Komunikaty

Menu rwd

Menu podstrona

Komunikaty

Stronicowanie

 • Awaria oczyszczalni ścieków Czajka

  2019.09.02

  W związku z awarią ścieków jaka miała miejsce w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie zamieszczamy komunikaty istotne dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

 • Powołanie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock

  2019.09.02

  Z dniem 1 września stanowisko zastępcy burmistrza objął pan Marek Bąbolski.

   

 • Wiceprezes Rady Ministrów na spotkaniu w Serocku

  2019.08.30

  28 sierpnia Serock odwiedził na spotkaniu z mieszkańcami Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów i Minister nauki i szkolnictwa wyższego.
  Głównym tematem spotkania były plany inwestycyjne o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.

   

 • Wyrok WSA w Warszawie dot. MPZP

  2019.08.29

  Pragniemy poinformować, że w dniu 27 sierpnia 2019 roku odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi jednej ze wspólnot mieszkaniowych z Zegrza, na obowiązujący dla terenu Zegrza i Jadwisina miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Serocku Nr 342/XXXVII/2013, z dnia 3 czerwca 2013 roku).

 • Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami - zaopiniuj projekt

  2019.08.23

  Burmistrz Miasta i Gminy Serock, działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) przekazuje organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działających na obszarze gminy, do zaopiniowania projekt  zmiany ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 r.".

Stronicowanie