Rotator zdjęć

Główna treść strony 2018

15.02.2018 r. strony internetowe urzędu i jednostek będą niedostępne

Informujemy, że w związku z aktualizacją systemu zarządzania treścią, 15 lutego 2018 r., strony internetowe Urzędu i jednostek organizacyjnych będą niedostępne - do momentu ukończenia prac. Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do śledzenia naszych fanpejdży na Facebooku - Urząd Miasta i Gminy Serock oraz Informator Gminy Serock.

Będzie żłobek!

Uprzejmie informujemy, że Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku otrzymało dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” w wysokości 416 000,00 zł. Pozyskane środki na utworzenie i utrzymanie żłobka wynoszą 80% kosztów realizacji zadania. Termin rozpoczęcia funkcjonowania żłobka planowany jest na miesiąc wrzesień, natomiast planowana liczba miejsc wynosi 40 dzieci.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem  telefonu 22 782 68 43.

 

Druga edycja kursu dla początkujących pszczelarzy

W sobotę 10 lutego Stowarzyszenie Nasze Pszczoły rozpoczęło w Legionowie drugą edycję Kursu dla początkujących pszczelarzy. Składają się na niego wykłady oraz - w okresie wiosennym – warsztaty, które odbędą się w pasiece edukacyjno–szkoleniowej w Chotomowie.

Kurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem - na 32 zgłoszenia, w pierwszych zajęciach udział wzięło 36 osób! Cztery dołączyły w ostatniej chwili.
Z analizy Ankiety wstępnej wynika, że 90% uczestników pochodzi z powiatu legionowskiego, ale są też słuchacze z Brodnicy, Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego. I co cieszy najbardziej - 23 uczestników kursu deklaruje, że wiosną założy własne pasieki.

 • -

WAŻNE: Zmiana w harmonogramie odbioru śmieci

Informujemy, że w harmonogramie odbioru odpadów dla miejscowości Cupel, Kania Nowa, Kania Polska i Nowa Wieś wystąpił błąd pisarski w dacie najbliższego odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych.

Najbliższy odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych odbędzie się w najbliższy poniedziałek 19 lutego, a nie tak jak jest w harmonogramie – 22 lutego! Odbiór odpadów odbędzie się od godziny 8 rano.

 

Pozostałe daty odbioru pozostają bez zmian.

 

Za niedogodności przepraszamy.

Myślę o Niepodległości - zaczęliśmy cykl warsztatów

Wystartował cykl warsztatów artystyczno-historycznych pn. "Myślę o Niepodległości" organizowany przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy współpracy z prowadzącą warsztaty panią Betiną Dubiel, animatorką kultury, reżyserem, specjalistą z dziedziny teatru.

W ramach spotkań z mieszkańcami Miasta i Gminy Serock reprezentowanymi przez np. przedszkolaki, uczniów, seniorów czy urzędników rozmawiamy o tym, jak rozumieją dzisiaj pojęcie "Niepodległość". Pierwsze zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej w Serocku z uczniami V klasy. Pracowaliśmy w czterech grupach, każda z nich wylosowała po trzy lub cztery litery i miała za zadanie wspólnie wypisać po trzy skojarzenia ze słowem "Niepodległość" rozpoczynające się na wylosowane litery. Zadanie nie było łatwe, ale dawało uczniom możliwość przemyśleń na zadany temat w trakcie pracy zespołowej oraz możliwość prezentacji zapisanych wyrazów, które – jak np. wolność, śmierć, łzy, radość, naród, ojczyzna, śnieg, pociąg, emocje, droga - w różny i dowolny sposób kojarzyły się uczestnikom z Niepodległością.
Następne warsztaty odbędą się w Zegrzu.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sprawozdanie z działalności OSiR Serock w 2017 roku

W 2017 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku skupiał swoje działania na wielu płaszczyznach rozwoju sportu i rekreacji w Mieście i Gminie Serock. Podstawowa działalność OSiR obejmowała:
-    funkcjonowanie sekcji sportowych i rekreacyjnych,
-   organizację imprez jednorazowych i cyklicznych,
-    koordynację sportu szkolnego,
-   organizację programu przyjmowania i wyjazdu grup w ramach wymiany Miast Partnerskich,
-    dbałość oraz rozwój infrastruktury sportowej,
-    podejmowanie i wspieranie inicjatyw sportowych mieszkańców.

Zachęcamy do przeczytania podsumowania zamieszczonego poniżej.

 

 • -

"Jak zapusty, to zapusty" - ostatkowo w Izbie Pamięci i Tradycji

Do poszukiwania ludowej obrzędowości Serocka skłonili nas mieszkańcy gminy, z którymi spotykaliśmy się przy okazji różnego rodzaju przedsięwzięć, związanych z historią miasta i gminy. To właśnie te niezwykłe, wzruszające, często zabawne wspomnienia naszych mieszkańców stały się impulsem do zainicjowania cyklu spotkań, podczas których będziemy zbierać najpiękniejsze regionalne zwyczaje i obrzędy.

W ostatnią niedzielę tegorocznego karnawału, 11 lutego, spotkaliśmy się z mieszkańcami gminy Serock w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich, aby powspominać zapusty, karnawałowe zabawy i ostatkowe zwyczaje. W naszych poszukiwaniach wspiera nas Ania Kutkowska, której wykształcenie oscyluje między innymi wokół kultury ludowej, ale która przede wszystkim jest „pasjonatką piękna” – kultury, sztuki, tradycji… Ania wprowadziła uczestników w tematykę tradycji zapustowej w Polsce, a Mieszkańcy  dzielili się swoimi wspomnieniami o „dziadach”, zabawach ostatkowych i wczesnopostnych zwyczajach.

Bawmy się!

Słowo „karnawał” pochodzi od starowłoskiego „carne vale” , które oznaczało obrzędowe pożegnanie mięsa przed wielkim postem. Do Polski zwyczaj hucznych zabaw karnawałowych przywędrował najprawdopodobniej z królową Boną Sforzą. Jednak już wcześniej w polskiej tradycji obecne były zabawy trwające od Nowego Roku aż do środy popielcowej, zwane zapustami. Ostatnie zaś trzy dni karnawału nosiły nazwę „mięsopusty” (to słowo uformowane podobnie jak nazwa karnawału od  słów mięsa-opust, czyli również – pożegnanie mięsa), chociaż do dziś znane są raczej pod nazwą „ostatki”.

Kilkutygodniowym zapustom towarzyszyły różnego rodzaju zabawy i atrakcje. Przede wszystkim jednak był to czas hucznych tańców i spotkań, którym towarzyszył zwyczaj swatania, szczególnie jeśli chodzi o panny i kawalerów szlacheckich. Równie gwarne, huczne i sute były zapusty chłopskie. Tańcom i spotkaniom przy bogato zastawionych stołach towarzyszyły różnego rodzaju obrzędy na płodność i urodzaj.

Ostatki były zarówno w domach szlacheckich, jak i chłopskich – tłuste i mięsne. Już od XVII wieku tłustym czwartkom towarzyszyły pączki, słodkie racuchy, bliny, pampuchy, chrust (faworki). Ostatnie dni przed wielkim postem były po to, aby najeść się, napić do syta, wytańczyć, wybawić, wyśmiać, wykrzyczeć, aby przez kolejnych czterdzieści dni umartwiać się i oddawać pokucie.

Aby tradycji stało się zadość, również na naszym spotkaniu nie mogło zabraknąć ostatkowych smakołyków. Uczestnicy zajadali się małymi pączkami i pampuchami przygotowanymi przez panie z Tradycyjnego Koła Gospodyń Wiejskich w Dosinie.

Przebierańcy, których można było się wystraszyć

W Serocku – podobnie jak w innych mazowieckich miejscowościach - przez lata żywy był zwyczaj odwiedzania domostw przez grupy przebierańców. Nazywano ich tu kolędnikami lub dziadami (chociaż ta nazwa odnosiła się raczej do podobnego zwyczaju, ale towarzyszącego listopadowym zaduszkom). Przebrana w różnego rodzaju koszmarne stroje młodzież (czasem w towarzystwie osób dorosłych), wymalowana węglem – jak diabły i maszkary – odwiedzała kolejne domy, których właściciele częstowali przebierańców słodkimi smakołykami. Domownicy, którzy nie poczęstowali gości niczym musieli liczyć się z przyśpiewkową zemstą, wyśpiewaną na całe gardło, głoszącą, jak to owi domownicy są skąpi! („A w tej chałupie same gołodupie, same nic nie mają, nikomu nie dają!”).

Po czasie ostatkowych zabaw, w środę popielcową udawano się do kościoła, gdzie na znak pokuty i uniżenia duchowny posypywał wiernym głowy popiołem. Ten zwyczaj w Kościele Katolickim zachował się do dziś. Mieszkanki Dosina opowiedziały, że na wsiach popiół tego dnia służył również do psikusów – młodzież sypała go w pończochy, którymi rzucała w mniej lubiane osoby, lub do mniej lubianych domów.

Zapustowym spotkaniem rozpoczęliśmy cykl spotkań w Izbie Pamięci, poświęcony serockiej obrzędowości. Chcemy, aby to były spotkania inicjowane w dużej mierze przez ich uczestników.

Spotkania w ramach „Niedzielnej Szkółki Tradycji” są pierwszym krokiem w próbie odtworzenia serockiej obrzędowości. Dziękujemy Państwu, że chcecie nam w tym procesie towarzyszyć, że dzielicie się z nami Waszą wiedzą i pięknymi wspomnieniami. Trudno ukryć wzruszenie, jakie towarzyszy nam podczas spotkań i rozmów z Wami. Jesteście pięknym dowodem na to, jak silnie można być związanym z miejscem, w którym mieszkamy i jak wielki wpływ na charakter tych miejsc mają ich mieszkańcy. Mamy nadzieję, że te nasze spotkania w kolejnym roku pozwolą nam zainicjować wiele barwnych przedsięwzięć oraz posłużą wydaniu publikacji o serockiej obrzędowości.

W planowanych na ten rok przedsięwzięciach, które odbywać się będą w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku znajdą się również wykłady poświęcone rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, czy wykłady o historii Serocka i tradycjach związanych z rzeką i starymi zawodami.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i już zapraszamy na kolejne, marcowe spotkanie, którego tematem przewodnim będą tradycje wielkanocne i wczesnowiosenne.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Plan działań Izby Pamięci i Tradycji Rybackich na 2018 r.

W 2018 roku, w ramach działań Izby poza udostępnianiem ekspozycji muzealnej, przewidywane są:

Luty
– rozpoczęcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej - stworzenie Turystycznej Mapy Serocka pt. „Moja pierwsza mapa Serocka”.

- rozpoczęcie cyklu warsztatów artystyczno–historycznych „Myślę o niepodległości” organizowanych przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy współpracy z animatorką kultury, reżyserem panią Betiną Dubiel. Warsztaty są kierowane do różnych grup społecznych między innym do dzieci i młodzieży szkolnej, mam z dziećmi, seniorów czy urzędników samorządowych. Dzięki nim chcemy na nowo przyjrzeć się pojęciu „niepodległość” i dowiedzieć się jak jest ono postrzegane dziś przez Polaków

- 11 lutego w ramach Niedzielnej Szkółki Tradycji rozpocznie się cykl spotkań „Poszukiwania ludowej obrzędowości Serocka” – spotkania poświęcone będą obrzędowości i tradycjom mazowieckim. Będziemy o nich informować na bieżąco. Pierwsze spotkanie (11.02.18), zatytułowane „Zapusty i Popielec”.

