Rotator zdjęć

Główna treść strony Komunikaty

Komunikaty

Stronicowanie

 • Nowe spojrzenie mieszkańców na transport

  Nowe spojrzenie mieszkańców na transport - konsultacje

  2022.09.21

  Trudno nie docenić roli, jaką w połączeniach z obszarami miejskimi zajmuje transport miejski. To temat, który w ostatnich latach coraz mocniej angażuje samorządy i prowokuje do nowego pod tym względem spojrzenia na miasta i gminy choćby w zakresie planowania i zagospodarowania ich przestrzeni.  

   

 • Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

  2022.09.19
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Nasz Bug Rzeka Życia"

  2022.09.14

  Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie, w ramach projektu Nasz Bug Rzeka Życia planuje organizację NIEODPŁATNYCH ZAJĘĆ dla dzieci i młodzieży z obszaru funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego (LGDZZ), w trakcie których ich uczestnikom przybliżone zostaną informacje związane z unikalnością lokalnej przyrody i kultury, w szczególności bogactwem naturalnym i przyrodniczym dorzecza Bugu i Narwi.

  Plan jednodniowych wycieczek krajoznawczych przewiduje:

  • Rejs małym statkiem po Narwi, Bugu i obszarze Jeziora Zegrzyńskiego, podczas którego uczestnicy będą mogli sami, na 
   żywo obserwować życie ptaków wodnych na obszarze objętym ochroną 
    
  • Zapoznanie się z obiektami i obszarami cennymi przyrodniczo i kulturowo w granicach działania LGDZZ oraz udział w 
   warsztatach techniczno-plastycznych, dla których tematem przewodnim będzie ochrona środowiska naturalnego i 
   zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych

  Zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy do kontaktu mailowego na adres skansen@powiatwolominski.pl oraz pod numerem telefonu +48 665-322-398.

                                

                                 

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Stronicowanie