. Od decyzji inwestora zależy termin realizacji kolejnego etapu procesu inwestycyjnego, tj. wykonania robót budowlanych.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Jarosław (16.01.2024)

Jestem mieszkańcem ul. Profesora Tutki w Jadwisinie. Dojazd do naszego osiedla jest możliwy jedynie przez ulicę Parkową. Droga ta jest pełna dziur, kałuż i wybojów.
Chciałbym wiedzieć jaki jest plan Gminy na zagospodarowanie, poprawienie nawierzchni tej arterii.
Pozdrawiam w Nowym Roku

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jarosławie,

W związku z Pana wnioskiem dotyczącym naprawy ul. Parkowej w Jadwisinie, informuję, że w/w droga będzie ujęta w planie bieżącego utrzymania dróg gruntowych w 2024 r., realizowanego przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Prace naprawcze będą polegały na mechanicznym profilowaniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniu najbardziej zdegradowanych i zaniżonych fragmentów kruszywem.

Roboty zostaną wykonane po całkowitym ustaniu roztopów i osuszeniu gruntu.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Radosław (03.01.2024)

Szanowny Panie Burmistrzu,
zwracam się z prośbą o odpowiedź, czy jest w planach utworzenie chodnika, poprawienie jezdni oraz wykonania kanalizacji w Dosinie na ul. Długiej (w okolicy Fundacji Westy do Adopcji)?
Będę wdzięczny za odpowiedź.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Radosławie,

Odpowiadając na zadane przez Pana pytanie dotyczące budowy chodnika wzdłuż ul. Długiej w Dosinie informuję, iż szerokość pasa drogowego przedmiotowej drogi jest niewystarczająca dla zlokalizowania chodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych określa minimalną szerokość chodnika, która nie powinna być mniejsza niż 1,8 m. Co prawda w trudnych warunkach dopuszcza się szerokość chodnika nie mniejszą niż 1,00 m, pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami, o długości nie mniejszej niż 2,00 m i szerokości nie mniejszej niż 1,80 m, jednak jest to rozwiązanie, które należy stosować sporadycznie w miejscach występowania przeszkody nie zaś na całym odcinku drogi. Ponadto odległość między tymi miejscami powinna umożliwiać wzajemną widoczność osób ze szczególnymi potrzebami oraz zapewniać optymalny czas oczekiwania na wyminięcie się, wynikający w szczególności z możliwości poruszania się tych osób, pochylenia podłużnego drogi dla pieszych oraz natężenia ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Aby wnioskowana inwestycja mogła powstać jedynym rozwiązaniem jest kompleksowa przebudowa ul. Długiej obejmująca swym zakresem oprócz budowy chodnika także remont istniejącej nawierzchni, co z kolei wiąże się z koniecznością nabycia przez Gminę wszystkich gruntów zarezerwowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie przedmiotowej drogi. Niestety w najbliższym czasie nie jest planowana realizacja takiego zadania. Przyczyną są ograniczone możliwości finansowe Gminy, które nie pozwalają na zarezerwowanie w budżecie tak znaczących środków. Planując inwestycje w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki finansowe na wydatki bieżące, pokrycie kosztów toczących się inwestycji oraz tych wcześniej zaplanowanych. Z tego samego powodu na obecną chwilę nie planujemy również budowy kanalizacji na obszarze, który Pana interesuje.

Jeżeli zaś chodzi o naprawę jezdni na ul. Długiej, to pragnę Pana zapewnić, iż stan techniczny tej, jak i innych dróg gminnych,podlega okresowej kontroli i w razie konieczności jest ona naprawiana przez odpowiedzialny za bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych Miejsko-Gminny Zakład Komunalny w Serocku.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Miłosz (02.01.2024)

Szanowny Panie Burmistrzu
Proszę o informację jaki odcinek ścieżki od Zegrza
Do Jadwisina ile metro biezacych czy km biezacych ma powstać i kiedy.

Pozdrawiam
MILOSZ

Odpowiedź:

Szanowny Panie Miłoszu,

opracowaliśmy dokumentację projektową dla kolejnych dwóch odcinków ścieżki o długości 385m i 422m. Realizacja zadania będzie możliwa po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Serock. Obecnie poszukujemy możliwości sfinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Dorota (16.11.2023)

dzień dobry,
co dzieje się z kwiatami z kompozycji miejskich, które są w sezonie kilkukrotnie wymieniane (ostatnio werbeny i gaury na kapusty ozdobne i mrozy, wcześniej np. bratki?). Czy możliwe jest iść np. przykładem Warszawy, która organizuje wydarzenia (ogłasza je na FB) i rozdziela wykopane kwiaty wśród mieszkańców, którzy przyjdą na wskazane miejsce?
Przykład takiego wydarzenia w linku poniżej: https://www.facebook.com/events/2023860671312386/2023860674645719/?active_tab=discussion

z poważaniem
Dorota

Odpowiedź:

Szanowna Pani Doroto,

odpowiadając na Pani pytanie w sprawie zmiany kompozycji kwiatowych i ich ewentualnego rozdawania wśród zainteresowanych mieszkańców, uprzejmie informujemy, że rośliny, które mogą zostać jeszcze wykorzystane, faktycznie są rozdawane zainteresowanym mieszkańcom. Zwyczajowo są do zabrania po zwiezieniu z rabat czy donic na teren Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Z uwagi, że zazwyczaj zmiana kompozycji następuje po przekwitnięciu roślin, a tym samym utracie ich walorów dekoracyjnych i tak naprawdę niedużej ilości roślin, które mogłyby zostać ponownie wykorzystane, nie ogłaszaliśmy do tej pory wydarzenia na fb.

Niemniej jednak w najbliższym sezonie wegetacyjnym, rozważymy zgodnie z Pani sugestią przeprowadzenie takiej akcji.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Andrzej (17.12.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu
co się stało z eleganckimi koszami na śmieci, które zniknęły ze ścieżki spacerowej biegnącej nad jeziorem w Zegrzu ? W ich miejsce zostały zamontowane zwykłe, czarne plastiki.
I drugie pytanie czy Gmina ma zamiar wynegocjować z firmą Portico Marina przejęcie działki w Zegrzu położonej koło zejścia po schodkach nad jezioro. Działka winna służyć jako parking. Obecnie zostało wyłącznie wąskie przejście chodnikiem do Jeziora.
Firma zapewne w czasie budowy, którą właśnie teraz rozpoczyna zniszczy ulicę Drewnowskiego, więc można teraz uzgodnić, że w zamian za przekazanie tej działki na parking (600m2), gmina pokryje w zamian koszty remontu ul. Drewnowskiego, której koszty powinien pokryć de faco developer Portico Marina, a nie gmina, czyli my mieszkańcy.
I trzecie pytanie, a właściwie prośba o montaż na schodach profili umożliwiających sprowadzenie i wprowadzenie rowerów. Można też przeprofilować teren skarpy koło schodów, żeby umożliwić łagodny spadek do zjazdu rowerem, wózkiem dziecięcym czy dla niepełnosprawnych (urządzić równolegle zjazd chodnikiem).
Łączę pozdrowienia
Andrzej

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,

odpowiadając na pytanie dotyczące eleganckich koszy zabranych ze ścieżki dydaktycznej w Zegrzu, uprzejmie informujemy, że kosze te niestety zostały uszkodzone i musiały zostać zdemontowane. Ich miejsce zajęły praktyczne kosze uliczne, które od lat sprawdzają się na terenach publicznych.

Jeśli chodzi o pytanie drugie - działka, stanowiąca własność prywatnego podmiotu, o której Pan pisze – zgodnie z założeniami koncepcji zagospodarowania terenu planowanej przez ten podmiot inwestycji – będzie w całości pełniła funkcje związane z komunikacją. Z posiadanych przez Urząd informacji wynika, że na omawianej działce inwestor planuje wybudować drogę, parkingi i chodnik. Odnosząc się do kwestii remontu ul. Drewnowskiego informuję, że w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na ten cel został on zaplanowany na III – IV kwartał przyszłego roku.

W odpowiedzi na trzecie pytanie informuję, iż wykonane dotychczas zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego jest częścią szerszej koncepcji, która przewiduje przedłużenie ścieżki pieszo-rowerowej zarówno w kierunku Jadwisina (dla tego odcinka opracowano dokumentację projektową) jak i w kierunku terenu WAT, gdzie planuje się miejsca swobodnego zjazdu dla rowerów.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Elżbieta (07.12.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu,

od ponad 20 lat jesteśmy z mężem mieszkańcami Marynina. Z zadowoleniem stwierdzamy, jak na przestrzeni kilku ostatnich lat, w okolicznych miejscowościach, poprawiło się bezpieczeństwo dla pieszych użytkowników dróg. Między innymi, w Karolinie, Stasim Lesie, Ludwinowie Zegrzyńskim i w Borowej Górze zostały wybudowane wygodne chodniki dla mieszkańców, co pozytywnie wpłynęło na bezpieczeństwo ruchu, ale także na wizerunek tych miejscowości.

Niestety, te korzystne zmiany nie dotyczą Marynina. Tutaj piesi nadal przemieszczają się po jezdni, gdyż brakuje chodnika. Kilka lat temu w Maryninie powstał nowy plac zabaw dla dzieci, ale żeby dojść do niego matki z wózkami muszą korzystać z jezdni ze względu na niedostateczne pobocza. Czy dopiero jak dojdzie do wypadku zostaną podjęte ze strony Gminy działania zmierzające do wybudowania chodnika dla pieszych również w tej miejscowości?

Wiem, że także inni mieszkańcy Marynina zwracali się do Pana Burmistrza z zapytaniami w kwestii budowy chodnika. Udzielane odpowiedzi nie dawały nadziei, że UMiG Serock pochyli się tym tematem, gdyż, jak argumentowano, drogi w Maryninie nie należą do Gminy. Dziwi mnie fakt, że w wymienionych wyżej miejscowościach mogły powstać chodniki, natomiast w Maryninie nie jest to możliwe.

W związku z powyższym proszę o informację, jaki urząd powinien wystąpić z inicjatywą budowy chodnikaw Maryninie, która miałaby na celu uzyskanie zgody właściwych organów na przeprowadzenie tej inwestycji.

Z wyrazami szacunku, Elżbieta

Odpowiedź:

Szanowna Pani Elżbieto,

tak jak już wcześniej informowaliśmy Gmina nie jest zarządcą drogi przebiegającej przez miejscowość Marynino. Znajduje się ona w zarządzie Zarządu Powiatu Legionowskiego, do którego należy bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg i chodników przy drogach powiatowych. Na obecną chwilę inwestor – zarządca drogi, posiada opracowaną dokumentację projektową na budowę chodnika na całym odcinku drogi. Od decyzji inwestora zależy termin realizacji kolejnego etapu procesu inwestycyjnego, tj. wykonania robót budowlanych.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Jarosław (06.12.2023)

Dzień Dobry Panie Burmistrzu,

w nawiązaniu do pytania Pana Mariusza z 2.10.2023, proszę o odpowiedź dla zainteresowanych, jaką odpowiedź uzyskał Pan od GDDKiA w zakresie zmiany organizacji ruchu i przebudowę obecnego wyjazdu z parkingu SKM w Zegrzu Południowym, z dopuszczeniem wyjazdu w DK61 w lewą stronę w kierunku Serocka?

Odległość z Serocka do Zegrze Południowego do SKM wiadomo nie jest w żaden sposób atrakcyjna, jest to, aż 9 kilometrów rano i ponad 11 kilometrów w drodze powrotnej przez brak wyjazdu ze stacji.
Wiadomo, że atrakcyjnym miejscem do zamieszkania z pożądanym przez ludzi codziennym dojazdem do stacji SKM jest odległość maksymalnie do 4 kilometrów, a taką odległością do SKM może poszczycić się tylko: (Zegrze Północne, Jadwisin, Borowa Góra, Skubianka i Stasi Las) i na tym koniec.

Z poważaniem,
Jarosław Serock

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Odpowiedź na pytanie podobnej treści została udzielona w odpowiedzi na pytanie Konrad z Serocka (08.11.2023).

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Bożena (20.11.2023)

Dzień Dobry

Panie Burmistrzu z Serocka mamy 9 kilometrów do SKM-ki do stacji w Zegrzu Południowym i wiadomo, że nie jest to atrakcyjna odległość, to na dodatek w drodze powrotnej mamy jeszcze więcej kilometrów prze brak wyjazdu z parkingu. Z powrotem z Zegrza ze stacji SKM-ki do Serocka mamy, aż 11,3 kilometra.Czy w tym Serocku to naprawdę nic nie może być normalnie, czy to jest tak trudno załatwić wyjazd ze stacji w Zegrzu na światłach od razu do Serocka, żeby z powrotem też było 9 kilometrów do Serocka, a nie aż ponad 11 kilometrów.Tyle, chyba Pan może załatwić dla nas swoich mieszkańców.
Dziękuję.

Bożena

Odpowiedź:

Szanowna Pani Bożeno,

odpowiedź na pytania podobnej treści była udzielona w Odpowiedziach na pytania:Piotr (04.07.2023) oraz Mariusz (02.10.2023).

 

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Konrad (08.11.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu
Odnosząc się do Pana stanowiska (odp. Panu Mariuszowi 2.10.23 r.) w kwestii niemożności wykupu działki z przeznaczeniem dla serocczaków na bezpośredni wyjazd z parkingu PKP S4 w Zegrzu w kierunku od razu na Serock, sprawę może Pan rozwiązać następująco. Jako, że serocczaki są głównymi korzystającymi z dobrodziejstwa dojazdu S4 z Zegrza do Warszawy, a jak Pan stwierdził gmina Serock nie może wykupić działki przy ul. Rybaki z przeznaczeniem na ten wyjazd do DK 61, to niech gmina Serock sfinansuje większą część kosztów niż dotychczas kursowania S4, a Gmina Nieporęt niech w zamian za to dokona wykupu tej działki z przeznaczeniem na wyjazd. Tu formalnie nic nie stoi na przeszkodzie. Oczywiście jest to plan B, jeśli GDDKiA nie zdecyduje się przeorganizować skrzyżowania i nie będzie bezpośredniego wyjazd z parkingu z ul. Wojska Polskiego od razu na Serock.
Jaką otrzymał Pan odpowiedź od GDDKiA? Proszę odpowiedzieć dla wszystkich zainteresowanych, bo jest to bardzo ważny temat.
Mariusz (02.10.2023)
Dziękuję i pozdrawiam
Konrad

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Oczekuję odpowiedzi z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w spawie zmiany organizacji ruchu i przebudowy obecnego wyjazdu z parkingu SKM w Zegrzu Południowym, w lewą stronę na DK 61 w kierunku Serocka. Po jej uzyskaniu podejmę kolejne kroki w przedmiotowej sprawie.

 

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Krzysztof (29.10.2023)

Panie Burmistrzu
Uprzejma prośba o informację, czym podyktowana jest decyzja Miasta i Gminy Serock o wyborze operatora komunikacji lokalnej bez przetargu - w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa owszem daję taką możliwość, ale jej nie narzuca. Na aktualnego operatora jest bardzo wiele skarg, mieszkańcy skarżą się na niepunktualność, jakość świadczonych usług oraz uciążliwości związane z zakupem biletów, zarówno miesięcznych, jak i jednorazowych.
Czy nie uważa Pan, że wyłonienie operatora w drodze przetargu mogłoby podnieść jakość świadczonych usług, a być może także oszczędność dla budżetu Gminy?

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

jak już wcześniej Panu odpowiedziałem, Miasto i Gmina Serock dokona wyboru operatora w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Po dokonanym rozeznaniu rynku oraz szacowaniu wartości zamówienia wybór operatora w trybie bezpośredniego zawarcia umowy w chwili obecnej jest najkorzystniejszym rozwiązaniem.

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Andrzej (11.12.2023)

Witam Pana Burmistrza I Wodociągi Serockie !
kiedy woda z wodociągu w Jadwisinie będzie normalnie, a nie warunkowo zdatna do spożycia ?
Skąd bakterie Ecoli w wodociągu ?
Do jakiego ujęcia wody (dokładnie gdzie) są podłączone ulice wymienione w Państwa komunikacie ?
Proszę nie zwlekać z upublicznieniem odpowiedzi na stronie.
Pozdrawiam,
Andrzej

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,

w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy sprawozdania z próbek wody potwierdzające brak przekroczeń. Obecnie oczekujemy na wydanie komunikatu przez PSSE o dopuszczeniu wody do spożycia. Niezwłocznie po wydaniu upublicznimy nasz komunikat w sposób zwyczajowo przyjęty. W wodociągu nie było bakterii E. Coli  a tylko bakterie grupy coli i to w ilości nie przekraczającej niepewności pomiaru. Potwierdzone badaniami pojawienie się bakterii grupy coli wystąpiło tylko w punktach kontrolnych zasilanych z ujęcia Jadwisin, które znajduje się na terenie Miasta i Gminy Serock za szkołą.

 • autor: Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego Leszek Błachnio

Artur (01.12.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu,

Czy uważa Pan, że komunikat ze strony Spółki Gminnej dotyczący nie nadawania się wody do spożycia i celów sanitarnych to brak profesjonalizmu i dyletantyzm? Jak można komunikat o tak niebezpiecznej sytuacji umieszczać tylko w internecie? Dlaczego nie ma komunikatu przez megafon alarmowy w Szkole Podstawowej w Jadwisinie? Przecież nie wszyscy mieszkańcy to użytkownicy internetu. Czy zostawienie mieszkańców do rana do 9.00 bez dostępu do bezpiecznej wody to tak powinno być? Co w takiej sytuacji z Zarządzaniem Kryzysowym i ustawami które dokładnie regulują rolę Burmistrza w takiej sytuacji?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Arturze

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku działający jako administrator sieci wodociągowej przekazał informację o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia w sposób właściwy i zwyczajowo przyjęty. Po otrzymaniu komunikatu z PSSE niezwłocznie został wydany komunikat zakładu i umieszczony na stronie internetowej zakładu (www.wodociagiserock.pl), zostały powieszone komunikaty w terenie objętym ograniczeniem, informacja została przekazana Radnemu z terenu i Sołtysowi oraz zamieszczona w aplikacji Urzędu Miasta i Gminy Serock. Dodatkowo informacja ta została umieszczona na oficjalnym FB Urzędu. Uważam, że jest to wystarczający sposób powiadomienia i w tym przypadku nie należało uruchamiać służb Zarządzania Kryzysowego.

 • autor: Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego Leszek Błachnio

Krzysztof (28.11.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu
Proszę o informację, czemu wybieracie sobie Państwo pytania, na które udzielacie odpowiedzi ? Czy nie uczciwiej byłoby odpowiadać chronologicznie lub chociażby wyświetlać pytania, które oczekują na odpowiedź ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie, udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania, na które odpowiedź nie została udzielona już wcześniej – przy okazji pytania zadanego przez inną osobę. Jeśli Pana pytanie nie uzyskało odpowiedzi, możliwe jest, że albo już wcześniej poruszany był podobny temat, albo pytanie oczekuje na odpowiedź. 

 • autor: Referat Promocji i Wizerunku

Mirosław (26.11.2023)

Rzecz dotyczy ulicy bez nazwy w Wierzbicy, prowadzącej do byłego (a może nie) przedsiębiorstwa
ogrodniczego Sadpol, obok wywalonej do góry nogami wielkiej truskawki. Oświetlenie ulicy jest żenujące, świeci się co któraś lampa. Ciemność po zmroku utrudnia poruszanie się pieszym, co jest niebezpieczne, również z tego względu że asfaltem chodzą dzieci na przystanki autobusowe. Następstwem tej sytuacji jest wymuszone pytanie odnośnie budowy chodnika. Jak to jest możliwe że w gminie Serock, czym się również chwalą władze tejże gminy, buduje się dziesiątki ścieżek rowerowych kosztujących miliony a nie można wybudować trzystu metrów chodnika dla mieszkańców i ich dzieci. Następne pytanie wychodzi wręcz z pytań powyższych. Budowa progów zwalniających nie jest lekarstwem na bezpieczeństwo pieszych, tylko utrudnieniem dla co niektórych sprytnych kierowców. Proszę przysłać odpowiednie służby aby sprawdziły co ci sprytni kierowcy wyczyniają na pierwszym progu zwalniającym. Było piękne zielone pobocze, które zostało zniszczone przez objeżdżających w/w próg. Zrobiło się jedno wielkie bagno. Ludzie widocznie wolą jeździć po osie w błocie niż powoli przejechać przez próg. Jedynym rozwiązaniem są chyba słupki betonowe wzdłuż owego progu na poboczu uniemożliwiające omijanie progu.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mirosławie,

natychmiast po Pana zgłoszeniu oświetlenie zostało sprawdzone. Jest sprawne technicznie i funkcjonuje w sposób prawidłowy.

Jeżeli chodzi o budowę chodnika na wskazanym przez Pana odcinku drogi pragnę wyjaśnić, iż szerokość jej pasa drogowego nie jest wystarczająca do zrealizowania wnioskowanej inwestycji. W celu budowy drogi dla pieszych, gdyż tak zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi dróg publicznych nazywa się część drogi przeznaczona dla ruchu pieszych, konieczne jest pozyskanie przez Gminę, z przyległych do działki drogowej nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, gruntów na poszerzenie pasa drogowego, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę drogi, a następnie zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na wykonanie robót budowlanych. Niestety musze poinformować, iż z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Gminy, na obecną chwilę nie przewidujemy realizacji takiego zadania. Niemniej zapewniam Pana, że zgłoszona potrzeba będzie każdorazowo brana pod uwagę na etapie tworzenia planów inwestycyjnych Gminy na kolejne lata. Na dzień dzisiejszy ruch pieszych na przedmiotowej drodze odbywa się w sposób typowy dla dróg nieposiadających chodnika lub drogi dla pieszych.

W kwestii objeżdżania progu zwalniającego przez kierujących pojazdami, przekazana została informacja do Straży Miejskiej w Serocku w celu przeprowadzenia prewencyjnych patroli. MGZGK w Serocku rozważy montaż słupków blokujących (typu U-12c) w poboczu drogi na wysokości progu przy tworzeniu planu budżetu na lata przyszłe. Wprowadzenie tego typu rozwiązania wymaga wykonania nowego projektu stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zbigniew (15.11.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu,
nawiązując do odpowiedzi na pytanie Pana Aleksandra w sprawie parkowania na części tzw. "ślepej" ul. Ks. F. Kuligowskiego, przy wyjeździe na ul. Polną samochodów dostawczych, lawet, mikrobusów, czy też aut pól ciężarowych potwierdzam stwarzane przez te pojazdy parkujące w poprzek ulicy zagrożenia kolizji pojazdu wyjeżdżającego z ul. Kuligowskiego z pojazdem wjeżdżającym z ul. Polnej na ul. Kuligowskiego. Parokrotnie sam doświadczyłem tej sytuacji unikając w ostatniej chwili czołowego zderzenia. Pojazdy, o którym mowa powyżej gdyby parkowały wzdłuż ul. Kuligowskiego, a nie jak dotychczas w poprzek nie stwarzałyby zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.


W związku z powyższym przyłączam się do prośby Pana Aleksandra aby jakoś uregulować sposób parkowania pojazdów dłuższych niż osobowe zanim dojdzie do tragedii.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

Ul. Ks. F. Kuligowskiego w Serocku a właściwie teren przylegający do tej ulicy jest dość szeroki i nie jest oznaczony znakami zakazu parkowania.

Z przeprowadzonych oględzin wynika, że nawet gdy samochody parkują prostopadle do ulicy to nie stwarza to zagrożenia dla poruszających się tam pojazdów czy też pieszych. Każdy kierujący zobligowany jest do zachowania szczególnej ostrożności i bieżącej oceny panujących warunków. Dlatego też stosowanie się do tych zasad zminimalizuje – wykluczy ewentualną kolizję.

 • autor: Straż Miejska w Serocku

Sylwia (07.11.2023)

Dzień dobry,
Zwracam się zapytaniem o progi zwalniające. Konkretnie chodzi o ul. Lazurową w Dosinie. Droga ta stała się torem wyścigowym. Strach iść po zmroku, nie wspomnę o starych latarniach, które nie poprawiają widocznosci.

Drugą sprawą tej ulicy jest brak koszy na śmieci, w wyniku czego śmieci rozrzucane są na poboczach.

Trzecim pytaniem jest plac zabaw. Czy w Dosinie nie mógłby taki powstać? Wsie okoliczne mają, natomiast Dosin jest chyba zapomniany.

Czwarta uwaga dotyczy wiaty przystankowej prze skrzyżowaniu ul. Lazurowej i Pięknej . Jest tam przystanek autobusowy jak i szkolny. Czy możnaby postawić tam wiatę?

Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

Ul. Lazurowa w Dosinie stanowi własność prywatną.

Informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy jako zarządca dróg gminnych ma obowiązek realizacji zadań, które mają na celu utrzymanie, remont oraz budowę dróg będących własnością gminy lub zaliczonych do kategorii dróg gminnych.

Wobec powyższego, z uwagi, iż gmina nie jest ani właścicielem przedmiotowej drogi ani Burmistrz nie jest jej zarządcą, nie ma podstaw prawnych aby przeznaczać środki publiczne na utrzymanie, remont czy budowę dróg prywatnych. W świetle powyższego obowiązek dbania o stan techniczny drogi spoczywa na jej właścicielach.

Odnośnie placu zabaw informuję, że na chwilę obecną nie ma planów budowy ww. obiektu w Dosinie.

Ogólnie dostępne place zabaw są zlokalizowane w sąsiednich miejscowościach.

Na wysokości ul. Lazurowej nie występuje przystanek autobusowy.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Michał (07.11.2023)

Dzień Dobry Panie Burmistrzu,
Po raz kolejny (poprzednie pytanie 14.06.2023 r.) pytam, kiedy zostaną zamontowane w ramach funduszu sołeckiego kamery w Jadwisinie o których zainstalowaniu wspólnie zdecydowaliśmy na zebraniu sołeckim w 2022 roku ?
Proszę o wskazanie daty instalacji, konkretne miejsca instalacji zostały ustalone i zapisane w protokole na zebraniu w Jadwisinie (3 miejsca).
Proszę o pilną odpowiedź.
Dodatkowo na zebraniu sołeckim kolejne fundusze z 2023 r. zostały przeznaczone na rzekome utrzymanie monitoringu w Jadwisinie, za 7 tygodni jest koniec roku 2023, definitywnie to ostatni dzwonek, żeby zamontować sołeckie kamery.
pozdrawiam
Michał

Odpowiedź:

Szanowny Panie Michale,

informuję, iż kamery w Jadwisinie zgonie z umową z dnia 16.10.2023 r. zostaną zamontowane do dnia 20.11.2023 r. Zainstalowane kamery będą znajdowały się na ul. Szaniawskiego, ul. Szkolnej i ul. Książęcej.

Fundusze przeznaczone na utrzymanie monitoringu zaplanowane zostały przez Państwa do realizacji w 2024 r.

 • autor: Komendant Straży Miejskiej w Serocku

Barbara (17.11.2023)

Dzień Dobry Państwu

Czy Ośrodek Kultury mógłby szczególnie teraz o tak ponurej porze roku zorganizować dla nas w weekendy czy też wieczorami ok. 18.00 spotkania autorskie z ciekawymi autorami bestsellerów czy podróżnikami np. osobami żyjącymi w innych krajach, opisującymi życie tam, obyczaje, kulturę i zabytki np. znane miasta jak Rzym, Paryż itp.
I druga prośba o zamieszczanie w kalendarzu wydarzeń kulturalnych wszystkich spotkań z całego naszego Powiatu tak zbiorczo, żebyśmy mogli skorzystać w sąsiedniej miejscowości np. w kasynie w Zegrzu, w Nieporęcie, Pałacu w Jabłonnie, w Wieliszewie i nie szukać na wszystkich stronach.
Piękna byłaby taka inicjatywa ze strony naszego Ośrodka Kultury.
Dziękuję i łączę pozdrowienia
Barbara Dzika

Odpowiedź:

Szanowna Pani Barbaro,

cieszę się, że jest Pani zainteresowana wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi przez serocką instytucję kultury.

Oferta Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest dostępna na stronie www.kultura.serock.pl, na FB CKiCz, w tablicach informacyjnych miejskich,i sołeckich, a także w informatorze gminnym.  Zachęcam do  zapoznania się z bieżącym kalendarzem wydarzeń, który tworzony i publikowany jest na początku roku kalendarzowego a uzupełniany wydarzeniami, które uwzględniają sugestie naszych mieszkańców.

Referat Promocji i Wizerunku Miasta i Gminy Serock w każdy piątek przedstawia i zaprasza  na wydarzenia w gminie Serock, a Powiat Legionowski na swoim profilu na Facebooku udostępnia wszystkie wydarzenia i zapowiedzi z terenu całego powiatu.  

Mam nadzieję, że ostatnio organizowane spotkania z podróżnikami, artystami, koncerty, spektakle teatralne oraz wieczory tematyczne (min. wieczór peruwiański, ukraiński, spotkania autorskie z Panem Jerzym Zelnikiem, Piotrem Zychem, Olgierdem Łukaszewiczem) i wiele innych wydarzeń były dla Pani satysfakcjonujące. Klub Podróżnika rozważymy w przyszłym roku, z uwagi na brak terminów w roku obecnym.

Niemal w każdy weekend mieszkańcy serocka otrzymują porcję nietuzinkowej rozrywki, zarówno przeznaczonej dla najmłodszych widzów jak i dojrzałej publiczności.

Na co dzień realizujemy zadanie statutowe, stąd brak przestrzeni na organizację spotkań otwartych.

Zachęcam do obserwowania poniższych stron, źródła obszernej wiedzy na temat wydarzeń w Serocku i powiecie legionowskim oraz do bezpośredniego kontaktu z sekretariatem CKiCz w Serocku.

https://www.kultura.serock.pl/2767,aktualnosci-kafle

https://powiat-legionowski.pl/kalendarium/kulturalne

https://pik.legionowski.pl/kultura-w-powiecie/

 

z wyrazami szacunku 

Renata Mulik

Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

 

Pytanie Michał (07.11.2023)

Po raz kolejny (poprzednie pytanie 14.06.2023 r.) pytam, kiedy zostaną zamontowane w ramach funduszu sołeckiego kamery w Jadwisinie o których zainstalowaniu wspólnie zdecydowaliśmy na zebraniu sołeckim w 2022 roku ?
Proszę o wskazanie daty instalacji, konkretne miejsca instalacji zostały ustalone i zapisane w protokole na zebraniu w Jadwisinie (3 miejsca).

Proszę o pilną odpowiedź.
Dodatkowo na zebraniu sołeckim kolejne fundusze z 2023 r. zostały przeznaczone na rzekome utrzymanie monitoringu w Jadwisinie, za 7 tygodni jest koniec roku 2023, definitywnie to ostatni dzwonek, żeby zamontować sołeckie kamery.
pozdrawiam Michał 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Michale,
informuję, iż kamery w Jadwisinie zgonie z umową zawartą 16.10.2023 r. zostaną zamontowane do dnia 20.11.2023 r.
Zainstalowane kamery będą znajdowały się na ul. Szaniawskiego, ul. Szkolnej i ul. Książęcej.

Fundusze przeznaczone na utrzymanie monitoringu zaplanowane zostały przez Państwa do realizacji w 2024 r.

 

Monika (06.11.2023)

Dzień dobry,
3.11.2023 zostały okradzione dwie posesje w niedalekiej odległości na przedłużeniu ul. Długiej jadąc w stronę cmentarza w Woli Kiełpińskiej. Stało się to między godziną 16-18. W tym czasie na ulicy panuje totalna ciemność mimo, że mamy nowe latarnie. Ok godz. 18 zapala się co trzecia latarnia. Z 5/6.11.2023 była kolejna próba włamania w tej okolicy. Proszę o dostosowanie oświetlenia do panujących warunków pogodowych (słońce zachodzi przed godzina 16tą).
Z poważaniem
Mieszkanka Gminy Serock

Odpowiedź:

Szanowna Pani Moniko,

dziękuję za zgłoszenie nieprawidłowo działającego oświetlenia i jednocześnie informuję, iż ustawienia urządzenia nim sterującego zostały skorygowane. Na dzień dzisiejszy oświetlenie na wskazanej przez Panią drodze gminne funkcjonuje w sposób prawidłowy.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Danuta (25.10.2023)

Dzień dobry!
Mam pytanie:
Czy jest szansa na zainstalowanie latarni przy ulicy Klonowej, Nowa Wieś.?
Mieszkam, Klonowa 11a, wieczorami jest bardzo ciemno, na równoległej ulicy Brzozowej oświetlenie jest do samego końca. Mam 70lat i naprawdę nie jest przyjemnie mieszkać w takim ciemnym zaułku. Z poważaniem Danuta Kostrzewa

Odpowiedź:

Szanowna Pani Danuto,

przytaczając odpowiedź udzieloną na Pani pytanie z dnia 25.10.2023 w sprawie budowy oświetlenia na ulicy Klonowej w miejscowości Nowa Wieś informuję, że na chwilę obecną takie zadanie nie znajduje się w planach inwestycyjnych Gminy na najbliższe lata.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Jacek (07.11.2023)

Kiedy z ulicy Chabrowej zniknie dzikie złomowisko KZB. Samochody KZB przywożą odpady złomu i elektryki, elektroniki na ul. Chabrową.Jak do się ma do ochrony środowiska i bezpieczeństwa Mieszkańców.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że temat został niezwłocznie wyjaśniony i w przeciągu najbliższych kilku dni odpady zostaną uprzątnięte z terenu wskazanej przez Pana lokalizacji. Dziękujemy za czujność.

 • autor: Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku

Alexander (20.10.2023)

Szanowny panie Burmistrzu,
jest jedna ulica Ks. F.Kuligowskiego.
Jej część - ślepa - na chwilę obecną jest dzikim parkingiem osób zamieszkujących w budynku komunalnym a niejednokroktnie tych mieszkających po przeciwnej stronie ul. Polnej.
Problemu nie stanowią auta osobowe.
Problemem są lawety, mikrobusy, auta pólciężarowe blokujące 2/3 przestrzeni 'polnej, nieutwardzonej jezdni.
Do tej pory nikt na taką sytuację nie reaguje.Wyjazd z ul. Kuligowskiego na Polną gdy przy skrzyżowaniu parkuje laweta lub mikrobus jest zwyczjnie - niebezpieczny. Czy coś się zmieni w tej kwestii. A co z nawierzchnią tego odcinka ulicy. Jest już dziurawa jak ser szwajcarski.
Z poważaniem, Alex.

Odpowiedź:

Dzień dobry,
odpowiadając na Pana zapytanie w przedmiocie „dzikiego parkingu na ul. Kuligowskiego w Serocku” informuję, że ul. Kuligowskiego jest drogą publiczną. Ruch pojazdów nie jest ograniczony znakami wjazdu czy też parkowania. Dokonaliśmy kilkudniowej kontroli tego odcinka o różnych porach dnia. Nie stwierdzono, aby parkujące tam samochody blokowały wjazdy na posesje, utrudniały ruch pieszych lub pojazdów ani też ograniczały widoczności włączającym się do ruchu z ul. Kuligowskiego na ul. Polną.

 • autor: Straż Miejska w Serocku

Mariusz (02.10.2023)

Witam Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie nurtujące wszystkich nas Serocczaków - Głównych Beneficjentów dojeżdżających Szybką Koleją Miejską S4 z Zegrza do Warszawy:
Kiedy będziemy mogli w normalny sposób wyjechać z parkingu przy PKP Zegrze
bezpośrednio w kierunku gminy Serock, bez konieczności jazdy w całkiem przeciwnym kierunku ?
Logiczne jest, że możliwość wyjazdu z PKP Zegrze bezpośrednio w kierunku gm. Serock to:
1. Oszczędność czasu, jest to nawet 5 minut dziennie !,
2. Uniknięcie jazdy w korkach, a zarazem niepotrzebne przyczynianie się przez nas do powiększania już istniejących na tym odcinku korków,
3. Mniejsze wydatki na paliwo (niepotrzebnie ponosimy koszty paliwa dodatkowych 50 km miesięcznie).
Zgodnie z sugestią GDDKiA, że „wszystkie relacje skrętne są możliwe na skrzyżowaniu DK61
z ul. Rybaki”, proszę o informację czy i jakie kroki podjął Pan jako Burmistrz, aby stworzyć bezpośredni dojazd do ślimaka pod mostem ? Czy przeanalizował Pan możliwość wykupu niezabudowanej działki nr 82/6 np. z przeznaczeniem na „łącznik” umożliwiający sprawny wyjazd z parkingu od razu w ul. Rybaki jak sugeruje GDDKiA?
Jednakże, najlepsze rozwiązanie to jednak Wyjazd z ul. Wojska Polskiego na sygnalizacji świetlnej
w kierunku Serocka, od razu w lewo na DK61. Mocnym argumentem przemawiającym za wyborem tej opcji wyjazdu jest, niezaprzeczalny fakt, że ruch drogowy w tym miejscu i tak zatrzymuje każdorazowo istniejąca od lat sygnalizacja świetlna przejścia dla pieszych, co całkowicie obala sens uzasadnienia podanego przez GDDKiA o ruchu przyspieszonym.
Uzasadnienie GDDKiA w świetle powyższego, jest kompletnie nielogiczne i nie znajduje żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. Jeżeli w tym samym miejscu ruch przyspieszony może zatrzymywać przejście dla pieszych to również, może być przy okazji realizowany wyjazd w lewą stronę. Reasumując, skuteczne wywarcie właściwego nacisku na GDDKiA do przeorganizowania skrzyżowania w tym miejscu to najlepsza dla wszystkich decyzja.
Uprzejmie proszę o zamieszczenie informacji w tym temacie.
Dziękuję.
Pozdrawiam,
Mariusz

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Gmina Serock nie jest właścicielem gruntunr działki  82/6, o której Pan pisze. Działka ta znajduje się na terenie Gminy Nieporęt.

Powyższe w praktyce uniemożliwia samodzielną realizację przez gminę Serock przedmiotowej inwestycji. O ile zakup samej nieruchomości nie byłby literalnie sprzeczny z ustawowymi regulacjami prowadzenia gospodarki nieruchomościami, to już z pewnością byłby pozbawiony podstawy celowościowej. Środki publiczne powierzone gminie mogą być bowiem wydatkowane na realizację jej zadań własnych lub zadań zleconych przez inne organy administracji. Oczywiście zadanie z zakresu budowy i zarządzania drogami gminnymi należy do obowiązków gminy, jednak drogi te muszą być zlokalizowane w granicach administracyjnych danej gminy. Gmina Serock nie może tym samym wydatkować własnych środków na budowę i utrzymanie drogi gminnej, zlokalizowanej w graniach gminy Nieporęt, szczególnie w sytuacji kiedy droga ta nie posiada bezpośredniego powiązania z siatką dróg administrowaną przez gminę Serock.

Ponadto Gmina Serock nie jest też operatorem dworca SKM ani trasy, dlatego też w tym zakresie zwróciłem się do GDDKiA z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu i przebudowę obecnego wyjazdu z parkingu SKM w Zegrzu Południowym, z dopuszczeniem wyjazdu w DK61 w lewą stronę w kierunku Serocka.

 

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Krzysztof (11.10.2023)

Panie Burmistrzu
Kiedy rozpocznie się postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie firmy obsługującej komunikację lokalną w Gminie Serock w 2024r. ?

Dziękuję
Krzysztof

Odpowiedź:
Miasto i Gmina Serock dokona wyboru operatora w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Obecnie trwają czynności zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Serock.

 

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Arek (05.09.2023)

Szanowni Państwo Szanowny Panie Panie Burmistrzu

Czy jako gmina finansująca kursy S4 z Zegrza do Warszawy moglibyście w imieniu pasażerów zwrócić się z wnioskiem o korektę rozkładu jazdy tak żeby zapewnić odpowiednie dla większości godziny kursowania S4 z i do Zegrza ?
Od 2.09.2023 rozkład godzin wyjazdów porannych z Zegrza i odjazdów powrotnych z Gdańskiej jest zupełnie odwrotny, niż wynika to z logicznych potrzeb większości nas. Większości czyli najpopularniejszych godz. rozp. i kończenia pracy tj. 7.00-15.00, 8.00-16.00 lub 9.00-17.00.
A mianowicie, rano z Zegrza S4 winno odjeżdżać do Warszawy w okolicach pełnej godziny zegarowej tj. Ok 6.00, ok. 7.00 ok. 8.00.
Natomiast z powrotem pożądane odjazdy z Wawy Dw. Gdańskiego w kier. ZEGRZA to godz.
Ok. 15.30, ok. 16.30, ok 17.30. Tak żeby wychodząc o pełnej godz. z pracy w Warszawie mieć ok. 30 minut, żeby dojechać na Gdański.
Prosimy o zdecydowaną interwencję w postaci wniosku do ZTM o pilną korektę rozkładu jazdy S4 na trasie Zegrze-Dw. Gdański, bo aktualny rozkład jest gorszy od poprzedniego (np. wyjazd rano z Zegrza był o 7.14, teraz od 2.09.2023 wyjazd jest nie wiadomo dla kogo, bo wyjazd rano z Zegrza jest o 6.26 to zdecydowanie za wcześnie na 8.00 do pracy, a wyjazd z Zegrza 7.26 to zdecydowanie za późno na 8.00 do pracy). Brakuje kursu wyjazdowego takiego idealnego ok. 7.00 rano z Zegrza.
Ideałem byłoby zapewnienie kursów S4 z Zegrza co 30 min w szczycie, czyli wystarczy dołożyć tak na już, nawet po 1 kursie więcej rano w okolicach 7.00 rano odjazd z Zegrza do Gdańskiego i po 1 kursie ok. 16.30 odjazd z Gdańskiego do Zegrza. Zrezygnowano po sezonie z regularnych kursów w weekendy to dołóżmy w to miejsce, choć po 1 kursie w tygodniu w szczycie.

Dodatkowe, mocne argumenty przemawiające za załatwieniem dobrego rozkładu do Zegrza to:

1. Mniejsze o 1.800 zł rocznie koszty na paliwo.
Koszt 150 PLN to kwota wydawana przez nas w skali miesiąca na dodatkowe paliwo do Legionowa. Oszczędzimy te pieniądze jeżdżąc z/do Zegrza.
2. Oszczędność czasu.
Stanie w korkach od wysokości Wieliszewa do Legionowa, czyli należy wcześniej wyjeżdżać rano jadąc z Legionowa, niż jadąc SKM z Zegrza. Problem korków z Legionowa jest taki sam w drodze powrotnej z Legionowa do Serocka.
3. Komfort jazdy - brak miejsc siedzących w pociągu wsiadając do SKM rano w Legionowie. W Zegrzu pełny wybór miejsc siedzących.
4. Brak opłat 1260 zł rocznie za parking w Zegrzu.
Od 18.09.2023 r. płatny parking w Legionowie w kwocie 105 złotych miesięcznie.

Te argumenty zdecydowanie powinny sprawić, że uczynicie Państwo wszystko, aby dzięki wprowadzeniu koniecznych zmian do rozkładu jazdy, mieszkańcy gm. Serock mogli dojeżdżać S4 z/do Zegrza, a nie byli zmuszeni z Legionowa.
Pozdrawiam, czekając na dobry rozkład, który pozwoli mi i reszcie dojeżdżać na co dzień właśnie z Zegrza.
Arek

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

z informacji uzyskanych od ZTM wynika, żeregulacja kolejowych rozkładów jazdy zależy od zarządcy infrastruktury kolejowej - spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozornie drobne zmiany/modyfikacje rozkładu na jednej z linii są ściśle uwarunkowane sytuacją na liniach kolejowych na trasie przejazdu, np. koniecznością uwzględnienia priorytetu przejazdu pociągów dalekobieżnych, w szczególności kategorii Ekspres InterCity, Ekspres InterCity Premium ("Pendolino"), które licznie występują na linii kolejowej nr 9 przebiegającej przez Legionowo. Zmiany w rozkładach jazdy są wprowadzane przez ZTM w miarę możliwości logistycznych.

W poruszonej przez Pana kwestii parkingu zwróciłem się do Prezydenta Legionowa oraz do Starosty Powiatu Legionowskiegow zakresie odstąpienia od pobierania opłat za parkowanie na terenie Centrum Komunikacyjnego w Legionowie od mieszkańców Serocka posiadających Kartę Serocczanina. Liczę, że wspólnie z władzami Powiatu jesteśmy w stanie wypracować takie rozwiązanie, które będzie do przyjęcia przez każdą ze stron.

 

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Radosław (13.10.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu,
kilka dni temu, wraz z partnerką staliśmy się właścicielami domu w Gminie Serock.
Wraz z partnerką i sąsiadami, chcielibyśmy nadać naszej ulicy nazwę, niestety jest pewien problem, ponieważ działky po drugiej stronie ulicy której chcemy nadać nazwę zostały zakupione przez dewelopera. Byliśmy w tej sprawie w Urzędzie Gminy Serock, niestety nie uzyskaliśmy informacji kto jest właścicielem tych działem przez RODO.
Zgodnie z wnioskiem który otrzymaliśmy, na liście muszą być podpisy właścicieli wszystkich działek. W związku z tym, proszę o udzielenie odpowiedzi, czy jest jakaś możliwość by dotrzeć do właścicieli świeżo zakupionych działek, by móc uzyskać ich podpisy na nadanie nazwy naszej ulicy.

Pozdrawiam
Radosław

Odpowiedź:

Szanowny Panie Radosławie,
aby nadać nazwę drodze dojazdowej do Państwa posesji, Proszę złożyć wniosek o nadanie nazwy ulicy wraz z propozycją nazewnictwa w Urzędzie Miasta I Gminy Serock i podpisami jak największej liczby współwłaścicieli, o których mają Państwo wiedzę. Jeśli nie wiedzą Państwo jak można nazwać swoją ulicę, proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Gruntami, Planowana Przestrzennego i Rozwoju, gdzie pracownik pomoże poprzez przedstawienie propozycji nazw oraz wykluczeń ulic już nazwanych. W sytuacji kiedy nie jesteście Państwo w stanie dotrzeć do wszystkich współwłaścicieli drogi, Pracownik Referatu podejmie próbę pozyskania takich zgód za pośrednictwem Urzędu. 

 • autor: Refeart Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Senior (29.09.2023)

Panie Burmistrzu - dlaczego z uporem godnym lepszej sprawy odmawia Pan seniorom bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji lokalnej? Przypominam Panu, że będziemy o tym pamiętali przy najbliższych wyborach samorządowych!

Odpowiedź:

Szanowny Seniorze,

Zgodnie z ustawą o art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zapewnienie mieszkańcom lokalnego transportu zbiorowego na jej terenie. Miasto i Gmina Serock wypełnia zapis powołanej ustawy, a wszyscy Pasażerowie po terenie gminy mogą poróżować lokalną komunikacją bezpłatnie.

Dodatkowo w okresie od 1 czerwca br. do końca 2023 r. przejazd autobusami Linii nr 5 i 6 do/z  przystanku Zegrze Południowe 01/02 (tzw. dojazd do SKM S-4) oraz Linii 1, 2 i 5 do/z przystanku Komornica Szkoła jest bezpłatny dla wszystkich Pasażerów.

Przekroczenie granicy gminy (z pominięciem ww. przystanków) wiąże się z koniecznością wykupienia biletu jednorazowego u kierowcy lub posiadania biletu miesięcznego. Aby zmniejszyć koszty przejazdów dla mieszkańców gmin, wprowadzone zostały zniżki dla posiadaczy Karty Serocczanina.

Ponadto Przewoźnik honoruje ulgi przysługujące poszczególnym grupom pasażerów, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego. Ustawodawca nie uwzględnił Seniorów w przedmiotowej ustawie tzn. nie ma zapisu, który uprawniałby seniora do zakupu ulgowego biletu komunikacji autobusowej/miejskiej.

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Bartosz (09.08.2023)

Panie Burmistrzu

Proszę o szerokie wyjaśnienie na jakim etapie załatwiania przez Serock jest głośna sprawa braku bezpośredniego wyjazdu w kierunku Serocka z asfaltowej ulicy łączącej plac parkingowy przy stacji SKM S4 w Zegrzu z drogą krajową Dk61? Kiedy konkretnie spodziewane jest udostępnienie bezpośredniego wyjazdu w kierunku na Serock? Nie jest zabawne, ani tanie jeżdżenie codziennie w przeciwnym kierunku, ani stanie przez to w korkach.

Pozdrawiam
Bartosz z Serocka

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Odpowiedź na pytanie podobnej treści została udzielona w Odpowiedzi na pytanie Piotr (04.07.2023).

Jednocześnie informuję, że zwróciłem się do GDDKiA z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu i przebudowę obecnego wyjazdu z parkingu SKM w Zegrzu Południowym, w lewą stronę na DK 61 w kierunku Serocka.

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Kinga (29.09.2023)

Szanowni Panstwo, podobno do 2030 roku kazde gospodarstwo domowe powinno byc podlaczone do kanalizacji. Jak to wyglada na terenie gminy Serock?

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1496), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z ww. ustawą wszystkie gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe(szamb)  oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków (art. 3 ust. 3). Wobec powyższego właściciele nieruchomości powinni dokonać zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto, właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków mają obowiązek udokumentowania pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w postaci umów zawartych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w powyższym zakresie i dowodów uiszczania opłat za te usługi – art. 6 ust 1 ustawy. 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Anna (11.09.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu
1. Czy byłaby możliwość wybudowania progu zwalniającego na ulicy Prostej (Karolino/Ludwinowo Zegrzyńskie) na wysokości ulicy Marynarskiej (Ludwinowo Zegrzyńskie)? Pytanie kieruje z powodu szybkiej prędkości z jaką samochody jadą od strony drogi 62 w kierunku Stasiego Lasu.
2. Czy przy ulicy Prostej bądź w Karolinie jest w planach budowa placu zabaw dla dzieci?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,

1. Propozycja budowy progu zwalniającego na ul. Prostej w miejscowości Karolino/Ludwinowo Zegrzyńskie (na wys. ul. Marynarskiej) będzie rozpatrywana podczas tworzenia planu budżetu na rok 2024. Realizacja zadania będzie uzależniona od dostępności środków finansowych na ten cel.

2. Jeśli chodzi o budowę placu zabaw przy ulicy Prostej lub na terenie miejscowości Karolino, to nie jest to możliwe, ponieważ gmina nie posiada prawa własności do gruntów odpowiednich dla tego typu inwestycji we wskazanych lokalizacjach. 

Ponadto informuję, że duży plac zabaw z wieloma atrakcjami dla najmłodszych znajduje się w sąsiedniej miejscowości Marynino.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Marek (12.09.2023)

Panie Burmistrzu,
Mam pytanie o termin poprawy ciśnienia wody w Skubiance. Są momenty że, ciśnienie jest tak dramatycznie niskie , powodując wyłącznie kotła co skutkuje brakiem ciepłej wody w domu i wyłącznie ogrzewania. Przy maksymalnym otwarciu zaworu , można bez problemu zatkać przepływ wody palcem ! .
Zgłosiłem oprzez email reklamacje do wodociągów Serock , reakcja była taka ze po 3 miesiącach od zgłoszenia bez jakiejkolwiek informacji zwrotnej wysłali technika który szukał przyczyny w moim liczniku wody. To niedorzeczne . Tak jak by nie znali problemu z ciśnieniem występującym w całym naszym rejonie .
Z góry Dziękuję za odpowiedź i mam nadzieję na interwencję w tej sprawie z Pana strony.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku,

bardzo się cieszę, że wybrał Pan gminę Serock i zamieszkał Pan w jednej z naszym miejscowości położonej nad Jeziorem Zegrzyńskim. Jak Pan na pewno zauważył, w ostatnich latach nastąpił, na terenie gminy Serock i w okolicach nastąpił, intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Jako samorząd dokładamy wszelkich starań aby poprawić jakości usług i dopasować infrastrukturę do nowej rzeczywistości. Sprawa ciśnienia wody, którą obserwujemy w sezonie letnim, głównie w godzinach wieczornych, to skutek zabiegów agrotechnicznych wykonywanych przez właścicieli działek rekreacyjnych i mieszkaniowych. Zapewniam Pana, że samorząd gminny dokłada wszelkich możliwych starań aby uciążliwości te były jak najmniejsze dla odbiorców. Nigdy jednak, jak w niektórych innych gminach, nie wprowadziliśmy zakazu podlewania czy innych ograniczeń z korzystania wody. Wręcz przeciwnie, rozwijamy inwestycję aby te niedogodności wyeliminować i poprawić jakość Państwa życia. I tak już w 2024 roku zostanie oddana do użytkowania zmodernizowana stacja wodociągowa we wsi Stasi Las , która w dużym stopniu poprawi zaopatrzenie w wodę tego rejonu gminy.

Z opisywanego przez Pana problemu może wynikać, iż jest również jakiś problem konkretnie z Pana przyłączem. Dlatego ekipa wodociągowa sprawdzi przyłącze i węzeł wodomierzowy, bo być może tu tkwi problem w opisywanej przez Pana sprawie.

 

 • autor: Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy

Jolanta (05.08.2023)

Dzien dobry panie burmistrzu jesli jest to mozliwe to ulica Norwida czeka na wyrownanie drogi niestety znow mamy ser szwajcarski . Dziekuje i pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Jolanto,

Nawierzchnia ul. Norwida w Serocku została wyrównana.

Droga ujęta jest w planie bieżącego utrzymania dróg gruntowych i w razie zaistnienia takiej konieczności będą dokonywane kolejne naprawy w miarę dostępności środków finansowych na ten cel.

 • autor: Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku

Joanna (30.08.2023)

Dzień dobry
Czy jest szansa na wymianę wadliwego lustra na skrzyżowaniu Długiej z lokalną Warszawską tu: https://maps.app.goo.gl/yg4QUw62mas5zzcH8

Lustro wprowadza w błąd, co się może skończyć bardzo brzydkim wypadkiem
Problem był zgłoszony m.in. panu wiceburmistrzowi na zebraniu w Borowej Górze. Bardzo by było dobrze, gdyby lustro zostało wymienione, zanim komuś się coś stanie

Pozdrawiam
Joanna Sokalska 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Joanno,

Lustro drogowe U-18a zlokalizowane przy skrzyżowaniu ul. Długiej i drogi dojazdowej przy ekranach akustycznych w Stasim Lesie zostanie wymienione na większe.

Zostanie ono odpowiednio wyregulowane, aby zapewnić maksymalnie największą widoczność.

 • autor: Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku

Łukasz (28.08.2023)

Witam
Kiedy bedzie polaczenie komunikacyjne autobusowe szkoly w Dębe ze Skubianką Jahranką? Dzieci musze chodzicszczegolnie w zime 2km na przystanek autobusu linii 5. Czy ta linie nie mozejezdzic obok szkoly na przystanku? Nawet tam zawracac bo jest na tyle miejsca.
Dziekuje za informacje

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Aby ułatwić dojazd młodzieży uczącej się w szkole w Komornicy od 4 września br. kurs Linii nr 5 rozpoczynający trasę z przystanku PKP Legionowo 03 został przesunięty z godz. godz. 7.25 na godz. 7.00. Ponadto kurs ten dojeżdża do przystanku Komornica szkoła.

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Danuta (30.08.2023)

Czy seniorzy po 70 roku życia mogą bezpłatnie jeździć komunikacja miejska do Legionowa?

Odpowiedź:

Szanowna Pani ,

Miasto i Gmina Serock, jako organizator LKA zapewnia bezpłatne przejazdy po terenie Gminy dla wszystkich pasażerów.

Dodatkowo w okresie od 1 czerwca br. do końca 2023 r. przejazd autobusami Linii nr 5 i 6 do/z  przystanku Zegrze Południowe 01/02 (tzw. dojazd do SKM S-4) oraz Linii 1, 2 i 5 do/z przystanku Komornica Szkoła jest bezpłatny dla wszystkich Pasażerów.

Przekroczenie granicy gminy (z pominięciem ww. przystanków) wiąże się z koniecznością wykupienia biletu jednorazowego u kierowcy lub posiadania biletu miesięcznego.Aby zmniejszyć koszty przejazdów dla mieszkańców gmin, wprowadzone zostały zniżki dla posiadaczy Karty Serocczanina.

Ponadto Przewoźnik honoruje ulgi przysługujące poszczególnym grupom pasażerów, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego. Ustawodawca nie uwzględnił Seniorów w przedmiotowej ustawie tzn. nie ma zapisu, który uprawniałby seniora do zakupu ulgowego biletu komunikacji autobusowej/miejskiej.

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Łukasz (10.08.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu, jestem jednym z 3 inwestorów, którzy rozpoczęli budowę domu, przy ulicy Pogodnej w Serocku , zwracam się z pytaniem, czy jest w planach budowa kanalizacji ww ulicy, z tego co kojarzę kanalizacja jest już w ul Wiosennej, a teren na którym powstają te 3 domy jest z lekkim spadkiem, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale wydaje mi się, że wystarczyłby tu system grawitacyjny. Kanalizacja bardzo ułatwiłaby wiele spraw i podniosła komfort życia.
Z wyrazami Szacunku
Łukasz Brzeziński

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

odpowiadając na Pana pytanie informuję, że obecnie w planie inwestycyjnym Gminy nie znajduje się zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej. Z treści trudno jednak wywnioskować, o które konkretnie nieruchomości chodzi, w związku z czym proponuję kontakt bezpośredni, telefoniczny bądź korespondencyjny z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, w celu uzyskania informacji o ewentualnych możliwościach skanalizowania konkretnych nieruchomości.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Łukasz (24.07.2023)

Czy jest szansa na dofinansowanie doprowadzenia światłowodu za obwodnicę, w ramach ulicy Nasielskiej? Pytanie dotyczy ew. możliwości doprowadzenia światłowodu w lokalizację ulic Nasielska/Słoneczna Polana. Dotychczasowe firmy zainteresowane są jedynie dołączaniem lokalizacji bliżej centrum, przed obwodnicą. M.in. były to GVT, Laito. Orange również pozostaje bez odpowiedzi.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu,

Gmina nie realizuje inwestycji z zakresu budowy sieci światłowodowych, jak również nie dofinansowuje tego typu przedsięwzięć. Niemniej pragnę Pana zapewnić, że dokładamy wszelkich starań aby wspierać działania operatorów telekomunikacyjnych w zakresie budowy i rozbudowy sieci światłowodowej na terenie naszej Gminy m.in. udostępniając gminną infrastrukturę techniczną - w tym słupy oświetlenia ulicznego, oraz usprawniając proces inwestycyjny w przypadku lokalizacji sieci w pasie dróg należących do Gminy, którą jest przywołana w pytaniu ul. Słoneczna Polana. Jeżeli chodzi oul. Nasielską wyjaśniam, iż jest ona drogą powiatową, w związku z czym to Zarząd Powiatu w Legionowie wydaje zgodę na lokalizację urządzeń i określa warunki pod jakimi mogą one zostać umieszczone w pasie drogi. Gmina może jedynie wyrazić zgodą na podwieszenie światłowodu na należących do niej słupach oświetleniowych i oczywiście deklaruje przychylność przy rozpatrywaniu tego typu wniosków. Należy mieć jednak na uwadze, iż decyzja gdzie ma zostać wybudowany światłowód nie należy do nas lecz do  inwestora.

 • autor: Refeart Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Sebestian (06.08.2023)

Dzień dobry,
Jaki jest stan realizacji placu zabaw w Jachrance. Kolejne wakacje mijają a dzieci nie mają miejsca do zabawy.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sebastianie

Działania mające na celu utworzenie na terenie Jachranki placu zabaw mają swój początek w poprzednich latach, kiedy to trwały prace związane z pozyskiwaniem gruntu niezbędnego dla realizacji inwestycji. W tym roku sfinalizowaliśmy ten etap działań poprzez zakup odpowiedniej nieruchomości. Obecnie zostało już zlecone opracowanie dokumentacji technicznej mającej być podstawą do przeprowadzenia prac budowlanych. Jednocześnie pracujemy też nad pozyskaniem środków mających ułatwić realizację przedsięwzięcia.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Łukasz (24.07.2023)

Jak czasowo wygląda szansa wprowadzenia kolejnej firmy mogącej opróżniać zbiorniki przydomowych oczyszczalni ścieków w Serocku? Od momentu zmiany, sam koszt dojazdu kształtuje się na poziomie od 650 PLN wzwyż. Do tego dodatkowo koszt opróżnienia, który również wzrósł. W porównaniu do kosztów wcześniejszych wzrost jest ok 3krotny. Co więcej umawiać się trzeba min. z miesięcznym wyprzedzeniem i w ciągu tygodnia, poprzednio było to możliwe również w soboty, góra z dwudniowym wyprzedzeniem. Z góry dziękuję za informację.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

odpowiadając na Pana wiadomość informuję, że zasady odbioru nieczystosci z przydomowych oczyszczalni ścieków zmieniły się z dniem 1 stycznia 2023 r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami (dokładnie art. 14 ust. 4  ww. ustawy) przedsiębiorcy, którzy chcą świadczyć usługę w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystosci ciekłych odebranych z tych instalacji muszą udokumentować gotowość odbioru nieczystosci zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną i zgłosić zamiar prowadzenia takiej działalności burmistrzowi, przed rozpoczęciem świadczenia tego typu usługi. Na chwilę obecną, tak jak Pan zauważył w zamieszczonym wykazie na stronie internetowej jest jeden przedsiębiorca świadczący tego typu usługę na terenie gminy Serock. Żaden z dotychczasowych przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych nie zgłosił chęci rozszerzenia swojej działalności o opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków jak również nie zgłosił żaden inny podmiot, który chciałby świadczyć tego typu usługi

 • autor: Referat Ochrona Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Henryk (03.07.2023)

Panie Burmistrzu kiedy będzie ścieżka z Zegrza do Jadwisina nad Zalewem, czy w ogóle prowadzone są rozmowy Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

zawarliśmy umowę na zaprojektowanie kolejnego odcinka ścieżki biegnącego od Zegrza w kierunku Jadwisina. Obecnie nie posiadamy jeszcze tytułów prawnych do wszystkich terenów, po których ma przebiegać projektowany odcinek. Opracowanie szczegółowej mapy wraz z koncepcją (które są elementem zleconych prac projektowych) pozwoli przejść do kolejnych etapów rozmów dotyczących udostępnienia kolejnych fragmentów nieruchomości.

Kolejnym warunkiem umożliwiającym realizację robót budowlanych jest pozyskanie środków finansowych na ten cel.

Mając na uwadze powyższe aspekty – trudno jest na tę chwilę precyzyjnie określić termin realizacji prac budowlanych.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Damian (21.07.2023)

Dzień Dobry Panu Burmistrzowi
wraz z złożonymi przez Pana publicznie deklaracjami dot. udoskonalania funkcjonowania S4 i w ślad za wnioskami związanymi z uruchomieniem pociągu do Zegrza, wszyscy korzystający z SKM, mają postulaty dotyczące wystąpienia do ZTM przez gminę, czyli przez Pana Burmistrza w imieniu mieszkańców z wnioskiem do ZTM o:
Najważniejsze - zmianę godzin kursów SKM w godzinach szczytu. Idealną okazję do zmiany, stwarza planowany zapewne już za moment, rozkład jazdy SKM obowiązujący od 2 września br.
Panie Burmistrzu, w godzinach szczytu powrotów z pracy z Warszawy, znakomita większość bardzo, bardzo potrzebuje większej częstotliwości kursów, więcej niż jeden kurs co 1 godzinę. Pożądaną zmianą jest na początek choć jedna zmiana godziny odjazdu SKM, z aktualnej godz. 16.05 w kierunku Zegrza na godzinę 16.15 lub 16.25 (obie godz. aktualnie wolne w rozkładzie).
Kurs SKM S4 godz. wyjazdu 16.15 lub 16.25 byłby bardziej realny, aby dotrzeć na tą godz. komunikacją miejską (metrem) na Dworzec Gdański. Odjazd o godz. 16.05 z Dw. Gdańskiego jest za wczesny dla większości aktualnie dojeżdżających osób, kończących pracę głównie między godzinami 15.45 do 16.00 na mieście. Najbardziej oblegany kurs powrotny, czyli ten po 16.00, powinien spełniać oczekiwania większości, a nie mniejszości, a większość osób jest w stanie dotrzeć na Gdański właśnie w okolicach godziny 16.15 i 16.25. Żeby dotrzeć na odjazd 16.05, trzeba by się urywać notorycznie z pracy, a to niemożliwe.
Z tego właśnie powodu, pociągi odjeżdżające wyłącznie do Legionowa z Dw. Gdańskiego bliżej godziny 16.20 czy 16.30 odjeżdżają bardzo, bardzo załadowane. Niestety większości z nas nie urządzają, bo wszyscy mieszkamy dalej niż w Legionowie i dojeżdżamy na co dzień z gmin: Serock, Wieliszew, Nieporęt czy też Legionowo Piaski. Można dotrzeć tymi pociągami o relacji Nasielsk, Ciechanów, Działdowo wyłącznie do Legionowa.
Dlatego gdyby wprowadzono/zmieniono godz. kurs SKM o 16.15 czy też 16.25, którego nie ma, zabrałoby się nie tylko Legionowo Główne, ale i wszystkie gminy wymienione powyżej – Serock, Wieliszew, Nieporęt, Piaski. I co najważniejsze osoby te mogłyby spokojnie jechać S4 do swoich gmin i na swoje stacje i na swoje parkingi. Aktualnie osoby te przez brak SKM o ruszającej z warszawy o właściwej godzinie tj. 16.15, 16.245 do swoich gmin są zmuszone jeździć autami do Legionowa Głównego i tam parkować na razie bezpłatnie, ale od połowy sierpnia 2023 r. już za opłatą 100 zł na miesiąc, gdyż z powodu braku SKM o wskazanej obleganej godzinie do swoich gmin, dojeżdżają autami do Legionowa i zajmują miejsca na parkingu w Legionowie Głównym mieszkańcom samego Legionowa.
Wprowadzenie opłaty za parkowanie nie zwiększy ilości miejsc parkingowych, sprawę rozwiąże natomiast wyłącznie umożliwienie dojazdu SKM S4 tym właśnie osobom do swoich gmin na swoje parkingi. Np. ogromny parking w Zegrzu.
Kolejnym punktem jest sprawa nagminnych spóźnień S4 w drodze powrotnej z Warszawy.
Przyczyna leży na odcinku, który nas praktycznie nie dotyczy, a mianowicie poza trasą Zegrze- dworzec Gdański. Spóźnienia powodują latami trwające remonty na Dw. Zachodnim oraz bardzo często na Służewiu. Remonty mają być kontynuowane przez kolejny rok lub dłużej.
Jest to bardzo dobry argument i dostateczne uzasadnienie do złożenia wniosku o podzielenie trasy S4 z Piaseczna do Zegrza na dwie niezależne linie, kursujące całkiem punktualnie przynajmniej na naszym odcinku Zegrze-Warszawa Gdańska. Wiadomo powszechnie praktycznie 100% z nas jest zainteresowanych wyłącznie codziennym dojazdem z gminy Serock czy gminy Wieliszew, czy Nieporęt czy nawet z Legionowa właśnie do Warszawy, a nie do Piaseczna. Będzie to dobry argument dla ZTM, który zanotuje spóźnienia tylko na jednej trasie Piaseczno-Warszawa Zachodnia, a całkowicie uniknie spóźnień na naszej trasie Zegrze-Warszawa Gdańska. Podzielenie dzisiejszej, długiej trasy na dwie jest możliwe przy obecnie wykorzystywanym taborze i aktualnej załodze SKM S4. Oba tabory 2 składy, zamiast jeździć na trasie 53 km z Piaseczna do Zegrza, przemieszczałyby się niezależnie po odcinkach ok. 26 km bez spóźnień, nawet w cyklu co 1 h jak jest teraz.
Przesunięcie godziny wyjazdu S4 z Warszawy Gdańskiej zamiast aktualnej 16.05 na chociaż 16.15 czy 16.25. (są to aktualnie wolne godziny odjazdu z Dw.Gdańskiego w kierunku Zegrza) dodatkowo byłoby idealną odpowiedzią na potrzeby większości dojeżdżających zarówno gmin, których dojazd tylko do Legionowa nie urządza jak i zainteresowanych dojazdem do Legionowa.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za zmianą godzin odjazdu na późniejszą jest fakt, wprowadzenia od połowy sierpnia 2023 r. wysokich opłat dla osób parkujących aktualnie w Legionowie, a mieszkających w gminach Serock, Wieliszew, Nieporęt.
Proszę nie kierować nas do ZTM, bo tam swoją drogą wystąpimy, ale pożądane by było,
żeby Gmina, która współfinansuje S4, też wystąpiła o wprowadzenie w/w modyfikacji z mocnym uzasadnieniem, mając na względzie dobro większości mieszkańców.

Miłego dnia
Damian

Odpowiedź:

Szanowny Panie, odpowiedź na pytanie o podobnej treści została zamieszczona na Pytanie Leszek 27.06.2023.

 

 

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Leszek (27.06.2023)

Szanowni Państwo!

Prośba do burmistrza o wystosowanie wniosku do ztm zgodnie z oczekiwaniem społecznym jak poniżej:

wniosek
Szanowni Państwo,
naprawdę nikomu nie potrzebny jest taki długi kurs skm s4 z zegrza poł. aż do dalekiego piaseczna ponad 53 km !
To jest szybka kolej miejska, a nie wiejska, czyli ze wsi do miasta warszawy, a nie ze wsi na wieś !!! Pociąg się wlecze niepotrzebnie, spóźnia się, a wszyscy bo aż 99% potrzebujemy dojazdu wyłącznie do Warszawy !
Ludzie są zainteresowani dojazdem z Zegrza do miasta Warszawy (praca i szkoła) na krótkich i częstych trasach to właśnie jest idea i cały sens szybkiej kolei miejskiej czyli:

1. Zegrze-Warszawa i Warszawa-Zegrze i na tym koniec 26,6 km (np. Dw. Gdański)
2. Piaseczno-Warszawa i Warszawa-Piaseczno (np.Warszawa Zach) i na tym koniec 27 km

I z maksymalną częstotliwością, chociaż w godz. szczytu minimum to kursy obowiązkowo co 30 minut !!!, a nie co 1 godzina jak teraz to fundujecie nam przez to, że trasa jest niepotrzebnie za długa, a taki długi przejazd zegrze-piaseczno wymaga ponad 1 h jazdy i po co ?. ak pojedyncze osoby będą w ogóle zainteresowane taką długą trasą, to się przesiądą właśnie w Warszawie, gdzie mają ogromne możliwości i cały wachlarz przesiadek. Dla jakiś pojedynczych osób nie można pozbawiać wszystkich możliwości szybkiego co 30 min i częstego dojazdu do Warszawy z miejscowości oddalonych od Warszawy 26,6 km, tak jak Zegrze jest oddalone od Dw. Warszawa Gdański.
Wszyscy dojeżdżamy do pracy i szkoły do Warszawy z miejscowości podwarszawskich i potrzebujemy, żeby skm była często przynajmniej w godzinach szczytu czyli minimum co 30 minut z Zegrza do Warszawy, a nie do dalekiego Piaseczna. Nikt nie będzie jeździł ponad 1 godzinę i przez to niezwykle rzadko, bo aż co 1 godzinę z Zegrza do Piaseczna lub na odwrót, bo po prostu większość ludzi tego zwyczajnie nie oczekuje i nie potrzebuje.
Jedynym sensownym i logicznym rozwiązaniem jest pójść po rozum do głowy i po prostu zapewnić większości częste kursy na krótkich odcinkach. Należy jak najszybciej skrócić ten porażająco długi odcinek zgodnie z potrzebami większości pasażerów, czyli skm-s4 niech jeździ na trasie Zegrze-Warszawa Dw. Gdański do metra i na tym przykładowo koniec, ale niech kursuje co 30 minut !!! To jest jedynie ważne dla większości i takie są oczekiwania większości dojeżdżających. zróbcie to na próbę, rozłączcie podwójne składy skm jeśli brakuje taboru i zacznijcie kursować, co 30 min na wymienionych wyżej krótkich trasach, a zobaczycie jak rewelacyjnie będzie się to sprawdzało. ludzie będą mieli częste i punktualne połączenie do i z miasta Warszawy i wszyscy będą zadowoleni.
Ogromna prośba o taką zmianę.
pozdrawiam,
Leszek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Leszku,

zdaję sobie sprawę, że kurs SKM linii S4 jest dość długi, a w godzinach szczytu komunikacyjnego powinno być więcej kursów pociągów.

Jednakże regulacja kolejowych rozkładów jazdy cechuje się pewną bezwładnością ze względu na fakt, że jego ostateczny kształt zależy od zarządcy infrastruktury kolejowej - spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozornie drobne zmiany/modyfikacje rozkładu na jednej z linii są ściśle uwarunkowane sytuacją na liniach kolejowych na trasie przejazdu, np. koniecznością uwzględnienia priorytetu przejazdu pociągów dalekobieżnych, w szczególności kategorii Ekspres InterCity, Ekspres InterCity Premium ("Pendolino"), które niestety licznie występują na linii kolejowej nr 9 przebiegającej przez Legionowo.

Ze swojej strony zapewniam, że będę obserwował sytuację, jak będzie funkcjonował dojazd linią SKM S-4 do Zegrza Południowego. Na bieżąco zbierane są sygnały od pasażerów i na podstawie wyników takich obserwacji i sygnałów zostaną wypracowane wnioski do wniesienia do PLK.

 

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Hanna (22.06.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu w zwiazku z tym ze zostala uruchomiona kolej do Zegrza z czego jestesmy bardzo zadowoleni nie mozna by uruchomicautobosowkursujacych tylko z Serocka do dworca w Zegrzu i z Zegrza do Serock? Bo teraz to jest horror autobusy przyjezdzaja na przystanki w rano z opoznieniem i padazerowie nie zdazaja na pociagllub musza biec do utraty tchu.Wzwiazku z tym zwracamy sie do Pana o pomoc w rozwiaxanii tej sprawy.Zpowazaniem Hanna Orzechowska oraz inni mieszkancy Serocka korzystajacy z tej fomyodjazdow do pracy.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

aktualnie Miasto i Gmina Serock posiada zawartą Umowę z Operatorem - firmą Obraziński Transport Group Sp. z o.o., zawarta zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371) na obsługę Lokalnej Komunikacji Autobusowej (LKA), która obowiązywać ma do 31 grudnia 2023 r.

Ponadto aktualne rozkłady jazdy Linii 5 i 6, w miarę możliwości logistycznych, zostały dostosowane do odjazdów/przyjazdów pociągów SKM S4. Od września br. nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, tym samym zmianie ulegnie rozkład LKA, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej https://www.serock.pl/4770,rozklady-jazdy-lka

Jednocześnie informuję, że na chwilę obecną nie jest możliwe utworzenie dodatkowych kursów łączących Serock z Zegrzem Południowym.

 

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Radosław (14.07.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu,

Minęło już pół roku od ostatniej informacji w sprawie poszerzenia ul. Cynamonowej w Maryninie. Proszę zatem o konkrety kiedy to nastąpi. Dodatkowo były obiecane latarnie na naszej ulicy. Na głównej drodze asfaltowej przebiegającej przez Marynino miał być wykonany chodnik, a nadal z dziećmi chodziny po jezdni pomiedzy samochodami. Pragnę zauważyć, że w Maryninie powstaje bardzo dużo nowych domów i oczekujemy pilnego działania w kwestii poprawy bezpieczeństwa. Chodnik to jeden z podstawowych elementów podnoszących nasze bezpieczeństwo.

Proszę o zintensyfikowanie działań w powyższych kwestiach.

Pozdrawiam
Radek

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Jak już informowaliśmy wcześniej, negocjacje z właścicielem nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie ul.Cynamonowej w sprawie uzgodnienia warunków nabycia w/w gruntu na własność gminy pod drogę publiczną w trybie art.98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zakończyły się niepowodzeniem.

W związku z powyższym, w celu wydzielenia gruntu przeznaczonego pod drogę, podjęto decyzję o wykonaniu mapy podziału przedmiotowej nieruchomości z urzędu, a następnie po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie nabycia gruntu w drodze wywłaszczenia, o złożeniu wniosku do Starosty Legionowskiego o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Z uwagi na wniesienie przez właściciela nieruchomości zażalenia na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału w/w działki, procedura podziałowa uległa przedłużeniu. Przewiduje się wykonanie mapy podziału w terminie do dnia 30.09.2023r.

W związku z powyższym do czasu uzyskania docelowej szerokości pasa drogowego nie ma możliwości wykonania oświetlania drogowego.

Jeśli chodzi o główną ulicę przebiegającą przez Marynino, to jest to droga powiatowa. Realizacja zadań inwestycyjnych w ciągu tej drogi należy do Zarządu Powiatu Legionowskiego.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Katarzyna (18.07.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem mieszkanką Marynina ul. Cynamonowa.
Wysyłałam już wcześniej prośby dot. jedynej drogi gminnej w Maryninie, której stan nawierzchni i jej szerokość pozostawia wiele do życzenia . (poniżej również powtarzające się pytania o drogę mieszkańców ulicy).
Minęło już pół roku od poniższej odpowiedzi nt. poszerzenia i utwardzenia oraz oświetlenia ulicy Cynamonowej. Już w 2019 roku projekt oświetlenia został wpisany do budżetu na 2020 rok i do tej pory cisza.
Uprzejmie proszę o odpowiedź co w tej sprawie zostało zrobione.

"ponawiam prośbę o informacje co do poszerzenia ul. Cynamonowej w Maryninie.
Kilka razy powtarza się informacja, że podjęte zostały działania w kierunku pozyskania gruntu pod doprowadzenie do właściwej szerokości tej ulicy i nadal nic. Jest kolejna zima, wjazd od strony asfaltu ponownie zamienia się w wąską i pochyłą ślizgawkę wzdłuż betonowych słupków. Proszę o konkretne załatwienie sprawy i konkretne informacje.

Pozdrawiam
R.

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Jolanto,

Jak informowałem dotychczas, w sprawie poszerzenia ul. Cynamonowej w Maryninie prowadzone były negocjacje z właścicielem nieruchomości przyległej do tej drogi, w sprawie uzgodnienia warunków nabycia w/w gruntu na własność gminy z przeznaczeniem pod jej poszerzenie, w trybie art.98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.). Niestety ich negocjacje te zakończyły się niepowodzeniem.

W związku z powyższym w styczniu 2023 roku zostanie zlecona mapa podziału przedmiotowej nieruchomości w celu wydzielenia gruntu przeznaczonego pod drogę, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a następnie po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Serocku, w sprawie nabycia wydzielonej działki na własność gminy w drodze wywłaszczenia, zostanie przygotowany wniosek do Starosty Legionowskiego o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego zgodnie z art.. 115 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Brak uzgodnienia wspólnego stanowiska z właścicielem komplikuje proces poprawienia parametrów ul. Cynamonowej i przyczyni się do wydłużenia czasu niezbędnego do nabycia rzeczonego gruntu na własność gminy, niemniej będzie on w najbliższym roku kontynuowany."

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

jak już informowaliśmy wcześniej, negocjacje z właścicielem nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie ul.Cynamonowej, w sprawie uzgodnienia warunków nabycia w/w gruntu na własność gminy pod drogę publiczną, w trybie art.98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zakończyły się niepowodzeniem. 

W związku z powyższym, w celu wydzielenia gruntu przeznaczonego pod drogę, podjęto decyzję o wykonaniu mapy podziału przedmiotowej nieruchomości z urzędu, a następnie po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie nabycia gruntu w drodze wywłaszczenia, o złożeniu wniosku do Starosty Legionowskiego o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

W dniu 27.02.2023r. podpisano umowę z geodetą na wykonanie mapy podziału w/w nieruchomości, określając termin wykonania do dnia 30.06.2023r. Z uwagi na wniesienie w dniu 12.04.2023r. przez właściciela nieruchomości zażalenia na postanowienie burmistrza opiniujące wstępny projekt podziału w/w działki, procedura uległa przedłużeniu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie po rozpatrzeniu sprawy, orzeczeniem z dnia 23.05.2023r. utrzymało w mocy w/w Postanowienie burmistrza. Aktualnie geodeta jest w trakcie opracowania mapy z projektem podziału, przewiduje się wykonanie mapy w terminie do dnia 30.09.2023r. Wykonanie mapy kontynuację procesu nabycia nieruchomości do zasobu gminnego, który przy braku porozumienia będzie musiał być decyzją wywłaszczeniową.

