Rotator zdjęć

Główna treść strony 2013

Odwołanie przyjęć interesantów w dniu 30 grudnia!

W poniedziałek 30 grudnia 2013 r. spotkania burmistrza z interesantami zostały odwołane. Przepraszamy za utrudnienia !!!

XVIII Spotkanie Wigilijne na serockim rynku

W niedzielę 22 grudnia na serockim rynku odbyło się XVIII Spotkanie Wigilijne. Na początku wigilii Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki złożył mieszkańcom życzenia bożonarodzeniowe i podzielił się z mieszkańcami gminy opłatkiem.

Świąteczną atmosferę wprowadzili Honorata Zajączkowska i Artur Chamski, laureaci słynnego programu „Jak oni śpiewają”. Piosenkarze oraz kolędy i pastorałki w ich wykonaniu rozbrzmiewające na serockim rynku stworzyli niesamowity klimat bożonarodzeniowy..

Wielu gości przybyło tego wieczoru by wziąć udział w wydarzeniu,  obejrzeć koncert, wspólnie pośpiewać kolędy, a przede wszystkim  aby podzielić się opłatkiem, przekazać życzenia oraz wspólnie kolędować..  Laureaci Gminnego konkursu Plastycznego "Motyw Bożonarodzeniowy" odebrali swoje dyplomy i nagrody.

Uczestnicy spotkania mogli posmakować  wigilijnych potraw -   barszczu oraz kapusty z grzybami. Dzieci biegały za Mikołajem, rozdającym cukierki i świąteczne pierniczki

Wszyscy uczestnicy spotkania poczuli magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Referat Komunikacji Społecznej

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Koncert Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych

Na zaproszenie Klubu CSŁiI w niedziele 15 grudnia w Kościele Garnizonowym w Zegrzu odbył się koncert w wykonaniu Chóru Mieszanego Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Sochaczewie. Jest to chór młodzieżowy pracujący pod kierunkiem p.Iwony Niemyjskiej, prezentujący w swym repertuarze utwory sakralne, patriotyczne, ludowe i rozrywkowe.
W niedzielne południe, w zegrzyńskim kościele rozbrzmiały kolędy tradycyjne i pieśni adwentowe, wprowadzając zgromadzonych w świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój. Było pięknie i wzniośle, a harmonia głosów chórzystów na długo zapadnie w pamięć zebranym wiernym. Atmosfera tego wydarzenia sprzyjała zadumie i celebracji tego wyjątkowego czasu, jakim jest oczekiwanie na Boże Narodzenie.
Koncert zakończony został pieśnią – przesłaniem pt. „Hymn III Tysiąclecia”, której fragment prezentujemy poniżej
„….Daj ludziom miłość, miłość swoją daj.
Ludziom serc twardych, ludziom smutnych duszy.
Daj ludziom miłość, pokaż szczęścia raj.
Niech ona lud w sercach ich pokruszy.
Daj światu miłość, miłość swoją daj.
Bo coraz trudniej znaleźć ją na świecie.
Pomóż jej rosnąć, na jej strunach graj.
Wejdź z nią jak z światłem w nowe tysiąclecie…”

Tekst: Paulina Gałowska
Zdjęcia: Justyna Chodkowska

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Historia miejsc i ludzi - spotkanie w serockim gimnazjum

14 grudnia 2013 roku w Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku odbyło się kolejne – czwarte już spotkanie z dr. Sławomirem Jakubczakiem organizowane w ramach projektu realizowanego przez Miasto i Gminę Serock „Historia miejsc i ludzi – budowa i umacnianie tożsamości lokalnej”. Tematem sobotniego wykładu była historia Serocka w epoce porozbiorowej do 1914 roku, czasy Napoleona i powstań narodowych.


W temat wprowadziły nas uczennice serockiego gimnazjum, które przygotowały krótką prezentację o tym, jakie działania podejmuje szkoła, upamiętniając ich patrona i czasy powstań, z którymi był związany.


Autor opowiedział słuchaczom m.in. o planach wybudowania w Serocku twierdzy z polecenia Napoleona, o uwarunkowaniach terenu Serocka, które wykorzystywano w celach obronnych, słuchacze z zainteresowaniem oglądali stare plany, fotografie.


Wykład uatrakcyjniła obecność panów ze stowarzyszenia „Żołnierze Mazowsza” Grupa rekonstrukcyjno – historyczna 8. pułku piechoty Xs. Warszawskiego. Panowie opowiedzieli o powstającym w Borowej Górze stowarzyszeniu, przybliżyli okres historyczny, do którego swoimi działaniami nawiązują, zaprosili do włączenia się w tę wspólną historyczną przygodę.


Serdecznie dziękujemy za obecność na spotkaniu i zapraszamy na kolejne – 25 stycznia do Jadwisina.
A już w styczniowym numerze Informatora – wywiad z przedstawicielami grupy rekonstrukcyjnej.  

 

Agnieszka Woźniakowska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Odwołanie przyjęć interesantów w dniu 16 grudnia.

Informujemy, że dziś - 16 grudnia - przyjęcia interesantów zostają odwołane.
Za utrudnienia przepraszamy.

Rozwiązania komunikacyjne w gminie Serock

Temat komunikacji w gminie Serock od długiego czasu budzi kontrowersje i jest jednym z głównych problemów, z którymi mieszkańcy zwracają się przez formularz Pytań do burmistrza.

Wbrew temu, co pisze się na forach internetowych nie przechodzimy obok  tej kwestii obojętnie i cały czas rozważamy, jakie działania podjąć, aby zaspokoić potrzeby i pomóc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Problem komunikacji nie dotyczy tylko tych, którzy codziennie muszą dojeżdżać do Warszawy - do pracy, do szkoły. To także, wbrew pozorom, ważny temat dla tych osób, które mają inne oczekiwania, inne potrzeby są dla nich priorytetowe. Ale po kolei.


1. Rozmowy z ZTM
Nie sposób nie wspomnieć na początku o tym, że dyskusja nad kwestią komunikacji rozgorzała kilka lat temu i nieustannie od tamtego czasu podejmujemy działania, zmierzające do jej usprawnienia. Niestety nie są to sprawy łatwe i muszą zostać poprzedzone wieloma analizami, gdyż podjęcie decyzji o konkretnych rozwiązaniach będzie się najprawdopodobniej wiązało z nieprzechylnymi kwestiami dla pewnej części mieszkańców.


