Komunikaty

Menu rwd

Komunikaty

Stronicowanie

 • Zmiana stawek podatkowych od 2020 r.

  2019.12.13
 • Konkurs ofert na wspieranie aktywności seniorów

  2019.12.09

  Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia”

  Informacje na temat konkursu dostępne są pod linkiem:
  https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

   

   

 • Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  2019.12.06

  Od 19 grudnia 2019r. placówka funkcjonować będzie w nowym lokalu przy ul. Jagiellońskiej 69. Kontakt telefoniczny bez zmian: 22 7743814. W okresie od 12 do 18 grudnia 2019r., mogą nastąpić utrudnienia w korzystaniu z usług poradni, za co Państwa przepraszamy.

  Grażyna Okarska
  Dyrektor Poradni w Legionowie

   

 • Mistrz Agro 2019 - Sołectwo Bolesławowo

  2019.11.29

   I miejsca w kategorii Sołectwo Roku 2019 w powiecie legionowskim otrzymało Sołectwo Bolesławowo z gminy Serock.

   

 • Usuwanie folii rolniczych

  2019.11.28

  W związku z docierającymi do nas informacjami o ciągłym zainteresowaniu programem wydłużamy czas naboru wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:
  1.    folii rolniczych,
  2.    siatki i sznurka do owijania balotów,
  3.    opakowań po nawozach,
  4.    opakowania typu Big Bag.
  UWAGA! Włóknina używana do przykrywania owoców i warzyw nie jest brana pod uwagę w tym programie.
  Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Serock (parter, pok. nr 11), ul. Rynek 21, 05 – 140 Serock w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2019 r.
  Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie pokój 11 oraz ze strony internetowej www.serock.pl.

  Osoba do kontaktu: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Katarzyna Szmyt, k.szmyt@serock.pl, tel. 22 782 88 39.
  wzór wniosku poniżej

   

Stronicowanie

Powrót do topu strony