Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Sesja Rady Miejskiej 24 lutego

Informujemy, że XXXII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 24 lutego o  godz. 13.30, transmisję można oglądać TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że w punkcie Sprawy różne będzie można zadać pytanie telefonicznie pod numerem telefonu Pana Przewodniczącego 798 894 440.

Uwaga! Smog!

W dniu 23.02.2021 r. na obszarze całego woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży. Obowiązuje zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach.

Poniżej treść powiadomienia.

Tarcza antykryzysowa 7.0

Dodatkowy kurs do Dębinek

Z dniem 1 marca 2021 roku kurs linii 2, wyruszający z Serocka o godz. 11:50, zostaje wydłużony o wjazd do miejscowości Dębinki. Autobus realizujący ten kurs wjedzie do Dębinek o godz. 13:05, by następnie, zgodnie z obecnym rozkładem, dojechać do przystanku „Serock Centrum 02”. Niniejsza zmiana wprowadzona zostaje pilotażowo.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW od marca 2021 r. do grudnia 2021 r.

Przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych do końca 2021 r. Prosimy zwrócić uwagę na wskazane terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych, ZSEiE - zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego - kompletnego! oraz tekstyliów.

Mając świadomość, że pozbycie się starych, nieużywanych ubrań niejednokrotnie przysparza Państwu trudności, pilotażowo organizujemy odbiór odzieży i tekstyliów sprzed posesji. Wystawiane przez Państwa worki (w które zaopatrujecie się Państwo we własnym zakresie, nie narzucamy kolorystyki) muszą być opisane
np. „ODZIEŻ” lub „TEKSTYLIA”.

Przypominamy ponownie, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock realizowany jest od godziny 7 rano. W związku z tym prosimy o wystawienie pojemników
i otwarcie altan śmietnikowych DO GODZINY 7 RANO. Reklamacje z adresów, na których odpady nie były wystawione na czas, nie będą realizowane i - w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - należy je przetrzymać na posesji do kolejnego terminu odbioru.

Jednocześnie informujemy, że w skład niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nie wchodzą odpady pobudowlane czy remontowe. Niestety, otrzymujemy sygnały, że w pojemnikach na odpady zmieszane wrzucane są kawałki płyt kartonowo-gipsowych czy potłuczone płytki. Pojemniki lub worki, w których będą znajdowały się tego typu odpady nie będą od Państwa odbierane. Odpady te, z drobnych remontów należy dostarczać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku,  ul. Nasielska 21. Punkt PSZOK czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 7.00-15.00.

Zachęcamy do skorzystania z darmowej aplikacji mobilnej na telefon EcoHarmonogram. Dzięki aplikacji będą Państwo na bieżąco z terminami odbiorów odpadów oraz z terminami płatności za odbiór odpadów komunalnych. Mogą Państwo ustawić dzięki aplikacji powiadomienia przypominające o odbiorze lub o zbliżającym się terminie płatności.

Prosimy także o dopełnienie obowiązku oznakowania nieruchomości tablicą z numerem porządkowym - brak oznakowania znacząco utrudnia realizację usługi odbioru odpadów komunalnych.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych bądź posiadających już adres swojej posesji zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zobowiązani są do umieszczania w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym oraz utrzymywania jej w należytym stanie.

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, ochronasrodowiska@serock.pl

Przetargi na budowę oświetleń

Zgodnie z ustalonym planem zamówień publicznych zarysowanym na 2021 r. w ubiegłym tygodniu upłynął termin składania ofert w 3 postępowaniach przetargowych dotyczących budowy oświetleń drogowych: ul. Szafirowa w Skubiance, ul. Nad wąwozem w Jadwisinie i oświetlenie drogi gminnej w Zalesiu Borowym. Najkorzystniejsze oferty w tych postępowaniach mieszczą się w kwocie jaką zamierzamy przeznaczyć na realizację, dlatego też po zweryfikowaniu dokumentacji przetargowej – z pewnością uda się zawrzeć umowy na realizację.