Praktyka pokazała jednak, że warto zapytać Państwa o sugestie. To w dużej mierze dzięki Państwa spojrzeniu na temat komunikacji uruchomiliśmy w 2011 roku pilotażową Lokalną Komunikację Autobusową, która dziś cieszy się dużym zainteresowaniem. Co miesiąc korzysta z niej średnio 2500 mieszkańców (dane na bieżący rok). Od sierpnia bieżącego roku zakres Lokalnej Komunikacji Autobusowej został rozszerzony o kursy do Łachy, Gąsiorowa, Nowej Wsi, Kani Nowej, Kani Polskiej, Cupla i Wierzbicy. Uruchomiono również 8 kursów na trasie Serock - SKM Legionowo i SKM Legionowo – Serock. W tym roku na LKA w budżecie Miasta i Gminy zostało zabezpieczonych 330 tysięcy złotych.


Mamy świadomość, że ten system komunikacji należy doskonalić, dlatego w październiku bieżącego roku zwróciliśmy się do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z prośbą o określenie warunków współpracy – finansowych, prawnych i technicznych - niezbędnych do uruchomienia linii lokalnych typu L, łączących obszar gminy Serock z Warszawą. Zarząd Transportu Miejskiego, wykluczył  przedłużenie linii 735 do Serocka i zaproponował połączenie gminy Serock z Legionowem, skąd kursują do Warszawy pociągi SKM i KM. Możliwe byłoby wtedy uruchomieniem dwóch linii: Serock – PKP Legionowo oraz Dębe – Jachranka – Zegrze (wjazd na osiedle) – PKP Legionowo.


Szacunkowe miesięczne koszty takiego rozwiązania przedstawiałyby się następująco:
- uruchomienie 20 kursów w dniach powszednich i 10 w dniach świątecznych na trasie Serock – PKP Legionowo, to koszt 66.067,00 zł brutto;
- uruchomienie 12 kursów w dniach powszednich i 6 w dniach świątecznych na trasie: Dębe – Jachranka – Zegrze – PKP Legionowo, to  koszt 40.951,00 zł brutto.
Łącznie roczne koszty tych dwóch linii, to 1.284.216,00 zł brutto.


Ceny biletów długoterminowych kształtowałyby się następująco (na dzień dzisiejszy):
- bilet 30-dniowy: 210,00 zł normalny oraz 105,00 zł ulgowy (zniżka 50%)
- bilet 90-dniowy: 536,00 zł normalny oraz 268,00 zł ulgowy (zniżka 50%)


2. Skąd fundusze na komunikację
Zapewne powyższe rozwiązanie – dojazd linią L do SKM-ki  - zaspokoiłoby potrzeby części serockiej społeczności. Jednak podczas spotkań z mieszkańcami sołectw czy w pismach składanych do urzędu, wyłaniają się inne sprawy ważne dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Corocznie w gminie przybywa około 300 mieszkańców. W dużej mierze są to osoby, które wybrały Serock jako miejsce do zamieszkania, wybudowały tu dom - często w miejscach choć przeznaczonych pod zabudowę w planach zagospodarowania przestrzennego - to pozbawionych jeszcze infrastruktury technicznej i drogowej. Mamy obowiązek im pomóc. Gmina zobowiązana jest także do dokończenia rozpoczętych inwestycji oraz realizacji tych, zawartych w planach inwestycyjnych na przyszłe lata, takich jak: budowa dróg, chodników, kanalizacji, wodociągów, oświetlenia drogowego, itd. Inwestycji, które podniosą jakoś życia nowych i obecnych mieszkańców i ułatwią im codzienne funkcjonowanie. Inwestycji, do realizacji których gminę zobowiązują przepisy prawa oraz np. przynależność do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (inwestycje mające na celu zachowanie i ochronę środowiska naturalnego).

Ograniczone możliwości finansowe zmuszają nas do ustalenia priorytetów i dokonania wyboru zadań niezbędnych dla funkcjonowania społeczności lokalnej. Sfinansowanie wydatków na uruchomienie dodatkowej komunikacji do SKM Legionowo możliwe będzie poprzez rezygnację z wielu oczekiwanych i planowanych od lat inwestycji, lub podniesienie stawek podatkowych. Warto wspomnieć, że już od lat stawki  podatkowe w gminie Serock są obniżane w stosunku do górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów. Biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy, związane z nim problemy z pracą i ogólną sytuacją finansową mieszkańców, podniesienie podatków naszym zdaniem nie jest rozwiązaniem właściwym. Trudno też zrezygnować z planowanych na najbliższe lata inwestycji.

 

3. Tradycyjna trasa dojazdów do Warszawy
Kolejnym problemem, na który napotykamy podczas rozmów o komunikacji, jest kwestia tego, czy mieszkańcy przyjmą nowy system dojazdu do Warszawy z przesiadkami, przez Legionowo. Są osoby, które wolą dojechać do Warszawy bezpośrednio i tam przesiąść się do autobusów i tramwajów  miejskich czy metra. W Serocku zatrzymuje się codziennie około 70 autobusów różnych linii dalekobieżnych, których przewoźnicy na naszą prośbę wjeżdżają do miasta z obwodnicy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przypadku braku zainteresowania dojazdem autobusami różnych przewoźników, będą oni omijać miasto. Oznacza to, że część dojeżdżających zostanie pozbawionych bezpośredniego połączenia z Warszawą. Tego też chcemy uniknąć.  


Należy zauważyć, że głównym problemem osób starających się o linię łączącą Serock z SKM Legionowo jest aspekt ekonomiczny (zmniejszenie kosztów dojazdu) i jak najbardziej to rozumiemy. Nie chodzi więc o kłopoty z komunikacją do Warszawy, bo ilość kursów prywatnych przewoźników w dużej mierze zaspokaja potrzeby mieszkańców w godzinach dojazdów do pracy i szkół. Proszę jednak zrozumieć, że nie możemy pochopnie podjąć decyzji, która usatysfakcjonuje najprawdopodobniej tylko część społeczeństwa gminy Serock, być może kosztem jakości życia pozostałej grupy.


Być może musimy się zastanowić nad innym rozwiązaniem, np. dofinansowaniem kosztów dojazdów jakiejś grupy osób. Będziemy starać się zbadać, jaka jest to grupa, jakie są faktyczne oczekiwania mieszkańców względem komunikacji i zastanawiać się, w jaki sposób rozwiązać ten – Państwa i nasz – problem. Prosimy o cierpliwość.

