Rotator zdjęć

Główna treść strony PROW 2014-2020, Lokalna Grupa Działania LGD

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Stasi Las oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w msc. Jachranka, gm. Serock

Dnia 19 września 2022 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Miastem i Gminą Serock została zawarta umowa o dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Stasi Las oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w msc. Jachranka, gm. Serock W ramach zadania zostanie rozbudowana i przebudowana stacja uzdatniania wody oraz wybudowane zostanie kanalizacja sanitarna o długości 568 m. 

  • Rozbudowa stacji uzdatniania wody
  • Rozbudowa stacji uzdatniania wody
  • Rozbudowa stacji uzdatniania wody
  • Rozbudowa stacji uzdatniania wody

Zagospodarowanie terenu dawnego Cmentarza Żydowskiego w msc. Serock i Wierzbica

16 listopada 2022r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Serock została zawarta umowa o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu dawnego Cmentarza Żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica”. W wyniku operacji został osiągnięty cel zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie terenu dawnego Cmentarza Żydowskiego w miejscowości Serock/Wierzbica.

Kwota dofinansowania wynosi 95 445,00 zł

  • Cmientarz żydowski
  • Cmentarz żydowski
  • Cmentarz żydowski

Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński

  • Utworzenie gminnej ligi korfballu i programu rozwoju...