Straż miejska pomoże w awaryjnym uruchomieniu samochodu

Przypominamy, że serocka Straż Miejska pomoże w uruchomieniu samochodu, w których rozładuje się akumulator lub jego moc będzie niewystarczająca do prawidłowego rozruchu, co zdarza się często w sezonie zimowym. Usługa świadczona jest bezpłatnie.

Kontakt: tel.  22 782 – 72 – 92, kom. 603 – 873 – 290, nr alarmowy 986.

Ograniczenia w funkcjonowaniu Referatu Spraw Obywatelskich i USC

Od 15 lutego 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

Szanowni Państwo, ze względu na ograniczone - od 15 lutego 2021 r. - możliwości realizacji spraw w zakresie Spraw Obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego prosimy o ich załatwianie do odwołania w urzędach poza Serockiem.
Przepraszamy za niedogodności.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zawieszenie zajęć w Samorządowym Przedszkolu w Serocku

Burmistrz Miasta i Gminy Serock wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Samorządowym Przedszkolu w Serocku w dniu 15 lutego 2021r. w 4 grupach przedszkolnych tj. grupie VIII, grupie IX, grupa X i grupie XI, z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

Zawieszenie zajęć w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Serock wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej w grupie 3 od 9 lutego 2021 r. do 15 lutego 2021 r., z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów

Szanowni Państwo,
w związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, wykorzystywane przy szpitalach i przychodniach dla chorych na COVID-19 oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny.

Zawieszenie zajęć w Samorządowym Przedszkolu w Serocku

Burmistrz Miasta i Gminy Serock wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Samorządowym Przedszkolu w Serocku według harmonogramu:
w dniu 8 lutego 2021 r. wszystkich 11 grup przedszkolnych, natomiast od 9 lutego 2021 r. do 12 lutego 2021 r. zawieszenie zajęć stacjonarnych 9 grup przedszkolnych, z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

Dopłata z „Funduszu autobusowego” na 2021 rok

27 stycznia 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Serock dotycząca dopłaty w 2021 roku ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizacjię zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o ww. charakterze poprzez dopłatę do ceny usługi w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra. Maksymalna wartość dopłaty wynosi 1.627.813,80 zł, co stanowi około 65% kosztów, które Miasto i Gmina Serock poniesie w tym roku w związku ze świadczeniem usług w zakresie Lokalnej Komunikacji Autobusowej.

Dopłata obejmuje wszystkie linie w ramach LKA i pochodzi ze środków pochodzących z rządowego programu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

 

Nieodpłatna pomoc prawna stacjonarnie

Od 1 lutego porady prawne ponownie będą udzielane w formie stacjonarnej, w punktach zlokalizowanych w powiecie legionowskim. Zapisy pod numerem telefonu 789 446 860.

Podjęto decyzję o zakończeniu zdalnego udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Oznacza to powrót do świadczenia pomocy stacjonarnie w punktach, których lokalizacje i godziny otwarcia znajdują się TUTAJ. We wszystkich lokalizacjach obowiązywać będą środki ochrony osobistej: dezynfekcja rąk przed wejściem do punktu, noszenie maseczek zakrywających nos i usta, zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogły skorzystać tylko osoby, które dokonają wcześniejszego zapisu. Klienci, którzy na poradę przyjdą niezapisani, nie zostaną przyjęci. Zapisu można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 789 446 860.

Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW

Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.

W 2020 r. ze wsparcia skorzystało blisko 9,4 tys. kół gospodyń wiejskich, które otrzymały łącznie prawie 32,9 mln zł. Zgodnie z prawem, koła mogły wydać te pieniądze na realizację takich oto zadań:

 • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
 • rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
 • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.

Teraz z dotacji trzeba się rozliczyć. KGW, które mają z tym problem, mogą skorzystać z pomocy „telefonicznego dyżuru księgowej”, który uruchomił Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Fachową poradę można otrzymać pod numerem telefonu 500-562-565 codziennie do najbliższej niedzieli 31 stycznia, w godz. 16.00-18.00.