Jak wspomnieliśmy wcześniej praktyka  pokazała, że dobrym posunięciem było poproszenie Państwa o sugestie w sprawie Lokalnej Komunikacji Autobusowej – dziś ta komunikacja funkcjonuje sprawnie. Dlatego w przyszłym roku w jednej przesyłce z decyzjami podatkowymi dostaną Państwo również ankietę, związaną z tematem komunikacji, której wyniki dadzą nam miarodajny obraz potrzeb mieszkańców Serocka oraz pozwolą nam podjąć konkretne działania  w temacie komunikacji.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

"Niedziela bez teleranka" -32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Stan wojenny wprowadzony w grudniu 1981 roku należy do najbardziej dramatycznych wydarzeń w powojennej historii Polski. Nie słabną również dyskusje wśród historyków i polityków nad oceną o celowości jego wprowadzenia. Rocznicę wprowadzenia stanu wojennego zwykło się w mediach tytułować „niedzielą bez teleranka”. To określenie zapewne przypomina emocje towarzyszące Polakom 13 grudnia 1981 roku, kiedy od 6.00 rano w telewizji puszczano co chwilę przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował o wprowadzeniu stanu wojennego. Dzieci nie rozumiały, czemu nie będą mogły obejrzeć ulubionego „teleranka”, dorosłym trudno było im wytłumaczyć groźbę wojny, tym bardziej, że sami nie wiedzieli, z czym ów stan się wiąże, a jeżeli wojna, to z kim.

Władze komunistyczne, obawiając się jej utraty w związku z silnymi działaniami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 13 grudnia na mocy podjętej niejednogłośnie uchwały Rady Państwa z 12 grudnia, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, wprowadziły stan wojenny. Podjęcie decyzji o jego wprowadzeniu argumentowano jednak groźbą zamachu stanu, załamaniem gospodarki, możliwością interwencji ze strony radzieckiej.

O północy z soboty na niedzielę oddziały ZOMO rozpoczęły aresztowania przedstawicieli opozycji, uznanych za groźnych dla bezpieczeństwa państwa. Wyłączono obiekty teletransmisyjne i centrale telefoniczne, wprowadzono cenzurę korespondencji. Zakazano organizowania strajków, zgromadzeń działalności związkowej i społecznej. Zdeponowano broń i amunicję rezerwistów. Wprowadzono godzinę milicyjną oraz zakaz wyjazdów zagranicznych, zawieszono zajęcia szkolne, wprowadzono system kartkowej dystrybucji artykułów pierwszej potrzeby. Ulice zapełniły się czołgami, codziennie słychać było strzały do demonstrantów, rozgorzały zamieszki. Już pierwszego dnia internowano blisko 3,5 tysiąca osób. Ostatecznie ich liczna wzrosła do 10000. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, zniesiony 22 lipca 1983 roku.

Instytut Pamięci Narodowej organizuje kampanię społeczną upamiętniającą ofiary stanu wojennego, przez symboliczne zapalenie w oknie świeczki 13 grudnia o 19.30. Patronat nad akcją objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Zachęcamy Państwa do włączenia się do tej akcji pamięci.

A.Woźniakowska

 

Kliknij w obrazek, aby zapoznać się z treścią ulotki o akcji

 • -

Spotkanie z Mikołajem i krasnalem Pikselkiem na serockim rynku

W niedzielny wieczór 8 grudnia mali i duzi seroccy Mikołaje tradycyjnie oczekiwali przybycia św. Mikołaja z dalekiej Laponii. Przyjazd świętego nieco się opóźniał z powodu zatrzymania w podserockim lesie zaprzęgu reniferów, którym Święty kierował niezgodnie z przepisami. Tymczasem krasnal Pikselek – współpracownik Mikołaja –zabawiał  oczekujących na rynku konkursami, aż w końcu zapowiedział przybycie długo oczekiwanego gościa w eskorcie serockiej Straży Miejskiej. Święty Mikołaj rozbawił i rozgrzał wszystkich na rynku wspólnymi tańcami i śpiewaniem, a krasnal zadbał o to, by zapalono na rynku piękną choinkę i świetlne dekoracje. Gdy już zrobiło się niezwykle świątecznie przyszła pora na konkursy, do których zgłaszali  się chętnie uczestnicy mikołajkowej zabawy. Wszyscy otrzymywali w nagrodę słodkości i zabawne reniferki. Seroccy Mikołaje jak zwykle wystąpili w niezwykłych kreacjach. Wśród nich szczególnie wyróżniała się duża grupa srebrzących się Mikołajów przybyłych z niedalekiej Skubianki. 

Organizatorem tej mikołajkowej zabawy był Ośrodek Kultury w Serocku.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zmiany w rozkladzie jazdy Lokalnej Komunikacji Autobusowej

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że z dniem 3 grudnia 2013 r. został zmieniony rozkład jazdy Lokalnej Komunikacji Autobusowej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Internetowej www.serock.pl oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

KLIKNIJ TUTAJ aby zobaczyć nowy rozkład.

Radiowcy z wizytą w naszym powiecie

Opowieści o historii Pałacu w Jabłonnie, smak regionalnych potraw oraz film ukazujący piękno Gminy Serock - tego wszystkiego doświadczyli szefowie publicznych rozgłośni radiowych z całej Polski, których gościliśmy w naszym powiecie w ubiegłym tygodniu.

Radiowcom, którzy odbywali szkolenie w Hotelu Narvil w Serocku, staraliśmy się pokazać piękno naszego regionu. Czasu było niewiele, więc było to doświadczanie powiatu legionowskiego w pigułce. Na początek zabraliśmy naszych gości do pięknych wnętrz XVIII-wiecznego Pałacu w Jabłonnie. Tam dzięki interesującym opowieściom dyrektor Magdaleny Grzeleckiej nasi goście przenieśli się w czasy Michała Poniatowskiego, pierwszego właściciela zespołu pałacowo-parkowego w Jabłonnie. Po wysłuchaniu historii dotyczącej pałacu oraz obejrzeniu eksponatów i sal, radiowcy spróbowali potraw regionalnych, przygotowanych dzięki uprzejmości pani Izy Rządzińskiej ze Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych "Woda i Las".

 Kolejnym przystankiem w naszej krótkiej podróży, pokazującej atrakcje turystyczne powiatu legionowskiego, był serocki ratusz. Tam nasi goście obejrzeli film prezentujący  zabytki gminy, jak również atrakcje sportowe, jakie oferują właściciele przystani znajdujących się nad Jeziorem Zegrzyńskim. Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki wraz ze Starostą Legionowskim Janem Grabcem poczęstowali przedstawicieli publicznych rozgłośni radiowych Serockim Preclem i zaprosili do ponownego odwiedzenia powiatu legionowskiego, i skorzystania z szerokiej oferty dostępnych u nas atrakcji.

