Rotator zdjęć

Główna treść strony Oferty lokalizacyjne

Strefa aktywności gospodarczej w Serocku

  • 1

Przedstawiamy Państwu ofertę terenów inwestycyjnych w Serocku, składającą się z 75 hektarów powierzchni terenów do zainwestowania. Poniżej przedstawiamy ogólną lokalizację terenów a po lewej stronie szczegółową ofertę.

  • tereny inwestycyjne 2023

Powierzchnia wolnych terenów do zainwestowania -  35 ha
•    Przeznaczenie w miejscowym planie pod tereny produkcyjne, usługi, składy, magazyny

  • część z oferowanych terenów posiada pełne uzbrojenie

Lokalizacja terenów na mapie: http://serock.e-mapa.net?userview=141

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, pomożemy w wyborze odpowiedniej lokalizacji dla Państwa inwestycji.

Pani Ewelina Kowalczyk - Tel. (22) 782 88 27, e-mail: e.kowalczyk@serock.pl,

Pan Jakub Szymański – kierownik referatu gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i rozwoju (22) 782 88 31, e-mail j.szymanski@serock.pl

Zakładki z poszczególnymi ofertami (po lewej stronie):

[obiekt mapy] Tereny inwestycyjne na mapie