Rotator zdjęć

Główna treść strony Lokalna Komunikacja Autobusowa

Zmiana w funkcjonowaniu LKA- Linia nr 1

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze usprawnienie funkcjonowania LKA, od 30 stycznia 2023 r. w rozkładzie jazdy Linii nr 1 zostaną wprowadzone zmiany w zakresie godzin odjazdów autobusu z przystanku Serock Centrum 01.

Sprzedaż biletów na miesiąc luty 2023

Sprzedaż biletów miesięcznych przez Operatora Obraziński Transport Group Sp. z o.o. na miesiąc LUTY 2023 r. odbywać się będzie w punkcie sprzedaży biletów w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 3, wyłącznie od 26 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r. (z wyłączeniem dni świątecznych):
 
- poniedziałek w godz. 12:00-18:00,
- wtorek, piątek w godz. 9:00-13:00,
- środa, czwartek w godz. 12:00-16:00,
- sobota w godz. 8:00-12:00.
 
Płatność za bilety tylko gotówką.
 
W przypadku zakupu biletów na kolejne miesiące informacje o możliwości zakupu będą przekazywane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu.

Lokalna Komunikacja Autobusowa w 2023 roku

W 2023 roku przejazdy liniami 1-6 obsługiwanymi przez Miasto i Gminę Serock pozostają bezpłatne dla wszystkich pasażerów poruszających się komunikacją po terenie Miasta i Gminy Serock. Oznacza to, że nie tylko mieszkańcy, ale także osoby przebywające w gminie i chcące się po niej poruszać autobusami lokalnej komunikacji zrobią to bezpłatnie.

Jednak już przekroczenie granicy gminy wiąże się z koniecznością wykupienia biletu jednorazowego u kierowcy lub posiadania biletu miesięcznego, który można zakupić od przewoźnika w wybrane dni miesiąca. Dla ułatwienia sprzedaż biletów miesięcznych będzie się odbywać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, a o terminach sprzedaży będziemy Państwa informować, m.in.  poprzez stronę internetową, na fanpejdżu urzędu na facebooku oraz poprzez aplikację gminną SEROCK 

Opłaty za przejazdy poza teren gminy zostały wprowadzone w odpowiedzi na Państwa potrzeby odnośnie możliwości zapewnienia większej ilości miejsc dla mieszkańców gminy Serock, na liniach, z których pasażerowie korzystają najczęściej.

Aby zmniejszyć koszty przejazdów dla mieszkańców gminy, wprowadziliśmy zniżki dla posiadaczy Karty Serocczanina. Ceny biletów kształtują się wówczas następująco:

Bilety jednorazowe:

4,00 zł – dla pasażerów posiadających Kartę Serocczanina 

2,00 zł – dla wymienionych niżej grup pasażerów posiadających Kartę Serocczanina:

- dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
- studenci do ukończenia 26 roku życia;
- osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia - prawo do ulgi przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

Bilety miesięczne imienne:

100,00 zł – dla pasażerów posiadających Kartę Serocczanina 

50,00 zł – dla wymienionych niżej grup pasażerów posiadających Kartę Serocczanina  

- dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
- studenci do ukończenia 26 roku życia;
- osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia - prawo do ulgi przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
        

 Ceny biletów dla pasażerów nieposiadających Karty Serocczanina kształtują się następująco:

 6,50 zł – bilet jednorazowy normalny

200,00 zł - bilet miesięczny imienny normalny*

*W przypadku biletów  miesięcznych imiennych przewoźnik będzie także honorował ulgi przysługujące poszczególnym grupom pasażerów, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego.

W tym roku planowane jest uruchomienie połączenia kolejowego z Zegrza Południowego do Warszawy. Uruchomienie tej nowej formy komunikacji wpłynie również na zmiany w funkcjonowaniu Lokalnej Komunikacji Autobusowej, o których będziemy Państwa informować.

Sprzedaż biletów miesięcznych Lokalnej Komunikacji Autobusowej na miesiąc styczeń 2023 r. odbywać się będzie od 28 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r.:

w punkcie sprzedaży biletów w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 3 w dniach (z wyłączeniem dni świątecznych):

- poniedziałek w godz. 12:00-18:00,
- wtorek, piątek w godz. 9:00-13:00,
- środa, czwartek w godz. 12:00-16:00
- sobota w godz. 8:00-12:00.

W przypadku zakupu biletów na kolejne miesiące informacje o możliwości zakupu będą przekazywane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu.

 

Linia 3 i 4

W 2023 r. kursy Linii 3 i 4 („za wodę”) będą realizowane busami z przesiadką na przystanku Serock Centrum 01/02.

Wszystkie przystanki LKA są przystankami „na żądanie”.

Pasażer chcący wysiąść z pojazdu jest zobowiązany poinformować obsługę pojazdu odpowiednio wcześniej, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, znajdującego się w pojeździe bądź przekazanie informacji ustnie. Pasażer chcący wsiąść do pojazdu na przystanku jest zobowiązany wyraźnie zasygnalizować ten zamiar przez podniesienie ręki.

 

Wszelkie sugestie dotyczące funkcjonowania Lokalnej Komunikacji Autobusowej (linie 1-6) prosimy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na adres e-mail: komunikacja@serock.pl z hasłem "sugestie LKA" w temacie, lub telefonicznie na numer: 22 782 88 42. Państwa uwagi będą pomocne przy dokonywaniu analizy całego przedsięwzięcia oraz wprowadzeniu ewentualnych zmian.

Pytania, sugestie oraz skargi można zgłaszać również bezpośrednio do Operatora tj. Obraziński Transport Group Sp. z o.o. na adres e-mail: magnettrans@op.pl oraz telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00 na numer  694 200 922.

Uwagi i sugestie dotyczące linii 7P, 8P, 9P  i 10P prosimy zgłaszać bezpośrednio na numer Starostwa Powiatowego: tel. 22 764 04 26 bądź mailowo na adres: m.stalmach@powiat-legionowski.pl

Bezpłatna komunikacja Powiatu Legionowskiego

Inofmrujemy także, że przejazdy na wszystkich liniach autobusowych, dla których organizatorem jest powiat legionowski, tj. linie o numerach 7 P, 8 P, 9 P i 10 P będą również w roku 2023 bezpłatne dla wszystkich ich użytkowników. Linia 7 P odbywa kurs z Serocka przez Zegrze, Wieliszew, Łajski do przystanku Legionowo Centrum Komunikacyjne, zaś linia 8 P z Zegrza Osiedle przez Dosin, Skubiankę, Łachę, Dębe, Wieliszew, Łajski do przystanku Centrum Komunikacyjne w Legionowie. Więcej TUTAJ.


Rozkłady obowiązujące od 01.01.2023
źródło: https://powiat-legionowski.pl/transpot-publiczny

 

Linia 7P  https://powiat-legionowski.pl/upload/files/LINIA%207P_2023(1).pdf

Linia 8P  https://powiat-legionowski.pl/upload/files/LINIA%208P_2023(1).pdf

Linia 9P  https://powiat-legionowski.pl/upload/files/LINIA%209P_2023(1).pdf

Linia 10P https://powiat-legionowski.pl/upload/files/LINIA10%20P_2023_nowa%20godzina(7).pdf

 

Powrót do topu strony