Żródło inf.: http://www.powiat-legionowski.pl/index.php/pl/aktualnosci/5549-radiowcy-z-wizyta-w-naszym-powiecie

Fot.UMiG w Serocku

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zaproszenie na spotkanie z Edwardem Trojanowskim n.t. pozyskiwania funduszy europejskich

Serdecznie zapraszam na spotkanie z Edwardem Trojanowskim, Prezesem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Zegrzyński”, poświęcone realizacji programu osi 4 Leader+, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.


Spotkanie odbędzie się w czwartek, 5 grudnia 2013 r., o godz. 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.


Zachęcamy organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła, kluby do skorzystania z dofinansowania ich inicjatyw, podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej.  Istnieje jeszcze możliwość skorzystania ze środków unijnych projektów z PROW 2007 – 2013.
Postaramy się podpowiedzieć, na jakie przedsięwzięcia można uzyskać dofinansowanie, jak poprawnie napisać wniosek, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o pomoc finansową. Poruszymy również temat budżetowania i realizacji projektów unijnych na lata 2014 – 2020.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Informacja o przyjęciu interesantów w urzędzie 2 grudnia

Informujemy interesantów, że w dniu dzisiejszym 2 grudnia, w godz. 15.00 - 16.00 w związku ze spotkaniem burmistrza z pracownikami, w pokojach urzędu dyżury będą pełnić stażyści. Za utrudnienia w załatwieniu spraw - przepraszamy.

Najstarsza mieszkanka gminy skończyła 102 lata

27 listopada w imieniu burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego odwiedziliśmy najstarszą mieszkankę gminy – panią Walerię Bednarek, która 31 października obchodziła swoje 102 urodziny. Pani Waleria urodziła się w miejscowości Dobra w Wielkopolsce. Do Serocka przybyła za namową córki, która mieszka tutaj wraz z mężem. Oboje opiekują się Panią Walerią, która swoim ciepłem, entuzjazmem i pogodą ducha udowadnia, że upływowi czasu poddaje się tylko ciało.
Składamy gorące gratulacje naszej Jubilatce i życzymy dobrego zdrowia, pomyślności i wielu radosnych chwil.

 • -
 • -

"Zdrowie w Bajce" - dzieci z Jadwisina w legionowskim ratuszu

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jadwisinie wzięli udział w V edycji konkursu powiatowego „Zdrowie w bajce”, którego organizatorami byli: Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie; Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Legionowie, oraz Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Legionowie. Patronat nad konkursem objął Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji było hasło „HIGIENA”. Głównym celem było pogłębianie świadomości dzieci na temat zdrowego trybu życia oraz kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie.

Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz kl. IIIa, w Legionowskim Ratuszu, w dn. 12 i 14 listopada zaprezentowały scenki teatralne pt. „Zabawa z brudasem” i „Higiena jest ważna” według autorskiego scenariusza. W finale konkursu młodzi aktorzy otrzymali wyróżnienie oraz III miejsce w kategorii klas 0-III.

Serdecznie dziękujemy organizatorom i sponsorom konkursu za nagrody i możliwość bogacenia doświadczeń teatralnych dzieci.

Anna Oleszczuk

Anna Kowalska

 

                                                                                                                            

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nowa droga z Jadwisina do Zegrza

Ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego  w przyszłym roku ma szansę na przedłużenie trasy o kolejny odcinek.
Dotychczas rowerzyści nie mogli odbywać jazdy na całym odcinku linii brzegowej jeziora, gdyż odcinek na wysokości Jadwisina, z uwagi na duże deniwelacje terenu, nie był przejezdny. Dodatkowo właściciele działek nie wyrażali zgody na udostępnienie swoich gruntów na ten cel. W tej sytuacji konieczna stała się korekta przebiegu ścieżki z wykorzystaniem sieci istniejących dróg gminnych.
 Planowana droga powstanie na odcinku o długości około 750 m i będzie stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie, a następnie poprzez grunty Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i teren będący w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej zabezpieczy dostęp do ulicy Juzistek w Zegrzu w rejonie pomiędzy ogródkami działkowymi a strzelnicą.
Dzięki zawartemu porozumieniu gmina pozyskała od Instytutu Hodowli  i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie grunt o powierzchni 5429 m2 z przeznaczeniem na drogę. Aby ścieżka była w pełni zrealizowana do pozyskania pozostał jeszcze odcinek o długości około 70 m usytuowany na terenach wojskowych. Aktualnie trwają prace związane z przejęciem przedmiotowego gruntu, co nastąpi w I kwartale 2014r.
Powstanie nowej drogi pozwoli na przedłużenie istniejącej ścieżki dydaktyczno-krajoznawczej biegnącej wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego od miejscowości Wierzbica poprzez Serock i Jadwisin  aż do Zegrza. Ścieżka ta będzie także kolejną drogą umożliwiającą połączenie Jadwisina z Zegrzem, które to połączenie dotychczas istniało tylko przez drogę krajową.

Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

 • -

Burmistrz Miasta i Gminy Serock – laureatem Wielkiej Nagrody Honorowej im. Witolda Hulewicza za Doniosłe Przemiany Regionu

20 listopada w Domu Literatury w Warszawie odbyła się już po raz 16.uroczysta gala wręczenia nagród imienia Witolda Hulewicza. Kapituła, po długich i burzliwych obradach  spośród ponad 200 znamienitych osób wyłoniła 15 laureatów, wśród których znalazł się Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki.. Burmistrz  Serocka otrzymał nagrodę za Doniosłe Przemiany Regionu.. Przewodniczący Kapituły Romuald Karaś podczas uroczystej gali wspominał 23 lata, podczas których Serock podlegał wspaniałym przemianom, aby dzisiaj stać się „miasteczkiem, stanowiącym centrum świata i gminy”. Imprezę w Domu Kultury uświetnili swoją obecnością znani polscy aktorzy, wśród których znaleźli się Olgierd Łukaszewicz, Barbara Wachowicz, Ewa Serda oraz Andrzej Ferenc. Uczestnicy gali mieli okazję wysłuchać poezji, recytowanej przez aktorów a także zapoznać się z sylwetką patrona wydarzenia – Witolda Hulewicza.