 

 • autor: Refeart Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Post anonimowy (08.07.2023)

Kiedy straż miejska będzie pilnować porządku i ciszy nocnej na Łasze.
Przydałaby się możliwość zgłaszania spraw przez formularz np na stronie www.

Odpowiedź:

Dzień dobry,
Odpowiadając na pytanie dot. zakłócania porządku i ciszy nocnej w Łasze informuję, że Straż Miejska w ostatnim czasie nie odnotowała zgłoszeń na tym obszarze. W przypadku zakłócenia spokoju proszę o zgłoszenie telefoniczne na nr. 603 873 290, abyśmy mogli podjąć bieżącą interwencję. Jednocześnie informuję, że strażnicy pełnią codzienną służbę do godz. 22.00. Po tej godzinie proszę kierować zgłoszenia do Policji na nr. alarmowy 112.

 • autor: Straż Miejska w Serocku

Piotr (04.07.2023)

Witam,
Dzięki staraniom między innymi pana Burmistrza zostala przywrócona kolejka do Zegrza i jest to sprawa kapitalna. Lecz uważam, że inwestycja nie została skończona, ponieważ nie ma wyjazdu w stronę Serocka. NP w niedziele odwożąc osobę do kolejki, aby wrócić do Serocka muszę stać w korku do ronda i nawrócić. Jest to duża strata czasu i paliwa. Drogowcy umywają ręce mówiąc, że nie da się zrobić wyjazdu, a może po przebudowie drogi z Legionowa zrobią. Może. Proszę pana ,aby panowie wójtowie gmin zainteresowanych podjeli działania , aby zrobić wyjazd do Serocka.
Z poważaniem
Piotr Kucza

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

zdaję sobie sprawę z niedogodności, jakie wynikają z braku wyjazdu ze stacji PKP Zegrze Południowe w stronę Serocka, dlatego też w marcu 2023 roku, na etapie opiniowania kwestii układu komunikacyjnego, Urząd Miasta i Gminy w Serocku wystąpił do Starostwa Powiatowego w Legionowie w zgłoszonej przez Pana sprawie. W piśmie zaznaczono między innymi, że warto podjąć rozmowy z GDDKiA w kwestii zmiany organizacji ruchu na obecnym wyjeździe drogi dojazdowej do  WIŁ w Zegrzu, tak, aby była możliwość bezpośredniego wyjazdu z parkingów w lewą stronę w kierunku Serocka.

Analizujemy również zasygnalizowanie problemu do GDDKiA, w celu podjęcia działań dotyczących budowy wspomnianego wyjazdu.

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Ryszard (16.06.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu,
czy realne by było wysypanie chociażby np. żwirem odcinka 150 mb. zlokalizowanego poniżej zjazdu z wiaduktu w Jadwisinie, który połączyłby dla pieszych chodnik kończący się przy dawnych ogródkach działkowych Osiedla IHiAR w ul. Szaniawskiego z serwisową ul. Przy Parku ?
Ten 150 metrowy odcinek znajduje się w granicach pasa drogowego dz. Nr 3/14 i 3/11 i przylega bezpośrednio z drugiej strony do działki IHiAR nr 3/20. Zorganizowanie nawet takiej prowizorki, wysypanej najtańszym materiałem, stwarzałoby mieszkańcom bezpieczne dojście do drogi serwisowej ul. Przy Parku i rezygnacji z przemieszaczania się po ruchliwej jezdni wiaduktu.
Tylko na tym 150 metrowym odcinku mamy przerwę w dostępie do chodnika i jesteśmy zmuszeni maszerować niebezpieczną jezdnią po którym jeżdżą nieustannie samochody i jest bardzo niebezpiecznie.
Szczerze bardzo serdecznie prosimy o wysypanie tego odcinka czymkolwiek, tylko żeby umożliwić przejście tego odcinka pieszo i nie po jezdni.
Jak przeanalizowałem pytania, nie jestem pierwszą osobą, która wnioskuje w tym temacie.
Wszystkim nam zależy na tym, aby jak najkrótszą drogą pieszą dotrzeć do kładki w Stasim Lesie.
Łączę pozdrowienia licząc na Pańską dobrą wolę w tej sprawie.
Ryszard z Jadwisina

Odpowiedź:

Szanowny Panie Ryszardzie,

Zgłoszona przez Pana propozycja wykonania dojścia dla pieszych łączącego chodnik na ul. Szaniawskiego z drogą serwisową w kierunku ul. Przy Parku w Jadwisinie została wnikliwie przeanalizowana.

Niestety zlokalizowanie dojścia dla pieszych na działkach ewidencyjnych nr 3/14 i 3/11 jest niemożliwe ze względu na stromą skarpę.

Wykonanie pieszej ścieżki na w/w terenie jest niemożliwe ze względu na zbyt małą szerokość pasa drogowego. Nie ma realnej możliwości poprowadzenia dojścia dla pieszych, bez ingerencji w teren prywatny.

Dlatego na chwilę obecną, jedyną drogą komunikacji pieszej z przystankami komunikacji publicznej i kładką dla pieszych w Stasim Lesie, pozostaje chodnik prowadzący od ul. Szaniawskiego, przez wiadukt do ul. Długiej, a następnie wzdłuż drogi serwisowej równoległej do DK-61.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Aleksandra (03.07.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu,
Ponownie składam zapytanie dotyczące ulicy Akacjowej w Jadwisinie. Czy jest planowane wykonanie trwałej nawierzchni na tej ulicy? Ulica Akacjowa ( mimo, że nie ma tam dużej ilości mieszkańców ) jest codziennie bardzo eksploatowana. Kierowcy dojeżdżający do boiska, szkoły itp. znacznie przekraczają prędkość. Idąc tą drogą pieszo trzeba mieć oczy ,, dookoła głowy" aby uniknąć zdarzenia. Dodatkowo w ciepłe dni bardzo się kurzy, nie można wyjść na dwór jak również otworzyć okna. Utwardzenie drogi dobrymi materiałami, postawienie znaków ograniczenia prędkości, zbudowanie latarni znacznie poprawiłoby komfort życia mieszkańców. Dodam, że podczas budowy boiska wjazd pojazdów z ładunkiem i wyjazd odbywał się głównie ul. Akacjową co znacznie pogorszyło nawierzchnię tej drogi.
Zgodnie z Art. 32. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - ,,Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne".

Odpowiedź:

Szanowna Pani Aleksandro,
odpowiadając na zadane przez Panią pytania informuję, że przedmiotowa droga została ujęta w planie bieżącego utrzymania dróg gruntowych w 2023 roku. Prace naprawcze realizowane są przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. Na wiosnę br. przeprowadzone zostały prace polegające na mechanicznym profilowaniu nawierzchni oraz uzupełnieniu najbardziej zdegradowanych i zaniżonych fragmentów kruszywem. Stan drogi jest na bieżąco monitorowany i w razie zaistnienia takiej konieczności zlecane będą kolejne naprawy. Odnośnie wprowadzenia dodatkowego oznakowania drogi, informuję że zgłoszona przez Panią uwaga została wnikliwie przeanalizowana pod kątem obowiązujących przepisów kodeksu drogowego. Na chwilę obecną  opracowywany jest projekt stałej organizacji ruchu dla w/w ulicy, natomiast jego wdrożenie odbędzie się po zabezpieczeniu w budżecie Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej środków finansowych na ten cel. W kwestii dotyczącej budowy nawierzchni oraz oświetlenia ul. Akacjowej informuję, iż takie zadania nie znajdują się w budżecie Gminy na ten rok, niemniej zamierzamy je uwzględnić w planach inwestycyjnych na lata kolejne.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Piotr (23.05.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu,

od kilku lat w Serocku, nieopodal szkoły podstawowej oraz placu zabaw dla dzieci swoje gniazda mają wrony (co najmniej kilkadziesiąt). Wydaje mi się, że ptaków jest coraz więcej z upływem tych lat a miejsce w którym gniazdują (mają młode) jest niezwykle głośne dla okolicznych mieszkańców. Należy także zauważyć, że często plac zabaw dla dzieci a także ul. Zdrojowa w Serocku jest zanieczyszczana przez te ptaki. Należy przy tym zauważyć, że w roku 2022 miał także miejsce (o zgrozo) ataki tych ptaków na przechodniów znajdujących się w pobliżu młodych wron. Szanowny Panie Burmistrzu, jestem miłośnikiem przyrody ale ptaki te w coraz większym stopniu zakłócają normalne funkcjonowanie mieszkańców części Serocka. Mam nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja z okresu maj-czerwiec 2022 gdzie ptaki atakowały również dzieci z pobliskiej szkoły. W związku z powyższym zwracam się do Pana Burmistrza z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w niniejszej sprawie. Ptaki powinny gniazdować w innym miejscu a już na pewno nie obok naszej szkoły i placu zabaw gdzie przebywają nasz dzieci. Z wyrazami szacunku, Pan Piotr z Serocka.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze,

Odpowiadając na Pana wiadomość dotyczącą uciążliwości ptaków w rejonie placu zabaw i szkoły podstawowej informuję, że gatunek wrony siwej, gawrona, tak jak słusznie Pan zauważył występuje w tym miejscu od wielu lat. Wrona siwa, gawron są gatunkami, które najczęściej prowadzą osiadły tryb życia i bardzo dobrze odnajdują się w warunkach miejskich, w pobliżu siedlisk ludzkich. Żywią się drobnymi ssakami, ptakami oraz owadami. Należy zaznaczyć, że wrona siwa, gawron, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380 ze zm.) jest objęta ochroną częściową. W stosunku do tych gatunków określono szereg zakazów, w tym zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych odpoczynku, migracji lub żerowania. Ponadto, wprowadzony jest również zakaz umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przemieszczania na inne miejsce. Sytuacja, o której Pan wspomina, mająca miejsce na początku lata 2022 r. miała charakter incydentalny, kiedy to jedna z młodych wron wypadła z gniazda, co  spowodowało, że innych ptakach uruchomił się mechanizm obrony młodego osobnika, do czasu jego odpoczynku na ziemi i powrotu do gniazda. Na przestrzeni ostatnich kilku lat podobne sytuacje nie miały miejsca. Ze względu na charakterystykę gatunków a przede wszystkim szereg zakazów w stosunku do tych ptaków, nie ma możliwości przeniesienia ich w inne miejsce, zwłaszcza w obecnie trwającym okresie lęgowym i wychowu młodych.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Edyta (15.05.2023)

Panie Burmistrzu czy my mieszkańcy osiedla w Jadwisinie przy ulicy PROFESORA TUTKI doczekamy się modernizacji drogi dojazdowej do naszych domów mowa o ulicy PARKOWEJ.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Edyto,

W planach inwestycyjnych Miasta i Gminy Serock na najbliższe lata nie znajduje się realizacja przebudowy ulicy Parkowej w Jadwisinie. Droga ta objęta jest planem bieżącego utrzymania dróg gruntowych.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Łukasz (24.06.2023)

Dzień dobry Szanowny Panie czy w miejscowości Skubianka będzie w końcu zrobiony zjad z drogi głównej zegrzyńskiej na drogę boczną zegrzyńską przy nr 4g, 4h, 4k itd? Jako jedynie nie mamy zjazdu. Z asfaltu jest uskok uszkodzający auta od spodu, a kamienie rozsypane wpadają na ulice robiąc zagrożenie dla pieszych. Dziękuję.

Odpowiedź

Szanowny Panie Łukaszu,
odpowiadając na Pana pytanie pragnę wyjaśnić, iż przebiegająca przez miejscowość Skubianka ul. Zegrzyńska jest drogą powiatową, natomiast wskazana przez Pana droga dojazdowa do posesji z nr 4g, 4h, 4k stanowi własność osób fizycznych. Zgodnie przepisami ustawy o drogach publicznych (art. 29, ust. 1) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, którym w tym przypadku jest Zarząd Powiatu w Legionowie.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że Gmina nie jest właściwym podmiotem do realizacji tego typu przedsięwzięcia. Ponadto warto podkreślić, że ul. Zegrzyńska stanowi drogę powiatową, a co za tym idzie, Gmina w żaden sposób nie może być stroną w poruszonej przez Pana kwestii. Ewentualne pytania i wnioski w przedmiotowej sprawie proszę kierować do zarządcy drogi. 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Dawid (28.05.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem mieszkańcem ulicy Pogodnej w Stasim Lesie która jest drogą gruntową, doraźnie utwardzaną kruszywem. Chciałbym dowiedzieć się czy w tej chwili jest jakaś nadzieja na jej utwardzenie np. asfaltem lub kostką? Jeśli są jakieś przeszkody chętnie poznam przyczynę stanu rzeczy.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dawidzie,

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż działki stanowiące ulicę Pogodną w Stasim Lesie nie są własnością Miasta i Gminy Serock, w związku z powyższym nie są objęte naszymi planami inwestycyjnymi.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Tomasz (28.06.2023)

Dlaczego udzielone zostało tylko jedno zezwolenie (firmie odległej od Serocka ok.70km ) w zakresie opróżniania osadników przydomowych oczyszczalni ścieków. Czy Gmina przewiduje dofinansowanie w zakresie zwrotu kosztów dojazdu?
Jak ma się do OCHRONY ŚRODOWISKA przejazd samochodu ciężarowego przez 140 km po 2 do 3 m3 nieczystości?
Może lepiej zostawić "TO" na miejscu ?
Tomasz K.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

odpowiadając na Pana zapytanie, informuję, że przedsiębiorca, który planuje świadczyć usługę polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych musi złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wydanie zezwolenia na prowadzenie takiego typu działalności. Zakres takiego wniosku określa art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tym miejscu pragnę podkreślić, że zgodnie z przytoczoną ustawą przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną. Na chwilę obecną, mogę poinformować, że do tut. urzędu wpłynął tylko jeden wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, który został rozpatrzony pozytywnie.

Michał (16.06.2023)

Kiedy zostaną zamontowane w ramach funduszu sołeckiego kamery w Jadwisinie, o których zainstalowaniu wspólnie zdecydowaliśmy na zebraniu sołeckim w 2022 roku?

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

informuję, iż montaż kamer w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego przewidzianego na rok 2023 planowany jest do wykonania do dnia 31.12.2023.

 • autor: Komendant Straży Miejskiej w Serocku

Maria (02.04.2023)

Dzień dobry,
Szanowny Panie proszę mi powiedzieć kiedy będzie można kupować bilety przez jakaś aplikację? Obecna sytuacja jest bardzo niewygodna i proszę mi tylko nie pisać, że operator jest winny. To już słyszałam dwukrotnie. Proszę o konkretną odpowiedź.
Pozdrawiam
Maria Wajs-Witkowska

 

Odpowiedź:

Pani Mario,

na chwilę obecną Operator nie planuje wprowadzenia innego sposobu zakupu biletów. W obecne ceny biletów nie jest wkalkulowany koszt zakupu aplikacji, sprzętu czy innych instrumentów niezbędnych do bezgotówkowej sprzedaży biletów. Wprowadzenie takich zmian mogłoby spowodować wzrost cen biletów.

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Pytanie Alina (16.05.2023)

Dzień dobry
Czy w miejscowości Jachranka poza ul.Jasną planowana jest budowa kanalizacji na innych ulicach, a w szczególności na nowych osiedlach domów przy ul. Dosińskiej?
pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

w ramach realizowanej obecnie umowy przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wyłącznie w  ul. Jasnej. Przy czym - zgodnie z dokumentacją projektową rozbudowy sieci na tym obszarze -  wybudowana w tym roku infrastruktura stanowi podstawę do dalszego kanalizowania tego rejonu. Na ten moment jednak, w związku z ograniczonymi środkami finansowymi jakimi dysponuje gmina, nie zakładamy rozpoczęcia budowy dalszych fragmentów.. Argumentem przesądzającym o  rozpoczęciu budowy kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy będzie pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. 

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Aniela (10.05.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu

Proszę o informację jakie dochody w skali miesiąca wygeneruje Gmina z najmu lokalu gastronomicznego w Zegrzu?
I w jaki sposób odbywało się zbieranie ofert od potencjalnych najemców ze wskazaniem, gdzie konkretnie Gmina zamieściła ogłoszenie o poszukiwaniu najemcy na lokal gastronomiczny w Zegrzu.

 

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

Lokal gastronomiczny został wydzierżawiony od dnia 1 maja 2023r. Ustalony czynsz dzierżawny w 2023r wynosi 1.600 zł brutto miesięcznie w okresie letnim tj. maj – wrzesień, w okresie zimowym stawka czynszu będzie wynosiła 20% .

Informacja o możliwości składania ofert była zamieszczona na stronie internetowej urzędu pod linkiem https://www.serock.pl/4420,2022-rok?tresc=29730.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Pytanie Wioletta (29.05.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu,
W 2019 roku informowaliście Państwo o tym, że w związku z nowo wybudowanym basenem na terenie jednostki wojskowej w Zegrzu "za jakiś czas uczniowie serockich podstawówek będą mogli korzystać w ramach zajęć lekcyjnych z basenu mieszczącego się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu". Czy ten projekt ma szanse ruszyć? Czy uczniowie serockich placówek mają szanse na korzystanie z tego basenu? Jakie są przeszkody do uruchomienia programu?
W wyrazami szacunku,
Wioletta Królikowska - rodzic z ZSP Wola Kiełpińska

 

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na zapytanie z dnia 29 maja 2023r. uprzejmie informuję, iż w 2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock podjął inicjatywę i działania w tym zakresie.

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu wskazało możliwe dni i godziny korzystania przez uczniów z pływalni wojskowej oraz uwarunkowania techniczno – organizacyjne.

W odniesieniu do charakteru pływalni oraz zaproponowanego czasu, tylko jedna szkoła zlokalizowana w sąsiedztwie pływalni tj. SP w Zegrzu zadeklarowała możliwość korzystania z basenu na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego i faktycznie przez bardzo krótki czas odbywała zajęcia na basenie. Zajęcia zostały przerwane z powodu pandemii COVID-19.

Inni dyrektorzy szkół z uwagi na konieczność dokonania wielu zmian w organizacji pracy szkoły, dowożeniu, nie byli w stanie skorzystać z przedstawionej oferty.

 • autor: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Pytanie Piotr (24.05.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu
Informuje, ze rozklad jazdy Skm S4 na trasie z Zegrza do Piaseczna jest juzdostepny po ostatnich zmianach. Moznajuzdostosowac dojazd do Skm w Zegrzu.
Prosze o odpowiedz, czy dzialacie jako samorzad w zakresie zwiekszenia o 1 kurs powrotny Skm s4 z Warszawy, a konkretnie temat dotyczy obleganej przez dojezdzajacych godziny powrotu do Zegrza i odjazdu pociagu z Dw. Gdanskiego ok. godz. 16.25-16.35. Aktualnie w godzinie najwiekszsgo szczytu komunikacyjnego ok. 16.30, jak sie wszyscy juzzorientowalismy, w nowym rozkladzie nie ma zadnegopociagu do Zegrza, jest niestety tylko 1 pociag, ale dopiero za godzine o 17.00. Poprzedni jest natomiast juz o 16.05 czyli za wczesnie dla wiekszosci, pociagisa w odstepie, az co 1 godzina, a to nie rozwiazuje problemu sprawnego i szybkich dojazdow do Warszawy z gminy Serock.
Proszewystapic o zwiekszenie o ten jeden kurs z Warszawy, kosztem dluzszegoodstepu miedzy pociagami poza godzinami szczytu komunikacyjnego.
Z wyrazami szacunku,


Piotr
Dosin

Odpowiedź:

Panie Piotrze,

Miasto i Gmina Serock podjęła działania mające na celu dostosowanie obowiązujących rozkładów jazdy LKA do kursowania pociągów, aby zapewnić sprawną i szybką komunikację do Warszawy. Zmiany będą dotyczyć linii, które przejeżdżają przez Zegrze tj. Linia nr 5 i 6.

Regulacja kolejowych rozkładów jazdy cechuje się tym, że jego ostateczny kształt zależy od zarządcy infrastruktury kolejowej - spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozornie drobne zmiany/modyfikacje rozkładu na jednej z linii są ściśle uwarunkowane sytuacją na liniach kolejowych na trasie przejazdu, np. koniecznością uwzględnienia priorytetu przejazdu pociągów dalekobieżnych, w szczególności kategorii Ekspres InterCity, Ekspres InterCity Premium ("Pendolino"), które niestety występują na linii kolejowej nr 9 przebiegającej przez Legionowo.

Ze swojej strony zapewniam, że będę obserwował sytuację, jak będzie funkcjonował dojazd linią SKM S-4 do Zegrza Południowego. Będą zbierane sygnały od pasażerów i na podstawie wyników takich obserwacji i sygnałów zostaną wypracowane wnioski, które następnie będziemy przekazywać PLK.

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Pytanie Jarosław (29.05.2023)

Czy władze gminy podejmują starania o wydłużenie linii P8 do Zegrza Południowego? Takie rozwiązanie zwiększyłoby dostępność połączeń SKM dla mieszkańców okolic Dosin-Dębe, ułatwiając też dopasowanie do nich linii nr 5, a także poprawiłoby wykorzystanie autobusów linii powiatowej.

 

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Organizatorem Linii 8 P jest Powiat Legionowski. Mając na uwadze komunikacyjne potrzeby mieszkańców gminy, zwróciłem się do Starosty Powiatu Legionowskiego z wnioskiem o rozważenie możliwości wydłużenia trasy komunikacyjnej Linii 8P do przystanku Zegrze Południowe.

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Pytanie Krzysztof (25.04.2023)

Dzień dobry Panie Burmistrzu
Proszę o informację jaki jest koszt utrzymania lokalnej komunikacji autobusowej.
Czy linia 6 na trasie Serock - Legionowo musi kluczyć po Zegrzu, zamiast pojechać bepośrednio? Inne miejscowości po trasie nie są w ten sposób uprzywilejowane.
Czy po uruchomieniu SKM do Zegrza planowana jest zmiana rozładu jazdy polegająca na korekcie trasy dla którejś z linii autobusowej ?
Czy rozważacie Państwo wprowadzenie darmowej lokalnej komunikacji dla posiadacza karty Serocczanina? Czy uważacie, że benefity wynikające z posiadania tej karty są wystarczające, aby zachęcić mieszkańców do np.
lokalnego rozliczania podatków?

Dziękuję
Krzysztof

 

Odpowiedź:

Na lokalną komunikację autobusową (LKA) w 2023 r. w budżecie Miasta i Gminy Serock łącznie zaplanowano 4 160 241,88 zł, w tym 1 992 411,30 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W związku ze zbliżającym się uruchomieniem od Linii SKM S-4 do Zegrza Południowego, Miasto i Gmina Serock podjęła działania mające na celu dostosowanie obowiązujących rozkładów jazdy LKA do kursowania pociągów, aby zapewnić sprawną i szybką komunikację do Warszawy. Zmiany będą dotyczyć linii, które przejeżdżają przez Zegrze tj. Linia nr 5 i 6.

Aby zmniejszyć koszty przejazdów dla mieszkańców gminy, wprowadzone zostały zniżki dla posiadaczy Karty Serocczanina. Więcej informacji znajdzie Pan pod adresem https://www.serock.pl/999,lokalna-komunikacja-autobusowa

 

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Pytanie Jerzy (25.04.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu, uprzejmie proszę o informację, czy jest możliwa w tym roku instalacja nowego masztu telekomunikacyjnego w okolicy Kani Polskiej. Z poważaniem - Jerzy Bajak

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
gmina nadal jest na etapie uzgadniania warunków udostępnienia gruntu dla partnera zamierzającego realizować instalację masztu telekomunikacyjnego. Proponowane gminie warunki nie mogłyby być zaakceptowane z uwagi na ich wybitnie niekorzystny z naszej perspektywy charakter. W związku z powyższym instalacja masztu telekomunikacyjnego nie jest możliwa w bieżącym roku. 

 

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Pytanie Marlena (25.04.2023)

Dzień dobry,

Jestem mieszkanką wsi Wierzbica, mój dom jest usytuowany w pobliżu mostu przez który wiedzie droga nr 62, proszę o informację odnośnie możliwości zainstalowania ekranów dźwiękochłonnych na tym właśnie moście, ponieważ hałas utrzymuje się przez 24 godziny na dobę i jest bardzo uciążliwy.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Marleno,  

obowiązek przestrzegania wymagań w zakresie ochrony przed hałasem emitowanym w związku z eksploatacją drogi krajowej nr 62 spoczywa na jej zarządcy - Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, do którego należy skierować wniosek dotyczący budowy ekranów akustycznych.

Mając na uwadze Pani prośbę zwróciliśmy się do zarządcy drogi o podjęcie działań mających na celu obniżenie poziomu hałasu komunikacyjnego i zmniejszenie przez to uciążliwości związanych z intensywnym ruchem drogowym na przedmiotowym odcinku drogi krajowej. Niemniej, zasadnym będzie, aby mieszkańcy także skierowali wniosek w tej sprawie bezpośrednio do GDDKiA.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie  Marcin (10.05.2023)

Proszę o informację dokładnie którymi ulicami w Jadwisinie ustalona jest trasa wraz z przystankami autobusu szkolnego wożącego dzieci do i ze szkoły podstawowej Jadwisin.

Odpowiedź:

Dzień dobry, 

zgodnie z informacją przekazaną, przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Jadwisinie trasa autobusu szkolnego w obrębie Jadwisina przebiega wzdłuż ulic: 
ul. Szkolna - parking przy SP Jadwisin 
ul. Książęca - brak przystanku 
ul. J. Szaniawskiego - brak przystanku 

 

 • autor: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Pytanie Paweł (13.04.2023)

Dzień dobry,
Czy jest szansa, aby ktoś za to odpowiedzialny zainteresował się stanem nawierzchni na ul. Moczydło? Ostatni odcinek, przy domu nr 20, jest w fatalnym stanie technicznym. Przyznaję, że w tym miejscu kończy się nawierzchnia utwardzona a zaczyna droga gruntowa. Co nie zmienia faktu, że są trzy znaczne dziury w asfalcie. Z drugiej strony drogi las akacjowy coraz bardziej ogranicza szerokość ulicy. Wszystko to powoduje, że droga przesuwa się coraz bardziej w stronę mojego ogrodzenia. Zniszczony mam trawnik (co zapewne z czasem jest do poprawienia) ale także podjazd do bramy (wykonany z ostki brukowej na mój koszt). Po zimie jest on poważnie uszkodzony i będzie wymagał kosztownego remontu. Chciałem załączyć 2-3 zdjęcia, ale nie widzę tutaj takiej możliwości. Proszę o interwencję w tej sprawie. Zwłaszcza, że wystartował już sezon budowlany i znacząco wzrosły gabaryty pojazdów przejeżdżających ul. Moczydło. Z poważaniem

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Pawle,

ul. Moczydło w Serocku, jak i inne drogi gminne, jest ujęta w planie napraw dróg o nawierzchni asfaltowej. Wobec powyższego zgłoszone prze Pana uszkodzenia zostaną naprawione.

Ponadto zlecona zostanie niwelacja fragmentu poboczy w celu umożliwienia odpowiedniego spływu wód opadowych. Przyczyni się to także do poszerzenia jezdni, a co za tym idzie do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Odnośnie uszkodzonego wjazdu, informuję, iż wszystkie prace związane z utrzymaniem, naprawami wjazdów do prywatnych posesji należą do obowiązków właścicieli posesji.

 

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Pytanie Ewa (22.03.2023 r.)

Dzień dobry,

proszę o informację czy zostaną założone progi zwalniające na ulicy Jachranka (2, 4B itd. - w stronę sklepu).
Na ulicy znajduje się szkoła, chodzi dużo dzieci, nie ma chodników a kierowcy jeżdżą dość szybko.
Dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam!

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,

na drodze gminnej nr 180425W w miejscowości Jachranka występują progi zwalniające typu U-16d wykonane z betonowej kostki brukowej. Nie mniej jednak, Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku planuje w tym roku budowę kolejnych urządzeń tego typu na w/w drodze.
Na chwilę obecną zlecona jest nowa stała organizacja ruchu uwzględniająca dodatkowe dwa progi zwalniające.
Planowane progi zwalniające będą zlokalizowane na wysokości posesji nr 6a i posesji nr 59.
Realizacja powyższego zadania będzie możliwa po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie zakładu.

Pozdrawiam

 

 

Pytanie Marzena (09.03.2023 r.)

Panie Burmistrzu,

Zwracam się uprzejmą prośbą o rozpatrzenie bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji poza terenem Gminy Serock ze względu na to, że jestem Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi od 19.03.2016 r. o numerze legitymacji NR 5063/MZO.
Korzystam z darmowych przejazdów na terenie Zegrze Płd, Nieporęt i Legionowo, które posiadają ulgi dla Honorowych Dawców Krwi na przejazdy komunikacją. przepaść.
Mieszkam w Jachrance, więc 5 km dzieli mnie do Zegrza Płd gdzie mam już tą ulgę.
Poruszam się po Warszawie po innym miastach w Polsce za darmo lub ze zniżkami niestety w Gminie Serock jest przepaść.
Zależy mi na przejazdach Linia 5 z Jachranki do Legionowa, rozmawiałam z przewoźnikiem p. Bartłomiejem Obrazińskim on ze swojej strony nie może udzielić mi takiej ulgi odesłał mnie do gminy.
Rozmawiałam również w gminie z p. Beatą Wilkowską również nie jest mi wstanie udzielić informacji co można zrobić w tej sprawie.
W 2018 r kontaktowałam się e-mailowo z Państwem w tej sprawie bez konkretnej odpowiedzi, tylko zbywano mnie, że przy następnej radzie będzie poruszony ten temat, jak starałam się dopytać telefonicznie co w tej sprawie za każdym razem odbierała telefon inna osoba i mówiła, że nie zna tematu, bo pracuje od niedawna.
Nadmienię jeszcze, że nie ma kursu w stronę Dębego, między godziną 22.00 a 23.00 gdzie pracuje w Warszawie do godziny 21.00 i niestety nie mam, szans zdążyć na ostatni kurs 21.35 z przystanku Legionowo PKP, gdzie do Serocka jest taki kurs o 23.10.
Nadmienię jeszcze, że nie ma kursu w stronę Dębego, między godziną 22.00 a 23.00 gdzie pracuje w Warszawie do godziny 21.00 i niestety nie mam, szans zdążyć na ostatni kurs 21.35 z przystanku Legionowo PKP, gdzie do Serocka jest taki kurs o 23.10.
Proszę o odpowiedź i pozytywne rozpatrzenie mojej prośby, myślę że jest więcej takich osób jak ja.

Pozdrawiam
Marzena Janowska

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zapewnienie mieszkańcom lokalnego transportu zbiorowego na jej terenie. Miasto i Gmina Serock, jako organizator Lokalnej Komunikacji Autobusowej (LKA) zapewnia bezpłatne przejazdy po terenie Gminy dla wszystkich Pasażerów.

Ponadto informuję, że gmina od wielu lat wspiera ideę honorowego krwiodawstwa m.in. poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „wspieranie działań gminy w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia”.

W ramach tej działalności m.in. przeprowadzono kampanie edukacyjno-informacyjne na temat honorowego krwiodawstwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock, promocji idei honorowego krwiodawstwa, edukacji w zakresie krwiodawstwa i zdrowego stylu życia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zorganizowano także zbiorki krwi dla potrzebujących.

Pani sugestia dotycząca kursu w stronę Dębego między godziną 22.00 a 23.00 zostanie rozważona przy wprowadzaniu ewentualnych zmian w funkcjonowaniu LKA.

Pozdrawiam

 

 

Pytanie Dariusz (01.03.2023 r.)

Panie Burmistrzu,

uprzejmie prosimy o wykonanie trwałej nawierzchni na ulicy Popowskiej w Kani Nowej, doraźne naprawy szutrem nic nie dają a liczba dziur rośnie.

Pozdrawiam.

 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu,

jak już wielokrotnie informowaliśmy obecna szerokość pasa drogowego ul. Popowskiej znacząco utrudnia, a w niektórych miejscach wręcz uniemożliwia wykonanie na całej długości w pełni urządzonej drogi o parametrach technicznych określonych w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Mimo to zamierzamy podjąć działania zmierzające do zrealizowania tak długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. W przeciągu kilku miesięcy planujemy wprowadzić przedmiotowe zadania do budżetu Gminy i jeszcze w tym roku rozpocząć prace projektowe, po których zakończeniu w 2024 roku będzie możliwe przystąpienie do prac budowlanych. Z uwagi na konieczność uregulowania stanu prawnego części gruntów, po których przebiega droga, przedmiotową inwestycję planujemy podzielić na trzy etapy. Pierwszy etap będzie obejmował realizację prac na odcinku drogi od ul. Serockiej do ul. Spacerowej, gdzie szerokość pasa drogowego jest wystarczająca do budowy jezdni. Jednocześnie zostanie rozpoczęty proces nabywania przez Gminę gruntów przyległych do drogi, stanowiących własność osób prywatnych a znajdujących się przed ogrodzeniami nieruchomości. Dopiero po zakończeniu tego procesu możliwe będzie przystąpienie do kolejnych etapów budowy nawierzchni na ul. Popowskiej, tj. na odcinku drogi od ul. Spacerowej do ul. Wspólnej oraz na samej ul. Wspólnej.  Liczę, że uda nam się w pełni zrealizować tak ważną dla mieszkańców inwestycję oraz że odczuwalny bardzo mocno w ostatnim czasie wzrost cen energii, paliw oraz materiałów budowlanych i związany z tym faktem znaczny wzrost kosztów realizacji inwestycji nie spowoduje konieczności weryfikacji naszych planów.
Proszę zatem  o cierpliwość i wyrozumiałość. 

 

Pytanie Krzysztof (16.02.2023)

Sprawa wywozu śmieci segregowanych. Sprawa jest już nagminna. Firma odbierająca śmieci odbierając 5 worków na tworzywa sztuczne, pozostawiają 2 worki. Jest to kłopotliwa sytuacja i zmusza do udania się do PSZOKa i prosić o worki.
To chyba oczywiste, że worków nie przybędzie. 

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące pozostawiania worków na wymianę, informuję, że firma ma obowiązek pozostawiania worków na wymianę w takiej ilości, w jakiej odebrała worki pełne sprzed posesji. W sytuacji pozostawienia mniejszej ilości pustych worków, niż zostały wystawione, może Pan zgłosić reklamację dotyczącą dostarczenia wymaganej ilości worków pod nr telefonu: 22 782 88 40 lub na adres e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl 
Nie mniej jednak, zwrócimy firmie odbierającej odpady komunalne Pana uwagę dotyczącą pozostawiania worków, w takiej ilości, w jakiej zostały odebrane.

 

Pytanie Magda (14.02.2023)

W niedzielę 12.02.2023 dostarczono MI informację /za pokwitowaniem odbioru / o podatku gruntowym. Czy uważa Pan , ze nachodzenie mieszkańców w wolny ,świąteczny dzień to jedyny dobry sposób na dostarczenie urzędowego pisma ? Osoba zatrudniona w tym celu i w tym czasie kosztuje podatnika więcej niż w każdy inny dzień. Zakłócony został tzw. mir domu i niepotrzebnie zostały wykorzystane również moje pieniądze. Czy widzi Pan Burmistrz logiczniejsze i tańsze rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 144§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Ordynacja podatkowa organ podatkowy doręcza pisma: – za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ (czyli Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Serocku), funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów) pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Serock doręczają korespondencję w dni powszednie po godzinach pracy oraz w weekendy,aby dotrzeć z przesyłką do jak największej liczby adresatów.
Gmina oszczędza na doręczaniu korespondencji przez pracowników Urzędu, ponieważ dodatek jaki otrzymują za doręczenie listu jest niższy od kosztu dostarczenia przesyłki przez listonosza Poczty Polskiej. Przepraszamy za niedogodność związaną z odbiorem decyzji podatkowej w niedzielę. 

Pytanie Jolanta (30.01.2023)

Panie Burmistrzu,
Dziękujemy za wspaniałe przedszkole w Woli Kiełpińskiej, ale jak się ma dużo, to chciałoby się jeszcze więcej.. Tzn. chodzi mi o plac zabaw. Za boiskiem jest zdezolowany i absolutnie nienadjący się dla małych dzieci...

Odpowiedź:

Szanowna Pani Jolanto,
Bardzo się cieszę, że zakończona niedawno inwestycja dotycząca rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej spotyka się z uznaniem użytkowników. Mamy przy tym świadomość wielu kolejnych potrzeb zarówno tej placówki oświatowej jak i innych na terenie Gminy. Zapewniam Panią, że nieustannie pracujemy nad modernizacją wszystkich wymagających tego obiektów. Pragnę w tym miejscu zauważyć, że przeprowadzenie procesu inwestycyjnego trwa kilka lat (w przypadku wspomnianej rozbudowy w Woli Kiełpińskiej pierwsze prace projektowe rozpoczęliśmy w  2019 r.). Dlatego zapewniając, że nie zapominamy o dalszych potrzebach obiektu w Woli Kiełpińskiej (w tym konieczności utworzenia placu zabaw) i pracujemy nad przygotowaniem kolejnych działań w obszarze tej placówki, proszę o cierpliwość w oczekiwaniu na efekty tej aktywności. Gwarantuję przy tym, że dokonamy bieżącego przeglądu stanu technicznego placu zabaw zlokalizowanego za boiskiem – i w razie potrzeby podejmiemy doraźną interwencję.

Pytanie Jacek 24.01.2023

W jakim terminie planowana jest budowa kanalizacji Stasi Las, ul. Główna, a następnie modernizacja tej drogi?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,
w zeszłym roku rozpoczęliśmy prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Głównej w Stasim Lesie oraz ulicy Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim wraz z przepompownią ścieków. W roku bieżącym planowane jest zakończenie prac projektowych i przeprowadzenie procedury związanej z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę. Roboty budowlane planujemy zrealizować w latach kolejnych po wcześniejszym zabezpieczeniu środków na ten cel. Po uzbrojeniu ulicy Głównej w sieć kanalizacji sanitarnej możliwa będzie kompleksowa przebudowa drogi, która oprócz budowy nawierzchni jezdni i chodników będzie obejmowała również wykonanie nowego oświetlenia - obecne zainstalowane jest na słupach PGE zlokalizowanych na działkach prywatnych. Z uwagi na dość dużą odległość punktów świetlnych od jezdni oraz istniejące na tych działkach zakrzewienie i zadrzewienie, ograniczone są możliwości usprawnienia oświetlenie, choćby poprzez samą wymianę opraw sodowych na nowoczesne i energooszczędne oprawy typu LED. 

Pytanie Paweł (23.01.2023)

Dzień Dobry Panie Burmistrzu, czy aktualny stan budowy Alei pieszo-rowerowej w Jadwisinie o dł. 400 mb, łączący Ulicę Szaniawskiego z Ulicą Szkolną jest uznany za zakończony, czy też wykonawca jest jeszcze w trakcie realizacji tej inwestycji? Aktualna nawierzchnia Alei nie wygląda na solidną i trwałą nawierzchnię, po której można przejechać rowerem, bez jej uszczerbku, należy przypuszczać, że np. po deszczu lub roztopach będą koleiny i zrobi się błoto, a 170.000 wydane. Jestem świadomy, że 2 Panie na zebraniu sołeckim protestowały przeciwko jak to nazwały „betonozie alei”, same mieszkając w betonowych domach i korzystając z betonowej kostki i asfaltów, jednakże nie można ulegać fanaberii 2 osób o całkowicie niepraktycznych i niekonsekwentych poglądach. Wierzę na Państwa logiczne myślenie i racjonalne zagospodarowanie Alei, aby efekt był trawały i służył latami mieszkańcom, a wydane pieniądze przełożyły się na wspaniały efekt końcowy. Kiedy możemy się spodziewać oświetlenia alei?
Dokładnie na jakim odcinku (nr działki i kto jest jej właścicielem) będą sadzone drzewa zakupione za 30.000 zł z funduszu sołeckiego Jadwisina na 2023 r.? Zaznaczę, że pomysł wydania 30.000 zł na drzewa również pochodzi od 2 Pań przeciwnych „betonozie”.

Ps. przy okazji dołączę się do pytań w sprawie realizacji brakującego tak bardzo - krótkiego odcinka chodnika przy wiadukcie w Jadwisinie? Kłaniam się nisko, Paweł

Odpowiedź:

Szanowny Panie Pawle, 
w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że cały zakres robót przewidziany do realizacji w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Jadwisinie” został wykonany i zakończony. Zgodnie z zawartą umową wykonawca zobowiązany był do usunięcia drobnej roślinności po obu stronach ścieżki, wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 10 cm, wykonania nawierzchni ścieżki z kruszywa mineralnego 0/4mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 5 cm, zahumusowania poboczy z obsianiem trawą oraz budowy dwóch zjazdów na ścieżkę pieszo-rowerową: z ul. Szkolnej i z ul. J. Szaniawskiego wraz z oznakowaniem. Nawierzchnia mineralna posiada strukturę niezwiązaną, i jak każda nawierzchnia gruntowa, nawet ta ulepszona narażona jest na działanie deszczu. Zapewniam jednak Pana, że o ile ścieżka będzie użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem i ograniczeniami, zastosowana nawierzchnia z kruszywa mineralnego 0/4mm nie powinna ulec degradacji. Pragnę wspomnieć, że ścieżka przebiega wśród drzew o szczególnej wartości przyrodniczej i z założenia ma służyć do rekreacji pieszo-rowerowej. 

Pytanie Maria (20.01.2023)

Proszę o podanie średniej ceny jaką Gmina płaciła właścicielom w 2022 roku za wywłaszczenie działek pod drogi lub ich poszerzenie.

Odpowiedź:

Średnia cena za przejęte grunty pod poszerzenie dróg gminnych w 2022 r. wynosiła 64,47 zł.

Pytanie Jerzy (11.01.2023)

W zwiazku z odpowiedzia Sz. Pana na pytanie w sprawie jezdni i chodnika na ulicy Dojazdowej i Okrężnej w Jadwisinie o niemożnosci budowy z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe, uprzejmie prosze o podanie procentowego udziału własnościowego Gminy w gruntach drogi, oddzielnie dla ulicy Dojazdowej i Okrężnej oraz jakie kroki podejmuje Urząd dla przejęcia brakującej części.

Odpowiedź:

Szanowny Panie, w odpowiedzi na pytanie dotyczące procentowego udziału gminy w gruntach stanowiących ulicę Dojazdową i Okrężną w Jadwisinie informuję:
a) w sprawie ul.Dojazdowej - gmina jest właścicielem w 100% działek nr 45/33, 116/6, 123/3 i 137/2, natomiast w przypadku działki nr 135 gmina jest współwłaścicielem w udziale wynoszącym 31/32 części, współwłaściciel pozostałego udziału 1/32 części nie wyraża zgody na przekazanie swojego udziału na rzecz gminy. Prowadzone w latach ubiegłych rozmowy nie doprowadziły do zmiany stanowiska w przedmiotowej sprawie.
b) w sprawie ul.Okrężnej - gmina jest właścicielem w 100% działek nr 125/1, 126/1, 128/1, 132/2 i 131/2, działki nr 130/2 i 134/1 stanowią w 100% własność osób fizycznych, w jednym przypadku właściciel nie wyraża zgody na przekazanie swojej nieruchomości na rzecz gminy, w drugim przypadku nieruchomość jest obciążona hipoteką i brak jest zgody banku na wyłączenie wnioskowanej nieruchomości z obciążenia hipotecznego. Działka nr 127/1 stanowi współwłasność gminy w 12/16 części, a z uwagi na brak informacji o miejscu zamieszkania współwłaściciela pozostałego udziału, nie jest możliwe przeprowadzenie negocjacji w przedmiotowej sprawie. Działka nr 124 stanowi współwłasność gminy w 92/96 części, a współwłaściciel pozostałego udziału 4/96 części nie żyje i brak jest postępowania spadkowego po zmarłym. Działka nr 135 wchodząca w skład ul. Okrężnej stanowi współwłasność gminy w 31/32 części, współwłaściciel pozostałego udziału 1/32 części nie wyraża zgody na przekazanie swojego udziału na rzecz gminy, co opisano powyżej, bowiem działka ta wchodzi również w skład ul. Dojazdowej.
Jednocześnie informuję, że w latach ubiegłych gmina podjęła działania dotyczące nieodpłatnego nabycia działek gruntu wchodzących w skład ul. Dojazdowej i ul. Okrężnej w Jadwisinie, przejęto udziały od ponad 60-ciu osób, a w pozostałych wyżej opisanych przypadkach istnieją problemy, które uniemożliwiają przejęcie wnioskowanych dróg w całości. Gmina, w przypadku działek o nieuregulowanym stanie prawnym nie jest w stanie samodzielnie podjąć się rozwiązania występujących trudności, stąd inicjatywa w tych sprawach należy do właścicieli nieruchomości czy ich spadkobierców. Przedstawiając powyższe informuję, że gmina wyczerpała swoje możliwości w załatwieniu przedmiotowej sprawy.

 

Pytanie Joanna (10.01.2023)

Gratulacje, gratulacje, gratulacje - wreszcie się doczekaliśmy i jesteśmy świadkami jak powstaje profesjonalna i szeroka ścieżka nad brzegiem Jeziora, na razie tylko w Zegrzu, ale podobno Pan Burmistrz zaplanował kontynuację i ścieżka ma lada moment biec w kierunku Jadwisina, podążając malowniczo nad samym brzegiem Jeziora. Elegancka promenada z kostki z ławkami i latarniami ma powstać w 2023 r. od Zegrza do Jadwisina i doprowadzić nas do samego Dworu Szaniawskiego i portu Żeglarskiego Mateusza Kusznierewicza. 
Umożliwi to nareszcie oddanie do dyspozycji przepięknego pleneru spacerowego na najbardziej nasłonecznionym południowo-wschodnim odcinku nadbrzeża Jeziora Zegrzyńskiego. Teraz najważniejsze jest, aby gmina sfinalizowała to wspaniale przedsięwzięcie jako zadanie priorytetowe na 2023r. , wykorzystując wreszcie ten piękny odcinek naszej gminy.  Zegrzyński bulwar spacerowy ma szansę szeroko rozreklamować naszą gminę, stać się jej wizytówką i dzięki temu przyciągnąć nowych mieszkańców i kolejnych turystów, służąc oczywiście też obecnym mieszkańcom. Na trakcie spacerowym idealnie wkomponowałaby się Tężnia Solankowa, koniecznie powinna być to tężnia z widokiem na Jezioro podczas zażywania terapii solankowej – to będzie Hit. Może w Zegrzu koło nowej Kawiarni. I najważniejsze pytanie: jak Pan Burmistrz rozplanował działania zmierzające do realizacji tego przedsięwzięcia, czy gmina jest w trakcie pozyskiwania środków na realizację tego zadania? Proszę o podanie przybliżonych terminów realizacji.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Joanno,
Dziękujemy za słowa uznania oraz z przedstawione pomysły dotyczące dalszego zagospodarowania terenów przebiegających wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego. Zapewniam, iż dokładamy wszelkich starań aby inwestycja była kontynuowana. Obecnie jesteśmy w trakcie pozyskiwania gruntów administrowanych przez wojsko i inne podmioty. Poszukujemy także środków zewnętrznych na realizację kolejnego etapu prac.

Pytanie Dariusz (12.01.2023)

Panie Burmistrzu uprzejmie prosimy o wykonanie trwałej nawierzchni na ulicy Popowskiej w Kani Nowej doraźne naprawy szutrem nic nie dają a liczba dziur rośnie pozdrawiam 

Odpowiedź:

Ulica Popowska w miejscowości Kania Nowa  jest ujęta w 2023 r. w planie bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Roboty naprawcze zostaną przeprowadzone na wiosnę, po całkowitym ustaniu roztopów i osuszeniu gruntu. Prace prowadzone będą z wykorzystaniem destruktu asfaltowego i tłucznia naturalnego.

Pytanie Aneta (12.01.2023)

Dzień dobry, Panie Burmistrzu kilka spraw odnośnie miejscowości „za wodą". Na jakim etapie jest oświetlenie odcinka drogi prowadzącej z Nowej Wsi do Łachy?  Podobnie jakiś czas temu był podnoszony temat ścieżki rowerowej prowadzącej wałem od Łachy poprzez Cupel, wał w obecnym czasie od strony właśnie Łachy jest w tragicznym stanie, (oczywiście można skorzystać z drogi żwirowej, ale po drodze napotkamy na ogrodzony teren przepompowni i zostaje nam wciągniecie roweru na wał) dla porównania wał od Kani Polskiej do Popowa jest idealny pod turystykę rowerową może warto pochylić się nad tym odcinkiem i przemyśleć jakieś rozwiązania . 
Dziękuje za odpowiedzi.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Aneto,
Odpowiadając na Pani pytanie dotyczące budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1809W - na odcinku pomiędzy miejscowościami Łacha i Nowa Wieś, pragnę poinformować, że w ubiegłym roku zostało ono zaprojektowane, natomiast w roku bieżącym zamierzamy inwestycję zrealizować. 
Odnosząc się natomiast do kwestii ścieżki rowerowej prowadzącej wałem przeciwpowodziowym z miejscowości Łacha do miejscowości Cupel informuję, iż analizujemy możliwości realizacji tej inwestycji i jednocześnie poszukujemy zewnętrznych źródeł na ewentualne jej dofinasowanie.   

Pytanie (Róża 15.01.2023)

Dzień dobry, 
Jestem mieszkanką pięknej lecz zapomnianej wsi Ludwinowo Dębskie. Od kilku lat obserwuję rozwój naszej gminy i mam wrażenie, że jesteśmy jedyną wsią w której nie dzieje się nic co pomaga lub poprawia funkcjonowanie nam mieszkańcom. Nie mamy chodnika do najlbizszego sklepu, który znajduje się przy drodze szybkiego ruchu ,nie mamy chodnika przez wieś,w sąsiednich miejscowościach powstają place zabaw i integracji społecznych u nas takiego miejsca niestety nie ma,a najbliższy plac dla dzieci znajduje się w sąsiedniej miejscowości Dębe do którego spacerem z dzieckiem wybrać się nie można, ponieważ też nie ma chodnika, który by połączył ze sobą te miejscowości. Moze kiedyś powstanie? Moje pytanie brzmi, czy w najbliższym czasie - w budżecie są plany na jakiekolwiek inwestycje w Ludwinowie Debskim, jakie są zasady i warunki powstania placu zabaw - jego dofinansowania czy sfinansowania, skąd takie srodki pozyskać, gmina ,UE, inne instytucje, kto i kiedy o tym decyduje, kto sie tym zajmuje? Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. 

Odpowiedź:

Szanowna Panie Różo,
odpowiadając na Pani pytanie w pierwszej kolejności pragnę wyjaśnić, że zarządcą drogi „szybkiego ruchu”, o której Pani pisze jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (MZDW). Do zarządcy drogi należy bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg, chodników i ścieżek rowerowych w obrębie pasów drogowych. Oczywiście w trosce o bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców dokładamy wszelkich starań, aby motywować i wspierać zarządcę drogi w działaniach na rzecz ich poprawy. W ramach zawartego z wymienioną wcześniej instytucją porozumienia Gmina z własnego budżetu opracowała dokumentację projektową na budowę chodnika i zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 632 w Ludwinowie Dębskim - na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową, przy której znajduje się sklep, do skrzyżowania z drogą gminna prowadzącą do centrum miejscowości. Z końcem ubiegłego roku przekazaliśmy do MZDW kompletną dokumentację celem realizacji. W tym miejscu pragnę Panią zapewnić, iż będę zabiegał aby inwestycja powstała jeszcze w tym roku. 

Jeżeli chodzi o inwestycje typu plac zabaw czy miejsce integracji społecznej, chciałbym wskazać, iż ich realizacja to idealna przestrzeń do wykorzystania środków z funduszu sołeckiego - czyli środków finansowych wyodrębnianych corocznie w budżecie Gminy, zagwarantowanych dla sołectw na wykonanie inwestycji służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. W tym celu  konieczne jest podjęcie przez sołectwo właściwej uchwały i złożenie na jej podstawie odpowiedniego wniosku do budżetu Gminy, do czego zachęcam.      W przypadku Ludwinowa Dębskiego decyzją mieszkańców tegoroczny fundusz sołecki został przeznaczony na zagospodarowaniu terenu publicznego w tej miejscowości. Głównym źródłem finasowania wspomnianych inwestycji są dochody własne Gminy, jednak gdy tylko pojawia się możliwość dofinasowania ze środków europejskich czy krajowych, sięgamy po te środki bez wahania. 

Pytanie (Dariusz 17.01.2023)

Szanowny Panie Burmistrzu
Od wielu lat piszę w sprawie wyrównania ulicy Spacerowej w Jadwisinie. Zwykle robią to Państwo wiosną każdego roku. W 2022 roku droga została wyrównana bardzo wcześnie, o ile pamiętam w lutym lub marcu. Akurat warunki atmosferyczne były wtedy mało sprzyjające (na przemian roztopy i mrozy) i już w maju ulica Spacerowa nadawała się znów do naprawy, co oczywiście nie nastąpiło. Efekt jest taki, że obecnie przejazd ulicą Spacerową, to droga przez mękę. Czy naprawdę nie można naprawić ulicy Spacerowej tak, aby efekt był widoczny przynajmniej przez kilka lat? Bo obecnie naprawianie tej ulicy polega tylko na wyrównywaniu, a bez gruntownego uzupełnienia jakimś materiałem, to zawsze będzie poprawna na 2-3 miesiące. Czy można liczyć i kiedy na kompleksową naprawę ulicy Spacerowej?
Pozdrawiam, Dariusz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu,
Ulica Spacerowa w Jadwisinie, co roku jest ujęta w planie bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Roboty naprawcze zostaną przeprowadzone na wiosnę 2023 r., po całkowitym ustaniu roztopów i osuszeniu gruntu. Prace naprawcze będą polegały na mechanicznym wyrównaniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniu największych nierówności tłuczniem naturalnym.

 Mirek (12.01.2023 r.)

Witam,

dlaczego Urząd Miasta i Gminy Serock nie promuje honorowych krwiodawców. Dlaczego honorowi krwiodawcy muszą płacić w komunikacji lokalnej? To wstyd żeby tak bogata gmina nie uhonorowała kiludziesięciu krwiodawców.

Pozdrawiam Mirek

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Mirku,

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zapewnienie mieszkańcom lokalnego transportu zbiorowego na jej terenie. Miasto i Gmina Serock, jako organizator Lokalnej Komunikacji Autobusowej (LKA) zapewnia bezpłatne przejazdy po terenie Gminy dla wszystkich Pasażerów – posiadaczy Karty Serocczanina.Osoby zainteresowane,
w tym także honorowi dawcy krwi mają zatem możliwość bezpłatnego korzystania z gminnej komunikacji.

Ponadto informuję, że gmina od wielu lat wspiera ideę honorowego krwiodawstwa m.in. poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „wspieranie działań gminy w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia”.

W ramach tej działalności m.in. przeprowadzono kampanie edukacyjno-informacyjne na temat honorowego krwiodawstwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock, promocji idei honorowego krwiodawstwa, edukacji w zakresie krwiodawstwa i zdrowego stylu życia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zorganizowano także zbiorki krwi dla potrzebujących.

Pozdrawiam

Oliwia (02.01.2023 r.)

Dzień dobry,

czy w ramach płatnej LKA jest możliwość zorganizowania zakupów biletów jednorazowych w Urzędzie lub Centrum Kultury?
Usprawniłoby to przejazdy i nie powodowało długiego stania na przystankach. Można wówczas kupić kilka biletów i pokazywać
je kierowcy przy wsiadaniu.
Dodatkowo czy możliwe jest wprowadzenie płatności kartą lub przez aplikację?
Coraz częściej ludzie nie posiadają u siebie gotówki, w tym drobnych aby płacić za bilety.
Czy została uruchomiona aplikacja Aplikacja mobilna Time4Bus, o której była wzmianka na stronie Urzędu?

Pozdrawiam

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Oliwio,

bilety jednorazowe można zakupić tylko u Kierowcy w autobusie i na chwilę obecną Przewoźnik nie przewiduje możliwości
zakupu biletów jednorazowych w większej ilości w punkcie sprzedaży mieszczącym się w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
czy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

W przypadku sposobu płatności za bilety, Przewoźnik jest w trakcie wdrażania rozwiązań, które umożliwią Pasażerom bezgotówkowy zakup biletów.

Aplikacja Time4Bus zostanie udostępniona w lutym, trwają ostatnie prace techniczne nad poprawnością działania wdrażanych modułów.

Wszelkie informacje dotyczące LKA są zamieszczane na stronie internetowej: www.serock.pl w zakładce „Komunikaty”
oraz https://www.serock.pl/999,lokalna-komunikacja-autobusowa

 

Bartłomiej (05.01.2023 r.)

Szanowni Państwo,

z ostatniego Kuriera Mazowieckiego wynika, że SKM do Zegrza będzie jednak w 1 kwartale 2023 r.
Czy gmina mogłaby na swojej stronie informować mieszkańców w tym temacie kiedy będzie można korzystać z SKM ?

Pozdrawiam
Bartek

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Bartku,

Urząd Miasta i Gminy w Serocku będzie zamieszczać informacje w zakresie uruchomienie połączenia kolejowego z Zegrza Południowego do Warszawy na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce „Komunikaty” oraz https://www.serock.pl/999,lokalna-komunikacja-autobusowa.

 

Maciej (16.12.2022 r.)

Witam,

mieszkam na ulicy zielonej i zmagam się z problemem odnośnie aktualnego internetu.
Zastanawiam się czy w 2023 roku będzie można spodziewać się jakichś prac związanych z internetem światłowodowym?(od Orange) Jako zdalny student oraz w celu własnego kształcenia się internet jest mi jak i pewnie wielu osobom potrzebny.

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Macieju,

Gmina nie realizuje inwestycji z zakresu budowy sieci światłowodowych, dlatego też w celu uzyskania informacji dotyczących planów budowy sieci światłowodowej na wskazanej przez Pana ulicy należy się zwrócić do operatorów telekomunikacyjnych świadczących tego typu usługi na terenie naszej Gminy.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Mira (13.12.2022 r.)

Dzień dobry,

Od kiedy w Urzędzie będzie dostępna sala w której odbywają się śluby cywilne? Pani kierownik niestety nie wie mówi, że meble do sali nie są dostarczone i kotara. I niestety nie wie kiedy będą dostarczone... Sytuacja trwa już dłuższy czas wcześniej odbywały się śluby w Centrum Kultury raz w miesiącu w piątki. Nie wiadomo kiedy skończy się remont chyba mają Państwo podpisana umowę z wykonawcą remontu lub usługodawcą, który ma przywieźć meble. Dostępne są za to śluby plenerowe,a ich koszt to 1000zł. Mieszkam w tej gminie i nie chce jeździć po innych gminach,żeby miec ślub cywilny w sali. Proszę o konkretną informację.

Dziękuję

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Miro,

informuję, że w Ratuszu dostępna jest sala, w której można udzielać ślubów. W celu ustalenia dogodnej dla Pani daty  - bardzo proszę o kontakt z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 • autor: Urząd Stanu Cywilnego

Jolanta (13.12.2022 r.)

Szanowny Panie Burmistrzu,

ponawiam prośbę o informacje co do poszerzenia ul. Cynamonowej w Maryninie.
Kilka razy powtarza się informacja, że podjęte zostały działania w kierunku pozyskania gruntu pod doprowadzenie do właściwej szerokości tej ulicy i nadal nic. Jest kolejna zima, wjazd od strony asfaltu ponownie zamienia się w wąską i pochyłą ślizgawkę wzdłuż betonowych słupków. Proszę o konkretne załatwienie sprawy i konkretne informacje.

Pozdrawiam
R.

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Jolanto,

Jak informowałem dotychczas, w sprawie poszerzenia ul. Cynamonowej w Maryninie prowadzone były negocjacje z właścicielem nieruchomości przyległej do tej drogi, w sprawie uzgodnienia warunków nabycia w/w gruntu na własność gminy z przeznaczeniem pod jej poszerzenie, w trybie art.98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.). Niestety ich negocjacje te zakończyły się niepowodzeniem. 

W związku z powyższym w styczniu 2023 roku zostanie zlecona mapa podziału przedmiotowej nieruchomości w celu wydzielenia gruntu przeznaczonego pod drogę, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a następnie po podjęciu uchwały przez  Radę Miejską w Serocku, w sprawie nabycia wydzielonej działki na własność gminy w drodze wywłaszczenia, zostanie przygotowany wniosek do Starosty Legionowskiego o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego zgodnie z art.. 115 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Brak uzgodnienia wspólnego stanowiska z właścicielem komplikuje proces poprawienia parametrów ul. Cynamonowej i przyczyni się do wydłużenia czasu niezbędnego do nabycia rzeczonego gruntu na własność gminy, niemniej będzie on w najbliższym roku kontynuowany.

 

Jolanta (17.12.2022 r.)

Szanowny Panie Burmistrzu,

Proszę odpowiedzieć kiedy bedzie wdrożony nowy plan przy ulicy Tchorka? Zablokowaliści Mi podział nieruchomości minęło ponad pół roku i nic nikt nie wie kiedy bedzie plan wdrożony. Pan Jakub Szymański tylko za każdym razem mnie odwleka. Musi Pan zrozumieć, że opieszałe i powline działania gminy powodują bardzo dużą stratę ludzi posiadających tam nieruchomości straty.

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Jolanto,

dobiega końca czas na składanie uwag, do ostatniej wersji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego rejon ulicy Karola Tchorka. Przewiduję skierowanie go pod obrady Rady Miejskiej na najbliższej sesji, która zapewne będzie miała miejsce w II połowie stycznia. Pragnę wyrazić ubolewanie, że dość długi proces kształtowania brzmienia dokumentu spowodował rozciągnięcie w czasie procesu podziału Pani nieruchomości. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że plan ten jest na wielu płaszczyznach specyficznym dokumentem i proponuje rozwiązania ingerujące w prawo własności dużej ilości działek. Inicjatywa modyfikacji tego planu od początku była obarczona dużym skomplikowaniem i potrzebą poszukiwania kompromisu z zainteresowanymi właścicielami, co też kolejnymi wersjami projektu planu, możliwie odpowiadającymi na zgłaszane postulaty, starałem się sprostać. Niestety skutkiem tego wszystkiego był czas, ale procedura prac nad planem takie właśnie ramy działania na nas nakłada.

Pragnę jeszcze raz podkreślić, że czyniona zmiana planu jest wprowadzana wyłącznie po to aby poprawić atrakcyjność całego obszaru i uczynić grunty w tej części miasta bezpiecznym i przyszłościowym obszarem,  co w końcowym rozrachunku da pozytywny efekt zarówno miastu, okolicznym mieszkańcom, jak i właścicielom nieruchomości.

Marek (13.11.2022 r.)

Szanowny Panie Burmistrzu,

Proszę o uprzątnięcie drogi gminnej w obrębie Kania Polska, nr. Działek drogi 313 oraz 296, nie mogę dojechać do swoich działek położonych przy tej drodze Prośbę wznawiam. Raz już było obiecane, że droga będzie uprzątnięta ale obietnica nie została dotrzymana.

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Marku,

Wspominane przez Pana działki nr 296 i nr 313 obr. Kania Polska, stanowią drogę wewnętrzną – ul. Bagienną. Droga ta jest utrzymywana (w stanie przejezdności) na odcinku, na którym występuje zabudowa. Na pozostałym odcinku drogi nie występuje żadna zabudowa, dlatego na chwilę obecną Miasto i Gmina Serock nie ma w planach inwestycyjnych na najbliższe lata przebudowy czy modernizacji powyższej drogi. W razie konieczności realizacji inwestycji na działkach zlokalizowanych przy powyższym fragmencie drogi zapewnienie dojazdu do budowy, transportu materiałów budowlanych spoczywa na inwestorze. Miasto i Gmina Serock utrzymuje drogi, na których występuje zabudowa mieszkaniowa i na których zrealizowane są niezbędne media.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Mariola (06.12.2022 r.)

Szanowny Panie Burmistrzu,

Kto odpowiada za wycięcie uschniętych, a zarazem bardzo starych drzew stojących nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego? Mam konkretnie na myśli drzewa pomiędzy gminną ścieżką, a wodami jeziora w Zegrzu tak na wysokości inwestycji Lake House (nagie i uschnięte wysokie drzewa). Kiedy możemy liczyć na otwarcie punktu gastronomicznego w Zegrzu przy ścieżce?
Kiedy będzie można skorzystać z parkingu przy schodach wiodących do ścieżki nad wodą? Proszę wskazać termin.

Pozdrawiam wszystkich Państwa
Mariola

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Mariolu,

Odnośnie wycinki drzew - w przedmiotowej sprawie prowadzone jest aktualnie postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej w trybie art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).
Natomiast w zakresie wydzierżawienia punktu gastronomicznego w Zegrzu przy ścieżce, prowadzimy rozmowy z podmiotami zainteresowanymi otwarciem tam własnej działalności. Dotychczas decyzja nie została podjęta, dążymy do uruchomienia punktu na nadchodzący sezon wiosenno-letni.

 

 

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Jolanta (15.11.2022 r.)

Szanowny Panie Burmistrzu,

Bardzo proszę o rozpatrzenie prośby o wyrównanie ulicy Norwida jeszcze przed zimą. Niestety droga po jesiennych opadach i przekopach zwiazanych z podlączeniem nowych budynkow jest praktycznie nieprzejezdna, a chodzenie po niej zwlaszcza po 22.00, gdy wracam z drugiej zmiany bardzo niebezpieczne .Bede wdzięczna za reakcje. Pozdrawiam

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Jolanto,

Nawierzchnia ul. Norwida w Serocku została wyrównana, co znacząco poprawiło komfort przejazdu w/w drogą. Droga ujęta jest w planie bieżącego utrzymania dróg gruntowych i w razie zaistnienia takiej konieczności będą dokonywane kolejne naprawy po okresie zimowym.

 

 • autor: Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku

Sławomir (24.11.2022 r.)

Dzień dobry ,

Proszę o odpowiedź, w jaki sposób następuje weryfikacja podpisania umowy o wywóz śmieci z działek rekreacyjnych?
Proponuję by powrócić do obligatoryjnego opłacania za "śmieci" poprzez gminę a nie indywidualne umowy. Jestem świadkiem jak osoby bez umowy podrzucają śmieci.

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Sławomirze ,

Zmiana w systemie gospodarowania odpadami spowodowana była faktem, że ilość odpadów odbieranych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - nieruchomości letniskowe, a powstają odpady komunalne była nieadekwatna do wysokości stawki opłaty za ich gospodarowanie, ponoszonej przez właścicieli. Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. gmina nie ma możliwości ustanowienia w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, stawek opłat które pokryłyby realny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów sprzed ich posesji. Weryfikacja podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się w terenie. Straż Miejska posiada wykaz nieruchomości, które w poprzednich latach uiszczały opłatę ryczałtową i odpowiednio kontroluje dane nieruchomości. W przypadku, gdy widzi Pan sytuacje podrzucania odpadów pod inną nieruchomość lub w miejsca publicznie dostępne należy dokonać zgłoszenia takiego faktu do Straży Miejskiej. Zamontowany zostanie wówczas monitoring w celu ustalenia właściciela porzuconych odpadów i ukarania go mandatem karnym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Robert (19.11.2022 r.)

Dzień dobry,

Czy na chodniki muszą być sypane kilogramy soli, czy nie można zastąpić jej piaskiem, który oszczędzi nasze buty i łapy naszych psów?

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Robercie,

Do zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock stosuje się zarówno sól drogową, jaki i piasek. Materiały te są stosowane w zależności od aktualnych potrzeb.Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, który zajmuje się zimowym utrzymaniem stara się do minimum ograniczyć stosowanie soli drogowej, ze względu na jej niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne.

 

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Magda (31.10.2022 r.)

Dzień dobry,

Od kilku dni latarnie na ul. Radziwiłłów jak i ulicach pobocznych w Ludwinowie Zegrzyńskim gasną o godz. 23.00 i już nie zapalają się do rana. Chciałam zapytać czym jest to spowodowane, ponieważ poruszanie się pieszo w okolicy po tej godzinie stało się bardzo niekomfortowe i niebezpieczne biorąc pod uwagę jeszcze gęste mgły. Proszę również o odpowiedź na pytanie zadane przeze mnie w dniu 4.08.2022 dotyczącym projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim. Dziękuję.

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Magdo, 
wskazany przez Panią problem z funkcjonowaniem oświetlenia drogowego został spowodowany awarią obwodu oświetleniowego. Została ona usunięta i na obecną chwilę oświetlenie w rejonie wskazanych przez Panią ulic działa poprawnie. 

Odpowiadając natomiast na drugie pytanie informuję, iż w kwietniu bieżącego roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Głównej w Stasim Lesie oraz ulicy Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim wraz z przepompownią ścieków. W chwili obecnej dokumentacja jest w trakcie opracowywania. W roku 2023 zostaną przeprowadzone procedury związane z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę.

 

Oliwia (30.10.2022 r.)

Dzień dobry, czy wyłączanie latarni na ulicy Warszawskiej o 23 to efekt oszczędności? Czy latarnie jeśli muszą być wyłączane to mogą być wyłączane o 23? W piątki i soboty Lidl jest do 23, osoby które na piechotę wybiorą się wieczorem wracają w całkowitej ciemności, nie wspomnę o pracownikach, którzy codziennie zostają dłużej po zamknięciu sklepu i wracają w ciemności. Jeśli muszą być wyłączane to może od 1 w nocy, po 23 jeszcze wiele osób wraca do domów i jest tam niebezpiecznie, szczególnie dla pieszych chcących w ciemności przejść na drugą stronę, a okolica nie słynie z przejść dla pieszych. W tym samym czasie od biedronki cały Serock rozświetlony, nawet nie są gaszone co 2 latarnia...W tej okolicy mieszka bardzo dużo osób, dlaczego są traktowani gorzej? W okolicy poginęły auta, gaszenie latarni służy kolejnym kradzieżom. Proszę o rozpatrzenie konieczności gaszenia wszystkich latarnie, a jeśli już muszą to gaszenie ich od 1 w nocy.

 ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Oliwio,

opisana przez Panią sytuacja była spowodowana awarią urządzenia sterującego oświetleniem ulicy Warszawskiej w Serocku. Nieprawidłowo działające urządzenie zostało wymienione i na obecną chwilę oświetlenie działa poprawnie. Za zaistniałe niedogodności wynikające niewłaściwego funkcjonowania oświetlenia serdecznie przepraszamy.

Jerzy (25.10.2022 r.)

Kiedy planowane jest budowa jezdni i chodnika na ulicach Dojazdowej i Okrężnej w Jadwisinie.

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Jerzy,

odpowiadając na zadane przez Pana pytanie w pierwszej kolejności pragnę wyjaśnić, że drogi wewnętrzne - ulice Dojazdowa i Okrężna w Jadwisinie, przebiegają po terenach działek należących tylko w części do Gminy. Pozostała część należy do osób fizycznych. W związku z tym, że Gmina nie posiada tytułu prawnego do wszystkich nieruchomości stanowiących przedmiotowe drogi umożliwiającego realizację inwestycji drogowych,  w perspektywie finansowej Gminy na najbliższe lata nie znajdują się zadania inwestycyjne polegające na budowie na nich jezdni oraz chodników.

Bolek (20.10.2022 r.)

Dzień Dobry Panie Burmistrzu

wielkie brawa i ukłony za te ok. 250/300 mb ścieżki nad jeziorem w Zegrzu. Wspaniale, ze nareszcie podążacie we właściwym kierunku i macie świadomość inwestycji, które podnoszą atrakcyjność naszego regionu.
Kiedy możemy liczyć na kontynuacje ścieżki ?

Jak długi będzie kolejny odcinek ?

Z wyrazami szacunku Bolek

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie

Cieszę się, że zrealizowany niedawno pierwszy etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Jadwisin z Zegrzem spotkał się z Pana uznaniem. Jednocześnie pragnę zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań aby ta inwestycja była kontynuowana, niemniej finalny termin jej realizacji będzie uzależniony od wypracowania kompromisu co do przebiegu ścieżki po obszarach administrowanych przez wojsko i inne podmioty. Odpowiadając zatem na Pana pytanie - na dzień dzisiejszy niestety nie możemy określić dokładnego terminu realizacji oraz długości kolejnego odcinka przedmiotowej ścieżki.

Ewelina (17.10.2022 r.)

Szanowny Panie Burmistrzu,

Jako mieszkanka Borowej Góry, zwracam się z prośbą o zabudżetowanie poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa ul. Zegrzyńskiej (wzdłuż jednostki wojskowej ).Zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowy, powstały wzdłuż ulicy nowe osiedla zamieszkałe w dużej mierze przez rodziny z dziećmi. W związku z powyższym w okolicy znacznie wzrosło natężenie ruchu samochodowego jak i sama ilość mieszkańców. Należy zatem dostosować drogę do aktualnej sytuacji tzn. doświetlenie jej (kompletny brak latarni /oświetlenia) oraz powstanie przejść dla pieszych przy osiedlach to absolutna podstawa aby zapewnić bezpieczeństwo Nam mieszkańcom ( warto rozpatrzyć przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną gdyż patrząc na to z jaką prędkością i brawurą poruszają się kierowcy po drodze ,uniemożliwi to szerzenie się piractwa drogowego a to z kolei podniesie bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci abyśmy bezpiecznie mogli przejść na drugą stronę ulicy gdzie znajduje się chodnik, przystanek autobusowy etc.. Niestety same patrole policyjne nie wystarczają ).

Proszę o przychylenie się do prośby i pozytywną odpowiedź w powyższej sprawie.

Serdecznie Pozdrawiam, Mieszkanka Borowej Góry

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Ewelino,

muszę niestety poinformować, że w najbliższej perspektywie finansowej nie planujemy budowy oświetlenia na odcinku drogi, o którym Pani wspomina. Niemniej jednak w miarę możliwości finansowych Gminy rozważymy uwzględnienie tej inwestycji do realizacji w latach kolejnych. Warto również zwrócić uwagę, że ul. Zegrzyńska jest drogą powiatową, której zarządcą jest Zarząd Powiatu w Legionowie. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) do właściwości  zarządy drogi należą w szczególności sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jak również realizacja zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dlatego przedstawione przez Panią uwagi i prośby dotyczące wyznaczenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Zegrzyńskiej zostały przekazane zgodnie z właściwością do zarządcy drogi.

 

Bernard (04.11.2022 r.)

Szanowny Panie Burmistrzu

Majestatyczny stadion piłkarski w Jadwisinie powstał, do pełni efektownego i reprezentacyjnego wyglądu brakuje dopełnienia w postaci flag Gminy Serock i Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
Flagi trzepoczące na przygotowanych do tego celu aktualnie nagich masztach dopełnią majestatycznego i eleganckiego wizerunku powstałej dla dobra nas wszystkich inwestycji.

Pozdrawiam serdecznie
Bernard

ODPOWIEDŹ:

Flagi na nowe maszty zostaną zamontowane do końca tego tygodnia. Dziękujemy za spostrzegawczość.

Małgorzata (13.10.2022 r.)

Szanowny Panie Burmistrzu,
czy rozważa Pan podpisanie porozumienie z Warszawskim Transportem Publicznym w sprawie Biletów Metropolitalnych? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Link do danych poniżej:
https://www.wtp.waw.pl/ceny-i-rodzaje-biletow/bilet-metropolitalny/

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani,

Aktualnie Miasto i Gmina Serock posiada zawartą Umowę z Operatorem - firmą Obraziński Transport Group Sp. z o.o., zawarta zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371) na obsługę Lokalnej Komunikacji Autobusowej (LKA), która obowiązywać ma do 31 grudnia 2023 r. Ponadto przy obecnie funkcjonującej LKA brak jest wspólnych połączeń Miasta i Gminy Serock z ZTM w Warszawie. W związku z tym, na dzień dzisiejszy Miasto i Gmina Serock nie planuje zawarcia umowy z ZTM w Warszawie.

Kamila (20.10.2022 r.)

Panie Burmistrzu proszę o odpowiedź czy dojazdy do PKP Wieliszew czy też PKP Legionowa, a od stycznia 2023 do PKP Zegrze nasza Gmina Serock oferuje wszystkim mieszkańcom całkowicie na darmo komunikacją lokalną jadącą drogą nr 61 np. z przystanku w Serocku i jedynym kosztem dojazdu do pracy dla wszystkich pracujących w Warszawie jest karta ZTM na SKM i KM i całą komunikację ZTM po Warszawie za jedyne 198 zł za 30 dni ?
Jeśli tak, to dojazd do pracy do Warszawy jest tańszy niż dojazd autem np. do pracy w Legionowie, a Warszawa co tu ukrywać stwarza możliwość dużo wyższych zarobków.
Ponadto częstotliwość kursowania komunikacji lokalnej jest bardzo częsta co ok. 25-30 min do i z Legionowa do PKP.
Proszę o potwierdzenie braku opłat za dojazdy do pociągu.

Z poważaniem
Kamila

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zapewnienie mieszkańcom lokalnego transportu zbiorowego na jej terenie. Miasto i Gmina Serock, jako organizator Lokalnej Komunikacji Autobusowej (LKA) zapewnia ponadto połączenia bezpośrednio z Miastem Legionowo i do końca 2022 r. przejazdy dla wszystkich pasażerów będą bezpłatne.

Natomiast na rok 2023 Miasto i Gmina Serock przymierza się do wprowadzenia zmian, które, mam nadzieję, przyczynią się do poprawy jakości usług i komfortu jazdy dla wszystkich podróżujących.

Wszelkie informacje i ewentualne zmiany dotyczące LKA będą zamieszczane na stronie internetowej: https://www.serock.pl/999,lokalna-komunikacja-autobusowa

Szymon (10.10.2022 r.)

Dot.: urządzenia 150 metrów bieżących odcinka chodnika/ścieżki w Jadwisinie.

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo (inni władni w tym temacie), odnosząc się do odpowiedzi udzielonych przez Pana Burmistrza w kwestii wykonania 150 metrów ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż łącznicy drogi krajowej                     nr 61 /zjazdu z wiaduktu w kier. Parku/  w celu utworzenia 150 mb zespolenia drogi gminnej ul. Szaniawskiego                        w Jadwisinie z drogą gminną ul. Przy Parku w Jadwisinie, pragnę słusznie zwrócić Pana uwagę na poniższe aspekty przeprowadzenia ścieżki analizując 2 warianty:

 

 1. Wariant Pierwszy: Długość odcinka - 150 metrów ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż łącznicy drogi krajowej nr 61 i drogi gminnej ul. Szaniawskiego w Jadwisinie z drogą gminną ul. Przy Parku w Jadwisinie /przebieg ścieżki równolegle do zjazdu z wiaduktu w kier. Parku do kładki w Stasim Lesie/. Ścieżka przebiegałaby po działkach nr 3/14 i 3/12 (poniżej poziomu wiaduktu) stanowiących obszar pasa drogowego służący właśnie do lokalizacji tego rodzaju ścieżek. Ukształtowanie terenu - Istniejące ukształtowanie terenu, po którym przebiegałaby ścieżka jest to teren płaski, bez jakichkolwiek nierówności i trudności w realizacji. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na planowanym odcinku– ścieżka nie przecina żadnej drogi krajowej, ani drogi gminnej. Jest całkowicie bezkolizyjna, przebiega równolegle wzdłuż istniejących dróg.
 2. Wariant Drugi: Długość odcinka - 150 metrów ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ekranów jako przedłużenie istniejącego chodnika biegnącego aktualnie tylko do wiaduktu w Jadwisinie i urywającego się przy samym wiadukcie z powodu przeszkody w postaci zbiornika p.poż. Przedłużenie chodnika możliwe po drugiej stronie drogi, wzdłuż drogi serwisowej - na odcinku od wiaduktu na wysokości ul. Szkolnej w Jadwisinie, i dalej 150 mb wzdłuż tzw. ekranów w kierunku zjazdu z łącznicy wiaduktu na drogę krajową nr 61 (kier. Serock), której zakończenie stanowiłoby przejście przez pasy dla pieszych/rowerzystów przez istniejącą jezdnię i dalej istniejącą asfaltową drogą serwisową prowadzącą, aż do kładki w Stasim Lesie. Ścieżka przebiegałaby po działkach nr 3/2 i 3/11 stanowiących obszar pasa drogowego służący właśnie do lokalizacji takich ścieżek.

