Lokalna Komunikacja Autobusowa

Menu rwd

Lokalna Komunikacja Autobusowa

Cena biletów miesięcznych:

normalny: 50 zł
ulgowy: 25 zł.
Ceny biletów jednorazowych: normalny: 3 zł, ulgowy: 1,50 zł

Wszelkie pytania, sugestie oraz skargi można zgłaszać bezpośrednio do Operatora tj. PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. :
- telefonicznie pod nr tel. 667-662-409
- e-mailowo: dominik.rzeznik@pmks.tarnobrzeg.pl
 
Rozkład jazdy/ kasa biletowa dostępne pod numerem tel. 15 822 14 35 

Wszystkie sugestie dotyczące funkcjonowania Lokalnej Komunikacji Autobusowej prosimy kierować na adres komunikacja@serock.pl z hasłem "sugestie pkl" w temacie.
Państwa uwagi będą pomocne przy dokonywaniu analizy całego przedsięwzięcia oraz wprowadzeniu ewentualnych zmian.

--------------------------------------------------------------------------------------

Funkcjonujący na terenie Miasta i Gminy Serock System Lokalnej Komunikacji Autobusowej (LKA)  obejmuje swym zasięgiem praktycznie wszystkie miejscowości.

Dzięki LKA mieszkańcy z miejscowości oddalonych od dróg krajowych i powiatowych zyskali dogodne połączenie z miastem. Ponadto uruchomienie dodatkowej linii dowożącej pasażerów z terenu gminy do pociągów szybkiej kolei miejskiej w Legionowie znacząco wpłynęło na poprawę połączeń komunikacyjnych z Warszawą. Aktualnie funkcjonuje sześć linii lokalnej komunikacji autobusowej w dni powszednie oraz trzy linie w soboty i niedziele.
Na wszystkie obowiązujące linie został wprowadzony wspólny bilet sieciowy. Z każdej miejscowości w gminie Serock do Legionowa i z Serocka do Legionowa zapłacimy za bilet jednorazowy: normalny 3 zł, ulgowy 1,50 zł, miesięczny: normalny 50 zł,  ulgowy 25 zł.

Ulgi:
Uprawnionymi do korzystania z ulgowych przejazdów autobusami komunikacji lokalnej na terenie Miasta i Gminy Serock są:
• uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
• emeryci i renciści,
• osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, bez ustalonego prawa do świadczeń emerytalnych lub rentowych.

Uprawnionymi do bezpłatnego korzystania z przejazdów autobusami komunikacji lokalnej na terenie Miasta i Gminy Serock są:
• dzieci do chwili rozpoczęcia odbywania obowiązkowego nauczania w szkole podstawowej,
• inwalidzi I grupy inwalidztwa i towarzyszący im opiekunowie oraz przewodnicy towarzyszący inwalidom zaliczanym do I grupy inwalidztwa.
Warunkiem korzystania z wyżej wymienionych ulg oraz bezpłatnego korzystania z przejazdów autobusami komunikacji lokalnej na terenie Miasta i Gminy Serock jest okazanie się dokumentem potwierdzającym istnienie podstawy do ich stosowania.

Powrót do topu strony