- 22 lutego – odbędzie się konferencja „Serockie drogi do niepodległości – 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę”. Wydarzenie zorganizowane zostanie w partnerstwie z Muzeum Historycznym w Legionowie.

Marzec
-24 marca w Serocku odbędzie się X Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego organizowany przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy wsparciu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Kwiecień
-
przy ul. Farnej zostaną zainstalowane plansze turystyczno-historyczne

Maj
-
początek funkcjonowania Izby wg. regulaminu przewidzianego na sezon letni

- 19 maja – zaprosimy na wieczorne zwiedzanie Izby, wykład, a także wernisaż wystawy eksponatów związanych z walkami o odzyskanie niepodległości.

- przy ratuszu stanie wystawa outdoorowa, poświęcona tematyce niepodległościowej

Czerwiec
- zaprezentujemy wystawę poświęconą tradycji, zwyczajom i rzemiosłu flisackiemu.

Lipiec

- 8 lipca – „To Barbarki robota” – warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu. Będzie to już VII edycja imprezy plenerowej przy Placu Litewskim i Bulwarze Nadnarwiańskim.

Październik

- początek funkcjonowania Izby wg. regulaminu przewidzianego na sezon jesienno-zimowy

Działania Izby Pamięci to również:

- prowadzenie strony internetowej oraz fanpage’a na Facebooku, gdzie promowane są wydarzenia historyczno-promocyjne z terenu gminy Serock, publikowane artykuły dotyczące historii miasta i okolicy oraz ludzi związanych z regionem.

- pełnienie funkcji informacji turystycznej, miejsca gdzie można zdobyć mapy, pocztówki i informacje turystyczne.

- współpraca z lokalnymi przewodnikami,

Zapraszamy

Ref. Komunikacji Społecznej

 

 

 • -

Pieski do wzięcia!

Pilnie poszukujemy domów dla dwóch uroczych suczek, które zostały porzucone przez poprzedniego właściciela w nocy 6 lutego br. Suczki są wystraszone obecną sytuacją, ale na widok człowieka merdają ogonami. Widać, że przebywały w obecności ludzi. Sunie są bardzo energiczne, mają około 4-5 miesięcy. Będą raczej średniej wielkości. W ramach zawieranych umów adopcyjnych przysługują: odpchlenie, odrobaczenie, szczepienie przeciwko wścieklizny i chorobom zakaźnym, zachipowanie oraz późniejsza sterylizacja. Obecnie sunie przebywają u osoby, która zadeklarowała tymczasową opiekę, jednak nie mogą tam długo pozostać, stąd ważne jest, abyśmy szybko znaleźli im dom. Osoby chętne do ich adopcji prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel.: 22 782 88 40.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • -
 • -
 • -

Działalność Centrum Kultury i Czytelnictwa w 2017 roku

Rok 2017 był wyjątkowy dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ze względu na niezwykły jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi. Z jego obchodami wiązało się wiele znaczących wydarzeń kulturalnych.

Niezwykle cieszymy się, że ilość zorganizowanych dla Państwa wydarzeń kulturalnych z udziałem wielu znakomitych artystów wzrosła, a poziom artystyczny oferty kulturalnej był wysoki.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w ramach upowszechniania kultury i czytelnictwa zaspokaja różnorodne potrzeby kulturalne, edukacyjne i wychowawcze mieszkańców Miasta i Gminy Serock. W swojej działalności jednostka organizuje wydarzenia o różnym charakterze: teatralnym, historycznym, artystycznym, muzycznym oraz rozrywkowym. W zakresie upowszechniania wiedzy i czytelnictwa działają Biblioteki w Serocku i Jadwisinie.

Cieszymy się, że w 2017 roku udało się zorganizować dla Państwa aż 94 przedsięwzięcia kulturalne, spektakle, konkursy, przeglądy, projekcje, prelekcje, spotkania z autorami, spotkania biblioteczne. Byliśmy poza tym współorganizatorem kolejnych 31 wydarzeń kulturalnych.

Dla porównania, Centrum Kultury w 2014 roku zorganizowało 52 przedsięwzięcia kulturalne oraz było współorganizatorem 18 imprez. W roku 2016 zorganizowaliśmy 77 imprez kulturalnych oraz byliśmy współorganizatorem kolejnych 28 imprez.

Oprócz działalności polegającej na organizacji imprez, tworzymy warunki dla amatorskiego ruchu artystycznego. W Centrum Kultury i Czytelnictwa działają obecnie 34 zespoły, koła i sekcje zainteresowań, które skupiają wokół siebie około 370 osób.

Cieszymy się, że tak licznie odpowiadacie Państwo na nasze zaproszenia i jesteście obecni na naszych imprezach. Rok 2018 również będzie szczególnie istotny w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wierzymy, że będziecie Państwo z nami.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy!

 

Nabór wniosków w sprawie staży – osoby do 30 roku życia

W związku z ogłoszeniem Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie w sprawie naboru wniosków o staż dla osób do 30 roku życia zachęcamy osoby spełniające kryteria do wzięcia udziału w tej formie aktywizacji zawodowej.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku od wielu lat podejmuje współpracę z Powiatowym Urzędu Pracy w Legionowie przyjmując chętnie osoby, które zdecydowały się na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Z perspektywy tej długoletniej praktyki możemy zaobserwować, że przyszli pracodawcy osób, które wcześniej odbywały staż w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku doceniają przygotowanie zawodowe osób odbywających staż w administracji publicznej.

Do odbycia stażu kierowane będą osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, spełniające łącznie poniższe kryteria:

1. osoba bezrobotna w wieku 18 – 29 lat (która nie ukończyła 30 roku życia),
2. osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy – zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.),
3. osoba bezrobotna należąca do tzw. kategorii NEET, tj.
1) nie pracuje,
2) nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
3) nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji finansowej ze środków publicznych).

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie: www.puplegionowo.pl lub telefonicznie 774 25 16, 774 27 73.
Osoby zainteresowane do odbycia stażu zachęcamy również do kontaktu z Urzędem Miasta i Gminy w Serocku: Rafał Karpiński r.karpinski@serock.pl tel.: 22 782 88 21

 

Planowane działania inwestycyjne na rok 2018

W dniu 18 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Serocku  uchwaliła budżet na rok 2018 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata  2018-2027. W tej informacji, chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze zadania inwestycyjne, które  albo będziemy realizować (ponieważ zostały rozpoczęte w roku poprzednim), albo zaczniemy realizować (i zakończymy w 2019), lub też rozpoczniemy i zakończymy w bieżącym roku budżetowym.  

Wykaz zadań został podzielony w zależności od branż. I tak, w budżecie Gminy na rok 2018 planujemy przeznaczyć: 

1. na zadania z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji kwotę ok. 3,3 mln złotych,  w tym, na:

-  dokończenie  przebudowy kanalizacji sanitarnej w Zegrzu,

-  budowę kanalizacji  w Jadwisinie w ul. Książęcej,

-  rozpoczęcie budowy kanalizacji w ul. Jaśminowej w Serocku

-  rozpoczęcie budowy kanalizacji w ul. Jasnej w Jachrance;

 

2.  na zadania z zakresu budowy i przebudowy dróg kwotę ponad 4,7 mln zł, w tym przede wszystkim, na: 

- budowę ul. Długiej w Stasim Lesie, 

- budowę ul. Traugutta i Zielonej w Serocku, 

- przebudowę nawierzchni ul. B. Chrobrego i Szczygielskiego w Serocku

- remont chodnika wzdłuż tzw. Grobelki w Zegrzu, 

- budowę parkingu przy ul. Szkolnej w Jadwisinie,

- modernizację ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Wierzbicy,

- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 632 w m. Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo, 

- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Zakroczymskiej w Serocku;

 

3.  na zadania z zakresu budownictwa komunalnego kwotę 1,1 mln zł -  na realizację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie, 

 

4.  na zadania z zakresu inwestycji w obiekty oświatowe kwotę około 1,4 mln zł, w tym przede wszystkim na: 

- drugi etap  termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zegrzu, 

- poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku poprzez wymianę kotłów gazowych, 

- rozpoczęcie rozbudowy i modernizacji przedszkola w Serocku, 

- modernizację Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej; 

 

5. na  realizację zadań związanych z oświetleniem drogowym kwotę ok. 1,2 mln zł, w tym między innymi na: 

- budowę oświetlenia w ul. Groszkowskiego w Zegrzu, 

- budowę oświetlenia  przy ul. Matejki i Niemena w Serocku, 

- budowę oświetlenia ul. Leszczynowa w Maryninie,

- budowę oświetlenia ul. Długiej w Dosinie, 

- budowę oświetlenia ul. Szkolna i Ogrodowa w Jadwisinie,

- budowę oświetlenia ul. Wczasowa w Jachrance,

- budowę  oświetlenia ul. Babie Lato w miejscowości Karolino, 

- budowę oświetlenia w miejscowości Zabłocie - ul. Malownicza, 

- wymianę opraw oświetleniowych celem poprawy efektywności oświetlenia drogowego w Serocku, ul. Kwiatowa, Trakt Spacerowy, Izbica - ul. Wiejska, Jadwisin - ul. Szkolna, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Orlej i Kochanowskiego, w Serocku, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Serockiej i Zegrzyńskiej, w miejscowości Łacha, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Spacerowej w miejscowości Kania Polska – Kania Nowa, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w miejscowości Wierzbica;

 

6. na zadania związane z budową  i modernizacją obiektów sportowych i rekreacyjnych kwotę ok. 1,5 mln zł, w tym przede wszystkim, na: 

- budowę terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie, 

- budowę gminnego placu zabaw w Skubiance, 

 -budowę ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo – turystycznej w Zegrzu, 

- końcowy etap zagospodarowania terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej. 

 

           Oprócz ww. zadań będziemy prowadzić działania zmierzające  do realizacji szeregu mniejszych tematów, które zaplanowane zostały w ramach, np. środków z funduszu soleckiego, a które również są  bardzo istotne  dla lokalnej społeczności. Wspólnie z przedstawicielami właściwego sołectwa – zapewne w okresie wiosennym – będziemy spotykać się indywidualnie celem podjęcia szczegółowych ustaleń  dotyczących realizacji poszczególnych mniejszych zamówień, takich jak, np. doposażanie placów zabaw, remonty obiektów świetlicowych, czy strażnic OSP  i wiele, wiele innych. 

          Harmonogram poszczególnych zamówień publicznych został zamieszczony na stronie: www.bip.serock.pl, w zakładce zamówienia publiczne. Można tam znaleźć planowane terminy rozpoczęcia  procedur przetargowych dla zamówień, których wartość przekracza 30 000 Euro. 

O wszelkich innych podejmowanych działaniach będziemy się starali Państwa na bieżąco informować. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: inwestycje@serock.pl. 

 

  

Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne

Dnia 5 lutego 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku odbyło się spotkanie podsumowujące proces konsultacyjny dotyczący zbieranych założeń do nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sąsiedztwie składowiska odpadów w Dębem. Na spotkaniu zostały przedstawione wyniki konsultacji – wnioski, opublikowane w raporcie dnia 22 stycznia 2018 r. na stronie UMiG, oraz harmonogram dalszych prac nad uchwaleniem nowego miejscowego planu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie. Kolejne spotkanie w formie dyskusji publicznej przewidziane jest na etapie wyłożenia projektu planu, na przełomie kwietnia/maja 2018 r. O szczegółach będziemy informować. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej i tablic informacyjnych w miejscowościach.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Akcja krwiodawstwa - 9 lutego na serockim rynku

Honorowych dawców krwi oraz wszystkich, którzy chcieliby honorowo oddać krew zapraszamy na akcję krwiodawstwa w Serocku. Ambulans będzie stacjonował na serockim rynku 9 lutego w godzinach 9.30 - 13.30.

