Rotator zdjęć

Główna treść strony Akademia Liderów Innowacyjności

Akademia Liderów Innowacyjności powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie młodych, ambitnych ludzi, chcących rozwijać swe umiejętności i poszerzać zainteresowania w obszarze nowoczesnych technologii. Członkowie ALI zgadzają się w tym, że oprócz budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz koniecznych zmian infrastrukturalnych czy systemowych, Polska w dobie XXI w. stoi także przed wyzwaniami  wynikającymi z konkurencji na arenie międzynarodowej w zakresie innowacyjnej gospodarki, IT i High – tech. Postępująca cyfryzacja i komputeryzacja tworzy nowe, wcześniej nieznane zawody, stanowiska pracy, których podjęcie wymaga specjalistycznej, fachowej wiedzy i wykształcenia. Akademia Liderów Innowacyjności wychodzi wszystkim chętnym osobom naprzeciw i służy pomocą w skutecznym poszerzaniu kwalifikacji i kompetencji w sferze animacji, grafiki 3d, video czy muzyki elektronicznej.

Akademia Liderów Innowacyjności
Ul. Warszawska 15
05 – 140 Serock