Komunikaty

Menu rwd

Menu podstrona

Komunikaty

Stronicowanie

 • Relacja z XIII sesji Rady Miejskiej

  2019.09.23

  W dniu 18 września 2019r. odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Serocku.

 • Zaproszenie na szkolenie dot. produktów pszczelich

  2019.09.16

  Zaproszenie do udziału w operacji: „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock”.

   

   

   

 • Dofinansowania budowy dróg gminnych

  2019.09.05

  Dofinansowanie budowy ul. Książęcej w Jadwisinie.

  Wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg w Wierzbicy.

 • Konkurs kulinarny - ogłoszenie

  2019.09.05

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Warszawie, Oddział w Serocku, Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego oraz Urząd Miasta i Gminy Serock informują,  że dnia  27.09.2019r. godz. 12.00 w sali OSP w Woli Kiełpińskiej odbędzie się  konkurs kulinarny „Najlepsza Potrawa Tradycyjna” .

 • Przedszkole w moim sercu - konkurs

  2019.09.04

  Cele konkursu:

  • Promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji.
  • Motywowanie do wypowiadania się poprzez różne techniki plastyczne, rozwijanie wrażliwości na kształty oraz kolory.

   

  Warunki uczestnictwa:

  • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy dowolną techniką płaską nt. wspomnień z przedszkola.
  • Prace konkursowe powinny być w formacie A3 lub A4.
  • Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, absolwentów przedszkola. Jeden uczestnik może wykonać jedną pracę.
  • Każda praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać metryczkę (imię, nazwisko, wiek autora, lata pobytu w przedszkolu, numer telefonu do kontaktu).
  • Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność.
  • Prace powinny być dostarczone do organizatora konkursu na adres: Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku, do sekretariatu w terminie do 30.09.2019r.
  • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazywaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora, publikacji na stronie internetowej przedszkola, profilu na facebook oraz podczas wystawy prac w naszej placówce. Przyniesione prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
  • Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
  • Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w dniach 01-04.10.2019r. w kategoriach: przedszkole (3- 5 lat), szkoła (6-15 lat) młodzież (16-26 lat), dorośli (27 lat- powyżej). Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu  telefonicznie.
  • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone dn. 04.10.2019 r. na stronie internetowej przedszkola oraz profilu na facebook.
  • Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii). Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie. Rozdanie nagród oraz dyplomów uczestnikom odbędzie się podczas Dnia Komisji Edukacji Narodowej 14.10.2019r. o godz.10.00.
  • Więcej informacji nt. konkursu można uzyskać u koordynatora konkursu p. Moniki Zegadło.

Stronicowanie