Jeśli jeszcze nie oddawałeś krwi, a chciałbyś to zrobić, przeczytaj TUTAJ jak się do tego przygotować.

Nie przechodź obojętnie. Pamiętaj, TWOJA krew ratuje czyjeś życie.

 • -

Wystawa obrazów Anny Karwowskiej

Zapraszamy do obejrzenia wystawy obrazów Anny Karwowskiej, w miejskim ratuszu, w dniach 5.02. - 23.02.2018 r.

 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne

Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów

Przypominamy, że w dniu 05.02.2018 roku o godzinie 17.00, w sali konferencyjnej (nr 33) w Ratuszu Miejskim w Serocku odbędzie się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja B1, obejmującego tereny w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane dyskusją na temat raportu i wniosków, jakie zostały wypracowane w czasie konsultacji.

 

Spotkania o obrzędowości w Izbie Pamięci

Trudno wyobrazić sobie tradycyjną polską wieś bez obrzędów związanych ze zmieniającymi się porami roku oraz przypadającymi świętami i uroczystościami liturgicznymi. To właśnie święta, pory roku i cykl słoneczny nadawały rytm codziennemu życiu gospodarzy i gospodyń. Z rytmem tym wiązały się różnego rodzaju zachowania, zabawy, święta i rytuały. 

We współczesnych wsiach wciąż jeszcze kultywuje się niektóre tradycje i obrzędy. Chcemy również w Serocku podjąć próbę przywołania pamięci o ludowej obrzędowości. Cykl spotkań organizowanych w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku posłuży do zbierania wspomnień o serockich tradycjach dorocznych. Mamy nadzieję, że poprzez udział w spotkaniach, Mieszkańcy, którzy pamiętają dawne zwyczaje, zarażą  - szczególnie młodych Serocczan – chęcią ich kultywowania.


W ramach cyklu zaplanowaliśmy pięć spotkań w 2018 roku:
1. Zapusty i Popielec
2. Obrzędy wielkanocne i gaikowe
3. Święto kupały
4. Dożynki
5. Obrzędy Godowe i bożonarodzeniowe

Na pierwsze spotkanie zapraszamy do Izby już 11 lutego, o godzinie 12.15.
Przy ostatkowych łakociach porozmawiamy o zwyczajach zapustowych, powspominamy zabawy karnawałowe, a może podzielimy się przepisami na zapustowe wypieki? To spotkanie w dużej mierze będzie inicjowane przez uczestników, więc liczymy na Państwa zaangażowanie.  

Serdecznie zapraszamy!

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • -

Zapraszamy na konferencję historyczną 22 lutego 2018 r.

Konferencja historyczna z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

22 lutego 2018 r. w Serocku

Prowadzenie konferencji - dr Mirosław Pakuła (Muzeum Historyczne w Legionowie, Filia „Piaski”)

Tematy referatów:

 •  „Etos walki i czynu nigdy nie wygasły"
  prof. dr hab. Janusz Odziemkowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)
   
 • "Napoleońskie dziedzictwo na Mazowszu. Twierdze Serock i Modlin w dobie Księstwa Warszawskiego"
  dr Piotr Oleńczak (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie)
   
 • "Mazowsze Północne w dobie walk o niepodległość 1794-1918"
  prof. dr hab. Janusz Szczepański (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku Wydział Historyczny)
   
 • „Serock i mieszkańcy ziemi serockiej wobec zrywów niepodległościowych XIX wieku”
  dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku Wydział Historyczny)
   
 • „Organizatorzy życia społecznego w Serocku i ziemi serockiej, w okresie od powstania styczniowego do odzyskania przez Polskę niepodległości”
  dr Sławomir Jakubczak (Kancelaria Sejmu)
   
 • „Militarne aspekty Wielkiej Wojny w Serocku i okolicach”
  dr hab. Jacek Emil Szczepański (Muzeum Historyczne w Legionowie)

Konferencja będzie okazją do odsłonięcia kolejnych stron serockiej historii, tym razem na tle działań niepodległościowych narodu polskiego w okresie 123-letniej niewoli.

Zapraszają:

Burmistrz Miasta i gminy Serock
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Pojedyncze zaproszenia będzie można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pokój 12, w dniach 5-20 lutego, w godzinach pracy urzędu.
Ilość miejsc ograniczona.

Co o odpadach i gospodarowaniu odpadami wiedzieć należy?

Odpady to wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowiązany.

Wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów.

Badania prowadzone przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska wskazują, że wzrost ilości odpadów to jeden z ważniejszych problemów środowiskowych krajów Unii Europejskiej. Rocznie produkujemy ok. 1,3 miliarda ton odpadów, z czego aż 14% stanowią odpady komunalne, których przeciętny mieszkaniec Europy produkuje ok. 400 kg na rok. Niestety, większość z nich wciąż trafia na składowiska, stając się źródłem zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

Więcej istotnych informacji  w załączonym poniżej pliku.

Serock czeka na 14 000 mieszkańca !!!

Czekamy na 14 000 mieszkańca naszej gminy, dla którego będzie przygotowany specjalny upominek z tej okazji. Co roku w naszej gminie przybywa mieszkańców, głównie ze względu na atrakcyjne położenie i infrastrukturę, ale też z przyczyn ekonomicznych, biorąc pod uwagę bliskie sąsiedztwo Warszawy. Już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy Serock, którzy przebywają na tym terenie z zamiarem pobytu stałego, a jeszcze nie są zameldowani, do zgłoszenia zameldowania na pobyt stały. Brakuje nam tylko 137 mieszkańców.

 • autor: Referat Spraw Obywatelskich

Dyskusja publiczna nad dokumentami planistycznymi

W dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu odbyła się dyskusja publiczna w sprawie wyłożonych projektów:

 • zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock dotycząca działki nr 111/12 w obrębie Jadwisin, gm. Serock,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F2, dla działki nr 111/12 w obrębie Jadwisin, gm. Serock.

Na dyskusję przybyło sześciu mieszkańców. W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy w Serocku Sylwestrem Sokolnickim oraz projektant zmiany studium i planu. W trakcie dyskusji zainteresowani mogli uzyskać odpowiedź na wszystkie nurtujące wątpliwości dotyczące wyłożonych dokumentów planistycznych.

Wyłożenie odbywa się w dniach:

 • 10 stycznia 2018 – 02 lutego 2018

Terminy składania uwag upływają w dniach:

 • 19 lutego 2018 r. w odniesieniu do m.p.z.p.
 • 26 lutego 2018 r. w odniesieniu do zmiany studium

Zwracamy uwagę, że wnoszone postulaty powinny jednoznacznie wskazywać, którego dokumentu planistycznego dotyczą, z uwagi na prowadzenie obu procedur równolegle.

 • -

Rozwiązania Smart City w Serocku

Inteligentne miasto (ang. smart city) – to miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych.

Dostrzegając trendy i tendencje w tej dziedzinie powołaliśmy zespół, którego celem jest wybór technologii pozwalających określić Serock miastem smart. W najbliższym czasie na stronie internetowej i fanpejdżu urzędu na portalu Facebook przedstawimy Państwu wyniki prac.

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Starania o wznowienie opieki medycznej w Zegrzu

W związku z licznymi prośbami mieszkańców Zegrza w sprawie wznowienia świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, podjęto starania o zapewnienie opieki medycznej na tym terenie. Wystąpiono do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z prośbą o rozważenie możliwości dalszego udostępnienia lokalu przy ul. Drewnowskiego z przeznaczeniem na gabinet lekarski.

Jak wynika z pisma przedłożonego przez Zarząd Rady Osiedla Zegrze z dnia 8 stycznia 2018 r., jedyny lekarz świadczący usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zrezygnował z jej prowadzenia w Zegrzu z dniem 31 grudnia ubiegłego roku.

Podmiot leczniczy zainteresowany ewentualnym prowadzeniem opieki lekarskiej dla dużej grupy mieszkańców Zegrza, jak również mieszkańców sąsiedniej miejscowości – Zegrza Południowego, uzależnia podjęcie takiej działalności od warunków lokalowych do prowadzenia działalności leczniczej.

Brak gabinetu lekarskiego oznacza w konsekwencji konieczność dojazdu do Serocka oddalonego o 8km lub Legionowa (oddalonego o ok. 10km). Sytuacja ta, szczególnie dla osób starszych jak również rodziców dzieci jest wyjątkowo uciążliwa. Mając na względzie, iż opieka zdrowotna jest w opinii wielu mieszkańców jedną z ważniejszych potrzeb jakie powinny być powszechnie dostępne podjęto działania w celu przywrócenia świadczeń medycznych na terenie Zegrza.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o wynikach prowadzonych działań w tym zakresie.

Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Ferie 2018 już za nami! Zapraszamy na relację z wydarzeń

Ferie zimowe w Świetlicach Środowiskowych

Ferie w Świetlicach Środowiskowych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku realizowano w ramach programu "Ferie zimowe 2018". Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej w Jadwisinie w godzinach od 8.30 do 16.30.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach stacjonarnych m.in. plastycznych, rękodzieła, czytelniczych oraz sportowo- tanecznych. Dwa razy w tygodniu odbywały się wyjazdy do kina „Niva” w Nasielsku. Dla każdego uczestnika przygotowany był gorący obiad i podwieczorek. Na zakończenie ferii wszyscy otrzymali dyplomy i drobne upominki za udział w organizowanych konkursach.

 • autor: Koordynator GZŚS Barbara Wróblewska
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

W czasie tegorocznych ferii zimowych szkoły zorganizowały 39 wyjazdów, w których uczestniczyło 753 uczniów. Zimowiska obfitowały w zajęcia wyjazdowe, ponieważ od kilku lat cieszą się one największym zainteresowaniem.

Uczniowie wyjeżdżali do: kina, Parku Trampolin oraz na: lodowisko, kręgle, basen i wystawę klocków Lego na Stadionie Narodowym.

Młodsze dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych i przedstawieniach teatralnych organizowanych w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Starsza młodzież brała udział w rozgrywkach i zajęciach sportowych zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Z tegorocznych doświadczeń wynika, iż większym powodzeniem cieszyły się wyjazdy, natomiast mniejszym zajęcia organizowane na terenie gminy.

 • autor: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku

Podczas akcji Zima w Mieście Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował otwarte zajęcia sportowo-rekreacyjne dla różnych grup wiekowych. W hali PZSP odbywały się zajęcia: judo, boks, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy oraz korfball. Łącznie udział wzięły 92 osoby. Dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne zajęcia UKS Kucyk Karolino ( 48 osób), raz odbyły się również płatne zajęcia w Stadninie w Gąsiorowie. Również miejsce „dzikie” jak saneczkowa górka, gdzie przebywały dzieci i młodzież znalazło się pod opieką Ośrodka Sportu - było stale kontrolowane, na bieżąco naprawiane były ubytki, tak by górka nie stanowiła zagrożenia.

   W ramach akcji Zima w mieście odbyły się ponadto turnieje sportowo- rekreacyjne:

Mini olimpiada sprawnościowa – 11 osób

Mini turniej koszykówki – 20 osób

Mini turniej tenisa stołowego – 15 osób

Mini turniej piłki nożnej – 30 osób
Turniej siatkówki podczas WOŚP ( 37 osób)

Turniej tenisa stołowego podczas WOŚP (ok 24 osoby)

Turnieje nagradzane były pamiątkowymi koszulkami, długopisami, dyplomami statuetkami/lub medalami oraz słodyczami. Łącznie udział wzięło 137 osób.