Przyjęcia interesantów w dniu 1 lutego

Informujemy, że 1 lutego interesantów będzie przyjmował wyłącznie zastępca burmistrza Pan Marek Bąbolski:

w godz. 12.00-14.00 osobiście - (co 15 minut) w sali nr 15 na parterze urzędu (przyjmowanie interesantów odbywa się zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19)
w godz. 14.00-15.00 telefonicznie - pod nr 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny w godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Urząd w poniedziałki czynny jest w godzinach 8.00-18.00.

Aktualna sytuacja dot. szczepień grupy 70+

Ruszyła rejestracja na szczepienie dla osób 70+. Osoby po 80. roku życia nadal mogą się zapisywać

Podajemy za gov.pl:
22 stycznia o godz. 6:00 ruszyły zapisy na szczepienie przeciw Covid-19 dla osób w wieku od 70 do 79 lat. W ciągu pierwszych trzech godzin zarejestrowało się 150 tys. osób. Szef KPRM Michał Dworczyk zapewnia, że każdy senior w Polsce ma gwarancję zaszczepienia. Uruchomiliśmy nowe formy zapisu. Zachęcamy do skorzystania z rejestracji przez SMS lub online.

Kolejna grupa osób może zapisywać się na szczepienie przeciwko Covid-19. Uruchomiliśmy rejestrację dla seniorów w wieku od 70 do 79 lat. To ok. 2,7 mln osób. – Zainteresowanie rejestracją na szczepienie przez tę grupę osób jest bardzo duże – informował kilka godzin po uruchomieniu zapisów Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień.

Ogromne zainteresowanie szczepieniami

W ciągu pierwszych trzech godzin na przyjęcie szczepionki przeciwko Covid-19 zapisało się 150 tys. osób w wieku od 70 do 79 lat. Wielu seniorów próbowało się połączyć z infolinią 989. Odnotowaliśmy nawet 300 tys. połączeń na jedną minutę. Tak duże obciążenie spowodowało chwilowe trudności. – Mieliśmy bardzo duży napór dzwoniących, system był przeciążony. Ale usprawniamy działanie infolinii 989 – mówił Marek Zagórski, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. – Obecnie na infolinii pracuje już 2000 konsultantów. Ponieważ mamy także wielu dzwoniących, wdrożylismy także automatyczną rejestrację, która będzie uruchamiana w przypadku braku połączenia z konsultantem – wyjaśniał Marek Zagórki.

Każdy senior z gwarancją otrzymania szczepionki

Do końca I kwartału tego roku szczepionkę przeciwko Covid-19 w Polsce przyjmie 3 mln 100 tys. osób. – Mamy system przygotowany na znacznie większą skalę szczepień – mówił Michał Dworczyk. – Jednak z uwagi na niezależne od nas, ograniczone wielkości dostaw, nie będziemy w stanie zaszczepić w tym czasie większej liczby osób – przypominał szef KPRM.

Według danych na godz. 10:00 (22.01.2021 r.) w całym kraju wolnych było 150 tys. terminów na szczepienie. 2 mln 950 tys. seniorów w wieku 70+ oraz osób z etapu 0 (m.in. personel medyczny) już zostało zarejestrowanych lub zaszczepionych. Jeśli zdarzy się, że osoba uprawniona do szczepień nie znajdzie terminu w pierwszej kolejności, konsultanci oddzwonią do niej, gdy tylko dostępne będą nowe terminy szczepień. – Każdy senior ma zapewnioną gwarancję otrzymania szczepionki – zapewnił Michał Dworczyk.

Jak zapisać się na szczepienie?

Jest kilka możliwości rejestracji na szczepienie. Zainteresowani mogą zadzwonić na infolinię 989, wyłać SMS o treści SzczepimySie pod numer 664 908 556, skorzystać z e-rejestracji lub zapisać się telefonicznie bezpośrednio w punkcie szczepień. Pamiętaj! Jeśli chcesz skorzystać z ostatniej opcji, nie musisz udawać się do punktu szczepień. Wystarczy, że tam zatelefonujesz.

