Rotator zdjęć

Główna treść strony Realizujemy inwestycje

Realizujemy inwestycje

Stronicowanie

 • Nowe inwestycje wodno-kanalizacyjne

  Nowe inwestycje wodno-kanalizacyjne

  2021.09.30

  Zaplanowane do realizacji na ten rok inwestycje z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej powoli dobiegają końca. Jest to więc dobry moment aby rozpocząć nowe zadania z tego zakresu.

   

 • Nowa stacja uzdatniania wody

  Nowa stacja uzdatniania wody

  2021.09.06

  Zakończyły się prace przy budowie stacji uzdatniania wody w Serocku. W chwili obecnej trwają czynności odbiorowe.

   

 • Rozmowy o Obwodnicy Aglomeracji Warszawy

  Rozmowy o Obwodnicy Aglomeracji Warszawy

  2021.09.02

  27 sierpnia Burmistrz Miasta i Gminy Serock, wraz z grupą samorządowców reprezentujących gminy i powiaty zlokalizowane na wschód od Warszawy, uczestniczył w spotkaniu poświęconym przebiegowi planowanej Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy.

 • Budujemy ścieżki rowerowe

  Budujemy ścieżki rowerowe

  2021.09.01
  25 sierpnia złożyliśmy wniosek o dofinansowanie, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotyczący budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej w ciągu ul. Zakroczymskiej w Serocku.
   
   
   
 • Budujemy wodociągi

  Budujemy wodociągi

  2021.08.24

  Lato w Miejsko-Gminnym Zakładzie Wodociągowym obfitowało w postępowania związane z budową lub rozbudową infrastruktury wodociągowej.

   

 • Nowa kuchnia w SP w Serocku

  Nowa kuchnia w SP w Serocku

  2021.07.23

  Po przeprowadzeniu dwóch postępowań, z których pierwsze zostało unieważnione, 16 lipca została zawarta umowa na realizację robót budowlanych. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Marek Siuchta Usługi Budowlane – Lider i „EL-SERWIS” Kowalina Sp. Jawna – Partner. Wartość robót wynosi 1 596 686,09 zł brutto. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie gruntownego remontu pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej.

   

 • Wyzwania energetyczne

  Wyzwania energetyczne

  2021.07.02

  30 czerwca w Jadwisinie odbyło się seminarium Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites, której Miasto i Gmina Serock od kwietnia b.r. jest członkiem.

 • Delegacja uczelni łódzkich z wizytą w Serocku

  Delegacja uczelni łódzkich z wizytą w Serocku

  2021.06.23

  4 czerwcaSerock odwiedziła delegacja przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej.

 • Rozbudowa szkoły w Serocku

  Rozbudowa szkoły w Serocku

  2021.06.15
  8 czerwca została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę szkoły podstawowej w Serocku. Głównym założeniem prac projektowych jest utworzenie dwuboiskowej sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarnym (szatnie i łazienki, magazyn sprzętu sportowego), szatni ubrań wierzchnich na kondygnacji piwnicznej a w dobudowanej części także dodatkowych sal lekcyjnych i świetlicowych. W projekcie miałaby się znaleźć także winda obsługująca wszystkie kondygnacje.

  Przedstawiciele projektanta dokonują już niezbędnych pomiarów, które będą podstawą do rozpoczęcia prac projektowych.
 • Remont kuchni w szkole w Serocku

  Remont kuchni w szkole w Serocku

  2021.06.10
  8 czerwca zostało wszczęte kolejne postępowanie, które ma na celu dokonanie wyboru wykonawcy remontu kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Serocku.

Stronicowanie