Witold Hulewicz (1895-1941) - współtwórca Polskiego Radia, dyrektor programowy Rozgłośni Wileńskiej, twórca teatru Polskiego Radia, szef Działu Literackiego PR w Warszawie (1935 - 1939), poeta, krytyk, wydawca, tłumacz literatury niemieckiej, m.in. utworów J. W. Goethego i R. M. Rilkego, autor pierwszego napisanego specjalnie dla radia słuchowiska pt. "Pogrzeb Kiejstuta" oraz pierwszej pracy teoretycznej o słuchowisku pt. "Teatr wyobraźni".

Nagroda im. Witolda Hulewicza została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich oraz Oficynę Literatów i Dziennikarzy "Pod Wiatr" w 1995 roku - w stulecie urodzin Hulewicza. Przyznawana jest każdego roku podczas Warszawskiej Jesieni Poezji..

19 listopada w ramach Warszawskiej Jesieni Poezji w szkołach na terenie gminy Serock odbyły się spotkania autorskie młodzieży z ludźmi pióra z Wileńszczyzny, wśród których znaleźli się Aleksander Kołyszko, Wojciech Piotrowski oraz Józef Szostakowski. Poetom z Wileńszczyzny towarzyszyli pisarze warszawscy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XI Bieg Niepodległości, II Serocka Dycha i III Nordic Walking pobiły rekordy udziału w zawodach.

Ponad 700 amatorów sportu wzięło udział w XI Biegu Niepodległości, II Serockiej Dysze i III Nordic Walking, których start i meta znajdowały się na serockim rynku. W niedzielne południe, 17 listopada, jako pierwsi wybiegli na 500 metrową trasę wokół rynku uczniowie gminnych szkół podstawowych. Do walki rwali się szczególnie chłopcy, których ciężko było prowadzącemu zawody Piotrowi Mulikowi, dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku, utrzymać przed linią startową. Na starcie pojawiły się też liczne grupy dziewcząt i chłopców ze szkól gimnazjalnych. Ci biegacze musieli pokonać dystans 1000 metrów. Dla wielu zawodników był to ogromny wysiłek. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biegli trasą o długości 1500 m. Kończył ją 200 metrowy podbieg ul. Brukową, od plaży do rynku, nie po raz pierwszy nazywany przez zawodników  „morderczym odcinkiem”.

Tradycyjnie już odbył się również bieg rodzinny, w którym wszelkie kombinacje wiekowe i sposoby pokonania 300 metrowej trasy były dozwolone. Do mety jako pierwszy dopędził wysportowany tata z pociechą w wózeczku. Za nim dobiegali lub dochodzili inni tatusiowie i mamy z dziećmi na rękach lub dzielnie drepczącymi do mety. Tu czekały na zawodników: medale, słodkości, gratulacje, oklaski oraz 2 pełne jabłek skrzynie podarowane przez gminnych sadowników.

Zwycięzców biegów dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych dekorowała, w towarzystwie burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, znana florecistka, zdobywczyni 2 medali olimpijskich, Sylwia Gruchała. Otoczona przez sportowców rozdawała liczne autografy i pozowała do wspólnych fotografii. Następnie, na prośbę organizatora, przeprowadziła rozgrzewkę dla wielkiej grupy długodystansowców startujących w II Serockiej Dysze i niespodziewanie licznego grona uczestników III Nordic Walking.

Trasa tych biegów, która tradycyjnie prowadziła z rynku nad brzeg Jeziora Zegrzyńskiego, pozwalała na przeprowadzenie zawodów sportowych w pięknym plenerze. Kolorowe stroje zawodników, uśmiechy i gesty zadowolenia biegnących Bulwarem Nadnarwiańskim, czy ulicami miasta, tworzyły wraz z urokliwym jesiennym krajobrazem niezwykłą sportową atmosferę, która udzielała się tak sportowcom, jak i kibicom. Widok radośnie przekraczających metę zawodników, cieszących się z rodzinami i przyjaciółmi lub całkiem obcymi osobami ze zwycięstwa, często nad własną słabością, był wzruszający i przysłowiowo bezcenny. A fakt, że II Serocką Dychę, w kategorii Open dla mężczyzn, wygrał biegający Serocczanin Tomasz Grzybowski oraz to, że na podium stanęło wielu innych Serocczan i Serocczanek, uradowało mieszkańców Miasta i Gminy Serock najbardziej.

W czasie wieczornej dekoracji i losowania nagród, można było przekonać się, że do Serocka zjechali sportowcy nie tylko z okolicznych gmin i Warszawy, ale z całej Polski.

Wyniki biegu II Serocka Dycha i marszu III Nordic Walking znajdują się pod linkiem: http://www.czasomierzyk.pl/wyniki

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, bo Wszyscy Oni mogą czuć się zwycięzcami.

Dziękujemy organizatorom i sponsorom.

Zapraszamy w przyszłym roku.

 

Obejrzyj GALERIĘ

Pilnie potrzebna krew!

Potrzebna krew dla Andrzeja Wrocławskiego, męża naszej koleżanki z pracy (z Urzędu Miasta i Gminy Serock).

Krew można oddać:
w Legionowie (przy ratuszu) - 16.11.2013 r. (sobota)
w Zegrzu (na terenie CSŁiI) - 19.11.2013 r. (wtorek)

w godz. 9.00-14.00.

Aby oddać krew, należy:
-mieć ukończone 18 lat
- posiadać ważny dowód osobisty
- być zdrowym
 

Krew można oddać również w innym punkcie, podając że jest ona dla Andrzeja Wrocławskiego, pacjenta szpitala MSWiA na ul. Wołoskiej. Obojętnie jaką masz grupę krwi, oddana krew  zostanie zamieniona na potrzebną jednostkę.

Z góry dziękujemy za pomoc.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Biało-czerwone flagi – wywieszone przy domach, przypięte do piersi kotyliony, chorągiewki powiewające na dachach samochodów – 11 listopada corocznie jest okazją do manifestacji naszej suwerenności. Upamiętnieniem dnia, w którym Polska, po ponad 120 latach zaborów, odzyskała niepodległość.


Pięknym przywilejem wolnych obywateli jest uczestnictwo w obchodach ważnych dla Ojczyzny rocznic. Przeżywanie ich w jedności, radości i poczuciu wspólnoty. W Serocku uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości (10 listopada) zgromadziły – najpierw na Mszy świętej, a po niej - na rynku wielu mieszkańców. Burmistrz Sylwester Sokolnicki – w swoim powitaniu – podziękował uczestnikom za  tę obecność, za włączanie się w obchody tego radosnego święta.