Ukształtowanie terenu - Istniejące ukształtowanie terenu, po którym przebiegałaby ścieżka jest to teren płaski, bez jakichkolwiek trudności. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na planowanym odcinku– ścieżka przecinałaby ruchliwą jezdnię stanowiącą zjazd z drogi krajowej nr 61 do Jadwisina i wyjazd z Jadwisina na drogę 61 w kierunku Serocka. Biorąc jako wyznacznik koszty realizacji wariantu nr 1 i wariantu nr 2 odcinka 150 mb ścieżki (w obu wariantach długość ścieżki jednakowa) oraz bezpieczeństwo użytkowników ścieżki proszę o wskazanie, który wariant i kiedy zostanie zrealizowany przez Gminę dla dobra i poprawy warunków życia nas wszystkich.
Proszę o ujęcie realizacji tego nisko-kosztownego przedsięwzięcia w budżecie na 2023 r. lub też zrealizowanie w ramach wolnych, niewykorzystanych środków finansowych jeszcze w tym roku.

Pozdrawiam,
Szymon

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Szymonie,

na uznanie zasługuje Pana zaangażowanie w analizę sposobu realizacji infrastruktury drogowej ułatwiającej przemieszczanie się pieszym i rowerzystom pomiędzy Jadwisinem a Serockiem. Zapewniam Pana, że my również przeanalizowaliśmy możliwe warianty wykonania tej inwestycji. Naszym zdaniem lepszym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczne dojście do kładki nad jezdnią drogi krajowej zlokalizowanej w rejonie ul. Przy Parku, jest wykonanie połączenia istniejącego chodnika biegnącego wzdłuż drogi serwisowej  -  na odcinku od ul. Szkolnej do wiaduktu w Jadwisinie, wzdłuż tzw. ekranów w kierunku zjazdu z łącznicy wiaduktu na drogę krajową nr 61 i dalej w formie przejścia dla pieszych do drogi serwisowej prowadzącej do kładki – czyli wariant drugi. Rozwiązanie to poprawiłoby bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów umożliwiając im przeprowadzenie roweru po chodniku na niebezpiecznym odcinku drogi.

Jeżeli chodzi o powstanie tej inwestycji pragnę poinformować, iż ze względu na fakt, że miałaby ona służyć przede wszystkim mieszkańcom Jadwisina na zebraniu sołeckim została zaproponowana do realizacji w ramach środków finansowych pochodzących z przyszłorocznego funduszu sołeckiego, jednak nie spotkało się to z uznaniem zgromadzonych na zebraniu osób. Niemniej zapewniam, że w miarę posiadanych wolnych środków będziemy analizować możliwości przyjęcia do realizacji tego zadania w kolejnych latach.

Adriana (18.10.2022)

Dzień dobry Panie Burmistrzu!

Od jakiegoś czasu o 23.00 wyłączane jest oświetlenie uliczne na Rynku oraz ul. Kościuszki. Czym jest to spowodowane? Oczywiście miło jest oglądać gwiazdy świecące jasno nad serockim ratuszem, ale czułabym się bezpieczniej wychodząc z domu, gdyby zapalona była choć co druga latarnia.

Pozdrawiam,
Adriana
Grygas

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Adriano,

opisana przez Panią sytuacja była spowodowana awarią układu sterowania oświetlenia drogowego w rejonie wskazanych ulic. Natychmiast po zgłoszeniu awaria została usunięta. Za zaistniałe niedogodności wynikające z niewłaściwego funkcjonowania oświetlenia serdecznie przepraszamy.

 

Andrzej (16.09.2022 r.)

Panie Burmistrzu,

pilna prośba do Pana. o realizację.

Kiedy Jadwisin doczeka się gminnego miejsca rekreacji nad jeziorem chociażby w postaci ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej od Zegrza do Jadwisina z miejscami wypoczynku na trasie ścieżki np. ławki ?
Jadwisin to niezagospodarowane jak w Zegrzu, aż 3km linii brzegowej nad wodami jeziora Zegrzyńskiego.
Czy ktoś intensywnie zajmuje się tym tematem żeby na terenie gminy przynajmniej równolegle do trasy nr 61 biegła bezpieczna ścieżka rowerowa z Zegrza do Serocka ?
Z tego co sprawdziłem to na odcinku Jadwisin-Serock takiej ścieżki nadal nie ma. Ścieżka pieszo-rowerowa od strony Zegrza kończy się na wysokości wiaduktu nad trasą 61 w Jadwisinie i tu napotykamy na duży problem po stronie Jadwisina. Jak dotrzeć do lokalnej ulicy asfaltowej Przy Parku, gdyż brakuje jakieś 150 metrów bezpiecznej zagospodarowanej ścieżki po stronie Jadwisina. Zagospodarowanie 150 metrów ścieżki po stronie Jadwisina przy wiadukcie jest jak najbardziej realne i wiąże się z niskimi kosztami.

Prośba o realizację.

Pozdrawiam Andrzej

Ps. czy ktoś odbiera te zapytania i odpowiada na nie, bo widzę ostatni post z odpowiedzią, aż 2 miesiące temu.

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Andrzeju,

jak już wcześniej informowaliśmy, od kilku lat nieustannie prowadzimy działania zmierzające do wykonania ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Jadwisin z Zegrzem. Pierwszy etap prac polegający na zagospodarowaniu nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego w Zegrzu wraz budową ścieżki został już zakończony. W dalszej części inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach, niemniej finalny termin realizacji inwestycji będzie uzależniony od wypracowania kompromisu co do przebiegu ścieżki po obszarach administrowanych przez wojsko, a w przypadku niepowodzenia tego scenariusza, po terenach prywatnych z utrzymaniem potrzeby jak najdłuższego wykorzystania linii brzegowej.

Odpowiadając na drugie Pana pytanie pragnę poinformować, iż na zebraniu sołeckim mieszkańców Jadwisina zostało zaproponowana do realizacji  w ramach środków finansowych pochodzących z przyszłorocznego funduszu sołeckiego zadanie polegające na wykonaniu połączenia istniejącego chodnika biegnącego wzdłuż drogi serwisowej - na odcinku od ul. Szkolnej do wiaduktu w Jadwisinie, wzdłuż tzw. ekranów w kierunku zjazdu z łącznicy wiaduktu na drogę krajową nr 61 i dalej w formie przejścia dla pieszych do drogi serwisowej prowadzącej do kładki. Rozwiązanie to poprawiłoby bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów umożliwiając im przeprowadzenie roweru po chodniku na niebezpiecznym odcinku drogi, jednak niestety nie spotkało się to z uznaniem zgromadzonych na zebraniu osób. Niemniej zapewniam, że w miarę posiadanych wolnych środków będziemy analizować możliwości przyjęcia do realizacji tego zadania w kolejnych latach.

 

Arkadiusz (16.10.2022 r.)

Szanowny Panie Burmistrzu,
4 lipca oraz 25 sierpnia b.r. zadałem Panu pytanie (nie będę go przytaczał, bo już staje się nudne). Dlaczego nie odpowiada Pan na moje pytania?

ODPOWIEDŹ:

Problem utrudnionego dostępu do usług komórkowych w rejonie miejscowości od Cupla do Kani Polskiej był od pewnego czasu sygnalizowany przez mieszkańców tych miejscowości, dlatego też poszukiwaliśmy jego rozwiązania. Najszybszą formułą zaradzenia tym barierom jest lokalizacja w tej okolicy nowego masztu telekomunikacyjnego, na którym będą mogły pojawić się anteny operatorów telefonii komórkowej i dążymy do jego wdrożenia w możliwie najkrótszym terminie. Podjęliśmy w tym celu rozmowy z podmiotem zajmującym się rozwojem dostępu do usług cyfrowych w Polsce i zaproponowaliśmy nieruchomość stanowiącą własność  Miasta i Gminy Serock jako potencjalne miejsce lokalizacji masztu. Obecnie jesteśmy na etapie negocjowania warunków udostępnienia gruntu gminnego dla potrzeb lokalizacji tej ważnej z Państwa perspektywy infrastruktury. Dzięki temu w najbliższym czasie powinno udać się znacząco poprawić jakość usług komórkowych w tej okolicy.

 

Ireneusz (15.09.2022 r.)

Zgodnie z informacją od firmy Laito , Gmina Serock nie wydała pozwolenia aby przeprowadzić instalację sieci światłowodowej napowietrznej wzdłuż latarni na ul. Słonecznej w Stasim Lesie. Jeżeli jest to prawdą, proszę podać przyczyny i wytłumaczyć dlaczego tak standardowy dostęp do internetu jest stosowy w innych częściach Gminy Serock.

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Ireneuszu,

odpowiadając na Pana pytanie pragnę wyjaśnić, iż w celu uzyskania zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogi lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, Inwestor - operator telekomunikacyjny, powinien złożyć do zarządcy drogi gminnej stosowny wniosek. Na jego podstawie wydawana jest zgoda określająca jednocześnie warunki pod jakimi ww. urządzenia mogą zostać umieszczone w pasie drogi. W przypadku ulicy Słonecznej w miejscowości Stasi Las firma Laito takiego wniosku nie składała.

 

 

Robert (15.09.2022)

Dzień dobry.

Chciałem dowiedzieć się dlaczego urząd miasta blokuje rozwój sieci światłowodowej na terenie Serocka? Szczególnie w okolicach ulic Traugutta, Zielona, Nodzykowskiego i Zacisze.

Od każdego operatora, z którym rozmawiam dowiaduję się, że miasto nie zgadza się na pociągnięcie światłowodu od ulicy Polnej latarniami ulicznymi, a niestety jest to jedyna opcja w tej okolicy (brak słupów energetycznych czy kanałów technologicznych pod drogą).

Brak takiej zgody praktycznie odcina tę część Serocka od światłowodu, ponieważ żaden inwestor (a tym bardziej klient) nie wyłoży kilku tysięcy złotych na kopanie przyłączy pod chodnikami.

Przypominam tylko, że rozwój dostępu do szerokopasmowego internetu był jedną z Pana głównych obietnic wyborczych.

Drugie pytanie, w podobnej tematyce jak powyżej. Na czym ma polegać współpraca Serocka z firmą Huawei? Jakiś rok temu widzieliśmy zdjęcia z podpisywania umów, wielkie zapowiedzi budowy "Smart City" itd. Są już jakieś efekty?

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Robercie,

odpowiadając na pierwsze Pana pytanie muszę zdementować pogłoskę ażeby Urząd Miasta i Gminy w Serocku blokował rozwój sieci światłowodowej na terenie Gminy i pragnę zapewnić, iż mając świadomość znaczenia szybkiego internetu, który w obecnych czasach stał się niezbędnym narzędziem zarówno do komunikacji, jak również do pracy oraz nauki, staramy się dokładać wszelkich starań aby wspierać działania operatorów telekomunikacyjnych w zakresie budowy i rozbudowy sieci światłowodowej. Powinno się to jednak odbywać w oparciu o zasady i standardy obowiązujące na terenie Gminy, dzięki którym mamy możliwość estetycznego kształtowania przestrzeni publicznej. Dlatego preferujemy umieszczanie infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, oświetleniowej oraz telekomunikacyjnej pod ziemią, chyba że warunki ku temu są ograniczone, a istniejąca infrastruktura napowietrzna umożliwia rozbudowę sieci. W przypadku braku technicznych możliwości, w drodze wyjątku wyrażamy zgodę na umieszczenie sieci światłowodowej na należących do Gminy słupach oświetleniowych. Warunkiem jest uzyskanie przez Wnioskodawcę zgody w drodze umowy określającej warunki korzystania z gminnej infrastruktury.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić iż w celu uzyskania zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogi lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, Inwestor - operator telekomunikacyjny, powinien złożyć do zarządcy drogi gminnej stosowny wniosek. Na jego podstawie wydawana jest zgoda określająca jednocześnie warunki pod jakimi ww. urządzenia mogą zostać umieszczone w pasie drogi. W tym miejscu zaznaczę, że w przypadku ulic: Romualda Traugutta, Zielonej, Nodzykowskiego i Zacisze w ostatnim czasie operatorzy telekomunikacyjni takich wniosków nie składali. 

 

Marek (26.09.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu,

Chciałbym zgłosić pilny wniosek do bieżącej realizacji lub do umieszczenia  w budżecie na 2023 r. z budżetu gminy z ewentualnym wykorzystaniem środków finansowych z budżetu sołeckiego miejscowości Jadwisin.  Wniosek dotyczy utworzenia krótkiego 150 metrowego fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku: od zjazdu z wiaduktu w miejscowości Jadwisin w kierunku Serocka (działka nr 3/14 i fragment 3/11).  Nowa ścieżka przebiegałaby poniżej zjazdu z wiaduktu i idealnie połączyłaby chodnik kończący się aktualnie po północnej stronie ul. Jerzego Szaniawskiego „vis a vis” posesji nr 8 z niewykorzystywaną, asfaltową drogą lokalną prowadzącą z Jadwisina prosto do kładki pieszo-rowerowej zlokalizowanej przy parku w Stasim Lesie.

Doskonałym miejscem na utworzenie tego brakującego, 150 metrowego odcinka ścieżki, jest niewykorzystany teren przylegający bezpośrednio do (zakola) zjazdu z tego wiaduktu, prawdopodobnie jest to teren pasa drogowego. Bardzo dotkliwy i odczuwalny jest brak takiego traktu pieszo-rowerowego, który umożliwiałby bezpieczne przemieszczanie się mieszkańcom zarówno pieszo jak i rowerem, wzdłuż drogi krajowej nr 61 z miejscowości Jadwisin w kierunku Serocka (działka nr 3/14 i fragment dz. 3/11).  Niestety, również po zachodniej stronie drogi krajowej nr 61, na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Głównej w Stasim Lesie (odcinek ok. 450 metrów), nie ma możliwości bezkolizyjnego i bezpiecznego korzystania z obecnej infrastruktury przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, z powodu zbyt wąskiej drogi lokalnej biegnącej wzdłuż ekranów.  Wyłączną przyczyną takiego stanu jest zbyt wąski pas drogi lokalnej, do tego stopnia wąski, że nawet mijające się auta, są zmuszone zredukować prędkość jazdy do minimum, żeby uniknąć kolizji. Istniejąca droga jest nadmiernie obciążona w związku z dużym ruchem pojazdów i nie zapewnia bezpiecznych warunków i wolnej przestrzeni do jazdy dla licznych tam rowerzystów.  Ponadto, znajdujący się przy drodze chodnik, jest miejscami tak wąski, że piesi poruszający się w przeciwnych kierunkach zmuszeni są schodzić sobie z drogi, wkraczając na bardzo wąską drogę asfaltową, praktycznie pod jadące auta. Reasumując powyższe, zorganizowanie tego krótkiego 150 metrowego, brakującego odcinka ścieżki po stronie Jadwisina, całkowicie rozwiązałoby aktualny brak bezpiecznej trasy pieszo-rowerowej, a jednocześnie bezpiecznie rozłożyłoby obciążenie ruchu pieszo- rowerowego po obu stronach drogi krajowej nr 61, na odcinku od wiaduktu w Jadwisinie do kładki w Stasim Lesie. W związku z powyżej przedstawionym, palącym problemem komunikacyjnym, gorąca i ogromna prośba do Pana Burmistrza o jak najpilniejsze, pozytywne rozwiązanie przedstawionego tematu, z którym jako mieszkańcy borykamy się na co dzień, próbując bezpiecznie i jak najkrótszą drogą przemieszczać się w kierunku Serocka.   

Z wyrazami szacunku

Marek w imieniu grupy
Mieszkańców Gminy Serock

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Marku,

odpowiadając na Pana wniosek w sprawie wykonania ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż łącznicy drogi krajowej nr 61 z drogą gminną ul. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie, niestety muszę  poinformować, iż z uwagi na istniejące ukształtowanie terenu, po którym przebiega ww. odcinek drogi, lepszym rozwiązaniem zapewniającym mieszkańcom Jadwisina bezpieczne dojście do kładki nad jezdnią drogi krajowej zlokalizowanej w rejonie ul. Przy Parku, jest wykonanie połączenie istniejącego chodnika biegnącego wzdłuż drogi serwisowej  -   na odcinku od ul. Szkolnej do wiaduktu w Jadwisinie, wzdłuż tzw. ekranów w kierunku zjazdu z łącznicy wiaduktu na drogę krajową nr 61 i dalej w formie przejścia dla pieszych do drogi serwisowej prowadzącej do kładki. Rozwiązanie to poprawi bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów umożliwiając im przeprowadzenie roweru po chodniku na niebezpiecznym odcinku drogi.

W celu realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego konieczne jest podjęcie przez sołectwo właściwej uchwały i złożenie na jej podstawie odpowiedniego wniosku do budżetu Gminy.

 


 

Pytanie Anna (09.09.2022)

Zwracam się z problemem, który zaistniał od 01.09.2022, a mianowicie uczniowie z Zegrza i okolic, dojeżdżający do szkół w Legionowie spóźniają się na lekcje, ponieważ autobusy są tak przepełnione, że nie zabierają osób z przystanków. Sytuacja do dnia dzisiejszego nie poprawiła się. Proszę o interwencję w tej sprawie.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

dziękuję za Pani zgłoszenie i uwagi. Mamy świadomość utrudnień, jakich doświadczają pasażerowie lokalnej komunikacji autobusowej (LKA). Zdajemy sobie sprawę, że autobusy kursujące w godzinach szczytu są przepełnione.

W związku z tym od dnia 14 września br. na Linii nr 6 w godzinach porannych i popołudniowych, w miejsce dotychczasowego busa, został uruchomiony duży autobus, tj. na trasie: Wierzbica – Serock – Legionowo PKP o godz. 6.47, 8.25, 13.50, 17.25 oraz na trasie Legionowo PKP – Serock – Wierzbica o godz. 7.40, 12.40, 16.05, 18.10.

Mamy nadzieję, że zastosowane rozwiązanie będzie satysfakcjonujące i rozwiąże dotychczasowe problemy z dojazdem do pracy czy szkoły

Pytanie Robert (23.09.2022)

Witam. Proste pytanie. Co poza bugonarew jest warte do zwiedzania? Pozdrawiam Robert 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie,

W naszej gminie jest sporo miejsc wartych odwiedzenia. Dwa z najważniejszych to Izba Pamięci oraz Kościół w Serocku. Zachęcamy jednak serdecznie do pobrania naszej aplikacji mobilnej „Serock”, która jest dostępna bezpłatnie na platformach AppStore i GooglePlay. Odnajdzie tam Pan zakładkę Atrakcje/Zwiedzanie, w której opisaliśmy większość obiektów dostępnych dla turystów oraz mieszkańców. Aplikacja zawiera także funkcję audioprzewodnika i mapy, dzięki którym można w prosty sposób trafić w wybrane miejsce.

Informacje nt. miejsc wartych zwiedzania dostępne są również na naszej stronie internetowej: https://www.serock.pl/785,warto-zobaczyc

Z pozdrowieniami

 

 • autor: Referat Promocji i Wizerunku

Pytanie Grażyna (20.09.2022)

Drogi Panie Burmistrzu

Uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że ścieżka piesza zlokalizowana wzdłuż drogi lokalnej i ekranów w Jadwisinie urywa się nagle przy samym wiadukcie w Jadwisinie. Tak samo przed wiaduktem kończy się bieg chodnika w ul. Szaniawskiego po jej północnej stronie.
W związku z powyższym zwracam się z bardzo wielką prośbą o wystąpienie z wnioskiem do zarządcy drogi krajowej – GDDKiA o realizację chodnika/ścieżki (150 metrów) w pasie drogowym wzdłuż zjazdu z wiaduktu idąc od ul. Szaniawskiego w kierunku ulicy lokalnej biegnącej do Parku przy kładce w Stasim Lesie. Lokalizacja chodnika jest możliwa w pasie drogowym od strony wschodniej poniżej powierzchni samego łuku, równolegle do zjazdu z wiaduktu w kier. Serocka. Kontynuacja chodnika zlokalizowanego aktualnie w ul. Szaniawskiego w celu zespolenia go z traktem lokalnej drogi asfaltowej prowadzącej do Parku Jadwisin, całkowicie połączy oba uczęszczane trakty piesze.
Aktualnie ludność przemieszcza się pieszo czy rowerem po jezdni przeznaczonej dla samochodów, chcąc dotrzeć do kładki w Stasim Lesie. Na wspomnianym zjeździe z wiaduktu jest niebezpiecznie, gdyż nie ma żadnego pobocza i dodatkowo nie ma nawet jednej latarni.
Zdajemy sobie sprawę, że przemieszanie się po jezdni jest bardzo niebezpieczne dla pieszych, ale niestety dzieje się tak, gdyż tak bardzo brakuje tego 150 metrowego odcinka przeznaczonego dla pieszych i rowerzystów.
Z góry dziękujemy za okazane zrozumienie i pomoc, gdyż brakujący odcinek jest niezwykle króciutki, a sprawa jest bardzo dużej wagi dla mieszkańców.

Serdeczne pozdrowienia Panie Burmistrzu


Odpowiedź:

Szanowna Pani Grażyno,

odnosząc się do kwestii wykonania ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż łącznicy drogi krajowej nr 61 z drogą gminną ul. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie, tak jak już wcześniej informowaliśmy, z uwagi na istniejące ukształtowanie terenu, po którym przebiega ww. odcinek drogi, lepszym rozwiązaniem zapewniającym mieszkańcom Jadwisina bezpieczne dojście do kładki nad jezdnią drogi krajowej zlokalizowanej w rejonie ul. Przy Parku, jest wykonanie połączenie istniejącego chodnika biegnącego wzdłuż drogi serwisowej  -   na odcinku od ul. Szkolnej do wiaduktu w Jadwisinie, wzdłuż tzw. ekranów w kierunku zjazdu z łącznicy wiaduktu na drogę krajową nr 61 i dalej w formie przejścia dla pieszych do drogi serwisowej prowadzącej do kładki. Rozwiązanie to poprawi bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów umożliwiając im przeprowadzenie roweru po chodniku na niebezpiecznym odcinku drogi. W tym miejscu chciałbym wskazać, iż realizacja tego zadania jest idealną przestrzenią do wykorzystania środków z funduszu sołeckiego - czyli środków finansowych wyodrębnianych corocznie w budżecie Gminy, zagwarantowanych dla sołectw na wykonanie inwestycji służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. W tym celu  konieczne jest podjęcie przez sołectwo właściwej uchwały i złożenie na jej podstawie odpowiedniego wniosku do budżetu Gminy.

 

                                                                                         

Pytanie Bartłomiej (15.09.2022 r.)

Dzień Dobry Panie Burmistrzu

zapewne wszyscy mieszkańcy gminy podzielają moje zdanie i są bardzo zadowoleni z powstania profesjonalnej ścieżki pieszo-rowerowej nad wodą w naszym pięknym Zegrzu (choć na razie jednak zdecydowanie za krótkiej) i oczywiście z nowej kawiarni z tarasem widokowym. 
W związku z tą nową inwestycją nasuwają się poniższe pytania:
Czy kawiarnia w Zegrzu będzie czynna od majówki 2023 do końca lata 2023 ? Czy może będzie działała przez cały rok ?
Czy kawiarnia będzie prowadzona przez ajenta ?
Sugeruję, w przypadku ogłoszenia przetargu zapisania w warunkach realizacji zamówienia publicznego, aby prowadzący kawiarnię zapewnił podstawowe minimum:

1. Właściwe godziny otwarcia lokalu
2. Porządny wybór kaw z expresu ciśnieniowego z młynkiem 
3. Lody rzemieślnicze i ciastka typu croissant
4. Gofry 
5. Drobne przekąski na ciepło
6. Zadaszenie w razie deszczu (wiadomo Polska). Szkoda, że nikt nie zasugerował zmian w projekcie i nie przewidział zapewnienia rozsuwanego zadaszenia niezbędnego w Polskim klimacie i rozsuwanych szklanych ścian zapewniających komfort dla klientów w czasie kiepskiej aury. 
Wszyscy na to od razu zwrócili uwagę, jak można było o tym nie pomyśleć. Proszę o informację, kiedy planuje się kontynuację ścieżki w stronę Jadwisina, tak żeby powstał jakiś sensowny odcinek do uprawiania sportu z dala od hałasu – tak minimum 2-3 kilometry ?

Pięknie dziękujemy za tak istotną i ważną dla zdrowia i kondycji mieszkańców inwestycję w postaci ścieżki z kawiarnią widokową.

Gorąco pozdrawiam wszelkich pomysłodawców tej wspaniałej inicjatywy.

Bartłomiej

Odpowiedź:

Wybudowane nabrzeże w Zegrzu, faktycznie stanowi pierwszy etap tworzenia ścieżki pieszo-rowerowej, mającej udostępnić dla powszechnego użytku najcenniejsze obszary gminy tuż przy linii brzegowej, zlokalizowane między Wierzbicą (most na DK 62), a Zegrzem (most na DK 61). Ścieżka we wschodniej części Zegrza będzie kontynuowana w kolejnych latach, niemniej finalny termin jej realizacji będzie zależny od wypracowania kompromisu co do jej przebiegu, po obszarach administrowanych dziś przez wojsko, lub w przypadku niepowodzenia tego scenariusza, po terenach prywatnych, z utrzymaniem potrzeby jak najdłuższego wykorzystania linii brzegowej. Te rozmowy są w toku, i część przebiegu jest już zabezpieczona podpisanymi umowami użytkowania terenu. 

Co do wybudowanego w Zegrzu lokalu usługowego, to jego realizacja ma uzupełnić profil funkcjonowania całego zamierzenia i stworzyć atrakcyjną ofertę gastronomiczną i rekreacyjną mieszkańcom Zegrza i pobliskich miejscowości, a także innym użytkownikom ścieżki. W tej chwili prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami co do warunków, jakie są niezbędne z perspektywy osoby prowadzącej w tym miejscu działalność. Ostateczny profil lokalu gastronomicznego i oferta jaką tam uda się stworzyć, będzie w dużej mierze zależała od wyników tych rozmów. Najprawdopodobniej finalny partner prowadzący działalność w lokalu będzie wyłoniony w drodze przetargu. Lokal powinien być uruchomiony na kolejny sezon wiosenno-letni. Ponieważ w tej lokalizacji nie działa obecnie podobny lokal, to z perspektywy przedsiębiorcy jest to rynek nieznany, w związku z czym trudno dziś wyrokować, czy uda się utrzymać jego funkcjonowanie w całym sezonie. Naszym zamierzeniem jest jak najdłuższa jego aktywna działalność, dlatego rozmowy z partnerami prowadzimy w kierunku uruchomienia lokalu całorocznego. Ostateczne powodzenie tego pomysłu będzie jednak zależała w dużej mierze od okolicznych mieszkańców i ich zainteresowania skorzystaniem ze stworzonych możliwości.

Co do zadaszenia i przesłon chroniących osoby na zewnątrz lokalu przed czynnikami atmosferycznymi, to pragnę zauważyć że projekt i stworzona w jego ramach konstrukcja wsporcza nad tarasem daje możliwości swobodnej aranżacji przestrzeni końcowemu najemcy, dopuszczamy możliwość wykonania takich zabezpieczeń, jeśli taka będzie wola osoby prowadzącej działalność gastronomiczną, brak było natomiast podstaw do ich montowania w ramach prac budowlanych, w sytuacji kiedy obiekt w początkowym okresie będzie nieużytkowany i prowadzony będzie proces wyłonienia podmiotu prowadzącego na jego terenie działalność. 

 

Kamila (06.09.2022 r.) 

Dzień dobry,

proszę o wskazanie, gdzie w związku z rozbudową szkoły w Jadwisinie będzie zorganizowana siłownia z placem zabaw znajdująca się dotychczas w miejscu budowy?
I od kiedy będziemy mogli korzystać z nowego miejsca ?
Kamila
06.09.2022 Jadwisin

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Kamilo,

plac zabaw jest w tej chwili w fazie realizacji w nowej lokalizacji i będzie oddany do użytku do końca września. 
Jeżeli chodzi o siłownię zewnętrzną, to jej lokalizacja się w zasadzie się nie zmieni,  poza pojedynczymi urządzeniami. Korzystanie z niej w związku z powyższym będzie możliwe po zakończeniu wszystkich prac budowlanych.

 

Pytanie Danuta (25.08.2022)

Dzień dobry!

Ponownie piszę w sprawie oświetlenia przy mojej posesji-Nowa wieś, Klonowa XX.
Otóż na końcu ulicy Klonowej jest tylko słup z napięciem elektrycznym a nie ma lampy. Bardzo proszę o zainstalowanie lampy. Wieczorem grasują różne zwierzęta i jest niebezpiecznie.

Z wyrazami szacunku Danuta

Odpowiedź:

Szanowna Pani Danuto,

niestety muszę poinformować, iż na dzień dzisiejszy nie ma możliwości technicznych zainstalowania lampy oświetleniowej we wskazanym przez Panią miejscu. Na słupach energetycznych stanowiących własność PGE, zlokalizowanych wzdłuż drogi wewnętrznej ul. Klonowej, znajduje się tylko linia doprowadzająca energię elektryczną do Państwa nieruchomości, natomiast nie ma na nich linii oświetlenia ulicznego, do której można by lampę podłączyć. W tym celu konieczna jest budowa nowej sieci oświetleniowej, jednak na obecną chwilę takie zadanie nie znajduje się w planach inwestycyjnych Gminy na najbliższe lata.

Jacek (26.08.2022 r.)

Czy impreza na domkach przy Szkole w Jadwisinie, rozpoczęta po południu 25 sierpnia 2022 (czwartek) i trwająca nadal, tj. 00:20 dnia następnego - jedzenie, tańce i sądząc po zachowaniu uczestników, również spożywanie alkoholu jest zorganizowana przez Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., których w 100% Właścicielem jest MiG Serock? Taki napis jest na namiocie pod którym bawią się Uczestnicy imprezy (zrobiłem zdjęcia). Pytania: 1. Czy jest to impreza organizowana przez Spółkę Samorządu na zlecenie dla obcego podmiotu, na której zarabia się pieniądze na potrzeby publiczne Gminy? Komu i ile na tym zyskano na potrzeby Gminy? 2. Czy Spółka tylko wypożyczyła swój namiot? Komu i ile zyskano na potrzeby Gminy? 3. Czy Spółka sfinansowała imprezę dla grona wybranych Osób i jaki to ma związek z celami statutowymi Spółki? Jako obywatel płacący podatki w Gminie Serock (PIT wraz Żoną za 2021 to ponad 100 tys. zł) mam prawo to wiedzieć. 
Uznawanie niewygodnych pytań za "oskarżenie" to specjalność wiadomo czyja...

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że administratorem i zarządcą rzeczonego obiektu są Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. (www.sis.serock.pl ) i w tym przypadku tam należałoby kierować takie pytania. Traktując Pańską wiadomość jako wniosek o dostęp do informacji publicznej pragnę wyjaśnić, iż przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej według właściwości następuje wyłącznie pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu. Brak jest natomiast podstaw prawnych do przekazywania wniosków do podmiotów spoza Urzędu. Dotyczy to również sytuacji, gdy wniosek złożony w Urzędzie obejmuje informacje będące w posiadaniu jednostki organizacyjnej Gminy lub osoby prawnej Gminy.

Urząd nie posiada wnioskowanych informacji. Ich dysponentem może być SIS Sp. z o. o., która jest merytorycznie właściwa do rozpatrzenia wniosku.

Z poważaniem

Pytanie Maria (06.09.2022)

proszę o zamieszczenie w komunikatach na stronie gminy wykazu spotkań sołeckich z podanymi terminami, org. w celu podziału funduszy sołeckich. Na spotkaniu jest mała frekwencja, gdyż sołtysi słabo informują mieszkańców.

Dziękuję

Odpowiedź:

Termin spotkania wyznacza Rada Sołecka wraz z Sołtysem. Urząd nie ma wpływu na wyznaczane terminy i nie wszystkich terminach spotkań jest informowany, ponieważ nie jest ich organizatorem.

 

 

Pytanie Lidia (22.08.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu,

Chciałbym zapytać, czy w najbliższym czasie jest planowane poprawienie bezpieczeństwa na drodze od ronda w Serocku idąc ulicą Radziwiłła do Tony Halika.

Nadmienię, iż przejście to drogą wymaga szczególnej ostrożności. Ruch samochodów jest dość duży. Brakuje tam chodnika chociażby po jednej stronie. A w miejscu zwężenia drogi jest bardzo utrudnione przejście ze względu chociażby na zwieszające gałęzie krzaków. Nie mogą się minąć samochody jadące w tym samym czasie. Bardzo proszę o pilną interwencję.

Pozdrawiam Lidia

Odpowiedź:

Szanowna Pani Lidio,

odpowiadając na zadane przez Panią pytanie w pierwszej kolejności pragnę zapewnić, iż mamy świadomość jakie utrudnienia występują na ul. Konstantego Radziwiłła w Serocku i związanej z tym konieczności przebudowy ww. drogi, dlatego analizujemy możliwości przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej budowy jej nawierzchni wraz z chodnikiem. Niemniej warunkiem koniecznym dla realizacji tej inwestycji jest umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacji sanitarnej, która na obecną chwilę jest fazie projektowania.

W kwestii gałęzi utrudniających ruch na zwężonym odcinku drogi informuję, iż zostaną one przycięte przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Anna (21.08.2022 r.)

Szanowny Nasz Panie Burmistrzu Arturze Borkowski

 dot. prośby o wytyczenie ścieżki pieszej 800 metrów wzdłuż ogrodzenia Parku Radziwiłłów po stronie wschodniej drogi nr 61 (kier. z Jadwisina do Serocka).

Zwracamy się do Pana, jako do człowieka doskonale rozumiejącego potrzeby seniorów.
Bardzo prosimy wyjść nam naprzeciw i nie odmawiać realizacji niecałe 800 metrów chodnika wzdłuż Parku Rezerwat Jadwisin. Może być tylko w formie wytyczonej prostej ścieżki, tak żeby dało się przejść najkrótszą i najprostszą dla seniorów drogą z Jadwisina do ronda w Serocku i finalnie do marketu Lidl.
Proszę zrozumieć potrzeby seniorów, dla których trasa po płaskiej nawierzchni jest po 100-kroć łatwiejsza do przebycia i znacznie krótsza, niż wchodzenie najpierw na wysoką kładkę w Stasim Lesie, następnie schodzenie z kładki w dół, a następnie znów wspinanie się na wysoki wiadukt w Karolinie/Serocku i schodzenie znów w dół, aby wreszcie po tych alpinistycznych i ciężkich dla starszych wspinaczkach dotrzeć wreszcie te 1,7 km do supermarketu Lidl po codzienne zakupy.
1,7 km licząc z Jadwisina idąc wprost wzdłuż drogi nr 61, właśnie równolegle do drogi dwupasmowej przy ogrodzeniu Parku Radziwiłłów byłoby dla nas idealne i proste do pokonania dla ludzi starszych, dla których alpinistyczne wspinaczki na kładkę i wiadukt to ogromny problem do pokonania.
Wierzymy, że przychyli się Pan do naszej gorącej prośby płynącej od seniorów i umożliwi nam proste dotarcie piesze do marketu Lidl, a tym samym poprawi nasze funkcjonowanie w gminie jako seniorów.
Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za pomoc i zrozumienie z Pana strony z całego serca.
W imieniu seniorów,
Anna

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Anno,

oczywiście nie sposób nie zgodzić się z przedstawioną przez Panią argumentacją przemawiającą za powstaniem wzdłuż drogi krajowej nr 61 ścieżki pieszej prowadzącej z Jadwisina do Serocka, jednak jedyną możliwą jej lokalizacją jest pas drogowy wymienionej wcześniej drogi. Niestety wiąże się to z licznymi warunkami koniecznymi do spełnienia zarówno technicznymi (konieczność zachowania minimalnej odległości od krawędzi jezdni oraz szerokości ścieżki), jak i formalnymi takimi jak chociażby zgoda zarządcy drogi – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), na zlokalizowanie takiego obiektu w pasie drogowym drogi krajowej. Należy przy tym zauważyć jeszcze jedną o ile nie najistotniejszą trudność – zbyt mała ilość miejsca i wysoka przeciwskarpa rowu na odcinku około 150 m powoduje, że zlokalizowanie ścieżki w całości w pasie drogowym może nie być możliwe, a sąsiadujący z nim teren stanowi prywatną własność. Niemniej, mając świadomość jak znaczącym ułatwieniem dla mieszkańców byłoby powstanie ciągu pieszego w opisywanym miejscu, skierowaliśmy do zarządcy drogi krajowej – GDDKiA,  wniosek o przeanalizowanie możliwości realizacji przedmiotowego zadania.

 

Piotr (16.08.2022 r.)

Od niedawna jestem mieszkańcem nowego osiedla w Karolinie przy ulicy Promyka. Kiedy ulica Promyka ma szansę na podłączenie do sieci kanalizacyjnej .
Czy po uruchomieniu kolei SKM przewiduje się komunikację autobusową przez ulicę Promyka?

ODPOWIEDŹ: 

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Promyka w Karolinie informuję, że w najbliższym czasie w najbliższym czasie Gmina nie planuje budowy przedmiotowej infrastruktury w tym rejonie. Lokalna Komunikacja Autobusowa ma zadanie zaspokajać potrzeby komunikacyjne jak największej liczby mieszkańców gminy. W przypadku komunikacji autobusowej przez ulicę Promyka Pana sugestia zostanie rozważona przy wprowadzaniu ewentualnych zmian w funkcjonowaniu LKA.

Monika (31.08.2022 r.)

Dzień dobry, 
Szanowny Panie Burmistrzu, 
Zgłaszam prośbę o zamykanie na noc placu zabaw w Skubiance, sprawa ta była wielokrotnie zgłaszana do Pana Sołtysa. Plac zabaw powstał dość niedawno a niestety jest miejscem spotkań i wieczornych libacji młodzieży z okolicznych miejscowości gdzie place zabaw są z oczywistych względów zamykane. To spokojna okolica a wieczorem jest tam bardzo głośno, puszczana jest muzyka często w nocy przyezdza ktos grac w kosza. Mamy poblisko dom i nie da się spokojnie funkcjonowac, mam dziecko a młodzieżowy slang i wulgarny język nie dość że jest przez nas cały czas słyszany to dodatkowo słyszy to dziecko.. Często była wzywana policja i straż miejska niestety bez efektu ponieważ ich wieczorne przesiadywanie i niszczenie jest notoryczne, w ciągu dnia nikt tego placu nie niszczy, społeczność zwraca na to uwagę ale wieczorami się nie da.. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie oraz przychylenie się do prośby o zamykanie placu zabaw.

Z poważaniem 
Monika

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Moniko
Plac zabaw w Skubiance wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w 2018 roku został oddany do użytku mieszkańcom gminy. Z założenia plac jest ogólnodostępny dla każdej grupy wiekowej podobnie jak inne place zabaw na terenie Miasta i Gminy Serock. Są to tereny dostępne przez całą dobę. Nad bezpieczeństwem i porządkiem nadzór sprawuje Straż Miejska. W związku z powyższym wszelkie przypadki zakłóceń porządków ciszy itp. należy zgłaszać do Straży Miejskiej. Zgłoszenia przyjmowane są anonimowo.

 

Pytanie (Maciej 08.09.2022)

Moje pytanie dotyczy flagi Ukrainy. Jak długo jeszcze bedzie wisiała nad wejściem do budynku Urzędu Gminy. Rozumiem flagi miast partnerskich. Ale nie wydaje mi sie, aby flaga obcego państwa powinna wisieć na budynku Urzędu Gminy. Pozdrawiam i oczekuje na odpowiedż. Osobiscie nie mam nic przeciwko pomaganiu uchodżcom z Ukrainy. 

Odpowiedź:

Panie Macieju,

trudno określić ramy czasowe, kiedy zostanie zdjęta flaga Ukrainy z budynku serockiego urzędu.
Dziękuję za wyrażenie swojej aprobaty, co do pomocy kierowanej do uchodźców z Ukrainy.

Pytanie Roman (03.09.2022)

Prosze o informacje jaki koszt orietacyjnie nalezy przyjac za wynokanie 1 metra biezacego standardowej sciezki pieszo-rowerowej jaki ponosi gmina? Prosze przyjac min szerokosc.
Czy wykonanie takiej sciezki pieszo-rowerowej tez wymaga projektu i do jakiej kwoty mozna realizowac takie zadanie bez przetargu?

Dziekuje za odpowiedz.
Czy takie zadanie mozna wykonac ze srodkow funduszu soleckiego wsi?

Pozdrowienia
Roman

Odpowiedź

Szanowny Panie,

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie. Cena 1 metra bieżącego ścieżki rowerowej jest uzależniona od wielu czynników-m.in. rodzaju nawierzchni i jej konstrukcji, lokalizacji, warunków gruntowych, a także aktualnych cen rynkowych materiałów budowlanych i kosztów usług.

Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej może być finansowane lub współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego, musi jednak zostać poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowej i zostać objęte procesem udzielenia zamówienia publicznego. Przy udzielaniu zamówienia należy postępować zgodnie z przepisami  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Regulaminu Postepowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

Monika (19.08.2022)

Czy planowane jest ukończenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pułtuskiej: na niewielkim odcinku od stacji paliw Artus do ronda przy DK 62? Zacznie zwiększyłoby to bezpieczeństwo dzieci jeżdżących na rowerach z Wierzbicy do szkoły w Serocku.
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Monika

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani,
Rozwój infrastruktury drogowej i rowerowej jest naszym priorytetem, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa tych mniej chronionych użytkowników dróg. Miasto i Gmina Serock jest w posiadaniu dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku od końca tej istniejącej w ciągu ul. Pułtuskiej do północnej granicy gminy. Z uwagi na duży szacunkowy koszt inwestycji jest ona trudna do zrealizowania bez udziału środków zewnętrznych. W 2019 r. złożyliśmy wniosek o dofinasowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, niestety nie zostało ono wtedy przyznane. Deklaruję, że nadal będziemy podejmować działania mające na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na realizację tego zadania.

Rozumiejąc jednak Pani argumentację, rozważymy budowę tego najbardziej priorytetowego odcinka bez gwarancji finansowania zewnętrznego, mam tu na myśli odcinek ciągu drogi krajowej (od końca istniejącej ścieżki do przejścia dla pieszych po północnej stronie ronda).

Radosław (16.08.2022)

Dzień dobry Panie Burmistrzu,
Chciałbym w tym miejscu załączyć kilka zdjęć niestety powyższy serwer nie udostępnia owej opcji, Pierwsza sprawa jaka chciałbym poruszyć jest koszenie trawników przy posesji, niestety od około 2 miesięcy czekania jesteśmy sami zmuszeni do koszenia przestrzeni przed nasza działka lecz ona powinna być wykoszona przez odpowiedzialne służby wynajęte przez urząd miasta. Teraz chciałbym zapytać o skrzyżowanie ulic traugutta oraz polnej. Jest tutaj ogromny ruch i samochody pędzą jak szalone może gmina zainteresowała by się ową częścią Serocka i zrobiła coś z tym. Boimy się o nasze dzieci o całe nasze społeczeństwo. Proszę w imieniu własnym jak i całego społeczeństwa ulicy Polnej o zainteresowanie się owej sprawie i jej rychłe rozpatrzenie.

Pozdrawiam

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Radosławie,

W związku z Pana zapytaniem dotyczącym koszenia poboczy dróg proszę o określenie konkretnej lokalizacji (gdzie zlokalizowana jest posesja). Koszenie terenów zielonych w tym poboczy dróg odbywa się w Serocku klika razy w ciągu sezonu. Do tej pory koszenie trawników zrealizowane zostało cztery razy. Uwagi odnośnie koszenia można zgłaszać do Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku. W kwestii przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami, w rejonie ul. Polnej i ul. Traugutta w Serocku, informuję, iż do Straży Miejskiej i Policji została przekazana informacja o wzmożenie patroli na w/w obszarze. Ponadto informuję, że na powyższych ulicach zlokalizowane są progi zwalniające, które fizyczne wymuszają ograniczenie prędkości pojazdów. Miasto i Gmina Serock rozważa możliwość wybudowania kolejnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Polnej i ul. Traugutta w Serocku.

Pytanie Urszula (26.07.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu proszę o wyjaśnienie jaki ma status przy wjeżdzie do Nowej Wsi po prawej stronie rozlewisko wód, jest tam postawiona tablica " teren prywatny" tym samym ktoś daje mi do zrozumienia że nie mogę tam wejść i iść nad wodę.
Z poszanowaniem
Urszula

Odpowiedź:

Szanowna Pani Urszulo

Rozlewiska w pobliżu ul. Serockiej w Nowej Wsi, czyli część starorzecza rzeki Bug położone są na gruntach Wspólnoty Gruntowej Wsi Nowa Wieś. Wspólnotę Gruntową tworzą osoby fizyczne posiadające w niej udziały i wspólnie korzystające z majątku stanowiącego jej własność. Do zarządzania majątkiem Wspólnoty powołana jest Spółka do sprawowania zarządu nad Wspólnotą. W istocie zatem nieruchomości te stanowią własność prywatną Wspólnoty, w związku z czym sposób korzystania z tych gruntów przez osoby postronne może być przez Wspólnotę ograniczany.

Pragnę nadmienić, że sytuacja ta dotyczy obszarów starorzecza w sąsiedztwie ul. Serockiej. Starorzecza usytuowane w rejonie wsi Cupel, w rejonie ul. Nadbużańskiej, Łąkowej i Arciechowskiej usytuowane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa i korzystanie z wód tego akwenu o charakterze powszechnym jest jak najbardziej możliwe.

 • autor: Refeart Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Pytanie (Radosław 25.08.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu. Bardzo interesuję się historią II wojny światowej, a konkretnie stratami ludnościowymi Polski w tamtym okresie. Czy mógłby Pan podać mi imię i nazwisko przynajmniej jednego znanego obywatela Serocka, który zginął podczas wojny, oraz źródło, w którym mógłbym znaleźć jego życiorys? Może to być np. jeden z burmistrzów miasta.

Odpowiedź

Szanowny Panie,

proszę o kontakt z historykiem dr Mirosławem Pakułą z Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku (gminna placówka o charakterze muzealnym) - tel. 22 768-32-95, e-mail izbapamieci@serock.pl

 

Pytanie Arkadiusz (07.07.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu,

Jako mieszkaniec Jachranki z ogromnym zaciekawieniem śledzę rozwój budowy kanalizacji miejskiej w tejże miejscowości a raczej jej konsekwentny brak. Od kilku lat projekt jest raz w planach raz w realizacji przetargowej a raz zupełnie poza wszelkim działaniem.
Czy mieszkańcy Jachranki a nie tylko Serocka lub Jadwisina mogą liczyć na jakieś rozwiązanie, innymi słowy na budowę kanalizacji w m. Jachranka?


Odpowiedź:

Szanowny Panie Arkadiuszu,

w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jasnej w Jachrance został złożony wniosek o dofinasowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Niezależnie od wyników naboru o przyznanym dofinansowaniu, gmina planuje budowę przedmiotowej sieci na lata 2023-2024.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Agata (23.07.2022)

Witam,
Od niedawna jestem mieszkanką Kani Nowej. Przy ulicy Cichej nie ma żadnego oświetlenia. Jest tam tak ciemno, że nie widać drogi. Tam naprawdę potrzeba chociaż jednej latarni. Oświetlenie jest tylko przy głównej ulicy Popowskiej. Nie daje to nawet cienia światła na w/w ulicy. Proszę podpowiedzieć w jaki sposób mieszkańcy mogą się starać o podłączenie latarni. Dziękuję i miłego dnia.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Agato,

Przytaczając odpowiedź udzieloną na pytanie Pana Przemysława (03.10.2021 r.) w sprawie oświetlenia ul. Cichej w miejscowości Kania Nowa informuję, iż nie planujemy w najbliższym czasie budowy oświetlenia na tej ulicy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że oświetlenie drogi znacząco poprawiłoby bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, lecz ograniczone możliwości finansowe Gminy sprawiają, że nie jesteśmy w stanie realizować wszystkich zgłaszanych przez Państwa potrzeb. Planując inwestycje w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki finansowe na wydatki bieżące, pokrycie toczących się inwestycji oraz tych zaplanowanych już na najbliższe lata. Niemniej zapewniam, że w miarę posiadanych wolnych środków będziemy analizować możliwości wprowadzenia do realizacji przedmiotowej inwestycji w kolejnych latach.

Jednocześnie chciałbym wskazać, iż wnioskowana przez Państwa budowa oświetlenia jest to idealna przestrzeń do wykorzystania środków z funduszu sołeckiego - czyli środków finansowych wyodrębnianych corocznie w budżecie Gminy, zagwarantowanych dla sołectw na wykonanie inwestycji służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. To mieszkańcy danego sołectwa znają najlepiej potrzeby swojego otoczenia i często są inicjatorami różnych ważnych przedsięwzięć.  Ponieważ o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na rok 2022 mieszkańcy Kani Nowej już zdecydowali, zachęcam do podjęcia takiej inicjatywy w latach następnych. Wykonanie w ramach tych środków dokumentacji projektowej z pewnością pomoże przyspieszyć budowę oświetlenia ul. Cichej w latach kolejnych.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Radosław (16.08.2022)

Dzień dobry Panie Burmistrzu,
chciałbym w tym miejscu załączyć kilka zdjęć niestety powyższy serwer nie udostępnia owej opcji, Pierwsza sprawa jaka chciałbym poruszyć jest koszenie trawników przy posesji, niestety od około 2 miesięcy czekania jesteśmy sami zmuszeni do koszenia przestrzeni przed nasza działka lecz ona powinna być wykoszona przez odpowiedzialne służby wynajęte przez urząd miasta. Teraz chciałbym zapytać o skrzyżowanie ulic traugutta oraz polnej. Jest tutaj ogromny ruch i samochody pędzą jak szalone może gmina zainteresowała by się ową częścią Serocka i zrobiła coś z tym. Boimy się o nasze dzieci o całe nasze społeczeństwo. Proszę w imieniu własnym jak i całego społeczeństwa ulicy Polnej o zainteresowanie się owej sprawie i jej rychłe rozpatrzenie. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Radosławie,

 związku z Pana zapytaniem dotyczącym koszenia poboczy dróg proszę o określenie konkretnej lokalizacji (gdzie zlokalizowana jest posesja). Koszenie terenów zielonych w tym poboczy dróg odbywa się w Serocku klika razy w ciągu sezonu. Do tej pory koszenie trawników zrealizowane zostało cztery razy. Uwagi odnośnie koszenia można zgłaszać do Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.

W kwestii przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami, w rejonie ul. Polnej i ul. Traugutta w Serocku, informuję, iż do Straży Miejskiej i Policji została przekazana informacja o wzmożenie patroli na w/w obszarze.

Ponadto informuję, że na powyższych ulicach zlokalizowane są progi zwalniające, które fizyczne wymuszają ograniczenie prędkości pojazdów. Miasto i Gmina Serock rozważa możliwość wybudowania kolejnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Polnej i ul. Traugutta w Serocku.

Pytanie Dariusz (25.07.2022)

Dzień dobry. Mam pytanie: czy jest program gromadzenia wody w ogródkach przydomowych? Jeżeli jest program, to czy są dotacje?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu,

Odpowiadając na Pana pytanie, informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi program Moja Woda. Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Szczegóły na temat  programu znajdują się na stronie internetowej: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu-1

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Pytanie Jola (21.06.2022)

dotyczy zapytania z dnia 26.10.2020r. odnośnie możliwości podłączenia budynków mieszkalnych w Woli Kiełpińskiej do istniejącej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej. W odpowiedzi otrzymałam poniższą informację:
"Szanowna Pani, w odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że Gmina planuje zlecenie opracowania koncepcji technicznej i kosztowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w oparciu o istniejącą oczyszczalnię ścieków znajdującą się na terenie szkoły podstawowej w Woli Kiełpińskiej. Po opracowaniu ww. koncepcji i po przeanalizowaniu kosztów oraz zakresu zasięgu będziemy mogli wskazać nieruchomości, które mogłyby być włączone do przedmiotowej oczyszczalni ścieków".
Bardzo proszę o informację nt. podjętych działań w powyższej sprawie.

Odpowiedź:

Szanowna Pani

W 2021 roku wykonana została wstępna koncepcja rozbudowy systemu kanalizacji w oparciu o istniejącą przyszkolną oczyszczalnię ścieków w Woli Kiełpińskiej. Oczyszczalnia ta została wybudowana jako adaptacja istniejącego stanu bezodpływowych szamb szkoły i budynku mieszkalnego. Obiekty te zostały zaadaptowane jeden na osadnik przed oczyszczalnią a drugi jako pompownia. Maksymalne obciążenie oczyszczalni wynosi 75 RLM a max przepustowość 0,13 m3/d.

Rzędne osadnika głównego oraz wielkość oczyszczalni ścieków nie pozwalają na podłączenie nowych odbiorców bez rozbudowy oczyszczalni i budowy szeregu pompowni pośrednich. Biorąc pod uwagę koszty w stosunku do osiągniętych efektów inwestycja ta nie będzie realizowana.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy

Pytanie Michał (30.05.2022)

Dzień dobry Panie Burmistrzu, bardzo dziękujemy za kanalizację położoną w zeszłym roku na naszej ulicy Stokrotki, jest to dla nas dużym ułatwieniem. Zwracam się jednak jeszcze z ogromną prośbą o zabranie nam nawierzchni z ulicy. Pył wszechobecny nie daje nam żyć, pies zaczyna kichać prychać, dziecko ma alergię i stwierdzoną astmę oskrzelową i pewnie ten pył nie jest obojętny w jej przypadku. Poprzednia nawierzchnia była zupełnie inna, też się kurzyła ale nie tak, ta jest wyjątkowo jadowita. Bardzo proszę o rozpatrzenie wymiany nawierzchni, lub przyśpieszenie decyzji o położenie twardej nawierzchni. Serdecznie pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Michale,

nawierzchnia ul. Stokrotki w Serocku odtworzona była przy użyciu kruszywa drogowego. Problem pylenia w okresie suchym występuje na wszystkich drogach nieutwardzonych.

W roku bieżącym Miasto i Gmina Serock zamierza podjąć działania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania nawierzchni bitumicznej na ul. Stokrotki.

Realizacja w/w inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie możliwa po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel.

 

Pytanie Mariusz (06.06.2022)

Dzien Dobry "Turystyczna gmino"

Odnoszac sie do pytania i odpowiedzi udzielonej Panu Bartoszowi z 17 marca 2022 roku, musze wytknac brak konsekwecji w realizacji nawet tak drobnych zadan jak ustawienie znaku przez MGZK Serock.
Mialem malo przyjemna okazje kilka razy przejezdzac rowerem ul. Sloneczna Skarpa/ Ogrodowa i na 100 % zadne znaki, ktore deklarujecie postawic tam do konca maja 2022, nadal nie stoja. 
Ponadto, stan tej drogi jest fatalny, jadace auta powoduja tumany kurzu i nie jest przyjemnoscia zaden rekreacyjny spacer, ani jazda rowerem, w sytuacji gdy ,,turystyczna gmina,, nie zapewnia odpowiedniej do rekreacji nawierzchni. Pyl jak na pustyni, gratulacje, a droga stala sie bardzo popularna i potrzebna. 

DODATKOWO nadal brakuje sciezki rowerowej i pieszej nad woda w naszej tylko z nazwy Turystycznej gminie :).
Licze, ze wyciagniecie wlasciwe wnioski, co przelozy sie na czyny.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Na nowo wybudowanej drodze łączącej Jadwisin i Zegrze, zostały ustawione znaki E-17a, E-18a informujące o granicach tych miejscowości.

Nawierzchnia w/w drogi wykonana jest przy użyciu kruszywa drogowego. Problem pylenia w okresie suchym występuje na wszystkich drogach nieutwardzonych, co wynika z ich specyfiki.

Odnosząc się do Pana zarzutu odnośnie braku ścieżek pieszych i rowerowych pragnę zwrócić uwagę, iż na terenie naszej gminy zlokalizowana jest ścieżka wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Srock-Jadwisin o długości 2,5 km. Na trasie ścieżki znajdują się tablice dydaktyczne, elementy małej infrastruktury – ławki, kosze, a także miejsca piknikowe wyposażone w ławki oraz stoliki z zadaszonymi wiatami. Obecnie w trakcie budowy jest również niezwykle atrakcyjna, przybrzeżna ścieżka pieszo-rowerowa w Zegrzu. Prowadzimy także działania mające na celu połączenie tych dwóch fragmentów, co pozwoli w przyszłości utworzyć szlak ciągnący się od Zegrza aż do Serocka, a nawet dalej – do Wierzbicy.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Pytanie Michał (30.05.2022)

Dzień dobry Panie Burmistrzu, bardzo dziękujemy za kanalizację położoną w zeszłym roku na naszej ulicy Stokrotki, jest to dla nas dużym ułatwieniem. Zwracam się jednak jeszcze z ogromną prośbą o zabranie nam nawierzchni z ulicy. Pył wszechobecny nie daje nam żyć, pies zaczyna kichać prychać, dziecko ma alergię i stwierdzoną astmę oskrzelową i pewnie ten pył nie jest obojętny w jej przypadku. Poprzednia nawierzchnia była zupełnie inna, też się kurzyła ale nie tak, ta jest wyjątkowo jadowita. Bardzo proszę o rozpatrzenie wymiany nawierzchni, lub przyśpieszenie decyzji o położenie twardej nawierzchni. Serdecznie pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Michale,

Jak już wcześniej pisaliśmy nawierzchnia ul. Stokrotki w Serocku odtworzona była przy użyciu kruszywa drogowego. Problem pylenia w okresie suchym występuje na wszystkich drogach nieutwardzonych.

W roku bieżącym Miasto i Gmina Serock zamierza podjąć działania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania nawierzchni bitumicznej na ul. Stokrotki.

Realizacja w/w inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie możliwa po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel.

Pytanie Marcin (19.06.2022)

Dzień dobry, chciałbym zapytać, czy w tym roku przewidziano kolejną edycję konkursu mój ogród, mój balkon? Była to piękna inicjatywa, która w ostatnich latach została porzucona ☹️

Odpowiedź

Szanowny Panie Marcinie,

Cieszy mnie fakt, że konkursy pn. "Mój balkon - moja pasja" oraz "Moja posesja - moja pasja" spotkały się z Pana zainteresowaniem. Niestety ostatnia edycja pokazała, że do konkursu zgłaszają się Ci sami laureaci, którzy w poprzednich edycjach zostali już nagrodzeni, dlatego też podjęto decyzję o tymczasowym zawieszeniu konkursów. Niewykluczone, że w przyszłości powrócimy do ich organizacji.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Pytanie Andrzej (10.06.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu, 
dlaczego nie są prowadzone żadne działania w kierunku przedłużenia linii autobusowej 735 do Serocka lub utworzenia linii lokalnej obsługiwanej przez ZTM? Mam świadomość tego, że w przetargu została wybrana tańsza oferta, jednak cena jest odzwierciedleniem jakości. Autobusy są małe, przez co w godzinach szczytu czasami nie da się do nich wsiąść i trzeba czekać na następny. Nie mają klimatyzacji, przez co ludzie przy 30 stopniach na zewnątrz po prostu się w nich gotują. Rozkład jazdy jest całkowicie niedostosowany do kursowania pociągów SKM, a autobusy czasami przyjeżdżają nawet o 10-15 minut spóźnione. Komfort jazdy w autobusach ZTM jest o wiele większy, co przełożyłoby się też na popularność turystyczną Serocka. Obecnie większość osób spędza wolny czas w Nieporęcie lub Zegrzu, bo ludziom najzwyczajniej nie chce się jechać nieklimatyzowanymi autobusami do Serocka w takim ścisku. Tak samo zresztą zwykłym mieszkańcom, którzy wybierają samochód zamiast komunikacji autobusowej. We wszystkich sąsiednich gminach powiatu legionowskiego kursuje ZTM, ale u nas ciągle słyszymy że się nie da. Gmina uparcie pozostaje przy samodzielnie organizowanej komunikacji miejskiej, ale to potem mieszkańcy, a nie urzędnicy muszą jeździć w takich warunkach. Komunikacja autobusowa powinna być dla mieszkańców, a nie "dla samego bycia", dlatego może warto w końcu dopłacić za wygodną i komfortową komunikację, w której faktycznie da się wsiąść do autobusu w godzinach szczytu.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Zgodnie z ustawą o art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zapewnienie mieszkańcom lokalnego transportu zbiorowego na jej terenie. Miasto i Gmina Serock, jako organizator Lokalnej Komunikacji Autobusowej (LKA) zapewnia ponadto połączenia bezpośrednio z Miastem Legionowo.

Umowa z Operatorem - firmą Obraziński Transport Group Sp. z o.o., zawarta zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371), obowiązywać ma do 31 grudnia 2023 r. W związku z tym, na dzień dzisiejszy Miasto i Gmina Serock nie planuje zawarcia umowy z ZTM w Warszawie.

Obecnie funkcjonująca LKA dla mieszkańców gminy jest bezpłatna. W przypadku komunikacji ZTM, byłaby ona dla mieszkańców płatna. Ponadto, aby funkcjonowała komunikacja w oparciu o ZTM wymagana jest odpowiednia infrastruktura.

Jednocześnie informuję, że założone przez Polskie Linie Kolejowe terminy wskazują na uruchomienie wydłużonego połączenia kolejowego linii SKM S4 do Zegrza Południowego, już w drugiej połowie 2022 roku. Miasto i Gmina Serock czeka na uruchomienie tego połączenia, które przeorganizuje  całą siatkę połączeń LKA. Ponadto Miasto i Gmina Serock zobowiązała się partycypować w kosztach wspomnianego połączenia. Dlatego też uruchomienie połączenia kolejowego jest w tej chwili priorytetem oraz jedyną możliwością zapewnienia sprawnej i szybkiej komunikacji do Warszawy.

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Pytanie Marcin (16.06.2022)

Dzień dobry,
Chciałbym zapytać, czy w najbliższym czasie jest planowany remont placu zabaw na Osiedlu Nowy Świat? Pytam ponieważ stan nawierzchni jest w opłakanym stanie. Dziwię się, że plac zabaw jest dopuszczony do użytku. Dziś moje dziecko przewróciło się na powyższym placu zabaw przez niespełniającą podstawowych wymagań nawierzchnię. Elementy nawierzchni placu zabaw wystają, upływ czasu spowodował ich odkształcenie i odrywanie/odpadanie. Co musi się wydarzyć, aby ten plac zabaw doprowadzić do należytego stanu?? Czy naprawdę musi wydarzyć się jakaś tragedia, aby dopiero zareagować?? Proszę o informację, odnośnie podjętych działań korygujących oraz jakie działania zapobiegawcze zostaną wdrążone przez Gminę w celu należytego utrzymania stanu placu zabaw!

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie

Plac zabaw na  osiedlu „Nowy Świat” na początku każdego roku przechodzi przegląd techniczny i wszystkie usterki są usuwane. Jest również na bieżąco monitorowany przez pracowników Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku. Stwierdzone usterki są niezwłocznie naprawiane.  Dodatkowo dwukrotnie w roku wymieniany jest piasek z atestem w piaskownicy. Ze względu na warunki pogodowe oraz sposób użytkowania nawierzchnia placu zabaw ulega zużyciu. Plac zabaw został wyremontowany ponad 10 lat temu i mamy świadomość konieczności jego ponownej rewitalizacji lub przebudowy. Zostanie to uwzględnione w harmonogramach inwestycji na kolejne lata. Na chwilę obecną pracownicy Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku przeprowadzą wszystkie niezbędne prace pozwalające na bezpieczne korzystanie z placu zabaw przez dzieci.

 • autor: MGZGK

Pytanie Piotr (03.06.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu, uprzejmie proszę o interwencję w sprawie ulicy Parkowej w Jadwisinie.
Jest to droga dojazdowa do osiedla Profesora Tutki. Nasze osiedle liczy już około 200 mieszkańców i ciągle się rozrasta. Dojazd do osiedla stanowi problem ze względu na stan nawierzchni ulicy Parkowej. Zabiegi polegające na zerwaniu górnej nawierzchni dają poprawę do pierwszych intensywnych opadów deszczu. Równanie nawierzchni w tym roku miało miejsce tylko jeden raz zaraz po zimie.
Jeśli nie ma możliwości utwardzenia jakimś kruszywem, co nigdy nie miało miejsca od 6 lat, od kiedy jestem mieszkańcem tego osiedla, to chociaż wprowadzenia harmonogramu takich prac. Pisałem już do Pana Krześnickiego i Pana Królaka niestety nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Dziękuję i pozdrawiam, z poważaniem, Piotr K.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze, nawierzchnia gruntowa ul. Parkowej w Jadwisinie została w ubiegłym tygodniu wyrównana w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Serock. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje prace naprawcze wg potrzeb oraz w miarę dostępności środków finansowych na ten cel.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Pytanie Artur (28.05.2022)

Witam, proszę o weryfikację kwalifikacji zawodowych kierowcy busa WGM95734, który w sobotę 28 maja, okolo godziny 15 wyruszyl z Legionowa . Na trasie Legionowo-Zegrze kierowca kazał stać pasażerce bo jego plecak miał leżeć na fotelu pasażera, wyprzedzał na podwójnej ciągłej,przekraczał prędkość, rozmawiał przez telefon. Pozdrawiam Artur

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Pana zgłoszenie zostało przekazane do Wykonawcy usługi – firmy Obraziński Transport Group sp. z o. o. z siedzibą w Starym Orzechowie, 05-180 Pomiechówek.

Jednocześnie informuję, że  zgodnie z umową zawartą pomiędzy Organizatorem - Miastem i Gminą Serock z siedzibą ul. Rynek 21, 05-140 Serock, a Wykonawcą, wszelkie ewentualne reklamacje rozpatruje Wykonawca. Reklamacje można składać  w formie pisemnej w siedzibie Wykonawcy, lub przesyłką pocztową na adres siedziby Wykonawcy oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: magnettrans@op.pl.

Ponadto informuję, że kwestie łamania przepisów prawa ruchu drogowego przez kierowcę autobusu, rozstrzygnąć mogą, powołane do tego rodzaju spraw,  organy państwowe np. Policja lub Inspekcja Transportu Drogowego. W przypadku gdy zdarzenia, o których Pan pisze mają miejsce na drodze, najlepiej jest reagować na bieżąco.

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Pytanie Agata (23.05.2022)

Dzień dobry,

Chciałam zapytać o budowę obiecanej ścieżki rowerowej na odcinku od mostu na Narwi do skrętu na Nową Wieś. Ścieżka była obiecana mieszkańcom do końca 2019 roku, tego samego co remont mostu. Pan Burmistrz przekazał na jednym ze spotkań informację, że GDDKiA obiecała wykonać ścieżkę właśnie do końca 2019 roku. Mamy 2022 i ani widy ani słychu, a dzieci nadal nie mogą jeździć same do Serocka rowerem, ponieważ tiry i auta osobowe poruszające się po drodze nr 62 stanowią ogromne zagrożenie dla rowerzystów na tym odcinku. Tracę nadzieję, że będą mogły korzystać z pięknych istniejących ścieżek w okolicach Serocka, ponieważ nie mogą bezpiecznie wydostać się z miejscowości za rzeką. Czy są jakieś wieści odnośnie tej ścieżki rowerowej?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Agato,

Pragnę wyjaśnić, że zarządcą drogi o której Pani pisze jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Do zarządcy drogi należy bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg, chodników i ścieżek rowerowych w obrębie pasów drogowych. Oczywiście w trosce o bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców dokładamy wszelkich starań, aby motywować i wspierać zarządcę drogi w działaniach na rzecz ich poprawy, czego przykładem jest wykonany na odcinku od mostu na rzece Narew do skrzyżowania z ul. Mazowiecką chodnik wraz zatoką autobusową w rejonie tego skrzyżowania. Inwestycję tą udało się zrealizować dzięki wieloletnim staraniom Gminy, która z własnego budżetu opracowała dokumentację projektową, a następnie przekazała ją do GDDKiA jako zarządcy drogi celem realizacji. Na obecną chwilę prowadzimy rozmowy z GDDKiA zmierzające do dalszej realizacji tego zadania w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Nowej Wsi. Liczymy, że przyniosą one skutek jak w poprzednim przypadku.

Przedstawiając powyższe pragnę Panią zapewnić, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas jednym priorytetów. Dlatego z uwagi na fakt, że oświetlenie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy mieści się w katalogu zadań własnych gminy, przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na analizowanym odcinku drogi krajowej oraz wzdłuż drogi biegnącej w kierunku Nowej Wsi.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Marek (27.05.2022)

Prośba o Pilną Interwencję w celu zaprzestania niszczenia nawierzchni nowej ulicy Książęcej w Jadwisinie !
Panie Burmistrzu w związku z rozpoczętą budową wielkoformatowego boiska w Jadwisinie rozpoczął się bardzo uciążliwy, nieustanny, codzienny ruch pojazdów ciężarowych z materiami budowlanymi i wielkich koparek, tj. wszelkich pojazdów ciężkich o wadze pow. 3,5 tony, dostarczających regularnie, kilka razy dziennie, materiały budowlane na gminną budowę. Wiadomo, że budowa boiska jest to wielka inwestycja wymagająca regularnego przewozu wielu ton materiałów budowlanych i wielokrotnego przejazdu ciężkich pojazdów ciężarowych, co jest niezmiernie uciążliwe dla życia mieszkańców, a przede wszystkim rujnuje nową nawierzchnię dopiero co wybudowanej ulicy Książęcej. Przejeżdżające non-stop ciężkie pojazdy ciężarowe niszczą nową nawierzchnię zadbanej ulicy Książęcej, na którą tak niedawno Gmina wydała ogromne środki finansowe. Ponieważ, jak pokazuje praktyka w tym zakresie, samo zobowiązanie Wykonawcy budowy i wielu jego podwykonawców dowożących materiały na budowę, do korzystania z przeznaczonej do tego celu niezamieszkanej ulicy lokalnej przy ekranach jest realnie nieskuteczne, więc jedynym rozwiązaniem jest natychmiastowe ustawienie odpowiedniego oznakowania i wskazania właściwej trasy dojazdu dla poj. ciężarowych pow. 3,5 tony. Czyżby Gmina po zakończeniu budowy boiska zamierzała wyłożyć kolejne środki finansowe na położenie nowej nawierzchni asfaltowej i spowalniaczy z kostki na ulicy Książęcej ?  Zapewne nie, gdyż byłoby to uznane za skrajną niegospodarność, najpierw pozwolić na zniszczenie nowej ulicy, a za chwilę wyłożyć kolejne środków na jej remont.


Reasumując, prosimy o NATYCHMIASTOWE oznakowanie właściwej trasy dojazdu biegnącej przez ulicę lokalną przy ekranach dla samochodów ciężarowych do placu budowy (DOJAZD DO PLACU BUDOWY), a na ul. Książęcej ustawienie (na czas budowy) znaków Zakaz Przejazdu dla poj. pow. 3,5 TONY.

 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku,

podczas wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy zostały ustalone drogi dojazdu i wyjazdu pojazdów z terenu budowy. Pojazdy budowy powinny korzystać jedynie z ul. Szkolnej, w tym drogi serwisowej przy ekranach i ul. Akacjowej w celu dojazdu na teren budowy. Jak Pan zauważył zakres robót ziemnych związanych z budową boiska jest bardzo duży – sam teren płyty boiska to ponad 8500m2. Niezbędne jest nawiezienie dużej ilości piasku oraz kruszyw łamanych, a po zakończeniu robót nadmiar zdjętego humusu będzie musiał zostać przez Wykonawcę wywieziony. Dostawy prefabrykatów betonowych zostały już natomiast zrealizowane w całości. Po otrzymaniu od Pana prośby o interwencję, Wykonawca generalny oraz podwykonawca robót ziemnych zostali pouczeni w kwestii dojazdu na teren budowy. Podjęliśmy też wspólnie nowe ustalenia, aby wjazd pojazdów z ładunkiem i wyjazd odbywał się głównie ul. Akacjową – w wyjątkowych przypadkach dopuszczamy wyjazd bez ładunku przez ul. Szkolną. Zobowiązaliśmy też wykonawcę i podwykonawcę do informowania na bieżąco nowych kierowców o trasie wjazdu na teren budowy i egzekwowania naszych ustaleń. Dostawcy materiałów zmieniają się wraz z postępem prac na budowie i nowi kierowcy nieznający terenu mogą podejmować próby przejazdu drogami nie wyznaczonymi to tego, w tym ul. Książęcą. Będziemy monitorowali sytuację i w miarę potrzeb reagowali na bieżąco w tej kwestii.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Radosław (24.05.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu,

proszę o informację nt aktualnego statusu poszerzenia ul. Cynamonowej w Maryninie. W zeszłym roku otrzymaliśmy informację o planowanych działaniach w sprawie pozyskania gruntów. Jakie są jego tego wyniki oraz postęp tego zadania? Aktualny stan tej ulicy pozostawia wiele do życzenia. W okresie zimowym droga była jednym wielkim torem przeszkód uniemożliwiającym nam wyjazd z domów samochodem oraz odpukać jakąkolwiek pomoc z zewnątrz służb. Wówczas Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku obiecał zająć się profesjonalnie utwardzeniem drogi na wiosnę. Kiedy to będzie wykonane?

Kolejna, związana z tematem ul Cynamonowej sprawa to jej oświetlenie. Realizowane miało to być w tym roku z funduszu sołeckiego. Kiedy to nastąpi? Dodatkowo zapytam o główną drogę asfaltową przecinającą Marynino. Zapowiadane było powstanie chodnika wzdłuż tej drogi. Poprosimy o informacje w tej kwestii. Brak chodnika zagraża nam wszystkim.

Ostatnia już kwestia to światłowód. W Karolinie już jest. Czy miasto Serock może nam pomóc aby dotarł i do naszej miejscowości? Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Radosławie,

Odpowiadając na pytanie dotyczące oświetlenia ul. Cynamonowej informuję, iż w roku bieżącym zaplanowane zostało, przy udziale środków pochodzących z funduszu sołeckiego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia przedmiotowej drogi, natomiast realizacja tego zadania w zakresie wykonania robót budowlanych została uwzględniona w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na rok 2023. Prace projektowe będziemy mogli rozpocząć po zakończeniu procedury uzyskania przez Gminę tytułu własności do gruntów przeznaczonych pod poszerzenie ul. Cynamonowej.

W kwestii budowy chodnika pragnę wyjaśnić, iż Gmina nie jest zarządcą drogi DP 1806W przebiegającej przez miejscowość Marynino. Znajduje się ona w zarządzie Zarządu Powiatu Legionowskiego, do którego należy bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg i chodników przy drogach powiatowych. Oczywiście w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców dokładamy wszelkich starań, aby motywować i wspierać zarządcę drogi przy realizacji tej inwestycji. Na obecną chwilę Inwestor – zarządca drogi, posiada opracowaną dokumentację projektową na budowę chodnika na całym odcinku drogi - pomiędzy drogą powiatową DP 1805W a drogą krajową DK- 62. Będziemy, więc zabiegać o szybkie przystąpienie do realizacji tego przedsięwzięcia. 

Odnosząc się do kwestii budowy światłowodu w miejscowości Marynino informuje, iż tego typu inwestycje realizowane są przez operatorów telekomunikacyjnych, do których należy się zwracać z wnioskami  i ewentualnymi pytaniami dotyczącymi możliwości podłączenia nieruchomości do sieci szerokopasmowego internetu. Zapewniam Pana, że Gmina wspiera działania operatorów zakresie budowy i rozbudowy światłowodowej m.in. udostępniając gminną infrastrukturę techniczną  oraz usprawniając proces inwestycyjny w przypadku lokalizacji sieci w pasie drogi gminnej. Staramy się tworzyć dogodne warunki dla rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Należy jednak wyjaśnić, że nie wszystkie decyzje pozostają w naszej kompetencji. W przypadku drogi krajowej oraz dróg powiatowych, które przebiegają przez Marynino, to ich  zarządcy wydają zgody na lokalizację urządzeń i określają warunki pod jakimi mogą one zostać umieszczone w pasie drogi. Ponadto chcemy zwrócić uwagę, że w pasie drogi powiatowej DP 1806W znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca budowę sieci światłowodowej. Podjęcie decyzji o realizacji inwestycji pozostaje w gestii potencjalnego inwestora.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Grzegorz (08.05.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu,

Sprawa jest niezwykle pilna, juz byly dawno zapytania w tym temacie.
W 4 kw. 2022 roku, nawet pod koniec wrzesnia bedziemy korzystac z Skm Zegrze. Jak bedzie wygladala droga powrotna z Skm Zegrze w kier. Gminy Serock z uwagi na aktualny brak wyjazdu w lewa stronę? 
Wracanie sie w kierunku Legionowa przez rondo na granicy Zegrza i Nieporętu jest kompletnie niefunkcjonalne ekonomicznie i czasowo (2,2 km dodatkowo). Dodatkowo w przypadku czestych korkow do ronda osoby będą staly w korku z powodu braku normalnego wyjazdu w lewa stone w kierunku Srocka. Juz dawno nalezalo z ramienia gminy Serock jako Burmistrz poruszyc ta kwestie i zajac sie nia chociaz w polowie z takim zaangazowaniem jak pociagiem dla Przasnysza. 
Reasumujac prosze zgodnie z potrzebami swoich mieszkancow wystapic do odpowiednich organow w celu zorganizowania sensownego wyjazdu z skm do Serocka bez nadrabiania dystansu 2,2 kilometra !!! Aktualnie pomiedzy 2 pasmowkami stoja tymczasowo slupki.
Sa mozliwosci zeby to zrobic tylko potrzeba troche zaangazowania i checi, szczegolnie, ze to tylko mieszkancy gminy Serock spotkaja sie z ta niemiłą niespodzianką.

Dziekuje za zalatwienie tematu w imieniu dojezdzajacych Skm do Warszawy.
Pozdrawiam 
Grzegorz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Grzegorzu,

Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że koncepcja zagospodarowania terenu i organizacji ruchu Centrum Komunikacyjnego w Zegrzu zakłada że wyjazd z tego terenu będzie mógł być realizowany w obu kierunkach, tj. zarówno w stronę Legionowa jak i Serocka.

Inwestor pracuje nad uzyskaniem wymaganych pozwoleń, umożliwiających wdrożenie przyjętych założeń.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Bogusława  (30.05.2022)

Dlaczego informacja, o konieczności i terminie złożenia deklaracji o sposobie ogrzewania budynku mieszkalnego nie została przesłana razem z corocznym wymiarem podatku od nieruchomości? Nie chodzę do gminy i o tym obowiązku dowiedziałam się w ostatniej chwili.

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pani pytanie informuję, że za Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB) odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42; 00-926 Warszawa.

Rolą gminy jest wprowadzanie do systemu deklaracji, które są składane w formie papierowej do urzędu. Z informacji przekazywanych przez GUNB na stronie internetowej https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow wynika, że GUNB stale prowadzi działania związane z rozpowszechnianiem wiedzy na temat obowiązku składania deklaracji w ramach CEEB. Niezmiernie ważnym elementem jest zaangażowanie i bezpośredni udział gmin w tym procesie. Planowana jest również krajowa kampania informacyjno-promocyjna przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2023.

