Rotator zdjęć

Główna treść strony REALIZUJEMY INWESTYCJE

REALIZUJEMY INWESTYCJE

Stronicowanie

 • Oszczędzamy energię

  Oszczędzamy energię

  2023.09.05

  Działania inwestycyjne, które konsekwentnie realizujemy, zgodnie z zakładanym corocznie planem, to nie tylko prace projektowe czy budowlane, a co za tym idzie - nie wszystkie nasze aktywności prowadzą do powstawania nowych obiektów infrastrukturalnych. Jednym z obszarów, na którym skupiliśmy dużą część naszej „inwestycyjnej” uwagi, szczególnie na przestrzeni ostatniego roku, są działania polegające na wdrażaniu rozwiązań mających na celu oszczędzanie energii elektrycznej.

 • Oświetlenie ulica Koszykowa w m. Łacha i Serocka w m. Izbica

  Oświetlenie ulica Koszykowa w m. Łacha i Serocka w m. Izbica

  2023.08.29
  Dziś, 24 sierpnia, upłynął termin składania ofert w postępowaniach dotyczących budowy oświetlenia ulicy Koszykowej w m. Łacha i Serockiej w m. Izbica.
   
  W każdym z nich złożono po 9. ofert. Z wielkim prawdopodobieństwem środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięć będą wystarczające do udzielenia zamówień. Przystępujemy więc do weryfikacji dokumentacji przetargowej, zmierzając do rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umów. Planowo obie inwestycje powinny zostać zrealizowane w bieżącym roku.
 • Pumptrack w Skubiance

  Pumptrack w Skubiance

  2023.07.04

  Zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia na wybudowanie toru Pumptrack, czyli toru do ekstremalnej jazdy na rowerze. Zadanie jest inicjatywą sołectwa, które w ubiegłym roku przeznaczyło środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej. Pozwolenie na budowę udało się uzyskać z początkiem tego roku. Mamy nadzieję, że ten rok będzie także rokiem finalizacji przedsięwzięcia.

 • Budowa drogi gminnej w Borowej Górze

  Budowa drogi gminnej w Borowej Górze

  2023.07.03
  📣Rozpoczęły się już prace w terenie związane z budową połączenia drogowego tzw. „drogi serwisowej” w Borowej Górze z ul. Zegrzyńską...
   
 • Zawarcie umowy na budowę odcinka drogi gminnej w Borowej Górze

  Zawarcie umowy na budowę odcinka drogi gminnej w Borowej Górze

  2023.06.20
  Zawarto umowę na budowę odcinka drogi gminnej w Borowej Górze łączącego tzw. „drogę serwisową”, zakończoną obecnie tymczasowym zjazdem na drogę krajową, z drogą powiatową, w rejonie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
  Dzięki temu rozwiązaniu znacznie poprawią się warunki komunikacyjne Borowej Góry a także części Dosina i Skubianki.
  Planujemy, że inwestycja zostanie zrealizowana w całości w tym roku.
   
  Na wykonanie zadania pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 870 tyś. Wartość całego przedsięwzięcia to kwota ponad 1,76mln.
 • Bieżące inwestycje

  Bieżące inwestycje

  2023.04.25

  17 kwietnia upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a Lipową”. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.

 • Budujemy kanalizacje sanitarne

  Budujemy kanalizacje sanitarne

  2023.04.06

  Planowanie inwestycji z zakresu sieci kanalizacji sanitarnych, szczególnie tych bardziej rozbudowanych obszarowo, wbrew pozorom nie jest zadaniem łatwym, a rozwiązania nie są tak oczywiste jakby się mogło wydawać. Planując inwestycje sieciowe należy przede wszystkim właściwie zidentyfikować potrzeby i możliwości techniczne, a w samym procesie projektowania uwzględnić wiele aspektów takiego przedsięwzięcia – oprócz technicznych również ekonomiczne, funkcjonalne i inne.

   

 • Budowa kanalizacji w ul. Jasnej w Jachrance

  Budowa kanalizacji w ul. Jasnej w Jachrance

  2023.01.23
  W ubiegłym tygodniu upłynął termin składania ofert w przetargu dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w Jachrance. W postępowaniu wzięło udział aż 10 firm. W tej chwili trwa weryfikacja złożonych przez nie ofert.
   
   
 • Droga łącząca Bolesławowo z Izbicą

  Droga łącząca Bolesławowo z Izbicą

  2023.01.04

  Z końcem minionego roku udało się wykonać nawierzchnię bitumiczną na drodze łączącej wsie Bolesławowo z Izbicą (czyli drogę krajową nr 62 z drogą powiatową biegnącą z Jadwisina do Dębego).

 • Podsumowanie roku w inwestycjach

  Podsumowanie roku w inwestycjach

  2022.12.29

  Kolejny rok licznych wyzwań powodowanych niespodziewanymi czynnikami zewnętrznymi dobiega końca. Branża budowlana, a co za tym idzie - nasza inwestycyjna sfera działalności – odczuła to mocno.

Stronicowanie