Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020

Zakup pieca gazowego dla OSP Wola Kiełpińska

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W ramach inwestycji zakupiono nowy kocioł gazowy centralnego ogrzewania dla strażnicy OSP Wola Kiełpińska.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 11 369,71 zł

Kwota całkowita: 11 369,71 zł