Rotator zdjęć

Główna treść strony REALIZUJEMY INWESTYCJE

REALIZUJEMY INWESTYCJE

Stronicowanie

 • Postepowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z utworzeniem terenu rekreacyjnego w Jachrance

  Postepowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z utworzeniem terenu rekreacyjnego w Jachrance

  2024.01.22
  ✔️Konsekwentni w realizacji gminnych planów inwestycyjnych – 17 stycznia ogłosiliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z utworzeniem terenu rekreacyjnego w Jachrance.
   
  ✔️W ramach przedsięwzięcia powstanie niewielkie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw z urządzeniami przeznaczonymi dla użytkowników w różnym wieku.
   
  ✔️Roboty budowlane planujemy zakończyć w tym roku.
   
  ✔️Na realizację przedsięwzięcia pozyskaliśmy środki zewnętrzne w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 1 mln zł. Ponadto wystąpiliśmy z wnioskiem do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wsparcie finansowe na pokrycie pozostałej części kosztów zadania.
 • Nowa sala gimnastyczna w Jadwisinie

  Nowa sala gimnastyczna w Jadwisinie

  2023.11.27

  17 listopada odbyło się uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. To pierwszy pełnowymiarowy obiekt będący własnością gminy Serock, i pierwszy o tak wysokim standardzie.

 • Oszczędzamy energię

  Oszczędzamy energię

  2023.09.05

  Działania inwestycyjne, które konsekwentnie realizujemy, zgodnie z zakładanym corocznie planem, to nie tylko prace projektowe czy budowlane, a co za tym idzie - nie wszystkie nasze aktywności prowadzą do powstawania nowych obiektów infrastrukturalnych. Jednym z obszarów, na którym skupiliśmy dużą część naszej „inwestycyjnej” uwagi, szczególnie na przestrzeni ostatniego roku, są działania polegające na wdrażaniu rozwiązań mających na celu oszczędzanie energii elektrycznej.

 • Oświetlenie ulica Koszykowa w m. Łacha i Serocka w m. Izbica

  Oświetlenie ulica Koszykowa w m. Łacha i Serocka w m. Izbica

  2023.08.29
  Dziś, 24 sierpnia, upłynął termin składania ofert w postępowaniach dotyczących budowy oświetlenia ulicy Koszykowej w m. Łacha i Serockiej w m. Izbica.
   
  W każdym z nich złożono po 9. ofert. Z wielkim prawdopodobieństwem środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięć będą wystarczające do udzielenia zamówień. Przystępujemy więc do weryfikacji dokumentacji przetargowej, zmierzając do rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umów. Planowo obie inwestycje powinny zostać zrealizowane w bieżącym roku.
 • Pumptrack w Skubiance

  Pumptrack w Skubiance

  2023.07.04

  Zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia na wybudowanie toru Pumptrack, czyli toru do ekstremalnej jazdy na rowerze. Zadanie jest inicjatywą sołectwa, które w ubiegłym roku przeznaczyło środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej. Pozwolenie na budowę udało się uzyskać z początkiem tego roku. Mamy nadzieję, że ten rok będzie także rokiem finalizacji przedsięwzięcia.

 • Budowa drogi gminnej w Borowej Górze

  Budowa drogi gminnej w Borowej Górze

  2023.07.03
  📣Rozpoczęły się już prace w terenie związane z budową połączenia drogowego tzw. „drogi serwisowej” w Borowej Górze z ul. Zegrzyńską...
   
 • Zawarcie umowy na budowę odcinka drogi gminnej w Borowej Górze

  Zawarcie umowy na budowę odcinka drogi gminnej w Borowej Górze

  2023.06.20
  Zawarto umowę na budowę odcinka drogi gminnej w Borowej Górze łączącego tzw. „drogę serwisową”, zakończoną obecnie tymczasowym zjazdem na drogę krajową, z drogą powiatową, w rejonie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
  Dzięki temu rozwiązaniu znacznie poprawią się warunki komunikacyjne Borowej Góry a także części Dosina i Skubianki.
  Planujemy, że inwestycja zostanie zrealizowana w całości w tym roku.
   
  Na wykonanie zadania pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 870 tyś. Wartość całego przedsięwzięcia to kwota ponad 1,76mln.
 • Bieżące inwestycje

  Bieżące inwestycje

  2023.04.25

  17 kwietnia upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a Lipową”. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.

Stronicowanie