Komunikaty

Menu rwd

Komunikaty

Stronicowanie

 • Lato w mieście

  Wakacje w Serocku

  2018.06.22

  Zobacz, co w Serocku będzie się działo w wakacje.

 • Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami - konsultacje społeczne

  2018.08.21

  Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1254/359/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag Ministra Środowiska i przyjęcia poprawionej treści projektu Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami (PGO WM 2024) w ramach przekazania do ponownego opiniowania przez organy wykonawcze gmin lub związków międzygminnych oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa, informujemy o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w sprawie projektu PGO WM 2024.
   

 • Częściowa zmiana mpzp sekcja F1-czekamy na wnioski

  2018.08.20

  W dniu 25 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Serocku podjęła Uchwałę Nr 504/XLVI/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 obręb Jadwisin.

   

 • Zapraszamy do Poloneza przed koncertem "Na chwałę Niepodległej"

  Zapraszamy do Poloneza!

  2018.08.20

  W dniu 25 sierpnia br. na rynku w Serocku, o godzinie 18:00.
   

 • Ziele roku 2018

  2018.08.20

  15 sierpnia podczas odpustu Święta Matki Boskiej Zielnej w Woli Kiełpińskiej odbył się po raz dwunasty konkurs ZIELE ROKU 2018. W tym  roku przebiegał on w dwóch kategoriach: dla dzieci i dla dorosłych.

Stronicowanie

Powrót do topu strony