Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021

Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2019 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. W 2020 r. zbudowano oświetlenie drogowe na długości 1 190 m i zamontowano 27 słupów z oprawami typu LED. W 2021 r. zbudowano kolejne 1 132 m linii oświetlenia drogowego i zamontowano 27 słupów z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy : 235 544,50 zł (w tym fundusz sołecki 32 000 zł)

Kwota całkowita: 235 544,50 zł