Komunikaty

Menu rwd

Menu podstrona

Komunikaty

Stronicowanie

 • Ogłoszenie o dzierżawie gruntu przy cmentarzu w Skubiance

  2019.10.03

  Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 409 z obrębu Skubianka gm. Serock stanowiąca własność Miasta i Gminy Serock (teren sąsiadujący bezpośrednio z cmentarzem w Skubiance).

  Istnieje możliwość dzierżawy placów pod cmentarzem parafialnym w Skubiance w okresie od 25.10.2019 r. do 24.11.2019 r.
  Wszystkie zainteresowane dzierżawą w ww. terminie osoby prosimy o składanie wniosków w kancelarii ogólnej tut. Urzędu, pok. 1 na parterze, w terminie do dnia 11.10.2019 r. Informujemy, że jedna osoba może wnioskować o nie więcej niż dwa miejsca.
   W dniu 18.10.2019 r. o godzinie 14:00  w siedzibie tut. Urzędu – sala nr 33, nastąpi przedstawienie szczegółowych zasad dzierżawy gruntu.

 • Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego

  Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego

  2019.10.02
 • Bilety na LKA na październik kupisz w urzędzie.

  2019.09.27

   W dniach 30 września i 1 października 2019 r.

 • Wymiana opraw ulicznych w 2019 roku

  2019.09.25

  Jak w latach ubiegłych tak i w roku bieżącym w budżecie gminy znalazło się zadanie związane z poprawą efektywności oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. Sukcesywnie od czterech lat realizujemy wymianę wyeksploatowanych sodowych opraw ulicznych na oprawy LED. W roku bieżącym do wymiany zostały wytypowane oprawy zlokalizowane na ciągach oświetleniowych w miejscowości Dębe (droga przez wieś, ul. Forteczna, ul. Magnolii) oraz w Jadwisinie (ul. J. Szaniawskiego, Dworkowa). Łącznie planujemy wymienić w roku bieżącym 74 oprawy.

   

 • Operacja pn. ,,Produkty pszczele możliwością rozwoju...” dofinansowana przez Województwo Mazowieckie

  2019.09.24

  Operacja pn. ,,Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock” została dofinansowana przez Województwo Mazowieckie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Planu operacyjnego na lata 2018-2019. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Zgodnie z zawartą umową nr 91/UMWM/05/2019/RW-D-III na operację pn. „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock” kwota refundacji kosztów nie przekroczy 17 546,70 zł.

   

Stronicowanie