Rotator zdjęć

Główna treść strony Inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Stronicowanie

 • Przedszkole i żłobek w Zegrzu

  Przedszkole i żłobek w Zegrzu

  2022.05.18

  13 maja upłynął termin składania ofert w postępowaniu dotyczącym rozbudowy i przebudowy przedszkola w Zegrzu. W wyznaczonym czasie złożono dwie oferty. Najtańsza z propozycji jest o ponad 1,1 mln niższa niż w poprzednio unieważnionym postępowaniu dotyczącym tej samej inwestycji, i wynosi niecałe 9,4 mln zł (najniższa oferta w poprzednim postępowaniu wynosiła prawie 10,5 mln).

   

 • Budowa ul. Frezji w Skubiance

  Budowa ul. Frezji w Skubiance

  2022.05.10

  W ubiegłym tygodniu została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Frezji w Skubiance. Zakładamy, że projekt zostanie opracowany w ciągu trzech miesięcy, a do końca roku uda się uzyskać pozwolenie na budowę.

 • Budowa kanalizacji w ul. Brzozowej

  Budowa kanalizacji w ul. Brzozowej

  2022.05.10
  Rozpoczął się kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, na granicy miejscowości Borowa Góra i Dosin. Dotychczas w ramach zadania wykonano odcinek infrastruktury w ul. Zegrzyńskiej, umożliwiający włączenie projektowanej nitki do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, biegnącej po przeciwnej stronie drogi powiatowej.

  9 maja dokonano rozbiórki nawierzchni ul. Brzozowej. W kolejnych dniach wykonawca przejdzie do prac związanych z budową kanału oraz przyłączy.
 • Ku budowie windy w budynku OPS

  Ku budowie windy w budynku OPS

  2022.04.08

  8 kwietnia dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym opracowania analizy możliwości i projektu technicznego instalacji windy obsługującej budynek OPS i ZOSIP (ul. Kościuszki 15 w Serocku). Zakładamy że w tym roku zakończymy część formalną tego zadania, a roboty budowlano-montażowe zrealizujemy w roku 2023.

 • Budowa boiska w Jadwisinie

  Budowa boiska w Jadwisinie

  2022.04.08

  Rozpoczęły się już prace w terenie związane z budową pełnowymiarowego boiska o sztucznej nawierzchni w Jadwisinie. Boisko powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. Na realizację zadania pozyskaliśmy środki w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie ponad 7,2mln zł.

Stronicowanie

Powrót do topu strony