Nie mniej jednak Miasto i Gmina Serock nieustannie wspiera działania informacyjne dotyczące obowiązku zgłoszenia źródeł ogrzewania do CEEB poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej www.sercok.pl, w portalach społecznościowych oraz za pośrednictwem bezpłatnego miesięcznika Informator Gminy Serock. Ponadto, informacja o obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania przesłana została do Państwa również z informacją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na przełomie stycznia/lutego br.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Pytanie Marcin (17.05.2022)

Panie Burmistrzu
Musze przyznac, ze ten fragment sciezki turystycznej w Zegrzu nad sama woda jest rewelacyjny. Prosze o odpowiedz do ktorego miejsca w kierunku Jadwisina nie ma problemu z dalsza kontynuacja sciezki?
I drugie pytanie - Na ktorym konkretnie odcinku nr dzialki ma Pan problem z uzyskaniem porozumienia z wlascicielem oraz dokladnie kiedy byly prowadzone ostatnoio rozmowy w tej sprawie?
Moze nalezaloby skorzystac z pomocy fachowcow w takich sprawach z ktorymi Pan sobie nie radzi.
Sprawa jest bardzo istotna dla calej spolecznosci, dlatego prosze traktowac ja bardzo, bardzo powaznie i podjac dalsze skuteczne kroki. Ps. Prosze o odpowiedz na postawione pytania i postaranie sie, aby odpowiedz byla na temat.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie,

Cieszę się, że budowana ścieżka przybrzeżna w Zegrzu spotkała się z Pana uznaniem. W kwestii dalszego przebiegu inwestycji informuję, że na ten moment nie ma dokładnych założeń co do jej przebiegu. Rozważamy różne warianty, rozmawiając ze wszystkimi podmiotami dysponującymi gruntami w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej, jak również tymi nieco od niej oddalonymi.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie  Mariusz (19.05.2022)

Witam Panie Burmistrzu. Pierwsze pytanie - kiedy zamierzacie dokończyć chodnik na ulicy Głównej w Stasim Lesie? Który został zrobiony parę lat temu w 1/3. Teraz Karolino - zrobiony nowy chodnik na całej długości plus nowy asfalt. Proszę o odpowiedź dlaczego nie zostało to zrobione na całej długości ulicy Głównej. Następne pytanie może nie bezpośrednio do Pana ale do Pana podległych instytucji a mianowicie Wodociągi. Czy polepszy się cisnienie wody chodzi mi głównie o Stasi Las. Jest czas ze nawet rąk nie można umyć co dopiero wspominać o innych przyjemnościach. Czekam na odpowiedź o pozdrawiam Panie Borkowski

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mariuszu,

Ul. Główna w Stasim Lesie została przebudowana do wysokości uzbrojenia drogi w kanalizację sanitarną. W planach inwestycyjnych mamy rozbudowę sieci kanalizacyjnej w całej ulicy Głównej, projekt zostanie wykonany jeszcze w tym roku, a realizacja w latach kolejnych. Po zakończeniu prac budowlanych z tym związanych planujemy przebudowę drogi uwzględniającą budowę chodnika.

Referat Planowania i Realizacji Inwestycji.

Dostarczanie wody w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem jest traktowane przez nas jako sprawa priorytetowa. Dlatego równolegle z budową SUW Nasielska w Serocku trwały prace projektowe nad modernizacją i budową SUW Stasi Las. Na dzień dzisiejszy posiadamy prawomocne pozwolenie na przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej we wsi Stasi Las oraz ważne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie nowych urządzeń wodociągowych na terenie istniejącej hydroforni. Mam nadzieje, że jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przez nas przetarg dotyczący wyłonienia generalnego wykonawcy tego zadania. Po dokonanej modernizacji i rozbudowie ujęcia mieszkańcy wsi Stasi Las nie będą mieć problemów z poborem wody.

Jednocześnie proszę o kontakt bezpośrednio z Miejsko-Gminnym Zakładem Wodociągowym w Serocku, aby ustalić przyczynę przerw w dostawie wody nie zawsze spowodowane spadkiem ciśnienia w sieci wodociągowej.

MGZW

Pytanie Andrzej (16.04.2022)

Paie Burmistrzu, w imieniu własnym i mieszkańców z ul. Żytniej i ulic przyległych mam pytanie kiedy zostanie wytyczona zgodnie z planem zagospodarowania ul. Żytnia oraz w jakim okresie wyrównana i nawieziona grubym żwirem, a w przyszłości wylanie asfaltu.
Jazda po obecnej drodze jest uciążliwa szczególnie po opadach deszczu. Pozdrawiam. 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju, nawierzchnia gruntowa ul. Żytniej w Serocku jest uwzględniona w planie bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Serock. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje prace naprawcze polegające na wyrównaniu nawierzchni wg potrzeb. Wykonanie docelowej nawierzchni asfaltowej będzie możliwe po wykonaniu pełnego uzbrojenia pasa drogowego w media.

 

Pytanie Magda (29.04.2022)

Panie Burmistrzu czy dzisiejszy /29.04.2022./ termin wyścigu/zabawy na rowerach był konsultowany z Panem?
Czy doprawdy zablokowanie wjazdu do miasta w godzinach szczytu powrotów z pracy jak również w dniu poprzedzającym długi weekend to jedyny i najlepszy termin zabawy na świeżym powietrzu? Uważam, ze ,,promowanie " miasta kosztem MIESZKAŃCÓW to nie najlepszy rozwiązanie. Pozdrawiam Pana i oczekuję na odpowiedź .

Odpowiedź

Szanowna Pani Magdo,

uprzejmie informuję, że termin był konsultowany. Zawody były  jednym z etapów dużego cyklu międzynarodowego i odbywały się na terenie 2 powiatów i 4 gmin i nie wszystko było zależne od nas. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Pytanie Roman (07.04.2022)

W planie zamowien publicznych na luty/marzec 2022 jest realizacja za 195.000 sciezki pieszo/rowerowej w Jadwisinie.
Prosze o odpowiedz w ktorym miejscu, na jakim odcinku sciezki zostaly wykonane te prace ?
Pozdrawiam
Roman

Odpowiedź

Panie Romanie,

Inwestycja o którą Pan pyta, to ścieżka pieszo-rowerowa wraz z budową oświetlenia drogowego na ul. Jabłoniowej w Jadwisinie na odcinku od ul. Szaniawskiego do ul. Szkolnej. Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją tej inwestycji, która przewidziana jest do przeprowadzenie w roku 2022.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Robert (01.04.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu

Jadwisin to pierwsza po Serocku najbardziej zaludniona miejscowość w naszej gminie - ponad 1000 stałych mieszkańców plus wiele osób czasowo zamieszkujących, płacących również podatki od nieruchomości.
Malowniczo położony na skarpie Jeziora Jadwisin, bogaty w historyczne zabytki i rezerwaty, dysponuje bardzo długim, bo aż 3 kilometrowym odcinkiem linii brzegowej Jeziora Zegrzyńskiego. Z przykrością należy stwierdzić,   iż niestety nasza gmina kompletnie nie wykorzystuje tego potencjału, nie dąży do rozwoju tej pięknej miejscowości, poprzez całkowite otwarcie Jadwisina na wody Jeziora Zegrzyńskiego. Aż dziw bierze, że przez tyle lat nikt nie wpadł na pomysł maksymalnego pod kątem turystycznym wykorzystania tak rewelacyjnego naturalnego położenia.

Bardzo proszę przeanalizować, poprzez ile dróg i traktów spacerowych gmina aktualnie umożliwia mieszkańcom i turystom bezpośrednie dojście do samej wody Jeziora i korzystanie z profesjonalnej, zagospodarowanej ścieżki turystyczno-rekreacyjnej ? 

W porównaniu z zagospodarowaniem nadbrzeża w Serocku, czy chociażby nareszcie w Zegrzu (po wielu monitach), Jadwisin jest wyjątkowo zaniedbany. Mieszkańcy, wybrali Jadwisin jako miejsce do życia, głównie ze względu na atrakcyjne położenie nad samym brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego, więc wykorzystajmy posiadane naturalne walory i „OTWÓRZMY” się wreszcie na wody Jeziora. Przy zaangażowaniu niedużych środków finansowych możliwe jest szybkie uporządkowanie zejścia prowadzącego od ul. Szkolnej do samej wody i ścieżki rekreacyjnej nad Jeziorem.

Kolejna możliwość zejścia do wód Jeziora, to zorganizowanie zejścia pieszego wzdłuż prywatnych posesji Osiedla Słoneczna Skarpa w dół do klubu Polonez, do którego od strony Zegrza gmina ze środków „LGD Zalew Zegrzyński” buduje aktualnie ścieżkę rekreacyjną nad samą wodą. Uprzejmie proszę o przedstawienie stanowiska Gminy na jak najszybsze zagospodarowanie i umożliwienia dojścia pieszego do nadbrzeża Jeziora Zegrzyńskiego w Jadwisinie dla mieszkańców i turystów. Nie marnujmy dłużej tego ogromnego potencjału!

Łączę pozdrowienia i liczę na racjonalne spojrzenie

Robert
Ps. aktualnie prowadzone są prace porządkowe na ścieżce nad wodą w Jadwisinie, można wykorzystać tą okazję przed sezonem

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie,

nie mogę zgodzić się z wyrażoną przez Pana opinią, iż Gmina nie dąży do rozwoju miejscowości Jadwisin, jak również nie wykorzystuje sprzyjających ku temu walorów turystycznych i właściwości obszaru wynikających z cech historycznych i przyrodniczych. Przykładem jest choćby zlokalizowana pomiędzy Serockiem i Jadwisinem ścieżka dydaktyczna, po której przemieszczając się z jednej strony możemy podziwiać porośniętą drzewami przybrzeżną skarpę, a z drugiej strony roztacza się malowniczy widok na Jezioro Zegrzyńskie. Niestety problemem utrudniającym powstanie ścieżki na dalszym odcinku jest stan własnościowy gruntów, po których miałaby przebiegać. Tereny wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego nie są własnością Gminy. Niemiej pragnę zapewnić, że prowadzimy rozmowy z podmiotami dysponującymi gruntami, na których potencjalnie mógłby powstać szlak łączący kończącą się w Jadwisinie trasę rowerową z powstającą obecnie ścieżką pieszo-rowerową w Zegrzu.                       

Jeżeli chodzi o inne inwestycje, które mają sprzyjać rozwojowi turystki w miejscowości Jadwisin, pragnę wskazać powstałe w ubiegłym roku połączenie drogowe ul. Ogrodowej z ul. Juzistek w Zegrzu, a także planowaną w roku bieżącym budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Szkolną i ul. Szaniawskiego. Ponadto rozpoczęła się budowa pełnowymiarowego boiska w rejonie skrzyżowania ul. Akacjowej i Szkolnej. Nie bez znaczenia dla mieszkańców będzie także rozbudowa szkoły podstawowej w Jadwisinie, która niebawem się rozpocznie.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Tadeusz (28.03.2022)

Uprzejmie proszę o informację na temat programu podłączania światłowodu. Z informacji na stronie internetowej gminy Serock wynika, że miejscowość Karolino jest już objęta światłowodem i jest podłączonych 25 budynków. Jestem także zainteresowany podłączeniem jednak nie mogę znaleźć informacji, gdzie i w jaki sposób należy zgłaszać taką chęć. Z kolei z informacji o planowanym rozszerzeniu sieci https://uniaswiatlowodowa.pl/warszawski-wschodni-i-warszawa/serock/instalacje wynika, że w Karolinie prace nie będą już kontynuowane (?!) Co zatem z niepodłączonymi dotychczas budynkami w tej miejscowości? Czy nie można było skoordynować tego z trwającym aktualnie remontem/modernizacją ulicy powiatowej w Karolinie ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Tadeuszu,

budowa sieci światłowodowej w ramach wskazanego przez Pana projektu pn. Warszawski Wschodni i Warszawa Orange Światłowód nie jest inwestycją gminną. Jest ona realizowana przez operatora telekomunikacyjnego Orange Polska S.A w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości przyłączenia do ww. sieci należącej do Pana nieruchomości, trzeba zwrócić się do inwestora, a zarazem operatora sieci - Orange Polska S.A., z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: zapytania.serock@orange.com, lub do innych operatorów telekomunikacyjnych świadczących tego typu usługi na terenie naszej Gminy.

W kwestii skoordynowania budowy światłowodu z trwającą właśnie przebudową drogi powiatowej nr 1807W w miejscowości Karolino uprzejmie informuję, że zakres inwestycji został ustalony przez Inwestora – Powiat Legionowski. Gmina Serock, w ramach zadań własnych gminy określonych przepisami ustawy Prawo Energetyczne, buduje tylko oświetlenie przedmiotowej drogi.

Ponadto chcemy zwrócić uwagę, że w pasie przebudowywanej drogi powiatowej znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca rozbudowę istniejącej sieci światłowodowej. W tym celu Inwestor – operator telekomunikacyjny powinien uzyskać od zarządcy drogi tj. Zarządu Powiatu w Legionowie, zgodę na zlokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej      z potrzebami zarządzania drogi lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Basia (02.04.2022)

Szanowni Państwo

odmówiliście nam budowy wodociągu, odmówiliście nam budowy latarni wzdłuż drogi gminnej, to może chociaż na wiosnę wysypiecie żwirem lub innym kruszywem drogę gminną biegnącą od końca asfaltu na wysokości Geovity ul. Ogrodowa do początku nowej gminnej drogi przy ul. Słoneczna Skarpa w Jadwisinie ?

Obecnie z powodu piaszczystej nawierzchni nie ma możliwości normalnie spacerować czy jechać rowerami. Jadące często auta powodują tumany kurzu. Nie da się funkcjonować i żyć w takich warunkach. Mieszkańcy ul.Ogrodowej i Słonecznej Skarpy są również pełnoprawnymi mieszkańcami gminy i tak samo płacimy podatki. Drogi asfaltowe z latarniami i chodnikami są realizowane na terenie naszej gminy nawet tam, gdzie nie ma kompletnie żadnych zabudowań, dosłownie w szczerym polu, a my nie możemy się doprosić oświetlenia drogi dosłownie kilkoma latarniami, ani normalnej nawierzchni na drodze. Jestem ciekawa czy w ogóle Pan Burmistrz Borkowski zamieścił w planie budżetowym budowę tych kilku latarni i nawierzchni na tej ulicy?

Ostatnio rejon ulic Ogrodowej i Słonecznej Skarpy w Jadwisinie zaczyna się intensywniej zabudowywać, są wydzielone nowe działki budowlane, na których inwestorzy zaczynają prace, a normalnej infrastruktury, którą ma obowiązek zapewnić gmina nadal brakuje.

Kolejne pytanie kiedy możemy liczyć na przedłużenie ścieżki rekreacyjnej biegnącej od Zegrza w kierunku klubu Polonez na granicy Zegrza i Jadwisina ? Do tego momentu nie ma spornych terenów, gdzie prywatny właściciel przeciwstawia się powstaniu ścieżki. Ponadto jak ścieżka dotrze do tego miejsca i będzie wyglądała estetycznie to na pewno i ta jedna osoba z Osiedla Słoneczna Skarpa wyrazi zgodę i sama z chęcią skorzysta z walorów tej jakże potrzebnej i wyczekiwanej inwestycji. Pozdrawiam gorąco i oczekuję na odpowiedź.

Barbara Jadwisin

Odpowiedź

Szanowna Pani Barbaro,

gruntowy odcinek ul. Ogrodowej w Jadwisinie na odcinku od ośrodka „Geovita” do ul. Słoneczna Skarpa jest co roku ujmowany w planie bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Nawierzchnia drogi jest profilowana oraz w razie konieczności uzupełniana kruszywem. Na chwilę obecną droga jest całkowicie przejezdna i przemieszczanie się nią nie stanowi problemu. Jeżeli natomiast chodzi o zjawisko pylenia, w okresie suchym występuje ono na wszystkich drogach gruntowych ze względu na ich specyfikę.

W kwestii budowy oświetlenia oraz utwardzonej nawierzchni na przedmiotowym odcinku drogi informuję, iż w planach inwestycyjnych Miasta i Gminy Serock na najbliższe lata nie znajduje się realizacja takich zadań. Oczywiście mamy świadomość jakie obowiązki w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie dróg gminnych nakładają na nas przepisy, jednak ograniczone możliwości finansowe gminy sprawiają, że niestety nie jesteśmy w stanie zrealizować ich wszystkich w jednym czasie. Planując nowe inwestycje w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki finansowe na wydatki bieżące, pokrycie toczących się inwestycji oraz tych zaplanowanych już na najbliższe lata. Niemniej corocznie w miarę zgłaszanych potrzeb oraz posiadanych wolnych środków finansowych analizowane są możliwości wprowadzenia do realizacji  na najbliższe lata nowych inwestycji, w tym drogowych. Prosimy więc o cierpliwość i wyrozumiałość.

Odpowiadając natomiast na pytanie dotyczące przedłużenia ścieżki rekreacyjnej biegnącej wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego pragnę poinformować, iż w porozumieniu z Lokalną Grupą Działania „Zalew Zegrzyński” rozpoczęliśmy budowę pierwszego etapu ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu. W kwestii dalszego przebiegu ścieżki niestety muszę poinformować, że na ten moment nie ma skonkretyzowanych założeń co do jej przebiegu. Rozważamy różne warianty prowadząc przy tym rozmowy z podmiotami dysponującymi gruntami, na których potencjalnie można by taki szlak zlokalizować.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Witold (23.03.2022)

Prawdopodobnie będę wyrazicielem prośby wszystkich mieszkających przy drodze łączącej ulicę Długą i Lipową (na wysokości domów 73 od strony Długiej i 58 od Lipowej) w Borowej Górze. Obecnie jest w fatalnym stanie, ponieważ od prawie dwóch lat nie była wyrównywana. Wiem, że jest to droga prywatna, ale jej przelotowość sprawia, że korzystają z niej nie tylko mieszkańcy, ale dużo więcej samochodów dla których stanowi korzystny skrót. Wielokrotnie są to ciężkie pojazdy (wozy asenizacyjne, koparki, ciężarówki z wielotonowym ładunkiem, kurierzy), które przyczyniają się do szybkiej dewastacji. Na przestrzeni lat droga była wielokrotnie uzupełniana kruszywem i wałowana. Jednak ostatnio została jakby zapomniana. Doły i nierówności są tak duże, że nawet spacer wymaga uwagi i koncentracji na podłożu. I przy okazji chciałem zapytać jakie wymagania musi spełniać droga, żeby Gmina mogłaby ją przyjąć i ująć w swoich planach inwestycyjnych.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Witoldzie,

Droga zlokalizowana miedzy ul. Lipową  a ul. Długą w Borowej Górze (dz. 204/7) stanowi własność prywatną.

Informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy jako zarządca dróg gminnych ma obowiązek realizacji zadań, które mają na celu utrzymanie, remont oraz budowę dróg będących własnością gminy lub zaliczonych do kategorii dróg gminnych. Wobec powyższego, z uwagi, iż gmina nie jest ani właścicielem przedmiotowej drogi ani Burmistrz nie jest jej zarządcą, nie ma podstaw prawnych, aby przeznaczać środki publiczne na utrzymanie, remont czy budowę dróg prywatnych.

W świetle powyższego obowiązek dbania o stan techniczny spoczywa na jej właścicielach.

 • autor: MGZGK
 1. Pytanie – Danuta (29.03.2022)

Dzień dobry Panu, mam pytanie odnośnie naprawy nawierzchni ulicy Stokrotki w Serocku. Kiedy będzie położona właściwa nawierzchnia typu asfalt, kostka, coś co nie będzie się kurzyło. Na chwilkę obecną jest strasznie, nie można otworzyć okna, nie można wyjść na podwórko wszędzie brudny pył który unosie się z nawierzchni drogi. Ja jestem alergikiem, dzieci też mają alergię co powoduje jeszcze bardziej nasilenie alergii. Jest to szkodliwe i uciążliwe dla naszego zdrowia, nie wspominając względu estetycznego otoczenia. Proszę o informację. Dziękuję. Pozdrawiam Danusia.

 1. Pytanie – Krzysztof (29.03.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu!

Na wstępie dziękuję za w miarę sprawne zakończenie inwestycji kanalizacyjnej w ulicy Stokrotki w Serocku oraz dotychczasowych podejść do jej finalnego zakończenia tj. wybudowania ulicy z prawdziwego zdarzenia - mam nadzieję, że nastąpi to w najbliższym czasie. Aktualnie zapraszam Pana do odwiedzenia naszej ulicy i zapoznania się z jej aktualnym stanem, a zwłaszcza jej "otoczeniem" tj. wyglądu posesji przy niej zlokalizowanych. Z pięknych obejść emanujących zielenią i kolorami budynków oraz nasadzeń (licznie nagradzanych w stosownych konkursach gminnych) zaczyna się przeobrażać w krainę "nawiedzoną pyłem księżycowym". Dzieje się tak za przyczyną decyzji władzy gminnej dot. rekonstrukcji nawierzchni ulicy po położeniu infrastruktury kanalizacyjnej - położenia warstwy wierzchniej ulicy z bliżej nieznanego mi materiału (drogowego, budowlanego?), a w rzeczywistości będącego źródłem wszechobecnego pyłu ziemisto-kamiennego powstającego nie tylko podczas ruchu pojazdów, ale też w trakcie wiejących wiatrów w czasie bezdeszczowej pogody. Natomiast w czasie deszczowym powstają na ulicy liczne kałuże oraz warstewka błota które są rozbryzgiwane przez przejeżdżające pojazdy. 

Powyższe zjawiska znacznie utrudniają egzystencję samych mieszkańców jak i okolicznej roślinności, a nie tak miało być gdy ustalane były warunki brzegowe inwestycji kanalizacyjnej w ulicy Stokrotki.
Szanowny Panie Burmistrzu, jeżeli nie można aktualnie zmienić położonej nawierzchni wątpliwej jakości na stosowaną w tego typu ulicach miejskich, to należałoby przywrócić poprzednią nawierzchnię (destrukt asfaltowy) która była wcześniej, a została wywieziona przez realizatora inwestycji "w siną dal". Dalsza eksploatacja ulicy                     z tego typu nawierzchnią powoduje znaczne komplikacje mieszkańcom i otoczeniu (w tym zdrowotne - wszechobecny pył oraz obumieranie roślin). Uprzejmie proszę  o informacje jakie kroki zamierza władza gminy podjąć w tej materii w najbliższym czasie - czy w ogóle zamierza, kiedy i w jakim zakresie - póki nie jest za późno (wpływ znacznego zapylenia na organizmy żywe, a szczególnie dzieci i osoby starsze). 

Bez reakcji na "efekty" nie trzeba będzie długo czekać, a koszty mogą być niewspółmierne. Proszę o pilną interwencję.

Odpowiedź:

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na zadane przez Państwa pytania dotyczące poprawy nawierzchni na ul. Stokrotki w Serocku uprzejmie informuję, iż po zrealizowaniu w roku ubiegłym inwestycji polegającej na budowie kanalizacji, nawierzchnia drogi na jej nieutwardzonym odcinku została odtworzona przy użyciu kruszywa drogowego.

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi założeniami w roku bieżącym zamierzamy podjąć działania mające na celu opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wykonania nawierzchni bitumicznej na ul. Stokrotki. Na podstawie ww. dokumentacji z początkiem przyszłego roku byłoby możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie wprowadzenie do budżetu Gminy budowy drogi.

Niestety odczuwalny bardzo mocno w ostatnim czasie wzrost cen energii, paliw oraz materiałów budowlanych i związany z tym faktem znaczny wzrost kosztów realizacji inwestycji może sprawić, że konieczna będzie weryfikacja założeń poczynionych z początkiem tego roku. Nie jest to jednak na ten moment przesądzone.

Przedstawiając powyższe pragnę jednocześnie Państwa zapewnić, że do momentu budowy drogi prace zakresu bieżącego jej utrzymania będą prowadzone przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zgodnie z harmonogramem ustalonym po dokonaniu przeglądu dróg z terenu Gminy Serock oraz w miarę zgłaszanych potrzeb.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Kamila (17.04.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu,
Czy w tym roku zostaną ponownie uruchomione krany na rynku w Serocku? Mam nadzieję, że TAK.
Pozdrawiam, Kamila

Odpowiedź:

Szanowna Pani Kamilo

Punkt z dystrybucją wody wodociągowej na Rynku w Serocku zostanie uruchomiony w pierwszej dekadzie maja. Nadmieniam jednocześnie, że  całoroczny punkt dystrybucji wody wodociągowej funkcjonuje na ul. Pułtuskiej (parking przy Komisariacie Policji).

 • autor: Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy

Pytanie Bartosz (17.03.2022)

Dzień Dobry, czy udało się postawić znak z nazwą miejscowości Jadwisin/Zegrze na granicy nowej drogi łączącej obie miejscowości ulicą Słoneczna skarpa, czy też zapomnieliście jak zwykle zrobić projekt org,. ruchu o którym pisaliście pół roku temu?

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Projekt zmiany  stałej  organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze łączącej Jadwisin i Zegrze, dotyczący oznakowania granicy miejscowości znakami drogowymi E-17a, E-18a został zlecony. Znaki zostaną ustawione po pozytywnym zatwierdzeniu projektu. Planowany termin realizacji – maj 2022 r.

 • autor: MGZGK

Pytanie Dariusz (01.04.2022)

Dlaczego autobusy komunikacji lokalnej sa tak male, że w Zegrzu w godzinach szczytu nie mozna wsiasc albo w ogole sie nie zatrzymuja. Autobus o godz 5:41 jest nabory nie ma gdzie wsiąść. Kierowca powiedział że od 4.04 nie będzie w ogóle zajezdzal do Zegrze bo jest przepełniony. On nie ma miejsc stojących i jak to złapie płaci 500zl mandatu za każdego stojącego pasażera. TEN sam autobus odjeżdża z Legionowa do Serocka o godz 17:10. Codziennie jest przeładowany. Czy autobus można wymienić na WIEKSZY lub niech jada dwa małe autobusy.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na zgłoszenie z 01.04.2022 roku, informuję, że mamy świadomość utrudnień, jakich obecnie doświadczają pasażerowie lokalnej komunikacji autobusowej (LKA). Zdajemy sobie sprawę, że są kursy, na których autobusy są przepełnione.

W celu poprawienia tej sytuacji, zgłoszenia dotyczące funkcjonowania LKA na bieżąco przekazywane są do Operatora. Ponadto prowadzimy rozmowy z Operatorem, które mają za zadanie dostosowanie LKA do potrzeb mieszkańców, jak również planujemy doposażyć tabor o większy autobus od maja 2022 roku. Wiąże się to ze zmianą umowy z Operatorem, jak również z dodatkowymi nakładami finansowymi.

Pytanie Marek (26.03.2022)

Proszę o podanie terminu ukończenia zagospodarowania terenu nadbrzeża w Zegrzu (trakt spacerowy z ławkami). W ocenie większości mieszkańców zlokalizowanie na tym terenie zabawek dla dzieci jest bardzo złym pomysłem ponieważ powinno być to miejsce przeznaczone dla wypoczynku dorosłych mieszkańców gminy. Dzieci mają wspaniałe i co najważniejsze bezpieczne, ogrodzone miejsce zabaw i rekreacji w postaci placu zabaw. Ustawienie zabawek w miejscu wypoczynku nad jeziorem stwarza ogromne zagrożenie wypadkiem, a nawet utonięciem dziecka. Ponadto krzyki bawiących się dzieci będą przeszkadzały starszej grupie mieszkańców w wypoczynku i doprowadzi do konfliktowych sytuacji. Szanujmy siebie nawzajem i dajmy prawo do wypoczynku w odpowiednich i bezpiecznych warunkach dla wszystkich - dzieci w ogrodzonym i bezpiecznym położonym z dala od wody ogródku jordanowskim i dorośli w ciszy i spokoju nad zalewem.
Planowane jest kontynuowanie tej wspaniałej inwestycji w postaci ścieżki nad zalewem z Zegrza do Jadwisina. Proszę o podanie szczegółowych informacji nt. wykonania kolejnych odcinków ścieżki. W sytuacji problemu z uzyskaniem zgody właściciela działki położonej przy ul. Słoneczna skarpa w Jadwisinie proponuję jako na razie kontynuować trakt nad zalewem do klubu Polonez, a następnie jeśli do tego czasu nie uzyskacie Państwo zgody prywatnego właściciela, poprowadzenie ścieżki wzdłuż prywatnego ogrodzenia skarpą do góry do nowopowstałej drogi gminnej, a następnie znów zejście do zalewu na ścieżkę. Wierzę, że uda się jednak poprowadzić ścieżkę nad samym zalewem. Poniżej linki do art. nt. temat:
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2667/PPOS.2014.045%2CMarszelewski%2CMarszelewski.pdf?sequence=1
https://www.lokatyziemskie.pl/do-kogo-nalezy-linia-brzegowa/

pozdrawiam
Marek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku, planuje się, że inwestycja będzie zakończona z początkiem lata.

Odnosząc się do Pana zarzutów dotyczących lokalizacji elementów placu zabaw w obrębie realizowanej inwestycji chciałbym zwrócić uwagę, że obszar objęty rewitalizacją mieści w sobie przestrzenie dające możliwość spędzania czasu w bardzo różnych formach aktywności. Będzie można tu również znaleźć miejsce do wypoczynku w lokalizacji oddalonej od wspomnianego przez Pana placu zabaw, z dala o zgiełku, który może wiązać się z obecnością młodszych użytkowników tego terenu. Znajdą się tam m.in. ławki, leżaki i hamaki a także trawiasta przestrzeń piknikowa. Urządzenia placu zabaw stanowią zaledwie niewielką część planowanego wyposażenia terenu i z pewnością nie zdominują jego charakteru. Planując zagospodarowanie przestrzeni nad brzegiem Jez. Zegrzyńskiego w tym miejscu, staraliśmy się nie zawężać grona potencjalnych użytkowników. Ma to być miejsce, gdzie każdy będzie mógł, w dogodnej dla siebie formie, spędzić wolny czas. Również dorośli odwiedzający to miejsce z dziećmi.

W kwestii dalszego przebiegu ścieżki niestety muszę poinformować, że na ten moment nie ma skonkretyzowanych założeń co do jej przebiegu. Rozważamy różne warianty prowadząc przy tym rozmowy z podmiotami dysponującymi gruntami, na których potencjalnie można by taki szlak zlokalizować.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Dariusz  (07.03.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu.

Uprzejmie proszę o zajęcie się tematem stanu nawierzchni ulicy Popowskiej w Kani Nowej. Istnieje pilna potrzeba naprawy ulicy. Przez wiele lat zasypujecie Państwo powstałe dziury żwirem, i za kolejny miesiąc temat jest znowu aktualny. Ile środków jest w ten sposób marnowanych? Kilka lat temu był położony destrukt asfaltowy, którego pozostałości są jeszcze widoczne na niektórych odcinkach ulicy. Prosimy o poważne potraktowanie tematu. Pozostaję z poważaniem.

Odpowiedź:

Szanowna Panie Dariuszu,

wszelkie działania za zakresu bieżącego utrzymania ul. Popowskiej w Kani Nowej są realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w miarę potrzeb przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. W ubiegłym tygodniu zostały przeprowadzone prace naprawcze polegające na uzupełnieniu ubytków kruszywem oraz mechanicznym wyrównaniu nawierzchni drogi. Niestety droga gruntowa, jaką jest ul. Popowska, ma to do siebie, że nawierzchnia jej jest nietrwała, a stan techniczny jest uzależniony w dużej mierze od warunków atmosferycznych oraz stopnia użytkowania. W związku z tym analizujemy możliwości i sposoby wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi, tak aby jej trwałość była znacznie większa. Jedną z rozważanych możliwości jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową, co w efekcie daje takie same właściwości użytkowe jak nawierzchnia bitumiczna (tzw. „asfaltowa”). Po wypracowaniu odpowiednich rozwiązań, w miarę możliwości finansowych Gminy zostaną one wdrożone.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Barbara (20.03.2022)

Witam. Na jaki adres można wysłać nowe rzeczy dla uchodźców? Pieluchy, koce, poduszki. Co jeszcze jest potrzebne?

Odpowiedź:

Pani Barbaro, zbiórka darów rzeczowych prowadzona jest przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Serock. Magazyn znajduje się w Woli Kiełpińskiej. Szczegółowe informacje o zbiórce i innych formach wsparcia udostępniamy na bieżąco na stronie https://www.serock.pl/4484,zbiorka-darow.

Najpilniejszymi potrzebami są artykuły chemiczne, pielęgnacyjne, ale także opatrunkowe i żywność z długim terminem ważności.

 • autor: Referat Promocji i Wizerunku

Pytanie Grzegorz (26.01.2022)

Dzień dobry. Jestem mieszkancem ul.Dzikiej rozy w Borowej Gorze. Przed modernizacja ul. Dlugiej, na wysokosci wyjazdu z naszej ulicy stalo lustro poprawiajace widocznosc. Po modernizacji lustro zniknelo dzieki czemu to skrzyzowanie stalo sie bardzo nirebezpieczne. Prosimy o ponowne wstawienie lustra. Pozdrawiam Grzegorz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Grzegorzu, brakujące lustro drogowe U-18a na ul. Długiej (na wysokości ul. Dzikiej Róży) w Stasim Lesie zostanie ponownie zamontowane. Prace montażowe zostały zaplanowane na wiosnę br.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Pytanie Artur (15.02.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu,

Chciałbym się dopytać czy teren Rezerwatu Przyrody Jadwisin jest własnością prywatną czy jest własnością skarbu państwa. Czy jeśli jest to teren w rękach skarbu państwa to czy brama wjazdowa od drogi krajowej nr 61 nie powinna być otwarta dla wszystkich chętnych do wejścia na ten teren? W tej chwili brama jest zamykana na kłódkę przez osobę nie uprawnioną w/g mnie.

Dziękuję za informację Artur.

Odpowiedź:

Rezerwat przyrody Jadwisin stanowi własność prywatną, dlatego wstęp na jego teren nie jest realizowany w sposób swobodny. Zarządzeniem nr 19 z 24 września 2013 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyznaczył przebieg szlaku na terenie rezerwatu, który prowadzi również od bramy wjazdowej, z drogi krajowej nr 61. Szlak został udostępniony dla ruchu pieszego, przy czym ze względu bezpieczeństwa ruchu drogowego, brama wjazdowa z drogi krajowej nr 61 jest wyłączna z ruchu pieszego. Przez teren rezerwatu prowadzi zwyczajowa ścieżka łącząca ul. Parkową w Jadwisinie, z ul. Wyzwolenia w Serocku. Ze względu na panujące w rezerwacie rygory ochrony przyrody, ruch pieszy powinien odbywać się tylko po wyznaczonych szlakach.

 • autor: Refeart Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Pytanie Jola (05.03.2022)

Panie Burmistrzu proszę o podanie ceny oficjaline związane z wykupem działek pod park w obrębie 11 Serock żebyśmy wiedzieli jaką cenę gmina nam proponuje.

Odpowiedź:

Określenie wiążącej stawki za jaką nastąpi wykup gruntów pod planowane w rejonie ulic Tchorka i Ogrodowej Parki nie jest w tym momencie możliwe. Stawka powinna odzwierciedlać rzeczywistą wartość gruntu podlegającego wykupowi i będzie określona w drodze indywidualnych negocjacji z właścicielami. Warunkiem koniecznym do ich rozpoczęcia jest wejście w życie planu miejscowego, który faktycznie zmieni przeznaczenie gruntów i umożliwi gminie przygotowanie inwestycyjne do realizacji planowanego systemu odwodnienia tych obszarów.

 

 

 • autor: Refeart Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Pytanie Wojciech i mieszkańcy ul. Sadowej (25.02.2022)

Panie Burmistrzu zwracamy się z prośbą o utwardzenie drogi ziemnej ul. Sadowej w Serocku. W chwili obecnej droga posiada liczne uszkodzenia i nierówności, które uniemożliwiają, bezpieczny przejazd oraz samo przejście drogą sprawia trudność przez błoto, kałuże, dziury. Sytuacja powtarza się od wielu lat.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Wojciechu,

Nawierzchnia gruntowa  ul. Sadowej w Serocku została naprawiona w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na wiosnę 2022 przez Miejsko-Gminny zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. Nierówności i ubytki zostały uzupełnione kruszywem, a nawierzchnia została mechanicznie wyrównana i przeprofilowana.

 

 • autor: Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku

Pytanie: Artur (22.02.2022) 

Dzień dobry. Proszę o naprawienie ulicy Jutrzenki w Stasim Lesie. Przy tej ulicy znajduje się prywatne przedszkole, do którego codziennie są dowożone i odbierane dzieci. Na ulicy działają też inne firmy, do których musi być zapewniony odpowiedni dojazd. Od działalności gospodarczej jest naliczany wyższy podatek od nieruchomości. Ulica wygląda makabrycznie , można uszkodzić zawieszenie w aucie lub spacerując złamać nogę. Jeśli gmina nie jest w stanie podjąć inwestycji położenia trwałej nawierzchni, to proszę o naprawę drogi, kiedy jest to potrzebne, dwa razy w roku nie wystarczy.
Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Arturze,
wszelkie działania za zakresu bieżącego utrzymania ul. Jutrzenki w Stasim Lesie są realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w miarę potrzeb przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. W ubiegłym tygodniu zostały przeprowadzone prace naprawcze polegające na uzupełnieniu kruszywem najbardziej zniszczonych fragmentów drogi oraz jej wyrównaniu na odcinku od ul. Warszawskiej do przedszkola. Planowana jest również naprawa dalszego odcinka drogi w kierunku ul. Głównej. 

 

Pytanie: Jola (09.03.2022)

Dzień dobry,
gdzie na terenie gminy można oddać papę z domku ogrodniczego, która została porwana przez ostatnie wiatry? Papy jest jakieś 8 m2 czyli mały worek na śmieci i zamawianie kontenera jest chorym pomysłem do jednej rolki papy. dzień dobry,
gdzie na terenie gminy można oddać papę z domku ogrodniczego, która została porwana przez ostatnie wiatry? Papy jest jakieś 8 m2 czyli mały worek na śmieci i zamawianie kontenera jest chorym pomysłem do jednej rolki papy. 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że na mocy art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2022 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10) papa odpadowa nie jest klasyfikowana jako odpad komunalny. Gmina nie ma zatem obowiązku organizacji odbioru papy odpadowej od mieszkańców. 
Nadmieniam, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  to na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek utrzymania czystości i porządku na nieruchomości. 
W związku z powyższym powinna Pani znaleźć firmę świadczącą usługę odbioru i utylizacji papy będącej w Pani posiadaniu, która odpowiada Pani indywidualnym preferencjom. 

Pytanie: Bogdan (14.02.2022)

Panie Burmistrzu,

Jest Pan osobą zarządzającą naszą gminą – mam pytanie w odniesieniu do wypowiedzi Pana Rafała z dnia 16.01.2022 i Pana odpowiedzi. Mam nadzieję, że moją wypowiedź Pan opublikuje na stronie pytania do Burmistrza i udzieli Pan informacji na ten temat.

Mamy w centrum Serocka o ile wiem bezpłatną ładowarkę (może jestem w błędzie, że jest bezpłatna i coś się ostatnio zmieniło…i Pan mnie z tego błędu wyprowadzi…) Proszę wybaczyć, ale projekt instalacji dodatkowych ładowarek do samochodów elektrycznych jeśli mają być BEZPŁATNE komu ma służyć? Zwykłym mieszkańcom naszej gminy, przedsiębiorcom którzy płacą tu podatki, czy zamożnym jednostkom które stać na zakup samochodów elektrycznych? Wiadomo że te auta są obecnie bardzo drogie i jest ich niewiele. Właścicieli, których stać na taki drogi zakup, powinno też być stać na ładowanie ich w swoim garażu a nie na koszt mieszkańców. Jestem jak najbardziej pro – ekologiczną osobą ale widząc co się dzieje w Serocku, jakie „kopciuchy” są w centrum miasta, to uważam że gmina powinna środki z naszych podatków przeznaczyć w pierwszym rzędzie na likwidację tych smrodzących budynków, etc. a nie na finansowanie bezpłatnych stacji ładowania. O ile mają być bezpłatne… A jeśli tak , napiszę otwarcie - jeżeli mają być za free, to mam wrażenie że komuś w gminie zamarzyły się samochody elektryczne i jeszcze ich ładowanie na nasz koszt, mieszkańców…. Ten post Pana Rafała jest „dziwny”…. Z daleka pachnie przykrywką dla takich pomysłów. Mamy tyle dziurawych dróg, wiele innych ważnych wydatków, bezpośrednio istotnych w naszym życiu codziennym, wolelibyśmy w centrum Serocka wdychać zimą świeże powietrze a nie smrody z „kopciuchów”. I tu na pewno nikt nie ma nic przeciwko temu, włącznie z Panem Rafałem narzekającym na smród - żeby nasze podatki przeznaczyć na ten cel. Dużo więcej na tym zyskamy dla środowiska niż to, że przybędzie na terenie gminy kilka drogich, elektrycznych samochodów zakupionych dla urzędników lub straży miejskiej (+ skorzystają z tego przejezdni) - ładowanych NA NASZ KOSZT. Środki powinny być w gminie przeznaczone na konkretne usuwanie okropnych zanieczyszczeń, będących dużo większym zagrożeniem dla nas mieszkańców niż samochody. Bardzo proszę o odpowiedź.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Bogdanie,

W przytoczonej przez Pana odpowiedzi na pytanie Pana Rafała (16.01.2022) informowaliśmy o zamiarze zwiększenia ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz określenia zasad z nich korzystania, co należało rozumieć, że oprócz zwiększenia liczby stacji ładowania, zamierzamy także wprowadzić modyfikacje w dotychczasowym sposobie  korzystania z tych urządzeń, tj. określić  zasady odpłatności. Informowaliśmy również, że stworzenie tego typu miejsc jest jednym z wielu  działań jakie prowadzimy w kierunku poprawy jakości powietrza na terenie Gminy. Od 2014 r. Miasto i Gmina Serock walczy z problemem niskiej emisji, która jest głównym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Dzięki dofinasowaniu z budżetu gminy oraz przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. ,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock” udało się dotychczas wymienić na ekologiczne źródła ogrzewania kilkaset pieców węglowych, a nabór kolejnych wniosków trwa. Ponadto w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Czyste Powietrze, który pomaga mieszkańcom w aplikowaniu  o dofinansowanie lub pożyczkę na m.in. wymianę kotłów i przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych służących poprawie efektywności energetycznej domów. Nie szczędzimy więc sił i środków aby promować i wspierać działania zmierzające do ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi substancji pochodzących ze spalania niskiej jakości paliw ogrzewających mieszkania, na które słusznie w swojej wypowiedzi zwraca Pan uwagę. Powinniśmy mieć jednak świadomość, że zanieczyszczenia powietrza pochodzące ze spalin samochodowych są równie groźne dla naszego otoczenia i należy także podejmować działania w celu ich zminimalizowania.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Kamila (18.02.2022)

Szanowny Panie
Nawiązując do uchwały dotyczącej wyłączenia z odbierania odpadów komunalnych domków niezamieszkałych lub rekreacyjnych zwracam się do Pana o umożliwienie podpisania indywidualnej umowy z PSZOK Serock.
Umowa ta byłaby z korzyścią dla m.Serock oraz z korzyścią dla osób posiadających działki rekreacyjne. Nadmieniam, że wykonałam parę telefonów do instytucji wymienionych w spisie firm uprawnionych do odbioru odpadów w gminie Serock i proszę mi uwierzyć nie chciałby Pan nigdy usłyszeć takich odpowiedzi. Pozwoli Pan że zacytuję jedną z wielu " Co !!! ja nie będę zapieprzał z Warszawy do Serocka po dwa worki śmieci". Taki o to obraz obecnie panuje po waszej uchwale. Proszę o przemyślenie tej propozycji i ułatwienie życia osobom de facto pośrednio będących już mieszkańcami miasta Serock.

Odpowiedź:

Pani Kamillo,
w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że zgodnie z art. 3  ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów jest dostępne tylko dla mieszkańców gminy. Z związku z powyższym nie ma możliwości dostarczania do PSZOK odpadów pochodzących od właścicieli działek wykorzystywanych jedynie na cele rekreacyjne. Jednocześnie przypominam, że w przypadku zamieszkiwania nieruchomości letniskowej istnieje możliwość włączenia jej do gminnego systemu odbioru odpadów sprzed posesji, zgodnie z zasadami obowiązującymi stałych mieszkańców Miasta i Gminy Serock. 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Pytanie Robert (23.02.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu
Mam w Maryninie drewniany domek letniskowy. Nie jest on ogrzewany. Znajduje się w nim kominek, który praktycznie nie jest używany, i na pewno nie służy do ogrzewania domu, bo dom jest używany tylko w ciepłych miesiącach. Czy mam składać deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie

Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, w związku z tym wszelkie pytania należy kierować bezpośrednio do tej instytucji, dane kontaktowe znajdują się na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/dane-teleadresowe.

Ze swojej strony zachęcam do skorzystania ze strony https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow, gdzie znajduje się wiele cennych informacji właśnie na temat bazy CEEB.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Pytanie Katarzyna (17.01.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu.

Czy jest możliwość indywidualnego wyliczania stawki za śmieci w przypadku rozliczania gospodarstw domowych znajdujących się w zabudowie wielolokalowej? Razem z mężem i dwuletnim dzieckiem mieszkamy w Serocku trzy lata w 2 pokojowym mieszkaniu o powierzchni 43,5 M2. Z uwagi na małe dziecko i częste korzystanie z wody w związku z covid-19 nasze zużycie od dwóch lat jest na poziomie 17 m3 tak więc stawka za śmieci wynosi 187 zł tak jakby mieszkało w naszym mieszkaniu prawie 6 osób. Nie jest to realne z uwagi na to iż w mieszkaniu dwupokojowym z aneksem kuchennym mieszkanie w trzy osoby nie jest komfortowe a tu mowa o sześciu. Nie jest to sprawiedliwe zarówno z uwagi na to iż w zabudowie jednorodzinnej płacilibyśmy o połowę mniej na znacznie większym metrażu mając dodatkowo śmieci zielone z działki odpady z procesu ogrzewania itp. Liczę na zrozumienie tego iż młode malzenstwo z małym dzieckiem nie jest standardowym Polakiem wg GUSU który zużywa 100 l wody dziennie gdzie dwie osoby są 24h/dobę w mieszkaniu, wstawiane jest trzy razy dziennie pranie, 2x dziennie zmywanie w zmywarce, gotowane obiady, pita woda, nie wspominając o myciu co chwila rąk, nocnika i braniu prysznica przez całą rodzinę. Nie jesteśmy w stanie ograniczyć zużycia bo nie jest to realne na chwilę obecną poza tym płacimy już za to, że zużywamy dużo wody i na to się nie skarzymy. Zniechęca nas fakt iż wybraliśmy Serock jako nasze pierwsze miejsce na ziemi jako rodzina, tu urodziło się nasze dziecko, nie było nas stać na zakup domu, dostaliśmy kredyt na mieszkanie a musimy placic ok 100 zł więcej w każdym miesiacu za coś, za co taka sama rodzina jak nasza też z małym dzieckiem tylko bogatsza bo było ich stać na dom w Serocku. 100 zł w skali roku to 1200 zł, w skali 10 lat to 12 tys zl. To taka różnica że rodzina z domu na 18 urodziny ich dziecka może odłożyć kwotę ok 22 tys i dać dziecku na prezent w dorosłość. My tych pieniędzy nawet nie zobaczymy bo wydamy je jako nadwyżka na śmieci której defakto nie powinniśmy płacić. Licze na zrozumienie jak z wielkim problemem mamy doczynienia jako młoda rodzina i indywidualne potraktowanie naszego przypadku. Wiem o tym że losy mieszkańców blokow są w rękach osób mieszkających w zabudowie jednorodzinnej (rada gminy + Burmistrz) a im wyższe zużycie wody tym wyższe wpływy na gospodarkę odpadami dla gminy, tylko nie rozumiem dlaczego odbywa się to naszym kosztem. Wszyscy powinni być placic w ten sam sposob. Serock nie jest przesypialnia Warszawy i nie dominują tu mieszkania na wynajem, tak aby wprowadzać taki sposób rozliczania śmieci. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani Katarzyno,

w  odpowiedzi na Pani pytanie, informuję iż zgodnie z podjętą w dniu 17 listopada 2021 r. uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 485/XLIII/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 505/XLV/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r., podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach wielolokalowych jest odczyt ilości zużytej wody dokonany przez Zarządcę Wspólnoty lub Administratora Budynku z wodomierza głównego. W związku z powyższym w budynkach wielolokalowych nie istnieje możliwość rozliczeń indywidualnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 6j. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty, w związku z czym podjęto decyzję o połączeniu dwóch metod obliczenia opłaty różnicując je w zależności od rodzaju zabudowy. Stawka za 1 m3 zużytej wody w zabudowie wielolokalowej została obliczona w oparciu o przeciętne normy zużycia wody w gminie (3 m3). Co ważne, iloczyn przeciętnego zużycia wody przez 1 osobę i stawki opłaty daje de facto taką sama opłatę w przeliczeniu na mieszkańca zabudowy wielolokalowej, jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Intencją i założeniem wprowadzanych zmian było, aby pomimo zastosowania różnych metod obliczania wysokości opłaty system był sprawiedliwy i równy dla wszystkich.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Pytanie Konrad 02.01.2022.

Proszę o bardzo pilną interwencję, gdyż nieznany sprawca dokonał zniszczenia nawierzchi ulicy Ogrodowej w Jadwisinie tj. zdarł ubitą nawierzchnię drogi gruntowej w wyniku czego teraz samochody toną w grząskim błocie bez możliwości dalszej jazdy.
Prosze o doprowadzenie drogi do stanu użyteczności publicznej.

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Konradzie, nawierzchnia drogi gruntowej - ul. Ogrodowej w miejscowości Jadwisin jest ujęta w planie bieżącego utrzymania dróg gruntowych w 2022 r. Roboty naprawcze zostaną przeprowadzone na wiosnę br. po całkowitym ustaniu roztopów i osuszeniu gruntu. Na chwilę obecną droga jest przejezdna na całej długości.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Pytanie Wiesław 20.01.2022

Dzień dobry, można prosić o uzasadnienie rezygnacji z odbióru odpadów z działek i posesji nie zamieszkałych na stałe. Z poważaniem Wiesław 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Wiesławie,
zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.  gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  Gminy nie mają natomiast obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Miejska w drodze uchwały. Uchwała (Nr 482/XLIII/2021) o wyłączeniu właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych, została podjęta przez Radę Miejską w Serocku w dniu 17.11.2021 r.  W związku z powyższym właściciele ww. nieruchomości od dnia 1 stycznia 2022 r. są zobligowani do zawarcia umów indywidualnych z firmą odbierającą odpady komunalne, posiadającą wpis do Rejestru Działalności Regulowanej oraz udokumentowania tego faktu poprzez posiadanie dowodów uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zmiany w dotychczasowo przyjętym systemie gospodarowania odpadami spowodowane są faktem, że ilość odpadów odbieranych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest nieadekwatna do wysokości stawki opłaty za ich gospodarowanie, ponoszonej przez właścicieli. Posiadacze nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnosząc roczną opłatę ryczałtową mogli korzystać z gminnego systemu odbioru odpadów na równi z mieszkańcami stałymi, którzy ponoszą znacznie wyższe koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych sprzed ich posesji. Maksymalne stawki opłat nie mogą przekroczyć ściśle określonych wartości, wynikających z art. 6j ust. 3b ww. ustawy, w związku z czym Gmina nie ma możliwości ustanowienia w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, stawek opłat które pokryłyby realny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów sprzed ich posesji. W przypadku zamieszkiwania nieruchomości informuję o możliwości pozostania w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, poprzez złożenie deklaracji D0-1- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.  Wówczas odpłatność za odbiór i gospodarowanie odpadami będzie bazowała na zadeklarowanej liczbie mieszkańców danej nieruchomości. Od 1.01.2022 r. stawka wynosi 33 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Pytanie Grażyna (01.02.2022)

1. Dlaczego opłaty za wywóz odpadów komunalnych są w tym samym miesiącu co opłaty za podatki od działek i nieruchomosci. Dla niektórych jest zbyt duże obciążenie. Najlepiej byłoby opłacać co miesiąc, ale tego w tym systemie nie da się zrobić. Czy to jest jakiś problem z księgowaniem? W dobie drożyzny dobrze byłoby pomoc w ten sposób mieszkańcom.

2. Pisałam już jakiś czas temu w tej sprawie, po co podajemy swój adres e-mail? Żadnych informacji nie otrzymuje. O wszystkich wydarzeniach dowiaduje się już po fakcie. Może lepiej zlikwidować zbieranie e-maili i nie udawać, ze się coś robi.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Grażyno,

Ad. 1 Odpowiadając na pytanie dotyczące terminów płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy podejmuje uchwałę, w której określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z faktem, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak podatki od nieruchomości są pobierane m.in. w drodze inkasa przez inkasentów, zasadnym było ujednolicenie terminów płatności.

    Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

2. Informacje o powodach konieczności podawania zwrotnego adresu e-mail oraz inne zasady działania formularza z pytaniami do Burmistrza dostępne są tutaj: https://www.serock.pl/966,zadaj-pytanie-burmistrzowi-miasta-i-gminy-serock.

Referat Promocji i Wizerunku

 

 

Pytanie Michał (03.02.2022)

Witam mam kilka pytań związanych z Jachranką Nową :

Czy jest planowanie nadać nazwy ulicy która jest prostopadłą do ulicy Wspólnej (Jest to bardzo problematyczne)?
Czy w tej miejscowości będzie kanalizacja i światłowód?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Michale,

odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jachranka informuję, że w najbliższym czasie planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jasnej. Budowa ta umożliwi dalszą rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej w tym rejonie.

Odpowiadając natomiast na pytanie dotyczące budowy światłowodu informuję, iż mieszkańcy sołectwa Jachranka przeznaczyli na ten cel środki pochodzące z tegorocznego funduszu sołeckiego. Pragnę jednocześnie wyjaśnić, że dotychczas Gmina nie była inwestorem budowy w/w sieci, jednak mając świadomość jak ważną rolą w życiu codziennym mieszkańców pełni szybki internet, podjęliśmy rozmowy  z przedstawicielami Orange Polska S.A. oraz innymi operatorami telekomunikacyjnymi, mające na celu wypracowanie rozwiązań umożliwiających szerszą współpracę i współfinansowanie budowy światłowodu ze środków pochodzących z budżetu Gminy. Z pewnością przyśpieszy to przyłączenie większej liczby mieszkańców do łącza internetowego dużej prędkości.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Juwita (17.02.2022)

Dzień dobry,
czy w Gminie jest zakazane rozpalanie ognisk w ogrodach? Nie chodzi o palenie liści, ale rozpalenie ogniska aby zjeść kiełbaskę czy upiec ziemniaki. Jeśli jest zakaz proszę o informację gdzie znajdę uchwałę mówiącą o tym. Z poważaniem Juwita

Odpoiwedź:

Dzień dobry, w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, iż na terenie Miasta i Gminy Serock nie podjęto uchwały zakazującej rozpalania ognisk na terenie prywatnych posesji.

Jednocześnie należy pamiętać o powszechnie obowiązujących przepisach wynikających z Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz o fakcie, że zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zabronione jest spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych jeśli są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Pytanie Andrzej (31.01.2022)


Szanowny Panie Burmistrzu, co powinni zrobić mieszkańcy ul. Starorzecznej w Cuplu, a co właściwe władze gminy, aby w dającej się przewidzieć przyszłości (2-3 lata?) w planach i budżecie gminy znalazły się środki na wyasfaltowanie tej ulicy,
Z poważaniem,
Andrzej

Odpowiedź:


Szanowny Panie Andrzeju,

odpowiadając na Pana pytanie dotyczące możliwości wygospodarowania środków na utwardzenie nawierzchni na ul. Starorzecznej w Cuplu informuję, iż inwestycja polegająca na budowie ul. Starorzecznej nie jest przewidziana w budżecie na 2022 rok, ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W związku z powyższym Pana zapytanie zostanie potraktowane jako wniosek budżetowy i będzie poddany analizie na etapie tworzenia planu finansowego na kolejne lata. Biorąc jednak pod uwagę mnogość zaplanowanych już zadań inwestycyjnych na najbliższy czas, ich priorytet, a także ograniczone możliwości finansowe Gminy, wydaje się małoprawdopodobnym aby zadanie polegające na budowie ul. Starorzecznej w Cuplu znalazło się w planie finansowym na przestrzeni najbliższych 2-3 lat.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Roman (06.02.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu, czy w naszej gminie jest utworzona rezerwa budzetowa?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Romanie,

w budżecie są zaplanowane dwie rezerwy zgodnie z przepisami:

 1. rezerwa ogólna w wysokości 120.000 zł. utworzona na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 2. rezerwa celowa w wysokości 250.000 zł utworzona na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

 

Pytanie Marcin (16.01.2022)

Witam Panie Burmistrzu. Czy w związku z zakończeniem prac kanalizacyjnych na ulicy Jaśminowej w Serocku planowane jest położenie asfaltu lub kostki na tejże ulicy?

Odpowiedź

Szanowny Panie Marcinie,

Odpowiadając na zadane przez Pana pytanie dotyczące budowy utwardzonej nawierzchni na ul. Jaśminowej w Serocku informuję, iż planach inwestycyjnych Miasta i Gminy Serock na najbliższe lata nie znajduje się realizacja takiego zadania.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Przemysław (29.01.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu,
Czy jest w planach położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej w Stasim Lesie? Przy drodze tej jest mnóstwo gospodarstw domowych, droga jest nierówna i pełna dziur.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Informuję, iż w ubiegłym roku została opracowana dokumentacja projektowa dla remontu ul. Słonecznej w Stasim Lesie.
28.01.2022 został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład II edycja.
Termin rozpoczęcia prac budowlanych będzie uzależniony od terminu rozstrzygnięcia naboru.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Rafał (16.01.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu.

W ciągu ostatniego półrocza liczba samochodów elektrycznych w naszej gminie zwiększyła się kilku, lub nawet kilkunastokrotnie.

Szczycę się tym, że w 2019 roku byłem pierwszym kierowcą, który zgłosił się do urzędu po naklejkę dla samochodu elektrycznego EE.

Jestem posiadaczem serockiej kart dużej rodziny i karty Serocczanina. Uruchomiona w 2018 roku ładowarka przy ulicy warszawskiej w tamtych czasach była prawie zawsze wolna. Od czasu do czasu pojawiały się auta zwłaszcza odwiedzające nasze miasto w okresie wiosna-jesień, zwłaszcza w weekendy. Dzisiaj dostać się do gniazda miejskiego jest bardzo trudno.

Jestem dużym zwolennikiem elektryfikacji pojazdów. Każde, nawet najmniejsze zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza powinno być przyjmowane z oklaskami. Ilość dymu z pieców węglowych w okolicy w której mieszkam jest tak duża, że jestem zmuszany do wyłączania wentylacji/rekuperacji, gdyż dym zasysany w godzinach popołudniowo-wieczornych jest tak duży, że w domu mamy zadymienie i nie ma czym oddychać. Dlatego uważam, że nasze miasto powinno promować auta elektryczne w gminie, zwłaszcza, że jest ona położona w tak przepięknej okolicy.

Liczba samochodów elektrycznych w najbliższym czasie na pewno się jeszcze zwiększy. Na pewno gmina także zakupi takie pojazdy np. dla Straży Gminnej. Uważam, ze powinien się Pan zastanowić nad uruchomieniem jeszcze przynajmniej jednego ogólnodostępnego słupka ładującego. Powinien on być ogólnodostępny dla mieszkańców gminy i pojazdów służbowych miasta.

Mam nadzieję, że nie jestem jedyną osobą, która myśli w ten sposób.

Z poważaniem

Odpowiedź:

Szanowny Panie Rafale,

Cieszy nas, że coraz więcej osób decyduje się na posiadanie pojazdu z napędem elektrycznym. Przy wysokich cenach paliw stają się one realną alternatywą dla aut spalinowych. Budującym jest też fakt, iż rośnie wśród mieszkańców świadomość odnośnie problemu zanieczyszczenia powietrza przez szkodliwe dla otoczenia substancje pochodzące nie tylko ze spalania niskiej jakości paliw ogrzewających mieszkania, ale również ze spalin samochodowych. My jako Gmina nieustannie podejmujemy działania mające na celu poprawę jakości powietrza na terenie całej gminy. Poprzez ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi związków chemicznych, degradujących środowisko naturalne i powodujących nieodwracalne w skutkach zmiany klimatyczne, staramy się zapewnić bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój i komfort życia mieszkańców. Dlatego oprócz wsparcia mieszkańców w zakresie wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania, z uwagi na zaobserwowane zwiększone zainteresowanie stacją ładowania pojazdów przy ul. Pułtuskiej w Serocku, analizujemy możliwości wybudowania nowych tego typu urządzeń w innych lokalizacjach oraz określenia zasad z ich korzystania. W ciągu najbliższych 2-3 lat zamierzamy zwiększyć ilość tych stacji na terenie naszej Gminy.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Katarzyna (05.01.2022)

Witam, czy jest możliwość modernizacji ulicy w miejscowości CUPEL ul. Łąkowa chodzi o sam początek ok 100m wjazd i część, która jest nagminnie niszczona przez bobry. Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Katarzyno,

Nawierzchnia drogi gruntowej - ul. Łąkowej w miejscowości Cupel jest ujęta w planie bieżącego utrzymania dróg gruntowych w 2022 r. Wszelkie uszkodzenia spowodowane działalnością bobrów są na bieżąco usuwane. Ponadto Miasto i Gmina Serock rozważy możliwość montażu barier ochronnych w pasie drogowym ul. Łąkowej od strony starorzecza w celu poprawy bezpieczeństwa na początkowym fragmencie drogi.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Pytanie Elżbieta (17.01.2022)


Witam serdecznie. Mam pytanie dotyczące ul. Topolowej Nowa Wieś. Czy w budżecie Gminy jest brane pod uwagę naprawa ulicy Topolowej, ewentualnie w krótkim okresie asfalt. Po obu stronach ulicy jest mnóstwo działek z związku z powyższym jest duży ruch. W okresie szczególnie letnim z związku nawierzchnią unosi się ogromny pył i kurz. Budynki położone blisko ulicy narażone są na silne zabrudzenia i wstrząsy związane z dziurkami w ulicy. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie problemu. Większy ruch jest związany z budową nowych domów. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani Elżbieto,

Odpowiadając na zadane przez Panią pytanie informuję, iż w planach inwestycyjnych Miasta i Gminy Serock na najbliższe lata nie znajduje się zadanie polegające na budowie utwardzonej nawierzchni na ul. Topolowej w miejscowości Nowa Wieś, natomiast działania zakresu bieżącego utrzymania drogi, w tym równanie i uzupełniania ubytków w istniejącej nawierzchni, realizowane są w miarę potrzeb przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Radosław (12.01.2022)

Szanowny Panie Burmistrzu, 
proszę o informację na jakim etapie jest sprawa pozyskania przez Gminę gruntów zarezerwowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie ulicy Cynamonowej. w Maryninie. Zimą, gdy droga jest śliska bardzo niebezpiecznie robi się na pochylonym pod dużym kątem wąskim fragmencie wjazdowym w tą ulicę. Samochody po lodzie zsuwają się w kierunku betonowych słupków. 
Bardzo proszę o zintensyfikowanie działań i jak najszybsze poszerzenie tej drogi, a w trybie pilnym jej "wąskiego gardła". Pozwoli to na zrobienie delikatnego spadku do odprowadzania wody na obie strony drogi, a nie tylko na jedną w kierunku starych betonowych słupków.
Pozdrawiam 
Radek 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie w sprawie poszerzenia ul. Cynamonowej w Maryninie informuję, że zostały podjęte działania zmierzające do nabycia na rzecz gminy terenu niezbędnego dla zapewnienia przedmiotowej drodze normatywnej szerokości, zgodnie z wyznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego parametrami. Pismem z dnia 14.12.2021r. zaprosiliśmy właściciela działki przeznaczonej pod poszerzenie ul. Cynamonowej do rozmowy w niniejszej sprawie. Mam nadzieję, iż podjęte działania pozwolą na uzgodnienie warunków nabycia ww. gruntu pod drogę publiczną, co w dalszej kolejności umożliwi poprawę warunków korzystania z tej drogi. 

 

 • autor: Refeart Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Pytanie - Ryszard (23.12.2021):

Szanowny Panie Burmistrzu,

W odniesieniu do odpowiedzi udzielonej przez Pana Burmistrza na pytanie z dn. 7.11.2021 r. zadane przez Panią Marię, informuję, iż z informacji uzyskanych od przedstawiciela Policji i pracownika Starostwa wynika, że ktoś próbuje wprowadzić Pana w błąd, insynuując jakoby ustawienie znaków z nazwą miejscowości tj. Zegrze/ Jadwisin na istniejącej drodze wymagało zamówienia projektu organizacji ruchu i poniesienia kosztów finansowych przez gminę. Projekt organizacji ruchu sporządza się w zupełnie innych, uzasadnionych przypadkach, ale na pewno nie w przypadku konieczności zwykłego, informacyjnego oznakowania samej nazwy miejscowości. Z całą pewnością nie ma to wpływu na organizację ruchu na tej drodze. Owszem, rozumiem nawet fakt, że jest to okazja do umożliwienia zarobku firmie zewnętrznej, ale podejmując takie decyzje może Pan samego siebie w prosty sposób narazić na zarzuty prowadzenia nieprawidłowej gospodarki finansowej finansami publicznymi, za które Pan de facto jako Burmistrz ponosi przecież pełną odpowiedzialność. Szczerze odradzam Panu branie na siebie takiego ryzyka i narażania się na spore nieprzyjemności ze strony organów kontroli np. z Najwyższej Izby Kontroli. Radzę kierować się zdrowym rozsądkiem i zachować czujność.
Proszę natomiast o odpowiedź na pytanie dotyczące budowy oświetlenia na ul. Ogrodowej w Jadwisinie w kierunku Zegrza. Dlaczego właściwie nie planujecie Państwo jako gmina zapewnienia oświetlenia na tej ulicy ? Z jakich konkretnie powodów odmawiacie ? Średni pełny koszt budowy 1 latarni wynosi ok. 5700 zł, a sam Pan wie, że to ustawowy obowiązek gminy zapewnić oświetlenie na drodze gminnej.
I w tym akurat przypadku wydatkowanie publicznych środków będzie jak najbardziej uzasadnione, a nawet konieczne, może być Pan spokojny.

Życząc Panu i Pana zespołowi zdrowych i radosnych Świąt,
Pozostaję z poważaniem
Ryszard

 ----

Odpowiedź:

Szanowny Panie Ryszardzie,

tablice miejscowości E-17a i E-18a w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, są znakami drogowymi stanowiącymi elementy stałej organizacji ruchu na danej drodze.  

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem albo podmiot zarządzający drogą wewnętrzną. Z kolei § 5 wymienionego wcześniej  rozporządzenia określa co powinien zawierać projekt organizacji ruchu stanowiący podstawę do zatwierdzenia wnioskowanych zmian przez organ zarządzający ruchem na drodze.

Biorąc powyższe pod uwagę zmiana organizacji ruchu na drodze nierozerwalnie wiąże się z koniecznością opracowania projektu zmiany organizacji ruchu.

Odpowiadając na pytanie dotyczące budowy oświetlenia na wskazanym przez Pana odcinku ulicy Ogrodowej w Jadwisinie, pragnę wyjaśnić, iż głównym powodem dla którego nie planujemy w najbliższym czasie realizacji tej inwestycji są ograniczone możliwości finansowe naszej gminy. Sprawiają one, że niestety nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb. Planując nowe inwestycje w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki finansowe na wydatki bieżące, pokrycie toczących się inwestycji oraz tych zaplanowanych już na najbliższe lata. Oczywiście zdajemy sobie sprawę jakie obowiązki w zakresie finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy nakłada na nas ustawa Prawo Energetyczne, dlatego corocznie w miarę możliwości finansowych staramy się wprowadzać do realizacji na lata kolejne nowe tego typu inwestycje. Chciałbym jednak aby Pan miał świadomość, że na terenie Miasta i Gminy Serock jest jeszcze wiele ulic, na których oświetlenie mieszkańcy również czekają. Proszę więc o cierpliwość i wyrozumiałość.  

Pytanie Liliana (03.01.2022)

Dzień dobry, bardzo proszę o informację czy i ewentualnie kiedy, można się spodziewać budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Jadwisinie? Z poważaniem Liliana

 

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Jadwisinie nie jest planowana w najbliższym czasie. Wielkość już rozpoczętych inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Serock na tę chwilę uniemożliwia rezerwację dalszych środków finansowych na tego typu inwestycje.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie Artur (19.12.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu i Panie Przewodniczący

Proszę o podanie terminu w jakim gmina jest w stanie wybudować, a właściwie przedłużyć istniejące oświetlenie dalszej części ulicy Ogrodowej od wysokości Geovity do końca ulicy należącej do gminy ulicy Ogrodowej na odcinku 900 m. Zamieszkujemy przy gminnej ulicy Ogrodowej, gdzie nie ma nawet wodociągu, korzystamy ze studni, niestety zapewnienie oświetlenia nie leży w gestii mieszkańców tylko jest zadaniem gminy. Dotarcie do domów po zmroku jest bardzo niebezpieczne i ogromnie uciążliwe, rankiem o tej porze roku również brak oświetlenia jest bardzo odczuwalny.
Proszę o podanie terminu kiedy gmina ma zamiar przystąpić do realizacji tej niezbyt kosztownej inwestycji?
Pozdrawiam
Artur

Odpowiedź:

Szanowny Panie Arturze,

Odpowiadając na zadane pytanie informujemy, iż w planach inwestycyjnych Miasta i Gminy Serock na najbliższe lata nie znajduje się zadanie polegające na budowie oświetlenia drogowego na wskazanym przez Pana odcinku ul. Ogrodowej. Oczywiście ma Pan rację, że finansowanie oświetlenia dróg gminnych, w tym ich budowa i utrzymanie, mieści się w katalogu zadań własnych gminy. Niestety z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Gminy oraz uwarunkowania techniczne nie jesteśmy w stanie oświetlić wszystkich dróg znajdujących się na terenie naszej Gminy. Priorytetem jest realizacja toczących się inwestycji oraz tych zaplanowanych na najbliższe lata. Niemniej corocznie w miarę zgłaszanych potrzeb oraz posiadanych wolnych środków finansowych analizowane są możliwości wprowadzenia do realizacji  na najbliższe lata nowych inwestycji, w tym oświetleniowych. Prosimy więc o cierpliwość i wyrozumiałość.

Odnosząc się natomiast do poruszonej przez Pana kwestii braku sieci wodociągowej w rejonie  ul. Ogrodowej, pragnę wskazać, iż wyczerpująca informacja w tej sprawie została przedstawiona w odpowiedzi na pytanie Pani Krystyny z dnia 29.11.2021 r.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie- Adam (7.01.2022)

Dzień Dobry! My jako działkowcy zostaliśmy "na lodzie", pytanie jest z goła związane z naszym bytowaniem na terenie gminy (nie wiem czy Urząd jest w posiadaniu takich danych), ale spróbuję - jaką część dochodów gminy stanowią dochody podatkowe od właścicieli działek rekreacyjnych? 

Odpowiedź:

Dzień dobry,

referat PW informuje, iż wpływy z podatku od nieruchomości dostępne są na stronie  https://www.bip.serock.pl/3245,urzad-miasta-i-gminy-serock.W ewidencji podatkowej nie ma możliwości podziału wpływów na dochody podatkowe od właścicieli terenów rekreacyjnych.

 • autor: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Pytanie - Krystyna 29.11.2021

Szanowny Panie Burmistrzu

Czy jest możliwość zejścia jakąś ścieżką rekreacyjną z ul. Słoneczna Skarpa Jadwisin w miejscu gdzie na zakręcie drogi jest zamknięta brama nad sama wodę w rejonie klubu Polonez?
Kiedy gmina zainstaluje latarnie wzdłuż ul. Słoneczna Skarpa i doprowadzi do działek i domów wodociąg ?  

Przydałoby się również kontynuować nawierzchnię na dalszej części tej ulicy w kierunku ulicy Ogrodowej. Czy uwzględniliście Państwo powyższe prace w zadaniach inwestycyjnych na przyszły rok? Podziękowania za ten odcinek ulicy umożliwiający komunikację z Zegrzem.

 

Odpowiedź udzielona w zakresie Referatu PRI

Szanowna Pani Krystyno,

odpowiadając na pytanie o ścieżkę rekreacyjną umożliwiającą przejście pomiędzy wskazanym przez Panią miejscem połączenia ul. Słoneczna Skarpa z ul. Ogrodową w Jadwisinie a brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego w pobliżu klubu Polonez, niestety muszę poinformować, iż na obecną chwilę takiej ścieżki nie ma. Prowadzimy natomiast rozmowy zmierzające do uzyskania prawa do gruntów zlokalizowanych wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego, dzięki czemu możliwe będzie wykonanie brakującego odcinka ścieżki dydaktycznej krajoznawczo-turystycznej pomiędzy Jadwisinem i Zegrzem.  

W odniesieniu do pytania dotyczącego budowy oświetlenia ul. Słoneczna Skarpa oraz budowy wodociągu w tym rejonie informuję, iż Gmina nie planuje w najbliższym czasie realizacji takich inwestycji.

Pragnę nadmienić, iż zakres i plany budowy, jak również rozbudowy sieci wodociągowej reguluje wieloletni plan rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych na lata 2021 – 2025 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr 422/XXXVII/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku. Nie ma tam ujętego zadania związanego z rozbudową sieci wodociągowej  w ul. Szkolnej i budową sieci wodociągowej w ul. Słoneczna Skarpa w Jadwisinie. Zadania te nie ujęte są również dlatego, że stacja wodociągowa zaopatrująca w wodę obecny obszar wsi Jadwisin pracuje na granicy wydajności i nie ma możliwości jej rozbudowy. W planie ujęto rozbudowę sąsiadującego ujęcia w Stasim Lesie, które po rozbudowie przejmie zaopatrzenie w wodę obszaru wsi Jadwisin i pozwoli na rozbudowę obecnego systemu wodociągowego.

Odnosząc się do kwestii budowy nawierzchni wskazanego w pytaniu odcinka ul. Ogrodowej informuję, iż na obecną chwile nie przewidujemy działań w tym kierunku, natomiast działania z zakresu bieżącego utrzymania drogi są realizowane w miarę potrzeb przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. W tym miejscu pragnę zauważyć, że wybudowana pomiędzy Jadwisinem i Zegrzem droga została wykonana w podobnej technologii co istniejący jej odcinek. Jest ona drogą gruntową o ulepszonej kruszywem nawierzchni, ograniczoną dodatkowo krawężnikami.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pytanie - Maria (7.11.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu

Jesteśmy bardzo zadowoleni z powstania nowej drogi na granicy Zegrza i Jadwisina, była bardzo potrzebna. Dziękujemy.
W związku z ostatnia akcja właściwego oznakowania gminy bardzo prosimy o zapewnienie na nowej, przedłużonej drodze o nazwie Słoneczna Skarpa:

 1. Oznakowania granicy miejscowości znakiem drogowym Jadwisin i Zegrze z obu kierunków jazdy.
 2. Oznakowania drogi jako szlaku turystycznego dla rekreacji pieszo-rowerowej turystów. Właściwie w całym Jadwisinie i Zegrzu brak odpowiednich tabliczek o przebiegu szlaku rowerowego.
 3. Ustawienia znaku ograniczenia prędkości do 30 km.
 4. Zapewnienie na terenie Jadwisina i Zegrza w centralnych punktach oznakowania dla turystów kierunku i odległości do największych atrakcji turystycznych Gminy i zabytków tj. Zalew Zegrzyński, Pałac Radziwiłłów w Jadwisinie, Dworek Szaniawskiego, Pałac w Zegrzu, Forty Zegrze, Porty Jadwisin, Port Zegrze.
  Podpowiem, ze można zaktywizować do pracy w tym celu serocki referat Promocji Gminy.

  Panie Burmistrzu, czy jest szansa na poprowadzenie wzdłuż drogi Słoneczna Skarpa profesjonalnej ścieżki rowerowej dla szlaku turystyki rowerowej, takiej jaka znajduje się wzdłuż drogi w Serocku, może kilku ławek dla pieszej turystyki i nawet starych urządzeń do ćwiczeń siłowych służących rekreacji ?

  Panie Burmistrzu, czy jest Pan przekonany, ze droga jest już na pewno ukończona, bo nie ma wzdłuż nowej drogi chodnika ?

  Gorąco pozdrawiam i życzę milej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

  Maria


Odpowiedź:

Odpowiedź w zakresie referatu PRI:

Szanowna Pani Mario,
odpowiadając na zadane przez Panią pytania w pierwszej kolejności pragnę wyjaśnić, że budowa połączenia drogowego pomiędzy miejscowościami Jadwisin i Zegrze została już zakończona.Zapewniam, że chociażdroga nie posiada chodnika, została zaprojektowanai wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mogą z niej korzystać zarówno piesi, rowerzyści, jak również zmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego.

W kwestii budowy ścieżki rowerowej uprzejmie informuję, iż prowadzimy rozmowy zmierzające do uzyskania prawa do gruntów zlokalizowanych wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego, dzięki czemu możliwe będzie wykonanie brakującego odcinka ścieżki dydaktycznej krajoznawczo-turystycznej pomiędzy Jadwisinem i Zegrzem. W związku z tym nie przewidujemy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż nowo powstałej drogi. Rowerzyści mogą się po niej poruszać na zasadach właściwych dla dróg niewyposażonych w ścieżki oraz pasy ruchu dla rowerów. W tym przypadku wydaje się, że takie rozwiązanie nie będzie stwarzać zagrożenia dla poszczególnych uczestników ruchu drogowego.

Ustosunkowując się natomiast do propozycji zainstalowania przy drodze urządzeń do ćwiczeń oraz ławek chcę wyjaśnić, że pas drogowy nie jest dobrym miejscem na umieszczenia tego typu infrastruktury, zwłaszcza przy ograniczonej jego szerokości, gdzie w/w elementy małej architektury znajdując się przy krawędzi jezdni stwarzałyby zagrożenie dla użytkowników drogi.

Odpowiedź w zakresie MGZGK:

Odnośnie oznakowania granicy miejscowości znakiem drogowym Jadwisin i Zegrze (znaki E-17a, E-18a) Miasto i Gmina Serock rozważy możliwość montażu ww. oznakowania w przyszłym roku.

Wprowadzenie powyższego oznakowania wymaga zmiany projektu stałej organizacji ruchu oraz niezbędnych uzgodnień z organami zarządzającymi ruchem tj. Starostwem Powiatowym i Powiatową Komendą Policji w Legionowie.

Na nowo wybudowanym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h (teren zabudowany), na chwilę obecną nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych ograniczeń.

Oznakowanie atrakcji i szlaków turystycznych na terenie Gminy - zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej dla Miasta i Gminy Serock - jest planowane,  ale ze względu na zakres prac wprowadzane będzie w przestrzeni publicznej etapami. Z czasem elememty oznakowania wprowadzone zostaną także na wspomnianym odcinku drogi.

Pytanie – Maciej (18.12.2021)

Na działce rekreacyjnej we wsi Łacha pomieszkujemy z żoną od maja do października. W pozostałych miesiącach nie produkujemy żadnych odpadów. Proszę o wskazanie logicznych powodów, dla których mielibyśmy wnosić opłaty całoroczne.
Jesteśmy gotowi podpisać odpowiednią umowę z dniem 1.01.2022.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Macieju,
godnie z podjętą w dniu 17.11. br. Uchwałą Rady Miejskiej  Nr 482/XLIII/2021 właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z dniem 1 stycznia 2022 r. zostają wyłączeni z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych.  