W ostatnią sobotę ferii odbyło się ognisko wraz z poczęstunkiem oraz kulig w Jadwisinie. W wydarzeniu wzięło udział 14 dzieci i 17 osób dorosłych. W dniach 27 -28 stycznia dla najmłodszych zorganizowane zostały Dmuchańce, które wzbudziły ogromne zainteresowanie. Zaangażowane zostały również animatorki, które plotły warkocze, robiły tatuaże, balony a także zachęcały do gier i zabaw. Dla dorosłych odbył się Maraton fitness.

Podczas całych ferii, w godz. 8.00-16.00 udostępnione było boisko ze sztuczną nawierzchnią z możliwością wypożyczania piłek.
Z boiska skorzystało łącznie około 120 osób.
Z kolei 39 dzieci z terenu gminy Serock, w dniach 15-21 stycznia, w ramach wymiany miast partnerskich, ferie spędziły w Dzierżoniowie. 
 

 • autor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 

Pierwszego dnia ferii odbyły się zajęcia plastyczne, które poprowadził związany z Serockiem Damian Sosnowski - laureat wielu konkursów plastycznych, na co dzień student kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i pracownik w Muzeum Żydów Polskich POLIN. Pod jego okiem dzieci ze Szkoły w Woli Kiełpińskiej wykonały piękne ramki na zdjęcia w stylistyce zimowej. Tego samego dnia odbyły się również zajęcia „Muzeum Narodowe na wynos”, podczas których animatorzy z muzeum opowiadali o pracach wielkich artystów oraz technikach malarskich. Dzieci miały okazję zrobić farby z naturalnych produktów i barwników, i namalować autorskie dzieło sztuki.

W środę 17 stycznia zorganizowany został wyjazd do Muzeum domków dla lalek w Warszawie. Uczestnicy wycieczki podziwiali miniatury prawdziwych kamienic, pałaców, budynków użytku publicznego i zwykłych domów mieszkalnych. Wystawa liczy ponad 120 unikatowych eksponatów, najstarsze z nich mają nawet 300 lat. Po obejrzeniu wystawy dzieci wzięły udział w lekcji muzealnej - z pudełek po zapałkach wykonały urocze kamieniczki.

W piątek 19 stycznia w Centrum Kultury i Czytelnictwa odbył się spektakl Teatru Wariacja pod znanym tytułem „Brzydkie Kaczątko” z muzyką Piotra Czajkowskiego. Spektakl został wyreżyserowany w sposób humorystyczny, co mocno rozbawiło małych widzów.

W sobotę 20 stycznia w bibliotece odbyło się spotkanie z autorką książek dla dzieci Hanną Niewiadomską, która opowiadała o „Bajczytankach Pani Hanki”, a w Centrum Kultury i Czytelnictwa - warsztaty fotograficzne dla dzieci prowadzone przez Mateusza Łyska.

Drugi tydzień ferii rozpoczął się, tak jak i pierwszy, warsztatami plastycznymi. Pod czujnym okiem instruktorki Pauliny Nowaczyk-Pisarskiej dzieci wykonały zimowe maskotki – bałwanki oraz ozdobiły trójwymiarowe gołębie.

24 stycznia odbył się wyjazd do Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych w Warszawie na wystawę - plan filmowy. Przewodnik zaprowadził grupę do magazynów kostiumów i scenografii. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca na planie filmowym i jak wygląda produkcja „od kuchni”.

W piątek 26 stycznia Centrum Kultury i Czytelnictwa odwiedził Teatr Trip z przedstawieniem „Fabryka Śniegu” opowiadającym o tym, jak ważna jest akceptacja i szacunek względem samego siebie. Piękny przekaz spektaklu mówi - nie ma dwóch takich samych istot na świecie, przez co każda jest wyjątkowa i niepowtarzalna.

W sobotę 27 stycznia w bibliotece odbyły się zajęcia kreatywne - dzieci miały okazję domowymi metodami na przykład postarzyć papier.

Na zakończenie ferii Centrum Kultury i Czytelnictwa zaprosiło najmłodsze dzieci na spektakl marionetkowy pod tytułem „Dziadek do Orzechów” w obsadzie Alina Więckiewicz i Anna Polarusz. Po przedstawieniu odbyły się krótkie warsztaty - dzieci dowiedziały się na czym polega teatr marionetkowy.

 • autor: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Właściciel poszukuje psa

 • -

Talentiada - przedłużony termin zgloszeń

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Centrum Kultury przedłużyło termin składania zgłoszeń do dn. 01.02.18r. do godz. 12.00 !

Masz talent? Ten konkurs jest dla Ciebie! Zaprezentuj się! Czekamy na zgłoszenia z filmami prezentującymi Państwa talent. Wybranych Uczestników zaprosimy do wielkiego finału, który odbędzie się 10.02.2018 r. Na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody! Nagroda główna w wysokości 1000zł! Do wspólnej zabawy w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zapraszamy kandydatów z całej Polski.
 

Źródło: http://www.kultura.serock.pl/284,aktualnosci?tresc=15435

 

 

 • -

Proces konsultacji społecznych

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem procesu konsultacji społecznych towarzyszących procedurze opracowywania nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, obejmującego tereny w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem, w dniu 22.01.2018 r. opublikowaliśmy Raport podsumowujący ww. konsultacje. W treści raportu omówiono przebieg poszczególnych etapów konsultacji, a także przedstawiono wypracowane przez uczestników opinie i postulaty dotyczące przyszłego przeznaczenia przedmiotowych terenów. Wnioski i postulaty są głosem doradczym podczas prac projektowych.

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram dalszych prac nad przedmiotowym planem do momentu jego uchwalenia.

Ostatni weekend ferii zimowych

26 i 27 stycznia to niestety ostatnie już dni zimowych ferii. Na pocieszenie Ośrodek Sportu oraz Centrum Kultury przygotowały szczególne atrakcje.

W sobotę:

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza:

10.00-15.00 – Maraton dmuchańca
                          (zapisy na 10.00-12.00; 12.00-13.00; 14.00-15.00)
11.00-12.00 – Otwarty trening korfballu (zapisy)
12.00-15.00 – Gry rekreacyjne open (zapisy)
12.30 – Rodzinny Marsz z OSiR – Start - plaża w Serocku, finisz w Jadwisinie przy OWL, po marszu – ognisko i poczęstunek

Centrum Kultury i Czytelnictwa zaprasza na Zabawy w Bibliotece – „Niezwykłe zastosowanie zwykłych rzeczy”, m.in. postarzanie papieru herbatą

W niedzielę:

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza:

10.00-15.00 – Maraton dmuchańca
                          (zapisy na 10.00-12.00; 12.00-13.00; 14.00-15.00)
11.00-15.00 – Maraton fitness a w nim:
            11.00-12.30 – PILATES
            12.30-14.00 – ZDROWY KRĘGOSŁUP
            14.00-15.00 – JOGA

Centrum Kultury i Czytelnictwa zaprasza najmłodszych widzów (3-6 lat) na Poranek w Teatrze, na spektakl „Dziadek do Orzechów”, początek przedstawienia godzina 11.00.

 

 

         

 

 • -
 • -

Rozbudowa ul. Długiej w Stasim Lesie

Jesienią 2017 roku informowaliśmy, że Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na rozbudowie ul. Długiej w Stasim Lesie, na odcinku od ulicy Nasielskiej w Borowej Górze do granic pasa DK 61. Wnioskowana kwota wynosiła ponad 950 000 zł. i gwarantowała realizację inwestycji w roku 2018. Niestety, inwestycja mimo zakwalifikowania się do dofinansowania, nie uzyskała go - z powodu braku odpowiedniej ilości środków finansowych przeznaczonych przez Wojewodę na dofinansowanie projektów. Niestety klasa drogi, jej parametry oraz przyjęte w związku z tym rozwiązania projektowe, nie pozwoliły nam uzyskać więcej niż 15 punktów. Z 85 projektów, które zakwalifikowały się na ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie, tylko 28 ostatecznie uzyskało wsparcie. Mając jednak na uwadze znaczenie tej drogi dla lokalnej społeczności, podjęto decyzję o jej rozbudowie ze środków pochodzących z budżetu Gminy.

15 stycznia 2018 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na to zadanie. Termin składania ofert upływa 9 lutego 2018 r. o godzinie 11:30 a ich otwarcie nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:00. W ramach inwestycji zostanie wybudowana jezdnia o szerokości 5 m.,  o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik o szerokości 2 m. oraz zjazdy do wszystkich nieruchomości. Zadanie przewiduje także budowę oświetlenia drogowego na całym odcinku oraz przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanymi elementami pasa drogowego. Z uwagi na niedostateczną dotychczasową szerokość pasa drogowego, inwestycja realizowana będzie na podstawie przepisów tzw. „specustawy drogowej”.
Wiąże się to z koniecznością zajęcia gruntów nie stanowiących własności Gminy na potrzeby projektowanego pasa drogowego. Od strony formalnej procedura wywłaszczeniowa została już zakończona. W momencie rozpoczęcia prac budowlanych grunty wywłaszczone będą sukcesywnie zajmowane na potrzeby pasa drogowego. Niejednokrotnie będzie się to wiązało z koniecznością dokonania przebudowy ogrodzeń. W zależności od podjętych ustaleń, niektóre z ogrodzeń Gmina zdemontuje i odbuduje w ramach inwestycji, inne tylko zdemontuje a mieszkańcy powinni odbudować je we własnym zakresie. Dlatego też sugerujemy aby mieszkańcy, którzy na etapie ustalania wielkości odszkodowania oświadczyli, że dokonają przebudowy ogrodzenia we własnym zakresie, podjęli działania zmierzające do przeprowadzenia tych prac tak, aby uniknąć sytuacji, w której zostaną pozbawieni ogrodzenia nie posiadając nowego, w nowej granicy.
Dokładny harmonogram działań będziemy mogli Państwu przedstawić w chwili podpisana umowy z wykonawcą. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z ref. Przygotowania i Realizacji Inwestycji, e-mail: inwestycje@serock.pl lub drogownictwo@serock.pl.

Dokumentacja projektowa jest dostępna do wglądu w zakładce: https://www.bip.serock.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=404 lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Rozliczanie należności za odbiór ścieków

W dniu 24 stycznia br. w Warszawie, na wspólny wniosek Wójta Gminy Nieporęt oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock odbyło się spotkanie z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy w sprawie zmiany sposobu rozliczania należności za odbiór ścieków z terenów Gmin Serock oraz Nieporęt. Przypominamy, że do roku 2012 każdy z korzystających z gminnej kanalizacji sanitarnej był rozliczany przez spółkę na podstawie wskazań zużycia wody z wodomierza instalowanego przez gminne zakłady wodociągowe, pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej lub ilość wody ustalonej zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, np. podlewanie ogrodu itp. Uchwałą Nr XXXVII/1130/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków został wprowadzony zapis, który brzmi: „Jeżeli Dostawca Usług świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody…” tzw. ryczałt. Tak wprowadzona zmiana sposobu rozliczania ścieków przez spółkę spowodowała, w niektórych przypadkach wzrost opłat nawet o 100%. Spotkanie to, było już kolejną próbą zmiany tego systemu i miejmy nadzieję, że w końcu udało się wypracować plan dalszych działań zmierzających do rozwiązania tej kwestii. Na spotkaniu poruszone zostały również problemy mieszkańców związane z przyłączaniem się nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnych budowanych przez Gminy, mające na celu przyspieszenie i ujednolicenie procedur. Wszelkie szczegóły w tych sprawach mają być omówione na spotkaniu roboczym, które będzie miało na celu wypracowanie merytorycznych rozwiązań minimalizujących skalę problemów. Mamy nadzieję, że o ich pozytywnym wyniku będziemy mogli Państwa w niedalekiej przyszłości poinformować.

