Rotator zdjęć

Główna treść strony Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Stronicowanie

 • Odprowadzanie wód z posesji

  Odprowadzanie wód z posesji

  2021.04.20

  W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie zgłoszeniami złego stanu gminnych dróg gruntowych wskutek zalewania wodami roztopowymi czy opadowymi oraz mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych dróg oraz terenów przyległych do nich przypominamy, że obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania „własnych” wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych

  Odbiór odpadów wielkogabarytowych

  2021.04.16

  Zastanawiasz się co zrobić z niepotrzebnymi, starymi lub zepsutymi meblami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE), których nie będziesz już używać?

   

 • Powietrze - wspólna sprawa

  Powietrze - wspólna sprawa

  2021.04.08

  Miasto i Gmina Serock od wielu lat walczy z problemem niskiej emisji, która jest głównym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Jednym z najważniejszych działań jest prowadzony od 2014 roku program dofinansowania z budżetu gminy wymiany pieców węglowych na piece ekologiczne.

   

 • Masz szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe?

  Masz szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe?

  2021.03.30

  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

 • Odbiór odpadów sprzed posesji

  Odbiór odpadów sprzed posesji

  2021.03.19

  Przypominamy, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock realizowany jest od godziny 7 rano, w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów.

   

 • Bitwa Regionów

  Bitwa Regionów

  2021.03.16

  Zaczynamy przyjmowanie zgłoszeń do pierwszego etapu w województwie mazowieckim. Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

  Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. W ubiegłych latach „Bitwa Regionów” cieszyła się ogromną popularnością. W piątej edycji w 2019 r. wzięło udział prawie 800 KGW. Najlepsze danie – nadzianą roladę z kaczki w towarzystwie gołąbków z modrej kapusty – przygotowała drużyna z Gorzykowa w woj. wielkopolskim.

  Liczymy na rekordową frekwencję w wydarzeniu będącym prezentacją różnorodności kulinarnych tradycji regionów Polski. Który zespół stanie na podium, przekonamy się podczas wielkiego finału już jesienią. W tym roku pula nagród wyniesie ponad 35 tys. zł.

  Więcej szczegółów oraz regulamin dostępny na www.bitwaregionow.pl oraz profilu Polska smakuje na Facebooku jak i na Facebooku Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie.

 • Uwaga przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą!

  Uwaga przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą!

  2021.03.09

  Przypominamy o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych przez każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne.

 • Odbiór odzieży, tekstyliów oraz ZSEiE

  Odbiór odzieży, tekstyliów oraz ZSEiE

  2021.03.02

  Mając świadomość, że pozbycie się starych, nieużywanych ubrań niejednokrotnie przysparza Państwu trudności, pilotażowo na terenie Miasta i Gminy Serock trwa odbiór odzieży i tekstyliów sprzed posesji. W worki (dowolnej kolorystyki i wielkości) mieszkańcy zaopatrują się we własnym zakresie. Należy pamiętać, aby worki wystawione przed posesją były odpowiednio opisane np. „ODZIEŻ” lub „TEKSTYLIA”.

 • Dotacje na usunięcie azbestu

  Dotacje na usunięcie azbestu

  2021.02.18

  Miasto i Gmina Serock jak co roku planuje do realizacji zadanie z zakresu ochrony ziemi polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock.

 • Dotacje gminne dla mieszkańców

  Dotacje gminne dla mieszkańców

  2021.01.28

  Przypominamy o możliwości uzyskania dotacji do wymiany starych pieców węglowych oraz likwidacji zbiorników bezodpływowych poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Już 1 lutego rusza pierwszy w 2021 roku nabór wniosków o udzielenie dotacji do wskazanych przedsięwzięć, który potrwa do 28 lutego 2021 r. Kolejne realizowane będą przez cały maj i cały sierpień.

   

Stronicowanie