W związku z powyższym właściciele ww. nieruchomości będą zobligowani do zawarcia umów indywidualnych z firmą odbierającą odpady komunalne, posiadającą wpis do Rejestru Działalności Regulowanej oraz udokumentowania tego faktu poprzez posiadanie dowodów uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów mających przełożenie na faktyczny okres użytkowania nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Rejestr podmiotów posiadających wpis do RDR jest dostępny w poniższym linku:

https://www.bip.serock.pl/3092,wywoz-nieczystosci-plynnych-i-stalych-wykazy-przedsiebiorcowPytanie - Milena (1.11.2021)

Droga Jadwisin Zegrze już jest gotowa, brak oświetlenia i chodnika, ale to i tak wspaniale, gdyż teraz skręcając w kierunku Zalewu koło Jednostki w Zegrzu Płn. mamy do domu na ul. Słoneczna Skarpa w Jadwisinie tylko 1,5 km, a nie jak dotychczas na około przez cały Jadwisin jadąc Szaniawskiego i Szkolna mieliśmy aż 5 km. Oszczędzamy codziennie 7 km w obie strony jadąc do pracy. Super droga i do przystanku w Zegrzu od samego Zalewu Zegrzyńskiego mamy piękny spacer na 1,5 km czy to pieszo, rowerem czy nawet autem. Powstała wspaniała droga łącząca Zegrze z Jadwisinem. Przydałaby się jeszcze wzdłuż drogi taka profesjonalna ścieżka rowerowa jaka w naszej gminie ma tylko Serock niestety :( i kilka ławek i może urządzenia do ćwiczeń po drodze, w końcu to droga służąca poza komunikacja, głównie rekreacji wszystkich mieszkańców i przyjezdnym turystom.
Czy możemy liczyć na taką ścieżkę rowerową asfaltową i latarnie ?

Dziękujemy i pozdrawiamy.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Mileno,
odpowiadając na zadane przez Panią pytanie w pierwszej kolejności pragnę wyjaśnić, iż założeniem projektowym dla wspomnianej inwestycji było wybudowanie połączenia drogowego umożliwiającego mieszkańcom przejście i przejazd pomiędzy miejscowościami Jadwisin i Zegrze - bez konieczności korzystania z drogi krajowej 61. Ze względu na założone na etapie projektowania natężenie ruchu poszczególnych grup uczestników ruchu na przedmiotowej drodze przyjęliśmy, że ruch pieszy będzie się odbywał w sposób typowy dla dróg nie posiadających chodnika.

Ustosunkowując się do propozycji zainstalowania przy drodze urządzeń do ćwiczeń oraz ławek chcę wyjaśnić, że pas drogowy nie jest dobrym miejscem na umieszczenia tego typu infrastruktury, zwłaszcza przy ograniczonej jego szerokości, gdzie ww. elementy małej architektury znajdując się przy krawędzi jezdni stwarzałyby zagrożenie dla użytkowników drogi.

W kwestii budowy ścieżki rowerowej uprzejmie informuję, iż prowadzimy rozmowy zmierzające do uzyskania prawa do gruntów zlokalizowanych wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego, dzięki czemu możliwe będzie wykonanie brakującego odcinka ścieżki dydaktycznej krajoznawczo-turystycznej pomiędzy Jadwisinem i Zegrzem. W związku z tym nie przewidujemy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż nowo powstałej drogi. Rowerzyści mogą się po niej poruszać na zasadach właściwych dla dróg niewyposażonych w ścieżki oraz pasy ruchu dla rowerów. W naszej ocenie, założone na etapie projektowania natężenie ruchu pojazdów nie będzie stwarzać zagrożenia dla rowerzystów.

Odpowiadając natomiast na pytanie dotyczące budowy oświetlenia na wskazanej powyżej drodze informuję, iż w najbliższym czasie nie planujemy realizacji takiego zadania.

Pytanie - Leszek (14.12.2021)

Dzień dobry Panu.
Otrzymałem z gminy zawiadomienie o zaprzestaniu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe z dniem 01.01.2022 r. (Łacha). Na stronie internetowej urzędu znajduje się wykaz "Podmioty posiadające wpisy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Serock." Przedmiotowy wykaz jest nieaktualny, niektóre podmioty nie wykonują na terenie gminy tego typu świadczeń z zakresu odbioru odpadów komunalnych. Sprawdziłem dwa podmioty z tej listy i otrzymałem odpowiedź, że nie na terenie gminy Serock nie prowadzą takiej działalności( dotyczy działek letniskowych).
Czy nikt z urzędu nie może zaktualizować tej listy. Jako właściciel działki letniskowej proszę o niezwłoczne uregulowanie tej sprawy.
Działek letniskowych na terenie gminy jest bardzo dużo, czy nie można na stronie urzędu zamieścić informacji jakie są stawki na odbiór odpadów do domków letniskowych i który faktycznie podmiot je realizuje na terenie gminy Serock.
Czy każdy właściciel działek letniskowych musi wykonać ileś tam rozmów telefonicznych aby uzyskać podstawowe informacje z zakresu realizacji przez wskazane podmioty i jakie są opłaty.
Co w przypadku gdy od kilku lat nikt na działce nie przebywa (zerowe zużycie wody, prądu).brak jakichkolwiek odpadów.
Pozdrawiam Leszek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Leszku,
informuję, iż zgodnie z art 9c. ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uzyskiwany jest na wniosek podmiotu, który zamierza odbierać odpady komunalne na terenie danej gminy. Usunięcia przedsiębiorcy z prowadzonego przez Burmistrza RDR również dokonuje się na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku. Burmistrz nie ma zatem możliwości odgórnego usunięcia z RDR  podmiotów, które nie zwróciły się do niego z oficjalnym wnioskiem, a w obecnej chwili nie świadczą usług odbioru odpadów na terenie gminy.

Nadmieniam, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 3b ww. ustawy  to na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek utrzymania czystości i porządku na nieruchomości, poprzez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Burmistrz jest w tym przypadku organem kontrolnym, który sprawuje nadzór nad realizacją ustawowo nałożonych na właścicieli nieruchomości obowiązków i nie ma możliwości ingerencji w ustalane przez podmioty zewnętrzne wartości stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Pytanie - Kamil (7.12.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
Uprzejmie informuje, ze jadąc droga krajowa nr 61 od strony Zegrza po prawej stronie jest ustawiony wprowadzający w błąd kierowców znak poziomy z informacja, ze w tym miejscu kończy się miejscowość ,,Jadwisin", która w tym punkcie właśnie się zaczyna. Zapewne pomyłka drogowców z GDDKIA. Następnie na wysokości przed zjazdem z krajówki 61 jadąc nadal w kier. Północnym po prawej stronie drogi już w Jadwisinie na wysokości zakrętu z Warszawskiej w ul. Akacjowa z drogi krajowej 61, jest znak informujący - ,,Jadwisin 2 km", a już po chwili, za kilka metrów przy drodze serwisowej, która przechodzi w ul. Akacjowa z kolei został ustawiony znak ,,Jadwisin".
Komiczna zaiste sytuacja.

Proszę o podjęcie czynności zmierzających do oznakowania miejscowości zgodnie ze stanem faktycznym oznaczonym na mapach.

Łączę pozdrowienia
Kamil

Odpowiedź:

Szanowny Panie Kamilu,
opisane przez Pana oznakowanie pionowe znajduje się w pasie drogowym drogi krajowej nr 61. Zarządcą ww. drogi jest  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.  W związku z powyższym Pana uwagi zostaną przekazane do właściwego zarządcy drogi.

Pytanie – Wiesława (8.12.2021)

cd. kanalizacja Jachranki też , w roku 2014 otrzymaliśmy taką informację ,
Po opracowaniu projektu i zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy możliwe będzie rozpoczęcie budowy.
a teraz co polskie piekiełko , kilka osób (ul. Jasna) wstrzymuje kanalizację , proszę przedstawić im koszt podłączenia " na własną rękę ) może to ich przekona , a jeśli się nie zgodzą to te punkty podłączeń należy pominąć a zrealizować zgody większości !

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że znana jest nam sytuacja  związana z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jasnej w Jachrance. Mając to na względzie, Gmina jeszcze raz wyśle pisma do mieszkańców w przedmiotowej sprawie. Po otrzymaniu odpowiedzi ponownie przeanalizujemy zasadność budowy infrastruktury kanalizacyjnej w ulicy Jasnej w Jachrance. Jeśli większość mieszkańców zadeklaruje chęć przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, Gmina podejmie działania zmierzające do zrealizowania przedmiotowej inwestycji.

 

Pytanie – Kamil (2.12.2021)

Panie Burmistrzu, postuluję o zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia sesji rady miejskiej w trybie on-line, a dokładnie o wyposażenie radnych w kamery komputerowe, słuchawki i ewentualnie modemy internetowe, które umożliwią radnym połączenie audiowizualne. Nieupublicznianie swojego wizerunku przez radnych podczas sesji jest nie tylko niezgodne z prawem ale także wyrazem braku szacunku dla mieszkańców i osób biorących udział w sesji. Nikt z nas nie chce zastanawiać się czy pan x faktycznie uczestniczy w sesji i na ile się w nią angażuje. Nie wierzę i nie chcę przyjmować do wiadomości argumentów, że radni nie mają potrzebnego sprzętu. Ponad dwa lata trwającej pandemii, to chyba wystarczający czas, żeby ich w niezbędny sprzęt wyposażyć, prawda?
Proszę także nie używać argumentu o słabym łączu, ponieważ mieszkam we wsi, w której mamy chyba najgorsze możliwe warunki teletechniczne a jednak musiałem zakupić sprzęt do pracy zdalnej i wszystko działa sprawnie.
Bardzo proszę nie tyle o odpowiedź co o wyposażenie państwa radnych w sprzęt i przekazania Panu Przewodniczącemu prośby o przygotowanie regulaminu dla radnych uczestnictwa w sesji on-line.

Pozdrawiam
Kamil

Odpowiedź:

Szanowny Panie Kamilu,
odpowiadając na Pana zapytanie informuję, iż radni Rady Miejskiej w Serocku posiadają sprzęt audiowizualny w postaci tabletu z dostępem do Internetu, który umożliwia wykorzystanie obrazu (wizerunku) i dźwięku podczas udziału w sesji zdalnej. W zależności od lokalizacji wspomnianego sprzętu w trakcie sesji, jakość połączenia uzależniona jest od zasięgu sieci komórkowej. Przy słabej jakości połączenia, wyłączenie obrazu może gwarantować jedyny sposób na uczestnictwo danej osoby w spotkaniu. Niestety Urząd nie ma wpływu na wybór miejsca, z którego radni łączą się do zdalnej sesji i nie może zagwarantować odpowiedniego połączenia ze względu na to, że sesje nie odbywają się stacjonarnie w siedzibie Urzędu. Jednocześnie informuję, iż przekażę Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Serocku prośbę o przygotowanie regulaminu uczestnictwa w sesji on-line dla radnych.

Pytanie - Andrzej (6.12.2021)                                                                                

Szanowny Panie Burmistrzu moje pytanie brzmi, czemu straż miejska przejeżdżając obok samochodów zaparkowanych w niewłaściwym miejscu w wyznaczonej i oznakowanej strefie zamieszkania nie reaguje ? Dodam , że właściciele / użytkownicy aut siedzą w tym czasie w środku albo stoją obok. Z tego co się orientuje znak D40 pozwala na zaparkowanie w wyznaczonym do tego miejscu. Sytuacja powtarza się nagminnie. Czy można dawać wiecznie pouczenia ?

Odpowiedź:                                                                        

Szanowny Panie Andrzeju,
odpowiadając na Pana zapytanie informuję, że Straż Miejska nie pozostaje obojętna na łamanie przepisów ruchu drogowego.

Nie miej jednak sytuacja opisana przez Pana mogła się zdarzyć. Proszę więc o wskazanie czasu i miejsca zaistniałej sytuacji tak, abym mógł wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do strażników, którzy dopuścili się tego zaniedbania.

W przypadku zaobserwowania przez Pana sytuacji niewłaściwego parkowania auta lub też innych wykroczeń proszę o zgłoszenie telefoniczne

(Straż Miejska w Serocku tel. 603 873 290), podejmiemy interwencję, a w stosunku do sprawcy wyciągniemy konsekwencje przewidziane prawem.

Pytanie – Anna (6.12.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
Z jednej z ostatnich Uchwał Gminy wynika, że od początku 2022 roku Gmina nie będzie zajmowała się odbiorem śmieci z posesji "letniskowych". Właściciele działek letniskowych również płacą podatki do Gminy (często są to wyższe kwoty niż w przypadku podatków od właścicieli nieruchomości całorocznych - mieszkalnych). Dlaczego więc mają sami zajmować się znalezieniem firmy odbierającej śmieci, a następnie pilnowaniem i upominaniem się, jeżeli śmieci nie będą odebrane. Jednocześnie obawiam się, że koszt odbioru przez różne prywatne firmy będzie dużo wyższy, w porównaniu z obecnymi stawkami. Do tej pory zryczałtowany koszt odbioru śmieci gwarantował odbiór wszystkich śmieci, niezależnie od ich ilości. Nie wyobrażam sobie, aby teraz płacić za odbiór śmieci za każdy wystawiony worek. Dotyczy to zwłaszcza śmieci zielonych. Gmina powinna zapewnić odbiór śmieci wszystkim mieszkańcom, niezależnie od statusu nieruchomości i niezależnie od ilości śmieci. Jestem pewna, że nowe zasady spowodują znaczne zwiększenie liczby śmieci w lasach, przy drogach, na przystankach autobusowych. Palenie śmieci jest zabronione, co więc mamy z nimi zrobić, jeżeli nie będzie zapewniony odbiór śmieci w "normalnej", niewygórowanej cenie? Bardzo proszę o odpowiedź.
Anna z Kani Nowej.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.  gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  Gminy nie mają natomiast obowiązku odbierania odpadów komunalnych  z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Miejska w drodze uchwały. Uchwała (Nr 482/XLIII/2021) o wyłączeniu właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych, została podjęta przez Radę Miejską w Serocku w dniu 17.11.2021 r.  W związku z powyższym właściciele ww. nieruchomości od dnia 1 stycznia 2022 r. będą zobligowani do zawarcia umów indywidualnych z firmą odbierającą odpady komunalne, posiadającą wpis do Rejestru Działalności Regulowanej oraz udokumentowania tego faktu poprzez posiadanie dowodów uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zmiany w dotychczasowo przyjętym systemie gospodarowania odpadami spowodowane są faktem, że ilość odpadów odbieranych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest nieadekwatna do wysokości stawki opłaty za ich gospodarowanie, ponoszonej przez właścicieli. Posiadacze nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnosząc roczną opłatę ryczałtową mogli korzystać z gminnego systemu odbioru odpadów na równi z mieszkańcami stałymi, którzy ponoszą znacznie wyższe koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych sprzed ich posesji. Maksymalne stawki opłat nie mogą przekroczyć ściśle określonych wartości, wynikających z art. 6j ust. 3b ww. ustawy, w związku z czym Gmina nie ma możliwości ustanowienia w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, stawek opłat które pokryłyby realny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów sprzed ich posesji.

Nadmieniam, iż pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będą przeprowadzać kontrole dotyczące sposobu gromadzenia odpadów komunalnych na danej nieruchomości, co zredukuje ryzyko pozostawiania ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Pytanie – Krzysztof (6.11.2021)

Witam
Proszę o odpowiedź, czy planowana jest inwestycja kanalizacji na nowo powstałej ulicy Przyjaznej ( w Sercku)? Budowanych jest tam 29 domów w zabudowie szeregowej. Każdy z nich ma swoje szambo. Przy tak dużej zabudowie wręcz niezbędne jest przyłącze kanalizacyjne.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,
w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w przyszłym roku Gmina planuje zlecić opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w Serocku, na odcinku od ulicy R. Traugutta do obwodnicy.  W trakcie opracowywania projektu zostanie przeanalizowana techniczna możliwość podłączenia  nieruchomości ul. Przyjaznej do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Po opracowaniu projektu i zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy możliwe będzie rozpoczęcie budowy. Planuję się, że budowa głównych kanałów sanitarnych rozpocznie się nie wcześniej niż w 2024 roku. Należy również zwrócić uwagę, że w przypadku budowy 29 domów w zabudowie szeregowej przy ulicy Przyjaznej wskazane byłoby zgłoszenie się Inwestora do Gminy w celu omówienia warunków ewentualnego podłączenia ww. budynków do sieci kanalizacji sanitarnej.

Pytanie – Maryla (3.12.2021)

Dzień dobry,
proszę o odpowiedz czy ulica Słoneczna Skarpa i ulica Ogrodowa oznaczone w SIP kolorem żóltym to ulice należące do gminy ?
Dziękuję za ustalenie.
Maryla

Odpowiedź:

Dzień dobry,
w Systemie Informacji Przestrzennej (https://serock.e-mapa.net/) przebieg ul. Słoneczna Skarpa w Jadwisinie (ozn. kolorem żółtym w SIP) pokrywa się z działką nr 111/287, która stanowi własność osób fizycznych, natomiast przebieg ul. Ogrodowej w Jadwisinie (ozn. kolorem żółtym w SIP) pokrywa się z działką nr. 96/1, która stanowi własność osób fizycznych, częściowo z działką nr 96/2, będącą we władaniu gminy, przecina w poprzek działkę nr 100, która stanowi własność osoby fizycznej oraz pokrywa się w części z działkami nr 88/2 i 90, które stanowią własność gminy.

Docelowo przebieg drogi ul. Ogrodowej zabezpieczony jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego po działkach nr 88/2 i 90 (własność gminy) oraz działce nr 86/6 (własność Skarbu Państwa w użytkowaniu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie).

 

Pytanie- Jacek (5.10.2021)

Dzień dobry,

Mam pytanie, czy możliwe byłoby zbadanie przez Urząd Gminy potencjału polepszenia dojazdu do szkoły podstawowej w Zegrzu od strony drogi krajowej nr 61. Aktualnie dojazd ten jest na tyle wąski, że uniemożliwia bezpieczne mijanie się z pojazdami jadącymi z przeciwka. Skutkiem tego utrudnienia pojazdy zjeżdżają bądź na pas zieleni, bądź na chodnik, który z założenia powinien służyć do ruchu pieszego (nomen omen, chodnik również jest w opłakanym stanie, przypuszczalnie przez nadmierne obciążenie ruchem pojazdów).

Drugie pytanie dotyczy dojścia, bądź potencjalnego dojazdu od strony ul. Oficerskiej. Sytuacja jest równie niekomfortowa. Nawierzchnia drogi i chodnika również jest w opłakanym stanie.
Obydwie drogi swoim stanem i parametrami wydają się nie podążać za obecnymi standardami, nie mówiąc o minimalnym zapewnieniu komfortu czy bezpieczeństwie pewnie kilkuset dzieci i rodziców, którzy codziennie korzystają z tych dróg. Wydaje się, że podjęcie działań w tym przedmiocie może mieć zdecydowane poparcie naszej społeczności.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,
Odnosząc się do przedstawionego problemu dojazdu do Szkoły Podstawowej w Zegrzu chciałbym Pana zapewnić, iż jest on nam znany i pracujemy nad tym, aby go rozwiązać. Analizujemy możliwość poprawienia dojazdu do szkoły od strony drogi krajowej nr 61, jak również prowadzimy działania zmierzające do przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego od strony ul. prof. J. Groszkowskiego. Zgodnie z naszą koncepcją budowy ul. Oficerskiej w miejscu istniejącego ciągu pieszego prowadzącego do szkoły planowane jest wybudowanie dwukierunkowej jezdni wraz z chodnikiem, oświetleniem i parkingiem przy szkole, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort korzystających z drogi dzieci jak i ich rodziców. Realizacja tego zadania została przewidziana po zakończeniu inwestycji związanej z rozbudową przedszkola, do którego ul. Oficerska jest również drogą dojazdową.                

Pytanie – Arto (14.09.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu, czy sprawa "zabijania", "mordowania" drzew w Zegrzu przez Lake House nie powinna być z urzędu zgłoszona do prokuratury? Na dzień dzisiejszy 5 jesionów zrzuciło liście i usycha, każdy z nich ma nawiercenia pni w dolnej części drzewa do wstrzykiwania trujących substancji. Proszę o pilną interwencję.

Odpowiedź:
W odpowiedzi na zadane pytanie Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuję, że w przedmiotowej sprawie wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne i prowadzone jest w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej w trybie art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Jednocześnie informuję, że Komisariat Policji w Serocku prowadzi oddzielne postępowanie w sprawie naruszenia zakazów obowiązujących na obszarze chronionego krajobrazu poprzez wykonanie nawiertów w korzeniach drzew i wlanie nieznanej substancji, która spowodowała obumarcie 15 drzew stanowiących zadrzewienie nadwodne

Pytanie – Elżbieta (7.11.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu
Jestem Mieszkanką Marynina przy ulicy Cedrowej . Deweloper sprzedał nam dom ze służebnością w ulicy Cedrowej i przekazał że gmina przejmie tą ulicę proszę o podanie przybliżonej daty przejęcia

Odpowiedź:

Szanowna Pani Elżbieto,
poruszona przez Panią kwestia dość często pojawia się w pytaniach mieszkańców. Nowobudowane osiedla deweloperskie, a do takich zaliczyć należy zabudowę powstałą wokół ul. Cedrowej w Maryninie, powstają w całości jako inicjatywa prywatna i taki też charakter mają drogi zapewniające dostęp do poszczególnych budynków. Niezmiernie ważne jest, aby kwestię ewentualnego przejęcia takiej drogi przez gminę każdorazowo weryfikować w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, bowiem często jest to argument nadużywany przez sprzedawców nieruchomości, oferujących domy i działki na sprzedaż, mający podnosić ich atrakcyjność.

Gmina nie posiada planów co do przejęcia ulicy Cedrowej. Jest to droga gruntowa, nieurządzona, nieuwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Marynina, jako droga publiczna. Gmina zarządza niezwykle rozbudowaną siecią dróg, z których wiele posiada nawierzchnię gruntową i wymaga znacznych nakładów finansowych na utrzymanie, bądź budowę nowych nawierzchni. W tej sytuacji decyzje o przejmowaniu kolejnych takich ulic podejmowane są z daleko idącą ostrożnością.

Pytanie – Krzysztof (16.10.2021)

Panie Burmistrzu,
chciałbym dowiedzieć się, czy zamierza Pan zainterweniować w sprawie dotyczącej tego w jaki sposób została zbudowana nieukończona jeszcze ul. Kuligowskiego.
Od strony miejsc parkingowych budynku wielorodzinnego (Wspólnota Mieszkaniowa Traugutta) ulicę wyłożono płytami ażurowymi i wąskim chodnikiem. Samochody, które już parkują przy tym chodniku blokują dostęp do nieruchomości właścicielom miejsc parkingowych, uniemożliwiając im wyjazd z miejsc parkingowych. Na ulicy nie ustawiono zakazu parkowania od tej strony ulicy.
Całkowicie niezrozumiałe dla mnie jest to dlaczego przy miejscach parkingowych ustawiono te płyty. Płyty te nie łączą się z żadną drogą, nie dają zatem możliwości bezkolizyjnego wyjazdu z zatok parkingowych.
Dlaczego zamiast tych płyt po drugiej stronie ulicy nie wykonano ogólnodostępnych zatok parkingowych, które mogłyby służyć mieszkańcom domów jednorodzinnych po przeciwnej stronie ulicy?
Czy zamierza Pan zainterweniować w tej sprawie i czy po wykonaniu ulicy będzie planowana od razu jej przebudowa?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,
trwająca na obecną chwilę budowa ulicy Kuligowskiego realizowana jest na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z wytycznymi inwestora czyli Miasta i Gminy Serock, natomiast nad prawidłowym przebiegiem prac z ramienia Urzędu czuwa inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie z założeniami projektowymi została już wykonana asfaltowa nawierzchnia drogi oraz chodnik zlokalizowany po jej wschodniej stronie. Dla zapewnienia dojazdu do miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdłuż budynku wielorodzinnego została wykonana jezdnia manewrowa z płyt betonowych EKO. Jezdnię główną oddziela od jezdni manewrowej opaska z kostki betonowej mająca na celu oddzielenie elementów pełniących różne funkcje. Opaska ta nie pełni funkcji ciągu pieszego, a jezdnia manewrowa nie służy do parkowania pojazdów.

Kwestia parkowania pojazdów w ciągu ul. Kuligowskiego regulowana będzie poprzez ustawione zgodnie projektem stałej organizacji ruchu oznakowanie pionowe zabraniające postoju pojazdów, z wyjątkiem przeznaczonych do tego miejsc znajdujących się poza pasem drogi gminnej.  

Podsumowując powyższe, z uwagi na fakt, iż na etapie przygotowania inwestycji nie była planowana budowa dodatkowych miejsc postojowych  wciągu ul. Kuligowskiego, nie przewidujemy takich działań w późniejszym czasie.  

Pytanie – Krzysztof (14.11.2021)

Witam
Proszę o odpowiedź dlaczego Serockie Inwestycje Samorządowe nie korzystają z programu Karta Serocczanina ?

Odpowiedź:

Spółka Serockie Inwestycje samorządowe jest partnerem  programu Karta Serocczanina.

Karta upoważnia dla zniżki wpisowego min. podczas imprez sportowo – rekreacyjnych takich jak Bieg Wojciechowy czy Bieg Niepodległości oraz przy Półkoloniach na sportowo.

Wysokość zniżki uwzględniona jest zawsze w regulaminie wydarzenia.

O partnerach programu można przeczytać na stronie www.serock.pl w zakładce  dla mieszkańca – karta serocczanina.

Służymy zawsze informacją pod numerem telefonu 22 782 73 50

Pytanie – Katarzyna (13.10.21)

Szanowny Panie Burmistrzu,
związku z dynamicznym rozwojem Gminy i zwiększającej się liczby ludności, proszę o informacje o stanie placówek oświatowych na terenie Gminy, a przede wszystkim ilość miejsc w żłobkach oraz przedszkoli.

Proszę również o informację o planach inwestycyjnych związanych z budową nowych publicznych żłobków oraz przedszkoli.
Dziękuję

Pytanie – Katarzyna (4.11.2021)

Ponawiam swoje pytanie zadane w dniu 13.10.2021 roku odnośnie aktualnych żłobków na terenie Gminy Serock oraz dalszych planów inwestycyjnych w tym zakresie. Niestety, do dnia dzisiejszego nadal nie otrzymałam odpowiedzi.

Odpowiedź:

Szanowna Pani  Katarzyno,
Informacja o placówkach oświatowych na terenie Gminy, zawarta jest na stronie www.oswiata.serock, w zakładce aktualności/informacje o realizacji zadań oświatowych. W najbliższym czasie zostanie zamieszczona także informacja za rok szkolny 2020/2021.


Jeśli chodzi o ilość miejsc w żłobkach niepublicznych, przedstawia się ona następująco:

- „Wesoły Zakątek” Serock ul. Wyzwolenia 31 – 40 miejsc

- „Magiczny Las” Stasi Las ul. Jutrzenki 7 – 19 miejsc

- dzienny opiekun „Daliowy Domek” Serock ul. Daliowa 1 – 5 miejsc.


W kwestii dotyczącej planowanych inwestycji w zakresie budowy żłobków i przedszkoli:

- na 2022 r planowane jest zakończenie inwestycji polegającej na rozbudowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, w wyniku której powstanie nowoczesna część przedszkolna składająca się z 5 sal wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi;

- na lata 2022 – 2023 planowana jest przebudowa budynku przedszkola w Zegrzu, w wyniku której powstanie część przedszkolna składająca się z 4 sal wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz część żłobkową, składająca się z dwóch sal przeznaczonych na pobyt dzieci.

Pytanie – Elżbieta (13.10.2021)

Panie Burmistrzu
Kiedy Pan zamierza pobudować latarnie na ulicy Słodkiej w Serocku ?

Odpowiedź:

Szanowny Pani Elżbieto,
odpowiadając na zadane przez Panią pytanie informuję, iż planach inwestycyjnych Miasta  i Gminy Serock na najbliższe lata nie znajduje się zadanie polegające na budowie oświetlenia ulicy Słodkiej.  

Pytanie – Zuzanna (15.10.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,

Proszę o podanie terminu kiedy będziemy mieli możliwość skorzystania z nowobudowanej drogi z Zegrza do Jadwisina ( ul. Słoneczna Skarpa) ? Czy nawierzchnia drogi będzie odpowiednia do jazdy rowerem ? Mam na myśli czy nie będzie tumanów kurzu w momencie przejazdu aut i jednoczesnej jazdy rowerem czy tez odbywania spacerów ? Realizacja tej drogi to bardzo potrzebna mieszkańcom inwestycja. Czy w Zegrzu na wysokości zjazdu na Jachrankę trasa 61 jest prawda, ze ma powstać stacja paliw i market?
Pozdrawiam
Zuzanna

Odpowiedź:

Szanowny Pani Zuzanno,
odpowiadając na pytanie dotyczące realizacji połączenia drogowego ul. Ogrodowej i ul. Słonecznej Skarpy w Jadwisinie z ul. Juzistek w Zegrzu, pragnę poinformować, iż inwestycja ta dobiegła końca. Z utwardzonej kruszywem naturalnym drogi mogą już bezpiecznie korzystać piesi, rowerzyści, jak również zmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego. Rodzaj materiału, z którego została wykonana  nawierzchnia drogi, w warunkach normalnego użytkowania i przy zachowaniu odpowiedniej kultury jazdy kierowców nie powinien powodować większych uciążliwości związanych z pyleniem. Proszę mieć jednak na uwadze, iż nie jest to jezdnia asfaltowa tylko ulepszona droga gruntowa, więc pewne niedogodności w trakcie jej użytkowania pojawiać się mogą. Mimo to jesteśmy przekonani, że inwestycja spełni Państwa oczekiwania i umożliwi nie tylko przejazd między miejscowościami Jadwisin i Zegrze bez konieczności korzystania z drogi krajowej nr 61, ale będzie także sprzyjać uprawianiu turystki pieszo-rowerowej przez mieszkańców Gminy oraz odwiedzających ją gości.

W kwestii budowy stacji paliw i marketu pobliżu skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z drogą powiatową ul. Zegrzyńską w miejscowości Jadwisin informuję, że na dzień udzielania niniejszej odpowiedzi nie posiadamy informacji dotyczących planów powstania wskazanych powyżej inwestycji.

Pytanie - Adam (3.10.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu bardzo prosiłbym o naprawę w miarę możliwości nawierzchni drogi ul. Pogodna Serock.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Adamie,
nawierzchnia ul. Pogodnej na pograniczu Serocka i Wierzbicy, została naprawiona poprzez punktowe uzupełnienie wybojów i ubytków kruszywem. Roboty zostały przeprowadzone na przełomie października/listopada br.

Pytanie – Przemysław  (3.10.20212)

Jestem współwłaścicielem działki przy ulicy Cicha 5 Kania Nowa .Ja i moi sąsiedzi z całej ulicy chcielibyśmy zapytać się o możliwość zamontowania latarni przy naszej ulicy. Zabudowania znajdują się tylko po jednej stronie drogi. Druga strona to las. Na naszej ulicy jest bardzo ciemno. Jest kilka osób na naszej co mieszkają cały rok albo większość roku. Myślę ze zamontowanie latarni było by dobrze dla naszego bezpieczeństwa. Proszę o podpowiedz jakie kroki wszyscy mieszkańcy powinniśmy podjąć do załatwienia naszej sprawy.

Dziękuję i pozdrawiam. Przemysław

Odpowiedź:

Szanowny Panie Przemysławie,

odpowiadając na zadane pytanie informuję, iż nie planujemy w najbliższym czasie budowy oświetlenia ulicy Cichej w miejscowości Kania Nowa. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że oświetlenie drogi znacząco poprawiłoby bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, lecz ograniczone możliwości finansowe Gminy sprawiają, że nie jesteśmy w stanie realizować wszystkich zgłaszanych przez Państwa potrzeb. Planując inwestycje w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki finansowe na wydatki bieżące, pokrycie toczących się inwestycji oraz tych zaplanowanych już na najbliższe lata. Niemniej zapewniam, że w miarę posiadanych wolnych środków będziemy analizować możliwości wprowadzenia do realizacji przedmiotowej inwestycji w kolejnych latach.

Jednocześnie chciałbym wskazać, iż wnioskowana przez Państwa budowa oświetlenia jest to idealna przestrzeń do wykorzystania środków z funduszu sołeckiego - czyli środków finansowych wyodrębnianych corocznie w budżecie Gminy, zagwarantowanych dla sołectw na wykonanie inwestycji służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. To mieszkańcy danego sołectwa znają najlepiej potrzeby swojego otoczenia i często są inicjatorami różnych ważnych przedsięwzięć.  Ponieważ o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na rok 2022 mieszkańcy Kani Nowej już zdecydowali, zachęcam do podjęcia takiej inicjatywy w latach następnych. Wykonanie w ramach tych środków dokumentacji projektowej z pewnością pomoże przyspieszyć budowę oświetlenia ul. Cichej  w latach kolejnych.

Pytanie – Wiesława (29.09.2021)

Pytanie dotyczy terminu realizacji projektu kanalizacji w miejscowości Jachranka, mija już 7 lat od wykonania tego projektu, wydano pieniądze a temat " leży ".

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że realizację projektu sieci kanalizacji obejmującego Borową Górę, Dosin, Skubiankę, Jachrankę i Izbicę planowaliśmy wykonać przy udziale środków Unii Europejskiej. Niestety przedmiotowego dofinansowania nie otrzymaliśmy. Z tego względu Gmina postanowiła podzielić zadanie na mniejsze odcinki i budować ze środków własnych w miarę możliwości finansowych. Inwestycję planowaliśmy zacząć od Jachranki, natomiast ze względu na nieduże zainteresowanie mieszkańców ul. Jasnej przyłączeniem swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, Gmina odstąpiła od budowy tego odcinka i zaczęła realizację projektu od innego fragmentu.

Jednocześnie informuję, że Gmina ponownie wyśle zapytanie do mieszkańców ulicy Jasnej w Jachrance z prośbą o zadeklarowanie chęci przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Otrzymane informacje zwrotne będą podstawą do ponownej analizy zasadności realizacji inwestycji w tym rejonie. 

Pytanie - Aleksander (31.10.2021)

Od prawie miesiąca mam nieformalny parking na trawie przed posesją ks. F. Kuligowskiego 3.
Nie spotkałem do tej pory żadnej reakcji ze strony straży miejskiej. Czy w Serocku parkujemy gdzie nam pasuje???

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
odpowiadając na pytanie dotyczące nielegalnego parkingu przy ul. Kuligowskiego w Serocku, w sąsiedztwie posesji nr. 3  informuję, że przedmiotowa działka stanowi własność Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Teren ten nie posiada oznakowania zakazującego parkowania pojazdów. Sytuacja ta jest przejściowa. Ze względu na modernizację ul. Kuligowskiego mieszkańcy budynku wielorodzinnego znajdującego się przy tej ulicy zostali czasowo pozbawieni miejsca do parkowania swoich aut.

Zapewniam, że inwestycja ta jest na ukończeniu i z chwilą oddania drogi do użytku znikną parkujące auta przy Pańskiej posesji.

 

Pytanie – Stanisław (17.10.2021)

Witam. Mieszkam przy ulicy Brzozowej 3 na pograniczu Borowej Góry i Dosina. Moje pytanie: czy trzeba zgłaszać osobiście chęć przyłączenia posesji do planowanej kanalizacji a jeśli tak to komu i gdzie. Pozdrawiam :)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana wiadomość informuję, że budowa sieci kanalizacji w ul. Brzozowej będzie miała miejsce na odcinku od ulicy Zegrzyńskiej do skrzyżowania z ulicą Oliwkową / Polną. Planowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowany został w systemie grawitacyjnym. Z uwagi  na ukształtowanie terenu oraz rzędne istniejącej komory w ulicy Zegrzyńskiej nie ma technicznych możliwości w systemie grawitacyjnym objęcia projektem nieruchomości położonej przy ulicy Brzozowej 3 w Borowej Górze.

Odpowiedź na pytania dotyczące ul. Cynamonowej w Maryninie.

1. Pytanie – Katarzyna (24.09.2021)

Jestem mieszkanką Marynina ul. Cynamonowa. Problem dotyczy ulicy przy której mieszkam. Jest ona bardzo wąska, piaszczysta i pełna nierówności - brak możliwości ruchu w obydwa kierunki. Po deszczu wyjazd z ulicy jest mocno utrudniony ze względu na błoto i głębokie dziury zalane wodą. Ruch pieszych staje się niemożliwy.

Moje pytanie:

Kiedy zostanie poszerzona i utwardzona nawierzchnia ul. Cynamonowej?

2. Pytanie – Radek (04.10.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
jako mieszkaniec ulicy Cynamonowej w Maryninie, zwracam się z prośbą od doprowadzenie do właściwej szerokości tej ulicy na jej początkowym etapie od strony drogi asfaltowej.
Z rozmów sąsiedzkich wiem, że to właśnie gmina miała się tym już dawno zająć tzn. pozyskaniem do tego celu fragmentu działki od naszych sąsiadów przy wjeździe na ul. Cynamonową.

Obecny stan rzeczy znacznie utrudnia nam życie. Idąc z dzieckiem w wózku przeciskamy się obok wjeżdżających samochodów a wysokimi zaroślami. Natomiast samochodem nie możemy wyjechać z tej ul. jak ktoś wjedzie od strony drogi asfaltowej.
Rodzi to niebezpieczne sytuacje i nie powinno trwać dłużej. Dodatkowo ten wąski fragment drogi jest w bardzo złym stanie co naraża nas na uszkodzenia samochodów tzn. niejednokrotnie po opadach deszczu istniejące koleiny spowodowały ściągnięcie pojazdu na betonowe słupki ogrodzenia.

Bardzo proszę o szybkie rozwiązanie tego, jakże ważnego dla nas problemu.
Pozdrawiam Radek

Odpowiedź:

Szanowni Państwo,
odpowiadając na powyższe pytania pragnę poinformować, iż podjęliśmy działania zmierzające do nabycia przez Gminę gruntów zarezerwowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie ulicy Cynamonowej. Do osiągnięcia pełnej szerokości pasa drogowego konieczne jest wydzielenie działki na poszerzenie drogi z przyległej nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, a następnie przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy. Po przeprowadzeniu tych procedur droga zostanie poszerzona.

W kwestii poprawy stanu nawierzchni ul. Cynamonowej informuję, iż Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, przeprowadzi jesienią br. na ww. drodze prace naprawcze.

Roboty będą polegały na wyrównaniu i profilowaniu nawierzchni drogi oraz na uzupełnieniu najbardziej zdegradowanych (zaniżonych) fragmentów kruszywem, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu przejazdu ul. Cynamonową (zwłaszcza na jej wąskim odcinku od strony drogi powiatowej).

Pytanie – Kamil (14.10.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu
Jakiś czas temu jeden z mieszkańców Serocka poruszał kwestię zagrożeń stwarzanych przez pojazdy parkujące wzdłuż ulicy Traugutta, przy skrzyżowaniu z ulicą Polna. To co się teraz tam dzieje i bez reakcji Straży Miejskiej powoduje, że powstające niebezpieczeństwo jakiegoś wypadku jest bardzo duże. Pojazdy parkują po obu stronach drogi, niszcząc tym samym infrastrukturę pobocza chłonnego po stronie sadu (róg Traugutta - Polna). Ponadto parkowanie niemal na samym skrzyżowaniu sprawia ogromne trudności w ruchu drogowym. Dodatkowo właściciele pojazdów organizują sobie na drodze naprawy swoich pojazdów, zawracanie pojazdami nie zawsze z zachowaniem ostrożności w ruchu. Czy można na to spokojnie patrzeć? Po pytaniu Pana Andrzeja w tej kwestii można było zauważyć małą poprawę oraz przejeżdżający czasami patrol Straży Miejskiej. Teraz to już jest wolna amerykanka. Należy również zauważyć, że niedługo mogą pojawić się opady śniegu i wówczas praktyczna szerokość drogi znacznie się zmniejszy (brak możliwości zsunięcia przez pług śniegu na pobocze). I nie można pisać (uprzedzając zapewne pańską odpowiedź), że ulice Nodzykowskiego czy też Kuligowskiego są w remoncie. Bezpieczeństwo i przepisy obowiązują bez względu na wszystko. Również wspomniane we wcześniejszym pytaniu (Pan Andrzej) 1,5 m dla pieszych. To tylko teoria.
Pozdrawiam
Kamil

Odpowiedź:        

Odpowiadając na Pana pismo w sprawie niewłaściwego parkowania aut na ul. Traugutta i Polnej w Serocku przyznaję Panu rację. Niewątpliwie brak miejsc do parkowania jest problemem naszego miasta. Rozrastające się  miasto, zwiększająca się liczba ludności a tym samym też pojazdów stanowi problem. Nie jest to jednak żadne wytłumaczenie, nie jest też tłumaczeniem remont sąsiednich ulic. Zapewniam Pana, że Straż Miejska dołoży wszelkich starań, aby w miejscu tym chodnik był dla pieszych a pas jezdni dla właściwego ruchu pojazdów. W stosunku do właścicieli aut parkujących w sprzeczności z przepisami kodeksu drogowego zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.

Pytanie – Rafał (6.09.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu !

Od roku jestem mieszkańcem Borowej Góry, przy ul. Pastelowej. Moje pytanie dotyczy możliwości położenia nawierzchni na ulicy Pastelowej. Czy to utwardzonej (kamienistej)                              a najlepiej asfaltowej. Dzisiaj jest sytuacja dramatyczna, zwłaszcza po deszczach lub też roztopach, samochody grzęzną w błocie itd. Jaka jest szansa na takie wsparcie z Pana strony. Osobiście wysoce doceniam Pana starania w polepszenie życia mieszkańców gminy.
Łączę wyrazy szacunku i życzę wszystkiego dobrego w działalności zawodowej Pana jak również pracowników urzędu.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Rafale,

pragnę podziękować za słowa uznania dla naszych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców Gminy. Niestety na obecną chwilę Gmina nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości stanowiących ul. Pastelową, umożliwiającego realizację przedmiotowej inwestycji. Do momentu ewentualnego przejęcia ul. Pastelowej przez Gminę obowiązek dbania o stan techniczny drogi spoczywa na jej właścicielach.

 

Pytanie – Marcin (8.09.2021)

Dzień dobry
Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie jest projekt gazyfikacji Łachy i Gąsiorowa?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, iż gestorem sieci gazowej na obszarze całej Gminy, jak również inwestorem przygotowującym projekt gazyfikacji miejscowości: Łacha i Gąsiorowo jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oczywiście motywujemy i wspieramy działania Spółki w kierunku rozwoju sieci gazowej na terenach Gminy, zwłaszcza tych zlokalizowanych po drugiej stronie rzeki Narew, ale to od inwestora zależy obszar i zakres inwestycji oraz podjęcie decyzji o jej rozpoczęciu. Dlatego w celu uzyskania aktualnej informacji dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania należy zwrócić  bezpośrednio do Polskiej Spółki Gazownictwa.

 

Pytanie – Andrzej (25.09.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu chciałbym się dopytać kiedy jest planowane egzekwowanie prawa o ruch drogowym w Jadwisinie na Szkolnej?
Ulica Szkolna w Jadwisinie od początkowego numeru do końca ogrodzenia SP w Jadwisinie jest oznaczona znakiem strefa zamieszkania. W strefie zamieszkania obowiązuje zakaz parkowania. Niestety są osoby które parkują na terenie tej ulicy stwarzając zagrożenie dla pieszych (dzieci idących do szkoły) gdyż jest duży ruch na tej ulicy. Wielokrotnie widziałem jak Policja i Straż Miejska widząc tak zaparkowane auta nie reagowała. Poproszę o interwencję i o egzekwowanie prawa które wprowadziła tam Gmina.

Odpowiedź:

Witam,
odpowiadając na Pana zapytanie dot. egzekwowania przepisów ruchu drogowego – niewłaściwego parkowania samochodów na ul. Szkolnej w Jadwisinie informuję, że Straż Miejska w Serocku nie pozostaje obojętna na tego typu proceder.

W dniu 27.09.2021r. strażnicy podjęli interwencję na tej ulicy po zgłoszeniu telefonicznym. Ujawnili trzy pojazdy zaparkowane przy posesji (odcinek oznaczony strefą zamieszkania). Sprawca został pouczony (art. 41 kw), przeprosił i obiecał, że sytuacja tego typu nie powtórzy się.

W przypadku zaobserwowania niewłaściwego parkowania proszę o kontakt telefoniczny ze Strażą Miejską na nr. 603 873 290 – interwencja zostanie podjęta niezwłocznie.

 

Pytanie - Marta (8.09.2021)

Bardzo proszę o informację kiedy jest zaplanowana budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jutrzenki w Stasim Lesie? Na ulicy położone jest przedszkole oraz ok 30 domów jednorodzinnych i budują się kolejne domy. Przy okazji budowy kanalizacji można by było uregulować stan prawny drogi w tym przekazanie wydzielonych poboczy pod drogę. Z uwagi na coraz wiekszą liczbę osób zamieszkujących ul. Jutrzenki bardzo proszę o potraktowanie jako priorytetowej.
pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jutrzenki w Stasim Lesie nie jest planowana w najbliższym czasie. Podłączenie tej ulicy do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wiązałoby się z koniecznością uwzględnienia większego obszaru z uwagi na ukształtowanie terenu, rzędne istniejących kanałów sanitarnych i najprawdopodobniej potrzebę budowy przepompowni ścieków. Natomiast wielkość już rozpoczętych inwestycji z zakresu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta i Gminy Serock na tę chwilę uniemożliwia rezerwację dalszych środków finansowych na tego typu inwestycję.

 

Pytanie – Rafał (06.09.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu !
Od roku jestem mieszkańcem Borowej Góry, przy ul. Pastelowej. Moje pytanie dotyczy możliwości położenia nawierzchni na ulicy Pastelowej. Czy to utwardzonej (kamienistej) a najlepiej asfaltowej. Dzisiaj jest sytuacja dramatyczna, zwłaszcza po deszczach lub też roztopach, samochody grzęzną w błocie itd. Jaka jest szansa na takie wsparcie z Pana strony. Osobiście wysoce doceniam Pana starania w polepszenie życia mieszkańców gminy.
Łączę wyrazy szacunku i życzę wszystkiego dobrego w działalności zawodowej Pana jak również pracowników urzędu.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Rafale,
dziękuję za wyrazy szacunku i miłe życzenia.

W odpowiedzi na pytanie w sprawie naprawy nawierzchni ul. Pastelowej w miejscowości Borowa Góra nie mam jednak informacji, jakich Pan zapewne oczekiwał. Burmistrz Miasta i Gminy, jako zarządca dróg gminnych, ma obowiązek realizacji zadań, które mają na celu utrzymanie, remont oraz budowę dróg będących własnością gminy lub zaliczonych do kategorii dróg gminnych.

Z uwagi na to, iż gmina nie jest ani właścicielem przedmiotowej drogi, ani Burmistrz nie jest jej zarządcą, nie ma podstaw prawnych, aby przeznaczać środki publiczne na utrzymanie, remont czy budowę drogi prywatnej. W zaistniałej sytuacji obowiązek dbania o stan techniczny drogi - ul. Pastelowej, spoczywa na jej właścicielach.

Pytanie – Anna (13.09.2021)

Witam serdecznie,
otrzymaliśmy informację o wznowieniu programu basenowego w Szkole Podstawowej jednakże nie ma instruktora. Dzieci przez pandemię i tak są do tyłu z zajęciami fizycznymi. Wszystko spadło na rodziców a braki i wady postawy będą większe. Czemu nie zbadano sytuacji wcześniej zanim podpisywaliśmy deklarację tylko teraz kiedy dzieci już powinny korzystać z basenu. Zaraz znowu nas zamkną i tyle skorzystają nasze dzieci. Pogłębia się depresja nie tylko u dzieci. Sądzę, że warto działać wcześniej niż czekać do ostatniej chwili. Jeśli coś się wprowadza to rozumiem, że wszystko jest dograne a nie dopiero na etapie załatwiania. Tak to możemy czekać kolejny rok ☹️. Mam nadzieję, że naszej gminie leży na sercu dobro naszych dzieci i szybko znajdzie się instruktor.
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
uruchomienie programu nauki pływania wiąże się ze skoordynowaniem kilku obszarów, które pozwolą na ustalenie harmonogramu zajęć. Nauka pływania jest zajęciem pozalekcyjnym, którego termin realizacji można zaplanować po ustaleniu tygodniowego planu obowiązkowych zajęć uczniów, dostępności w tym czasie pływalni oraz instruktorów pływania/nauczycieli wychowania fizycznego, którzy także w tym czasie mogą podjąć dodatkową pracę.

Pomimo wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu programu nauki pływania, realizowania zajęć na basenie w Stanisławowie Pierwszym przez szkółkę pływacką i działań planistycznych prowadzonych ze znacznym wyprzedzeniem, tym razem natrafiliśmy na problemy wcześniej nienapotykane na tę skalę.

Z trudem, ale udało nam się pozyskać kadrę dla przeprowadzenia zajęć nauki pływania, dla wnioskowanych do programu 2 grup zajęciowych - 30 uczestników - na basenie w hotelu „Warszawianka”, w Jachrance. Pierwsze zajęcia zaplanowane są na 20 września 2021r. Zakładany pierwotny termin realizacji programu to: 13.09.2021r. – 8.12.2021r.

Pytanie - Jacek (24.08.2021)

Dzień dobry,
Czy była by taka możliwość aby po wschodniej stronie Drogi Krajowej 61 w miejscowości Jadwisin, równolegle do ulicy Spacerowej, powstały ekrany akustyczne?

Aktualnie ekrany usytuowane są na tym odcinku tylko po stronie zachodniej, co powoduje, że cały hałas odbija się w kierunku ulic: Spacerowa, Cyprysowa, Szaniawskiego, Przy Parku, Parkowa, Profesora Tutki, Jabłoniowa, Żeglarska. Tym samym, niemalże połowa miejscowości Jadwisin żyje w ciągłym hałasie.

Na początku sierpnia został dobudowany odcinek ekranów wzdłuż DK61 na wysokości ul. Promyka w Stasim Lesie, dlatego nie jest to nie możliwe do realizacji, uwzględniając ewentualną budowę kolei.
Proszę o informację co trzeba zrobić aby powyższy problem został rozwiązany. Jak powinna wyglądać procedura wnioskowania o powyższe przedsięwzięcie?

Na wiosnę tego roku jeden z mieszkańców ulicy Jabłoniowej w Jadwisinie rozpoczął inicjatywę zbierania podpisów w tej sprawie, natomiast aktualnie nie ma kontaktu z tym człowiekiem, tym samym inicjatywa umarła.
Jeszcze raz proszę o pomoc w sprawie.

Pozdrawiam,

Jacek.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,
obowiązek przestrzegania wymagań w zakresie ochrony przed hałasem emitowanym w związku z eksploatacją drogi krajowej nr 61 spoczywa na jej zarządcy - Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, do którego należy skierować wniosek dotyczący budowy ekranów akustycznych.

Mając na uwadze Pana prośbę zwróciliśmy się do zarządcy drogi o podjęcie działań mających na celu obniżenie poziomu hałasu komunikacyjnego i zmniejszenie przez to uciążliwości związanych z intensywnym ruchem drogowym na przedmiotowym odcinku drogi krajowej. Niemniej, zasadnym będzie aby mieszkańcy także skierowali wniosek w tej sprawie bezpośrednio do GDDKiA.

Pytanie – Agnieszka ( 10.08.2021)

Witam. Moje pytanie dotyczy projektu "SŁONECZNY SEROCK", co z nim dalej? Czy ruszyły jakieś prace bo nic na ten temat nie mogę znaleźć. Dziękuję.

Odpowiedź:

Spółdzielnia energetyczna „Słoneczny Serock” została formalnie założona, jednak nie powstała nadal instalacja wytwarzająca energię elektryczną dla potrzeb spółdzielni. Spółdzielnia obecnie oczekuje na rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, proces ten niestety jest dość czasochłonny ale jest wyłącznie formalnością. Uzyskanie wpisu w KRS umożliwi rozpoczęcie faktycznej działalności spółdzielni. Równocześnie trwają prace przygotowujące teren pod przyszłą instalację – w toku jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, wykonano szereg badań podłoża na składowisku odpadów, gdzie w ramach rekultywacji dawnego składowiska ma zostać staraniem samej spółdzielni i spółdzielców wykonana instalacja produkująca energię elektryczną. Harmonogram prac powinien pozwolić na uruchomienie instalacji w pierwszej połowie 2022 roku

Pytanie - Anna (23.07.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu
proszę o wskazanie kto zabrał urządzenia do siłowni dla dorosłych z placu zabaw w Maryninie, które były tam przed jego modernizacją i gdzie one teraz są. Zamontowanych tylko kilka nowych urządzeń nie nadają się do ćwiczeń dla dorosłych, są to zabawki dla dzieci, nie mają żadnego oporu. Proszę o ich natychmiastowy zwrot, zakupione były z publicznych pieniędzy. Ponadto plac zabaw wygląda w niektórych miejscach jak opuszczona działka, tylko piach, chwasty, bez trawnika, gorzej niż był przed modernizacją, dobrej ziemi i nasion trawy zabrakło, czy zginęły podczas remontu?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
w związku z modernizacją placu zabaw w Maryninie dokonano likwidacji urządzeń, których stan techniczny budził zastrzeżenia. Te z nich, których stan był zadowalający zostały wykorzystane przy realizacji nowego zagospodarowania.

Odnosząc się do trawników  informuję, że w miejscach narażonych na dużą ekspozycję słońca i intensywne użytkowanie, młody trawnik istotnie miał trudności z utrzymaniem się. Niemniej wykonawca w ramach zadania został zobowiązany do odtworzenia trawnika w porze jesiennej.

Pytanie- Krzysztof (8.07.2021)

Witam, UM instaluje oświetlenie LED na terenie miasta, ale czy sprawdza czy ono spełnia swoją funkcję tzn. oświetla teren czy nie tonie w drzewach i jest bezużyteczne? Np. najdalsza na ul. Oleńki?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,
realizując inwestycje oświetleniowe staramy się unikać kolizji z istniejącym drzewostanem. Niemniej ze względu na ograniczone możliwości zagospodarowania przestrzeni pasa drogi wynikające w szczególności z umieszczonej w jego granicach infrastruktury technicznej, zachodzi czasami konieczność zlokalizowania punktu świetlnego w pobliżu drzew. Oczywiście zwracamy uwagę aby w momencie budowy oświetlenia, jak również w trakcie dalszej jego eksploatacji gałęzie drzew znajdujących się w pasie drogi nie ograniczały pola świecenia opraw i jeżeli zajdzie taka potrzeba to je  podcinamy. Tego typu zabieg zostanie także wykonany we wskazanej przez Pana lokalizacji.

Pytanie: Jadwiga Anastasja(7.07.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu
Jestem mieszkanką Stasiego Lasu ul. Pałacowa 9 od 6 lat. Realizacja Wariantu I i lub II projektowanej trasy kolejowej będzie miała wpływ na moje życie. W WARIANCIE I linia kolejowa przebiega m.in. przez ulicę Pałacową . Czy moja nieruchomość w tym przypadku będzie podlegała wykupowi? I w jakim terminie po zatwierdzeniu inwestycji ? Wariant II - Proszę o informację , w jakiej odległości planowana inwestycja będzie przebiegała od mojego domu ? Czy poziom hałasu będzie analizowany tylko pod kątem planowanej kolei, czy też będzie brana pod uwagę kumulacja hałasu kolei i istniejąca droga dwupasmowa ? Czy w przypadku realizacji wariantu II , tj. usytuowania kolei w minimalnej odległości od mojego domu , gdy zmaleje tym samym jego wartość , a ja nie będę w stanie tam żyć ( zamieszkałam w tym pięknym miejscu , by cieszyć się życiem na zbliżającej się emeryturze) , przewidywana jest rekompensata w przypadku sprzedaży nieruchomości z tytułu utraty wartości na skutek zrealizowanej inwestycji. Jednocześnie pragnę wskazać ,że nieruchomość w Stasi Lesie ul. Pałacowa 9 , tuż za moim domem na której planowany jest wariant II, jest nieruchomością zadrzewioną na której gniazdują ptaki, jak również żyją sarny, lisy , wielokrotnie widziane są łosie...w jaki sposób zostanie zabezpieczone to naturalne środowisko w trakcie i po inwestycji. Jestem gotowa dostarczyć liczne nagrania ze śpiewem ptaków. Z poważaniem Jadwiga Anastasja

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
zaprezentowane wstępne warianty podlegają modyfikacjom tak aby minimalizować ich wpływ na zabudowę i ewentualne sąsiedztwo. Na przestrzeni prowadzonego procesu konsultacyjnego widać, że najmniejsze koszty generuje trasowanie kolei wzdłuż drogi krajowej. Pozwala to ująć jej oddziaływanie w korytarzu już zanieczyszczonym hałasem przez drogę krajową. Tego typu inwestycja może być szansą na poprawę klimatu akustycznego, poprzez zastosowanie dodatkowych lub innych rozwiązań ograniczających hałas. Oddziaływanie hałasowe linii, ponieważ będzie ona przeznaczona do ruchu osobowego, będzie niewspółmierne do tego co powoduje droga krajowa. Trasowanie linii we wspólnym korytarzu z drogą pozwala również uniknąć ryzyk związanych z dalszym dzieleniem środowiska inwestycjami liniowymi, które mogą być barierą dla migrujących zwierząt. Obecnie szukamy rozwiązania, które pozwoli połączyć linię i drogę w sposób najmniej inwazyjny dla sąsiedztwa, np. prowadząc oba szlaki komunikacyjne na pewnej długość w jednym śladzie (dwupoziomowo).

Prowadzone konsultacje służą zebraniu głosów takich, jak Pani głos i zaproponowaniu tu, gdzie tylko to będzie możliwe, rozwiązań przeciwdziałających zagrożeniom, które Pani wskazuje. Jednocześnie podkreślam, że nadal nie został wybrany wariant rekomendowany do realizacji, gdyż nastąpi to po zakończeniu prac nad studium w październiku br.

Pytanie Marek (20.07.2021)

Panie Burmistrzu, na spotkaniu w Borowej Górze obiecał Pan za tydzień czwarty wariant, a nie mogę go odnaleźć wśród wcześniejszych wariantów. Jeżeli ma powstać czwarta propozycja, to ankieta powinna być zmodyfikowana lub zmieniona. Ponadto po zaznaczeniu w obecnej ankiecie odpowiedzi, że żaden wariant mi nie odpowiada, konieczność zaznaczenia w ostatnim pytaniu któregoś przebiegu trasy i dopiero możliwość wysłanie ankiety jest nielogiczna. Ankieta jest przez to zmanipulowana tak, żeby można było wskazać najbardziej popularne rozwiązanie. Ankieta powinna być niezwłocznie zaktualizowana i nabrać cech rzetelności. pozdrawiam i oczekuje odpowiedzi.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku,
modyfikowany wariant II, na odcinku Zegrze Południowe – Serock, został zaprezentowany na stronach internetowych gminy w dniu 22 lipca.

Ankieta jest prowadzona od początku konsultacji i jej obecna zmiana mogłaby przekreślić odpowiedzi na inne istotne zadane w niej pytania. Fakt, że wariant został zmodyfikowany w związku z występującymi emocjami społecznymi powoduje, że pytanie o preferowany przez mieszkańców wariant będzie miało charakter pomocniczy. Całość procesu konsultacyjnego będzie oceniana w toku prac nad dokumentem i ankieta nie będzie w tym momencie jedynym narzędziem służącym do jego oceny, a ważne będzie jak postrzegane są proponowane rozwiązania przez mieszkańców.

Pytanie - Piotr (15.07.2021)

Pytanie: 1/-Panie Burmistrzu czy Pana obowiązkiem jest zadbanie o spokojne życie mieszkańców i środowiska naturalnego czy też popieranie lobby biznesowego deweloperów ,PKP itd i inne .

2/-Czy rozumie Pan ,że ludzie żyjący w tym rejonie chcą tylko ciszy i spokoju ,nie chcą zagęszczenia budowami , nowymi trasami , linią kolei ,szlabanów ani obwodnicy aglomeracji warszawskiej od strony południowej Serocka -po prostu nie chcą (SAN SEROCKA) ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze

Realizacja linii kolejowej na terenie gminy Serock jest przedsięwzięciem znakomicie wpisującym się w cele, które Pan wymienia, jak spokojne życie mieszkańców i troska o środowisko naturalne. Osoby transport szynowy jest o wiele cichszy dla sąsiedztwa niż droga tak obciążona, jak nasza droga krajowa nr 61/62. Transport szynowy daje szanse na najszybsze, najczystsze i najbezpieczniejsze przemieszczanie się wszystkim zainteresowanym, dlatego tak ważne jest, abyśmy wspólnie wypracowali propozycje trasy kolejowej najmniej ingerujące w prywatną własność i na tym koncentrują się nasze wysiłki. Ta inwestycja, jak niewiele innych o których rozmawialiśmy w ostatnim czasie, służy przede wszystkim interesowi całej naszej społeczności, a nie wybranym jej grupom.

Fakt, że Serock i okolice tak chętnie wybierany jest jako miejsce zamieszkania, powoduje, że na naszym terenie pojawia się coraz więcej osób, ze swoimi potrzebami i interesami. Linia kolejowa jest odpowiedzią na rosnące potrzeby i stojącą w miejscu przepustowość dróg. Idąc dalej, bierne przyglądanie się jak wzrasta obciążenie naszych dróg, bez szukania alternatywnych środków transportu będzie potęgować zanieczyszczenie naszego środowiska. Kwestia realizacji obwodnicy aglomeracji jest niestety przedsięwzięciem, które niesie ze sobą znacznie większe zagrożenia dla naszej społeczności, dlatego też w tej kwestii staramy się mówić wspólnym głosem z innymi samorządami i wymóc na osobach decyzyjnych zmianę wstępnie formułowanych propozycji rozwiązań jej przebiegu.

Pytanie – Agnieszka (14.07.2021 )

Dzień Dobry,
czy jest planowana budowa kanalizacji w Ludwinowie Zegrzyńskim od Borowej Góry w stronę Szadek / wzdłuż ulicy Nasielskiej/

Odpowiedź:

Szanowana Pani Agnieszko,

W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że w wieloletnim planie finansowym Gminy na lata 2021-2026 nie ma przewidzianej budowy sieci kanalizacji w ulicy Nasielskiej w Ludwinowie Zegrzyńskim.

Pytanie – Krzysztof (27.06.2021)

Panie Burmistrzu,
czy mógłby Pan zająć się sprawą parkowania na ul. Polnej. Chodzi mi o parkowanie na przejściu dla pieszych (ul. Polna 40), albo przy samym przejściu, parkowanie na łuku (Polna 14-20), które zmusza kierowców przekraczania podwójnej ciągłej i naraża na niebezpieczne sytuacje. Może wystarczy po prostu postawić zakaz parkowania i zwiększyć liczbę patroli straży miejskiej / policji. :Przy wspomnianym przejściu dla pieszych brakuje także progów zwalniających (są one dużo wcześniej) i kierowcy jeżdżą tutaj z ogromnymi prędkościami. Mieszka tu dużo dzieci i naprawdę czasem jest bardzo niebezpiecznie, szczególnie przy skrzyżowaniu Polnej z Kuligowskiego. Chciałbym także zwrócić uwagę na drzewa na ul. Polnej, po prostu zahaczają one o linie napowietrzne i światłowodowe, należałoby je przyciąć.

Z góry dziękuję

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,

Sprawa niewłaściwego parkowania i przekraczania dozwolonej prędkości przez kierowców na ul. Polnej w Serocku została przekazana do Straży Miejskiej w celu wzmożenia kontroli.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym można zaparkować pojazd w odległości  nie mniejszej niż 10 m przed i za przejściem dla pieszych.

Ponadto informujemy, że Straż Miejska otrzymała informację z prośbą o zobowiązanie właścicieli posesji do przycięcia gałęzi drzew przerastających przez ogrodzenie w skrajnię drogi.

Pytanie - Anna (28.06.2021)

Witam serdecznie.
Będąc z dziećmi na placu zabaw od ulicy Pułtuskiej zauważyłam zerwana linę i mocno przetarte pozostałe liny na tzw. "pająku". Owszem była wymieniana ścianka wspinaczkowa. Co nie zmienia faktu, że przez uszkodzenia innych, dzieci mogą niestety doznać uszczerbku na zdrowiu. Dobrze byłoby przyjrzeć się stanowi technicznemu pozostałych urządzeń, z których korzystają dzieci. O wypadek nie jest trudno. Szczególnie, że dzieci to wulkany energii. Rodzice są ich opiekunami i powinni pilnować pociech, jednak nie mają wpływu na stan techniczny placu zabaw. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. Dobro naszych dzieci leży nam wszystkim na sercu.
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
dziękujemy za zgłoszenie usterki. Uszkodzone liny na tzw. pająku zostały zdemontowane i oddana do naprawy. W najbliższych dniach powinny wrócić na swoje miejsce.

Pytanie - Arkadiusz (08.07.2021)

Proszę o konstruktywne stanowisko dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Jachranka.
Powyższa inwestycja została zaplanowana jakieś siedem lat temu i do tej pory nie wydarzyło zbyt wiele w tym kierunku.
Z roku na rok brakuje na zabezpieczenie tej budowy funduszy i w peryspektywie czasowej jest to stale odkładane.
Wiele innych przedsięwzięć jest realizowanych w Serocku bądź innych miejscowościach jednakże Jachranka jest stale pomijana, czuję się absolutnie zawiedziony tym faktem.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Arkadiuszu

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że Gmina faktycznie planowała rozpocząć realizację dużego projektu sieci kanalizacji opracowanego dla rejonu Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka i Izbica od miejscowości Jachranka. Jednak w związku z niedużym zainteresowaniem mieszkańców ulicy Jasnej dotyczącym przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, Gmina odstąpiła od budowy tego odcinka.

 

Pytanie - Tomasz (29.06.2021)

Cytuję : " Szanowna Pani Grażyno, w odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie z przykrością muszę poinformować, iż w najbliższym czasie nie planujemy wykonania w pełni urządzonej drogi ul. Popowskiej przebiegającej przez miejscowości Kania Nowa, Kania Polska i Nowa Wieś. Niestety obecna szerokość pasa drogowego tej ulicy uniemożliwia wybudowanie takiego obiektu o parametrach technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.Analizujemy jednak możliwości i sposoby wzmocnienia istniejącej nawierzchni, tak aby jej trwałość była znacznie większa. Po wypracowaniu odpowiednich rozwiązań, w miarę możliwości finansowych Gminy zostaną one wdrożone."

Rozporządzenie rozporządzeniem ale jakoś udało się "ułożyć" asfalt na naprawdę wąskich drogach np. Zielona w Serocku, Bindugi w Kani Polskiej oraz Arciechowska w miejscowości Cupel. Na dwóch ostatnich wymienionych natężenie ruchu jest mniejsze niż na ul. Popowskiej która jak czytam - Nie jest i nie będzie drogą asfaltową... Mało się dzieje za rzeką.

 

Odpowiedź:

Szanowna Panie Tomaszu,

W przytoczonej przez Pana odpowiedzi na pytanie Pani Grażyny (26.05.2021) poinformowaliśmy, iż obecna szerokość pasa drogowego ul. Popowskiej przebiegającej przez miejscowości Kania Nowa, Kania Polska i Nowa Wieś, uniemożliwia wykonanie w pełni urządzonej drogi o parametrach technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Droga taka powinna składać się co najmniej z jezdni, poboczy (z wyjątkiem przypadku, gdy w ich miejscu zaprojektowano inne elementy drogi, a w szczególności chodnik lub ścieżkę pieszo-rowerową), urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę. Z uwagi na fakt, że szerokość pasa drogowego nie pozwala na budowę drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami, analizujemy alternatywne możliwości i sposoby wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi, tak aby jej trwałość była znacznie większa. Jedną z rozważanych możliwości jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową, co w efekcie daje takie same właściwości użytkowe jak nawierzchnia bitumiczna (tzw. „asfaltowa”).

Tak jak poinformowaliśmy w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie, po wypracowaniu odpowiednich rozwiązań, w miarę możliwości finansowych Gminy zostaną one wdrożone.

 

Pytanie- Darek (24.06.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
nie jestem pewien czy to należy do kompetencji burmistrza, ale poszukuję ogłoszenia na zamówienie publiczne w zakresie budowa drogi gminnej Zegrze - Jadwisin. Gdyby mógłby Pan wskazać gdzie szukać ogłoszenia, bo przeszukałem stronę gminy i publiczny portal zamówień z Polski, ale nic nie ma.
Dziękuję za pomoc
Dariusz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu,
informuję, iż obecnie trwają czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na realizację wskazanej przez Pana inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej Jadwisin – Zegrze. Wszczęcie postępowania nastąpi poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, natomiast dokumentacja postępowania udostępniona zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://serock.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Lista postępowań PZP”.

Pytanie - Krystian (5.06.2021)

Dzień dobry, proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

1) ulica Konstantego Radziwiłła jest w opłakanym stanie, czy jest zaplanowany remont tego odcinka oraz części ulicy Wyzwolenia od Radziwiłła do Norwida . Jeśli nie jest to czy zostanie to wykonane w najbliższym roku lub przyszłym? Co z budowa chodnika który na ulicy Wyzwolenia kończy się w pewnym momencie ?

2) ulica Wyzwolenia i okolica nie posiada dostępu do światłowodu , czy miasto Serock może coś zrobić aby to się zmieniło ? W obecnych czasach umożliwienie dostępu do światłowodu powinno być jednym z głównych zadań inwestycyjnych.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krystianie,

Odpowiadając na pytanie dotyczące remontu nawierzchni ul. Konstantego Radziwiłła oraz ul. Wyzwolenia na wskazanym przez Pana odcinku, informuję, iż na obecną chwilę takie zadanie nie znajduje się w budżecie Gminy. Mając jednak świadomość nienajlepszego stanu technicznego przedmiotowych dróg analizujemy możliwości przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej budowy ich nawierzchni wraz z chodnikiem. Dodatkowym aspektem tej sprawy jest wyposażenie tych odcinków dróg w sieć kanalizacji sanitarnej, co na tę chwilę również jest wyłącznie na etapie koncepcji i będzie wymagało opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej.

Odpowiadając na pytanie dotyczące dostępu do sieci światłowodowej w rejonie ul. Wyzwolenia, tak jak już wielokrotnie informowaliśmy w odpowiedziach na „pytanie do Burmistrza”, budowa światłowodu nie jest inwestycją gminną. Tego typu przedsięwzięcia realizowane są na zlecenie operatorów telekomunikacyjnych, którzy nierzadko przy udziale środków unijnych finansują budowę infrastruktury teletechnicznej zapewniającej dostęp do szybkiego internetu zarówno w dużych aglomeracjach, jak również na terenach słabo zaludnionych. Z takiego wsparcia skorzystał jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych - Orange Polska S.A., który w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa buduje sieć światłowodową na terenie naszej Gminy. Wszelkie informacje dotyczące harmonogramu podłączania szerokopasmowego internetu w ramach ww. programu posiada operator telekomunikacyjny. Istnieje możliwość kontaktu z nim pod następującym adresem mailowym: zapytania.serock@orange.com.

Zachęcamy również do kontaktu z innymi operatorami świadczącymi tego typu usługi we wskazanej przez Pana okolicy.

Pytanie - Ewa (22.06.2021)

Dzień dobry, są takie upały, dlaczego na Rynku w Serocku nie działa fontanna i kurtyna wodna?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,
uruchomienie fontanny, po 1,5 roku przerwy w jej użytkowaniu spowodowanej ograniczeniami nałożonymi przez sanepid, wymagało szeregu nieprzewidzianych napraw oraz prac przygotowawczych.
Fontanna już działa i cieszy swoim widokiem. Przypominamy jednak, że ze względu na preparaty chemiczne stosowane do utrzymania wody nie powinna ona służyć do chłodzenia się, a tym bardziej do picia.

Kurtyna wodna natomiast będzie pojawiała się na rynku przy fali upałów.

Pytanie – Marlena (23.06.2021)

Witam serdecznie 
Jestem mieszkanką Dosina ulicy Rumiankowej. 

Przepraszam bardzo, ale nie wyobrażam sobie kolei pod naszymi oknami. Proszę Państwa mam dziecko niepełnosprawne i dlatego się przeprowadziłam w takie piękne, spokojne i ciche miejsce żeby mojemu dziecku było w życiu jak najlepiej. 

Jest to najgorsza z możliwych opcji zrobienie przy nowym osiedlu domków kolei. 

Jako mieszkańcy nie wyrażamy na to zgody i bardzo prosimy o inny wybór. Jest tu nam bardzo dobrze tak jak jest teraz. 
Pozdrawiam
Marlena

Odpowiedź:

Szanowna Pani Marleno,

rozpoczęty właśnie proces konsultacyjny wariantów nowej linii kolejowej służy zebraniu jak największej ilości głosów dotyczących proponowanych rozwiązań.

Zaproponowane zostały trzy różne warianty i nie zostało dotychczas przesądzone, który z nich będzie przyjęty do realizacji w dalszych etapach inwestycji. Ponieważ jesteśmy na pierwszym etapie planowania nowej infrastruktury, niezbędne było stworzenie kilku wariantów, które następnie mogą być porównywane, m.in. pod kątem wpływu na sąsiedztwo, czy potrzeby wywłaszczeń zasiedlonych nieruchomości.

Bardzo dziękuję za Pani głos w sprawie, pragnę zapewnić, że w codziennej aktywności najbardziej zależy mi na zapewnieniu naszym mieszkańcom jak najlepszego miejsca do życia. To właśnie ta potrzeba powoduje, że w realizacja nowej linii kolejowej, zapewniającej nam bezpośrednie, szybkie i bezpieczne połączenie z Warszawą, pozostaje żywotnym interesem całej naszej wspólnoty. Ze swojej strony deklaruję, że dołożę wszelkich starań, które będą w moim zasięgu, aby nowa infrastruktura w jak najmniejszym stopniu ingerowała w tereny zurbanizowane.

Pytanie - Paulina (11.06.2021)

Dzień dobry,

Chciałabym zapytać o stan budowy placu zabaw w Maryninie.
Jako kilkuletnia mieszkanka gminy Serock a w zasadzie pobliskiej wsi do Marynina jestem ciekawa kiedy zakończy się wciąż trwająca budowa?
Zasięgnęłam informacji, iż termin oddania tego placu zabaw jest do dziś.
Niestety kilka miesięcy temu spotkała mnie przykra sytuacja związana z niezgłoszonym nowym członkiem rodziny i opłata za śmieci. Po ciężkim porodzie bardzo długo dochodziłam do siebie i po prostu wypadło mi i mężowie to z głowy. Zostałam wezwana do uiszczenia opłaty w trybie natychmiastowym. Nie wspominając o bardzo wysokich opłatach za nieruchomości które tez są bardzo sumiennie egzekwowane od mieszkańców.
Chciałabym wiec zapytać w jaki sposób są egzekwowane konsekwencje przedłużających się robot dla tej firmy?
Rozumiem ze częściowo środki na budowę tego obiektu pochodzą z podatków mieszkańców gminy.

Z wyrazami szacunku,

Paulina

Odpowiedź:
Szanowna Pani Paulino,

istotnie, termin zakończenia prac budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji polegającej na modernizacji placu zabaw w Maryninie upłynął z dniem 10.06.2021 r. Wykonawca nie zakończył robót w terminie umownym, w związku  czym zostaną mu naliczone odpowiednie kary za opóźnienie.

 

Pytanie – Grażyna (26.05.2021) 

Kiedy będzie zrobiona nakładka asfaltowa na ul. Popowskiej w Kani Nowej? Mieszkańcy tej ulicy i sąsiednich miejscowości czekają na tą inwestycję od wielu lat!

Odpowiedź:

Szanowna Pani Grażyno,
w odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie z przykrością muszę poinformować, iż w najbliższym czasie nie planujemy wykonania w pełni urządzonej drogi ul. Popowskiej przebiegającej przez miejscowości Kania Nowa, Kania Polska i Nowa Wieś. Niestety obecna szerokość pasa drogowego tej ulicy uniemożliwia wybudowanie takiego obiektu o parametrach technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Analizujemy jednak możliwości i sposoby wzmocnienia istniejącej nawierzchni, tak aby jej trwałość była znacznie większa. Po wypracowaniu odpowiednich rozwiązań, w miarę możliwości finansowych Gminy zostaną one wdrożone.

 

Pytanie – Artur  (15.06.2021)

Szanowny panie burmistrzu,
po przeczytaniu informacji zamieszczonych na stronie UG w sprawie odbioru śmieci, w celu ustalenia, kiedy odpady segregowane zalegające od środy w ubiegłym tygodniu będą odebrane (dwa tygodnie temu nie odebrano odpadów zmieszanych w środę, i czekały do poniedziałku), skontaktowałem się z firmami wskazanymi jako odpowiedzialne za realizację umowy, które następnie podpisały umowę z nieokreślonym w informacji podwykonawcą. Okazało się, że firma RDF Sp. z o.o. nie zajmuje się wywozem śmieci, tylko dostarcza beton, a śmieciami zajmuje się firma MPK PURE HOME Sp. z o.o. Skontaktowałem się więc z pracownikiem ww firmy, od którego uzyskałem informację, że firma nie świadczy usług wywożenia śmieci w gminie Serock, a podwykonawcą odpowiedzialnym za odbiór śmieci jest pan Włodarczyk z zakładu kształtowania terenów zielonych tel. 22 782 73 87.
Nadmieniam, że codziennie kontaktuję się z WOŚ i składam reklamacje.
Panie burmistrzu koło się zamknęło.
Proszę o podjęcie szybkich i skutecznych działań, aby problem przestał istnieć.
Artur

Odpowiedź:

Szanowny Panie Arturze,
tak jak Pan zauważył występujący obecnie problem nieterminowego odbioru odpadów komunalnych związany jest z wprowadzeniem na teren Miasta i Gminy Serock podwykonawcy - firmy Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk - realizującego część usługi odbioru odpadów za konsorcjum firm MPK PURE HOME Sp. z  o.o. oraz RDF Sp. z o.o., w  ramach zawartej między tymi podmiotami umowy.

W wyniku zaistniałej sytuacji nastąpił nagły wzrost liczby zgłaszanych do nas reklamacji. Zapewniamy, że wszystkie są na bieżąco przekazywane firmie realizującej usługę odbioru odpadów. Również reklamacja  dotycząca nieodebranych odpadów sprzed Pańskiej posesji była już kilkukrotnie zgłaszana ww. firmie.

Zgodnie z zapisami obowiązującej umowy, firmie naliczane będą kary za opóźnienia w  odbiorze z  każdego wskazanego przez nas punktu adresowego i każde odstępstwo od obowiązującego harmonogramu odbioru odpadów.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że dokładamy wszelkich starań, aby pomimo zaistniałych opóźnień odpady z terenu naszej gminy zostały w całości jak najszybciej odebrane.

Pytanie – Mirosław  (07.06.2021)

W jaki sposób można złożyć reklamację za nie odebranie odpadów zmieszanych w maju (zostały odebrane 1 raz a powinny być odebrane 2 razy) mimo składania reklamacji już czwarty dzień pod rząd i brak reakcji( reklamację składane do działu podanego w harmonogramie odbioru odpadów telefonicznie i meilowo). Kwota za odbiór odpadów została opłacona do gminy a nie wykonano odbioru odpadów zmieszanych dwa razy tylko raz. Z  tytułu nie wykonanej usługi powinien być przyznany upust cenowy dla adresu pod którym nie wykonano usługi który gmina powinna wyegzekwować od firmy odbierającej odpady.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mirosławie,
występujący obecnie problem nieterminowego odbioru odpadów komunalnych związany jest z wprowadzeniem na teren Miasta i Gminy Serock podwykonawcy realizującego część usługi odbioru odpadów za konsorcjum firm MPK PURE HOME Sp. z o.o. oraz RDF Sp. z o.o., w ramach zawartej między tymi podmiotami umowy. W wyniku zaistniałej sytuacji nastąpił nagły wzrost liczby zgłaszanych do nas reklamacji. Zapewniamy, że wszystkie są na bieżąco przekazywane firmie realizującej usługę odbioru odpadów. Zgodnie z zapisami obowiązującej umowy, firmie naliczane będą kary za opóźnienia w odbiorze z każdego wskazanego przez nas punktu adresowego i każde odstępstwo od obowiązującego harmonogramu odbioru odpadów. Jednocześnie pragniemy poinformować, że dokładamy wszelkich starań, aby pomimo zaistniałych opóźnień odpady z terenu naszej gminy zostały w całości jak najszybciej odebrane.

