Komunikaty

Menu rwd

Menu podstrona

Komunikaty

Stronicowanie

 • Punkt Konsultacyjny Czystego Powietrza

  2020.01.09

  Informujemy, że 14 stycznia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa -pok. nr 19 (parter). Punkt będzie czynny we wtorki w godzinach 8.00-12.00 oraz w czwartki w godzinach 11.00-15.00.

  W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany będzie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie nastąpi jego ocena merytoryczna.

  Uruchomienie Punktu Konsultacyjnego ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Serock aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem i Gminą Serock.
  Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Serock.

  Zachęcamy do korzystania z punktu!

  Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.pl/ 

  autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • Składanie uwag ws. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

  2020.02.26
 • Uruchomienie dodatkowego kursu z Kani Polskiej

  2020.01.31

  13 stycznia 2020 roku przedsiębiorca świadczący komercyjne usługi w zakresie transportu  osób na trasie Kania Polska – Serock – Warszawa zakończył swoją działalność. Pragniemy poinformować, że gdy tylko dotarła do nas ta informacja podjęto działania mające na celu zminimalizowanie niedogodności, jakie w związku z tym powstały.

   

 • Wybory uzupełniające ławników sądowych

  2020.01.29

  Wiceprezes ds. karnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zwrócił się do Rady Miejskiej w Serocku z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających 2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Legionowie na kadencję 2020-2023.

   

 • Wojewoda dofinansuje przewozy LKA

  2020.01.27

  Łączna kwota dofinansowania wszystkich linii LKA wyniesie 434 777,50 zł.

Stronicowanie