Rotator zdjęć

Główna treść strony FOGR

Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha na odcinku od km 0+600 do km 1+334,56

Inwestycja jest współfinansowana  ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 26.04.2023 została zawarta umowa o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m Łacha na odcinku od km 0+600 do km 1+334,56 polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na powierzchni 2 916,95 m² i długości 719,56 m.

Inwestycja została zakończona w dniu 27 października 2023 roku.

#Mazowszepomaga

#solidarnośćmazowiecka

  • -
  • -
  • -