W celu weryfikacji Pańskiego zgłoszenia prosimy o  wskazanie adresu posesji, sprzed której nie odebrano odpadów.

Reklamacje dotyczące nieodebranych odpadów należy zgłaszać do Referatu Ochrony Środowiska telefonicznie pod numerem 22 782 88 40 lub e-mailowo na adres ochronasrodowiska@serock.pl.

Wyjaśniamy też, że uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości wynika z ustawowego obowiązku partycypowania w kosztach gospodarowania odpadami komunalnymi ponoszonymi przez gminę. Opłata ta zgodnie z  wyrokiem NSA z dnia 21.04.2021 r. (sygn. akt II FSK 36/20) nie jest świadczeniem wzajemnym uiszczanym za wykonaną przez gminę usługę, w związku z czym nie podlega zwrotowi.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość.

Pytanie – Monika (26.04.2021)

Nie jestem pewna czy to należy do kompetencji Burmistrza ale będę wdzięczna za pokierowanie odpowiednio mojej prośby/pytania.
Mieszkam na ulicy Frezji w Skubiance- droga boczna do ulicy Frezji (prowadząca w stronę boiska w Skubiance) jest teraz bardzo ekspolatowana przez samochody z budowy i inne pojazdy i przestała być już dawno droga ''polna, gruntowa''. Trzeba na pewno postawić znaki drogowe oraz zrobić normalna drogę, również z progiem zwalniającym, ponieważ motocykliści robią sobie tutaj rajdy. Nie chcecie państwo przecież czekać na jakaś tragedie - ze zginie lub zostanie okaleczony człowiek, dziecko lub jakieś zwierzak domowy. Te przejazdy są codziennie, a również codziennie chodzą tu rodziny z dziećmi na spacery. Nie mówiąc już o hałasie jaki takie motory jadące ponad 50-60 km/h robią. Jednakże najbardziej zatrważające jest zagrożenie dla zdrowia i życia.
Bardzo proszę o informacje i reakcje na ten problem, co zamierzacie z tym zrobić.
Pozdrawiam serdecznie, Monika

Odpowiedź:

Szanowna Pani Moniko,
droga gruntowa (dz. nr 388) nie jest zaliczona do kategorii dróg gminnych, a stanowi drogę wewnętrzną  będącą w samoistnym posiadaniu Miasta i Gminy Serock.

Droga ta jest utrzymywana (równanie, uzupełnianie kruszywem) na odcinku od ul. Frezji  do ul. Piwonii (czyli na fragmencie gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa).

W planie inwestycji na lata przyszłe jest uwzględniona ul. Frezji  w Skubiance.

Ponadto informujemy, że Straż Miejska otrzymała informację z prośbą o okresowe patrolowanie ww. dróg.

 

Pytanie - Marcin (28.05.2021)

Dzień dobry,
Mam pytanie co do terenów zielonych w Serocku. Codziennie spaceruję z dzieckiem po Serocku i stwierdzam, że trawniki zarośnięte, ba nawet już trawa zakwitła. Czemu trawa na terenach zielonych nie jest koszona systematycznie? Co stało się z ławeczkami i kwietnikami przy głównych chodnikach? Czemu zubożała ilość kwiatów, które to kiedyś zdobiły nasze piękne miasto? Jest mi niezmiernie przykro, że obecna władza ogranicza zdobienie kwiatami Serocka oraz redukuje ilość ławeczek przy chodnikach. Mam nadzieję, że zmienią Państwo podejście i zainwestują bardziej (tak jak kiedyś) w upiększanie Serocka zielenią!

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie,
odpowiadając na Pana pytania dotyczące terenów zielonych w Serocku, uprzejmie informuję, że jak co roku, także i w tym, dokładamy wszelkiej staranności aby miasto i gmina wyglądała na zadbaną i upiększoną. Nie mogę się zgodzić z Pana stwierdzeniem, że ograniczamy zdobienie miasta kwiatami lub, że nie dbamy o regularne koszenie trawników. Rozumiem jednak skąd może wynikać Pana odczucie. Otóż bieżący rok jest zaskakujący jeśli chodzi o pogodę, która bezpośrednio przekłada się na tempo rozwoju roślin. W tym roku, z powodu aury, chłodów, pochmurnych i deszczowych dni, wegetacja roślin kwitnących opóźniona jest o mniej więcej dwa, a nawet trzy tygodnie. Dlatego też dopiero w ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy prace związane z letnim ukwieceniem miasta. Trwają one w dalszym ciągu, zamierzamy zakończyć je przed Bożym Ciałem. W stałych miejscach, na Rynku Miejskim, a także przy przystankach, przed kościołem oraz przed przychodnią zdrowia pojawiły się zdobiące miasto rokrocznie donice z kompozycjami kwiatowymi. Przyozdobione zostały już kompozycjami kwiatowymi latarnie. Kończone są prace związane z nasadzeniem kwiatów na rabatach, m.in. w Parku Miejskim, w gazonach i kwietnikach na Trakcie spacerowym, przed salą widowiskową i przy Bulwarze.

Odnosząc się do kwestii koszenia trawników, to o ile pochmurne, chłodne deszczowe dni opóźniły wegetację kwiatów kwitnących, to z kolei wpłynęły doskonale na rozwój i wzrost trawy. Pierwsze koszenie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Serock rozpoczęte było dwa tygodnie temu i trwało z powodu utrudnień spowodowanych deszczem dwa tygodnie. Po tych dwóch tygodniach wczoraj rozpoczęło się kolejne koszenie terenów zielonych w Serocku. Częstsze koszenie publicznych terenów zielonych jest niemożliwe zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym.

I ostatnia kwestia, którą Pan poruszył to likwidacja ławeczek i kwietników przy głównym chodniku. Wiosną, istotnie rozebraliśmy klinkierowe konstrukcje i towarzyszące im ławki, znajdujące się wzdłuż ulicy Pułtuskiej. Powodem takiej decyzji był stan techniczny tych urządzeń, a także fakt, iż miejsca te stały się niestety w większości punktem gromadzenia osób spożywających alkohol i tym samym zanieczyszczających te miejsca. Dlatego też, podjęliśmy decyzję o ich likwidacji, biorąc również pod uwagę zgłaszane nam prośby mieszkańców i przechodniów.

Pytanie –Wojciech (5.05.2021)

Dzień Dobry
Proszę o informację kiedy możemy się spodziewać zlikwidowania nierówności drogowych na ulicy Sadowej?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Wojciechu,
dziękujemy za zgłoszenie dotyczące potrzeby zlikwidowania nierówności drogowych na ulicy Sadowej w Serocku. Jak Pan zapewne zauważył prace zostały już wykonane kilkanaście dni temu.  Polegały na wyrównaniu nawierzchni i wyprofilowaniu ulicy. Ubytki w drodze uzupełniono kruszywem.
Niestety drogi gruntowe mają to do siebie, że ich nawierzchnia jest nietrwała, a ich stan techniczny uzależniony jest w największej mierze od warunków atmosferycznych, jak i stopnia użytkowania.
Dlatego też, jeśli zaistnieje konieczność poprawienia drogi proszę o bezpośredni kontakt z naszą jednostką odpowiedzialną za stan techniczny dróg gminnych tj. Miejsko-Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Pytanie – Anna (19.05.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
chciałabym poruszyć temat wyścigów samochodowych czy innych akrobacji/driftów/palenia gumy na publicznych ulicach Serocka i miejscowości przyległych.

Jest to właściwie codzienność w miesiącach letnich, ale podejrzewam że w związku z nudą, jaka ogarnęła młodych ludzi podczas pandemii, w tym roku nie ma ograniczeń. Tego typu popisy rozpoczynają się w okolicach godziny 22 i najczęściej odbywają się w okolicach mostu na Wierzbicy, zjazdu na obwodnicę w tym samym miejscu czy też na ul. Pułtuskiej - także od strony Wierzbicy i ciągną w stronę Serocka. W weekendy jest wręcz 100% pewność, że od 22 zaczną się popisy.

Jest to proceder przede wszystkim uciążliwy dla mieszkańców. Hałas palenia gumy jest nie do wytrzymania. Niszczona jest nawierzchnia ulic - widać charakterystyczne ślady. Ponadto, jest to bardzo niebezpieczne. Niecałe dwa tygodnie temu wracając do Serocka z obwodnicy właśnie na zjeździe w Wierzbicy koło godziny 18! pojazd przede mną postanowił kręcić bączka na rondzie w Wierzbicy. Ci kierowcy są coraz bardziej bezczelni i bezkarni. Telefon do służb - policji czy straży miejskiej nic nie daje, gdyż po pierwsze - wieczorem nie ma tylu funkcjonariuszy, a po drugie - w nocy ciężko zapisać chociażby numery rejestracyjne tych pojazdów - gdy ktoś pojawi się przy ulicy - np. sąsiedzi próbowali zrobić zdjęcia/nagrać film - młodzież się rozjechała i na parę dni był spokój.

Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii - nie czekajmy, aż wydarzy się nieszczęście. Może wystarczyłby monitoring na rondzie w Wierzbicy? Nie mam już innego pomysłu. Uprzejmie proszę o przekazanie tej wiadomości odpowiednim służbom - może posiadają w swoim arsenale odpowiednie metody, na takie występki.

Pozdrawiam serdecznie!
Z poważaniem, Anna

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
dziękuję za zwrócenie uwagi na niebezpieczne sytuacje na drogach Wierzbicy spowodowane popisami „rajdowymi” młodych kierowców. Informuję, że Straż Miejska w Serocku zaplanowała działania strażników we wskazanym przez Panią czasie i w rejonie tj. w okolicy mostu i ronda w Wierzbicy.

Ponadto, powiadamiając o ww. procederze Komendę Powiatową Policji w Legionowie, zwróciliśmy się z prośbą o skierowanie funkcjonariuszy Ruchu Drogowego w wymienione miejsca celem ujawnienia i ukarania „piratów drogowych”.

Pytanie - Andrzej (2.05.2021)

Panie burmistrzu,
kieruję do Pana pytanie, jako stały i stary mieszkaniec Zegrza. Otóż, w naszej miejscowości jest największe skupisko kasztanowców, liczące 144 często wiekowe drzewa. Czy gmina mogłaby zadbać w tym roku o ich ochronę, tzn. przewidzieć założenie opasek lub pułapek na szrotówka kasztanowcowiaczka, który atakuje drzewa już od wielu lat. Szkoda tego drzewostanu, dlatego proszę, Panie Arturze, o pilną interwencję. Z poważaniem, były radny, Andrzej Karski.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,
dziękuję Panu bardzo za zainteresowanie kasztanowcami rosnącymi w Zegrzu. Oczywiście ma Pan rację pisząc, iż Zegrze jest miejscowością, w której jest najwięcej w naszej gminie wiekowych kasztanowców i dobrze byłoby podjąć akcję zmierzającą do ochronienia tych drzew przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.

Jak Pan zapewne wie, walka z tym szkodnikiem, z uwagi na ogromną ekspansję owada, jest bardzo trudna i wymaga podjęcia wielorakich działań. Niemniej jednak jako gmina jesteśmy zdania, że jak najbardziej z pomocą lokalnego społeczeństwa, jesteśmy w stanie taką akcję zorganizować i poprowadzić.

Niestety na naklejenie opasek lepowych, jest już w tym roku za późno. Zgodnie z fachową literaturą opaskę nasączoną klejem i feromonami zakładamy na pień kasztanowca pod koniec marca, aby się na nią złapały pierwsze dorosłe osobniki, które wykluwają się z poczwarek zimujących w opadłych liściach, czy w ziemi. Przyklejenie opasek teraz jest niecelowe ponieważ późniejsze generacje szrotówka, wykluwają się już na drzewach, zatem omijają pułapki lepowe. Dlatego tez naklejenie opasek lepowych przeprowadzilibyśmy w kolejnym roku.

Tym co możemy zrobić jeszcze w tym roku, a jest bardzo to skuteczna metoda, jest grabienie i utylizacja opadłych jesienią liści. To właśnie w nich zimują poczwarki szkodnika, z których wykluwają się w kwietniu pierwsze dorosłe osobniki. Ponieważ w Zegrzu znajduje się, jak Pan sam podkreślił, przeszło 100 kasztanowców, niemożliwym jest fizycznie, aby akcję grabienia liści przeprowadzili w całości pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku. Niezbędna jest pomoc lokalnej społeczności. Ze swojej strony jesteśmy w stanie zapewnić koordynowanie prac i odbiór zgrabionych liści do utylizacji.

Dlatego też za pośrednictwem udzielanej Panu odpowiedzi zachęcamy do włączenia się w akcję ochrony kasztanowców i zapraszamy do kontaktu w tej sprawie z Miejsko-Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej, który skoordynuje zamierzenie.

Pytanie - Janusz (7.05.2021)

Witam Serdecznie
Czy jest w planach budowa kanalizacji i nawierzchni na ulicy Dosińskiej w Jachrance jeśli tak to termin/rok/
Pozdrawiam

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w latach 2016 - 2018 opracowaliśmy projekt sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący Dosin, Borową Górę ( w tym fragment ulicy Dosińskiej ok. 200 m na zachód i 150 m na wschód), Jachrankę, Skubiankę i Izbicę. Projekt zakłada budowę ponad 10 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 przepompowni ścieków. Gmina opracowując ten projekt kierowała się  możliwością pozyskania dofinasowania ze środków unijnych, jednak w chwili obecnej środki z przeznaczeniem na gospodarkę wodno-ściekową  z programów, które mogłyby w znaczący sposób dofinansować tego typu zadanie, nie są dostępne. Z tego względu Gmina przedmiotową inwestycję będzie realizowała w etapach ze środków własnych.  W budżecie Gminy na rok 2021/2022 przewidziano realizację pierwszego etapu tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej i Przygody. Pozostałe etapy będą realizowane w późniejszym terminie.

Odnośnie nawierzchni Gmina w chwili obecnej nie ma planów inwestycyjnych w tym zakresie.

Pytanie - Teodora (23.04.2021)

Dzień Dobry Szanowny Panie Burmistrzu
Uwielbiam twórczość znanego w gminie dramaturga Jerzego Szaniawskiego, dlatego tez chciałam zaproponować, aby gmina dla uhonorowania pisarza postawiła multimedialną ławeczkę na terenie dawnej posiadłości w Zegrzynku. Mam na myśli ławkę, która będzie miała funkcje wyboru fragmentów dramatów pisarza. Klimat miejsca gdzie żył i tworzył pisarz jest idealnym miejscem na taka literacka atrakcje turystyczna.Czy gmina czyni starania, aby pozyskać środki z odpowiednich instytucji i odbudować dworek ?
Mam nadzieje, że na dobry początek będzie można wsłuchać się w twórczość Szaniawskiego w cieniu drzew nad Narwią.
Pozdrawiam,
Teodora

Odpowiedź:

Gmina wielokrotnie w przeszłości występowała do instytucji odpowiedzialnych za rozwój i promocję kultury w Polsce, z inicjatywą odbudowy dworu rodziny Szaniawskich, w dawnym Zegrzynku. Również na szczeblu lokalnym poszukujemy możliwości zagospodarowania obiektu, który mamy nadzieję że zostanie odbudowany, tak aby w przyszłości miejsce to mogło tętnić życiem.

W pierwszej kolejności staramy się jednak uregulować sprawę własnością gruntu. Teren rezerwatu w większości bowiem stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Obecnie jesteśmy na etapie rozmów z tą instytucją co do możliwości przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, a w przyszłości również prawa własności, na rzecz gminy. Uregulowanie sprawy własności gruntu jest kluczowe dla realizacji odbudowy dworu. Przewidujemy, że sprawa ta zostanie wyjaśniona w toku bieżącego roku.

 

Pytanie- Joanna (28.04.2021)

Panie Burmistrzu
Uprzejmie proszę o informację na jakim etapie jest sprawa realizacji gazociągu w ulicach Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie. Na realizacje gazociągu czekamy już blisko 6 lat. Proszę o umiejscowienie w czasie poszczególnych etapów. Czy Starostwo wydało już pozwolenie na budowę ? Kiedy gazownia rozpocznie prace budowlane i podłączy mieszkańców ?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Joanno,
gmina nie realizuje zadań z zakresu budowy sieci gazowych. Inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. (PSG).  W przypadku gdy planowane jest umieszczenie sieci gazowej w drogach należących do Gminy, wydaje ona jedynie zgodę na umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej, co w przypadku przedmiotowej drogi zostało uczynione w listopadzie 2017 roku. W marcu 2018 roku, na wniosek inwestora, Gmina wyraziła zgodę na zmianę trasy sieci gazowej. W związku z wieloma pytaniami mieszkańców w lutym br. zwróciliśmy się do PSG z prośbą o informację, kiedy planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych budową gazociągu w rejonie ulic: Okrężnej i Dojazdowej. Wówczas otrzymaliśmy wiadomość, iż dokumentacja projektowa dla tej inwestycji jest w trakcie opracowania. Po zakończeniu prac dokumentacja miała zostać złożona na uzgodnienie branżowe do PSG, a po uzgodnieniu przekazana  do Starostwa Powiatowego w Legionowie celem uzyskania skutecznego zgłoszenia. Inwestor zakładał, że kompletna dokumentacja projektowa  zostanie przekazana do dalszej realizacji do PSG z początkiem maja br. W celu uzyskania aktualnej informacji dotyczącej budowy gazociągu należy zwrócić  się do inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Pytanie - Ewa (11.05.2021)

Panie Burmistrzu,
czy targowisko z rynku w Serocku zostanie przeniesione? Jeżeli tak to gdzie i kiedy? Czy stanowiska do handlu będą w pierwszej kolejności dla mieszkańców gminy Serock? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,
dostrzegamy ułomności wynikające z faktu zlokalizowania targowiska miejskiego na terenie serockiego rynku, jednakże obecnie nie są prowadzone rozmowy ani podejmowane działania w sprawie zorganizowania targowiska w innej lokalizacji.

 

Pytanie – Mariola (25.04.2021)

Szanowni Państwo
Kto odpowiada za opiekę nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy ?
Figura św. Stanisława Kostki w Jadwisinie wymaga odświeżenia. Wypadałoby, aby gmina zadbała o ukwiecenie w pustych donicach przy figurze, oraz przy figurce przy ekranach. Należy dbać o miejsca kultu religijnego w gminie.
Dlaczego nieustannie trzeba Państwu zwracać uwagę, ze gmina to nie tylko sam Serock, ale wszystkie miejscowości o które powinniście dbać w takim samym stopniu, a tego nie czynicie.
Czy naprawdę wszystko trzeba Wam wskazywać co należy zrobić i kiedy, czy nie można wyznaczyć osoby odpowiedzialnej za takie zadania, a później skutecznie ją sukcesywnie rozliczać.
Trzeba się wreszcie zmobilizować i wziąć się solidnie do pracy.
Mam nadzieję, że wreszcie Wam się to uda, a mieszkańcy będą podziwiać efekty.
Powodzenia

Odpowiedź:

Szanowna Pani Mariolu,
odpowiadając na Pani pytania dotyczące kapliczek w Jadwisinie, aby wyprowadzić Panią z błędu, uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane za należyte utrzymanie obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków oraz jego bezpieczne użytkowanie odpowiada właściciel lub zarządca tego obiektu. Gmina nie jest właścicielem ani figurki znajdującej się przy ulicy Szaniawskiego, ani kapliczki znajdującej się na rogu ulicy Szkolnej, tuż przy ekranach. Ponadto figurka, która znajduje się w Jadwisinie, nie jest, mimo Pani przekonania wpisana do rejestru zabytków. Opieka nad miejscami kultu religijnego, nie jest zadaniem własnym gminy. Zwyczajowo jak w całym kraju, także w Jadwisinie o przydrożne figurki, jako o nasze historyczne i kulturowe dziedzictwo,  powinni dbać mieszkańcy, ludzie wierzący i praktykujący modlitwę w takich miejscach.

Niemniej jednak widząc, że figurki w Jadwisinie, kiedyś pielęgnowane przez mieszkańców - teraz już wiekowych - wraz z ich odchodzeniem są zapominane, od kilku lat pomagamy jako gmina, na prośbę sołtysa reprezentującego mieszkańców, w ich utrzymaniu. Czyścimy kostkę wokół figurki i pielimy teren wokół niej. W donicach, o których Pani mówi, że stoją puste, mniej więcej od połowy maja do października znajdują się posadzone przez gminę kwiaty sezonowe. Najczęściej są to wytrzymałe na suszę, praktyczne aksamitki, ponieważ co dodatkowo przykre, mało kto z mieszkańców Jadwisina pamięta, żeby je regularnie podlewać.

Pytanie- Robert (17.04.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem przedsiębiorcą budowlanym i z planu zamówień publicznych na rok 2021 wynika, ze w maju lub czerwcu br. Zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi Jadwisin-Zegrze. Proszę o informację jaka jest planowana nawierzchnia tej drogi i kiedy konkretnie ma nastąpić realizacja tego zamówienia.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
informuję, iż dokładny termin realizacji inwestycji będzie znany po przeprowadzeniu procedury przetargowej, która istotnie zaplanowana jest na maj - czerwiec 2021 r.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Z obu stron ograniczona będzie opornikami betonowymi, a jej szerokość wyniesie od 5,0 do 7,2m.

Pytanie - Jan - WspolnotaZegrze23@gmail.com  (13.04.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu !
Z ogromnym rozczarowaniem zapoznałem się z Pana stanowiskiem wyrażonym w odpowiedziach na zapytania mieszkańców dotyczących zagospodarowania traktu pieszo-rowerowego na odcinku Zegrze - Jadwisin. Dyskusja na ten temat toczy się w lokalnych mediach i na sesjach od blisko 10 lat, nadal bez skutku. Nasuwa się pytanie: Co powoduje Waszą tak ogromną niechęć do zrealizowania wreszcie tej inwestycji ?

W ostatniej odpowiedzi sami Państwo przyznajecie, ze kwestie dokumentacji są już zakończone, a tu po raz kolejny w firmowanej przez Pana odpowiedzi pojawia się nonszalanckie ,,jak nam się zachce to może pod koniec roku, a jak się nie zachce to może w przyszłym roku". A może znów Was przetrzymamy kolejne 10 lat ? Ta inwestycja jest przekładana z planu zamówień publicznych. Na marginesie, to nawet nie zamieściliście w tym roku planu zamówień publicznych na 2021. Uważam, że jest to naganne i wielce niepoważne traktowanie mieszkańców, takie przekładanie latami, podobno tak istotnej pod ķątem rekreacyjnym inwestycji dla gminy, dla gminy, która ma ambicje być postrzegana i reklamować się jako gmina o charakterze turystycznym. Tylko gdzie ta oferta turystyczna ? Na ambicjach i pustych hasłach daleko się nie zajedzie.

Przyzna Pan, że to po prostu wstyd, posiadając do dyspozycji taki potencjał, jaki oferuje położenie naszego Zegrza, oferować tak zaniedbane nadbrzeże jeziora na przepięknym odcinku od Zegrza, aż do samego Jadwisina. Taki trakt turystyczny to zasadniczy i kluczowy punkt na liście atrakcji turystycznych. Przykro przyznać, że ani Pan, ani Pana zastępca kompletnie nie czujecie tego tematu. Nie potraficie przyciągnąć turystów w takim stylu, jak czyni to Wójt gminy Nieporęt.

Proszę przyjrzeć się po sąsiedzku działaniom Wójta Nieporętu, jak wspaniale potrafi otworzyć się na turystów, jak wygląda plaża w Nieporęcie przez pół roku, jaka frekwencja. Czy jesteście świadomi, jaką profesjonalną ścieżkę nad kanałem Królewskim potrafił zrealizować Wójt Nieporętu. Tak samo moglibyśmy wykorzystać zaniedbane od la przez gminę nasze malownicze Zegrze. Nigdy Zegrze nie było traktowane na równi z Serockiem pod ķątem zagospodarowania turystycznego, nawet pomimo posiadanych walorów krajobrazowych, zawsze było pomijane, i tak do dziś.

Jeżeli to nie ulegnie zmianie w tym roku, to niestety, ale należy rozważyć odłączenie się od gminy Serock i przyłączenie się do gminy Nieporęt w drodze referendum mieszkańców. Przestańcie się skupiać na wymyślaniu wyjaśnień pt. Dlaczego się nie da, zacznijcie tak działać żeby się dało.

Pozdrawiam
Jan

Odpowiedź:

Szanowny Panie Janie,
wyrażona przez Pana opinia dotycząca działań Gminy zmierzających do wykonania ścieżki pieszo–rowerowej łączącej Jadwisin z Zegrzem jest niesprawiedliwa, gdyż nie znajduje uzasadnienia w świetle faktów, które już wielokrotnie przedstawialiśmy w „pytaniach do Burmistrza”, jak również na łamach prasy i w mediach społecznościowych. Problemem utrudniającym realizację tej inwestycji jest stan własnościowy gruntów na których miałaby być zlokalizowana. Tereny wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego nie są własnością Gminy.         W większości należą do Skarbu Państwa, w którego imieniu zarządza nimi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Pozostałe grunty stanowią własność podmiotów prywatnych. O ile proces pozyskiwania gruntów od instytucji państwowych, mimo że jest długotrwały, zazwyczaj kończy się powodzeniem, to w przypadku prywatnych właścicieli nie zawsze tak jest. Tak właśnie było w przypadku podejmowanych przez Gminę działań mających na celu wykonanie ścieżki na odcinku od ośrodka szkoleniowego Geovita w kierunku Zegrza. Nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu, gdyż kilku właścicieli terenów usytuowanych wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego nie wyraziło zgody na udostępnienie gruntów na ten cel. Bez ich zezwolenia niestety nie można było zrealizować zaplanowanej inwestycji. Nie ustajemy jednak w działaniach i podejmujemy kolejne kroki ku powstaniu tej długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Stąd też nasza ostatnia informacja, iż Gmina posiada opracowaną dokumentację techniczną budowy pierwszego etapu ścieżki prowadzącej wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego wraz z zagospodarowaniem terenu po dawnej przepompowni ścieków. Należy jednak zwrócić uwagę, że sam fakt posiadania dokumentacji nie daje prawa do rozpoczęcia inwestycji, gdyż trzeba jeszcze dopełnić wszelkich formalności związanych pozyskaniem tytułu prawnego do gruntu należącego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co na tę chwile udało się osiągnąć, uzyskać decyzję Starosty Legionowskiego zezwalającą na budowę obiektu oraz przeprowadzić procedurę przetargową na realizację zadania. Drugą ważną dla mieszkańców inwestycją jest obecnie przygotowywana  budowa połączenia drogowego ul. Ogrodowej w Jadwisinie z ul. Juzistek w Zegrzu, które będzie alternatywnym rozwiązaniem dla brakującego fragmentu ścieżki pomiędzy ośrodkiem szkoleniowym Geovita a Zegrzem. Do jej realizacji również było niezbędne przeprowadzenie długotrwałej procedury pozyskania gruntu od Skarbu Państwa, o czym również informowaliśmy Państwa w kierowanych do Urzędu zapytaniach.

Przedstawiając powyższe proszę zatem o cierpliwość i wyrozumiałość. Robimy wiele aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania mieszkańców, ale przykład przedmiotowych inwestycji jasno wskazuje, że w procesie ich przygotowania wiele aspektów jest ściśle powiązanych z podmiotami zewnętrznymi co powoduje, iż mamy niewielki wpływ na sposób i tempo załatwianych spraw.

Pytanie 1. Andrzej (26.03.2021)

Czy jest taka możliwość w ramach sprzątania świątecznego posprzątania trawników w Nowej Wsi na ul Serockiej od strony północnej na których zalegają gnijące liście które uniemożliwiają rośnięcie trawy sprzątanie chodników polegało na zgarnięcie nieczystości na trawnik i ich tam pozostawienie ponadto po przeciwnej stronie ulicy zalegają dwie hałdy ziemi po wykopie który odwodnił przystanek leżą tam od lat ponadto przy skrzyżowaniu ul. Serockiej i Ogrody stoi obumarła olsza który zagraża bezpieczeństwu w tym miejscu. Przepraszam Panią Sołtys, że wchodzę w jej kompetencje.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
liście zalęgające przy chodniku na ul. Serockiej w Nowej Wsi zostaną posprzątane przez MGZGK w Serocku.

Wspomniane przez Pana hałdy ziemi zalegające  na poboczu ul. Serockiej zostaną zgłoszone do uprzątnięcia przez właściwego zarządcę drogi – Starostwo Powiatowe w Legionowie.

We wskazanej lokalizacji nie stwierdzono drzewa powodującego realne zagrożenie bezpieczeństwa.

Pytanie 2. – Andrzej (26.03.2021)

Jeszcze jedna informacja dotycząca Nowej Wsi.
Przy tablicy Świętego Krzysztofa wystające kilka centymetrów kostki.
W miejscu kultu religijnego historycznej figurki przy ul. Popowskiej, gdzie wierni wyznawcy modlili się do czasu powstałego tam sklepu, obrzydliwy brud i ciągle parkujący tam na jej terenie samochód pracującej tam sprzedawczyni.
I za to, że wszedłem i tym razem w kompetencje Pani Sołtys również przepraszam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Wystające w chodniku kostki brukowe zostały zgłoszone do zarządcy pasa drogowego – w tym przypadku Starostwa Powiatowego w Legionowie.  

We wskazanej przez Pana lokalizacji nie ma zakazu postoju . Wobec powyższego parkowanie pojazdu we wnęce z kostki brukowej nie jest zabronione.

Odnośnie terenu wokół sklepu przy ul. Popowskiej informuję, że zostanie on uprzątnięty przez pracowników MGZGK w Serocku.

Pytanie – Jacek (23.04.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
istnieje poważny problem z wywozem śmieci z Nowej Wsi, ul. Piaskowa. Już kilkakrotnie składałem reklamacje w tej sprawie. Ostatnio 21 kwietnia. Faktycznie nie podałem miejscowości i ulicy, z której nie zostały odebrane odpady segregowane szklane. Przekazałem informację, że chodzi o ul. Piaskową w Nowej Wsi. Dla Pana podwładnych, to jednak za mało - muszę podać nr posesji. Dlaczego jeśli problem dotyczy wszystkich mieszkańców przy tej ulicy? Jak podam nr posesji, to sprzątną tylko z przed mojej bramy a resztę pozostawią, bo nikt nie zgłaszał reklamacji? W ostatnim mailu do ochrony środowiska byłem niegrzeczny, za co za Pana pośrednictwem pragnę przeprosić 

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z  późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z  Uchwałą Nr 320/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020 r. w  deklaracji należy wskazać między innymi imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres zamieszkania. Są to informacje niezbędne dla dokonania zgłoszenia reklamacji w przypadku braku odbioru odpadów przez firmę świadczącą przedmiotową usługę. Ponadto, informacja ta umożliwia weryfikację wywiązania się właściciela nieruchomości z ustawowego obowiązku.

Od początku 2021 r. jedyną reklamacją zgłoszoną z ulicy Piaskowej w Nowej Wsi, jest Pana reklamacja, dokonana w dniu 21.04.2021 r. drogą e-mailową, po godzinach pracy Urzędu. Niestety odmówił Pan doprecyzowania adresu spod którego odpady nie zostały odebrane. Pozostali mieszkańcy ulicy Piaskowej w Nowej Wsi nie zgłaszali problemów z realizacją odbioru odpadów komunalnych.

Po uzyskaniu informacji o dokładnej lokalizacji Pana nieruchomości, reklamacja została przekazana firmie świadczącej usługę odbioru odpadów i zrealizowana.

Pytanie – Zofia (21.04.2021)

Dzień dobry,
Panie Burmistrzu, jestem od niedawna mieszkanką Jadwisina i przeraża mnie ogrom śmieci na ul. Szaniawskiego od sklepu do samego zalewu. Dlaczego tu nie ma dużych koszy, gdzie można byłoby wyrzucać śmieci. Walające się butelki po alkoholu i puszki po piwie nie dodają uroku tej miejscowości. Proszę o ustawienie koszy przy sklepie i w drodze do zalewu. Z pozdrowieniami,

Odpowiedź:

Szanowna Pani Zofio,  
oczywiście problem zaśmiecania okolic sklepu oraz wąwozu butelkami i puszkami po alkoholu, jest nam znany. Niestety ustawienie koszy nie spowoduje, że problem zniknie. Z doświadczenia wiemy, że wiele spośród koszy ustawianych na terenie miasta i gminy musimy likwidować, ponieważ stają się miejscem podrzucania odpadów komunalnych z domów, a zaśmiecający tereny publiczne rzucają śmieci gdziekolwiek, niestety rzadko do koszy ulicznych. W ubiegłym roku musieliśmy usunąć dwa kosze ze wskazanej przez Panią lokalizacji, ponieważ były notorycznie łamane i podpalane. 
Niemniej jednak, stosując zasadę ustawicznej edukacji, w najbliższym czasie, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców sołectwa Jadwisin którzy, zaplanowali przeznaczenie części środków z Funduszu Sołeckiego Wsi Jadwisin, na zakup koszy, zostaną w Jadwisinie zamontowane nowe kosze parkowe na odpady. Kosze zostaną ustawione w lokalizacjach uzgodnionych z Sołtysem Wsi, m.in. przy ulicach Szaniawskiego ( z wąwozem), przy ulicy Parkowej, Jabłoniowej i Spacerowej.

 

Pytanie – Lech (5.04.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu

Jestem właścicielem działki przy ul. Popowskiej we wsi Kania Polska. Ulica ta jest drogą gruntową. Mniej więcej 2-3 do roku służby wyrównują tę drogę, sypiąc żwir w powstałe dziury. Ale zwykle prace te dotyczą tylko tej części ulicy Popowskiej, która należy do Kani Nowej. Prosiłbym o nie pomijanie odcinka pomiędzy Kanią Nową a ul. Bindugi.

Poza tym, kilka tygodni temu zniszczono latarnię u zbiegu ul. Popowskiej i Leśnej i bardzo jej brakuje!!
Z góry dziękuję za pomoc.

Lech

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Prace naprawcze na  ul. Popowskiej prowadzone są  z większą częstotliwością w miejscach gdzie następuje większa degradacja nawierzchni drogi (zwłaszcza po sezonie zimowym).

Nie mniej jednak w razie wystąpienia takiej konieczności  prace naprawcze dokonywane są także na fragmencie drogi należącym do Kani Polskiej. Ww. droga będzie uwzględniona w planie bieżącego utrzymania dróg gruntowych w 2021 r.

W kwestii uszkodzonej latarni informuję, iż natychmiast po zgłoszeniu podjęliśmy działania mające na celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz zleciliśmy naprawę oświetlenia drogowego ul. Popowskiej.  Na obecną chwilę został zamontowany nowy słup oświetleniowy wraz z oprawą.

Pytanie – Marek (26.03.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
6 stycznia 2021 roku zwróciłem Panu uwagę na bark aktualnych treści w Biuletynie Informacji Publicznej, z przykrością stwierdzam że do dnia dzisiejszego sytuacja nie uległa zmianie poza publikacją interpelacji Pana Józefa Lutomirskiego. Panie Burmistrzu, jest Pan zobowiązany prawem do tych czynności, mieszkańcom należy się o dostęp do informacji mających wpływ na ich najbliższe otoczenie w sytuacji pandemii czy planów inwestycyjnych GDDKiA. Jeszcze raz proszę o poważne potraktowanie mojej prośby. Życząc zdrowia pozdrawiam!
(Pytanie – Marek z 6.01.2021
Szanowny Panie Burmistrzu,
za Pana pośrednictwem chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię w funkcjonowaniu Urzędu, aktualizacji BIP Urzędu Miasta i Gminy.Niestety istotne dla przejrzystości pracy Urzędu informacje nie są publikowane lub są publikowane z ogromnym opóźnieniem, przykładowo protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 maja 2020r. został opublikowany 2020-09-15 14:53... Niestety takich przykładów jest wiele wystarczy porównać Państwa kalendarz prac z informacjami w BIP.
Panie Burmistrzu dostęp do tych informacji gwarantują mi zapisy ustawy o dostępie do informacji publicznej zapisanej w Dzienniku Ustaw proszę więc o poświęceniu uwagi tej sprawie.
Myślę że w obecnej sytuacji wspominana powyżej "przejrzystość władzy" będzie również z korzyścią dla Urzędu, lepiej uzyskać informacje ze źródła niż przekazywane pocztą pantoflową jak choćby dotacja na remont kościoła.
Pozdrawiam życząc wielu sukcesów w 2021 roku.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marku,
odnosząc się do Pana pytań dotyczących informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej uprzejmie informuję, iż protokoły z posiedzeń komisji są zamieszczane po przyjęciu ich na kolejnych posiedzeniach przez komisje. Sesje Rady Miejskiej są transmitowane na żywo, jak również nagrania publikowane są po transmisji na żywo. Wszystkie uchwały Rady Miejskiej są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, po podjęciu przez Radę Miejską, w tym uchwała budżetowa Miasta i Gminy Serock oraz wszystkie zmiany dokonywane w budżecie gminy. Uchwały Rady Miejskiej w Serocku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji zabytkowego budynku kościoła były podjęte podczas sesji w dniu 1 października 2020 roku oraz 16 grudnia 2020 roku. Zaś Uchwała Nr 374/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie przebiegu korytarza Autostradowej Obwodnicy Warszawy została podjęta na sesji w dniu 17 marca 2021r

Pytanie – Alicja (24.03.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu
Kiedy wreszcie doczekamy się ścieżki pieszo-rowerowej z Zegrza do Jadwisina?
Podobno miała tez góra iść jakaś droga z Zegrza do Jadwisina. Wszyscy mówią od wielu lat na temat powstania tej ścieżki, a nie widać żadnych efektów, ani żadnych prac na tym odcinku.
Jest to chyba najbardziej wyczekiwana inwestycja rekreacyjna tak bardzo potrzebna teraz na wiosnę szczególnie użyteczna w okresie wiosenno-letnim.

Pytanie – Adam (30.03.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu i Rado Gminy
Jestem od niedawna mieszkańcem tej gminy. Gmina jest promowana jako turystyczna, jednakże brakuje tu profesjonalnej ścieżki pieszo-rowerowej jakie odnajdziemy nad innymi akwenami. Szczególnie zaniedbane jest pod tym względem rewelacyjnie położone Zegrze. Ścieżka nad wodą jest szeroka, ale nie urządzona przez gminę. Zegrze jest najpiękniej i najatrakcyjniej położoną miejscowością w tej gminie, niestety jej walory są całkowicie niewykorzystane przez gminę. Przykładem dla naszej gminy może być ścieżka urządzona nad Kanałem Żerańskim przez gminę Nieporęt.
Jeśli chce Pan reklamować gminę jako przyjazną turystycznie to taka ścieżka nad woda dla pieszych i rowerów jak przysłowiowym ,,must have" i nie ma wytłumaczenia w postaci są trudności w pozyskaniu kawałka gruntu. Pozdrawiam i liczę na szybkie zmiany i wyjście naprzeciw oczekiwaniom turystów i mieszkańców.
Adam

Odpowiedź:

Szanowni Państwo,
odpowiadając na powyższe pytania uprzejmie informujemy, iż budowa połączenia drogowego ul. Ogrodowej w Jadwisinie z ul. Juzistek w Zegrzu została zaplanowana na rok bieżący. Dokładny termin realizacji zadania będzie znany po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Należy podkreślić, że inwestycja ta jest kolejnym dość istotnym krokiem w kierunku poprawy układu komunikacyjnego w tej części Gminy, ale również ważnym elementem dla rozwoju turystyki i rekreacji na jej terenie. Zaprojektowana droga wraz z istniejącą siecią dróg gminnych stanowić będzie  połączenie kończącej się na wysokości ośrodka szkoleniowego Geovita ścieżki dydaktyczno-krajoznawczej z Zegrzem, co bez wątpienia sprzyjać będzie uprawianiu turystki pieszo-rowerowej przez mieszkańców Gminy oraz odwiedzających ją gości.

Jeśli chodzi o ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego, to tak jak informowaliśmy w odpowiedzi na pytania Panów: Jarosława (21.02.2021) i Romana (14.03.2021), Gmina posiada opracowaną dokumentację techniczną budowy pierwszego etapu ścieżki prowadzącej wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego z Zegrza do Jadwisina wraz z zagospodarowaniem terenu po dawnej przepompowni ścieków. Obecnie trwają procedury formalno-prawne. Zakłada się, że prace rozpoczną się jesienią bieżącego roku lub wiosną roku przyszłego. Przedsięwzięcie to będzie realizowane przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.

Pytanie - Marek (12.02.2021)

Witam,
proszę o wyjaśnienie, jaki jest sens segregowania śmieci skoro Panowie wszystkie odpady selektywne wrzucają do jednej śmieciarki? Ja śmieci wrzucam luzem do odpowiednich koszy - później Panowie wszystkie kosze wrzucają do jednej śmieciarki.Czy zmieniły się zasady i odpady selektywne można wrzucać do jednego, wspólnego kosza? Czy jest inne wytłumaczenie?

cd. Marek (17.02.2021)

Witam,
piszę odnośnie wrzucania śmieci segregowanych do jednej śmieciarki - dotyczy Borowej Góry. Jest to sytuacja powtarzająca się co miesiąc. Czy Urząd Miasta ma odpowiednie narzędzia do weryfikacji, (jakie oprócz ważenia, co jak widać jest nieskuteczne) czy śmieci są prawidłowo zbierane przez firmę, którą my wszyscy opłacamy

Pytanie - Marek (31.03.2021)

Witam,
Proszę o informację, jaki jest sens segregowania śmieci, skoro Panowie z firmy odbierającej odpady co miesiąc wszystkie rodzaje śmieci segregowanych wrzucają do jednej śmieciarki (szkło, plastik, papier).
Jakie działania planuje podjąć UM, aby sytuacja się już nie powtarzała? Chyba, że to bez znaczenia bo później i tak wszystkie śmieci są wyrzucane w jedno miejsce?
Sytuacja powtarza się co miesiąc, Borowa Góra. Dziś (31.03.2021 r.) również.
Liczę na konkretną odpowiedź.
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych na 5 frakcji wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia  29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028 t.j.). Odbiór każdej z frakcji odpadów odbywa się osobnymi, wyznaczonymi pojazdami. Śmieciarki przed wyjazdem i po powrocie z  trasy są ważone, dzięki czemu Urząd Miasta i Gminy w  Serocku ma wgląd w realizowane trasy i dysponuje informacjami o ilościach poszczególnych frakcji odpadów odebranych danego dnia z  terenu poszczególnych miejscowości.

Niemniej jednak, w sytuacji nieprawidłowego świadczenia usługi polegającego na mieszaniu różnych frakcji selektywnie zebranych proszę o bezpośrednie zgłoszenie tego faktu do Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 22 782 88 40 lub na Straż Miejską 603 873 290.

W chwili obecnej Urząd Miasta i Gminy Serock jest w trakcie realizacji kontroli nad poprawnością odbioru odpadów sprzed posesji mieszkańców przez firmę.

Pytanie - Wojciech (8.04.2021)

Dzień Dobry Panie Burmistrzu, Bardzo proszę o podzielenie się informacjami na temat budowy sieci światłowodowej w miejscowości Łacha (oraz innych, po drugiej stronie mostu na Narwi). Wiemy, że światłowód dotarł do Wierzbicy. Czy planowane jest "przejście przez Narew"? Ze względu na pandemię, zdalne nauczanie, "home office" a także rozwój cyfryzacji w kraju dostęp do szerokopasmowego Internetu jest jednym z ważniejszych elementów infrastruktury mieszkaniowej. A mieszkańców gminy Serock "za mostem na Narwi" także przybywa. Proszę o odpowiedź oraz życzę dużo zdrowia (w tych czasach). Pozdrawiam Wojtek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Wojciechu,
nawiązując do zapytania, UMiG w Serocku informuję, że w związku z budową sieci światłowodowej w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), wszelkie informacje dot. harmonogramu podłączania szerokopasmowego Internetu na terenie Miasta i Gminy Serock posiada operator telekomunikacyjny Orange Polska S.A.
Z uzyskanych informacji od ww. operatora wynika, że istnieje możliwość kontaktu pod następującym adresem mailowym: zapytania.serock@orange.com

Pytanie - Urszula (26.03.2021)

Mamy działkę w Nowej Wsi, najpierw harmonogram na wywóz śmieci ustalony był na 2 m-ce ale jak zorientowałam się że gabaryty były zabierane w marcu to było już za późno. Proszę mi wytłumaczyć dla kogo on był ustalony płacę za śmieci i mam prawo 2 razy w roku do pozbycia się gabarytów, po prostu lekceważycie działkowiczów. Bardzo proszę o odpowiedź.

Pytanie - Urszula (1.04.2021)

Skoro nie otrzymałam odpowiedzi od Pana będę dalej drążyć sprawę w sprawie odbioru gabarytów na działkach np. w Nowej Wsi. Kto ustala harmonogram? , dla firm jest to wygodny termin, ponieważ nie narobią się zbytnio to dlatego że sezon na działkach zaczyna się od miej więcej od kwietnia, jeśli Pan o tym nie wie. Ja osobiście takim podejściem jestem zbulwersowana z odpowiedzi Pana innej działkowiczce, że można oddać gabaryty w Serocku, tak owszem oddawałam też, ale małe a za większe żeby wywieźć muszę zapłacić za transport. Uważam to za rażące lekceważenie działkowiczów, my też płacimy podatki płacimy za śmieci i ktoś o tym najwyraźniej zapomniał. Tym razem proszę Pana  o odpowiedź.

Odpowiedź:

Na terenie Miasta i Gminy Serock od wielu lat odbiór odpadów wielkogabarytowych realizowany jest na początku wiosny (na przełomie marca i kwietnia) oraz jesienią (w miesiącach wrzesień - październik).

Informacja o planowanych terminach odbioru gabarytów została zamieszczona zarówno na stronie internetowej UMiG, jak też w Informatorze Gminy Serock. Ponadto, właściciele nieruchomości letniskowych otrzymali harmonogramy odbioru odpadów wraz z  zawiadomieniami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każda z miejscowości położonych na terenie naszej Gminy zamieszkiwana jest zarówno przez mieszkańców stałych, jak też sezonowych. Z danych pochodzących z  realizacji odbioru odpadów wielkogabarytowych w latach ubiegłych wynika, że mieszkańcy  w pełni korzystają z możliwości odbioru sprzed posesji tego typu odpadów w wyznaczonych terminach. Przykładowo, podczas odbioru w marcu 2020  r. zebrano 120,87 Mg odpadów wielkogabarytowych. W marcu bieżącego roku odebrano 110,18 Mg tego rodzaju odpadów.

W chwili obecnej nie ma możliwości zmiany ustalonych terminów (z powodu przekazania właścicielom nieruchomości gotowych harmonogramów oraz z uwagi na fakt, że odbiór tego typu odpadów wymaga dodatkowej organizacji pracy, w tym zabezpieczenia specjalistycznych aut i właściwej liczby osób do obsługi).

Przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonują wpłat, mogą we własnym zakresie dostarczyć odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku. Odpady są przyjmowane nieodpłatnie. 

Pytania:
 - Jarosław (21.02.2021)


Szanowny Panie Burmistrzu
Przy drodze zjazdowej do klubu żeglarskiego Dolomit w Jadwisinie, tuż przy starej przepompowni wody nad samym Zalewem Zegrzyńskim rozpoczęła się budowa jakiejś dużej inwestycji, podobno ekskluzywny apartamentowiec. Nie ma tablicy informacyjnej. Czy gmina może poinformować co powstaje w tym miejscu ?
I drugie pytanie czy cos się ruszyło w sprawie budowy drogi i ścieżki nad wodą z Jadwisina do Zegrza?
Pozdrawiam życząc zdrowia.
Jarek

- Roman (14.03.2021)

Szanowni Państwo,
Kiedy należy się spodziewać rozpoczęcia prac budowy ścieżki nad woda od Geovity do Zegrza.
Jest to bardzo długo wyczekiwana przez nas inwestycja.
Proszę również o informacje, gdy mieszkam prawie po sąsiedzku, co buduje się przy przepompowni w Jadwisinie. Inwestor nie postawił tablicy informacyjnej, a ludzie mówią, że apartamenty.
Dziękuję i pozdrawiam.
Roman

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jarosławie,
w odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozpoczętej inwestycji w miejscowości Jadwisin informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie posiada szczegółowej wiedzy na ten temat. Pozwolenia na budowę uzyskiwane są w Starostwie Powiatowym w Legionowie bez udziału gminy. Ponadto należy zaznaczyć, że w bezpośrednim sąsiedztwie starej przepompowni, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania, nie ma możliwości zabudowy wielorodzinnej.

Jeśli chodzi o ścieżkę, to Gmina posiada opracowaną dokumentację techniczną budowy pierwszego etapu ścieżki prowadzącej z Zegrza do Jadwisina wraz z zagospodarowaniem terenu po dawnej przepompowni ścieków. Obecnie trwają procedury formalno-prawne. Zakłada się że prace rozpoczną się jesienią br. lub wiosną roku przyszłego.

Pytanie – Ewa (10.03.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu

Ulica Piękna Dosin/Skubianka staje się jedną z najbardziej ruchliwych ulic w tej okolicy. Mam na myśli ruch samochodowy i pieszy. To droga użytkowana przez miejscową komunikację autobusową, autobus szkolny, prywatne pojazdy, rowery bo to też szlak rowerowy. To również ciąg spacerowy użytkowany przez pieszych prowadzący do lasu, nad Narew, droga na przystanki komunikacji, sklepy i punkty  usługowe na ul. Zegrzyńskiej. To z pewnością Pan wie. 

Dziękujemy za plany opracowania dokumentacji oświetlenia w 2021r. oraz plany budowy oświetlenia 2022r. Trzymamy kciuki za realizację tych planów. Może jeszcze chodnik? Jakiś czas temu był podjęty ten wątek. Lepszy zwężony miejscowo chodnik niż żaden. Zacznijmy o nim wspólnie myśleć. Co Pan na to?
Pozdrawiam, Ewa

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,

kwestia budowy chodnika wzdłuż ul. Pięknej była już kilkukrotnie poruszana w „pytaniach do Burmistrza” (z dn. 22.03.2017r., 26.06.2017r. i 05.01.2018r.). Tak, jak wcześniej informowaliśmy szerokość pasa drogowego przedmiotowej drogi jest niewystarczająca dla zlokalizowania chodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określa minimalną szerokość chodnika przy jezdni, która nie powinna być mniejsza niż 2,0m, natomiast chodnik odsunięty od jezdni nie powinien być węższy niż 1,5m. Co prawda w związku z przebudową lub remontem drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika zlokalizowanego przy jezdni do 1,25 m, a chodnika oddzielonego od jezdni do szerokości 1,0 m, jednak tylko, gdy jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych – bez urządzeń technicznych: podpór znaków drogowych, słupów, drzew, wejść lub zjazdów utrudniających ruch pieszych. Należy zatem zauważyć, że istniejące oznakowanie pionowe na poboczu drogi, projektowane słupy oświetleniowe oraz usytuowanie jezdni w stosunku do granic ewidencyjnych działki drogowej uniemożliwiają budowę chodnika o parametrach technicznych wynikających z w/w rozporządzenia.

Aby wnioskowana inwestycja mogła powstać jedynym rozwiązaniem jest przebudowa ul. Pięknej obejmująca swym zakresem oprócz budowy chodnika także remont istniejącej nawierzchni, co z kolei wiąże się z koniecznością wywłaszczenia gruntów pod poszerzenie drogi. Na obecną chwilę takie zadanie nie znajduje się w planach inwestycyjnych Gminy na najbliższe lata. Niestety ograniczone możliwości finansowe Gminy nie pozwalają nam na realizację wszystkich zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb. Planując inwestycje w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki finansowe na wydatki bieżące, pokrycie kosztów toczących się inwestycji oraz tych zaplanowanych, którymi są m.in.: budowa oświetlenia ul. Pięknej, budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Lipową a ul. Zegrzyńską w Borowej Górze (przedłużenie drogi serwisowej wzdłuż DK-61), rozbudowa ul. Lipowej od ul. Warszawskiej  w kierunku Dosina, jak również rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Borowej Góry, Dosina, Skubianki i Jachranki i wiele innych inwestycji z terenu całej Gminy.  Niemniej pragnę zapewnić Panią, że w miarę posiadanych wolnych środków będziemy analizować możliwości wprowadzenia do realizacji przedmiotowej inwestycji w kolejnych latach. Proszę zatem o wyrozumiałość i cierpliwość.

W kwestii bezpieczeństwa użytkowników drogi, a zwłaszcza pieszych nadmienię, iż nieustannie podejmujemy działania mające na celu jego poprawę m.in. poprzez montaż urządzeń służących do uspokojenia ruchu jakimi są progi zwalniające oraz oznakowanie ostrzegające kierowców o pieszych na jezdni. 

Pytanie - Dominika (18.03.2021)

Panie Burmistrzu, czy wiadomo coś o planach budowy ulicy Kuligowskiego a jeśli tak, to kiedy można się spodziewać zrealizowania tej inwestycji? Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
informuję, iż na obecną chwilę została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku. Na jej podstawie złożyliśmy do Starosty Legionowskiego wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Budowa ww. dróg zaplanowana  została w budżecie Miasta i Gminy Serock na rok bieżący. Konkretny termin jej rozpoczęcia będzie znany po przeprowadzeniu procedury przetargowej, do której będziemy mogli przystąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

 

Pytanie – Magda (24.03.2021)

Dzień dobry Panie Burmistrzu, chciałabym poruszyć kwestię ul. Akacjowej w Jadwisinie. Może wydawać się, że jest to mało znacząca ulica, gdyż znajduje się przy niej niewiele domów. Jednak jest to droga mocno uczęszczana zarówno przez mieszkańców Akacjowej i ulic przyległych, jak i pozostałych mieszkańców Jadwisina oraz turystów czy też osoby uprawiające sport (ulicą Akacjową przebiega szlak turystyczny i proszę mi uwierzyć, że w weekendy przemieszczają się licznie piesi i rowerzyści).
Ulica Akacjowa nie jest odśnieżana, w minioną dość śnieżną zimę tylko raz została posypana oszczędnie piaskiem - ogólnie można było poczuć się jak na lodowisku... Nie dba się też o ogromne dziury jakie robią się na drodze (tylko raz w roku są one zasypywane, ale to jest stanowczo zbyt rzadko).
Ale najbardziej naglącym problemem jest brak jakichkolwiek koszy na śmieci. Od kładki nad trasą 61 idąc Akacjową na odcinku 1,5 km nie ma żadnego kosza. Natomiast wzdłuż całej drogi jest gromada śmieci, których każdego dnia przybywa. Wiem że zaśmiecanie wiąże się z brakiem kultury osobistej czy też świadomości ekologicznej...ale jestem przekonana że gdyby były zamontowane kosze na śmieci, to większość odpadów trafiłaby właśnie do śmietnika.

I tak, nie mówię tu o brakującym światłowodzie, kanalizacji, oświetleniu, może nawet nawierzchni utwardzonej czy też chodniku...mówię o kilku koszach.
Panie Burmistrzu, kiedy możemy spodziewać się tego, że na Akacjowej pojawią się kosze na śmieci?
Z góry dziękuję za odpowiedź i mam nadzieję, że też pomoc w rozwiązaniu problemu.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Magdo,
odnosząc się do kwestii poruszanych przez Panią, a dotyczących ulicy Akacjowej w Jadwisinie, uprzejmie informuję, że znany jest nam stan tej drogi i zdajemy sobie sprawę, że ulica jest dość mocno użytkowana nie tylko przez mieszkańców. Staramy się rokrocznie równać jej nawierzchnię, prace zlecane są przynajmniej dwa razy w roku, ale niestety droga gruntowa ma to do siebie, że nawierzchnia jest nietrwała, a jej stan techniczny uzależniony jest w największej mierze od warunków atmosferycznych, jak i stopnia użytkowania. Dlatego też rozważamy w perspektywie 2 – 4 lat położenie na ulicy Akacjowej cienkiej warstwy nawierzchni asfaltowej. Będzie to uwarunkowane  budową boiska i sali sportowej w Jadwisinie, która planowana jest na najbliższe lata.

Natomiast odnosząc się do Pani prośby dotyczącej ustawienia wzdłuż ulicy koszy na śmieci, to jak Pani słusznie zauważyła jest to sprawa kultury osobistej. Osoba kulturalna przykładowy papierek po batoniku, czy butelkę po spożytym napoju zabierze ze sobą, natomiast niekulturalna wyrzuci gdziekolwiek, niestety nie do kosza ulicznego. Z doświadczenia w tym zakresie wiemy, że dostawianie koszy nie rozwiązuje problemu, a wręcz go generuje. Wiele spośród koszy ustawianych na terenie miasta i gminy musimy likwidować, bo stają się miejscem podrzucania odpadów komunalnych z domów. Niemniej jednak zapewniam Panią, że będziemy regularnie wysyłać pracowników z zakładu komunalnego, których zadaniem jest sprzątanie terenów publicznych, także w rejon ulicy Akacjowej.

Pytanie - Jolanta (18.03.2021)
Panie burmistrzu pytanie dotyczy drogi przy ulicy Norwida w Serocku .Czy teraz wiosną możemy liczyć na jakieś wyrównanie drogi . Po zimie zrobiły się doły ,ciężko dojechać do posesji . Dziękuję za odpowiedź pozdrawiam

Odpowiedź:

Pani Jolkanto, prace naprawcze na ww. drodze zostaną przeprowadzone na wiosnę br. po ustaniu roztopów i osuszeniu gruntu.Pytanie - Anna (10.03.21)

Witam serdecznie
Od dłuższego czasu dzieci w Szkole Podstawowej nie mają zajęć z logopedą. Pani jest na urlopie macierzyńskim a osoba na zastępstwie na zwolnieniu lekarskim. Sytuacja jest nieciekawa, ponieważ dzieci nie dość, że były zamknięte przez długi czas w domach przez pandemię to również nie mają dostępu do specjalisty, który pomógłby choć trochę wyprostować ich braki. Proszę o informację zwrotną czy dzieci kolejny rok będą bez takiej pomocy czy jednak ktoś stanie na wysokości zadania i szkoła będzie wreszcie instytucją szerzącą naukę a nie braki.
Pozdrawiam
Anna

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
tak jak Pani wskazała w zapytaniu – Szkoła Podstawowa w Serocku boryka się z problemami kadrowymi związanymi z usprawiedliwioną nieobecnością zatrudnionych w szkole logopedów.

Aktualnie po uzyskaniu informacji przez szkołę, iż nieobecność pracownika przedłuży się do 20 kwietnia 2021 r., Dyrektor szkoły podjął działania,  aby pozyskać logopedę na czas przejściowy. Bardzo trudno jest znaleźć specjalistę w trakcie roku szkolnego, który byłby dyspozycyjny w godzinach zajęć logopedycznych – nawet po przyjęciu dużej elastyczności organizacyjnej. Natomiast wśród kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkole nie ma nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pozwalające na powierzenie obowiązków logopedy na czas nieobecności pracownika. 

Pytanie - Andrzej (5.03.2021)

Panie Burmistrzu proszę o informację, kiedy możemy się spodziewać naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Orzechowej w miejscowości Cupel ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,
w związku z Pana pytaniem dotyczącym naprawy drogi gruntowej –ul. Orzechowej w miejscowości Cupel informuję, że prace naprawcze na ww. drodze mogą zostać przeprowadzone na wiosnę br. po ustaniu roztopów i osuszeniu gruntu.

Roboty naprawcze będą polegały na wyrównaniu i profilowaniu nawierzchni drogi oraz na uzupełnieniu najbardziej zdegradowanych fragmentów kruszywem.

Pytanie – Krzysztof (5.03.2021)

Witam, mam pytanie czy planowana jest budowa kanalizacji na ul. Przyjaznej w Serocku?

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana pytanie  informuję, że Gmina w tym roku planuje przeprowadzić prace analityczno-koncepcyjne dotyczące zasadności budowy kanalizacji sanitarnej m.in. w rejonie ulicy Przyjaznej w Serocku. Analizie zostaną poddane możliwości techniczne,  gęstość zabudowy, perspektywa przyłączenia się kolejnych nieruchomości oraz aspekt ekonomiczny zasadności realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pytanie – Magda (10.03.2021)
 
Panie Burmistrzu.
Chciałam zapytać czy i kiedy planowana jest budowa kanalizacji w ul. Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim.
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowana Pani,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że w chwili obecnej jesteśmy w trakcie postępowania dotyczącego wyłonienia projektanta, który opracuje koncepcję skanalizowania miejscowości  Stasi Las, Borowa Góra, Dosin, Ludwinowo Zegrzyńskie i Karolino, obejmującą swym zakresem również ulicę  Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim. Koncepcja ma na celu przedstawienie sposobu odprowadzenia ścieków, propozycji lokalizacji przepompowni ścieków/lokalnych oczyszczalni ścieków  oraz kanałów zbiorczych dla ww. obszaru. Jej celem będzie też ocena ekonomicznej zasadności budowy poszczególnych odcinków.

Następnie opracowana koncepcja będzie  podstawą do sporządzenia projektów poszczególnych fragmentów sieci  (zlewni). Natomiast ze względu, iż Gmina posiada już liczne projekty z zakresu gospodarki ściekowej wraz z pozwoleniami na budowę, które musi zrealizować w pierwszej kolejności z uwagi na upływające ich terminy ważności oraz na ograniczone środki finansowe, zlecenie opracowania pierwszych odcinków wchodzących w skład koncepcji nastąpi nie wcześniej niż w 2022 r.

 

Pytanie Piotr (6.03.2021)

1.Panie Burmistrzu czy jest Pan zadowolony z prowadzenia polityki przestrzennej gminy dot. niekontrolowanego budownictwa deweloperskiego?
2.Co jest powodem niszczenia terenów rolnych które w ostatnich latach gwałtownie przeznaczane są pod zabudowę deweloperska ?
3.Idąc w tym kierunku czy nie zauważa Pan zagrożenia dla niszczenia środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze,
polityka przestrzenna w gminie wyznaczona jest w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które zostało przyjęte uchwałą nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku już w 2009 roku. Studium wyznaczyło obszerną rezerwę terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, najczęściej przeznaczonych i użytkowanych ówcześnie rolniczo. Zmiana przeznaczenia większości ww. terenów wynikała z wniosków właścicieli.

Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanych po 2010 roku musiały być spójne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W 2019 roku przeprowadzona została analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock, której wyniki wskazują na nadpodaż gruntów budowlanych w naszej gminie, a także monofunkcyjny charakter planów. Obecnie zmiana ustaleń planów zagospodarowania, która zmniejszałaby ilość terenów budowlanych w gminie wiązałaby się z wysokimi odszkodowaniami dla właścicieli nieruchomości.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pewnych zmian w zakresie planowania przestrzennego gminy, podejmujemy starania urozmaicenia przestrzeni poprzez wprowadzanie nowych terenów przestrzeni publicznych, rekreacji i sportu, innych usług publicznych oraz zabudowy wielorodzinnej w wybranych lokalizacjach.

Dodatkowo, podejmujemy działania mające na celu uchwalenie lokalnych standardów urbanistycznych, które mogą uszczegółowić i zaostrzyć  wskaźniki oraz parametry nowej zabudowy mieszkaniowej, lokalizowanej na podstawie przepisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustalenie tzw. lokalnych standardów urbanistycznych może pomóc w maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne skutki lokalizowania zabudowy na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej, która ułatwia inwestorom obchodzenie zapisów planu w miejscach gdzie nie satysfakcjonują one inwestorów.

Pytanie - Anna (1.03.2021)

Proszę o informację konkretnie kiedy zostanie porządnie zrobiona ul. Popowska w Kani Nowej?
To jest tragedia co się dzieje po zimie i intensywnych opadach.
Łatanie łopatą co kilka miesięcy nie przynosi efektu.
Od wiosny jeżdżą tutaj setki aut. Droga to jedna wielka ujma dla gminy. Reklamuje się walory, a co z dojazdem do tych walorów?
Dlaczego muszę płacić podatek za drogę która jest gorsza niż ser szwajcarski?
Proszę też o informację od kogo mam żądać zwrotu za naprawę zawieszenia w aucie. Chętnie się tego dowiem.
Bo po mieszkaniu tutaj muszę częściej je naprawiać. Bardzo żałuję że tutaj zainteresowałam w dom duże pieniądze i tutaj płacę podatki. Nie mam nic w zamian, ani dobrej drogi ani perspektyw na światłowód, gaz.
Wiem, że obiecujecie co roku dużo, ale na tym się kończy. Może Pan by się wybrał osobiście na przejażdżkę po ul. Popowskiej.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
w związku z Pani prośbą dotyczącą naprawy drogi gruntowej - ul. Popowskiej w Nowej Wsi/Kani Nowej/Kani Polskiej - informuję, że prace naprawcze na ww. drodze mogą zostać przeprowadzone na wiosnę br. po nastaniu sprzyjających warunków pogodowych.

Roboty naprawcze będą polegały na wyrównaniu i profilowaniu nawierzchni drogi oraz na uzupełnieniu najbardziej zdegradowanych fragmentów kruszywem, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu przejazdu ww. drogą.

Pytanie – Daga (22.02.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu.

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.( dot. pytania zadanego 02.11.21). Poniżej załączyłam treść poprzedniej wiadomości aby całość poruszanej kwestii rozbudowy drogi wraz z oświetleniem była przejrzysta i czytelna. W odpowiedzi wspominał Pan o terminie budowy drogi w listopadzie bieżącego roku. Podany termin dotyczył roku 2020 czy 2021? Pytam, bo jeden listopad już minął. Natomiast na dzień dzisiejszy wskazany odcinek drogi jest tak fatalny, że w grudniu już dwa razy wzywałam pomoc drogową, aby wyciągnęli mój samochód z błota.

Wracając zaś do tematu oświetlenia chcę nadmienić, iż zgodnie z zapisami w Księdze Wieczystej szerokość drogi dojazdowej (ul. Zalesie) ma szerokość 3,50 m. Czy w związku z tym u zbiegu tejże drogi z drogą gminną istnieje możliwość postawienia przynajmniej jednego słupa z oświetleniem? W przypadku, gdyby mimo wszystko wymagana byłaby zgoda właścicieli gruntów, to ja zobliguję się do zdobycia tejże lub wyrażę takową na postawienie latarni na terenie własnej działki. Na ewentualnie podany adres mail prześlę plan sytuacyjny z zaznaczonym odcinkiem drogi oraz proponowanymi miejscami instalacji latarni.

Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani Dagmaro, droga gruntowa (dz. nr 6/2 obr. 25) w Wierzbicy jest naprawiana przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku na odcinku od drogi krajowej nr 61 do wysokości posesji  nr 74C. W poprzedniej odpowiedzi błędnie określono, że odcinek drogi  (od posesji  74C do posesji  Zalesie 41) będzie naprawiony.
Bieżące utrzymanie i dokonywanie napraw powyższego  odcinka drogi  jest technicznie niemożliwe ze względu na zbyt małą szerokość pasa drogowego wynosząca zaledwie 1,5 m. Droga o tej szerokości nie może obsługiwać  komunikacyjnie zabudowy mieszkaniowej czy letniskowej. Bardzo przepraszamy za zaistniałą pomyłkę. Ponadto informujemy, że dojazd do Pani posesji jest możliwy ul. Zalesie dz. nr 1/8 obr. 25 Wierzbica. /odpowiedź przygotowana przez MGZGK/

Rozpatrując kwestię budowy punktów świetlnych we wskazanej przez Panią lokalizacji należy podkreślić, iż niezbędne jest w tym celu wybudowanie linii zasilającej w oparciu o istniejącą sieć oświetlenia drogowego kończącą się obecnie na wysokości posesji nr 74C. Zgodnie z tym, jak informowaliśmy w odpowiedzi na poprzednio zadane przez Panią pytanie, odcinek drogi pomiędzy w/w posesją a droga wewnętrzną - ul. Zalesie, ze względu na niedostateczną szerokość w granicach ewidencyjnych działki drogowej  nr 6/2 obr. 25, na obecną chwilę może jedynie stanowić drogę dojazdową do pól uprawnych, a nie drogę obsługującą komunikacyjnie zabudowę mieszkaniową czy letniskową.
Niestety fakt, iż wyraża Pani zgodę na usytuowanie słupa oświetleniowego na swojej działce oraz zadeklarowana pomoc przy ewentualnym pozyskaniu takiej zgody od innych właścicieli gruntów, na których miałaby zostać umieszczona infrastruktura oświetleniowa, nie rozwiązuje problemu zbyt wąskiej działki drogowej.
W związku z powyższym podtrzymujemy nasze stanowisko, że do czasu poszerzenia drogi do szerokości zapewniającej możliwość poruszania się po niej pojazdów – min. 6,0 m, nie widzimy możliwości technicznych, a także uzasadnienia dla budowy oświetlenia w tym miejscu. /odpowiedź przygotowana przez Referat PRI/

Pytanie – Piotr (28.03.2021)

Dzień dobry,
moje pytanie dotyczy wsi Dosin, a dokładnie ulicy Rumiankowej. Czy na wyżej wymienionej ulicy planowe jest w najbliższym czasie oczyszczenie, utwardzenie, asfalt, chodniki, montaż oświetlania, budowa kanalizacji, wodociąg lub gaz itp.? Jeśli nie w najbliższym czasie to w dłuższym okresie czasu jaki jest plan na ulicę Rumiankową? Interesuje mnie ten temat z powodu planowanej budowy domu przy tej ulicy i chciałbym wiedzieć czego można się spodziewać.

Piotr

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze,
w najbliższym czasie Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku nie planuje  budowy sieci wodociągowej w ul. Rumiankowej w Dosinie. Inwestycja ta nie jest ujęta  w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych na lata 2018 - 2023 przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 506/XLVI/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej również nie jest planowana w najbliższym czasie, ponieważ w chwili obecnej Gmina rozpoczęła zadania z zakresu sieci kanalizacji sanitarnych, na które posiada pozwolenia na budowę. Z uwagi na określony termin ważności takich pozwoleń i uzgodnień, zobligowani jesteśmy realizować je w pierwszej kolejności. Z kolei wielkość tych inwestycji uniemożliwia rezerwację dalszych środków finansowych na następne zadania z zakresu gospodarki ściekowej. Ponadto ulica Rumiankowa charakteryzuje się rozproszoną zabudową. Natomiast Gmina chcąc pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej musi osiągnąć efekt ekologiczny, tj. odpowiednia liczba osób podłączonych na 1 kilometr nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na obecną chwilę nie ma także planów budowy oświetlenia drogowego ul. Rumiankowej. Priorytetem jest realizacja toczących się inwestycji oraz tych zaplanowanych na najbliższe lata. Niemniej corocznie w miarę zgłaszanych potrzeb oraz posiadanych wolnych środków finansowych analizowane są możliwości wprowadzenia do realizacji  na najbliższe lata nowych inwestycji, w tym oświetleniowych.

W perspektywie najbliższych kilku lat nie jest planowane budowa nawierzchni przedmiotowej drogi oraz chodnika. Ze względu na niedostateczną szerokość działki nr ewid. 72 obręb Dosin stanowiącej przedmiotową drogę, wynoszącą w najwęższym miejscu zaledwie 3,7 m nie jest możliwe wykonanie ww. infrastruktury drogowej. Wskazana powyżej działka zgodnie obowiązującym dla tego obszaru miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest tylko częścią terenu przeznaczonego pod drogę publiczną klasy „D” o łącznej szerokości w liniach rozgraniczających 10 m, natomiast grunty zarezerwowane na poszerzenie drogi są sukcesywnie wydzielane z sąsiadujących z nią działek stanowiących własność osób prywatnych i pozyskiwane przez Gminę. W celu osiągnięcia niezbędnej do realizacji wnioskowanych inwestycji pełnej szerokości pasa drogowego, konieczne jest wydzielenie jego poszerzenia z pozostałych przyległych do działki drogowej prywatnych nieruchomości, a następnie przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy. W tym miejscu należy również zauważyć, iż tereny w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Rumiankowej nie są jeszcze w pełni zabudowane – proces urbanizacji w tym obszarze dopiero się rozpoczął, a co za tym idzie nie wszystkie przyległe nieruchomości są wyposażone w infrastrukturę techniczną (energię elektryczną, wodę i gaz), którą zwykle umieszcza się w pasie drogi. Budowa drogi przed zakończeniem tego typu prac jest ekonomiczne nieuzasadniona, gdyż będzie ona niszczona przy okazji budowy bądź rozbudowy ww. infrastruktury. Dodatkowo ruch drogowy związany z realizacją kolejnych inwestycji mieszkaniowych przyczyni się do szybkiej degradacji jej nawierzchni. Wszelkie zadania z zakresu bieżącego utrzymania przedmiotowej drogi realizowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem, bądź też w miarę potrzeb, przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Odnośnie budowy gazociągu należy zwrócić się do Gazowni w Legionowie, ul. Kolejowa 32.

Pytanie – Łukasz (4.03.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się z zapytaniem na kiedy planowana jest inwestycja oświetlenia ulicy Pięknej w Skubiance? Chodzi o odcinek od głównej ulicy Zegrzyńskiej do Dosina ( gdzie oświetlenie już jest) a Skubianka nie może się doczekać pomimo wielu apeli. Dodam, że w okolicy powstaje dużo osiedli domów jednorodzinnych co wiąże się z bardzo dużym ruchem samochodów ciężarowych na tej drodze, sytuacja jest bardzo niebezpieczna, dla dzieci i rodziców z wózkami często poruszających się pieszo po tej drodze, która jest bardzo wąska i nieoświetlona. Czy musi dojść do tragedii...?? Będę wdzięczny za odpowiedź.

Pozdrawiam
Łukasz, mieszkaniec Skubianki

Odpowiedź:

Szanowna Pani Łukaszu,
w odpowiedzi na pytanie dotyczące budowy oświetlenia na wskazanym przez Pana odcinku ulicy Pięknej w miejscowości Skubianka uprzejmie informuję, iż w 2021 roku przewidziana została realizacja tego przedsięwzięcia w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, natomiast budowa oświetlenia planowana jest na rok 2022. 

Pytanie - Marcin (23.02.2021)

Panie Burmistrzu
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej umowy najmu przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku samochodu vw Passat Moje pytanie brzmią: od kogo Gmina wynajmuje pojazd nazwa spółki lub przedsiębiorstwa oraz wysokość miesięcznej ranty związanej z najmem pojazdu.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
gmina wynajmuje samochód m-ki Volkswagen passat od Spółki Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. Z tytułu zawartej umowy najmu ww. samochodu Najemca (gmina) zapłaci kwotę brutto w wysokości 2.620zł miesięcznie.

Pytanie – Elwira (22.02.2021)

Witam czy rozkładu linii L7 i L8 nie można dopasować do nefralgicznych godzin rannych dojazdów do Warszawy czyli na PKP Legionowo, godz. 6.32 bus spod Urzędu Miasta powinien być wg rozkładu na PKP 6.48 jeszcze się nie zdarzyło żeby dojechał na tą godzinę a niestety pociągi relacji skm do Warszawy są raczej przed 7.00 bo potem raczej jesteś spóźniony do pracy byłoby miło gdyby przywrócić poprzedni rozkład wtedy chociaż bez stresu można było zdążyć na pociąg bo teraz nie ma szans.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w związku z Pani zapytaniem informuję, że organizatorem linii 7 i 8 jest od 1 stycznia 2021 roku Starostwo Powiatowe w Legionowie.

Dlatego uwagi dotyczące dopasowania godzin kursowania wskazanych linii zostaną przekazane organizatorowi.

Uwagi i sugestie dotyczące linii 7 i 8 najlepiej zgłaszać bezpośrednio na numer Starostwa Powiatowego: tel. 22 764 04 26 bądź mailowo na adres: j.ambroziak@powiat-legionowski.pl

 

Pytanie - Zofia (10.02.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
Zwracam się do Pana z pytaniem odnośnie przyłącza gazowego, w Jadwisinie na ulicy Dojazdowej. Z każdym kolejnym rokiem ogrzewanie piecem na węgiel/drewno jest coraz bardziej problematyczne. Ta sprawa była zgłaszana już niejednokrotnie, natomiast bez odzewu. Dlatego pytam, jakie kroki zamierza Pan podjąć w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Zosia

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Gmina nie realizuje zadań z zakresu budowy sieci gazowych. Inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. (PSG).  Niemniej Urząd Miasta i Gminy w Serocku zwrócił się do PSG o udzielenie informacji, kiedy planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych budową gazociągu w przedmiotowej drodze. Otrzymaliśmy informację, iż dokumentacja projektowa dla inwestycji realizowanej w rejonie  ulic: Okrężnej i Dojazdowej jest w trakcie opracowania. Po zakończeniu prac dokumentacja zostanie złożona na uzgodnienie branżowe do PSG. Po uzgodnieniu wykonawca przekaże dokumentację do Starostwa Powiatowego w Legionowie celem uzyskania skutecznego zgłoszenia. Szacunkowo kompletna dokumentacja projektowa ma zostać przekazana do dalszej realizacji do PSG z początkiem maja br. Jak informuje  Inwestor,  niezwłocznie po przekazaniu dokumentacji ma zostać zlecona budowa gazociągu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić  się do inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Pytanie-Jacek (19.02.2021)

Szanowny Panie,
12 lutego zadałem pytanie:
"dlaczego odśnieżana jest ulica Piaskowa we wsi Łacha, natomiast ul. Piaskowa (położona po drugiej stronie trasy na Wyszków - 62) w Nowej Wsi nie?", które wysłałem na adres: mgzgk@serock.pl
Do dnia dzisiejszego nie uzyskałem odpowiedzi. Ulica Piaskowa w Nowej Wsi nie została ani razu odśnieżona.
Czy mogę uzyskać odpowiedź na powyższe pytanie?
Czy można zatrudnić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej kogoś kompetentnego, kto potrafi udzielić odpowiedzi na tak proste pytanie i jednocześnie będzie umiał obsługiwać pocztę elektroniczną?
Pozdrawiam
Jacek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,
ul. Piaskowa w Nowej Wsi jest uwzględniona w planie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021.

Odśnieżanie dróg gruntowych zlecane jest po wystąpieniu większego opadu śniegu, gdy zachodzi  realne niebezpieczeństwo nieprzejezdności.

W lutym br. Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zlecił  odśnieżanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Serock firmie realizującej ww. zadanie zgodnie z zawartą umową. Pominięcie ww. drogi  wynikało  z pomyłki wykonawcy robót. Został on pouczony o konieczności  odśnieżania ul. Piaskowej  w Nowej Wsi przy ewentualnych kolejnych wyjazdach.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

 

Pytanie – Kasia (14.02.21.)

Witam,
mam pytanie, gdzie i u kogo można złożyć prośbę o ustawienie barierek zabezpieczających przy wjeździe w ulicę Łąkową CUPEL, wjazd jest wąski a z jednej strony jest rów wypełniony zawsze wodą a z drugiej jest staw.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w związku z Pani zapytaniem informuję, iż właścicielem terenu na którym znajduje się wjazd w ulicę Łąkową w miejscowości Cupel jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Zarząd Zlewni w Dębem).

Uwagi dotyczące zabezpieczenia barierkami wjazdu w ul. Łąkową od zostaną przekazane zgodnie z właściwością do ww. właściciela terenu.

Pytanie Dariusz (17.02.21.)

Szanowny Panie Burmistrzu, czy i kiedy pojawią się ograniczniki prędkości na ulicy Zegrzyńskiej w Jachrance. Jest to droga którą uczęszczają dzieci idące do szkoły, znajdują się także przejścia dla pieszych, liczne są wyjazdy z dróg wewnętrznych których w związku z budową nowych osiedli przybywa. Ulica Zegrzyńska jest popularną trasą także dla samochodów ciężarowych a kierowcy biją rekordy prędkości. W związku z powyższym pytam jak na wstępie zanim dojdzie do tragedii i ktoś ucierpi.


