2018

Menu rwd

Menu podstrona

Sprawozdanie z działalności OSiR Serock w 2017 roku

W 2017 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku skupiał swoje działania na wielu płaszczyznach rozwoju sportu i rekreacji w Mieście i Gminie Serock. Podstawowa działalność OSiR obejmowała:
-    funkcjonowanie sekcji sportowych i rekreacyjnych,
-   organizację imprez jednorazowych i cyklicznych,
-    koordynację sportu szkolnego,
-   organizację programu przyjmowania i wyjazdu grup w ramach wymiany Miast Partnerskich,
-    dbałość oraz rozwój infrastruktury sportowej,
-    podejmowanie i wspieranie inicjatyw sportowych mieszkańców.

Zachęcamy do przeczytania podsumowania zamieszczonego poniżej.

 

wstecz