Rotator zdjęć

Główna treść strony Inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Stronicowanie

 • Przebudowa szkoły w Woli Kiełpińskiej

  Przebudowa szkoły w Woli Kiełpińskiej

  2021.04.15

  15 kwietnia została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, polegających na rozbudowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

 • Ośrodek Zdrowia w Zegrzu

  Ośrodek Zdrowia w Zegrzu

  2021.04.14
  14 kwietnia dokonano komisyjnego odbioru prac związanych z przebudową lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia.
 • Wodociąg w ul. Polnej

  Wodociąg w ul. Polnej

  2021.04.13
  12 kwietnia odbyło się wprowadzenie firmy PHU KOWALSKI na zadanie związane z przebudową sieci wodociągowej w ul.Polnej. Przebudowane zostanie około 120 mb wodociągu PVC Dz 160 mm na odcinku od ul. Głowackiego w kierunku wiaduktu.
   
 • Plany odnośnie SUW

  Plany odnośnie SUW

  2021.04.13

  Mniej więcej w połowie roku 2021 planowane jest uruchomienie zmodernizowanej stacji uzdatniania wody przy ul. Nasielskiej w Serocku – "SUW Nasielska". Jednocześnie z tą inwestycją budowana jest nowa siedziba Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego. Po oddaniu i uruchomieniu stacji planujemy wyremontować "SUW Pułtuska" i wyłączyć zupełnie z eksploatacji "SUW Kwiatowa".

   

 • Kanalizacja w ul. Stokrotki

  Kanalizacja w ul. Stokrotki

  2021.04.13

  Kontynuujemy prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki w Serocku. Obecnie wykonawca rozpoczął już montaż przepompowni ścieków zlokalizowanej po przeciwnej stronie ul. Warszawskiej, która docelowo obsłuży - oprócz wspomnianej ulicy Stokrotki – znacznie większą część terenów położonych na zachód od ul. Warszawskiej.

Stronicowanie

Powrót do topu strony