Rotator zdjęć

Główna treść strony REALIZUJEMY INWESTYCJE

REALIZUJEMY INWESTYCJE

Stronicowanie

 • Opracowanie dokumentacji projektowych

  Opracowanie dokumentacji projektowych

  2022.06.13

  W ubiegłym tygodniu zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówień na opracowanie dokumentacji projektowych modernizacji ul. Leśne Echo w Woli Smolanej i ul. Borówkowej w Dosinie.

  Oba zadania są inicjatywą sołectw i będą realizowane ze środków wygospodarowanych z tzw. Funduszu Sołeckiego.

 • Plac zabaw w Cuplu

  Plac zabaw w Cuplu

  2022.06.03
  W ostatnim czasie zakończyliśmy drugi etap budowy placu zabaw w miejscowości Cupel.
   
   
 • Dofinansowania do inwestycji

  Dofinansowania do inwestycji

  2022.05.31

  30 maja podpisaliśmy trzy umowy na dofinansowanie drobnych zadań realizowanych w ramach tzw. Funduszu Sołeckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022”.
  Dotyczą one zagospodarowania terenu publicznego w Izbicy, plaży w Łasze a także montażu kontenera w miejscowości Dębe.
  Każde z tych zadań otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego kwotę w wysokości 10.000,00 zł.

 • Polski Ład - wyniki naborów

  Polski Ład - wyniki naborów

  2022.05.30

  30 maja zostały ogłoszone wyniki naboru w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  Serock otrzymał dofinansowanie na realizację 2 z 3 wnioskowanych inwestycji, tj. na przebudowę ul. Słonecznej w Stasim Lesie w kwocie: 1 354 985,00 zł oraz na Przebudowę drogi gminnej w Wierzbicy w kwocie:  8 645 000,00 zł

  Inwestycja, której nie przyznano wsparcia to rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku.

  W dalszym ciągu nie ma jeszcze wyników III edycji tego programu, skierowanej do miejscowości, w których niegdyś funkcjonowały PGR-y.

  Tu wnioskowaliśmy o dofinansowanie przebudowy końcowego odcinka ul. Szaniawskiego w Jadwisinie. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie.

 • Przedszkole i żłobek w Zegrzu

  Przedszkole i żłobek w Zegrzu

  2022.05.18

  13 maja upłynął termin składania ofert w postępowaniu dotyczącym rozbudowy i przebudowy przedszkola w Zegrzu. W wyznaczonym czasie złożono dwie oferty. Najtańsza z propozycji jest o ponad 1,1 mln niższa niż w poprzednio unieważnionym postępowaniu dotyczącym tej samej inwestycji, i wynosi niecałe 9,4 mln zł (najniższa oferta w poprzednim postępowaniu wynosiła prawie 10,5 mln).

   

 • Budowa kanalizacji w ul. Brzozowej

  Budowa kanalizacji w ul. Brzozowej

  2022.05.10
  Rozpoczął się kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, na granicy miejscowości Borowa Góra i Dosin. Dotychczas w ramach zadania wykonano odcinek infrastruktury w ul. Zegrzyńskiej, umożliwiający włączenie projektowanej nitki do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, biegnącej po przeciwnej stronie drogi powiatowej.

  9 maja dokonano rozbiórki nawierzchni ul. Brzozowej. W kolejnych dniach wykonawca przejdzie do prac związanych z budową kanału oraz przyłączy.
 • Rozpoczął się remont ratusza

  Rozpoczął się remont ratusza

  2022.04.25

  Rozpoczęły się prace związane z modernizacją budynku ratusza. Obecnie trwają prace przygotowawcze, drobne prace remontowe na wyższych kondygnacjach oraz prace związane z wymianą instalacji pożarowej w budynku.

   

 • Inwestycje realizowane ze środków zewnętrznych

  Inwestycje realizowane ze środków zewnętrznych

  2022.04.08

  W terenie można już zauważyć prace budowlane realizowane w obszarze inwestycji, na które pozyskaliśmy w ostatnim czasie środki zewnętrzne w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 • Budynki dostępne dla osób niepełnosprawnych

  Budynki dostępne dla osób niepełnosprawnych

  2022.04.06
  Trwa postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych, dotyczących zwiększenia dostępności budynku OPS i ZOSiP dla osób poruszających się na wózkach. Podstawowym celem zadania będzie przeanalizowanie możliwości instalacji windy, mającej obsłużyć wszystkie kondygnacje oraz zaprojektowanie zmian w budynku, wynikiem których będzie umożliwienie niepełnosprawnym dotarcia na wszystkie piętra.

  Termin składania ofert upływa 8 kwietnia.
 • Nowe oblicze ratusza

  Nowe oblicze ratusza

  2022.03.16
  11 marca upłynął termin składania ofert w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia prac remontowych w serockim ratuszu. Głównym założeniem zadania jest stworzenie na parterze budynku profesjonalnego biura obsługi interesanta.

   
   

Stronicowanie