Odpowiedź:

Szanowny Panie,
w związku z Pana zapytaniem informuję, iż zarządcą ul. Zagrzyńskiej w Jachrance jest Starostwo Powiatowe w Legionowie.

Dlatego uwagi dotyczące montażu progów zwalniających zostaną przekazane zgodnie z właściwością do ww. zarządcy drogi.

 

Pytania:

Małgorzata - (15.02.2021)

Dzień dobry.
Kiedy zadbacie o nas działkowcach i wywóz gabarytów wyznaczycie po rozpoczęciu sezonu. Wielokrotnie prosiliśmy telefonicznie aby pierwszy termin wywozu gabarytów był wyznaczony z początkiem maja. Obecny termin wyznaczony znowu na marzec pozbawia nas możliwości usunięcia gabarytów po zimie. Stwierdzenie Pani w referacie ochrony środowiska ze możemy wywieść sobie gabaryty indywidualnie uważam za aroganckie w stosunku do petenta. Płacimy za wywóz nieczystości więc dlaczego mamy ponosić dodatkowe koszty ? Może najwyższy czas pomyśleć o nas działkowcach którzy płacą niemałe podatki do gminy.

Magdalena – (18.02.2021)

Właśnie otrzymaliśmy harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok. Kolejny rok pierwszy odbiór gabarytów jest w marcu !!! Dlaczego ? My działkowicze zaczynamy sezon najwcześniej w kwietniu i wtedy robimy porządki. Taki termin jest niesprawiedliwy wobec działkowiczów. A przecież płacimy niemałe koszty i podatki. Prosimy o zmianę terminu pierwszego odbioru na koniec kwietnia br.

Ewa – (18.02.2021)

Witam, bardzo proszę o uzasadnienie dlaczego tak wcześnie (połowa lutego) zaplanowany jest odbiór odpadów gabarytowych. Jestem szczęśliwą posiadaczką działki w miejscowości Cupel i taki termin jest dla mnie nie do przyjęcia - jak łatwo się domyślić wyjazdy na działki zaczynają się najwcześniej w kwietniu i dopiero wtedy zabieramy się za porządki. Bardzo proszę o rozważenie zmiany tego terminu.

Odpowiedź na 3 ww.  pytania do Burmistrza:

Na terenie Miasta i Gminy Serock od wielu lat odbiór odpadów wielkogabarytowych realizowany jest na początku wiosny (w marcu) i wczesną jesienią (we wrześniu). Informacja o planowanych terminach odbioru gabarytów została Państwu odpowiednio wcześniej przekazana, a właściciele nieruchomości letniskowych otrzymali harmonogramy odbioru odpadów wraz z zawiadomieniami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy zauważyć, że każdą z serockich miejscowości zamieszkują zarówno mieszkańcy sezonowi, jak i stali. Należy także pamiętać o tym, że odbiór gabarytów realizowany jest łącznie z normalnymi odbiorami odpadów komunalnych z terenu Państwa nieruchomości i w żaden sposób nie powinien zaburzać stałego cyklu pracy firmy odbierającej odpady komunalne.

Ponadto, wzorem poprzednich lat zauważyć należy, że pomimo marcowego terminu odbioru gabarytów, zainteresowani w pełni korzystają z możliwości odbioru sprzed posesji tego typu odpadów. Wskazują na to bezpośrednio ilości odpadów zebrane w trakcie marcowego odbioru w roku 2020, podczas którego zebrano 120,87 Mg odpadów wielkogabarytowych.

Jednocześnie przypominamy, że każda osoba uczestnicząca w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi i wnosząca opłaty, może skorzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku, gdzie we własnym zakresie można dostarczyć nieodpłatnie m.in. odpady wielkogabarytowe.

W chwili obecnej nie ma możliwości zmiany ustalonych terminów (z powodu przekazania właścicielom nieruchomości gotowych harmonogramów oraz z uwagi na fakt, że odbiór tego typu odpadów wymaga dodatkowej organizacji pracy, w tym zabezpieczenia specjalistycznych aut i właściwej liczby osób do obsługi).

Pytanie – Mariusz (09.02.2021)

Dlaczego chodnik na ulicy Prusa jest odśnieżany przez służby miejskie tylko do posesji nr 18? Zdaję sobie sprawę, że zgodnie z ustawowym obowiązkiem należy to do właściciela posesji ale nie rozumiem logiki odśnieżenia chodnika na długości 3/4 ulicy.
Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mariuszu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek zimowego utrzymania chodnika przylegającego do posesji spoczywa na właścicielach nieruchomości.
Każdy z właścicieli jest zobowiązany odśnieżać  i w miarę konieczności likwidować śliskość na chodniku przylegającym do jego posesji. Dotyczy to także chodnika na ul. Prusa w Serocku.

Pytanie –Marek (12.02.2021)

Witam,
proszę o wyjaśnienie, jaki jest sens segregowania śmieci skoro Panowie wszystkie odpady selektywne wrzucają do jednej śmieciarki? Ja śmieci wrzucam luzem do odpowiednich koszy - później Panowie wszystkie kosze wrzucają do jednej śmieciarki.

Czy zmieniły się zasady i odpady selektywne można wrzucać do jednego, wspólnego kosza? Czy jest inne wytłumaczenie?

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
obowiązek segregacji odpadów komunalnych na 5 frakcji wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Poszczególne frakcje odpadów odbierane są z terenu Miasta i Gminy Serock oddzielnymi śmieciarkami. Śmieciarki (przyporządkowane poszczególnym frakcjom odpadów)  przed wyjazdem i po powrocie z trasy są ważone – Urząd Miasta i Gminy w Serocku ma zatem na bieżąco wgląd w realizowane trasy śmieciarek i dysponuje informacjami o ilościach poszczególnych frakcji odpadów odebranych danego dnia z terenu gminy.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o informację kiedy i pod jakim adresem opisywane przez Pana zdarzenie miało miejsce.

Pytanie – Agnieszka (26.01.2021)

Dobry wieczór,
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy firma Lake House Zegrze Sp. z o. o. posiada aktualne pozwolenie na przejazd pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton po drogach Zegrza. Jeśli tak to proszę o przedstawienie szczegółów tego pozwolenia.                                                                              

Odpowiedź:

Szanowna Pani Agnieszko,

odnosząc się do powyższego pytania informuję, iż firma LAKE HOUSE Zegrze Sp. z o.o. posiada aktualne zezwolenie na przejazd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 24T oraz betonowozów o masie całkowitej do 32T, drogami gminnymi nr 180449W, nr  180737W  ul. prof. Janusz Groszkowskiego oraz nr  180738W  ul. płk. Kazimierza Drewnowskiego położonymi w Zegrzu w celu prowadzenia robót budowlanych. Dysponent posiada pięć kart zezwalających na przejazd samochodów ciężarowych w dni powszednie i soboty, w godz. od 8.00 do 18.00 ważnych do dnia 30.06.2021 r.. Dysponent karty identyfikacyjnej odpowiada za usuwanie zanieczyszczeń jezdni ww. ulic powstałych w wyniku przejazdu pojazdów ciężarowych dostarczających materiały budowlane.

 

Pytanie - Roman (5.01.2021)

Dlaczego na stronie urzędu nie ma informacji o komunikacji autobusowej z Serocka . Informacje wiszące na przystanku to kompletna dezinformacje zwłaszcza że od 1 stycznia przewoźnicy pozmieniali rozkłady jazdy.
Druga sprawa to pustynia jeśli chodzi o sklepy z artykułami spożywczymi począwszy od przystanku pks-u do ronda w Wierzbicy w sytuacji gdy budowane są dwa duże bloki mieszkaniowe przy klubie fitness klubie fitness.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
aktualizowanie rozkładów jazdy leży po stronie prywatnych przewoźników. Są oni do tego zobligowani na podstawie wydanych zgód na korzystanie z przystanków autobusowych oraz obowiązującego prawa krajowego. Problem braku aktualizacji rozkładów na przystankach zgłaszamy bezpośrednio przewoźnikom, jednak nie zawsze wiąże się to z wywiązaniem się przez nich z tego obowiązku.

Zdaję sobie sprawę z faktu, że w obecnej sytuacji, w której przewoźnicy częściej niż zwykle zmieniają rozkłady jazdy, co w praktyce oznacza głównie zawieszanie i ewentualne odwieszanie poszczególnych kursów, dużo trudniej jest zaplanować podróż, dlatego po raz kolejny zostanie wystosowane wezwanie do przewoźników o uzupełnienie brakujących rozkładów jazdy na przystankach znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Serock. Pragnę ponadto nadmienić, że wystąpimy także o udostępnienie rozkładów w wersji, którą będzie można zamieścić na stronie internetowej.

Pytanie – Dorota (7.02.2021)

Ile jest osób od początku epidemii z pozytywnym wynikiem covid 19 na terenie naszej gminy Serock oraz z podziałem na miejscowości.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Doroto,
Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie dysponuje takimi danymi. Proszę się zwrócic z tym pytaniem do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie.

 

 

Pytanie - Anna (31.01.2021)

Dzień dobry mam pytanie związane z rozwojem naszej gminy, czy burmistrz rozmawia z m.st. Warszawa o przedłużeniu linii autobusowej ZTM do Serocka? Z pewnością byłby to krok w stronę mieszkańców i usprawniłby lepszy dojazd chociażby do pociągu, który będzie odjeżdżał z Zegrza lub metra.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
odpowiedź na podobne pytanie została udzielona pani Ewie (pytanie z 10.12.2020).
W kwestii uzupełnienia odpowiedzi o kwestię dotyczące wydłużenia linii kolejowej do Zegrza Południowego, pragnę poinformować, że założone przez Polskie Linie Kolejowe terminy wskazują na uruchomienie wydłużonego odcinka już w drugiej połowie 2022 roku. Zdaję sobie sprawę, że to nadal około 1,5 roku, jednakże i tak jesteśmy związani umową obowiązującą do końca bieżącego roku z obecnym przewoźnikiem.

Fakt otwarcia stacji kolejowej w Zegrzu Południowym będzie z pewnością doskonałym argumentem do efektywniejszego przeorganizowania obecnej siatki połączeń w ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej.

Staramy się, w miarę możliwości reagować na głosy mieszkańców, stąd wprowadzane zmiany, między innymi te od 1 stycznia 2021 roku. Każda taka zmiana, czyli uruchomienie dodatkowych kursów, wydłużenia niektórych tras czy wprowadzenie bezpłatnych przejazdów to krok w stronę mieszkańców.

Pytanie – Marcin (20.01.2021)

Panie Burmistrzu
Będąc mieszkańcem Pana Gminy pozyskałem informację o zakupie przez Urząd nowego samochodu osobowego marki vw passat. Czy w obecnej sytuacji, pandemii sarc cov 2 zakup był zasadny, wielokrotnie informowaliście Państwo o trudnej sytuacji naszej Gminy związanej z pandemią i o znaczącym spadku dochodu Gminy. Wiemy jako mieszkańcy że Gmina posiada kilka aut osobowych bodajże dwie Skody Octavie i nie wyglądają one na samochody nie nadające się do dalszej eksploatacji. W przypadku potwierdzenia przez Pan Burmistrza pozyskanej przez mieszkańców informacji o zakupie nowego auta prosimy o stosowne uzasadnienie do jakich celów auto będzie wykorzystywane i jakie koszty Gmina lub Spółka Gminna poniosła w związku z jego zakupem.

Odpowiedź: 

Szanowny Panie,
odpowiadając na pytanie w sprawie "samochodu osobowego marki vw passat" informuję, iż pozyskana przez Pana informacja o jego "zakupie przez Urząd" jest błędna. Samochód marki vw passat użytkowany jest na podstawie umowy najmu i w związku z tą umową Urząd Miasta i Gminy w Serocku ponosi koszty. Odnosząc się do samochodów marki Škoda, informuję że samochód z 2008 r. ze względu na rok produkcji pozostaje w eksploatacji, niemniej służy jedynie do poruszania się po terenie Miasta i Gminy Serock. Natomiast samochód z 2015 r. pozostaje w ciągłej eksploatacji pracowników Urzędu Miasta i Gminy Serock upoważnionych do jego użytkowania. 

Pytanie - Jacek (20.01.2021)

Dzień dobry,
zwracam się do Państwa z pytaniem dotyczącym rozbudowy sieci teleinformatycznej w miejscowości Gąsiorowo. W dniu 12.11.2020r wysyłałem do Państwa pytanie dotyczące tego zagadnienia, natomiast nie dostałem żadnej odpowiedzi zwrotnej, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.

Panie Burmistrzu czy jest w planach, aby do Gąsiorowa doprowadzić światłowód, jeśli tak to kiedy? Niestety, ale w Gąsiorowie Internet LTE działa bardzo wolno z uwagi na problem z zasięgiem. W dobie dzisiejszych czasów pandemii, Internet jest podstawą do funkcjonowania – praca zdalna oraz zdalne nauczanie. My jako mieszkańcy nie mamy możliwości zakupu Internetu światłowodowego bo go u nas nie ma, czy w tej sprawie może Pan podjąć jakieś kroki, aby zapewnić nam stabilny Internet w godziwej przepustowości? Jeśli kwestia światłowodu jest zbyt problematyczna to może jest szansa na powstanie jakiegoś nadajnika, który zagwarantuje nam zasięg dla Internetu LTE, który jest w naszych domach?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,

W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, iż na obecną chwilę Gmina nie posiada informacji dotyczących planów budowy sieci światłowodowej w miejscowości Gąsiorowo. Tego typu inwestycje są realizowane na zlecenie operatorów telekomunikacyjnych i to oni ustalają zakres i harmonogram prac.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze znaczenia Internetu, który zwłaszcza w czasach pandemii stał się niezbędnym narzędziem zarówno do komunikacji, jak również do pracy oraz nauki zdalnej, dlatego staramy się dokładać wszelkich starań aby wspierać działania operatorów telekomunikacyjnych w zakresie budowy i rozbudowy sieci teletechnicznej na terenie naszej Gminy. Kable światłowodowe umieszczane są w większości pod drogami, chodnikami lub na istniejących słupach energetycznych czy telekomunikacyjnych. Udostępniając gminną infrastrukturę techniczną  oraz usprawniając proces inwestycyjny w przypadku lokalizacji sieci w pasie drogi gminnej staramy się tworzyć dogodne warunki dla rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej nie tylko w centrum miasta  ale również na jego obrzeżach oraz w miejscowościach, gdzie słaby zasięg i niewystarczająca jakość sygnału ograniczają możliwości dostępu do wielu usług. Niekiedy te działania są jednak ograniczone. W przypadku dróg powiatowych, takich jak np. prowadząca do Gąsiorowa ul. Łąkowa, to Zarząd Powiatu w Legionowie wydaje zgodę na lokalizację urządzeń i określa warunki pod jakimi mogą one zostać umieszczone w pasie drogi. Proszę również mieć na uwadze, że zakres inwestycji zależy przed wszystkim od inwestorów – operatorów telekomunikacyjnych. Oczywiście my deklarujemy chęć współpracy i służymy wsparciem jednak ostateczna decyzja gdzie zostanie wybudowany światłowód nie należy do nas.

Tak jak informowaliśmy już w odpowiedzi na pytanie Pana Łukasza z dnia 4 stycznia br. dotyczące rozbudowy sieci światłowodowej na obrzeżach miasta, w wyniku nawiązanej współpracy z Orange Polska S.A. dotychczas dostęp do szerokopasmowego internetu zyskały głównie szkoły, gdyż to one traktowane były priorytetowo, oraz liczne gospodarstwa domowe położone na terenie Miasta i Gminy Serock (m.in. w miejscowościach: Borowa Góra, Jadwisin, Stasi Las, Izbica, Wierzbica, Serock). Przy realizacji tej inwestycji Orange skorzystała z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego celem jest likwidacja tzw. „białych plam” i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego internetu.

Niestety w dalszym ciągu oprócz licznych gospodarstw domowych także wiele obiektów będących własnością Gminy nie ma jeszcze dostępu do łącza internetowego o dużej przepustowości. Dlatego zapewniam Pana, że będziemy prowadzić dalsze działania przyczyniające się do rozwoju sieci światłowodowej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego internetu instytucjom  publicznym oraz mieszkańcom naszej Gminy.     

Informujemy również, że w związku z budową sieci światłowodowej w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wszelkie informacje dot. harmonogramu podłączania szerokopasmowego Internetu na terenie Miasta i Gminy Serock posiada Orange Polska S.A.Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na niniejszej stronie: https://uniaswiatlowodowa.pl/warszawski-wschodni-i-warszawa/serock/instalacje

Pytanie – Ewa (13.01.2021)

Dzień dobry, na wstępie życzę Dużo Zdrowia i Samych Sukcesów w 2021 r. Mieszkam od roku, na stałe w miejscowości Łacha, mam pytanie dlaczego na okres świąt Bożego Narodzenia ulica Mazowiecka nie została udekorowana ozdobami na latarniach jak Nowa Wieś czy Kania ? . Od 4 miesięcy na ulicy Mazowieckiej między numerem 9 a 11 jest zapadnięta ulica( podobno taka sytuacja jest od lat ) i w tym miejscu od 3 miesięcy stoi pachołek, który w nocy systematycznie jest łamany przez jeżdżące samochody i wymieniany. Następne pytanie dotyczy gazu , czy już wiadomo coś na ten temat? Na zebraniu w Gąsiorowie otrzymaliśmy wiadomość, że w 2021 roku już ma coś się ruszyć w tej sprawie. Następne pytanie, czy w tym roku w Łacha będzie obiecana plaża z pomostem ? Słyszałam, że jest Pan człowiekiem, któremu zależy na rozwoju gminy i mocno wierzymy, że wprowadzi Pan duże zmiany, żeby gmina była pokazową częścią Mazowsza.
Pozdrawiam,
Ewa

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,
odnosząc się do Pani pytania dotyczącego świątecznego oświetlenia ulicy Mazowieckiej uprzejmie informuję, że kwestia ozdób na latarniach, finansowana jest w dużej mierze  z Funduszu Sołeckiego i wynika z inicjatywy mieszkańców danej miejscowości. Wskazane przez Panią wsie podejmowały w ubiegłych latach decyzje, aby środki pochodzące właśnie z Funduszy Sołeckich przeznaczyć na zakup ozdób latarniowych. Gmina jak najbardziej jest przychylna takim inicjatywom i po zgłoszeniu przez daną wieś takiego realizuje zakup ozdób oraz zleca przystosowanie latarni do instalacji oświetlenia świątecznego.

Kwestia zapadniętej ulicy Mazowieckiej została przekazana już do Starostwa Powiatowego, ponieważ ulica Mazowiecka jest drogą powiatową, za której stan odpowiada Starosta. 

Jeśli chodzi o planowane urządzenie plaży w Łasze to prace związane z jej urządzeniem zostały rozpoczęte w ubiegłym roku – wycinka i karczowanie drzew i prace związane z uporządkowaniem terenu. W bieżącym roku zaplanowane jest dalsze porządkowanie terenu oraz nawiezienie piasku. Ponieważ urządzenie plaży realizowane jest ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego to niestety, z uwagi na znaczny koszt budowy, nie jest możliwe aby w bieżącym roku zrealizować również budowę pomostu.

Odnosząc się do kwestii gazociągu w miejcowosci Gąsiorowo informuję, że jest to inwestycja Polskiej Spółki Gazownictwa, a wykonawcą prac projektowych jest firma Dom System Sp. z o.o., Ul. Dzika 4a lok.200-194 Warszawa. Gmina w żaden sposób nie bierze udziału w procesie inwestycyjnym. Z informacji uzyskanych od wyżej wskazanych podmiotów wynika, że dokumentacja techniczna została opracowana, obecnie trwają procedury formalno-prawne, które mają być zakończone do połowy bieżącego roku.

Pytanie – Krystyna (28.01.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
chciałabym prosić o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji z kolejką oczekujących na szczepienie przeciwko COVID-19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy. ul Kędzierskich.
Wraz z mężem zapisaliśmy się na listę, po czym dostaliśmy informacje iż mamy zgłosić się osobiście, a kolejka z dnia na dzień przestała obowiązywać. Jestem bardzo zniesmaczona zaistniałą sytuacją, iż byłam zmuszona skorzystać ze szczepienia w innej placówce oddalonej o 70km. Czy przychodnia szczepi pacjentów na COVID 19?. Wiem również że nie jesteśmy jedynymi osobami które zostały w taki sposób potraktowane.

Odpowiedź:
(udzielona przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku)

Informuję, że na dzień 28 stycznia zapisami na szczepienia przeciwko Covid-19 objęto 270 osób z grupy I 80 + i 70 +. Przewidywany termin wyszczepienia tych pacjentów to koniec marca 2021r. Szczepienia wykonujemy w ilościach odpowiadających otrzymanym przez SPZOZ w Serocku dawkom szczepionek. Pierwsze dawki szczepionki z przeznaczeniem dla 30 pacjentów otrzymaliśmy 25 stycznia bieżącego roku i do dnia 28 stycznia zostaną one w całości wykorzystane. Kolejne terminy szczepień – o ile dostaniemy szczepionkę ,będą realizowane zgodnie z terminami wyznaczonymi przez system e-rejestacja.ezdrowie.gov.pl. Realizacja szczepień odbywać się będzie w cotygodniowym cyklu ( 3 dni każdego tygodnia do końca marca b.r.).

Jednocześnie informuję, że zapisy na kolejne terminy szczepień ( po 31 marca 2021 r.) są uwarunkowane decyzjami Ministra Zdrowia, więc mogą zdarzyć  się sytuacje wstrzymania szczepień bądź zapisów na nie, całkowicie niezależne od SPZOZ w Serock.

Listy pacjentów, chętnych do szczepień przeciwko Covid-19 zostały otwarte kilka dni przed uruchomieniem e-rejestracji, wg pierwotnych wytycznych Ministerstwa, zgodnie z którymi miało być szczepionych 180 osób tygodniowo. Kolejne modyfikacje wytycznych (ograniczenie do 30 dawek tygodniowo) spowodowały, iż chęć usprawnienia procedury szczepień legła w gruzach. Ogromne zainteresowanie osób 80+  spowodowało, iż na kolejną grupę 70+ zostały pojedyncze miejsca. Mimo najszczerszych chęci, nie jesteśmy w stanie zwiększyć ilości szczepionek, ponad te które mamy otrzymywać cotygodniowo od Ministerstwa Zdrowia.

Gdy tylko otrzymamy informację od Ministerstwa, o możliwości zwiększenia dostępności szczepień, będziemy kontaktować się z pacjentami z list, które zostały do tej pory stworzone na potrzeby wewnętrzne.

Pytanie – Marian (20.01.2021)

Witam Państwa!
Jestem zmuszony zgłosić, że pomimo dużych opadów śniegu od czwartku nie są wcale odśnieżane ulice w Jadwisinie, którymi przejeżdżam regularnie: ul. Szkolna, ul. Ksiażęca, ul. Szaniawskiego. Pierwszy opad śniegu od chyba 2 lat, a gmina nieprzygotowana, zaskoczona. Co się stało, czy zapomnieli Państwo o zabezpieczeniu środków na odśnieżanie? Dla porównania należy podkreślić, ze Starostwo zarządzane przez Pana Sokolnickiego działa bez zarzutu i niezwłocznie wywiązuje się z obowiązku odśnieżania podległych dróg powiatowych. Od czasu przejęcia starostwa przez naszego byłego, wspaniałego burmistrza Sylwestra Sokolnickiego obsługa interesanta w starostwie jest na bardzo wysokim poziomie, za to u nas w gminie jak widać ogólne rozprężenie.
Marian

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marianie,
zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się od lat Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. Prace są realizowane przez firmę wyłonioną w przetargu publicznym (w br. podpisanie umowy odbyło się w dn. 12.10.2020r.) oraz siłami własnymi zakładu.
Zarówno w sezonie zimowym 2020/2021, jak i w poprzednich, ulice Szkolna, Książęca, Szaniawskiego są uwzględnione w zakresie prac firmy zewnętrznej. Podpisanie umowy z firmą zewnętrzną wiąże się z zabezpieczeniem środków finansowych na ten cel. W sezonie zimowym 2020/2021 jest to kwota 850.000 zł.
Prace polegające na likwidacji śliskości oraz odśnieżaniu dróg zlecane są w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
Nie bez znaczenia są tu aspekty gospodarności i ekologii. Rozpoczęcie prac następuje po  ustaniu opadów, a czas realizacji robót wynosi do kilku godzin.

 

 

Pytanie – Agnieszka (26.01.2021)

Witam, proszę o odpowiedź dlaczego ul. Główna w Stasim Lesie nie jest posypywana podczas gołoledzi. Dziś ta ulica to jest lodowisko.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Agnieszko,
odnosząc się do Pani pytania w sprawie posypywania ulicy Głównej w Stasim Lesie, wyjaśniam, że ulica ta, ujęta jest oczywiście w zakresie zimowego utrzymania dróg i likwidacji śliskości.

Jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, nie ma możliwości posypywania czy odśnieżania dróg zapobiegawczo, lecz dopiero po wystąpieniu zjawiska.

Dziś w sytuacji stwierdzenia dużej śliskości dróg, z samego rana zostało zlecone posypanie dróg mieszanką piaskowo – solną.

Jednak z uwagi na fakt, iż utwardzonych dróg gminnych mamy na terenie gminy przeszło 60 kilometrów, nie ma fizycznej możliwości, aby ulice te zostały posypane w jednym czasie.

W dniu dzisiejszym, dla szybszego opanowania sytuacji, do posypywania, wysłano dodatkowo prócz firmy zewnętrznej, z którą gmina ma podpisaną umowę, także sprzęt i pracowników zakładu komunalnego.

Pytanie – Łukasz (4.01.2021)

Czy jest jakaś możliwość wsparcia ze strony gminy budowy światłowodu dla rejonów Serocka, jednak "za obwodnicą" w obrębie ulicy Nasielska? Od dłuższego czasu (2-3 lata) próbuję i w Orange i w GVT, i w innych lokalnych dostawcach, jednak jedyne co dostępne to bardzo wolna (już dawno nie oferowana opcja szybkości) Neostrada i LTE (z którego korzystam, jednak tu nadal szybkość jest za mała przy nauce i pracy zdalnej, dodatkowo ma ograniczenia przesyłu danych).

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu,
odpowiadając na zadane  pytanie pragnę Pana zapewnić, że Miasto i Gmina Serock dokłada wszelkich starań aby wspierać działania operatorów telekomunikacyjnych w zakresie budowy i rozbudowy sieci światłowodowej na terenie naszej Gminy. Kable światłowodowe umieszczane są w większości pod drogami, chodnikami lub na istniejących słupach energetycznych czy telekomunikacyjnych.  Udostępniając gminną infrastrukturę techniczną  oraz usprawniając proces inwestycyjny w przypadku lokalizacji sieci w pasie drogi gminnej staramy się tworzyć dogodne warunki dla rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej nie tylko w centrum miasta  ale również na jego obrzeżach oraz w miejscowościach, gdzie słaby zasięg i niewystarczająca jakość sygnału ograniczają możliwości dostępu do wielu usług. Nie wszystkie jednak drogi należą do Gminy. Przywołana w pytaniu ul Nasielska jest drogą powiatową, w związku z czym to Zarząd Powiatu w Legionowie wydaje zgodę na lokalizację urządzeń i określa warunki pod jakimi mogą one zostać umieszczone w pasie drogi. Co ważne  należy również zwrócić uwagę na fakt, iż obszar i zakres inwestycji zależy przede wszystkim od inwestorów – operatorów telekomunikacyjnych. Oczywiście my deklarujemy chęć współpracy i służymy wsparciem jednak ostateczna decyzja gdzie zostanie wybudowany światłowód nie należy do nas.

Dzięki nawiązanej współpracy z Orange Polska S.A. - jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych, dotychczas dostęp do szerokopasmowego Internetu zyskały głownie szkoły, gdyż to one traktowane były priorytetowo, oraz liczne gospodarstwa domowe położone na terenie Miasta i Gminy Serock (m.in. w miejscowościach: Borowa Góra, Jadwisin, Stasi Las, Izbica, Wierzbica, Serock). Przy realizacji tej inwestycji Orange skorzystała z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego celem jest likwidacja tzw. „białych plam” i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego Internetu.

Niestety w dalszym ciągu oprócz licznych gospodarstw domowych także wiele obiektów będących własnością Gminy nie ma jeszcze dostępu do łącza internetowego o dużej przepustowości. Dlatego zapewniam Pana, że będziemy prowadzić dalsze działania przyczyniające się do rozwoju sieci światłowodowej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego Internetu instytucjom  publicznym oraz mieszkańcom naszej Gminy.     

 

 

Pytanie – Maria (14.01.2021)

Proszę o posypanie chodnika na ul. Polnej i Nasielskiej jest bardzo ślisko i niebezpiecznie. Panowie jak odśnieżają to nie powinni zasypywać wjazdu do posesji . Proszę Wysłać na kurs odśnieżania. Proszę postawić pojemnik z piaskiem ja posypię chodnik i inni mieszkańcy też.

Odpowiedź:

Szanowny Pani Mario,
dziękuję za zgłoszenie. Wskazane chodniki zostały posypane mieszanką piaskowo-solną, choć zimowe utrzymanie tych chodników nie należało do obowiązków MGZGK. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek zimowego utrzymania chodnika przylegającego do posesji spoczywa na właścicielach nieruchomości. Każdy z właścicieli jest zobowiązany odśnieżać  i w miarę konieczności likwidować śliskość na chodniku przylegającym do jego posesji.

Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe na terenie Serocka są odśnieżane przez pracowników MGZGK. Ze względu na znaczną długość chodników zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Serock akcja zimowego utrzymania może trwać nawet kilka godzin (zależy to od czasu i intensywności opadów).

Co roku MGZGK dokłada  wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepszy standard zimowego utrzymania chodników i dróg na terenie Miasta i Gminy Serock.

Pytanie - Elżbieta (8.01.2021)


Dzień dobry, jestem właścicielem biura turystycznego w Lublinie. Chciałabym w lipcu tego roku zaproponować naszej grupie
krajoznawców wycieczkę na Wasze tereny. Interesuje nas m.in. pałac Radziwiłłów w Jadwisinie. Czy mógłby Pan lub któryś z pana
pracowników dowiedzieć się od właściciela pałacu czy byłoby możliwe zobaczenie chociaż z zewnątrz tego obiektu? Czekam na informację i z góry dziękuję.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
z tego co wiemy pałac w Jadwisinie znajduje się obecnie w remoncie.
Jednak na banerze przy wjeździe do parku przypałacowego widnieje napis „Pałac Jadwisin 601 298 822”. Mamy nadzieję, że dzięki kontaktowi na ten podany do publicznej wiadomości numer, we własnym zakresie ustali Pani kwestię obejrzenia obiektu.

Pytanie – Bogdan (29.12.2020)

Panie Burmistrzu!
Czy znane są już szczegóły dotyczące wznowienia funkcjonowania po Nowym 2021 Roku przychodni lekarskiej i apteki w Zegrzu. Powołuję się przy tym na Pańskie zapewnienia z sierpnia 2020 roku na tym Forum.

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Bogdanie,
według przyjętych założeń wznowienie funkcjonowania przychodni lekarskiej w Zegrzu nastąpi na przełomie kwietnia i maja 2021 r. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w dniu 9 września 2020 r., zaś pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 15 grudnia 2020 r. W celu przyspieszenia realizacji zadania, równolegle do prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę, wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 8 stycznia 2021 r. spółka gminna Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. podpisała z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i adaptacją lokalu w budynku wielorodzinnym przy ul. Drewnowskiego 1. Termin zakończenia realizacji prac wyznaczono do dnia 8 kwietnia 2021 r. Po przeprowadzeniu odbiorów końcowych, w tym odbioru służb Sanepid-u i Państwowej Straży Pożarnej, złożony zostanie wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie lokalu. W przychodni nie będzie prowadzony natomiast punkt apteczny, gdyż nie jest to zadanie gminy.

Pytanie – Jacek (15.12.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu, zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Serock z dnia 02.12.2020 r. od 01.01.2021 r. opłaty za wywóz nieczystości stałych zostały powiązane z liczbą metrów sześciennych zużytej wody w lokalu. Mieszkańcy mają wnosić zaliczkowe opłaty w wysokości 27 zł miesięcznie za każdego mieszkańca a rozliczenie ma być prowadzone na koniec czerwca i listopada. Mam w związku z tym pytania:

 1. jaki związek mają ilości produkowanych nieczystości stałych (śmieci) z ilością zużytej wody, naliczanej ryczałtem z możliwością wyrównania na koniec czerwca i listopada do faktycznie zużytych w lokalu metrów sześciennych wody?
 2. dlaczego nie można zastosować podobnej zasady do rozliczania opłaty za odbiór ścieków - mamy wskazania liczników a płacimy ryczałtem niezależnie od ilości zużytej wody? Nie jest to działanie sprzyjające dbałości o środowisko naturalne i ochronę zasobów wodnych.
  Nadmieniam, że mieszkam w Zegrzu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej przez Gminę rozliczeń za odbiór ścieków dokonywało „wojsko” , ponieważ była to ich infrastruktura. Gmina nie miała możliwości ingerowania w te rozliczenia. W tamtym okresie 1m3 ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej kosztował około 12 - 13 zł, w chwili obecnej mieszkańcy Zegrza płacą za ścieki bezpośrednio do MPWiK i koszt 1 m3 ścieków wynosi brutto 5,96 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i zmiana sposobu naliczania opłat była konsekwencją wieloletnich starań mieszkańców, którzyod lat wnioskowali do Gminy o budowę nowej sieci kanalizacji w Zegrzu. Argumentując, że ówczesna „wojskowa” jest w złym stanie technicznym, zdarzają się często awarieoraz że koszt odbioru 1 m3 ścieków jest wysoki. Ponadto „wojsko” wielokrotnie przypominało, że nie może świadczyć tego rodzaju usług i wypowie mieszkańcom umowy na odbiór ścieków.

W zaistniałej sytuacji, Gmina zabezpieczyła środki w budżecie i wybudowała nową sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i przekazała do eksploatacji do MPWiK tak samo, jak pozostałą infrastrukturę kanalizacyjną na terenie Miasta i Gminy Serock. Natomiast MPWiK jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przejmując wybudowaną infrastrukturę do eksploatacji oraz przejmując bezpośrednio odbiór ścieków od mieszkańców przyjęło sposób naliczeń według ogólnych zasad panujących w kraju wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 r. o którym wcześniej wspominaliśmy.

Odnośnie zamontowania indywidualnych urządzeń pomiarowych tak jak wcześniej informowaliśmy, stosowane są one ze względów technicznych zazwyczaj na sieciach tłocznych i w celu analizy ewentualnej możliwości zamontowania takiego urządzenia należy zwrócić się bezpośrednio do MPWiK, jako eksploratora sieci. Montowanie tego typu urządzeń nie jest powszechnie stosowane i wykonywane jest indywidualnie przez osoby odprowadzające ścieki po wcześniejszym wyrażeniu zgody, w tym przypadku MPWiK w Warszawie. Zgodnie z art. 15 ust.3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego ponosi odbiorca usług, czyli osoba korzystająca z usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

W związku z powyższym informuję, że Gmina zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wybudowała główne sieci kanalizacyjne oraz przepompownie ścieków w celu odprowadzenia ścieków, natomiast montowanie dodatkowych urządzeń do rozliczeń wykracza poza zakres czynności jakie mogłaby wykonać ze środków publicznych. Identyczny sposób rozliczeń stosowany jest w gminach sąsiednich Wieliszew oraz Nieporęt, w tych przypadkach gdzie sieć kanalizacyjna eksplodowana jest przez MPWiK.

Pytanie – Ewa (10.12.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu.
Przeważająca część pytań do Pana dotyczy rozbudowy infrastruktury na terenie gminy i komunikacji. To są sprawy, które wpływają na komfort codziennego życia mieszkańców i najbardziej potrzebne. Coraz więcej buduje się domów, mieszkańców przybywa, gmina się rozwija. Dostęp do rozbudowanej infrastruktury i tereny dobrze skomunikowane przyciągają inwestorów, tych małych i tych dużych.
Co jakiś czas powraca temat komunikacji na terenie gminy i połączenia gminy z m.st. Warszawa czerwonymi liniami. Śledząc od dłuższego czasu informacje na temat wprowadzenia czerwoniaków w gminie Serock można wyczytać "niedasię". Co robi samorząd by się dało? Nie wszystko można wytłumaczyć brakiem środków.
Z poważaniem. Ewa

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,

zgodnie z ustawą o art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zapewnienie mieszkańcom lokalnego transportu zbiorowego na jej terenie. Miasto i Gmina Serock, jako organizator Lokalnej Komunikacji Autobusowej (LKA) zapewnia ponadto połączenia bezpośrednio z Miastem Legionowo.

Lokalna Komunikacja Autobusowa działa na terenie Miasta i Gminy Serock od 2011 roku. Każdego roku wprowadzamy pewne zmiany i udogodnienia. W obecnym roku uruchomiono nowe kursy na funkcjonujących liniach, ale także ustanowiono bezpłatne przejazdy w ramach „Karty Serocczanina”.

Rok 2021 przyniesie kolejne zmiany. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy, zreorganizowane zostaną także linie 1 i 2, czyli tzw. serockie pętle, a przejazdy komunikacją będą bezpłatne dla wszystkich pasażerów. Ponadto linie 7 i 8 będą od stycznia organizowane przez Powiat Legionowski i zostaną uzupełnione o kolejne kursy.

Szczegóły znajdzie Pani pod tym linkiem: https://www.serock.pl/3420,2020-rok?tresc=24064

Umowa z obecnym operatorem, tj. firmą „MAGNET-TRANS” Bartłomiej Obraziński, na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została zawarta na okres dwóch lat i obowiązuje od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r. W związku z tym, na dzień dzisiejszy nie planujemy zawierania umowy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie.

 

Pytanie – Lucyna (16.12.2021)

Szanowny Panie,

czy prawdą jest, że z naszych podatków od nieruchomości, Urząd Miasta i Gminy finansuje lokalny kościół katolicki? Takie informacje do mnie dotarły. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie w tej sprawie. Mam nadzieję, że otrzymam odpowiedź, choć na poprzednie trzy zapytania Pan nie odpowiedział.

Z poważaniem, Lucyna

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
na terenie Miasta i Gminy Serock zlokalizowanych jest 65 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Największymi i najbardziej znanymi są obiekty architektury sakralnej, w tym Kościół w Serocku i w Woli Kiełpińskiej. Zabytki osadzone w przestrzeni publicznej odgrywają istotna rolę w życiu społecznym gminy. Są bezcennym elementem dziedzictwa kulturowego, świadectwem serockiej, wielowiekowej historii. Pełnią funkcję integrującą społeczność, mają również wpływ na budowanie poczucia tożsamości lokalnej.
Budynek Kościoła w Serocku, powstały w połowie XV w.,  jest zabytkiem o dużym znaczeniu dla wspólnoty lokalnej, z tego względu wymaga podjęcia prac remontowych.

Jednocześnie informuję, iż udzielona dotacja została przyznana na dofinansowanie modernizacji zabytkowego budynku kościoła, tj. restauracji sklepienia i części nawy głównej Kościoła Parafialnego, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego pod nr. 1101/320, na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020r., poz. 282 ze zm.).

Informuję również, że z Pani skrzynki e-mailowej na skrzynkę „pytania do burmistrza” wpłynęło wyłącznie ww. pytanie.

Pytanie - Gabriela (9.12.2020)

Panie Burmistrzu, 
Często przechodzę wieczorem przez wiadukt prowadzący ze Stasiego Lasu do Jadwisina, za każdym razem wejście na wiadukt napawa mnie ogromnym strachem z powodu egipskich ciemności. Wejście na wiadukt od strony Stasiego Lasu jest bardzo niebezpieczne, nieoświetlony, ciemny chodnik biegnie po ostrym luku, auta pojawiają się nagle zjeżdżając z góry wiaduktu z dużą prędkością, ostatnio jedno z nich znalazło się raptem na tym ciemnym chodniku zaraz po tym jak wpadło w poślizg zjeżdżając z wiaduktu. Cale szczęście, ze nikt nie szedł akurat dokładnie w tym miejscu. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, a w skrajnych sytuacjach nawet uratowania życia, przydałaby się 1 latarnia oraz barierka z odblaskami chroniąca pieszych szczególnie po zmroku w godzinach wieczornych, a teraz również i rankiem.
Gabriela

Odpowiedź:

Szanowna Pani Gabrielo,
problem niedostatecznego oświetlenia zjazdu z wiaduktu we wskazanej przez Panią lokalizacji został ostatnio zgłoszony przez Panią Barbarę w pytaniu z dnia 15.09.2020 r. Tak jak wówczas informowaliśmy rozważymy możliwość dobudowania z istniejącej sieci oświetlenia drogi gminnej ul. Długiej dodatkowego punktu świetlnego doświetlającego ten obszar.

W kwestii montażu barier ochronnych na chodniku biegnącym wzdłuż drogi prowadzącej na wiadukt informuję, iż  po przeprowadzeniu wizji terenie w chwili obecnej nie stwierdziliśmy potrzeby ich zainstalowania. Opisane przez Panią zdarzenie prawdopodobnie miało charakter incydentalny o czym świadczy fakt, iż do tej pory nie docierały do nas podobne sygnały o sytuacjach  zagrażających bezpieczeństwu pieszych korzystających z chodnika. Niemniej zapewniam Panią, że będziemy  monitorować to miejsce i w sytuacji gdy stwierdzimy realne zagrożenie dla pieszych, przemawiające za zamontowaniem barier, wystąpimy z takim wnioskiem do zarządcy drogi – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pytanie – Agnieszka (10.12.2020)

Dzień dobry, Panie Burmistrzu proszę o odpowiedź kiedy będzie przedłużenie kanalizacji w Stasim Lesie na ul. Głównej.

Pozdrawiam,  Agnieszka

Odpowiedź:

Szanowana Pani,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że pierwszym etapem w celu skanalizowania dalszej części ulicy Głównej  w Stasim Lesie jest opracowanie koncepcji w tym rejonie. Koncepcja przedstawi propozycję lokalizacji przepompowni ścieków oraz kanałów zbiorczych, aby inwestycja ta była jak najbardziej ekonomicznie uzasadniona i objęła jak największym zasięgiem okoliczne nieruchomości. 

Opracowanie powyższej koncepcji w budżecie Miasta i Gminy Serock przewidziano  na 2021 rok.

 Pytanie – Wiesława(18.12.2020)

 Deklaracja dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będzie ponownie wymaga po zmianach opłat,
Czemu co rocznie wymagane jest ponowne złożenie tej deklaracji ? W obecnej sytuacji pandemii jest to utrudnieniem.
Sugeruję odstąpić od tego wymogu albo w ostateczności w prowadzić tę deklaracje do obszaru on/line przez ePuap.

z poważaniem Wiesława.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że osoby, które w 2020 r. zadeklarowały posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim wytworzonych przez siebie bioodpadów, chcąc dalej korzystać z ulgi na kompostownik, będą musiały złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to związane ze zmianą sposobu naliczania ulgi na kompostownik, wynikającą z nowo podjętej Uchwały Nr 315/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku  z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock, a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Do tej pory ulga na przydomowy kompostownik naliczana była kwotowo (2 zł od osoby), natomiast od 1 stycznia 2021 r. wysokość ulgi naliczana będzie procentowo (15% od obliczonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Druki deklaracji obowiązujących w 2021 r. dostępne będą od stycznia 2021 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu.

Wypełnioną deklarację należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w oryginale (osobiście lub za pomocą poczty) bądź elektronicznie za pomocą poczty EPUAP.

Aby móc naliczyć ulgę od stycznia, nową deklarację należy złożyć do 10 lutego 2021 r.

 

Pytanie – Marcin (18.11.2020)

Panie Burmistrzu w dniu 07.11.2019 r. minął rok od powołania Gminnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością " Serockie Inwestycje Samorządowe"
Prezesem Zarządu został Pana zastępca Marek Jan Bąbolski ( informacja z KRS)
oraz powołano radę nadzorczą składająca się z 3 osób pana radnego z Serocka i 2 osób bliżej nam nie znanych. Proszę o informację publiczną czy Prezes pana Zastępca wraz z Rada Nadzorcza pobierają z tytułu działalności Spółki wynagrodzenie i co się na nie składa z poważaniem mieszkaniec Gminy Serock
ps. wyrażam zgodę na publikacje moich pytań

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Prezes oraz Rada Nadzorcza Serockich Inwestycji Samorządowych Sp. z o.o. pobierają wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w łącznej wysokości 9 604,78 zł brutto miesięcznie, z czego wynagrodzenie Prezesa Zarządu wynosi 4 403,78 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie miesięczne Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 2 201,00 zł brutto a pozostałych członków Rady łącznie 3000,00 zł brutto.

Pytanie – Zbigniew (3.12.2020)

Czy w planach jest położenie kostki lub asfaltu na naszej ulicy Kuligowskiego?

 Odpowiedź:

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że na obecną chwilę trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku, która będzie podstawą do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Założenia projektowe dla ww. zadania obejmują budowę: dwukierunkowej jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz odwodnieniem, chodnika zlokalizowanego po jednej stronie jezdni wykonanego z kostki betonowej, zjazdów indywidualnych oraz oświetlenia drogowego.

Realizacja inwestycji została uwzględniona projekcie budżetu Miasta i Gminy Serock na 2021 rok. 

Pytanie - Jakub (27.11.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu i Rado gminy
Na odcinku od Biedronki, aż do ronda przy Parku Radziwiłłów nie sposób zaobserwować nadmiernego oświetlenia ul. Warszawskiej wraz z chodnikiem.

Na całym tym 1,5 km odcinku latarnie nie dość, ze są bardzo gęsto rozmieszczone to na dodatek są 2 rzędy latarni. Taka jawna niegospodarność, aż bije po oczach, proszę wyłączyć 1 rząd latarni, a zobaczycie Państwo, ze nadal ulica i chodnik są znakomicie oświetlone.  

Pozdrawiam serdecznie
Jakub

 Odpowiedź:

Szanowny Panie Jakubie,
oświetlenie drogowe wskazanego przez Pana odcinka ul. Warszawskiej od ronda przy Parku Radziwiłłów do sklepu Biedronka ma za zadanie oświetlić jezdnię, jak również odsuniętą od jej krawędzi ścieżkę rowerową i chodnik. Oprawy oświetleniowe zostały rozmieszczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wygodę poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Na wszystkich ustawionych w jednym rzędzie słupach oświetleniowych umieszczone są lampy oświetlające jezdnię oraz dodatkowo na co drugim słupie  zamontowano  lampy skierowane na ścieżkę rowerową i chodnik.  System sterowania oświetleniem na przedmiotowym odcinku drogi został ustawiony w ten sposób, aby w godzinach 23:30 do 4:30, kiedy to natężenie ruchu drogowego znacząco maleje, wyłączona została  co druga latarnia –  skierowana na jezdnię. Przyjęte rozwiązanie ma na celu obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem oświetlenia i opłatami za energię elektryczną przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Jednocześnie pragnę wskazać, iż od kilku lat prowadzimy działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia dróg naszej Gminy. Sukcesywnie wymieniane są wyeksploatowane oprawy sodowe na nowoczesne i energooszczędne oprawy LED, które przy kilkukrotnie mniejszym zużyciu energii potrafią dostarczyć znacznie mocniejsze i efektywniejsze światło. Ponadto w nowym oświetleniu nie ma potrzeby częściowego wyłączania oświetlenia, ponieważ zawansowana technologia opraw umożliwia automatyczną redukcję ich mocy w określonych godzinach. Zapewniam, że wskazany odcinek ul. Warszawskiej doczeka się również modernizacji oświetlenia. Do tej pory jednak, ze względu na bezpieczeństwo, musi pozostać w dotychczasowym systemie pracy.

Pytanie – Urszula (6.12.20)

Panie Burmistrzu, czy można prosić, aby na stronie internetowej Serocka zamieścić informacje o ilości mieszkańców zamieszkujących każdą z miejscowości w gminie. Informacje można by było aktualizować  raz na rok.
Dziękuję życząc zdrowia.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Urszulo,
dziękuję za zwrócenie uwagi na brak statystyki dotyczącej ilości mieszkańców w każdej z miejscowości Miasta i Gminy Serock . Statystykę na koniec 2019 roku zamieściliśmy pod linkiem: https://www.serock.pl/plik,13607,statystyka-mieszkancow-poszczegolnych-miejscowosci-gminy-serock-pdf.pdf
Informacje będą aktualizowane co roku na stronie www.serock.pl w zakładce: „Dla mieszkańca”-> ”O Serocku” -> „Podstawowe dane” -> „Liczba mieszkańców”.

Pytanie -  Grażyna (1.12.2020)

1.Proszę o informacje czy istnieje możliwość opłaty za wywóz śmieci co miesiąc . Opłaty w tych samych miesiącach co podatek jest dla niektórych zbyt wysoki. 2. Na końcu strony Urzędu Gminy jest napisane „chcesz być na bieżąco podaj e-mail„. Nie wiem po co. Dwukrotnie podawałam swój adres e-mail i przez rok nie otrzymałam żadnych informacji. Czyżby to tylko taki żart .

Odpowiedź:

Szanowna Pani Grażyno,
w odpowiedzi na Pani e-maila informuję, iż istnieje możliwość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co miesiąc na indywidualny nr konta. Wpłaty powinny być dokonywane tak, aby łączna wysokość za trzy miesiące, była uiszczona w następujących  terminach: 15.III, 15.V, 15.IX, 15.XI danego roku kalendarzowego zgodnie  z Uchwałą Nr 211/ XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 r.   
Dziękujemy za zwrócenie uwagi na brak aktywności newslettera.  W najbliższym czasie postaramy się usprawnić działanie tego narzędzie komunikacji.

Pytanie - Iwona (19.11.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu,
ja, wraz z bratem i rodzicami jesteśmy właścicielami działek mieszących się w Serocku: obręb 13, działki 31/27 do 31/31. (przy ul. Strumykowej). Dojeżdżamy do nich "drogą serwisową" (która tylko w krótkiej części jest asfaltowa), gdyż alternatywna droga dojazdu biegnąca ul. Modlińską jest w jeszcze gorszym stanie. Na obu drogach są koleiny i głębokie garby. Po deszczu zamieniają się one w jeziora.
Nawet sąsiedzi mieszkający przy ul. Modlińskiej wolą dojechać do swoich posesji drogą serwisową, a dalej ul. Strumykową. Czy jest zatem możliwość poprawienia przejezdności drogi serwisowej? Będzie to odcinek nie większy niż 300m. Oczywiście, jeżeli gmina widzi możliwość poprawienia stanu ulicy Modlińskiej - to również byłoby rozwiązanie satysfakcjonujące - zarówno nas, ale i sąsiadów. Dodam, że nie oczekujemy asfaltu, a chociażby drobnego gruzu betonowo - ceglanego....
Chciałam nadmienić, iż Pański poprzednik, z lekką ironią wyraził się w tej kwestii cyt; "było nie budować się w polu". Czy można liczyć, że ma Pan odmienne zdanie i widzi Pan potrzebę poprawy przejezdności dróg i dostrzega Pan problem, że jeśli nie ma dróg, to teren nie będzie się rozwijał?
Temat drugi. Przy ul. Modlińskiej krzyżującej się z ul. Zakroczymską istniała kiedyś stacja gazu Axan. Obecnie jej nie ma, ale przy połączeniu tych dróg, stoi latarnia, która nie świeci. Czyją jest ona własnością i czy jest możliwość sprawienia by świeciła? Zaznaczam, że latarnie oświetlające Zakroczymską kończą się wcześniej i nie oświetlają tego miejsca. Zjazd więc w ul. Modlińską jest całkowicie ciemny, a zaznaczam, że jest wobec tego niebezpieczny- gdyż po obu jego stronach znajdują się głębokie rowy. Jeśli nie ma możliwości oświetlenia tego miejsca, to czy jest może szansa, na postawienie słupków odblaskowych czy jakiegokolwiek innego odblaskowego oznakowania, które wyraźnie zaznaczyły by granice, tak by nie wpaść do rowu?

Z wyrazami szacunku
Iwona

Odpowiedź:

Szanowna Pani Iwono,
droga gruntowa stanowiąca przedłużenie drogi serwisowej (dz. nr 38/2 obr. 13 Serock), umożliwiająca dojazd do ul. Strumykowej w Serocku, zostanie uwzględniona w planie bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Serock.

O ile warunki pogodowe pozwolą , prace naprawcze zostaną przeprowadzone w grudniu br.

Zakres prac będzie obejmował mechaniczne profilowanie i  uzupełnienie większych ubytków i zaniżeń  drogi kruszywem.

Naprawa drogi będzie miała charakter doraźny w celu zapewnienia przejezdności  dla pojazdów. Gruntowna modernizacja drogi będzie możliwa po wykonaniu uzbrojenia terenu oraz zakończeniu inwestycji mieszkaniowych zlokalizowanych w tym rejonie.

Odnosząc się do kwestii oświetlenia zjazdu z drogi krajowej nr 62 – ul. Zakroczymskiej, na drogę serwisową oraz wewnętrzną drogę gminną - ul. Modlińską - informuję, że Miasto i Gmina Serock nie jest właścicielem wskazanej przez Panią infrastruktury oświetleniowej. Znajduje się ona na terenie prywatnej nieruchomości i nie leży w gestii Gminy jej uruchomienie.

Przychylając się natomiast do Pani prośby dotyczącej ustawienia na zjeździe z drogi krajowej elementów odblaskowych skierowaliśmy do zarządcy drogi - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prośbę o zamontowanie we wskazanym miejscu słupków krawędziowych określających  dokładniej lokalizację zjazdu oraz ułatwiających kierowcom manewr skręcania szczególnie w porze nocnej i w złych warunkach atmosferycznych.

Pytanie - Agnieszka (19.11.2020)

Mam pytanie dotyczące inwestycji w Zegrzu Lake House Sp. Z o.o.
Czy uchylanie się przez inwestora, wykonawcę, od przestrzegania wytycznych zawartych w pozwoleniu wydanym dla Lake House Sp. Z o.o. nie powinno skutkować natychmiastowym jego uchyleniu?
Codziennie do Straży Miejskiej w Serocku, jak i policji, zgłaszane są między innymi problemy z nie przestrzeganiem ilości jeżdżących po drogach Zegrza wywrotek (pozwolenie zostało wydane na 3 pojazdy a mamy dowody, że na budowie przebywa nawet 6), prędkość osiągana przez ww. pojazdy również budzi wiele zastrzeżeń. Problemy jak były, tak są.
Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Odpowiedź proszę przesłać na ww. maila.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na przedstawione zapytanie informuję, że w związku z realizowana inwestycją Straż Miejska prowadzi regularne kontrole w miejscowości Zegrze. Do dnia dzisiejszego nie zostały ujawnione żadne okoliczności, które mogłyby skutkować cofnięciem zezwolenia na przejazd pojazdów ciężarowych, dlatego też takie zezwolenie nadal obowiązuje.

Pytanie – Joanna(23.11.2020)

Panie Burmistrzu,

proszę o sprawdzenie ustawienia włączania i wyłączania się latarni przy ul. Długiej (począwszy od ul. Krótkiej w stronę Jachranki), ponieważ już przed 6 rano są wyłączone, kiedy jest jeszcze ciemno a ludzie wychodzą już do pracy. Na innych odcinakach latarnie jeszcze świecą.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Joanno,
dziękuję za zgłoszenie oraz informuję, iż natychmiast po otrzymaniu zostało one przekazane do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock. Czas załączania i wyłączania oświetlenia drogowego na wskazanym odcinku ul. Długiej został skorygowany i dostosowany do ustawień zegarów sterujących oświetleniem na terenie całej Gminy.

 

Pytanie – Konrad (08.10.2020)

Panie Burmistrzu
Proszę o wyrównanie ulicy Serdecznej w Serocku . Ponieważ mieszkam od roku i nigdy ulica nie była w żaden sposób równana , a po dużych opadach nie da się nawet przejechać proszę o szybką interwencję Konrad

Odpowiedź:

Szanowny Panie Konradzie,

Nawierzchnia gruntowa ulicy Serdecznej w Serocku na fragmencie gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa, zostanie uzupełniona kruszywem i wyrównana do końca listopada br.

Prace naprawcze zostaną zlecone przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych.

 

Pytanie – Maria (2.11.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do planowanej drogi łączącej ul. Na skarpie w Jadwisinie z ul. Juzistek w Zegrzu proszę o informacje czy już teraz mogę tą trasę przejść bezpiecznie pieszo w celu spaceru do kościoła w Zegrzu? Zapewne tak, gdyż grunty są zapewne dawno wykupione.

Intryguje mnie dlaczego droga serwisowa biegnąca wzdłuż dwupasmówki nr 61 idąc od ul. Akacjowej w Jadwisinie do Zegrza urywa się raptownie w polu ?

Pytam, bo tez mnie interesuje ten temat, a nie udzieliliście Państwo odpowiedzi na to pytanie. Proszę czytać pytanie literalnie, nie krążyć wokół tematu, tylko odpowiadać wprost. Pytanie było o powód urwania się drogi, a nie do czego służą drogi serwisowe.

Dziękuję i czekam na odpowiedzi, mam nadzieje, ze będę miała więcej szczęścia, niż moi poprzednicy.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Mario,

odpowiadając na Pani pytanie dotyczące połaczenia drogowego ul. Ogrodowej w miejscowości  Jadwisin z ul. Juzistek w miejscowości Zegrze potwierdzam, iż Gmina posiada tytuł prawny do gruntów przeznaczonych pod planowaną drogę. Przebieg drogi w terenie zostanie wytyczony przez uprawnionego geodetę na etapie przygotowań do rozpoczęcia robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia. Zakładamy, że nastąpi to w przyszłym roku. W tej sytuacji wcześniejsze doprowadzenie terenu przeznaczonego pod drogę do stanu umożliwiającego bezpieczne przejście wiązałoby się z koniecznością zaangażowania środków finansowych na wykonanie nawierzchni gruntowej, która na etapie budowy drogi uległaby zniszczeniu.  Byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione.

W kwestii dotyczącej tzw. „drogi serwisowej” biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 61 uprzejmie informuję, iż zawarte w odpowiedzi na cztery „pytania do Burmistrza” od Panów: Krzysztofa (26.09.20202); Grzegorza (20.10.2020); Maksymiliana (19.10.2020);Jarosława (20.10.2020)  wyjaśnienia w jakim celu budowane są tego typu drogi,  jest jednocześnie odpowiedzią na zadane przez Panią pytanie: 

„Zasady kształtowania sieci dróg nie wskazują jako konieczności ani nawet zalecenia budowania drogi tzw. „serwisowej” wzdłuż jezdni głównej na odcinku między punktami umożliwiającymi wjazd na jezdnię główną praktycznie w całości poza obszarem zurbanizowanym”.

Wobec powyższego,  biorąc pod uwagę  fakt, iż miejscowościom:  Zegrze i Jadwisin zapewniony został wyjazd/wyjazd na jezdnię główną drogi krajowej nr 61, a pomiędzy tymi punktami nie występuje żadna zabudowa mieszkaniowa -  nie zostały one połączone ze sobą drogą serwisową.

Pytanie – Michał (18.11.2020)

Witam,
mam pytanie odnośnie dostępu do informacji publicznych. Otóż za rządów poprzedniego Burmistrza nie było z tym problemu. Mianowicie chodzi mi o zamówienia publiczne i przetargi. Nie znalazłem nigdzie na stronie bip.serock.pl obecnie trwających zamówień publicznych, żadnych ogłoszeń przetargów. Żadna z gmin z powiatu legionowskiego nie ukrywa takich informacji a dostęp do nich na stronach internetowych jest łatwy i przejrzysty. Tak jak i również ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Mieszkańcy gminy a także firmy mają prawo do wglądu o rozstrzygnięciu przetargów czy też o ogłoszeniu przetargu, do którego potencjalnie mogą dołączyć. Także i również tych archiwalnych, bo na stronach innych gmin również nie ma problemu z informacją o przetargach z poprzednich lat.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Michale,

Wszelka dokumentacja związana z udzielaniem zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30 tyś. euro i nie tylko, dostępna jest w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Serock w zakładce „Zamówienia publiczne” (link: https://www.bip.serock.pl/redir,przetargi). W zakładce tej znajdują się również wszystkie zamówienia archiwalne z lat ubiegłych. W świetle zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (m.in. art. 8, art. 11, art. 39 i kolejne) niedopuszczalna jest sytuacja, którą Pana opisuje. Miasto i Gmina Serock, tak jak wszyscy Zamawiający w kraju, zobowiązane jest publikować ogłoszenia o zamówieniach o wartości powyżej 30 tyś. euro w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz udostępniać specyfikację istotnych warunków zamówienia na swojej stronie internetowej np. w BIP-ie. Zamówienia publiczne, o wartości o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegają wyłączeniu ze stosowania ustawy i mogą być udzielane w oparciu o zapisy wewnętrznych regulaminów. W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z osobą wykonującą czynności związane z udzielaniem zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Serock pod nr tel. 022 782 88 17, która udzieli wszelkich informacji, również tych dotyczących aktualnych i planowanych w danym roku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.”

Pytanie - Tomasz (10.11.2020)

Mam pytanie o drogę dojazdową do północnej części Osiedla przy Lesie w Izbicy. Droga, która z jednej strony ma wjazd z DK62 i dochodzi do drogi "Serockiej". Jest to jedyna droga, która prowadzi do północnej części osiedla, przy którym znajduje się około 60 domów. Ostatnio leśniczy zatrzymuje pojazdy i informuje, że droga ta zostanie niedługo zamknięta, gdyż przebiega przez teren należący do Nadleśnictwa. Jakie działania zamierza zrobić gmina, aby zapewnić dostęp do publicznej drogi całemu osiedlu domów postawionych w latach 90 ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Tomaszu,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że Miasto i Gmina Serock nie posiada tytułu prawnego dla nieruchomości stanowiącej drogę. Przebiega ona przez działki należące w części do Skarbu Państwa, w imieniu którego prawo własności wykonuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Jabłonna oraz do osób prywatnych. Nie jest ona również wskazana w obowiązującym dla tego obszaru miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zarezerwowany pod drogę.

Mając jednak na uwadze wnioski właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Osiedle Przy Lesie oraz fakt, iż droga od lat służy jako nieformalny dojazd do ich posesji, Gmina  wystąpiła  do Sądu Rejonowego w Legionowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości, przez które przebiega droga uzasadniając, że działki będące przedmiotem zasiedzenia stanowią układ komunikacyjny łączący drogę krajową z droga gminną a wnioskodawca użytkuje przedmiotową drogę władając nią jak właściciel począwszy od lat 80-tych i poczynił na niej nakłady. Niestety postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy  w Legionowie oddalił wniosek Gminy.

Tym samym wyczerpane zostały możliwości prawne Gminy w kwestii uregulowania własności drogi. Istnieje jednak możliwość indywidualnego rozwiązania problemu związanego z brakiem prawnego dojazdu do nieruchomości stanowiących Państwa własność poprzez skierowanie do sądu wniosku o ustanowienie drogi koniecznej.

Wobec powyższego na obecną chwilę grunty, przez które przebiega przedmiotowa droga, pozostają własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jabłonna oraz osób prywatnych, a dojazd do Państwa nieruchomości powinien się odbywać w oparciu o ustalenia obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz istniejące drogi wewnętrzne.

 

Pytanie – Dagmara (2.11.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu

Jestem jednym z właścicieli działek przy ul. Zalesie w Wierzbicy. Chciałabym zwrócić się z pytaniem i prośbą o nadanie biegu sprawie dotyczącej utwardzenia odcinka drogi gminnej dochodzącej do ul. Zalesie. Jest to odcinek pomiędzy posesją 74C w Wierzbicy a ul. Zalesie 41. Przy większych deszczach lub jesienią dojazd do posesji jest bardzo utrudniony lub zgoła niemożliwy.

Jednocześnie chciałabym prosić o zainstalowanie przynajmniej dwóch latarni. Obecnie stawiamy tam domek letniskowy a sąsiedzi dom całoroczny. My również planujemy taką budowę i przeprowadzenie się na stałe do Wierzbicy. Działania te w znacznym stopniu poprawiłyby bezpieczeństwo już mieszkających tam ludzi a zwłaszcza dzieci.

Przy okazji chciałabym zapytać o podstawę prawną, na bazie której droga prywatna/wewnętrzna otrzymała nazwę Zalesie. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych (DzU. z 2013 r. poz. 260) podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Na mój stan wiedzy nic takiego nie miało miejsca.
Pozdrawiam licząc na pomoc w poruszonych kwestiach oraz szybką i konstruktywną odpowiedź.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Dagmaro,

wskazany przez Panią odcinek drogi gruntowej w miejscowości Wierzbica (od posesji nr 74C do posesji  ul. Zalesie 41) zostanie wyprofilowany i wyrównany w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Serock. Prace zostaną zlecone przez MGZGK w Serocku, planowany termin realizacji – listopad br.

Odnosząc się do kwestii rozbudowy oświetlenia należy zauważyć, że to istniejące kończy się na wysokości posesji Wierzbica 74C i funkcjonuje w postaci linii napowietrznej zainstalowanej na infrastrukturze (słupach) będącej własnością PGE Dystrybucja. Z uwagi na brak słupów na odcinku od ww. posesji do ul. Zalesie brak jest możliwości powieszenia opraw oświetleniowych celem rozbudowy istniejącego oświetlenia. Pozostały do oświetlenia odcinek drogi gminnej ma długość ponad 300 metrów, przez co należałoby zainstalować min. 6 lamp, uzyskując uprzednio zgody na posadowienie słupów na gruntach prywatnych, gdyż droga  dojazdowa  na wskazanym odcinku ewidencyjnie ma obecnie jedynie ok. 1,5 m szerokości i może jedynie stanowić drogę dojazdową do pól uprawnych, a nie drogę obsługującą komunikacyjnie zabudowę mieszkaniową czy letniskową. Do czasu poszerzenia drogi do szerokości zapewniającej możliwość poruszania się po niej pojazdów – min. 6,0 m, nie widzimy możliwości technicznych, a także uzasadnienia dla budowy oświetlenia w tym miejscu.

Jeśli chodzi o nazwę ulicy Zalesie, została ona nadana drodze zlokalizowanej na działce nr ew. 1/8  w Wierzbicy uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 245/XXVI/2012, 31 sierpnia 2012 roku, w sprawie nadania drodze położonej we Wsi Wierzbica nazwy ul. Zalesie. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 29 października 2012 roku, pod poz. 7181. Podstawą prawną podjęcia uchwały był przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych. Jak wynika z uzasadnienia do uchwały, przed jej podjęciem wszyscy współwłaściciele zostali na piśmie powiadomieni o zamiarze podjęcia przedmiotowej uchwały, a także wyznaczono termin na ewentualne wniesienie sprzeciwu wobec tego zamiaru, z czego jednak nikt z ówczesnych właścicieli nie skorzystał.

Pytanie – Elżbieta (4.11.2020)

Panie Burmistrzu
Proszę o informacje czy na terenie Gminy Serock jest planowana budowa sklepu sieci Lidl i w którym miejscu
pozdrawiam Elżbieta

Odpowiedź:

Szanowna pani Elżbieto,
z informacji uzyskanych od sieci sklepów „Lidl” wynika, że planowana jest budowa obiektu handlowego na terenie miasta Serock.

Pytanie – Krzysztof (5.11.2020)

Dzień Dobry Panie Burmistrzu, potrzebuję pomocy w sprawie zaświadczenia, które wymagane jest do uzyskania dofinansowania w programie "czyste powietrze", "zaświadczenie wydawane zgodnie z art.411 ust.10 g ustawy Prawo ochrony środowiska". niestety przy kontakcie telefonicznym urzędnik, z którym rozmawiałem nie miał pojęcia o co mi chodzi więc może przy pomocy Pana coś mi się uda zdziałać,
pozdrawiam Krzysztof S.

Odpowiedź:

Panie Krzysztofie,
zaświadczenia, o którym Pan pisze wydają gminne/miejskie ośrodki pomocy społecznej - informacje w tym zakresie były przekazane serockiemu OPS-owi. Z tego powodu właśnie, jeśli Interesant dzwoni w sprawie wydania takiego zaświadczenia prosimy, by skontaktował się z tą placówką.

Pytanie – Ryszard(30.11.2020)

Panie Burmistrzu jak mam dojechać , dowieźć materiały na plac budowy przy ul .Stokrotki w Serocku? Na tej ulicy rozpoczęto roboty związane z budową kanalizacji ,dojazd od ul. Warszawskiej jest niemożliwy, jest rozkopana. Natomiast dojazd od ul . Nasielskiej jest też nie możliwy ponieważ trzeba nawieźć ,utwardzić i wyrównać ,dojazd od ul Nasielskiej jest drogą gminną ,oczekujemy na szybką w miarę prostą pomoc od Urzędu Miasta. My jako właściciele działek przy ul. Stokrotki nawieżliśmy za własne środki 16 wywrotek tłucznia a o resztę prosimy Urząd Gminy.

Odpowiedź:

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Pana zapytanie informuję , że Wykonawca na czas prowadzenia robót budowalnych przygotował objazd do Państwa posesji drogą gminną , na południe od ulicy Stokrotki z wyjazdem na drogę serwisową drogi krajowej nr 61. Z uwagi, że jest to droga gruntowa, zobowiązany jest monitorować jej stan na bieżąco. Ponadto po wcześniejszym ustaleniu z pracownikami będącymi na budowie istnieje możliwość przejechania ulicą Stokrotki od strony ulicy Warszawskiej, np. rano przed rozpoczęciem prac lub po ich zakończeniu w danym dniu. Wykonawca został poinformowany o przedmiotowej sytuacji i wyraził wolę współpracy. Ponadto w chwili obecnej w miarę możliwości (gdy budowany jest kanał a nie studnia kanalizacyjna, która wymaga szerszego wykopu) możliwy jest przejazd dla samochodów osobowych. Ponadto informuję, że pracownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji próbował się z Panem skontaktować bezpośrednio pod wskazanym numerem telefonu, niestety pojawiał się komunikat, że abonent znajduję się poza zasięgiem sieci.

 

Pytanie – Małgorzata (4.11.2020)

Dzień dobry,
mam pytanie o rozszerzenie sieci światłowodowej w Jadwisinie. Mieszkam na ul. Szkolnej 57 sieć była ciągnięta na naszej ulicy niestety 3 czy 4 numery wcześniej zakonczono inwestycję Światłowód został położony tam, gdzie nie ludzie nie korzystają i go nie chcą Ja zgłaszałam w gminie chęć dostępu do światłowodu. Nie rozumiem polityki zakładania światłowodu, został założony kawałek na ulicy Szkolnej, Królewskiej czy Szaniawskiego. Chciałabym sie dowiedzieć jakie były kryteria wyboru i kiedy będzie kontynuowanie zakładanie światłowodu,
pozdrawiam Małgorzata B.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Nawiązując do pytania informuję, że w związku z budową sieci światłowodowej w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wszelkie informacje dotyczące harmonogramu podłączania szerokopasmowego Internetu na terenie Miasta i Gminy Serock posiada operator Orange. Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na niniejszej stronie: https://uniaswiatlowodowa.pl/warszawski-wschodni-i-warszawa/serock/instalacje

Pytanie – Roman (23.10.2020)

Szanowny Panie pytanie 1. kto wytyczał drogę Arciechowską przed dokonaniem robót. Dlaczego roboty się odbyły niezgodnie z planami. Dlaczego Pan Radny Zakolski zakwestionował wykonanie drogi. Na czyj koszt zostały wykonane nowe prace z innym przebiegiem. Dlaczego nie były zorganizowane objazdy w trakcie robót. Jakich profitów zażądał Radny Zakolski za udostępnienie objazdów. Przypominam że radny startował z Pańskiego komitetu.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że przebieg drogi w terenie został wytyczony przez uprawnionego geodetę. Ostatecznie prace budowlane zostały zrealizowanie zgodnie z dokumentacją projektową. Podczas realizacji zadania, w wyniku błędu Wykonawcy w rejonie wlotu ul. Różanej nawierzchnię wykonano niezgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Koszty prac związanych z dokonaniem korekty przebiegu drogi w celu dostosowania do zgodności z dokumentacją projektową poniósł Wykonawca. Za wykonanie tych prac nie otrzymał on dodatkowego wynagrodzenia. Odnośnie organizacji ruchu w trakcie prowadzonych prac informujemy, że z uwagi na charakter ulicy Arciechowskiej – droga bez przejazdu, nie było możliwości zrealizowania objazdów z wykorzystaniem dróg ogólnodostępnych. Urząd Miasta i Gminy nie posiada żadnych informacji dotyczących udziału lub wpływu Pana Radnego na realizację przedmiotowej inwestycji.

Pytanie - Aldona(31.10.2020)

Panie burmistrzu czemu od jakiegoś miesiąca w Jadwisinie na ul Szaniawskiego po zmroku pali się tylko część ulicznych latarni?

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące częściowego braku oświetlenia drogowego ulicy Szaniawskiego w miejscowości Jadwisin informuję, że było to spowodowane awarią układów zasilających oprawy oświetleniowe typu LED. Niestety konieczność zamówienia uszkodzonych elementów u producenta opraw i długi okres oczekiwania na ich dostarczenie spowodowały wydłużenie czasu naprawy oświetlenia.

Na obecną chwilę oświetlenie drogowe ulicy Szaniawskiego jest w pełni sprawne.

Pytanie - Roman (1.10.2020)

Radze zająć się w pierwszej kolejności odpowiednim oświetleniem swojej gminy, a nie namawiać mieszkańców do glosowania na rzecz Nieporętu. Poza tym proszę się zainteresować odpowiedziami na wszystkie zadawane Państwu pytania, a nie wybierać tylko łatwe tematy.

Miłej pracy.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Romanie,

Zachęcanie mieszkańców Gminy Serock do wsparcia projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych” w Nieporęcie, bo pewnie to ma Pan na myśli,  nie jest chyba niczym niestosownym. Realizacja tego przedsięwzięcia poprawi także bezpieczeństwo kierowców pochodzących z naszej Gminy przejeżdżających przez Gminę Nieporęt. Myślę, że dlatego warto oddać głos, aby w ten sposób wesprzeć projekt naszych sąsiadów. Jednocześnie pragnę zapewnić Pana, że Miasto i Gmina Serock również stara się o środki zewnętrzne na realizację projektów oświetleniowych. Przykładem są choćby zrealizowane w ostatnim czasie w ramach środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców inwestycje polegające na budowie oświetlenia drogowego gminnych ulic: Oliwkowej w miejscowości Dosin i Spacerowej  w miejscowości Kania Nowa oraz dróg w miejscowościach Guty oraz Zabłocie. W ubiegłym roku natomiast dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wybudowana została wraz z oświetleniem ul. Książęca w miejscowości Jadwisin. Tym samym zapewniam Pana oraz wszystkich mieszkańców, że nie ustajemy w boju i sięgamy po środki zewnętrzne do wszystkich instytucji, z których mamy realną szansę pozyskania dofinansowania gminnych przedsięwzięć. Dokładamy również wszelkich starań, aby motywować i wspierać zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w przygotowaniu i realizacji kolejnych inwestycji drogowych na terenie naszej Gminy.

W poruszonej przez Pana kwestii udzielania odpowiedzi na tylko wybrane pytania, pragnę zapewnić, że nie wybieramy tylko łatwych tematów. Odpowiedzi  udzielane są na wszystkie „pytania do Burmistrza”. Poruszane przez Państwa sprawy są sprawdzane i analizowane, a odpowiedzi umieszczane w odpowiedniej zakładce na gminnej stronie internetowej. Niekiedy jednak bywa, że niezbędne jest głębsze poznanie istoty problemu oraz zasięgnięcie opinii instytucji kompetentnych w rozstrzygnięciu danej sprawy, dlatego termin publikacji odpowiedzi na pytanie nieco się wydłuża.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie - Janusz (3.10.2020)

Dzień  dobry !

Szanowny Panie Burmistrzu czy w planach jest położenie kostki lub asfaltu na naszej ulicy Okrężnej w Jadwisinie ? Jeśli nie, to czy można włączyć do planu inwestycji, mamy radnego, ale niestety nie działa prężnie na rzecz rozwoju miejscowości i pewnie nawet nic do planów nie zgłasza, nie udziela się wcale na sesjach, tylko odsiaduje cicho kolejne sesje. Tak na marginesie, to dobrym rozwiązaniem jest zapisywanie przebiegu sesji.

Pozdrawiam serdecznie.

W Panu cała nadzieja.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Januszu,
niestety musze poinformować, iż w planach inwestycyjnych Miasta i Gminy Serock na najbliższe lata nie znajduje się budowa nawierzchni ul. Okrężnej w miejscowości Jadwisin. Przedmiotowa droga tylko w części stanowi własność Gminy a pozostała część jest własnością osób prywatnych. W związku z tym działania zmierzające do przygotowania i realizacji powyższej inwestycji Gmina będzie mogła podjąć dopiero po uregulowaniu stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod przedmiotową drogę. Pragnę również zwrócić uwagę, iż podobna sytuacja dotyczy ul. Dojazdowej, która jest połączeniem ul. Okrężnej z ul. Szaniawskiego. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na cztery „pytania do Burmistrza” od: Krzysztof (26.09.20202); Grzegorz (20.10.2020); Maksymilian (19.10.2020); Jarosław (20.10.2020)

1. Pytanie – Krzysztof (26.09.20202)

Panie Burmistrzu

W piątek 25.09.2020 o godz. 17.00 wypadek na drodze dwupasmowej w Zegrzu w kierunku Serocka spowodował olbrzymi korek gigant. Od ronda w Zegrzu policja kierowała wszystkich przez most w Dębe. Dojazd do Serocka zajął nam dosłownie1,5 godziny !!! Możliwy był tylko dojazd do Zegrza leżącego w naszej gminie i na tym koniec, bo dalej wyjazd w Zegrzu na dwupasmówkę zamknięty był do skrętu na Jachrankę. Nie byłoby najmniejszego problemu, gdyby nasza gmina zadbała wreszcie o polaczenie droga lokalna Zegrza z Jadwisinem. Pierwsza opcja to przedłużenie o dosłownie 1 kilometr drogi lokalnej z Jadwisina od Akacjowej do parkingu przy Szkole Wojskowej w Zegrzu, druga to od lat przekładane bez uzasadnienia polaczenie ul. Na Skarpie z ul. Juzistek w Zegrzu.Dla dobra nas wszystkich proszę o pilne polaczenie tych miejscowości droga lokalna. W ten piętek uniknęlibyśmy powrotu w gigantycznym korku z Legionowa do Serocka i straty 1,5 godziny czasu. Jeszcze nie raz przekonamy się jak potrzebne jest polaczenie tych miejscowości droga lokalna. W mojej opinii jest to bardzo ważna inwestycja dla wszystkich mieszkańców gminy. Proszę o odpowiedz na stronie, jak i kiedy planowana jest realizacja tego polaczenia.

2. Pytanie – Grzegorz (20.10.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu, Gminy,

jak wielu mieszkańców gminy często przemierzam trasę z Warszawy do Serocka. Dziś po raz kolejny, w krótkim odstępie czasu od poprzedniego zdarzenia, z powodu wypadku za groblą w Zegrzu, ruch w kierunku Serocka skierowano przez osiedle wojskowe w Zegrzu Północnym. Jak się Pan na pewno domyśla wszystkie auta stanęły znów w dużym korku z powodu braku dojazdu jakąkolwiek inną drogą lokalną do Jadwisina. Moje pytanie brzmi, dlaczego do tej pory nikt z gminy, z radnych nie wpadł na prosty pomysł lub najzwyczajniej w świecie nie wyciągnął wniosków w temacie konieczności polaczenia wewnętrznie drogi lokalnej na styku Zegrza Północnego i Jadwisina? Dlaczego droga asfaltowa wzdłuż głównej trasy s61 urywa się w pewnym momencie w polu i nie dochodzi do parkingu w Zegrzu przy szkole wojskowej ? Proszę o poważne rozważenie połączenia tych dwóch dróg, wystarczy nawet prowizoryczne utwardzenie przejazdu tego około 1/2 KM odcinka.