W nawiązaniu do informacji opublikowanej 19.01.2018
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Świetna młodzież, fajni opiekunowie, śnieżne stoki - to musiał być super wyjazd!

Po tygodniowym pobycie w Dzierżoniowie (15-21.01.2018 r.) wszyscy wrócili cali i zdrowi.

W tym roku dopisała śnieżna pogoda dzięki czemu udało się zrealizować plan pobytu w 100%.

Oprócz nauki i doskonalenia jazdy na nartach, młodzież zwiedziła Dzierżoniów oraz Wrocław, gdzie największe zainteresowanie wzbudziła Panorama Racławicka oraz Afrykarium. Dużą frajdą była też kręgielnia i dla zregenerowania sił - kino w Świdnicy. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 9 - gdzie zorganizowany był nocleg - do dyspozycji była sala gimnastyczna a co za tym idzie sporo atrakcji wymyślanych przez opiekunów (piłka siatkowa, tenis stołowy, piłkarzyki, karaoke, dyskoteki, talent show).W drodze powrotnej do Serocka uczestnicy zimowiska zwiedzili kompleks Włodarz, największy obiekt projektu „RIESE”, w Jugowicach.

Coroczne zimowiska to jeden z elementów współpracy partnerskiej Dzierżoniowa i Serocka. Już pod koniec czerwca to młodzi dzierżoniowianie przyjadą nad Jezioro Zegrzyńskie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkanie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Serock

W dniu 25 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, z inicjatywy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyło się spotkanie dotyczące wystąpienia na terenie Miasta i Gminy Serock dwóch przypadków choroby Afrykańskiego Pomoru Świń.
W spotkaniu udział wzięli sołtysi i hodowcy trzody chlewnej z terenu Miasta i Gminy Serock oraz przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Afrykański pomór świń został stwierdzony w Polsce po raz pierwszy w lutym 2014 r. (powiat sokólski, województwo podlaskie) - pierwsze przypadki ASF stwierdzono u dzików. Bardzo ważną rolę w szybkim wykryciu i ostatecznie zwalczaniu ognisk ASF odgrywa szybka reakcja hodowców i lekarzy weterynarii opiekujących się stadem świń na pojawienie się objawów klinicznych (lub padnięć świń) oraz szybkie podjęcie przez służby weterynaryjne działań mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby.

Uczestników spotkania zapoznano z zasadami bioasekuracji oraz, z uwagi na wysoką odporność wirusa ASF na czynniki zewnętrzne, podkreślono najistotniejszy aspekt zwalczania tej choroby polegający na uprzątnięciu padłych zwierząt.

Przypominamy, że wszyscy hodowcy, u których wystąpiło ognisko ASF, spełniający wymagania weterynaryjne, w tym z zakresu identyfikacji i rejestracji świń otrzymają należne im odszkodowanie za straty poniesione w związku z działaniami Inspekcji Weterynaryjnej (odszkodowanie należne jest m.in. za świnie zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej oraz za zniszczone pasze lub sprzęt).

Poniżej zamieszczamy link do Rozporządzenia Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Serock http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/868/.

 

 • -
 • -
 • -

Nieruchomość do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że posiada do wydzierżawienia nieruchomość zabudowaną budynkiem parterowym, zlokalizowaną przy drodze krajowej nr 62 Serock - Nowy Dwór Mazowiecki, w sąsiedztwie OSP w Woli Kiełpińskiej.

Dobra lokalizacja, obok przystanek autobusowy, po przeciwnej stronie drogi kościół, w odległości ok. 120 m szkoła.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi część działki nr 86/4 z obrębu Szadki.

Powierzchnia pod dzierżawę – 578 m2. Powierzchnia budynku - 109 m2.

W budynku: sala sprzedażowa, zaplecze/magazyn, toaleta, wszystkie media. Przed budynkiem, na przedmiotowej nieruchomości parking.

Dobre miejsce do prowadzenia działalności handlowej lub usługowej.

Dopuszczamy rozliczenie kosztów remontu w ramach czynszu dzierżawnego.

 

Zapraszamy do składania wstępnych ofert do dnia 16.02.2018 r., które powinny zawierać następujące informacje:

 • rodzaj działalności jaką oferent zamierza prowadzić w lokalu,
 • termin w jakim oferent zamierza uruchomić działalność,
 • wstępną propozycję czynszu dzierżawnego,
 • w przypadku zamiaru rozliczenia kosztów prac remontowych, wstępny zakres prac wraz z wstępnym kosztorysem.

 

Na podstawie złożonych ofert przeprowadzone będą dalsze negocjacje. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi oferentami.

 

Dodatkowych informacji dotyczących ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 (pok. nr 50 i 52) lub telefonicznie: /22/ 782-88-29, 782-88-31.

 • -
 • -

Monitorujemy najcenniejsze zabytki

W ostatnim czasie Urząd Miasta i Gminy w Serocku skierował do właścicieli obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy zapytania o przyszłość cennych dla lokalnej społeczności budynków i budowli.

Wysłane pisma dotyczyły:

- fortyfikacji Twierdzy Zegrze (Umocnienie Duże);

- dawnego pałacu Radziwiłłów w Jadwisinie i parku w jego sąsiedztwie.

Pisma zwracały uwagę na niebagatelną wartość historyczną tych zabytków i ich znaczenie dla społeczności gminnej, co uzasadnia nasze zainteresowanie ich dalszym losem.

O postępach w sprawie będziemy Państwa informować.

Na zdjęciu: Pałac w Jadwisinie, rok 2008. Fot. UMiG Serock

 • -

Raport z konsultacji społecznych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem opracowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku dotyczącym przebiegu konsultacji społecznych towarzyszących procedurze uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, obejmującego tereny w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem. W treści raportu zawarto sprawozdanie z poszczególnych spotkań oraz wypracowane przez uczestników opinie i postulaty dotyczące przyszłego przeznaczenia tego terenu.

Informujemy, że wersja papierowej raportu dostępna jest w siedzibie Urzędu w pok. nr 51.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom poszczególnych etapów konsultacji. Dzięki Państwa aktywności mogliśmy pozyskać obszerny materiał, który będzie pomocny podczas prac nad projektem miejscowego planu.

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje, które odbędzie się w dniu 05.02.2018 r. o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Uwaga! Apelujemy o niewchodzenie na teren powstającego lodowiska

Z inicjatywy mieszkańców gminy Serock przy wsparciu OSiR i OSP w Serocku podjęto kolejną próbę utworzenia lodowiska na plaży miejskiej w Serocku. Niestety pomimo zakazu zamieszczonego na barierkach zabezpieczających o niewchodzeniu na boisko ze świeżo wylaną wodą, w nocy uszkodzono folię zabezpieczającą podłoże, przez co woda dostała się pod folię. Takie zachowanie uniemożliwia zorganizowanie lodowiska i stwarza konieczność podejmowania kolejnych prac w tym zakresie.

W dniu dzisiejszym podejmujemy kolejną próbę, tym razem na boisku do koszykówki. Apelujemy o kategoryczne niewchodzenie na teren powstającego lodowiska, dopóki nie będzie ono w pełni gotowe, o czym poinformujemy na stronach internetowych i samym lodowisku. Prosimy również o wsparcie w informowaniu osób odwiedzających plaże miejską co do zakazu przekraczania barierek.  
 

 • autor: OSiR Serock
 • -

155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

155 lat temu – 22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe - największy w XIX w. polski zryw narodowy.

Przegrana przez Rosję wojna krymska, ukazująca wewnętrzną słabość mocarstwa, rozbudziła w Polakach niepodległościowego ducha. Rozpoczęto przygotowania do powstania, które poprzedzone zostało licznymi manifestacjami. Zryw zaplanowano na wiosnę 1863 roku, jednak wydarzenia przyspieszyła „branka” - pobór do wojska rosyjskiego, obejmująca przede wszystkim młodzież zaangażowaną politycznie. 22 stycznia Tymczasowy Rząd Narodowy wydał manifest wzywający do walki i dekrety o uwłaszczeniu chłopów. Rozpoczęło się Powstanie.

W styczniu 1863 r. serockie lasy były miejscem schronienia dla warszawskich sprzysiężonych zagrożonych branką do carskiej armii. Jeden z takich obozów powstańczych znajdował się w Karolinie. W Serocku stacjonowały oddziały rosyjskie, a mimo to mieszkańcy wspomagali powstańców, m.in. organizując zaopatrzenie oddziałów i szpitali.

Powstanie Styczniowe miało charakter walki partyzanckiej, nie istniała regularna armia polska. Walczący byli źle uzbrojeni, brakowało im przeszkolenia. Ogromna była różnica sił między powstańcami a wojskiem rosyjskim. Późną wiosną i latem 1863, w samym tylko Królestwie, walczyło około 35 tys. powstańców na 145 tys. Rosjan.  

W krajach zachodnich wybuch walk spotkał się z sympatią, nie doszło jednak do pomocy militarnej, na którą Polacy liczyli.
Powstanie upadło wiosną 1864 roku, do tego czasu stoczono około 1200 bitew i potyczek, zginęło blisko 20 tys. powstańców. Wykonano prawie 700 wyroków śmierci, około 40 tys. osób skazano na zesłanie, z czego około 20 tys. na Syberię, w tym 4 tys. na katorgę. Rosjanie wzmocnili represje, konfiskowali majątki. Nastąpiła bezwzględna rusyfikacja, zakazano działalności oświatowej i kulturalnej w języku polskim - rosyjski stał się oficjalnym w szkołach i urzędach.

Jednak klęska Powstania nie złamała Polaków, przeciwnie – wzmocniła wewnętrznie.
Powstanie styczniowe wywarło ogromny wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej i dążenia niepodległościowe przyszłych pokoleń.

 

Na zdjęciu: Artur Grottger, Bitwa, grafika z cyklu Polonia, 1863 r.

 

 

 • -

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że w dniu 11 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. weryfikacji wniosków o przyznanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Podczas posiedzenia rozpatrywanych było 7 wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i w najbliższym czasie właściciele przydomowych oczyszczalni otrzymają dofinansowanie do wykonanych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypominamy, że osoby, które chciałyby otrzymać dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, muszą złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Serock specjalnie przygotowany wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wymaganymi załącznikami. Zasady przyznawania dofinansowania określone są w Regulaminie przyznawania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012 r.

Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ma na celu poprawienie stanu środowiska na terenie gminy oraz rozwiązanie problemu niewłaściwego pozbywania się ścieków, szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieuzasadniona lub technicznie niemożliwa.

Dofinansowanie udzielane jest w kwocie do 2.500 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania dostępne są na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce Dla mieszkańca, jak również w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel.: 22 782 88 40

Zmiana sposobu rozliczania ilości ścieków?

Burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz Wójt Gminy Nieporęt, podjęli wspólne starania mające na celu zmianę sposobu rozliczania należności za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Serock i Gminy Nieporęt.

Pismem z dnia 4 stycznia 2018, zwrócono się do Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie z prośbą o możliwość rozliczania ilości odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierzy instalowanych przez gminne zakłady wodociągowe lub komunalne. Zwrócono również uwagę na konieczność rozwiązania wielu problemów, które napotykają mieszkańcy przy załatwianiu formalności związanych z przyłączaniem gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej będącej w użytkowaniu MPWiK w Warszawie.