Po wysłuchaniu Apelu Pamięci, upamiętniającego bohaterów, którzy przyczynili się do tego wielkiego zwycięstwa, przedstawiciele gminnych instytucji i różnych środowisk społecznych złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową.


Po części oficjalnej – przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Pułtusku -można było obejrzeć sprzęt wojskowy prezentowany przez żołnierzy z Centrum Szkolenia łączności i Informatyki w Zegrzu, spróbować swoich sił na laserowej strzelnicy, obejrzeć pokaz szermierczy oraz skosztować pysznej grochówki.

Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii z uroczystości na rynku.

Do 21 listopada można oglądać wystawę w serockim ratuszu – „Drogi do Niepodległej”, wypożyczoną z Muzeum Niepodległości.


GALERIA
fot. Agnieszka Woźniakowska

Sylwia Gruchała - gościem honorowym na biegach w Serocku

Sylwia Gruchała

będzie gościem honorowych II SEROCKIEJ DYCHY!

 17.11.2013r. W SEROCKU

Sylwia Gruchała jest jedną z najbardziej utytułowanych polskich florecistek. Jest jedyną polską florecistką, która dwukrotnie sięgnęła po medal olimpijski: indywidualnie wywalczyła  brąz na IO w Atenach 2004 r.,  a na IO w Sydney 2000 – drużynowo zdobyła srebro.  Zdobyła także siedem medali Mistrzostw Świata w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych (srebrny medal indywidualnie), pięciokrotnie stanęła na najwyższym podium Mistrzostw Europy (3 złote medale w rozgrywkach indywidualnych). Sylwia Gruchała jest również siedmiokrotną Mistrzynią Polski.

Sylwia Gruchała jest sportowcem największego formatu i synonimem sukcesu polskiego floretu. Osiągnięcia Sylwii Gruchały i jej wkład w rozwój tej dyscypliny są doceniane zarówno przez miłośników tego sportu, środowisko sportowe oraz władze RP. Florecistka została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2000 r.) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.). Jest wielokrotną laureatką Plebiscytu Przeglądu Sportowego (2000, 2002, 2003, 2004, 2007).

 

 • -
 • -

95 lat Niepodległości Polski

Zbliża się Święto Niepodległości, radosne święto ustanowione przed laty dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku. Jesienią tego roku bowiem, dobiegała końca I wojna światowa, niosąca klęskę trzem mocarstwom: Rosji, Prusom i Austrii, które przez 123 lata od rozbiorów trzymały Polskę w niewoli licząc na jej wynarodowienie. Dzień 11 listopada jest także symbolicznym nawiązaniem do czasu, w którym Józef Piłsudski, przejmując władzę wojskową i cywilną, jako Naczelnik Państwa wprowadził Naród Polski na drogę zmian i reform wiodących
do pełnej suwerenności.

Jako Polacy powinniśmy wspominać ten ważny w dziejach Polski moment odrodzenia i odbudowy kraju. Moment, który sprawił, że dzisiaj możemy cieszyć się wspólnie z osiągnięć i znaczenia Rzeczypospolitej w Europie i na świecie.

Sprawmy, by serockie świętowanie było pełne pozytywnej energii i radości z osiągnięć naszej niepodległej Ojczyzny, by było przejawem autentycznego patriotyzmu i dumy z tego, że jesteśmy Polakami.

 

"Drogi do Niepodległej" w ratuszu miejskim

Historię 95 lat naszej Niepodległej Ojczyzny tworzy wiele ważnych wydarzeń i wielkich postaci, znanych z podręczników historii. Pamiętamy tych, którzy wywalczyli wolną Polskę w 1918 roku i tych, co budowali II Rzeczypospolitą.

Od 7 do 25 listopada zapraszamy mieszkańców do obejrzenia wystawy w serockim ratuszu – ‘’Drogi Do Niepodległej’’, przygotowaną  przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wystawa ma na celu przypomnienie jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Ukazuje, w miarę możliwości, całokształt okoliczności, wydarzeń i postaci, które wpłynęły na odrodzenie się państwa polskiego w listopadzie 1918 roku oraz tych, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przyjęcia interesantów - 12 listopada

W związku z przypadającym na najbliższy poniedziałek Narodowym Świętem Niepodległości, burmistrz będzie przyjmował interesantów we wtorek 12 listopada, w godz. 11.30-13.00.

Informacja dotycząca przesunięcia obowiązku szkolnego dla dzieci z rocznika 2008

11 października Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r., zwaną ustawą sześciolatkową.

Zgodnie z nowymi przepisami:
- 1 września 2014 r. pozostaje datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków,
-  w roku szkolnym 2014/2015, od września 2014 r., do pierwszej klasy pójdą dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) oraz urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. (sześciolatki). Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę jeśli taka będzie wola ich  rodziców,
- w roku szkolnym 2015/2016, od września 2015 r., obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7 letnie, urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci roczniaka 2009 (6-latki).
W oddziałach klasowych powinni być grupowani uczniowie w zbliżonym wieku (wg roku i miesiąca urodzenia). Wprowadzono także ograniczenia liczebności uczniów w oddziale klas pierwszych, która nie powinna przekraczać 25 dzieci.

 

95. rocznica powstania Terenowych Organów Administracji Wojskowej-uroczyste obchody w Warszawie

W dniu 29.10.2013 r. w Centrum Konferencyjnym WP odbyły się uroczyste obchody 95. rocznicy powstania Terenowych Organów Administracji Wojskowej zorganizowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie oraz podległe wojskowe komendy uzupełnień.

Ustanowione Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej w dniu 5 października 2012 roku święto TOAW przypada w rocznicę wydania przez Radę Regencyjną 27.10.1918 r. Dekretu o przystąpieniu do formowania narodowej armii regularnej.
Święto było okazją do przybliżenia wszystkim uczestnikom zarówno historii, jak i teraźniejszości terenowych organów administracji wojskowej, w tym Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie oraz podległych wojskowych komend uzupełnień.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: poseł na Sejm RP Pan Dariusz Seliga, Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski, Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P-1 SG WP Pan gen. bryg. Krzysztof Domżalski, Dowódca Garnizonu Warszawa Pan gen. bryg. Wiesław Grudziński, Księdz Biskup płk Mirosław Wola – Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, Prezes Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Virtuti Militari Pan płk w st. spocz. Zygmunt Łabędzki.

Uroczystość była również sposobnością do wręczenia medali i odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP oraz Ministra Obrony Narodowej dla zasłużobnych żołnierzy oraz pracowników wojska WSzW i podległych WKU, ale także przedstawicieli administracji samorządowej.

