Rotator zdjęć

Główna treść strony DBAMY O ŚRODOWISKO

DBAMY O ŚRODOWISKO

Stronicowanie

 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

  2022.11.24

  Przypominamy, że mieszkańcy Miasta i Gminy Serock mają możliwość skorzystania z punktu konsultacyjnego prowadzonego w Urzędzie, w którym można uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosków o uzyskanie dotacji w Programie Czyste Powietrze. Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Jest to wsparcie finansowe dla osób fizycznych, których dochód roczny nie przekracza kwoty 100 000 zł, a także które są właścicielami bądź współwłaścicielami nieruchomości, dla której jest wyodrębniona księga wieczysta oraz budynek jest oddany do użytkowania. Złożenie wniosku prowadzone jest w formie internetowej przez stronę https://portal.wfosigw.pl/ W celu wypełnienia formularza w pierwszej kolejności kluczową kwestią jest założenie oraz aktywowanie konta. Skorzystanie z punktu to także pozyskanie informacji o warunkach i wysokości możliwej do uzyskania dotacji na wymianę pieca oraz termomodernizację budynków (m.in. wymianę okien, docieplenie budynku). Punkt funkcjonuje w poniedziałki w godzinach pracy Urzędu tj. 8:00-18:00, pok. Nr 9. W celu zachowania prawidłowego funkcjonowania punktu oraz poświęcenia odpowiedniej ilości czasu dla każdego mieszkańca, obowiązują zapisy pod nr. tel. (22) 782 88 53. Konsultacje prowadzone są w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

   

 • Kolejne spotkanie z EkoEdukatorem

  Kolejne spotkanie z EkoEdukatorem

  2022.09.29

  Już 6 października br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku zostanie przeprowadzone kolejne spotkanie z EkoEdukatorem...

 • CEEB - składanie fałszywego oświadczenia

  CEEB - składanie fałszywego oświadczenia

  2022.09.01

  Poniżej zamieszczamy Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

   

 • Pikniki ekologiczne w Serocku i Jadwisinie

  Pikniki ekologiczne w Serocku i Jadwisinie

  2022.08.17

  Piknik ekologiczny - czyste powietrze

   

 • Źródło: JakBudować.pl

  Trwają prace związane z demontażem i odbiorem azbestu w gminie Serock

  2022.07.19

Stronicowanie