Rotator zdjęć

Główna treść strony Modernizacja SUW w Stasim Lesie

Podpisanie umowy z wykonawcą

Jeszcze w starym roku dokonaliśmy formalnego rozpoczęcia inwestycji polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las. 29.12.2022 r. miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie terenu budowy. Zakładamy, że prace zostaną rozpoczęte już wczesną wiosną. Zakończenie zadania przewidzieliśmy na pierwszą połowę 2024 r.

Wartość zadania to kwota: 3 289 000,00 zł. Wykonawcą robót jest firma TOM-INŻ Tomasz Olkowski z Warszawy.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskaliśmy środki zewnętrzne w ramach PROW w kwocie ponad 2,6mln.

  • podpisanie umowy na modernizację SUW w Stasim Lesie
    podpisanie umowy na modernizację SUW w Stasim Lesie
  • podpisanie umowy na modernizację SUW w Stasim Lesie
    podpisanie umowy na modernizację SUW w Stasim Lesie