W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie z Zarządem MPWiK w przedmiotowej sprawie. O jego wynikach poinformujemy Państwa wkrótce.

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

 • -

Bezpłatne zajęcia z j. angielskiego

MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu zaprasza na bezpłatne zajęcia z j. angielskiego. Oferta skierowana jest dla osób, które skończyły 50 lat. Szczegóły na plakacie.

Kluby Kluczowych Kompetencji

Kluby Kluczowych Kompetencji - to tytuł wniosku, który został złożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Projekt przygotował Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku we współpracy z firmą Vulcan, w oparciu o diagnozy przeprowadzone w szkołach.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, oraz przedmiotów matematyczno – przyrodniczych uczniów, a także nauczycieli z czterech szkół podstawowych oraz wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na lipiec 2018 r.

 • autor: Dyrektor ZOSiP Alicja Melion

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje za pośrednictwem ankieterów   statystycznych, na terenie województwa mazowieckiego badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.

 • -

Relacja 26 FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ POMOCY w Serocku

W tym roku tradycyjnie rozpoczęliśmy o godzinie 13.00. Powitał wszystkich i prowadził całą imprezę emerytowany dyrektor Ośrodka Kultury w Serocku pan Piotr Kowalczyk.

W czasie trwania finału mieliśmy szansę obejrzeć i posłuchać wielu utalentowanych mieszkańców gminy Serock.

Rozpoczęliśmy występem grupy przedszkolnej z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku, następnie wystąpiła grupa wokalno–taneczna Violinki, SMS ze Skubianki oraz zespoły z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Na scenie zaprezentował się również chór ze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

W przerwie między występami mogliśmy obejrzeć pokaz pierwszej pomocy dla maluszków przeprowadzony przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i OSP Wola Kiełpińska.

W części popołudniowo-wieczornej scena należała do SOKOMATA czyli Mateusza Sokolnickiego oraz zespołu BLUEBERRY HILL.

Imprezę zakończyło światełko do nieba, którego sponsorem był Rafał Tyka i Sebastian Zalewski.

Po raz kolejny największą atrakcję dla dzieci zorganizowali Nasi wspaniali Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku. Ku radości najmłodszych dwa razy udało się zlicytować przejażdżkę wozem strażackim!

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się fotobudka oraz wata cukrowa. Wiele osób korzystało również ze stoisk kosmetycznych Mary Kay. Na sali można było również obejrzeć doskonałe obrazy pędzla Anny Karwowskiej, a jeden z nich również wylicytować.

Jednym z ważniejszych punktów programu były licytacje. Do rąk ludzi dobrej woli przekazaliśmy gadżety z logo Wielkiej Orkiestry, vouchery od Karczmy pod Strzechą, Klubu Mila, Złotego Lina, karnety na jazdę konną stajni Pod Rozbrykanym Kucykiem oraz do studia CATFIT, Szkoły tenisa JANWAR, na sesję fotograficzną u Marty Ciszkowskiej, złoty medal Mistrzostw Korfballu oraz koszulki z autografami sportowców, przedmioty przekazane dzięki uprzejmości właściciela Mrówki Serock oraz zaproszenia na spektakle do Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Zlicytowaliśmy również okolicznościowy medal na 600-lecie nadania praw miejskich Serockowi ze specjalną dedykacją od Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, przepiękny tort z motywem WOŚP zrobiony przez p. Ilonę Wojtkowską z cukierni Domowy Raj , biżuterię przekazaną przez Krystynę Roman, kosmetyki Mary Kay od Ewy Tyszkiewicz oraz wiele innych przedmiotów. Za całe wsparcie bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

Bardzo nam przyjemnie przekazać, że w 26 finale WOŚP w Serocku bardzo aktywnie pomagały mamy dzieci z grupy Sówek z Samorządowego Przedszkola w Serocku.
O Nasze podniebienia zadbały ponownie Restauracja Kuchnia Polska oraz Restauracja Pauza. A słodkości przygotowały cudowne Panie – Mieszkanki Gminy Serock.

Nasz finał nie udałby się bez pomocy wolontariuszy, którzy mimo mrozu dzielnie czekali na kolejne datki!

Korzystając z okazji Sztab WOŚP Serock chciałby podziękować wszystkim osobom pomagającym w organizacji finału oraz darczyńcom wspierającym 26 finał WOŚP w SEROCKU.
Dzięki Wam i hojności Naszych mieszkańców udało się Nam zebrać prawie 27 tysięcy złotych!!

 

 • autor: Sztab WOŚP w Serocku
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w JADWISINIE

Jadwisin tradycyjne od wielu lat gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W tym roku organizatorami przedsięwzięcia byli Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie, Rada Rodziców i Sołectwo Jadwisin. Sztabem niezmiennie kierowała niezastąpiona Monika Krajewska.

14 stycznia 2018r., przez cały dzień, 25 wolontariuszy zbierało do puszek pieniądze, które przeznaczone będą na wyrównywanie szans w leczeniu noworodków. Dyrektor Małgorzata Leszczyńska, uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi ze szkoły w Jadwisinie, 11 wolontariuszy z nauczycielami i pracownikami zaprzyjaźnionej szkoły w Zegrzu, rodzice i ludzie dobrego serca ciężko pracowali nad przygotowaniami 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dla wszystkich sympatyków odbył się koncert, podczas którego wystąpili znani lokalni artyści: Natalia Woźniak, zespół SMS Skubianka, Violinki, Alexia Dance Studio oraz Janusz Godlewski z zespołem. Wielu wrażeń i atrakcji dodał pokaz tańca nowoczesnego młodych artystek pod kierunkiem Alexii i występ wokalno-taneczny naszych Violinek.

Podczas gali koncertowej prowadzonej przez Karolinę Bilińską i Izabelę Woźniak licytowano upominki od sponsorów, m.in. kolację i pobyt „Love Story” w restauracji Złoty Lin w Wierzbicy, sprzęt AGD z Delikatesów Nalewajek, kolację dla dwóch osób w Restauracji Złoty Okoń w Serocku, produkty firmy Whirlpool, ozdoby z Ogrodów o Zielonych Progach -Szkółki Bylin ze Skubianki, koszulkę Legii Warszawa od sponsora Leszka Wierzbowskiego, gadżety WOŚP i wiele innych atrakcji. Dla dzieci zorganizowano kram ze świecącymi zabawkami i rekwizytami do kostiumów karnawałowych. Dużym powodzeniem cieszyło się malowanie buziek, wata cukrowa i popcorn. Dzieci mogły korzystać z loterii fantowej, na której zgromadzono mnóstwo upominków od sponsorów i darczyńców na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zadbano również o podniebienia naszych gości. Tradycyjne Koło Gospodyń z Dosina przygotowało swoje specjały: pierogi, paszteciki, domowy chleb na zakwasie ze smalczykiem i ogórkiem kiszonym z domowej spiżarni. Pani Małgorzata Kochanowska z przyjaciółmi przygotowała wyśmienity bigos, flaczki i grochówkę. Dla smakoszy kawy zorganizowano pokaz parzenia i artystycznego zdobienia kawy w wykonaniu baristy Włodzimierza Cieślaka z Palarni kawy „Praska” oraz Państwa Katarzyny i Piotra Bułynko. Oprócz degustacji kawy wielbiciele słodkości skosztować mogli pysznych ciast, babeczek i gofrów z kawiarenki przygotowanej przez rodziców i dzieci.
Podczas tegorocznego finału jadwisiński sztab zebrał ponad 32 600 zł. Jednak nie jest
to kwota końcowa, gdyż nadal trwają licytacje internetowe.
Imprezę zwieńczyło „Światełko do nieba” o godzinie 20:00 w postaci pokazu sztucznych ogni sponsorowanego przez Państwa Kosewskich.

Wszystkim sponsorom, darczyńcom, wolontariuszom i ludziom wielkiego serca, którzy przyczynili się do organizacji 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy serdecznie dziękujemy. To Wasza hojność, dobroduszność i wielki gest sprawiły, że mnóstwo małych istot będzie miało szanse na leczenie, a na ustach ich rodziców pojawi się uśmiech i nadzieja. Cieszymy się, że co roku przybywa nowych wolontariuszy. Dodaje nam to wiary w sens niesienia pomocy i pozwala uwierzyć, że razem możemy zdziałać wiele.

Sztab Jadwisin
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Jadwisinie i Serocku

Działające 14 stycznia 2018 roku w Mieście i Gminie Serock sztaby podliczyły już zebrane przez Wielką Orkiestrę pieniądze.

Sztab w Jadwisinie zebrał ponad 32 629 zł, 42 Euro i do końca stycznia prowadzi aukcję internetową na rzecz WOŚP

Sztab w Serocku zebrał ponad 27 000 zł

Wkrótce zamieścimy relacje przygotowane przez oba sztaby, wraz z ich szefami dziękujemy wszystkim za wspólne granie - pomaganie.

Ps.
W Internecie, po północy WOŚP 2018 podała kwotę zebranych pieniędzy, która wynosiła 81 423,542 PLN. Suma ta jest większa o 20 mln PLN od kwoty, która podana została w tamtym roku o tym samym czasie.

Rondo w Szadkach

W związku z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Serock, w dniu 11.01.2018 r. została zwołana, przez GDDKiA, komisja drogowa w sprawie poprawy bezpieczeństwa skrzyżowania DK 62 z DW 622 i DP1804W w Szadkach. Wśród zaproszonych przez GDDKiA byli przedstawiciele: Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Starostwa Powiatowego w Legionowie, Rejonu Drogowego GDDKiA W Bożej Woli.

Podczas spotkania podjęto ustalenia zmierzające do przebudowy przedmiotowego skrzyżowania na rondo. Do czasu zrealizowania inwestycji GDDKiA wprowadzi tymczasowe rozwiązania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa w obszarze skrzyżowania tj. zmianę granic obszaru zabudowanego na dojeździe do skrzyżowania z kierunku miejscowości Chrcynno (ma to wymusić na kierowcach obowiązek ograniczenia prędkości już na kilkaset metrów przed skrzyżowaniem), ograniczenie prędkości do 50 km/h na DK 62 od strony miejscowości Wola Kiełpińska, ustawienie znaków ostrzegawczych „uwaga wypadki”. Ustalono także, że zostanie złożony wspólny wniosek do Inspekcji Transportu Drogowego o zlokalizowanie odcinkowego pomiaru prędkości na fragmencie DK 62 Wola Kiełpińska – Szadki. Mamy nadzieję, że powyższe rozwiązania przyczynią się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa, a finalnie uda się doprowadzić do przebudowy skrzyżowania tym bardziej, że kwestia bezpieczeństwa w tamtym miejscu była przez Gminę Serock wielokrotnie poruszana na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Poza tym Gmina prowadzi nieustanne działania w kwestii bezpieczeństwa w ciągu wszystkich odcinków dróg krajowych na terenie gminy Serock. W wyniku tych prac wdrażane są nowe oznakowania zwiększające bezpieczeństwo (w tym aktywne), a także powstają ciągi pieszo-rowerowe zapewniające odseparowanie ruchu pieszych i rowerzystów od samochodowego, np. ciąg Jadwisin –Zegrze, chodnik w miejscowości Łacha. W tym roku rozpoczynamy prace nad dokumentacją techniczną budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zakroczymskiej. Równocześnie trwają rozmowy z GDDKiA odnośnie budowy ciągu pieszo–rowerowego na odcinku od węzła „Serock” do miejscowości Szadki.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Mamy defibrylatory!

