Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020

Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2019 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. W 2020 r. zbudowano oświetlenie drogowe na długości 337 m i zamontowano 6 słupów z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 36 053,46 zł

Kwota całkowita: 36 053,46 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las II etap

Kategoria: Kanalizacja

Opis: W 2020 r. zbudowano 451 m kanału sanitarnego i 12 przyłączy sanitarnych w m. Borowa Góra - Stasi Las na ul. Pogodnej.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 307 859,90 zł

Kwota całkowita: 307 859,90 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las: ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne

Kategoria: Kanalizacja

Opis: W ramach inwestycji zbudowano fragmenty sieci kanalizacyjnych w drogach wewnętrznych.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 56 130,02 zł

Kwota całkowita: 56 130,02 zł

Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie

Kategoria: Kultura, sport, rekreacja, Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2019 r. wykonano monitoring wizyjny placu zabaw, zasadzono drzewa i krzewy. W 2020 r. wykonano instalację systemu nawadniającego strefy zieleni, który wyposażono w czujniki deszczu i zraszacze.

Dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZWOSZE 2019: 10 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 59 380 zł

Kwota całkowita: 69 380 zł