 1. Zadzwoń na infolinię 989

Infolinia jest bezpłatna i całodobowa. Jeśli nie jesteś w stanie sam zadzwonić, poproś o pomoc rodzinę lub sąsiada. Przed połączeniem przygotuj Twój numer PESEL i kod pocztowy. Po połączeniu z konsultantem podaj swoje imię i nazwisko, PESEL i numer kontaktowy (opcjonalnie). Wybierz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Po rozmowie na podany numer telefonu otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Jeśli nie uda Ci się połączyć z konsultantem, zostaniesz przekierowany do automatycznej rejestracji. Automat zaproponuje Ci kilka opcji, wybierz „Chcę zapisać się na szczepienie”. Zostaniesz poproszony o podanie numeru PESEL i Twojego kodu pocztowego. Potem wybierzesz dla siebie dogodny termin na przyjęcie szczepionki przeciwko Covid-19.

Ważne! Dla każdego pacjenta, który nie otrzyma terminu po kontakcie z infolinią, konsultanci oddzwonią, gdy dostępne będą nowe terminy szczepień.

 1. Wyślij SMS

To nowa forma rejestracji. Wyślij SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie. System pokieruje Cię krok po kroku: najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty.

Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.

Sprawdź szczegóły dotyczące rejestracji przez SMS – kliknij.

 1. Skorzystaj z e-Rejestracji

e-Rejestracja dostępna jest na stronie pacjent.gov.pl. Pamiętaj, że możesz skorzystać z tego sposobu, jeśli masz Profil Zaufany (sprawdź, jak łatwo go założysz).

System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

 1. Zapisz się w punkcie szczepień

Do dyspozycji osób, które chcą skorzystać z darmowej szczepionki przeciwko Covid-19 jest blisko 6000 punktów szczepień w całym kraju. Także bezpośrednio w punkcie może zarejestrować się na szczepienie. Mapa z lokalizacjami wszystkich punktów dostępna jest tutaj.

Ważne! Osoby, które ukończyły 80 lat, wciąż mogą zapisywać się na szczepienie. Rejestrację dla tej grupy wiekowej rozpoczęliśmy 15 stycznia. Zatem od 22 stycznia dodajemy kolejną grupę osób (70 – 79 lat). 

Zachęcamy do rejestracji przez telefon lub przez internet. Dbajmy o siebie i innych, stosując wciąż obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Rejestracja przez telefon lub online jest prostą, ale też najbezpieczniejszą formą zapisu.

źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ruszyla-rejestracja-na-szczepienie-dla-osob-70-osoby-po-80-roku-zycia-nadal-moga-sie-zapisywac

 

 

Konsultacje w Stanisławowie

Starosta legionowski 20 stycznia (w godzinach 13.00-16.00) zaprasza mieszkańców miejscowości Stanisławowo (gm. Serock) do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1801W - od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi wojewódzkiej nr 622.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia związane z pandemią COVID-19 i w trosce o bezpieczeństwo konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie zakładającym indywidualne spotkania z mieszkańcami posesji znajdujących się wzdłuż drogi. Będą się one odbywać w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie. W spotkaniach ze strony inwestora uczestniczyć będą przedstawiciele starostwa i projektant. Zainteresowanych mieszkańców prosimy o kontakt z sołtys Anną Romanowską (tel. 724 148 959), która udzieli szczegółowych informacji dotyczących organizacji spotkania.

Inwestycja związana z przebudową drogi 1801W znalazła się na liście zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na jej realizację Powiat otrzymał 5 mln zł.

 • autor: powiat-legionowski.pl

Uwaga! Zła jakość powietrza 19.01.2021

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10: Prognozowane na dzień 19.01.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasta: Warszawa, Radom, Płock, Siedlce oraz powiaty: ciechanowski, przasnyski, makowski, płoński, pułtuski, nowodworski, sochaczewski, legionowski, wołomiński, pruszkowski, grodziski, żyrardowski, otwocki, piaseczyński, warszawski zachodni.