Urząd Miasta i Gminy w Serocku zakupił dwa defibrylatory, które w znaczący sposób podniosą poziom bezpieczeństwa petentów oraz mieszkańców gminy.

Jeden z defibrylatorów zamontowano na parterze w budynku ratusza, w drugi wyposażono samochód Straży Miejskiej.
Do obu dodatkowo zakupiono klucze pediatryczne pozwalające przełączyć urządzenia w tryb pediatryczny – dzięki temu możliwe jest bezpieczne wykonanie defibrylacji dzieci bez konieczności zmiany elektrod.

Defibrylator, to urządzenie medyczne, które bardzo skutecznie potrafi przywrócić prawidłową pracę serca osobie, u której doszło do zatrzymania krążenia lub która uległa wypadkowi.

Defibrylacja dosłownie oznacza zakończenie migotania komór. Jest jedyną, a zarazem skuteczną metodą która zwiększa szanse na przeżycie podczas określonych zaburzeń pracy serca. Wykonana w ciągu 3 minut od utraty przytomności pozwala na przeżycie w 75% przypadków.

12 stycznia pracownicy Urzędu podczas szkolenia przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zostali przeszkoleni z użycia defibrylatora. Szkolenie prowadził Pan Radosław Gorący, instruktor pierwszej pomocy, podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapraszamy na finały WOŚP w Jadwisinie i Serocku

SZTAB W JADWISINIE

Gramy i gotujemy dla Orkiestry i dla Was
w Szkole Podstawowej w Jadwisinie 14 stycznia 2018
Od 13:00 do 19:00

Na scenie wystąpią muzycy Natalia Woźniak, zespoły SMS Skubianka, Violinki, Alexia Dance Studio pani Karolina Bilińska z zespołem, pani Alicja Herod, pan Janusz Godlewski, pan Bartłomiej Krzemiński. Odbędą się pokazy tańca i pantomimy. Pomiędzy występami artystów licytacja upominków od sponsorów: kolacja i pobyt „Love Story” w Restauracji Złoty Lin w Wierzbicy, sprzęt AGD, kolacja dla dwóch osób w Restauracji Złoty Okoń w Serocku,  koszulki sportowców, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wiele, wiele innych atrakcyjnych okazji.
 
ATRAKCJE

•    Loteria fantowa – ogromne ilości upominków od sponsorów i darczyńców na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
•    Niezwykły pokaz Baristy z Palarni kawy „Praska”
•    Tradycyjne Koło Gospodyń  z Dosina zadba o podniebienia smakoszy przygotowując swoje specjały- flaczki,  pierogi, paszteciki,  chleb ze smalcem i ogórkami domowej   z spiżarni.
•    Będzie czynna kawiarenka z ciastami, goframi, kawą i herbatą przygotowaną przez rodziców  i dzieci.
•    Stoisko z watą cukrową i popcornem
•    Pani Małgosia przygotuje swoje specjały bigos, flaczki i grochówkę.

Imprezę organizuje:

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie, Sołectwo Jadwisin, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Jadwisinie.

NIE MOŻE CIĘ TU ZABRAKNĄĆ – PRZYJDŹ I ZAGRAJ Z NAMI DLA  RATOWANIA ŻYCIA DZIECI I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW
 

SZTAB W SEROCKU

Zapraszamy na 26 finał WOŚP do hali sportowej PZSP w Serocku!

Start imprezy - godzina 13.00.

W tym roku również przygotowaliśmy wiele atrakcji! Tradycyjnie będzie można posłuchać i obejrzeć występy naszych lokalnych talentów i posmakować pyszności przygotowane przez lokale gastronomiczne oraz samych mieszkańców gminy Serock.

Dobra zabawa ma towarzyszyć szczytnemu celowi – zbieramy pieniądze na pomoc medyczną dla maluszków. Wspieramy wrzucając do puszek wolontariuszy lub biorąc udział w licytacjach wielu atrakcyjnych gadżetów. Licytować będziemy m.in. koszulki i gadżety 26 finału WOŚP, karnety na zajęcia sportowe i jazdę konną, voucher na sesję fotograficzną, koszulki Sokoła Serock oraz wiele innych niespodzianek.
Szczegóły będą prezentowane w najbliższym tygodniu na stronie Sztabu WOŚP Serock na Facebooku. Zapraszamy!

A na koniec dnia o godz. 19tej, koncert półfinalistów Mam Talent – grupy BLUEBERRY HILL!

Zapraszamy Wszystkich Ludzi Dobrego Serca!

 

Liczba mieszkańców w mieście i gminie Serock w 2017 roku

 

W mieście i gminie Serock na dzień 31 grudnia 2017 roku było zameldowanych na pobyt stały 13 832 osoby, w tym:

 1. 4 170 osób w mieście,
 2. 9 662 osoby w gminie.

W załączeniu przedstawiamy statystykę mieszkańców według wieku i płci.

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA PAR NA ZŁOTE GODY

Osoby, które zawarły związek małżeński w 1968 r. i w 2018 roku obchodzą tzw. ZŁOTE GODY, mogą zostać odznaczone medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznawanym przez Prezydenta RP.
 

Wspominamy jubileusz 600-lecia

600-lecia nadania praw miejskich Serockowi, to niezwykły jubileusz. Z jego obchodami wiązało się wiele znaczących wydarzeń przygotowanych przez serocki samorząd, mieszkańców i sympatyków miasta.

Już w 2016 roku wykonane zostały dwa murale. Pierwszy – przy ulicy św. Wojciecha - jest symboliczną wizją historii Serocka, którego początki sięgają średniowiecza. Drugi – przy ulicy Kościuszki przedstawia flisaka na tratwie płynącej po rzece Narew. Postać flisaka jest symbolem mieszkańca Serocka – tego dawnego, którego życie codzienne i działalność koncentrowały się wokół rzeki i tego obecnego, zapatrzonego w symbole miasta powstałe dzięki jego przodkom: grodzisko, kościół, ratusz. Na tych symbolach oparty został projekt logotypu towarzyszącego jubileuszowi 600-lecia, którym opatrzono gminne materiały promocyjne.

W listopadzie 2016 roku zorganizowaliśmy konferencję naukowo – historyczną „Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków”. Dziesięciu znanych i cenionych naukowców zaprezentowało wówczas wieloaspektowe podejście do historii Serocka jako grodu i miasta mazowieckiego w perspektywie od średniowiecza do okresu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jubileuszowy rok, 2017, zaczęliśmy wielkim koncertem inauguracyjnym. Na zaproszenie burmistrza do gościnnego Hotelu Narvil Conference & Spa przybyło sześciuset mieszkańców Serocka, którzy obejrzeli widowiskową rewię musicalową.

Serocki jubileusz towarzyszył również Zgromadzeniu Związku Miast Polskich, zorganizowanemu w marcu 2017 roku w hotelu Narvil. Samorządowcy z całej Polski gratulowali gospodarzom sukcesu związanego z rozwojem Serocka oraz składali życzenia z okazji jego wielkiego święta.

29 kwietnia spotkaliśmy się na uroczystej Sesji Rady Miejskiej poświęconej obchodom 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich. Samorząd miasta i gminy nadał jej szczególną rangę  zapraszając znamienitych gości,z przedstawicielem kancelarii Prezydenta RP na czele. Nie szczędzono komplementów serockim włodarzom gratulując rozkwitu  miasta i gminy, dostrzegając jej zrównoważony rozwój. Wiele serdecznych słów uznania przekazano również społeczności lokalnej, która bierze czynny udział w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i sportowym gminy, wpływając na jej integrację, a także na budowanie pozytywnego wizerunku. Zaangażowani w działania dla dobra społeczności serockiej zostali odznaczeni Medalem za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock.

Po uroczystej sesji w towarzystwie zacnych gości i mieszkańców dokonano uroczystego posadzenia, w parku miejskim, jednego z sześciuset Drzew 600-lecia. Mamy nadzieję, że ta okazała sadzonka dębu będzie świadkiem następnych wieków historii naszego miasta.

Na serockim rynku została umieszczona Kapsuła Czasu, do której przedstawiciele różnych środowisk złożyli swoje przesłania, listy, wiersze i pamiątki. W 2056 roku, w 1100 (tysiąc setną) rocznicę urodzin św. Wojciecha, będą mogli obejrzeć je przyszli mieszkańcy Serocka.

Odsłonięta została też tablica, umieszczona na ścianie serockiego ratusza, upamiętniającą jubileusz 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich.

30 kwietnia podczas uroczystej Mszy świętej Biskup Płocki Piotr Libera przekazał na ręce burmistrza Miasta i Gminy Serock, Sylwestra Sokolnickiego, dekret papieski, potwierdzający patronat św. Wojciecha nad miastem. Dokument ten jest ważnym elementem w budowaniu tożsamości lokalnej i stanowi piękną klamrę tego wielowiekowego patronatu.

Po Eucharystii, wśród wielu gości i mieszkańców została otwarta Izba Pamięci i Tradycji Rybackich – placówka o charakterze muzealnym, w której za pomocą multimedialnej ekspozycji opowiadamy historię miasta, gminy i okolic. Przygotowanie ekspozycji było wielkim dziełem szerokiego grona osób oraz efektem współpracy z wieloma instytucjami z całej Polski i zagranicy.

7 maja serocki jubileusz uczcili amatorzy aktywności fizycznej. Dzieci, młodzież i dorośli pobiegli w widowiskowym biegu 600-lecia. Ubrani w niebieskie, białe, czerwone i żółte koszulki utworzyli wielką flagę w barwach gminy Serock.

Festyn z okazji Święta Patrona Serocka św. Wojciecha, który w jubileuszowym roku odbył się 27 maja, poprzedził barwny korowód mieszkańców w strojach nawiązujących do różnych wydarzeń  i postaci z dziejów miasta i gminy…. Podczas festynu na rynku, odbyła się inscenizacja przekazania praw miejskich przez księcia mazowieckiego Janusza I Starszego w 1417 roku, koncert piosenek 600-lecia, a na koniec, jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół Blue Cafe.

Wyjątkowym wydarzeniem jubileuszowym był Piknik Historyczny - 30 lipca – podczas którego grupy rekonstrukcyjne z okresów: średniowiecznego, napoleońskiego, niepodległościowego i  międzywojennego w symboliczny sposób odtworzyły, w różnych częściach serockiego rynku, ważne okresy z historii miasta.

Jubileuszowy kalendarz imprez zwieńczyło Święto Dyni, które 7 października odbyło się tradycyjnie w Stanisławowie. Wybraliśmy tam Dynię 600-lecia. Jej właściciel, mieszkaniec Borowej Góry, wyrzeźbił w dyni okolicznościowy logotyp i herb Serocka.

Obchodom towarzyszyło również wiele akcji promocyjnych.

Uruchomiliśmy stronę internetową www.historia.serock.pl  i wydaliśmy niezwykły kalendarz ścienny na 2017 r. z dwunastoma fotografiami stanowiącymi montaż zdjęć współczesnych z historycznymi. Miesięcznik Informator Gminy Serock zyskał nowy layout. Ukazują się w nim wywiady z mieszkańcami, którzy chcą podzielić się swoimi wspomnieniami o dawnym Serocku.

Jubileusz jest widoczny również w małej architekturze miasta. W centrum i przy obwodnicy, billboardy promocyjne ukazały się w jubileuszowej oprawie,

W ramach wspomnianej wcześniej akcji Drzewo 600-lecia rozdaliśmy mieszkańcom i instytucjom 600 drzew, które stanowić będą żywe pomniki pamięci o naszym jubileuszu.

