2020 rok

Menu rwd

Menu podstrona

Przyjęcia interesantów w dn. 10 lutego

Informujemy, że w dniu 10 lutego 2020 r. interesantów będzie przyjmował wyłącznie Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski. Godziny przyjęć: 12.00 - 15.30.

Punkt Konsultacyjny PP "Czyste Powietrze” w dniu 4 lutego br. roku będzie nieczynny

Informujemy, że Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” w dniu 4 lutego br. roku będzie nieczynny.

Zapraszamy w czwartek 6 lutego br. w godzinach 11.00-15.00

 

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2020- 2023

Wiceprezes ds. karnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zwrócił się do Rady Miejskiej w Serocku z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających 2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Legionowie na kadencję 2020-2023.

Miejsce i termin składania zgłoszeń

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia 28 lutego 2020r.
w Referacie Organizacyjno-Prawnym, ul. Rynek 21, pokój nr 54  (II piętro).

Wzór karty zgłoszenia oraz wzory niezbędnych oświadczeń są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku www.bip.serock.pl  w zakładce Wybory i referenda- Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2020-2023 oraz w Referacie Organizacyjno-Prawnym, ul. Rynek 21, pokój 54 (II piętro).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Serocku po terminie ustawowym, a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na ławników oraz niezbędne formularze zostały zamieszczone TUTAJ.

 

  • autor: Referat Organizacyjno-Prawny

Uruchomienie dodatkowego kursu z Kani Polskiej

13 stycznia 2020 roku przedsiębiorca świadczący komercyjne usługi w zakresie transportu  osób na trasie Kania Polska – Serock – Warszawa zakończył swoją działalność. Pragniemy poinformować, że gdy tylko dotarła do nas ta informacja podjęto działania mające na celu zminimalizowanie niedogodności, jakie w związku z tym powstały.

Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miejscowości położonych po wschodniej stronie Narwi, z dniem 3 lutego (poniedziałek) zostaje uruchomiony dodatkowy kurs na linii nr 4 (na czerwono na poniższym rozkładzie). Kurs ten da możliwość przesiadki do autobusów linii LKA m.in. do Legionowa, a także do autobusów dalekobieżnych w stronę m. st. Warszawy.

Linia nr 3 (kurs z Serocka o 7:05) pozostaje bez zmian.
Kurs zostaje uruchomiony pilotażowo od 1.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rozkład jazdy w dokumencie poniżej.

 

Wojewoda dofinansuje przewozy autobusowe serockiej LKA

W dniu 24 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski podpisał umowę zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, Konstantym Radziwiłłem a Miastem i Gminą Serock na dofinansowanie realizacji zadania własnego gminy w zakresie przewozów autobusowych (Lokalnej Komunikacji Autobusowej) poprzez dopłatę do ceny każdego wozokilometra (1zł/ wozokilometr).
Umowa została zawarta na podstawie ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, o charakterze użyteczności publicznej.

Łączna kwota dofinansowania wszystkich linii LKA wyniesie 434 777,50 zł.

OPS zaprasza do Klubu Senior+ w Szadkach

Serocki OPS zaprasza seniorów oraz osoby niesamodzielne w ramach projektu „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” do nowo powstałego Klubu Senior+ w Szadkach, a także do przystąpienia do usług teleopieki.

Więcej informacji TUTAJ

Trening samodzielnego mieszkalnictwa

Projekt skierowany jest do osób pomiędzy 20 a 50 r.ż, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. W ramach dwumiesięcznych pobytów treningowych będą podejmowane działania nastawione na zwiększenie samodzielności i nabycie kompetencji życiowych uczestników zadania. Uczestnicy projektu nabędą nowe umiejętności pod okiem wykwalifikowanej kadry, m.in. trenerów samodzielności, pedagogów, psychologa. 

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

Niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie gminy, otrzymują z budżetu Miasta i Gminy Serock dotację na każde dziecko uczęszczające do przedszkola.

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepublicznego przedszkola niebędące dzieckiem niepełnosprawnym od 1 stycznia 2020 r.  wynosi  7.752,15 zł rocznie,  tj. 646,01 zł miesięcznie.

Wysokość podstawowej kwoty dotacji ustalona została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

  • autor: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Wszyscy dla Emila! Akcja DKMS i akcja krwiodawstwa

Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma nowotwór krwi.
Jedną z takich osób jest Emil, 33-letni mieszkaniec Serocka. Na początku września zeszłego roku świat Emila, jego żony Moniki i synka Oliwiera stanął na głowie. Ich codzienność i spokój zakłóciła diagnoza - ostra białaczka limfoblastyczna.

Jedyną szansą na wyzdrowienie jest dla Emila przeszczepienie szpiku od Dawcy niespokrewnionego.

PODARUJ EMILOWI I INNYM CHORYM SZANSĘ NA ŻYCIE! TO PROSTE!
Może to Ty jesteś tą jedyną szansą? Może to Ty jesteś „bliźniakiem genetycznym” Emila?
Zostań potencjalnym Dawcą i zwiększ szanse osób Chorych na nowotwory krwi! Zarejestruj się jako potencjalny Dawca! Przyjdź do punktu rejestracji potencjalnych Dawców szpiku!

TERMINY I MIEJSCA REJESTRACJI:

25-26.01.2020 r., sobota i niedziela
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35
godz. 10:00-18:00 – sobota i 14:00-18:00 – niedziela


26.01.2020 r., niedziela
Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Sala Ślubów, ul. Rynek 21
godz. 10:00-18:30

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kiełpińskiej, Wola Kiełpińska 6A
godz. 9:00-14:00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym NTO „Moja wieś”, Popowo Kościelne 60
godz. 9:00-15:00

02.02.2020 r., niedziela
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżeninie, Dierżenin 59
godz. 9:00-18:00

Zobacz kto może zostać dawcą oraz w jaki sposób pobiera się szpik od dawcy KLIKNIJ TUTAJ

NIEUSTANNIE ZBIERAMY TAKŻE KREW DLA EMILA!

Krew można oddawać w każdym punkcie poboru, ze wskazaniem osobowym: Emil Pawlak, Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Ghandiego 14. Zachęcamy jednak do udziału w akcjach krwiodawstwa: 31 stycznia, 28 lutego i 25 marca na serockim rynku. Szczegóły na plakacie.

SAS wesprze aktywność seniorów

Informujemy o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Serock z zakresu wspierania aktywności seniorów. Informacja TUTAJ

"Młodzi Aktywni na Mazowszu" - rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Młodzi Aktywni na Mazowszu”, którego celem jest podniesienie aktywności zawodowo-edukacyjnej, wyposażenie uczestników w kwalifikacje i kompetencje zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zwiększając tym szanse na możliwość znalezienia stabilnego zatrudnienia.

Projekt jest adresowany do 100 osób (55 kobiet i 45 mężczyzn), które łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
• wiek 18 – 29 lat,
• miejsce zamieszkania/zatrudnienia na terenie województwa mazowieckiego,
• status na rynku pracy osoby przystępującej do projektu:
a) tzw. ubogo pracująca, lub
b) zatrudniona na umowę cywilno-prawną, lub
c) zatrudniona na umowę krótkoterminową

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, ponadto GWARANTUJEMY! :
• Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy
• Stypendium szkoleniowe
• Staże zawodowe
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu
• Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem
• Ubezpieczenie NNW
 

Więcej TUTAJ