Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Zagospodarowanie terenu publicznego

Kategoria: Kultura, sport i rekreacja

Opis: W 2023 r. opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę obiektów małej architektury w postaci urządzeń siłowni zewnętrznej, zestawu zabawowego, altany oraz oświetlenia terenu.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 25 811 zł (w tym fundusz sołecki 18 100 zł)

Kwota całkowita: 25 811 zł