Rotator zdjęć

Główna treść strony Stowarzyszenie Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock

Stowarzyszenie „Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock” zostało powołane na zebraniu założycieli stowarzyszenia we wrześniu 2004 roku.
27.10.2004 r. Stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie.
Na I Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 2 grudnia 2004 roku wybrano władze stowarzyszenia:
Józef Zając – prezes stowarzyszenia
Józef Lutomirski – wiceprezes stowarzyszenia
Tadeusz Kanownik – sekretarz
Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia powołano Annę Orłowską, Ireneusza Dachniewskiego, Waldemara Jaronia.
Głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz miasta i gminy Serock, a w szczególności propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja lokalnej społeczności, propagowanie kultury, inspirowanie różnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania, bezpieczeństwa publicznego oraz promocji miasta i gminy Serock.

Rachunek bankowy
Bank Spółdzielczy w Legionowie
98 8013 0006 2007 0014 6737 0001