Rotator zdjęć

Główna treść strony Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Stronicowanie

 • Dzień bez Opakowań Foliowych

  Dzień bez Opakowań Foliowych

  2019.01.22

  Dzień bez Opakowań Foliowych to inicjatywa, która ma na uwadze przede wszystkim dobro środowiska.

 • Szukamy właściciela psa

  Szukamy właściciela psa

  2019.01.17

  Szukamy właściciela lub osoby chętnej do adopcji psa w typie owczarka niemieckiego.

 • Szukamy właściciela psa

  Szukamy właściciela psa

  2019.01.11

  Szukamy właściciela psa znalezionego w Stasim Lesie na ul. Zacisze w dniu 9 stycznia 2019 r. Prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel.: 22 782 88 39/40.

 • Zmiany w dofinansowaniach

  Zmiany w przyznawaniu dotacji do wymiany kotłów i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

  2019.01.04

  Informujemy, że od 1 stycznia 2019r. zmianie uległy zasady otrzymywania dotacji do wymiany dotychczas użytkowanych źródeł ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Rada Miejska w Serocku w dniu  29 października 2018 r. podjęła następujące uchwały:

  - w sprawie dotacji do wymiany dotychczas użytkowanych: uchwała nr 537/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock.

  Zmianie uległa  procedura otrzymywania dotacji. Osoby, które chciałyby skorzystać z dotacji do wymiany kotła, muszą pamiętać, że w pierwszej kolejności, jeszcze przed zakupem nowego kotła muszą złożyć wypełniony: WNIOSEK O DOTACJĘ DO WYMIANY KOTŁA (druk poniżej).
  Po złożeniu wniosku odbywają się oględziny starego kotła, następnie wniosek jest rozpatrywany przez specjalnie powołany zespół ds. rozpatrywania wniosków. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, z wnioskodawcą podpisywana jest umowa o dofinansowanie. Dopiero po podpisaniu umowy można zakupić kocioł. Po zamontowaniu kotła i jego pierwszym uruchomieniu, można złożyć wniosek o wypłatę dotacji. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie oględzin przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, których celem jest stwierdzenie wymiany kotła węglowego na system grzewczy zadeklarowany przez Wnioskodawcę oraz stwierdzenie stałej likwidacji dotychczasowego kotła. Dotacja wypłacana jest dopiero po stwierdzeniu wymiany kotła.

  Zmianie uległa także wysokość dotacji, z dotychczas obowiązującej stawki 3 000 zł dla wszystkich, została podniesiona do następujących wysokości:
  1.    Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w przypadku wymiany pieca kotła węglowego na kocioł opalany gazem, olejem, energią elektryczną, paliwem stałym, pompą ciepła wysokość dotacji celowej wynosi 4 000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur.
  2.    Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w przypadku wymiany pieca kotła węglowego na kocioł opalany gazem, olejem, energią elektryczną, paliwem stałym, pompą ciepła wysokość dotacji celowej wynosi 3 000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur.
  3.    Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym lokale mieszkalne ogrzewane są ze wspólnego źródła ogrzewania wysokość dotacji celowej wynosi 10 000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur.

  - w sprawie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: uchwała nr 538/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock.
  Również i w tym przypadku zmianie uległa stawka otrzymywanego dofinansowania, z kwoty 2 500 zł do kwoty 3 500,00 zł. W pierwszej kolejności niezbędne jest złożenie wniosku o dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (druk poniżej). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez zespół ds. weryfikacji wniosków o dofinansowanie, z Wnioskodawcą podpisywana jest umowa o dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie, możliwy jest zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Po jej zamontowaniu na nieruchomości wnioskodawca składa do burmistrza wniosek o wypłatę dotacji. Przed wypłatą środków na konto, pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa potwierdzą zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków w terenie.

  Poniżej zamieszczamy Uchwały Rady Miejskiej w Serocku określające zasady dotacji do wymiany kotłów oraz do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, a także wnioski o dotację do wymiany kotła i budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

  Jednocześnie informujemy, że złożone do 31 grudnia 2018 r. zamiary wymiany kotła, podlegają rozpatrzeniu na podstawie zasad obowiązujących do końca 2018 r., tj. zgodnie z regulaminem przyznawania dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014r. , zmienionej uchwałą Nr 97/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015 r.  

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pokoju nr 11 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 782 88 39/40.

   

 • Zwierzęta w Noc Sylwestrową

  Zwierzęta w Noc Sylwestrową

  2018.12.31

  Wkrótce Sylwestrowa Noc i jak co roku właściciele psów zastanawiają się, co zrobić z pupilem w najbardziej huczną noc w roku.

 • Święta w duchu „zero waste”

  Święta w duchu „zero waste”

  2018.12.21

  „Zero waste” to jedna z koncepcji spojrzenia na ochronę środowiska, która opiera się na prostej zasadzie 5xR: refuse, reduce, reuse, recycle, rot.

 • Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

  Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

  2018.12.10

  Informujemy, że na mocy nowych uregulowań Koło Gospodyń Wiejskich może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W jednej miejscowości może działać tylko jedno KGW – to, które pierwsze zarejestruje się w ARiMR.

 • Opieka nad zwierzętami zimą

  Opieka nad zwierzętami zimą

  2018.12.07

  Dokarmianie ptaków to jedna z bardziej popularnych form pomagania zwierzętom zimą.

 • Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

  Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

  2018.12.03

  W dniu 30 listopada br. odbyła się konferencja podsumowująca Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który odbył się w dniach 16 – 22 września. Rok 2018 był rokiem multimodalności, promowanym hasłem „Przesiadaj się i jedź”. W tegorocznej edycji aż 160 miast i gmin z Polski zarejestrowało swoje aktywności na ww.mobilityweek.eu.

 • Spektakl „Zielony Kopciuszek”

  Spektakl „Zielony Kopciuszek”

  2018.11.15

  W dniu 13 listopada 2018 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, przy ul. Pułtuskiej 35 odbył się spektakl pt. ,,Zielony Kopciuszek”. Spektakl adresowany był do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu gminy Serock. Tego dnia, dzieci dzięki przedstawieniu i wspaniałej grze aktorskiej przeniosły się do magicznego świata Kopciuszka i jej wiernych przyjaciół  – Motylka Emilki i Szczurka Burka. Razem z bohaterami opowieści dzieci odtwarzały historię Kopciuszka, jak również uczyły się szacunku do przyrody.
  Kopciuszek razem ze swoimi przyjaciółmi zapoznał najmłodszych widzów z zasadami prawidłowej segregacji odpadów i właściwego gospodarowania odpadami. Ponadto spektakl podkreślił, jak ważna jest ochrona powietrza oraz walka z niską emisją. Ukazał negatywne skutki palenia odpadów w domowych paleniskach i ogrzewania domów węglem. Mamy nadzieję, że spektakl zachęcił najmłodszych do zagłębiania się w tematykę prawidłowej segregacji odpadów, a zdobytą wiedzę dzieci będą wykorzystywały w przyszłości.
  „Zielony Kopciuszek” to interaktywne przedstawienie muzyczne, które dzięki licznym piosenkom, konkurencjom i animacjom przeniosło najmłodszych w świat baśni o Kopciuszku, jakiej z pewnością dotąd nie znały. Wspólnie z aktorami dzieci stworzyły niepowtarzalny i ekologiczny świat na scenie, w którym przyroda ustawiona była na pierwszym miejscu. Całe przedstawienie zakończyło się wspólnym świętowaniem zaślubin Kopciuszka z Księciem von Bałaganem.
  Dzieci, po przedstawieniu z uśmiechem na twarzy i w rytmach ekologicznych piosenek wróciły do szkół. Mamy nadzieję, że podejmowane działania na rzecz edukacji ekologicznej wśród najmłodszych będą odnosiły efekty w przyszłości.
   

   

Stronicowanie