Dziękuję za zajęcie się rozwiązaniem tej sprawy.

3. Pytanie – Maksymilian (19.10.2020)


Dzień Dobry Szanowny Panie Burmistrzu,

Czy mógłby Pan rozważyć powstanie brakującego 1 km odcinka drogi lokalnej biegnącej tuz przy chodniku, równolegle do drogi nr 61 przy ul. Warszawskiej na odcinku Zegrze Płn. - Jadwisin ? Wylanie asfaltem tego niespełna 1 km odcinka umożliwiłoby przedostanie się np. W czasie blokady drogi 61 lub korków na wysokości Zegrza, aż do wszystkich miejscowości naszej gminy. Objazd byłby możliwy poprzez ul Akacjową, aż do wiaduktu w Jadwisinie.

Pytanie – Jarosław (20.10.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z kolejnym wypadkiem na wysokości grobli w Zegrzu i objazdem w korku przez Zegrze płn. Kolo kościoła, proszę o odpowiedz na pytanie jaka jest szansa stworzyć choćby prowizoryczne polączenie drogą lokalną miejscowości Zegrze płn. I Jadwisin ?
Zauważyłem, że asfalt drogi lokalnej biegnący wzdłuż Drogi S61 urywa sie raptem w polu.
Wczoraj znów utknąłem w korku jak inni kierowcy próbując dostać się do Serocka. Dlaczego nie zostało zapewnione to polaczenie przy przebudowie drogi S 61 ?
Proszę rozważyć chociaż prowizoryczny przejazd do ul. Akacjowej.

Odpowiedź na ww. 4 pytania:

Szanowni Państwo,

Odcinek drogi biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 61 jest tzw. „drogą serwisową”, czyli drogą o znaczeniu lokalnym biegnącą wzdłuż drogi o wyższej kategorii. Istotą tworzenie tego typu dróg jest zapewnienie połączenia drogom podporządkowanym z drogą główną w sposób gwarantujący minimalizację ilości punktów przecięcia drogi głównej z drogami podrzędnymi. Zasady kształtowania sieci dróg nie wskazują jako konieczności ani nawet zalecenia budowania drogi tzw. „serwisowej” wzdłuż jezdni głównej na odcinku między punktami umożliwiającymi wjazd na jezdnię główną praktycznie w całości poza obszarem zurbanizowanym.

Ponadto pas drogowy drogi krajowej nie zabezpiecza gruntu z przeznaczeniem pod takie połączenie komunikacyjne (istniejący chodnik usytuowany jest praktycznie w granicy pasa drogowego).

Jako alternatywę dla drogi krajowej w przyszłym roku planujemy wybudować połączenie Jadwisina z Zegrzem drogą stanowiącą przedłużenie ul. Ogrodowej aż do ul. Juzistek.

Pytanie – Jolanta (26.10.2020)

Jestem mieszkanką Woli Kiełpińskiej. Moje pytanie dotyczy możliwości podłączenia budynków mieszkalnych do istniejącej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej. Czy efektywność pracy przedmiotowej oczyszczalni jest w pełni wykorzystana (m.in. miesiące letnie). Jaka jest szansa na ewentualną modernizację ciągu technologicznego oczyszczalni w celu podłączenia budynków mieszkalnych?

Odpowiedź:

Szanowna Pani, w odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że Gmina planuje zlecenie opracowania koncepcji technicznej i kosztowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w oparciu o istniejącą oczyszczalnię ścieków znajdującą się na terenie szkoły podstawowej w Woli Kiełpińskiej. Po opracowaniu ww. koncepcji i po przeanalizowaniu kosztów oraz zakresu zasięgu będziemy mogli wskazać nieruchomości, które mogłyby być włączone do przedmiotowej oczyszczalni ścieków.

 

Pytanie –Sławomir (3.10.2020)

Dzień dobry.

Panie Burmistrzu mam pytanie dot. szeroko omawianej strategii rozwoju miasta i gminy Serock. W dokumentach gminnych i w wypowiedziach władz gminy można znaleźć stwierdzenia, że jednym w celów rozwojowych gminy i miasta jest ściągnięcie nowych mieszkańców, którzy osiedlą się na terenie gminy. W tym celu, jak rozumiem, uległy zmianie plany zagospodarowania przestrzennego i tereny pomiędzy ul. Warszawską a obwodnicą (za wyjątkiem działek inwestycyjnych i terenów leśnych) zostały przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Na tym terenie zlokalizowane są drogi wewnętrzne będące własnością gminy i właścicieli prywatnych oraz drogi gminne. I tutaj mam pytanie dot. systemu dróg, a konkretnie doprowadzenia ich do stanu używalności. W jakiej perspektywie czasowej władze gminy planują wybudowanie drogi utwardzonej, która oznaczona jest nr działki 140804_4.0013.63/3 (przedłużenie ul. Karolińskiej) oraz dróg wewnętrznych będących własnością gminy (np. ul. Stokrotki i Niepodległości). Obecny stan tych dróg uniemożliwia prowadzenie inwestycji ponieważ po deszczu stają się one nieprzejezdne i dojazd sprzętu budowalnego lub dowóz materiałów budowlanych staje się niemożliwy. Natomiast korzystanie z dróg tymczasowo utwardzonych przez gminę (np. część ulicy Stokrotki od ul. Warszawskiej), w celu np. dowozu materiałów budowlanych, zdecydowanie utrudnia życie mieszkańcom znajdujących się tam już nieruchomości lub też jest niemożliwe choćby z uwagi na ciasne dwa zakręty.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sławomirze,
w kwestii budowy wewnętrznych dróg gminnych ulic: Stokrotki i Niepodległości oraz drogi w granicach ewidencyjnych działki ewid. nr 63/3 obr. 13 w miejscowości Serockinformuję, że w planach inwestycyjnych Miasta i Gminy Serock na najbliższe lata nie znajduje się realizacja w/w zadań. Przedmiotowe drogi przebiegają w części przez tereny jeszcze niezabudowane, gdzie proces urbanizacji dopiero się rozpoczął, a co za ty idzie nie są w pełni wyposażone w infrastrukturę techniczną. Budowa drogi przed zakończeniem tego typu prac jest ekonomiczne nieuzasadniona, gdyż będzie ona niszczona przy okazji budowy bądź rozbudowy w/w infrastruktury. Dodatkowo ruch drogowy związany z realizacją kolejnych inwestycji przyczyni się do szybkiej degradacji jej nawierzchni.

Ponadto pragnę również zwrócić uwagę na fakt, iż nie do wszystkich działek przeznaczonych pod drogi Gmina posiada tytuł prawny. Tak jest w przypadku wskazanej przez Pana drogi dojazdowej od strony ul. Zakroczymskiej.Stanowiące drogę działkiewid. nr 63/3 obr. 13 oraz 57/3 obr. 14 zgodnie z obowiązującym dla tego obszaru miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegosą tylko częścią terenu przeznaczonego pod drogę publiczną klasy „D” o łącznej szerokości w liniach rozgraniczających 15 m, natomiast grunty zarezerwowane na poszerzenie drogi są sukcesywnie wydzielane z sąsiadujących z nią działek stanowiących własność osób prywatnych. W celu osiągnięcia niezbędnej do realizacji wnioskowanej inwestycji pełnej szerokości pasa drogowego, konieczne jest wydzielenie jego poszerzenia z pozostałych przyległych do działki drogowej prywatnych nieruchomości, a następnie przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy.

Niemniej zapewniam Pana, że wszelkie prace zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym zachowania ich przejezdności, są prowadzone przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zgodnie z harmonogramem ustalonym po dokonaniu przeglądu dróg z terenu Gminy Serock oraz w miarę zgłaszanych potrzeb. Warto w tym miejscu jednak dodać, że nośność dróg gruntowych nie jest dostosowana do ruchu ciężkiego w związku z czym występują pewne ograniczenia w ich dostępności o czym mówią znaki drogowe zakazujące wjazdu pojazdów o dmc powyżej wartości wskazanej na znaku. W takiej sytuacji, w celu umożliwienia np. dostarczenia materiałów budowlanych w związku z realizowaną prywatną inwestycją mieszkaniową, inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę zarządcy drogi na przejazd pojazdu ciężarowego po drogach do tego nieprzystosowanych. W takiej sytuacji, to wnioskodawca odpowiada za stan techniczny drogi i utrzymanie jej przejezdności.

Mając na uwadze powyższe, Pana sygnał zostanie zweryfikowany i przekazany odpowiedniemu podmiotowi celem przeprowadzenia właściwych prac.

Pytanie – Robert (17.10.2020)

Szanowny Panie, czy są plany budowy kanalizacji we wsi Marynino? I drugie pytanie, jeśli nie ma takich planów to, czy budowa szamba wymaga zgody urzędu gminy?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że z uwagi na uwarunkowania techniczne nie planujemy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marynino.

Odpowiadając na drugie pytanie informuję, że budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) nie wymaga zgody Gminy. Przedmiotowe przedsięwzięcia tj. budowę zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 zgodnie z ustawą Prawo budowlane należy zgłosić w Wydziale Architektury w Starostwie Powiatowym w Legionowie, ulica Gen. Wł. Sikorskiego 11, 05- 119 Legionowo.

Pytanie – Marzena (27.09.20)

Szanowni Włodarze szukałam na stronie gminy ile ludności zamieszkuje miejscowości w gminie, niestety bez skutku.
Uprzejmie proszę o zamieszenie w odpowiedzi ile ludności zamieszkuje miejscowości w naszej gminie.
I drugie pytanie czy gmina posiada informacje nt. Budowy Lidla na granicy Borowej Góry i Zegrza przy trasie 61 przy zakręcie na Skubiankę.
Dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
dziękuję za sugestię w sprawie liczby mieszkańców. Informację tę zamieściliśmy w zakładce: Dla mieszkańca: O Serocku: Podstawowe Dane.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Serock zameldowanych na pobyt stały było 14 471 osób, w mieście 4 389, w samej gminie: 10 082 osób.

Odnosząc się do drugiego pytania informuję, że Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie dysponuje informacjami dotyczącymi planów budowy  sklepu Lidl na granicy Borowej Góry i Zegrza przy drodze krajowej 61.

Pytanie - Ewa (30.09.2020)

Dzień dobry, Panie Burmistrzu czy na ul. MIŁEJ jest przewidziane dokończenie budowy latarni? Obecnie są tylko do około połowy ulicy, pozostała część ulicy pozostaje bez jakiegokolwiek światła, biorąc pod uwagę skracający się dzień i dzieci wracające późno do domu rodzi to liczne problemy. Mając na względzie bezpieczeństwo moich dzieci proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Pani Ewo,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję,  iż oświetlenie ulicy Miłej zostało wykonane na istniejących słupach sieci energetycznej zasilającej w energię elektryczną Państwa nieruchomości. W związku z tym oświetla ono odcinek drogi, gdzie na etapie wykonania dostępna była ww. infrastruktura umożliwiająca montaż opraw oświetleniowych. Ponadto należy zauważyć, że nieruchomości w dalszej części ulicy nie są jeszcze w pełni zabudowane,  a ruch pojazdów i pieszych odbywa się większości w kierunku ul. Pułtuskiej,  gdzie oświetlenie  jest.  W celu rozbudowy sieci oświetlenia niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie w budżecie Gminy odpowiednich środków finansowych na realizację inwestycji tj. budowę linii kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi. Na obecną chwilę takie zadanie nie znajduje się w planach inwestycyjnych Miasta i Gminy Serock. Niemniej zapewniam Panią, iż  w miarę postępującej dalszej zabudowy nieruchomości znajdujących się przy ulicy Miłej oraz możliwości finansowych Gminy, będziemy rozważali budowę oświetlenia drogi w kierunku ul. Traugutta w kolejnych latach.

 

Pytanie- Mariola (15.09.20)

Panie Burmistrzu jako, że interesuje się Pan gazyfikacja Lachy i Gąsiorowa, proszę o ustalenie kiedy zostanie rozpoczęta gazyfikacja ul. Okrężnej w Jadwisinie. W Starostwie sprawa pozwolenia na budowę jest zakończona. Inwestor podaje kolejny termin realizacji, teraz do końca września 2020. Jako, że nadal nic się nie dzieje proszę o ustalenie kiedy rozpocznie się budowa.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że budowa gazociągu w ul. Okrężnej w Jadwisinie nie jest inwestycją gminną. Niemniej w związku z Pani prośbą Urząd Miasta i Gminy w Serocku zwrócił się do Polskiej Spółki Gazownictwa o udzielenie informacji w tej sprawie, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.  

Pytanie- Janusz (15.09.2020)

W nawiązaniu do niekonkretnej i wymijającej odpowiedzi na pytanie Pana Marcina dot. nieustannie przesuwanego terminu realizacji drogi łączącej ul. Ogrodową Jadwisin z ul. Juzistek Zegrze, proszę o podanie mieszkańcom konkretnego i ostatecznego terminu realizacji. Inwestycja, do której osoby administrujące gminą mają lekceważący stosunek, jest niezwykle ważna dla ogółu społeczności lokalnej z całej gminy jak również dla rozwoju ruchu turystycznego. Proszę o wyjaśnienie jaki zmiany zachodzą w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego, które to stanęły na drodze do realizacji tej drogi. Proszę o jasna i pełną odpowiedz. Nie ładnie traktuje się mieszkańców w tej gminie.

Odpowiedź:

Szanowny  Panie Januszu,
zapewne nawiązuje Pan do udzielonej odpowiedzi na pytanie Pana Mariana z dnia 09.08.2020r. informującej, że trwająca procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mającego wpływ na realizację połączenia drogowego ul. Ogrodowej w Jadwisinie z ul. Juzistek w Zegrzu, nie pozwala na podanie konkretnego terminu jej rozpoczęcia. Nie jest ona w żadnym stopniu odpowiedzią wymijającą lecz powiadamiającą na jakim etapie są prace związane z przygotowaniem do rozpoczęcia budowy drogi.

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które mają wpływ na realizacje tej inwestycji dotyczą parametrów jezdni i chodników na obszarze objętym procedurą. Ustalenia zawarte w obecnie obowiązującym planie dopuszczają na terenach przeznaczonych pod drogi publiczne klasy technicznej „L” szerokość jezdni nie mniejszą niż 6 metrów oraz obligują do zrealizowania chodnika przynajmniej z jednej strony jezdni. Nowe zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalają szerokość pasa ruchu nie mniejszą niż 2,75 m - z możliwością jej zmniejszenia o 0,25 m na zasadach przewidzianych przepisach z zakresu dróg publicznych, oraz nie nakazują realizacji chodnika na wszystkich terenach przeznaczonych pod drogi publiczne. Zapisy te pozwalają zaprojektować geometrię drogi tak, aby w istniejących liniach rozgraniczających uzyskać maksymalną jej funkcjonalność.

Zgodnie z procedurą związaną ze sporządzeniem i uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w dniach od 30 września do 22 października projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. Do dnia 05 listopada br. możliwe jest wniesienie uwag do projektu, po czym nastąpi ich rozpatrzenie przez Burmistrza z ewentualnym wprowadzeniem zmian wynikających z rozpatrzonych uwag. Uchwalenie planu przez Radę Miejską w Serocku przewidywane jest na koniec bieżącego roku. Wtedy będzie można określić konkretny termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowej inwestycji. Zakładamy jednak, że nastąpi to w przyszłym roku.

Pytanie- Barbara (15.09.2020)

Panie Burmistrzu
Proszę o interwencje w odpowiednim organie polegającą na postawieniu dosłownie 1 latarni na styku zjazdu z wiaduktu w Jadwisinie na ulice Długą w Stasim Lesie. Na chodniku po zmroku jest bardzo ciemno i bardzo niebezpiecznie. Zjazd powinien być oświetlony żeby zapewnić bezpieczeństwo pieszym. Latarnie można usytuować tak żeby oświetlała zjazd, a jednocześnie stała na terenie gminy. Może Pan radny Lutomirski się zajmie. 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Barbaro,
przyjrzymy się zgłoszonemu problemowi niedostatecznego oświetlenia zjazdu z wiaduktu we wskazanej przez Panią lokalizacji oraz rozważymy możliwość dobudowania z istniejącej sieci oświetlenia drogi gminnej ul. Długiej dodatkowego punktu świetlnego doświetlającego ten obszar.

Pytanie – Jacek (8.09.2020)

Proszę uprzejmie o informację, kiedy planowane jest dokończenie modernizacji ul. Głównej w Stasim Lesie. Pierwszy odcinek drogi został zmodernizowany blisko 5 lat temu i wówczas Urząd Gminy deklarował zainteresowanie kontynuacją tej inwestycji, wraz z wybudowaniem na tym odcinku kanalizacji. Obecny stan tej drogi jest fatalny i niebezpieczny (choćby przykład lipcowego wypadku), utrudniony jest ruch pieszych przez brak chodnika i oświetlenie, które albo nie działa, albo zarośnięte sąsiadującym zadrzewieniem, albo świeci bardzo słabą barwą. Jest to odcinek drogi o bardzo dużym natężeniu ruchu, z uwagi na lokalizację jednego z najczęściej odwiedzanych w okolicy sklepów, dużego zagęszczenia zabudowy, lokalizację gminnej trasy transportowej LKA, czy lokalizację firm jak np. ZUK, domu opieki, inne. Proszę o informację czy inwestycja ta znajduje się w planach Gminy i w jakim terminie realizacji, a jeśli nie to czy Gmina rozważa zainteresowanie umiejscowieniem tej inwestycji w swoich planach. Proszę uprzejmie o komentarz.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,
w odpowiedzi na zadane pytanie pragnę poinformować, że zgodnie z przyjętą zasadą, którą kierujemy się przy planowaniu inwestycji drogowych na terenie Gminy, budowa nawierzchni drogi jest realizowana po wyposażeniu  jej w pełną infrastrukturę podziemną. Dlatego ul. Główna w Stasim Lesie została przebudowana tylko na odcinku, gdzie taka infrastruktura, w tym kanalizacja sanitarna już się znajduje. Budowa drogi przed zakończeniem tego typu prac jest ekonomiczne nieuzasadniona, ponieważ będzie ona niszczona przy okazji budowy bądź rozbudowy ww. infrastruktury.

Wobec powyższego, ze względu na fakt iż na przedmiotowym odcinku drogi nie ma jeszcze wybudowanej kanalizacji sanitarnej, nie jesteśmy w stanie podać konkretnego terminu modernizacji drogi. Niemniej rozważamy rozpoczęcie zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w tamtym obszarze poprzez opracowanie koncepcji budowy sieci. Odpowiedni wniosek o wprowadzenie tego zadania do budżetu Gminy na 2021 rok zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Serocku na etapie tworzenia planów inwestycyjnych na następne lata.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że do chwili kompleksowej przebudowy opisywanego odcinka ulicy Głównej, Gmina dołoży wszelkich starań, aby utrzymać ją w należytym i niestwarzającym zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu stanie technicznym.

Pytanie – Stanisław (26.09.2020)

Panie Burmistrzu, czy jest szansa na poprawę stanu ścieżki rowerowej od ulicy Zegrzyńska do przystanku autobusowego przy Juzistek w Zegrzu. Krzewy zarastają ścieżkę wystarczyłoby tylko przyciąć krzewy bo trudno w czasie jazdy minąć się z drugim rowerzystą, ktoś musi uciekać w krzaki by uniknąć zderzenia. Jakoś służby zajmujące sią porządkiem rzadko zaglądają na tą rowerową ścieżkę. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Stanisławie,
ścieżka rowerowa na odcinku od przystanku autobusowego przy DK61 w Zegrzu do ul. Zegrzyńskiej jest przejezdna na całej długości.

Nie mniej jednak, zostaną wykonane prace polegające na przycięciu zakrzaczeń w najbardziej newralgicznych i przewężonych punktach „czerwonego” szlaku rowerowego.

Prace przeprowadzone będą w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021.

Pytanie – Sławomir (11.09.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu,
jestem mieszkańcem Borowej Góry ul. Krótka 9F. Jest to droga prywatna (własność kilku mieszkańców), ale co jest w tym przypadku b. istotne, jest przedłużeniem ul. Długiej (od nr 98 do nr 98 C), która jest drogą gminną. Niestety wjazd, jak również ww. odcinek drogi gminnej są w bardzo złym stanie, co może stanowić poważne zagrożenie dla ruchu drogowego w okresie jesiennym jak i zimowym. Czy w tej sytuacji, wzorem lat ubiegłych, można liczyć na podjęcie w tej sprawie przez gminę stosownych działań.
Łączę wyrazy szacunku
S. Strzałkowski
P.S. Osoba nadzorująca remont dróg w gminie twierdzi, że ww. odcinek ul. Długiej jest własnością prywatną i w związku z tym nie podlega "jurysdykcji".

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sławomirze,

droga zlokalizowana miedzy ul. Krótką a ul. Długą w Borowej Górze (dz. nr  102/8, 101/13) stanowi własność prywatną.
Informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy jako zarządca dróg gminnych ma obowiązek realizacji zadań, które mają na celu utrzymanie, remont oraz budowę dróg będących własnością gminy lub zaliczonych do kategorii dróg gminnych.

Wobec powyższego, z uwagi, iż gmina nie jest ani właścicielem przedmiotowej drogi ani Burmistrz nie jest jej zarządcą, nie ma podstaw prawnych aby przeznaczać środki publiczne na utrzymanie, remont czy budowę dróg prywatnych.

W świetle powyższego obowiązek dbania o stan techniczny spoczywa na jej właścicielach.

 

Pytanie – Andrzej (2.09.2020)

W trosce o bezpieczeństwo dzieci powracającym ze szkoły zadaję Panu pytanie. Kiedy ktoś mądrze wyznaczy i oznakuje przystanek dla wysiadających szczególnie dzieci powracających ze szkoły miejscowości Nowa Wieś. Pismem PRI.721.1.75.2017.TK z dnia 13 lipca 2017 r. ówczesny Burmistrz zwrócił się do ówczesnego Starosty o rozwiązanie tego problemu. Zjednaj skrajnej nieodpowiedzialności za przystanek którego nie było namalowano skrajnie nieodpowiedni przystanek o długości około 40 m a do przejścia trzeba się cofnąć też ok 40 m to znaczy że wysiadający musi pokonać około 80 m dodatkowo oczywiście nikt z niego przejścia nie korzysta. Dziś byłem światkiem jak dwoje maluchów czekało na lukę miedzy pędzącymi samochodami aby przebiec przez jezdnię. Dziwię się że nikt ze służb tego nie zauważa jak również nie zauważ osoba odpowiedzialna za dowóz dzieci która ogranicza swój obowiązek do siedzenia na przednim siedzeniu. Jak rozwiązać problem jest proste przenieść przystanek na szerszy odcinek drogi na pograniczu posesji o nr 29 i 27 a przejście namalować od strony wschodniej a w przyszłości zbudować tam zatoczkę zgodnie z pismem które wcześniej przywołałem. Problem ten był opisany w gazecie powiatowej nr 29 z dnia 18 lipca 2017 r. Przydała by się również wyspa spowalniająca I jeszcze jedna sprawa. Obniżono pobocze w miejscu obecnego przystanku po to żeby wysiadający w czasie deszczu wpadali w wodę. Proszę o odpowiedź czy będzie coś w tej sprawi zrobione.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,
mając  na uwadze Pana sugestię dotyczącą zmiany obecnej lokalizacji przejścia dla pieszych po stronie zachodniej przystanku autobusowego mieszczącego się na wysokości posesji ul. Serocka 29, pragnę poinformować, że skierowaliśmy do zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Legionowie, wniosek o rozważenie możliwości przeniesienia przejścia na odcinek drogi pomiędzy przystankami tak, aby ułatwić korzystanie z niego pasażerom komunikacji autobusowej przemieszczającej się w obydwu kierunkach trasy.

Złożyliśmy również wniosek o uwzględnienie w projekcie budżetu Powiatu Legionowskiego na przyszły rok wykonania peronu przystankowego bądź zatoki autobusowej dla istniejącego przystanku na wysokości posesji  ul. Serocka 29, oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1809 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową DK62 w miejscowości Łacha do miejscowości Nowa Wieś, gdzie byłaby kontynuacją przebiegającego przez wieś chodnika.

Jednocześnie zapewniam Pana, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest dla nas priorytetem, dlatego wszystkie zaobserwowane lub zgłoszone problemy komunikacyjne staramy się w ramach posiadanych kompetencji rozwiązać sami, bądź przekazać do organów zajmujących się zarządzaniem ruchu na drogach.

Pytanie – Anna (20.09.2020)

Szanowni Państwo,
czy ktoś się interesuje stanem zabawek i ogólnie stanem placów zabaw na terenie miasta?
Plac zabaw przy przedszkolu za przystankiem na Pułtuskiej to coś strasznego. Zluzowane i sparciałe schodki, czy tak dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci? Jakim cudem przechodzi to przez przeglądy. Kto za to odpowiada?
Kiedy ten plac zostanie zmodernizowany?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
plac zabaw przy ul. Pułtuskiej w Serocku administruje Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Zakład regularnie przeprowadza przeglądy techniczne, wymienia piasek w piaskownicach oraz dba o czystość. Plac ten jest najliczniej odwiedzanym przez rodziców z dziećmi oraz niekiedy przez osoby przebywające tam w innych celach.

Duża liczba osób użytkujących plac zabaw oraz jego niewłaściwe użytkowanie wpłynęło na jego szybsze zużycie, uszkodzenie zabawek, stan zieleni wokół oraz czystość i porządek. Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku dołoży starań aby, zabawki były w miarę potrzeby naprawiane w jak najszybszym czasie.

Nad koncepcją przebudowy placu zabaw pracuje Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Serock.

 

Pytanie – Andrzej (26.09.2020)

Panie Burmistrzu już drugi dzień mieszkańcy Borowej Góry przy ulicy Brzozowej pozbawieni są ulicznego oświetlenia. Czy my płacimy inne podatki niż mieszkańcy tej miejscowości przy ulicy Lipowej?! Za co ta kara? Gdzie są odpowiednie służby temu powołane?!

Andrzej

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące braku oświetlenia drogowego ulicy Brzozowej w miejscowości Borowa Góra informuję, że było to spowodowane poważną awarią układu zasilania oświetlenia. Otrzymane od mieszkańców w sobotni wieczór zgłoszenie dotyczące usterki oświetlenia w rejonie ulic: Brzozowej, Lipowej, Sosnowej i Rumiankowej zostało natychmiast przekazane do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock, po czym jeszcze tej samej nocy jej pracownicy podjęli działania mające na celu zlokalizowanie i usunięcie przyczyny awarii. Jednak ze względu na uszkodzenie linii zasilającej szafę oświetleniową,  niezbędna okazała się interwencja Pogotowia Energetycznego, które odłączając napięcie umożliwiło przystąpienie do prac. Zakres prac naprawczych oraz konieczność wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej spowodowały wydłużenie czasu naprawy do dnia 28 września tj. do poniedziałku. Na obecną chwilę oświetlenie drogowe we wskazanym w pytaniu rejonie działa.

 Jednocześnie zapewniam, że wszelkie awarie oświetlenia wykryte w trakcie systematycznie wykonywanych przeglądów, jak również te zgłaszane przez mieszkańców są w miarę możliwości technicznych jak najszybciej naprawiane.  

 

 

 

Pytanie – Marian (9.08.2020)

Dzień dobry, chciałbym uzyskać informację na jakim etapie jest realizacja połączenia ul. Juzistek w Zegrzu z ul. Ogrodową w Jadwisinie? Czy zeszłoroczny przetarg wyłonił wykonawcę dokumentacji? Czy została ona sporządzona? Czy zostały zabezpieczone środki na realizację prac? Kiedy planowana jest realizacja robót budowlanych?

Odpowiedź:

Szanowny  Panie,
dpowiadając na zadane pytanie dotyczące realizacji połączenia ul. Juzistek w Zegrzu z ul. Ogrodową w Jadwisinie informuję, że w wyniku zeszłorocznego postepowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przedmiotowej drogi opracowano dokumentację.

Z uwagi na trwającą procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mającego wpływ na realizację tej inwestycji,  rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na kolejne lata.

 

Pytanie – Wiktor (3.09.2020)

Dzień dobry, chciałbym spytać o planowaną budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Stokrotki w Serocku. Czy planowana sieć kanalizacyjna uwzględnia możliwość podłączenia do niej nowo budowanych domów w dalszej części ulicy Stokrotki? Czy będzie obejmowała całą ulicę, czy tylko zabudowaną na dzień dzisiejszy?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że w dniu 04.09.2020 r. otworzyliśmy oferty złożone do przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stokrotki w Serocku wraz z przepompownią ścieków. Obecnie jesteśmy w trakcie weryfikacji złożonych ofert i wyboru wykonawcy. Przedmiotowy przetarg obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Stokrotki do działek nr ew. 37/10 i 37/19 obr.  14, gm. Serock. W chwili obecnej Gmina nie przewiduje dalszej rozbudowy sieci w ulicy Stokrotki w Serocku.

 

Pytanie – Maciej (3.08.2020)

Panie Burmistrzu,
chciałem zapytać jakie korzyści ma gmina Serock z turystów? Pytam zupełnie serio - co zyskujemy na tak gigantycznej ilości ludzi, oprócz tony śmieci w lasach i nad wodą (czy turyści ponoszą opłaty z tego tytułu, czy uprzątanie ich jest wliczone do opłaty, którą ponoszą mieszkańcy), braku wolnych miejsc dla mieszkańców do wypoczynku - szczególnie w weekend, braku wolnych miejsc do parkowania, gigantycznych cen w lokalnych sklepach i na targowisku i wszechobecnej arogancji turystów wobec mieszkańców?
Co MY jako MIESZKAŃCY zyskujemy na tym, ze gmina jest turystyczna? Z cichego, przyjemnego, czystego, urokliwego i bezpiecznego miejsca zrobił nam się przystanek dla przyjezdnych, tylko dlaczego to MY MIESZKAŃCY na tym tracimy i musimy się podporządkowywać innym, którzy tu tylko przyjeżdżają, śmiecą i odjeżdżają. Jakie ma Pan pomysły na gaszenie coraz większych niechęci mieszkańców do turystów - spowodowanych agresją i butnością tych drugich wobec Serocczan? Dlaczego musimy odczuwać goszczenie ich - w swoich podatkach?
Proszę o opublikowanie mojego pytania wraz z odpowiedzią.

Maciej

Odpowiedź:

Miasto i Gmina Serock  stały się atrakcyjne dla mieszkańców pobliskiej stolicy i turystów od czasu powstania Jeziora Zegrzyńskiego. W bieżącym roku dostrzegamy jednak wzmożone zainteresowanie gminą Serock jako miejscem wypoczynku - szczególnie w weekendy.
Wzrost ruchu turystycznego spowodował szereg zjawisk, które mieszkańcy Serocka odbierają jako uciążliwe. Są to zwłaszcza: zaśmiecanie przestrzeni miasta, terenów nadbrzeżnych, lasów czy poboczy dróg; nasilony ruch aut i motocykli; trudności z zaparkowaniem pojazdów w mieście, zakłócanie porządku i spokoju publicznego.

Dostrzegając te niepokojące zjawiska intensyfikujemy działania Straży Miejskiej we współpracy z Policją, zwiększyliśmy częstotliwość wybierania śmieci z koszy ulicznych i ścieżek pieszo-rowerowych, powiększyliśmy obszary działania MGZGK.
Świadomie podjęliśmy i planujemy szereg działań, dzięki którym możliwe jest rozproszenie ruchu turystycznego, w różne kierunki Gminy. Będziemy rozbudowywać i urozmaicać nowymi obiektami infrastrukturę rekreacyjno-sportową. Tradycyjnie zachęcamy do aktywnego spędzania czasu przy wykorzystaniu ponad 86 kilometrowej infrastruktury ścieżek pieszo-rowerowych, dofinansowujemy rejsy katamaranami i statkiem po jeziorze zegrzyńskim organizujemy spływy kajakowe itp.

Atrakcyjność naszej Gminy przyciąga nie tylko turystów, ale też przyszłych mieszkańców i inwestorów. Dzięki wpływom z podatków i opłat, pochodzących od mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących na naszym terenie działalność gospodarczą, możliwe jest np. realizowanie wielu społecznie użytecznych inwestycji zwiększających i poprawiających infrastrukturę miasta i gminy.

Zaludnienie naszej Gminy nie maleje lecz wzrasta z powodu wielu czynników rozwojowych, jej popularność dla turystów również będzie rosła - na co Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Bierzemy to jednak pod uwagę planując wszelkie działania związane z rozwojem gminy.

Odpowiadając na pytanie dotyczące opłat za usuwanie pozostawionych przez turystów śmieci, należy zauważyć, że nie ma możliwości obciążania opłatami za odpady turystów i gości odwiedzających tak gminę Serock, jak i inne miasta czy miejscowości. Za zaśmiecanie miejsc publicznych, np. w przypadku porzucania śmieci poza miejscami do tego wyznaczonymi, możemy upominać lub nakładać mandaty.

Warto też zauważyć, że nie mamy prawa, we współczesnym otwartym społeczeństwie, do reglamentowania zasobów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych czy ogólnie dostępnej infrastruktury w mieście i gminie. Ich dostępność jest taka sama bez względu na to czy odwiedzamy Serock, czy inne miejsce w Polsce.

 

Pytanie – Karolina (24.08.2020)

Panie Burmistrzu, bardzo brzydko że odpowiada Pan wybiórczo na pytania. My mieszkańcy jesteśmy społecznością i nie oczekujemy że dokona Pan preselekcji zapytań. Od sąsiadów wiem że nie odpowiedział Pan na ważne pytanie dotyczące zabetonowania gminy ogrodzeniami łamiącymi prawo miejscowe tj. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? rozumiem że można sobie spokojnie lekceważyć zapisy prawa miejscowego. prawo miejscowe nie istnieje. bo burmistrz lekceważy głos społeczny. Panie Burmistrzu, tworzy się w pana mieście i gminie społeczeństwo bliższe szwajcarskiemu (gdzie informuje się że sąsiad wyrzucił śmieci w niedozwolonym miejscu) i to nie jest donos. Następnego dnia sąsiad dziękuję sąsiadowi że zgłosił łamanie prawa. A pan - nie ma odwagi odpisać na publiczne zapytanie. Boi się pan że społeczność betonowa pana zakrzyczy? Pozwala pan zatem na łamanie prawa miejscowego- czyli jest pan papierowym burmistrzem, który nie reaguje na wyraźne sygnały łamania prawa-ludzie w Maryninie na Żytniej za nic mają zapisy prawa miejscowego i budują płoty z prefabrykatów betonowych wysokie- nie do przejścia dla zwierząt...sąsiedzi mają w sobie wiele odwagi aby to zgłosić bo boją się zmowy milczenia władz samorządu, ostracyzmu- a pan cicho jak mysz pod miotłą publikuje uwagi innych i zapytania i lekceważy głos społeczności? proszę o wyegzekwowanie zapisów prawa miejscowego co do budowania ogrodzeń z betonu w Serocku? chyba że mamy uznać że zapisy MPZP to zwykła fikcja służąca nie wiadomo czemu? a na pewno nie są to zapisy prawa....obawiam się że więcej szwajcarskiej demokracji pan nie uświadczy w przypadku braku interwencji w tej sprawie...następne będą głosy w kolejnych wyborach a do nich omijanie pana urzędu oraz zapisów które ten urząd tworzy...

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani wiadomość z dnia 24 sierpnia, pragnę wyjaśnić, że gmina nie jest jednostką egzekwującą przestrzeganie przepisów prawa budowlanego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wszelkie zapytania kierowane są do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który to organ sprawdza zgodność prowadzonych działań z prawem budowlanym oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli Pani zamiarem jest podjęcie działań wyjaśniających wobec jakiegoś konkretnego obiektu, wobec którego zauważyła Pani niezgodność z MPZP, niezbędne jest określenie lokalizacji. Ulica Żytnia, nie znajduje się na terenie Marynina, lecz na terenie miasta Serock, co faktycznie rodzi wątpliwości co do możliwości odszukania wspomnianego przez Panią ogrodzenia, ponadto trzeba wziąć pod uwagę okres realizacji inwestycji, a także wejścia w życie aktualnie obowiązującego MPZP, jako że obowiązujące przepisy nie mogą działać z mocą wsteczną (sankcjonować przedsięwzięć zrealizowanych przed wejściem w życie danych uchwał). Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego na mocy Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 23 marca 2003 (Dz. U. z 2020r. poz. 293).

Pytanie – Edward (3.08.2020)

Dzień dobry - pytanie dotyczy - ulicy Stokrotki w Serocku. Zgodnie z planem wydatków (budżetem) Gminy Serock na lata 2020 i 2021 w tym, a zawłaszcza w przyszłym roku, ma zostać wybudowana sieć kanalizacyjna - przy ul. Stokrotki. Pytanie, które pisze w imieniu mieszkańców ww. ulicy dotyczy ewentualnej inwestycji po wybudowaniu wymienionej sieci kanalizacyjnej. Czy po jej zakończeniu - Gmina planuje położenie asfaltu na naszej drodze, czy też może w inny sposób chce ją utwardzić.

Odpowiedź

W odpowiedzi na Pana wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną w dniu 03.08.2020 r. potwierdzam, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stokrotki w Serocku wraz z przepompownią ścieków planowana jest na 2020/2021 rok. W dniu 20.08.2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowego zadania. Odnośnie budowy drogi informuję, że w ramach ww. inwestycji przewidziane jest jedynie odtworzenie nawierzchni tłuczniem łamanym na szerokości 5 m drogi po budowie kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej Gmina nie planuje budowy drogi – ulicy Stokrotki w Serokcu.

Pytanie – Bogdan (1.07.2020 i 19.08.2020)

Kiedy pan Burmistrz podejmie konkretne działania mające na celu zorganizowanie osiedlowej przychodni lekarskiej i apteki zlikwidowanych ponad 3 lata temu? Na osiedlu mieszka coraz więcej osób w podeszłym wieku więc rozwiązanie problemu dostępu na miejscu do placówek ochrony zdrowia jest bardzo często poruszanym postulatem na spotkaniach mieszkańców. Prosimy o kompetentną odpowiedź.

Dlaczego do tej pory nie udzielił Pan odpowiedzi na moje pytanie dotyczące przywrócenia w Osiedlu Zegrze Przychodni Lekarskiej i Apteki. Czy to taki trudny problem czy to brak Pańskiej woli w jego rozwiązaniu? Mieszkańcy Zegrza a szczególnie osoby z dziećmi oraz schorowani emeryci od dawna oczekują na powrót tych instytucji. Z poważaniem Bogdan, mieszkaniec Zegrza od 36 lat.

Odpowiedź

Szanowny Panie,
przepraszamy za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi. Była ona spowodowana trwającymi uzgodnieniami.

Obecnie jesteśmy w końcowej fazie uzgodnień związanych z realizacją dokumentacji projektowej  w celu adaptacji lokalu na potrzeby filii Ośrodka Zdrowia w Zegrzu. Trwają również końcowe uzgodnienia z właścicielem lokalu Agencją Mienia Wojskowego  w celu doprecyzowania warunków umowy dzierżawy na lokal. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej  - 2 września - wprowadzamy również do budżetu  środki finansowe  na  realizację tego przedsięwzięcia. Wszystko zatem wskazuje, że  na przełomie roku 2020-2021 będziemy w stanie Państwu przekazać lokal i uruchomić zamiejscową placówkę SP ZOZ. Prosimy o jeszcze trochę cierpliwości.  

Pytanie - Maciej (13.07.2020)

Czy jest przewidziana rozbudowa sieci dróg rowerowych w gminie Serock poza Serockiem ?? Mieszkam w gminie od prawie 20 lat i dotychczas nie zrobiono nawet przystanków autobusowych. Za to wymieniono kostkę brukową na granitową na rynku w Serocku. Czy jako włodarz gminy zamierza Pan  dostrzec potrzeby mieszkańców całej gminy czy tylko Serocka ??

Z poważaniem

Rozgoryczony mieszkaniec Stanisławowa

Maciej

Odpowiedź:

Szanowny  Panie  Macieju,
odpowiadając na pytanie dotyczące rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta i Gminy Serock pragnę poinformować, że na obecną chwilę  trwają prace nad przygotowaniem projektu ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem LED drogi gminnej ul. Jabłoniowej w miejscowości Jadwisin finansowane z funduszu sołeckiego. Pracujemy także nad budową szlaku pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Jadwisin i Zegrze. Zakończone zostało projektowanie pierwszego etapu, natomiast wykonanie nastąpi w 2021 roku. Kolejne etapy będą sukcesywnie realizowane w następnych latach. Zaprojektowano również kontynuację trasy rowerowej przez Serock i Wierzbicę aż do północnej granicy Gminy. Na realizację zadania złożyliśmy wniosek o przyznanie środków  z Funduszu Dróg Samorządowych i jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, to w przyszłym roku rozpoczniemy budowę ścieżki.

Odnosząc się zaś do dalszej części pytania nie mogę się zgodzić z Pana stwierdzeniem, jakoby wszelkie inwestycje były realizowane tylko w samym mieście Serock. Oczywiście w 2017 roku powstały ponad 4 km trasy rowerowej przez miejscowości Serock i Wierzbica, ale wcześniej powstał też około kilometrowy ciąg pieszo - rowerowy łączący miejscowości Jadwisin i Zegrze (wzdłuż DK61). W miarę możliwości finansowych oraz potrzeb mieszkańców staramy się, aby były one realizowane sukcesywnie w każdej miejscowości.  Na przestrzeni  ostatnich lat oprócz inwestycji oświatowych i wodno-kanalizacyjnych  poza miastem Serock powstały liczne inwestycje drogowe takie jak m.in. budowa ul. Książęcej i przebudowa układu komunikacyjnego wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie, modernizacja ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel, czy chociażby budowa w Stasim Lesie  ul. Długiej -  na odcinku od ul. Nasielskiej do drogi krajowej nr 61. W niedalekiej perspektywie w celu poprawy układów komunikacyjnych planowane są kolejne przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Jadwisin, Borowa Góra, Wierzbica i Zegrze. Warto również zauważyć, iż na terenie Miasta  i Gminy Serock wiele dróg nie pozostaje w zarządzie Burmistrza i w związku tym nie do Gminy należy ich bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Taka sytuacja daje ograniczone możliwości do realizacji zadań Gminy w tym zakresie. Jednak zapewniam Pana, że dokładamy wszelkich starań, aby motywować i wspierać zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w przygotowaniu i realizacji kolejnych inwestycji drogowych, w tym ścieżek rowerowych na terenie naszej Gminy. Nieustannie prowadzimy rozmowy w tym obszarze z zarządcami w/w dróg. Planujemy ścieżki rowerowe wzdłuż drogi krajowej nr 62 – łączącą miejscowości Szadki i Serock oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 622 Szadki - Zabłocie - do granicy Gminy. W ubiegłym roku zrealizowany został przez Powiat Legionowski pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej nr 1807W na odcinku  od ul. Promyka do drogi krajowej nr 62 w miejscowości Karolino, a na obecną chwilę trwają prace nad przygotowaniem drugiego etapu prac - w kierunku do drogi krajowej nr 61.  Niebawem zostanie również przebudowana w/w droga pomiędzy skrzyżowaniami z drogą krajową nr 62  i drogą powiatową nr 1805 w miejscowościach Karolino  i Marynino. Na zlecenie Powiatu Legionowskiego opracowywana jest dokumentacja techniczna dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Nasielskiej na odcinku od drogi krajowej nr 61 do drogi gminnej – ul. Moczydło a  następnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1807W. W kolejnych etapach planowana jest budowa ww. ścieżki aż do drogi wojewódzkiej nr 622 i połączenie jej z przewidzianą ścieżką Szadki – Zabłocie.  Poza tym planowana jest przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika w miejscowości Marynino. Miasto i Gmina Serock przygotowuje także wniosek do zarządcy drogi powiatowej nr 1809W, znajdującej się  w miejscowości Nowa Wieś,  o wybudowanie w jej ciągu ścieżki rowerowej.  

Nie odbiegając daleko od tematu rozbudowy infrastruktury drogowej należy również dostrzec równie ważny obszar inwestycji przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz komfortu życia mieszkańców Gminy - budowę oświetlenia drogowego. Od kilku lata w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock w miejscowościach: Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie, Jadwisin, Dębe, Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa i Serock wymieniono kilkaset wyeksploatowanych sodowych opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy LED oraz dobudowano nowe punkty świetlne. Poza tym sukcesywnie opracowywane są kolejne projekty, dzięki którym kolejne drogi na terenie Gminy zyskują nową infrastrukturę oświetleniową. W samym 2020 roku zostały dotychczas zakończone roboty związane z budową oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Borowa Góra oraz  ulic:  Błękitnej i Słoneczna Polana w miejscowości Serock, Tęczowej w miejscowości Stasi Las, drogi gminnej nr 180466W w miejscowości Bolesławowo, jak również dobiega końca budowa oświetlenia w pasie drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od zapory wodnej w miejscowości Dębe do skrzyżowania z ul. Zegrzyńską. Niedługo rozpocznie się też  budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Jachranka, zaś przy współfinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” oświetlenie zyskają też ulice: Oliwkowa w miejscowości Dosin, Spacerowa w miejscowości Kania Nowa oraz drogi gminne w miejscowościach Guty i Zabłocie. Warto również wspomnieć, iż opracowana została kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla budowy oświetlenia drogowego ulic: Nad Wąwozem w miejscowości Jadwisin, Szafirowej w miejscowości Skubianka, drogi gminnej nr 180406W w miejscowości Zalesie Borowe oraz ul. Zegrzyńskiej w miejscowości Izbica. Wobec powyższego pragnę  podkreślić, że dostrzegamy potrzeby mieszkańców całej Gminy, przez co staramy się w miarę posiadanych i możliwych do pozyskania środków finansowych sprawiedliwie planować wszelkie inwestycje gminne.

Przy tej okazji trzeba także zwrócić uwagę, jak ważny jest udział mieszkańców w planowaniu tych wszystkich zamierzeń. Wiele z nich powstało, a część zostanie zrealizowanych w przyszłości w ramach funduszu sołeckiego –  czyli środków finansowych wyodrębnianych corocznie w budżecie Gminy, zagwarantowanych dla sołectw na wykonanie inwestycji służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. To mieszkańcy danego sołectwa znają najlepiej potrzeby swojego otoczenia i często są inicjatorami różnych ważnych przedsięwzięć. Dobrym tego  przykładem może być choćby planowana w ramach tego funduszu rewitalizacja placu zabaw w miejscowości Stanisławowo. Na obecną chwilę opracowywana jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę linii średniego napięcia kolidującej z w/w inwestycją. 

Jesteśmy otwarci na propozycje. Jeżeli mieszkańcy dostrzegają konkretne  potrzeby inwestycyjne to zachęcamy do ich zgłaszania.

 

Pytanie - Sylwia (21.07.2020)

Dzień dobry, Panie Burmistrzu czy na ul. Sadowej jest przewidziane dokończenie budowy latarni? Obecnie są tylko do połowy ulicy, pozostała część ulicy pozostaje bez światła, co w przypadku dzieci wracających do domu nie jest bezpieczne ani sympatyczne. Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że oświetlenie drogowe ulicy Sadowej w miejscowości Serock zostanie, w miarę możliwości finansowych Miasta i Gminy Serock,  rozbudowane w kierunku do skrzyżowania z ulicą Polną.   

Pytanie - Dariusz (29.07.2020)
Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o odpowiedź na nastepujące pytanie.
Kiedy ktoś z MGZGK w Serocku zajmie się poprawą stanu nawierzchni ulicy Pod Lasem w Serocku.Pomimo wielokrotnych moich próśb nikt do tej pory nie zinteresował się przedmiotowym tematem. Informuję, że obecny stan drogi zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym ze względu na licznie luźno zalegające kamienie które mogą spowodować uszkodzenie pojazdów , jak również są bardzo nibezpieczne w chwili kiedy jadący pojazd mija pieszych, niejednokrotnie spacerujących z małymi dziećmi.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu,
w odpowiedzi na Pana zapytanie odnośnie stanu nawierzchni ul. Pod Lasem w Serocku , informuję, że na chwilę obecną na w/w drodze gruntowej  nie stwierdzono zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w postaci luźno zalegających kamieni.

Stan drogi będzie na bieżąco monitorowany i w przypadku zaistnienia konieczności naprawy nawierzchni , będą dokonywane prace naprawcze w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na trenie Miasta i Gminy Serock.

 

Pytanie - Kamila (10.07.2020)

Czy planowana jest budowa chodników w Arciechowie? Dwie trasy prowadzące do Załubic idą przez las przez co mama z dzieckiem idzie po ruchliwe drodze.

Odpowiedź:

Szanowny Pani Kamilo,

Niestety nie mogę udzielić odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie, gdyż miejscowość Arciechów znajduje się poza obszarem Miasta i Gminy Serock, na terenie sąsiedniej Gminy Radzymin. Proszę więc zwrócić się po informację w tej sprawie do tamtejszych władz samorządowych.

Pytanie - Marek (23.07.2020)
Witam serdecznie,
Panie Burmistrzu już kilkukrotnie pojawiają się w pytaniach do Pana problemy z bezpieczeństwem ruchu drogowego na terenie gminy. W dalszym ciągu pomimo upływu kilku tygodni nie zaobserwowałem zmian ani jakichkolwiek akcji prewencyjnych ze strony służb mundurowych a wieczorno-nocne rajdy trwają tak jak trwały. Bezkarność kierowców zaczyna skutkować wypadkami jaki miał miejsce w nocy 23.07 w Stasim Lesie.Niepokojąca jest bezradność naszej lokalnej Policji oraz Straży Miejskiej która z nieznanych mi powodów nie widzi i nawet nie słyszy ryku silników czy odgłosu palonych opon. Pana proszę o nie odsyłanie mnie do Krajowej Mapy Zagrożeń - to lista pobożnych życzeń a nie realna prośba o podjęcie działań zatem bardzo proszę o pomoc w zajęciu się tą sprawą.

Odpowiedź:
Panie Marku,
Straż Miejska w Serocku wspomaga lokalną Policję, jednak ingerencja strażnika w ruch drogowy jest ograniczona. Strażnik może interweniować w przypadku gdy kierowca nie zastosował się do zakazu ruchu w obu kierunkach lub naruszył przepisy o zatrzymaniu lub postoju pojazdu. Zakres tych uprawnień został określony w art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.) Pomimo braku możliwości zatrzymania do kontroli motocykla strażnicy podejmują działania interwencyjne podczas postoju – parkowania, upominając i pouczając kierujących motocyklem o zachowaniach na drodze zgodnych z przepisami. 

Pytanie - Tadeusz (16.07.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu
na początek pragnę serdecznie podziękować za wyrównanie ul. Piaskowej.
Czy można liczyć, że do czasu utwardzenia tej ulicy, będzie ona wyrównywana chociaż raz na kwartał?
Pozdrawiam
Tadeusz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Tadeuszu,
gruntowa nawierzchnia ul. Piaskowa w Nowej Wsi została wyrównana i uzupełniona kruszywem w połowie lipca br.Stan drogi będzie na bieżąco monitorowany i w przypadku zaistnienia konieczności naprawy , będą zlecane kolejne prace naprawcze w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie – Andrzej (19.06.2020)

Dlaczego wyznaczając parking przed blokiem Pułtuska 27a oraz Pułtuska 27 nie wyznaczono miejsc parkingowych dla inwalidy. Jestem mieszkańcem bloku 27a i mam problem z za parkowaniem samochodu blisko wejścia do klatki schodowej ponieważ najbliższy parking dla inwalidy znajduje się w odległości około 100 m, a mam problemy z chodzeniem - oczywiście posiadam orzeczenie o inwalidztwie w stopniu znacznym. Przepisy dokładnie to określają, że na każdym parkingu przed blokiem muszą być miejsca dla osób z niepełnosprawnością.  Bardzo proszę o wyznaczenia miejsc dla inwalidy. Przepisy precyzyjną to dokładnie.

Jest to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a konkretnie § 18, zgodnie z którym:

 „1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

 1. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne”.

Andrzej Szerszeń
Mieszkaniec Serocka ul Pułtuska 27A m 13

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,

w odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie dotyczące braku miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi Pułtuska 27 i Pułtuska 27A, pragnę poinformować, że w oparciu o opracowany projekt stałej organizacji dla dróg wewnętrznych w rejonie wskazanych przez Pana budynków zostały dotychczas utworzone dwa stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych przed blokiem mieszkalnym Pułtuska 27, natomiast kolejne dwa takie stanowiska zostaną w najbliższym czasie wybudowane i oznakowane w rejonie parkingu pomiędzy blokami mieszkalnymi Pułtuska 27 i Pułtuska 27A.

 

Pytanie – Ewa (18.06.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu,
czy jest możliwość żeby na ul. Pałacowej w miejscowości Stasi Las postawiono latarnie? Ułatwiłoby to nam poruszanie się po zmroku i poczulibyśmy się bezpieczniej.

Z wyrazami szacunku, mieszkańcy ul. Pałacowej.

Odpowiedź:

Szanowni Państwo, mieszkańcy ul. Pałacowej,
w odpowiedzi na zadane pytanie muszę niestety poinformować, że w budżecie gminnym na najbliższe lata nie została zaplanowana inwestycja związana z budową oświetlenia drogowego na ulicy Pałacowej w Stasim Lesie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że oświetlenie drogi znacząco poprawiłoby bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, jednak ze względu na ograniczone środki finansowe Gminy nie jesteśmy w stanie na bieżąco realizować wszystkich zgłaszanych przez Państwa potrzeb. Ponadto na obecną chwilę Miasto i Gmina Serock nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej drogę, umożliwiającego realizację przedmiotowej inwestycji.

 

 

 

Pytanie - Andrzej (20.05.2020)

Witam Panie Burmistrzu

Chciałem poruszyć kwestie związaną z parkowaniem samochodów na ulicy Traugutta przy nowym bloku róg ulic Polna – Traugutta. Samochody są parkowane na chodniku (bez pozostawienia 1,5m dla pieszych, przejazd z wózkiem dziecięcym jest bardzo utrudniony) oraz na poboczu po drugiej stronie. W trakcie inwestycji budowy drogi była informacja o instalowaniu znaków zakazu zatrzymywania. Takowych znaków brak. Samochody parkują bardzo blisko skrzyżowań co stanowi zagrożenie w ruchu drogowym, niszczą pobocze. Czy inwestor domu mieszkalnego nie powinien zapewnić miejsc postojowych (garażowych) dla mieszkańców? Ruch na ulicy zwiększ się i jazda w korytarzu między samochodami zaparkowanymi po jednej i drugiej stronie ulicy jest bardzo utrudniony i niebezpieczny. Często samochody parkują niemal cała szerokością na ulicy aby zapewnić wymagane przejście chodnikiem. Proszę wpłynąć na rozwiązanie problemu (dotyczy w szczególności inwestora, który powinien zapewnić miejsca postojowe) i zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ruchu w tej części ulicy Traugutta. Z tym wiąże się również zagadnienie budowy spowalniaczy na ulicy. Bardzo często pojazdy poruszają się z dużą prędkością przekraczająca 50 km/h na co pozwala nowa nawierzchnia.

Z poważaniem

Andrzej

 Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,

informuję, że problem związany z parkowaniem samochodów w rejonie ulic Polnej i Traugutta został przez nas zauważony i jesteśmy w trakcie analizy możliwości wprowadzenia rozwiązań mających na celu uregulowanie tej kwestii. Obowiązująca dla ulicy Traugutta stała organizacja ruchu co prawda wprost nie zabrania postoju i parkowania pojazdów na chodniku, niemniej jednak reguluje to ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Określa ona, w jakich sytuacjach jest dozwolone zatrzymanie i postój pojazdu na chodniku przy zachowaniu minimalnej szerokości przejścia dla pieszych oraz w jakiej minimalnej odległości od skrzyżowania obowiązuje zakaz parkowania. Na wszelkie zgłoszone sygnały bądź zaobserwowane przypadki nieprawidłowego pozostawienia pojazdu we wskazanej lokalizacji zostaje podjęta interwencja Straży Miejskiej.

Wobec poruszonej kwestii niewystarczającej ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców wielorodzinnego budynku u zbiegu ulic Polnej i Traugutta należy zauważyć, że Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2012r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi, że inwestor wznoszący budynek wielorodzinny powinien zapewnić stanowiska postojowe oraz wskazuje szczegółowe zasady dotyczące usytuowania miejsc parkingowych na działce.  Na etapie wydawania pozwolenia na budowę przez organ architektoniczno-budowlany, którym dla Miasta i Gminy Serock jest Starosta Legionowski, weryfikowana jest zgodność projektu budowlanego inwestycji z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast zgodność wybudowanych obiektów z zatwierdzonym projektem budowlanym weryfikuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po zgłoszeniu przez inwestora zakończenia budowy. W związku z tym nieuwzględnienie w projekcie przewidzianej prawem dostatecznej liczby miejsc postojowych uniemożliwiłoby inwestorowi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a po jej zakończeniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego.

Bywa jednak, że nawet wybudowanie przez inwestora wymaganej przez prawo ilości miejsc parkingowych nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, zwłaszcza budynków wielorodzinnych. Często się zdarza, że określona liczba miejsc postojowych w odniesieniu do jednego lokalu mieszkalnego nie jest tożsamą z liczbą samochodów należących do jego mieszkańców. Powoduje to pozostawiania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nierzadko z naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Zapewniam Pana, że bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego, jak i kołowego jest dla nas priorytetem, dlatego  dołożymy starań, aby rozwiązać problem.

W kwestii zamontowania progów zwalniających na ulicy Traugutta pragnę  poinformować, że na etapie projektowania i budowy drogi nie było brane pod uwagę zainstalowanie tego typu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powinny one się znajdować we wszystkich tych miejscach, w których ruch samochodów stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pieszych. W przypadku omawianej ulicy zastosowane oznakowanie, odpowiadająca parametrom drogi publicznej  szerokość jezdni i chodnika znacząco wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Również niewielkie odległości pomiędzy skrzyżowaniami ulicy Traugutta z drogami wewnętrznymi wymuszają na kierowcach zachowanie szczególnej ostrożności. Należy także zauważyć, że progi zwalniające są skutecznym środkiem ograniczającym prędkość, ale ich zainstalowanie przynosi również negatywne skutki. Uciążliwości związane ze zwiększonym hałasem, oraz emisją spalin pojazdów przekraczających próg zdecydowanie pogarszają  jakość życia mieszkańców pobliskich posesji.

Wobec powyższego informuję, iż na obecną chwilę nie przewidujemy montażu progów zwalniających na przedmiotowej ulicy. Jednak w trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi, jak również  mieszkańców pobliskich nieruchomości, przeanalizujemy wskazany przez Pana problem.

Pytanie – Grażyna (12.05.2020)

Jako mieszkanka ul. 11-go Listopada chciałabym się dowiedzieć czy są w planie tzw. garby na naszej ulicy? Ostatni weekend dał jasno do zrozumienia, że bez tego się nie obejdzie. Poziom hałasu z przejeżdżających samochodów a zwłaszcza motorów (często do godzin nocnych) nie daje nam normalnie funkcjonować. Ja wiem, że Serock jest nastawiony na turystykę i rozumiem to, ale czy dla nas mieszkańców, którzy z tego powodu ponoszą negatywne konsekwencje (brak możliwości odpoczynku – w ciągu jednej godziny między 13-15 w sobotę przejechały ulicą 232 samochody!!!) są przewidziane jakieś zniżki np. podatków?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Grażyno,

obecny układ komunikacyjny na ulicy 11-go Listopada nie daje możliwości zastosowania progów zwalniających, które skutecznie rozwiązałyby przedstawiony w pytaniu problem. Odbywający się po prawej stronie jezdni jednokierunkowy ruch kołowy w kierunku ulicy Pułtuskiej oraz wyznaczona strefa parkingowa po lewej stronie jezdni sprawiają, że wygarbienie na jezdni mogłoby być zlokalizowane tylko na części jezdni, gdzie odbywa się ruch.  W sytuacji, w której byłoby na pasie obok niezajęte przez zaparkowany pojazd wolne miejsce postojowe, kierowcy omijaliby próg zwalniający. Ponadto, biorąc pod uwagę, że drogą poruszają się autobusy komunikacji szkolnej, obowiązujące przepisy dotyczące szczegółowych warunków technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach dopuszczają  zastosowanie ściśle określonego rodzaju progów wyspowych. Ten typ progu również nie jest zamontowany na całej szerokości jezdni, lecz w postaci wyspy lub wysp na jezdni, umożliwiając w ten sposób przejazd autobusów. W naszym przypadku mogłaby być to tylko wyspa na pasie drogi przeznaczonym dla ruchu pojazdów.

Przedstawione powyżej rozwiązania nie przyniosłyby oczekiwanego efektu, a wręcz przeciwnie, jeszcze większe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu i uciążliwość dla mieszkańców. Próby omijania „przeszkody” oraz wymuszona dynamika jazdy pojazdów - hamowanie i przyspieszanie, spotęgowałaby powstawanie nadmiernego hałasu oraz wzrost emisji spalin, zdecydowanie pogarszając jakość życia mieszkańców pobliskich domostw. Odnosząc się natomiast do Pani opinii, iż miasto Serock nastawione jest na turystykę, czego rzekome negatywne konsekwencje ponoszą mieszkańcy, pozwolę sobie nie zgodzić się z tym poglądem. Oczywiście liczne atrakcje turystyczne, a przede wszystkim urokliwy Rynek i położona nieopodal Plaża Miejska przyciągają gości spoza naszego miasta i gminy, ale przede wszystkim skierowane są do naszych mieszkańców.  Bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Serocka są dla nas najważniejsze. Dlatego właśnie  w okolicy rynku miejskiego, w tym na ulicy 11- Listopada został wprowadzony ruch jednokierunkowy. Takie rozwiązanie pozwala na zminimalizowanie utrudnień w ruchu w godzinach szczytu i w weekendy, zachowując jego płynność przy zapewnieniu większej ilości miejsc postojowych. Natomiast poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych zachęcamy mieszkańców, jak i odwiedzających stolicę naszej gminy turystów do częstszego poruszania się rowerem.

Dziękuję za wszystkie dochodzące od Państwa niepokojące  sygnały i spostrzeżenia. Poddajemy je analizie i przekazujemy do odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i kontrolę ruchu drogowego na terenie Miasta i Gminy  służb: Komisariatowi Policji w Serocku oraz Straży Miejskiej. Proszę również wszelkie zaobserwowane naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz niestosowne zachowania użytkowników dróg, w szczególności w godzinach nocnych, na bieżąco zgłaszać do wyżej wymienionych służb,  aby mogły natychmiast zareagować.

Zachęcam również do korzystania z interaktywnego narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zgłaszanie zaistniałych w konkretnym miejscu zdarzeń. Mapa pomaga  wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, podejmuje odpowiednie działania.

Informuję również, że obowiązujące regulacje prawne dotyczące zwolnień i ulg w podatkach nie przewidują możliwości wprowadzenia zniżek w podatkach  w opisanej przez Panią w pytaniu sytuacji.

Pytanie- Elżbieta (30.04.2020)

Mieszkam w Maryninie już od 12 lat. Przez ten czas nie zauważyłam, żeby wykonywane były jakiekolwiek inwestycje zauważalne w tej wsi. Prześledziłam również WPF gminy Serock, tam również nie znalazłam nic na ten temat. W uchwale budżetowej na 2020r. zaplanowano jedynie remont placu zabaw, nie pierwszy zresztą raz. Zastanawiam się na jakie inwestycje możemy liczyć za nasze odprowadzane podatki. Chyba na żadne. Za czasów Pana poprzedniego burmistrza i obecnego nic konkretnego nie otrzymaliśmy. Myślę, że chyba czas na zrezygnowanie z oczekiwań ale również z przekazywania podatku PIT na te gminę . nadmienię, że nie mamy chodnika, nie mamy kanalizacji, nie mamy dobrego zasięgu w odbiorze sieci Internet, rozmowy telefoniczne są marnej jakości – obecnie w czasie pracy zdalnej ponosimy dodatkowe duże koszty, żeby móc wykonywać tę pracę. Kobiety z wózkami spacerują po szosie, dzieci na rolkach również jeżdżą slalomem między samochodami na ulicy. Zastanawiam się jak to możliwe, że w XXI wieku, przy tylu możliwościach pozyskiwania środków, w okolicach stolicy było tak biednie w infrastrukturze. W związku z tym ja jak  i moja rodzina oraz znajomi wyrejestrujemy się z Urzędu Skarbowego w Legionowie a przeniesiemy do innych Urzędów, bo mamy taką możliwość. Moim zdaniem dobrym gospodarzem jest ktoś, kto dba o wszystkich mieszkańców gminy i widzi ich potrzeby a nie tylko wybranych. Z poważaniem Elżbieta.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Elżbieto,

Nie mogę się zgodzić z zawartym w Pani pytaniu stwierdzeniem, że na przestrzeni ostatnich lat nie powstały w Maryninie zauważalne dla wsi inwestycje. W miarę możliwości finansowych oraz potrzeb mieszkańców staramy się, aby inwestycje gminne były realizowane sukcesywnie w każdej miejscowości. W 2017 roku  w ramach zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej gminy” w Maryninie zostało  zmodernizowane oświetlenie drogowe. Wymieniono stare oprawy sodowe na nowoczesne i energooszczędne lampy LED oraz dobudowano nowe punkty świetlne. Oprócz wyżej wymienionych zadań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w 2016 roku na terenie sukcesywnie doposażanego placu zabaw w Maryninie, została wykonana altana wraz zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców Marynina i Karolina na potrzeby spotkań sołeckich. Na obecną chwilę trwają przygotowania do rewitalizacji placu zabaw. Dotychczas został wykonany projekt, który przewiduje utworzenie strefy zabawowej z podziałem na grupy wiekowe, boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej i parkingu.  W tym roku w ramach funduszu sołeckiego planowana jest jego częściowa realizacja. Natomiast aktualnie został ogłoszony przetarg w na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Karolino i Marynino, będącej kolejnym etapem dużego zadania pn. „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki”, którego realizacja zdecydowanie wpłynie na jakość życia mieszkańców.

Niestety położenie Marynina determinuje brak działań ze strony Gminy w zakresie infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej. Wynika to z faktu, że znajdujące się w obrębie miejscowości drogi nie są gminnymi oraz brak jest kolektora ściekowego umożliwiającego budowę sieci w tej miejscowości. Główne drogi Marynina są w Zarządzie Powiatu Legionowskiego i to do niego należy bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg i chodników. Taka sytuacja daje mało przestrzeni do realizacji zadań Gminy. Jednak zapewniam Panią, że dokładamy wszelkich starań, aby motywować i wspierać zarządcę dróg powiatowych w przygotowaniu i realizacji kolejnych inwestycji drogowych na terenie naszej Gminy, w tym w Maryninie. Prowadzone są rozmowy w sprawie budowy ciągu pieszo – rowerowego m.in. w miejscowości, w której Pani mieszka. Niebawem zostanie przebudowany przez Powiat Legionowski odcinek drogi powiatowej nr 1807W w miejscowościach Karolino i Marynino, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 do skrzyżowania z droga krajową nr 62.  W zakresie tego zadania jest również budowa przejścia dla pieszych, chodnika oraz utwardzenie poboczy.

W kwestii niedostatecznego zasięgu i jakości sygnału sieci internetowych i telefonicznych informuję, że staramy się tworzyć dogodne warunki dla rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Na mocy podpisanego przez Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku oraz Orange Polska S.A. listu intencyjnego rozpoczęto współpracę w celu budowy światłowodowej sieci internetowej na terenie Miasta i Gminy Serock. Obszar i zakres realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa inwestycji dostępny jest na stronie internetowej  inwestora, a zarazem operatora sieci - Orange Polska S.A.

W kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje infrastrukturalne informuję, że w Mieście i Gminie Serock z udziałem środków unijnych zostało zrealizowanych wiele zadań, np.:  budowa dróg, oświetlenia drogowego i sieci kanalizacyjnych. Należy jednak wiedzieć, że każdy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. W  przypadku budowy kanalizacji jednym z takich warunków jest określona ilość mieszkańców podłączonych na każdy kilometr wybudowanej sieci. Zbyt mała ilość przyłączonych nieruchomości dyskwalifikuje taki wniosek.

Oczywiście każdy z nas ma prawo głośno wypowiadać swoje uwagi, a także okazywać niezadowolenie z poziomu i zakresu realizacji inwestycji. Starajmy się jednak obiektywnie patrzeć na działania, które czasami nie dotyczą naszego bliskiego sąsiedztwa, ale nam służą i przyczyniają się do rozwoju całej Gminy. Przecież na co dzień w dużej części  korzystamy z obiektów oświatowych, sportowych, kulturalnych mimo, że nie znajdują się w naszej miejscowości. Natomiast wpływy z podatków lokalnych, PIT oraz CIT niestety oprócz sfinansowania inwestycji muszą zostać przeznaczone na wydatki bieżące związane m.in. z utrzymaniem dróg, terenów rekreacyjnych i oświetlenia drogowego.

Pytanie - Rafał (1.05.2020)

Witam Panie Burmistrzu

Jestem na etapie kupna domku w zabudowie szeregowej w Serocku na ulicy Słodkiej. Chciałem uzyskać informację od dewelopera, lecz skierował mnie do władz gminy. W jakim czasie i czy gmina ma w planach budowę oświetlenia i utwardzenia ulicy Słodka.  Ulica w ok. 80% jest zabudowana i byłem w szoku, że nie ma latarni. Też oglądałem domki przy ulicy Bajkowej w Serocku i zauważyłem roboty oświetleniowe na ulicy Słoneczna Polana przy której pobudowane są dwa domy. Szanowny Panie Burmistrzu proszę o szybka i rzetelną odpowiedź.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Rafale,

przy planowaniu budżetu gminy podstawą jest właściwe zaplanowanie inwestycji. Ten długotrwały i złożony proces ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkańców oraz przyczyniać się do rozwoju społecznego i gospodarczego gminy. Wskazane ustawowo zadania własne gminy to nie tylko inwestycje infrastrukturalne i komunalne podnoszące standard życia i bezpieczeństwo mieszkańców. To szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem gminy, które muszą być pokryte z jej budżetu składającego się z wpływów z podatków lokalnych, PIT, CIT oraz subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa. Tworząc plany inwestycyjne, w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki finansowe na wydatki bieżące, pokrycie toczących się inwestycji oraz tych zaplanowanych już na najbliższe lata. Podjęcie więc  decyzji o wprowadzeniu do realizacji nowych zadań jest ściśle związane z wysokością dochodów gminy, które z kolei są uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. 

Niestety perspektywa nadciągającego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa, znacząco ograniczy możliwości inwestycyjne samorządów, w tym również naszej gminy. Na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie określić na ile już zaplanowane w budżecie inwestycje będą mogły być zrealizowane w terminie oraz czy możliwe będzie wprowadzenie zupełnie nowych zadań. Dlatego w kwestii budowy oświetlenia ulicy Słodkiej w Serocku z przykrością muszę podtrzymać stanowisko gminy przekazane w udzielonych w tej sprawie odpowiedziach na pytania Pana Jacka z dnia 9 marca 2019 r., oraz Pana Tomasza z 26 listopada 2019 r., iż w najbliższej perspektywie finansowej Miasta i Gminy Serock nie planowana będzie budowa oświetlenia oraz nawierzchni Państwa ulicy, a związku z trudną sytuacją gospodarczą w kraju nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że takie zadanie w najbliższych latach pojawi się w planie finansowym. Oczywiście wiemy, że wszystkie inwestycje służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców naszej gminy są jak najbardziej zasadne i ważne. Niestety  ich realizacja przy ograniczonym budżecie musi się wiązać z dokonaniem pewnych wyborów. Proszę być pewnym, że kwestia oświetlenia ulicy Słodkiej jest nam znana i będzie rozważana w kolejnych latach. Dlatego jeszcze raz proszę o cierpliwość i zrozumienie.

 

Pytanie – Ewa (7.05.2020)

Witam Panie Burmistrzu, zwracam się z pytaniem od kiedy zostanie wznowiony handel na targowisku w Serocku - chodzi o handel rzeczami przemysłowymi; obecnie wznowiono handel artykułami spożywczymi i warzywami. Piszę w imieniu swoim i kupców, którzy od lat handlowali na targowisku na rynku, latami. Pozdrawiamy.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
ograniczenia w handlu na targowisku w Serocku zostają utrzymane do 17 maja 2020 r. Od poniedziałku 18 maja przywracamy możliwość sprzedaży m.in. produktów przemysłowych. Proszę jednak o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, tj. zachowywanie dwumetrowej odległości oraz zasłanianie ust i nosa, a także o korzystanie z rękawiczek oraz o dezynfekcję dłoni. Płyny odkażające znajdują się w zamontowanych na studzienkach dozownikach.

 

Pytanie - Robert (24.04.2020)

Proszę o informację czy planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Borowej Górze (ulica graniczna z Dosinem)? Jeśli tak, kiedy ta inwestycja jest planowana (przetarg, realizacja, zakończenie)?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie,
w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w latach 2016 - 2018 opracowaliśmy projekt sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący Dosin, Borową Górę ( w tym ulicę Brzozową), Jachrankę, Skubiankę i Izbicę. Projekt zakłada budowę ponad 10 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 przepompowni ścieków. Gmina w 2016 roku aplikowała o przyznanie środków zewnętrznych na realizację przedmiotowej inwestycji, niestety ich nie otrzymała. Z tego względu ww. zadanie Gmina będzie realizowała w etapach ze środków własnych. W budżecie Gminy na rok 2020/2021 przewidziano realizację pierwszego etapu tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jasnej w Jachrance. Natomiast ze względu na obecną sytuację w kraju wynikającą z pandemii Koronawirusa nie mamy pewności, że uda nam się rozpocząć inwestycję w zaplanowanym terminie. Pozostałe etapy mogą również ulec przesunięciu i mogą być realizowane w późniejszym terminie.

Pytanie - Krzysztof (31.03.2020)

Dzień Dobry otrzymałem odpowiedz od urzędu PRI.1.17.2020.tk w sprawie prośby o nie wydawania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego przez cukiernie przy ul Rynek 3. Mam nadzieję, że jeżeli taki wniosek wpłynie w przyszłości będzie rozpatrzony również pod kątem sytuacji w jakiej znaleźliśmy się wszyscy czyli zagrożenia epidemii koronawirusa, Mieszkam na parterze wiec osoby, które spożywają posiłki, kichają, kaszlą itp. pod oknami stanowią zagrożenie dla zdrowia mojego i innych również jak mam nadzieje po opanowaniu epidemii. Mam nadzieję, że Urząd podejmie właściwe decyzje.
z poważaniem Krzysztof K.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,

odnosząc się do powyższego pytania pragnę Pana zapewnić, iż po ewentualnym otrzymaniu wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na potrzeby prowadzenia działalności gastronomicznej zostanie on poddany gruntownej analizie pod kątem zgodności oczekiwań wnioskodawcy z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem obecnych zasad bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią COVID-19.

Ograniczenia funkcjonowania  określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 697 ze zm.).

 

Pytanie – Marek (4.04.2020)

Panie Burmistrzu, kiedy będę mógł korzystać z drogi łączącej Jadwisin z Zegrzem jadąc ulicą Ogrodową z Jadwisina. Już nie możemy się doczekać. Nad woda tez brak jakiego przyzwoitego, bezpiecznego przejścia. Tylko patrzeć jak budowane tu wille pogrodzą sią do samej wody. Proszę wykonać ścieżkę tak, żeby wszyscy mogli korzystać z nadbrzeża na tym odcinku.
Życzę Panu mądrych i skutecznych decyzji.
Spokojnych Świąt.
Marek z Jadwisina

Odpowiedź

Mam nadzieję, że już niedługo będzie można korzystać z drogi łączącej ul. Ogrodową z Zegrzem. Na budowę brakującego odcinka przygotowany jest już projekt. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania, niezbędnych do realizacji, decyzji administracyjnych. Liczymy, że uda się je uzyskać jeszcze  tym roku i tym samym rozpocząć realizację zadania.

Odnosząc się do drugiego Pana pytania – niestety nie wynika z niego o jaki konkretnie odcinek nadbrzeża  chodzi. Postaram się jednak odpowiedzieć na nie, traktując je szerzej – w odniesieniu do całego odcinka od Jadwisina do Zegrza. Otóż trwają obecnie prace mające na celu umożliwienie mieszkańcom korzystanie z terenu wzdłuż brzegu jeziora Zegrzyńskiego na odcinku od Jadwisina do Zegrza. Sytuacja jest jednak skomplikowana ze względu na konieczność wejścia w posiadanie przez Gminę gruntów, które w chwili obecnej nie stanowią jej własności. W związku z tym, konieczne jest sfinalizowanie negocjacji prowadzonych z kilkoma podmiotami a następnie przeprowadzenie wielu zabiegów formalnych. Niemniej jednak obecnie zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej budowy końcowego jej fragmentu -  w miejscowości Zegrze, na terenach, co do których kwestia udzielenia prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest rozwiązana. Następne odcinki będą projektowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania niezbędnych gruntów.  

Pytanie – Maciej (04.04.2020)

Dzień dobry, jestem na etapie zakupu działki w Nowej Wsi przy ul. Letniskowej. Mam pytanie jakie są możliwości podłączenia do miejskiej wody, kanalizacji oraz gazu? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem Maciej

Odpowiedź

Z przykrością informuję, że ul. Letniskowa w Nowej Wsi nie jest wyposażona w  infrastrukturę techniczną, o którą Pan pyta. Najbliżej położone sieci wodociągowa i elektroenergetyczna występują w ul. Serockiej, z którą ul. Letniskowa ma bezpośrednie połączenie. W celu ustalenia sposobu przyłączenia do tych sieci, należy wystąpić bezpośrednio do ich gestorów (sieć wodociągowa – Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, sieć elektroenergetyczna – PGE Legionowo) w celu weryfikacji możliwości i ewentualnego ustalenia warunków przyłączenia.

Sieć gazowa  w omawianym rejonie nie występuje.

Pytanie – Barbara (29.03.2020)

Panie Burmistrzu,
kiedyś mogliśmy korzystać ze ścieżki z Jadwisina do samego Zegrza idąc nad samym Jeziorem. Aktualnie spacerując nad brzegiem Jeziora można dojść tylko do starej przepompowni wody za Geovitą w Jadwisinie, dalej niestety ścieżka nie została przez Gminę udrożniona.
Kiedy można oczekiwać, ze Gmina przygotuje ten brakujący krótki odcinek ?
I drugie pytanie kiedy powstanie droga łącząca ul. Ogrodowa z Zegrzem ?
Pozdrawiam wiosennie!
Mieszkanka Barbara

Odpowiedź

Szanowna Pani Barbaro

Mamy świadomość, że połączenie Jadwisina i Zegrza ścieżką rekreacyjną biegnącą wzdłuż brzegu jeziora Zegrzyńskiego jest sprawą istotną dla mieszkańców obu tych miejscowości. Dlatego też ponownie podjęliśmy próbę zrealizowania takiego zadania. Sytuacja jest jednak skomplikowana ze względu na konieczność wejścia w posiadanie przez Gminę gruntów, które w chwili obecnej nie stanowią jej własności. W związku z tym, konieczne jest sfinalizowanie negocjacji prowadzonych z kilkoma podmiotami a następnie przeprowadzenie wielu zabiegów formalnych, zanim można będzie rozpocząć procedury ściśle ukierunkowane na realizację całego odcinka ścieżki. Niemniej jednak obecnie zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej budowy końcowego jej fragmentu -  w miejscowości Zegrze, na terenach, co do których kwestia udzielenia prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest rozwiązana. Następne odcinki będą projektowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania niezbędnych gruntów.  

Jeżeli natomiast chodzi o drogę łączącą ul. Ogrodową z Zegrzem informuję, że na budowę przygotowany jest już projekt. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania niezbędnych do realizacji decyzji administracyjnych. Mamy nadzieję, że uda się je uzyskać jeszcze w tym roku i tym samym rozpocząć realizację zadania.