 

Obowiązki wynikające z Programu Ochrony Powietrza

8 września 2020 r. uchwałą nr 115/20 radni województwa mazowieckiego przyjęli program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uchwała ta weszła w życie 30 września 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2026 r.

Celem przyjętego POP- u jest poprawa jakości powietrza w regionie. Głównymi narzędziami mają być: sukcesywna wymiana lub likwidacja źródeł niskiej emisji tzw. kopciuchów, ich identyfikacja przez inwentaryzację oraz nowe nasadzenia zieleni.

Jednym z nowych zadań dla mieszkańców całego województwa mazowieckiego jest obowiązek przekazywania gminom deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła. Zakres informacji, które mieszkaniec powinien przekazać burmistrzowi określa załączniki nr 10 do przedmiotowej uchwały.

W programie ochrony powietrza zawarto wykaz działań niezbędnych do podjęcia, w celu poprawy jakości powietrza i podmioty odpowiedzialne za ich wdrożenie (załącznik nr 5 do uchwały). Jednym z takich działań jest ograniczenie emisji wtórnej dzięki m.in. zakazowi używania dmuchaw do liści. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie realizacji tego działania przypada na 1 stycznia 2021 r., a zakończenie na 31 grudnia 2026 r. W ww. okresie czasu bezwzględnie zakazu powinni przestrzegać wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego, a także podmioty korzystające ze środowiska, organy, służby i inne wszelkiego rodzaju podmioty zlokalizowane na terenie województwa, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, służby miejskie/gminne, czy też użytkownicy ogrodów działkowych. Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści, tj. zarówno elektryczne, jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników.

Integralną częścią przyjętego programu ochrony powietrza jest plan działań krótkoterminowych. Jako element podjętej uchwały wchodzi on w życie również 30 września 2020 r. Plan ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza, a tym samym narażenia ludzi na szkodliwe skutki zdrowotne oraz ograniczenie skutków i czasu trwania przekroczeń. Działania przewidziane w planie znajdują się w załączniku nr 7 do uchwały.

Różnica pomiędzy programem i planem polega na tym, że program ochrony powietrza zawiera działania długoterminowe, realizowane do 2026 r., które przyniosą trwałe efekty w perspektywie wieloletniej. Natomiast plan działań krótkoterminowych określa działania realizowane tylko podczas obowiązywania powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza. Takie powiadomienie trwa zwykle od 1 do kilku dni. Czas trwania powiadomienia i obszar ryzyka określane są każdorazowo w zależności od wielkości stężeń pyłu w powietrzu, które w dużej mierze zależą od wielkości emisji z domów mieszkalnych, ale również od warunków meteorologicznych. Czas trwania zakazu i obszar, na którym zakaz będzie obowiązywał, każdorazowo będzie podawany w powiadomieniu. Powiadomienia o ryzyku przekroczenia ogłaszane będą na stronach internetowych: Głównego Inspektora Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/monitoring-srodowiska, samorządów gminnych, za pośrednictwem Regionalnego Systemu Ostrzegania (aplikacja RSO), na paskach informacyjnych telewizji regionalnych lub w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (SMS – alert RCB).

Aby podkreślić wagę problemu emisji wtórnej, w planie działań krótkoterminowych jako jedno z działań obowiązujących podczas trwania powiadomień dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu również wskazano zakaz użytkowania dmuchaw. Zakaz ten będzie obowiązywał na obszarze wskazanym w powiadomieniu przez okres określony w powiadomieniu, nawet jeśli powiadomienie zostanie ogłoszone w 2020 r. Zakaz stosowania dmuchaw do liści w tym przypadku również obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści, tj. zarówno elektryczne jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników. Zakaz ten obowiązywał będzie również wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, a także podmioty korzystające ze środowiska, organy, służby i inne wszelkiego rodzaju podmioty zlokalizowane na terenie województwa, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, służby miejskie/gminne, czy też użytkowników ogrodów działkowych.

Więcej o uchwale w sprawie POP-u można znaleźć tutaj:

http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety

Poniżej druk deklaracji o wymianie źródła ciepła oraz druk informacji o posiadanym kotle.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Szczepienia przeciwko COVID-19 w gminie Serock

15 stycznia rusza centralna rejestracja pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19.

KTO MOŻE ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE?

 • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

PUNKTY SZCZEPIEŃ NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK:

 • SPZOZ w Serocku, ul. Kędzierskich 2, tel. 22 782 66 00, 22 782 66 01
 • Goldenmed (SPIDERMED SPÓŁKA z o.o.) ul. Pułtuska 53D; tel. 22 100 41 10

SPOSOBY REJESTRACJI:

W wyznaczonych terminach (od 15.01 - osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 - osoby powyżej 70. roku życia), będzie można się zarejestrować na szczepienie:

 • poprzez całodobową i bezpłatną infolinię – nr 989
 • w wybranym punkcie szczepień
 • elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
 • SMSowo na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie - więcej informacji TUTAJ

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z TRANSPORTU:

Miasto i Gmina Serock zapewni transport osobom zarejestrowanym na szczepienie, które nie mogą dotrzeć do punktu szczepień samodzielnie, tj:

 •  posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
 •  mającym trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)
 • zgłoszenie zapotrzebowania na transport pod nr gminnej infolinii

GMINNA INFOLINIA INFORMACYJNA:

Pod numerem gminnej infolinii 506 368 913 mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat m.in.: transportu osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw COVID-19, a także na temat lokalizacji i organizacji punktów szczepień w gminie Serock.

Infolinia  506 368 913 dostępna jest w dni robocze w godz. 8.00-15.00

MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ:

Z mobilnych punktów szczepień na COVID-19 będą mogły korzystać osoby, które nie mogą samodzielnie dotrzeć na szczepienie, także przy wykorzystaniu transportu wspomnianego wyżej. Zapotrzebowanie na skorzystanie z mobilnego punktu szczepień można zgłaszać w wybranym punkcie szczepień podczas rejestracji.

Informacje rządowe dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

 • szczepienia covid-19

Ważenie śmieciarek

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana sposobu rozliczania umowy zawartej z firmą realizującą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock. Dotychczas obowiązywało tzw. rozliczanie ryczałtowe, co oznaczało, że niezależnie od ilości odebranych odpadów, firma - w ramach zawartej umowy - otrzymywała stałe (miesięczne) wynagrodzenie.

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowały, że podstawą ustalania wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg (tonę) odebranych i zagospodarowanych odpadów. Oznacza to, że od teraz Miasto i Gmina Serock zapłaci za każdy kg, każdy Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów od swoich mieszkańców (art. 6f ust. 3 i 4 ww. ustawy).

Taka formuła rozliczania z Wykonawcą wymaga szczególnego zabezpieczenia interesów Miasta i Gminy Serock. W tym celu, od stycznia 2021 r. wymagamy od Wykonawcy ważenia śmieciarek przed wyjazdem w trasę (po gminie) i po powrocie z niej. Liczymy, że dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli sprawować realną kontrolę nad gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Miejscem ważenia taboru Wykonawcy jest teren zamkniętego gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębem. To właśnie tam śmieciarki będą ważone a informacje o o wynikach ważenia będą zbierane poprzez system RFID do zasobów Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Najistotniejszą informacją jest ta, że obecność śmieciarek konsorcjum firm MPK Pure Home Sp. z o.o. i RDF Sp. z o.o. w Dębem związana jest tylko i wyłącznie z koniecznością ich ważenia. Żadne inne czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi nie będą miały miejsca. 

W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa o wielu zmianach w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Rozwiązanie, o którym piszemy wyżej, wynika z konieczności dostosowania serockiego systemu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.