Komunikaty

Menu rwd

Menu podstrona

Komunikaty

Stronicowanie

 • "Łatwiejszy Pit za 2018 r"

  2019.01.14

  Na prośbę Urzędu Skarbowego w Legionowie zamieszczamy komunikat o nazwie „Łatwiejszy Pit za 2018r”.

  Treść w/w informacji w poniższym linku https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

   

 • Urząd Statystyczny w Warszawie przeprowadza badania ankietowe

  2019.01.14

  Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne.

 • Odśnieżanie przed posesją

  2019.01.11

  W związku z wystąpieniem intensywnych opadów śniegu i niskich temperatur skutkujących jego zamarzaniem, Straż Miejska w Serocku przypomina o obowiązku wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obligującym właścicieli nieruchomości do utrzymania czystości i porządku m. in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Niestosowanie się do powyższego obowiązku sprowadzić może niebezpieczeństwo zaistnienia wypadków, jak również grozi karą grzywny.

 • Opieka nad zwierzętami bezdomnymi – wybór schroniska

  2019.01.11

  W dniu 4 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Serock zamieszczone zostało zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Transport i objęcie opieką w schronisku bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu miasta i gminy Serock w 2019 r.”

 • Efekt ekologiczny osiągnięty !

  2019.01.10

  W dniu 14 grudnia 2018 r. upłynął termin osiągnięcia przez Miasto i Gminę Serock efektu ekologicznego w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las.”

Stronicowanie