Komunikaty

Menu rwd

Komunikaty

Stronicowanie

 • Konferencje i porady prawne

  2018.09.27

  “Projekt wsparcia dla beneficjentów w formie konferencji i cyklu porad prawnych dotyczących ochrony praw konsumentów na polskim rynku finansowym” realizowany jest na mocy umowy podpisanej pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu.

  Najważniejsze cele projektu:
  – wzbudzenie świadomości konsumentów na temat przysługujących im praw;
  – poszerzenie wiedzy dotyczącej kredytów “walutowych”, polisolokat oraz obligacji korporacyjnych;
  – wzrost poziomu świadomości konsumentów dotyczących możliwości dochodzenia roszczeń;
  – wsparcie indywidualne pokrzywdzonych konsumentów poprzez bezpłatne porady prawne;
  – udział konsumentów w szkoleniach oraz bezpłatnych indywidualnych poradach prawnych;
  – uświadomienie społeczeństwu, że posiadają swoje prawa jako konsumenci oraz mają możliwości egzekwować ich przestrzegania i oczekiwać ochrony instytucjonalnej przed nieuczciwym przedsiębiorcą;
  – współpraca z różnymi grupami wiekowymi – niesienie pomocy do osób poszkodowanych bez względu na ich wiek i status społeczny.


  W związku z projektem odbędą się konferencje i darmowe porady prawne.
  Szczegóły na stronie internetowej, pod adresem:  https://projekt.bankowebezprawie.pl/

 • Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP w rejonie ul. Pogodnej

  2018.09.21

  Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że od dnia 26 września 2018 r. do dnia 11 października 2018 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pogodnej w obrębie Wierzbica, gm. Serock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

   

 • Nowy cennik na przejazdy STALKO

  2018.09.20

  17.09.2018 r. (poniedziałek) firma Stalko sp. j. opublikowała nowy cennik na przejazdy autobusowe linii Ostrołęka - Warszawa.

   

 • Podatki i opłaty lokalne w 2018r.

  2018.09.19

  Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy terminowo dokonali wpłaty trzeciej raty podatku za 2018 rok.

   

 • Projekt do konsultacji

  2018.09.17

  Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2019 r. z organizacjami pozarządowymi

   

Stronicowanie

Powrót do topu strony