Na pamiątkę tegorocznych obchodów w serockim Urzędzie Pocztowym można było nabyć okolicznościową kartkę, i ostemplować ją świątecznym datownikiem. Mieszkańcom Serocka rozdawaliśmy pamiątkowe naklejki na samochody, i wybitą specjalnie na tę okoliczność monetę - serockiego dukata.
 
Przy ratuszu miejskim można było oglądać wystawę outdoorową „600 lat doświadczeń”, a na stronie internetowej film historyczny opowiadający o historii Serocka oraz o budowanym przez jego mieszkańców potencjale. Film powstał przy udziale mieszkańców.

Do wielkiego świętowania przyłączyły się również gminne placówki oświatowe. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku przeprowadziła Innowację pedagogiczną "Serock – miasto moje, a w nim...” - przez cały rok uczniowie poznawali historię miasta. W czasie majowego finału Innowacji mieliśmy okazję, obejrzeć niezwykły spektakl ukazujący dzieje flisaków i serockiej Barbary. W ramach innowacji powstały także publikacje, które można obejrzeć w bibliotece szkolnej i miejskiej. Szkoła ma również swoją kapsułę czasu. Uczniowie wraz z nauczycielami zakopali ją na 50 lat.

Także serockie przedszkolaki poznawały historię miasta, biorąc udział w spacerach z przewodnikiem oraz w zajęciach przygotowanych przez wychowawców. Zwieńczeniem programu "Serock widziany oczami przedszkolaka" było wydanie publikacji o tym samym tytule, w której zaprezentowano prace plastyczne dzieci, ukazujące najważniejsze miejsca historyczne w mieście. Dzieci zasadziły również przy przedszkolu Drzewo 600-lecia.

Członkowie Serockiej Akademii Seniora zaprosili w czerwcu przyjaciół z okolicznych miast i gmin aby razem z naszą społecznością uczcili Jubileusz 600-lecia. Goście obejrzeli serockie zabytki i atrakcyjne miejsca, słuchali wykładu  „Życie z rzeki i nad rzeką” oraz koncertu „Powróćmy jak za dawnych lat”.

W interesujący sposób serocki jubileusz postanowili uczcić również mieszkańcy Zegrza. Z ich inicjatywy na ścianie jednego z lokalnych garaży powstał mural przedstawiający historię Zegrza od roku 1821. Mural zajmuje powierzchnię 200m2.

23 listopada 2017 roku w Ośrodku Orange Szkolenia odbyło się spotkanie podsumowujące jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi. Było to również miejsce promocji pokonferencyjnego wydania publikacji „Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków – studia z okazji 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich”, zawierającej zbiór zaprezentowanych wykładów, dokumentów, ikonografii.

Na zakończenie obchodów jubileuszu 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich, 25 grudnia 2017 roku, ukazał się w Internecie utwór poświęcony Serockowi. To finałowe, muzyczne wydarzenie tegorocznego jubileuszu, jest dziełem przedstawicieli społeczności lokalnej.

Serockie wydarzenia, objęte patronatem Prezydenta RP relacjonowane były przez ogólnopolskie media. Nasze miasto pokazano w cyklu programu „Zakochaj się w Polsce”, mówiono o nim w radiu, pisano w prasie. Wiele działań odbyło się w ramach projektu Stolica Kultury Mazowsza, którą w tym roku był Powiat Legionowski. Relacje filmowe z wydarzeń jubileuszu 600–lecia nadania Serockowi praw miejskich można obejrzeć na Youtubie na kanale Kronika Serocka.


Dziękujemy za wspólne świętowanie.

Obejrzyj wykłady z konferencji historycznej - TUTAJ

Film historyczno - promocyjny - TUTAJ

Film podsumowujący obchody - TUTAJ

Zobacz listy gratulacyjne i pamiątki przekazane z okazji 600-lecia - TUTAJ

Wystawa "600 lat doświadczeń" i "Wystawa podsumowująca obchody 600-lecia" - TUTAJ

Podziękowanie za wspólne świętowanie - TUTAJ

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - zaproszenie do aktywnego udziału

Rok 2017 był dla nas Serocczan rokiem obchodów wyjątkowego jubileuszu 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich. Obfitował w wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne, które Państwo, jako mieszkańcy, współtworzyliście wraz z serockim samorządem.

Dumni z dziedzictwa naszych przodków wspólnie przywoływaliśmy w pamięci znaczące w dziejach miasta fakty oraz mieszkańców, którzy tworzyli jego wielowiekową historię.

Po jubileuszowych doświadczeniach wkraczamy w kolejny rok szczególny. Przed nami bowiem obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W nurt ogólnopolskich obchodów, tej niezwykle ważnej dla narodu polskiego rocznicy, wchodzimy pod hasłem „Serockie drogi do niepodległości 1918 - 2018”.

Dziękując Państwu za zaangażowanie w uroczystości jubileuszowe minionego roku, zachęcam wszystkie środowiska funkcjonujące w Mieście i Gminie Serock do inicjowania różnego rodzaju działań, które wzbogacą kalendarz gminnych wydarzeń poświęconych rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

W oczekiwaniu na Państwa propozycje wierzę, że moje zaproszenie do aktywnego współuczestnictwa w tegorocznych, niepodległościowych obchodach zostanie przez Państwa przyjęte z życzliwością.

Korzystając z okazji życzę Państwu w Nowym 2018 roku wszelkiej pomyślność w życiu osobistym i zawodowym.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Serock
Sylwester Sokolnicki

 

Kalendarz imprez 2018

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy tegoroczny gminny kalendarz imprez.

Szczegółowy kalendarz przedsięwzięć kulturalnych znajdzie się na stronie www.kultura.serock.pl, a przedsięwzięć sportowych na www.sport.serock.pl.

 

KALENDARZ IMPREZ 2018


14.01.          Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – sztaby w Serocku i Jadwisinie
10.02.          Talentiada - w poszukiwaniu talentów
22.02.          Serockie drogi do Niepodległości - konferencja historyczna z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
01.03.          Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
08.03.          Dzień Kobiet
13.04.          Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej -78 rocznica
21.04.          Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej
28.04.          Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej
07-13.05.    Tydzień bibliotek
12.05.          Gminny Dzień Strażaka
13.05.          Noc Bibliotek
13.05.          VI Bieg Wojciechowy – Wojciechowe świętowanie na sportowo
                    Piknik Ekologiczny
                    Bieg z książką
19.05.          Wieczór w Izbie Pamięci (w ramach Nocy Muzeów)
26.05.          Święto Patrona Serocka św. Wojciecha
2.06.            Dzień Dziecka
17.06.          Wianki w Wierzbicy
23.06.          Wianki
                    Merc Integra - zlot zabytkowych mercedesów
30.06.          Wianki w Kani Nowej
Czerwiec     Dni Skubianki
Czerwiec     Święto Jabłoni w Dębem
02.06.          Dzień Dziecka w Kani Nowej
01.07.          Fontanna muzyki
8.07.            „To Barbarki robota” – warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu
15.07.          Fontanna Muzyki
21.07.         „Krzyśki” w Nowej Wsi
29.07.          Fontanna muzyki
01.08.          74. Rocznica Powstania Warszawskiego
11.08.          Święto Wojska Polskiego – festyn
12.08.          Fontanna muzyki        
19.08.          ŻTC Bike Race 2018 – Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
25.08.          Na chwałę Niepodległej - Wielki koncert niepodległościowy
02.09.          Fontanna muzyki
09.09.          Święto Darów Ziemi
15.09.          XI Wrześniowy Rajd Pamięci
06.10.          Święto Dyni w Stanisławowie
27.10.          Światowy Dzień Seniora
28.10.          XVI Bieg Niepodległościowy, VII Serocka Dycha  
11.11.          Święto Odzyskania Niepodległości
16.12.          XXIII Spotkanie Wigilijne

"TALENTIADA" MIASTA I GMINY SEROCK 2018

Masz talent? Ten konkurs jest dla Ciebie! Zaprezentuj się! Do dnia 28.01.2018 r. czekamy na zgłoszenia z filmami prezentującymi Państwa talent. Wybranych Uczestników zaprosimy do wielkiego finału, który odbędzie się 10.02.2018 r. Na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody! Nagroda główna w wysokości 1000zł! Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

ORGANIZATOR:

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock

tel. 22 782 80 70, fax. 22 782 80 71

biuro@kultura.serock.pl, www.kultura.serock.pl

TERMIN I MIEJSCE:

I ETAP - 3.01-28.01.2018 (nadsyłanie zgłoszeń z filmami video prezentującymi wybrany talent)

II ETAP – FINAŁOWY CASTING JURORSKI - 10.02.2018, Sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35

CELE KONKURSU:

1. Odszukanie najciekawszych osobowości wśród osób posiadających różnorodne talenty i umiejętności.

2. Prezentacja i ocena dorobku artystycznego mieszkańców Miasta i Gminy Serock oraz okolic.

3. Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie rozwijania uzdolnień artystycznych.

4. Rozwijanie twórczego współzawodnictwa. Wyłonienie solistów i zespołów do publicznej prezentacji.

5. Prowadzenie konsultacji merytorycznych dla Uczestników i ich opiekunów.

RADA ARTYSTYCZNA - JURY:

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku powoła Jury Konkursu, które dokona oceny nadesłanych zgłoszeń i występów.

OCENIANIE:

Jury Konkursu, złożone z fachowców, będzie oceniać uczestników Konkursu biorąc pod uwagę:

■ ogólny wyraz artystyczny,

■ inicjatywę twórczą i pomysłowość,

■ walory artystyczne, technikę wykonania, staranność prezentacji.

PRZEPISY TECHNICZNE:

 1. W okresie od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 28 stycznia 2018 r. należy przekazać Organizatorowi Kartę zgłoszeniową wraz z materiałem video prezentującym wybrany talent oraz podkładem muzycznym (jeśli jest wykorzystywany podczas występu). Materiały można przekazać:
 1. Osobiście (w godzinach pracy sekretariatu) lub listownie: Centrum Kultury i Czytelnictwa, ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock , tel. (22)782 – 80 – 70.

-prezentację video prosimy dostarczyć na opisanej imieniem i nazwiskiem oraz wolnej od wad płycie CD. Płyta ta pozostanie w Centrum Kultury i Czytelnictwa w celu archiwizacji Konkursu.

-podkład muzyczny (jeśli jest wykorzystywany podczas występu) prosimy dostarczyć na OSOBNEJ opisanej imieniem i nazwiskiem oraz wolnej od wad płycie CD. Płyta ta pozostanie w Centrum Kultury i Czytelnictwa w celu archiwizacji Konkursu.

 1. Mailowo: talentiada.serock@gmail.com

-z załączoną prezentację video

-z załączonym podkładem muzycznym (jeśli jest wykorzystywany podczas występu)

4. Uczestnicy Konkursu potwierdzają dyspozycyjność w dniu 10.02.2018.

5. Uczestnicy akceptują Regulaminu Konkursu.

NAGRODY:

Najlepsze występy zostaną nagrodzone nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi.

 • -

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Retmańskiej i Zdrojowej w Serocku

 

Od 4 stycznia 2018 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych budową kanalizacji sanitarnej w Serocku, w rejonie skrzyżowania ulic Retmańskiej i Zdrojowej. Przewidywany termin prowadzenia prac to ok. 2 tygodnie, w tym czasie przejazd będzie utrudniony.

Dodatkowe informacje dotyczące realizowanej inwestycji można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku (pok.60) w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod numerem: 22 782-88-18.

Za utrudnienie przepraszamy

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji