Komunikaty

Menu rwd

Komunikaty

Stronicowanie

 • Zmiana granic miejscowości Borowa Góra i Skubianka

  2019.03.25

  W dniu 14.03.2019r. do Starosty Legionowskiego złożony został wniosek o zmianę granic obrębów Borowa Góra i Skubianka w ewidencji gruntów i budynków oraz na mapie ewidencyjnej. 

 • Sprzedaż biletów LKA i zmiany w kursowaniu

  2019.03.22

  INFORMUJEMY, ŻE OD KWIETNIA ZAPRZESTAJE SIĘ SPRZEDAŻY BILETÓW MIESIĘCZNYCH PAPIEROWYCH!!! EM-KARTY NA KWIECIEŃ BĘDZIE MOŻNA ZAKUPIĆ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SEROCKU OD 29.03 (PIĄTEK) DO 03.04 (ŚRODA)
  W GODZINACH 8:00 – 16:00
  W PONIEDZIAŁEK 01.04 BILETY MOŻNA BĘDZIE ZAKUPIĆ W GODZINACH 10:00 – 18:00!!

  Jednocześnie informujemy o zmianach  w kursowaniu LKA od 01.04.2019 (poniedziałek)
  LINIA SEROCK – LEGIONOWO PKP – SEROCK
  KURS: SEROCK (14:40) – LEGIONOWO PKP – ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA 14:45
  KURS: SEROCK (14:55) – LEGIONOWO PKP – ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA 15:20

 • Konferencja 11.04.2019 – Tworzenie Partnerstwa Międzypowiatowego

  2019.03.21

  TWORZENIE PARTNERSTWA MIĘDZYPOWIATOWEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 11 kwietnia 2019 r. w godz. 9.00 - 14.00 Hotel Windsor - Sala Royal, Jachranka 75

 • Sprzedaż samochodu pożarniczego - informacja

  2019.03.15

  Sprzedaż samochodu pożarniczego - informacja.

   

 • Konkurs dla dzieci

  2019.02.28

  „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – pod tym hasłem przebiegać będzie tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który decyzją Prezes KRUS Aleksandry Hadzik rozpoczął się w lutym br. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Każdego roku uczestniczyło w nich ponad 30 tys. uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

  Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.

  Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, których celem będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

  UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa 29 marca 2019 r.! Uroczyste podsumowanie Konkursu planowane jest w czerwcu br.

  Więcej TUTAJ.

Stronicowanie

Powrót do topu strony