Za zasługi położone w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności RP z okazji Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej Minister Obrony Narodowej wyróżnił medalami:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

Pan KOTOWSKI Janusz – Prezydent Ostrołęki;
Pan PORA Stanisław – Wójt Gminy Sienno;
Pan PAROL Jan – Wójt Gminy Olszanka.

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

Pani ŁUBIAN Albina - Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa;
Pan SOKOLNICKI Sylwester – Burmistrz Miasta i Gminy Serock;
Pan KAROLIK Marian – Wójt Gminy Kazanów.

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

Pani SMOLIŃSKA Elżbieta - Starosta Powiatu Pruszkowskiego;
Pan KOMOROWSKI Maurycy -  Burmistrz dzielnicy Ochota m.st. Warszawy;
Pan MADZIAR Ryszard - Burmistrz Wołomina;
Pan SABAK Waldemar – Wójt Gminy Górzno;
Pan ROZKOSZ Józef – Wójt Gminy Bielsk ;
Pan STRYKIER Krzysztof – Prezes firmy Auto-Hit
Pan Andrzej NOWAKOWSKI– Prezydent Miasta Płock.

Zwieńczeniem uroczystości był występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, który wszystkim dostarczył niezapomnianych wrażeń.

 

Żródło: (tekst i fotografie)-http://www.wszwwarszawa.wp.mil.pl/pl/52_228.html

 • -
 • -
 • -

Przyjdź po flagę narodową do ratusza

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości w serockim ratuszu, w godzinach 8:00 – 16:00, w pokoju nr 2 można odebrać flagę narodową.

Zapraszamy

Nie żyje Tadeusz Mazowiecki

Rankiem 28 października zmarł Tadeusz Mazowiecki - pierwszy premier III Rzeczypospolitej, polski polityk i publicysta, współtwórca i przewodniczący Unii Demokratycznej i Unii Wolności, Kawaler Orderu Orła Białego,  od 2010 r. doradca prezydenta RP ds. polityki krajowej i międzynarodowej.

 

 

źródło fotografii

 • -

OSTRZEŻENIE NUMER 134/II/2013 GĘSTE MGŁY

Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 20:00 dnia 25-10-2013 do godz. 08:00 dnia 26-10-2013
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.
Przebieg: W rejonie ww. województw będą formować się gęste mgły ograniczające widzialność poziomą poniżej 200 metrów, a lokalnie miejscami poniżej 100 metrów.


Skutki: utrudnienia komunikacyjne; zmniejszona widoczność obejmująca duży obszar.
Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 25-10-2013 godz. 11:20
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

 

UWAGA! SZUKAMY WŁAŚCICIELA PSA!

 • -

Przerwa w dostawie wody

W związku z trwającymi pracami związanymi z przebudową wodociągu w dniu 24 października 2013 r. w godzinach od 9.00 do 17.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Borowa Góra ul. Nasielska, Warszawska i boczne odchodzące od wyżej wymienionych oraz w miejscowości Stasi Las ul. Długa, Zacisze i boczne odchodzące od powyższych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Głośna próba syren alarmowych

W dniu 23 października 2013 r., zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych na terenie miast województwa mazowieckiego w tym miasta Serock.
Ogłoszenie próbnego alarmu  nastąpi około  godziny  10.00, a jego odwołanie około godziny 11.00 dnia 23 października 2013 r.


Prosimy o zachowanie spokoju – będzie to tylko sygnał treningowy.

Zaproszenie do dyskusji publicznej

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprasza na wyznaczoną w dniu 22  października 2013 r. na godz. 14.00 dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar D obejmującego obręby ewidencyjne: 16, 17, 18 i 19. Dyskusja zostanie przeprowadzona w sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21.
Przypominamy, że projekt planu wyłożony jest do publicznego wglądu w dniach 04.10.06.11.2013r. a uwagi w sprawie ustaleń przyjętych w projekcie planu można wnosić do dnia 29.11.2013r.
 

Święto drzewa 2013

W czwartek, 10 października 2013 roku,  już po raz 11 obchodzone było Święto Drzewa. Program Święto Drzewa bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) – ogólnoświatowej inicjatywy sadzenia drzew. Idea programu dotarła już do 35 krajów. W Polsce inicjatorem i koordynatorem akcji jest Klub Gaja.
W tym roku Gmina Serock po raz kolejny przyłączyła się do akcji. Dokładnie w dniu Święta Drzewa zostały posadzone przez przedszkolaków i uczniów sadzonki drzew zarówno liściastych jak i iglastych. Każda z placówek oświatowych z terenu gminy oraz placówka opiekuńcza TPD w Serocku otrzymała wybrane sadzonki ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, w ramach podziękowania za aktywne włączanie się w akcje, których celem jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.
Wśród posadzonych drzew znalazły się m.in. Platany klonolistne – piękne, a nie wszystkim znane drzewa, które jako jedyne z platanów wytrzymują temperatury zimowe panujące w naszym kraju. Mamy nadzieję, że posadzone dobrą ręką i  z wielkim zapałem sadzonki przyjmą się i po latach będą pamiątką obchodów Święta Drzewa w Naszej Gminie.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XIV Kongres Związku Gmin Wiejskich

W dniach 15 – 16 października 2013 roku w hotelu Narvil w Serocku odbył się XIV Kongres Związku Gmin Wiejskich. Tematem przewodnim kongresu był rozwój obszarów wiejskich po 2014 roku.
Tradycyjnie pierwszego dnia odbywały się równolegle debaty związane z bieżącymi problemami gmin, z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wdrażanymi i planowanymi ustawami oświatowymi, rozwojem inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz koncepcjami i działaniami wspierającymi finansowanie i realizację gminnych zadań.

Drugi dzień kongresu rozpoczęły prezentacje wokalne i taneczne młodzieży z sekcji artystycznych działających w Ośrodku Kultury w Serocku.

Tego dnia również kontynuowano dyskusje i prezentowano rekomendacje dotyczące  spraw, które poruszane były w dniu poprzednim. W debacie pt. „Jak finansować inwestycje na obszarach wiejskich w latach 2014 - 2020?” wzięły udział panie: Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego i Zofia Szalczyk – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pan Jacek Protasa, Prezes Zarządu Województwa RP, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wśród stanowisk promocyjnych znajdowało  się stanowisko Urzędu Miasta i Gminy Serock.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Akcje krwiodawstwa w październiku !!!

W październiku br. odbędą  się dwie mobilne akcje poboru krwi na terenie powiatu legionowskiego :
12 października w godz. 9.30-13.00 Ratusz Miejski Legionowo
15 października w godz. 9.00-13.00 Zegrze, ul. Juzistek 2
 
Zapraszamy krwiodawców!

Złoty Jubileusz w serockim ratuszu

Dla dziesięciu serockich par rok 1963 był czasem podjęcia ważnej życiowej decyzji. Powiedzenie "tak" na wspólne życie oznaczało wtedy, że  w przyszłości wspólne będą radości i razem dzielić trzeba będzie również smutki. Minęło pół wieku razem – na dobre i na złe. W 2013 roku pary te obchodzą uroczysty jubileusz złotych godów.

4 października o godzinie 14:00 w sali ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku z siedmioma jubileuszowymi parami spotkał się Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, Zastępca Burmistrza,  Józef Zając oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Serocku, Magdalena Łoniewska. Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter. Jubilatów odznaczono medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanymi postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Komorowskiego. Był szampan i okazjonalny tort oraz wiele wzruszeń. Uroczystość rozświetlił występ zespołu Incanto pod kierunkiem Mai Radomskiej z Ośrodka Kultury w Serocku.

Jubileuszowe pary to Państwo:

Janina Kędzierska – Gawlak i Andrzej Gawlak

Irena i Andrzej Kowalscy

Danuta i Zbigniew Kurpiel

Anastazja i Marian Roman

Elżbieta i Wojciech Strug

Eleonora i Stanisław Łyszkowscy

Pozostali jubilaci, którym medale wręczymy w domu to:

Teresa i Zenon Mieciek

Marija i Grigorij Sawczenko

Teresa i Józef Kędzierscy

Marianna i Bogdan Groszkowscy

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ostrzeżenie o przymrozkach

Ważność: od godz. 14:00 dnia 02-10-2013 do godz. 00:00 dnia 06-10-2013

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

Przebieg: Na terenie ww. województw prognozuje się występowanie (w dzień i w nocy) długotrwałych przygruntowych przymrozków od -4 do -1° C

Skutki: straty w rolnictwie głównie roślin czułych na zmiany temperatury; straty w sadownictwie

Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum@meteosky.eu)

Ostrzeżenie wydano: 02-10-2013 godz. 13:34

Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

Wszelkie pytania do prognostów mogą Państwo kierować na email centrum@meteosky.eu.

Informacja powtórzona ze strony:


Zespół prognostów CPM METEOSKY Sp. z o.o.
www.meteosky.eu
centrum@meteosky.eu
tel. 91 3508204, 91 3508203
fax. 91 3508266

Historycznie o Serocku

Kiedy w ubiegłym roku przygotowywaliśmy projekt „Historia miejsc i ludzi – budowa i umacnianie tożsamości lokalnej” – chcieliśmy dać mieszkańcom gminy Serock możliwość nie tylko poznania jej historii, ale również spotkania się osób, których pamięć sięga najdalej, które opowiedzieć mogą dzieje różnych miejsc w Serocku.

Pierwsze spotkanie z dr. Sławomirem Jakubczakiem (28 września 2013 r.) „Historia Serocka od średniowiecza” – w Ośrodku Kultury w Serocku zgromadziło ponad czterdzieści osób. Poruszane przez Pana doktora tematy związane z powstaniem grodu, etymologią nazwy miejscowości, roli miasta na płaszczyźnie gospodarczej, militarnej, handlowej, tematyką lokowania miasta, rozmieszczenia budynków – spotkały się z wielkim zainteresowaniem słuchaczy. Ze zdumieniem – zgromadzeni – oglądali fotografie dokumentów zawierających pierwsze wzmianki o Serocku, mapy dawnego grodu, stare zdjęcia Serocka.

Po części wykładowej wywiązała się dyskusja, podczas której doktor odpowiadał na pytania słuchaczy związane z historią i możliwością docierania do materiałów archiwalnych. Prowadzący spotkanie pomagał zidentyfikować osoby i miejsca uwiecznione na przyniesionych przez mieszkańców fotografiach. Zrodziły się nowe pomysły kontynuowania tej historycznej podróży po Serocku.

Aktywność mieszkańców gminy podczas spotkania jest wyrazem ich dbałości o historię i pamięć o miejscach, z którymi są związani oraz sygnałem, że warto podejmować inicjatywy przybliżające społeczności  dzieje ich miejscowości.

Spotkania organizowane w ramach projektu „Historia miejsc i ludzi”, to kolejne tego typu przedsięwzięcie – po wydanych publikacjach m.in. „Serock w starej fotografii”, wystawie o tym samym tytule, artykułach w Serockim Miejscowniku – publikowanym w Informatorze Gminy Serock oraz organizowanych u stóp Barbarki warsztatach rzemieślniczych.  Cieszymy się, że znajdują one tak licznych odbiorców.

Serdecznie dziękujemy za obecność i już teraz zapraszamy na kolejne spotkania.

 

Informacja o dofinansowaniu projektu:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja realizowana przez Miasto i Gminę Serock pt. „Historia miejsc i ludzi – budowa i umacnianie tożsamości lokalnej”,  której celem jest zorganizowanie cyklu 10 spotkań w rożnych częściach gminy, poruszających tematykę historii danego obszaru; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dzień Patrona Gimnazjum im. Konstantego Radziwiłła w Zegrzu

W środę 25 września społeczność szkolna Gimnazjum w Zegrzu przeżywała wyjątkową uroczystość jaką był Dzień Patrona szkoły – Konstantego Mikołaja Radziwiłła. Dzień szczególny z uwagi na fakt, iż Patron, który oddał życie za Ojczyznę w czasie II wojny światowej, został  pośmiertnie uhonorowany nadaniem stopnia majora.

Tę niezwykłą uroczystość zawdzięczamy członkom Koła nr 1 w Legionowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej I Rejonu VII Obwodu Obroża AK, którzy z sukcesem podjęli starania o pośmiertny awans dla swojego dowódcy.

W tej wzruszającej uroczystości uczestniczyła rodzina naszego Patrona: wnuk, Konstanty Radziwiłł, który miał zaszczyt odebrać z rąk płk. Dariusza Kulety – Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie akt mianowania swojego przodka na stopień majora, jego żona Joanna i syn Jan. Rodzinę Radziwiłłów reprezentowali również: Mikołaj Radziwiłł, Zofia Bocheńska i Dominik Rońda. Swoją obecnością zaszczycili nas kombatanci Armii Krajowej z VII Obwodu „Obroża”, walczący u boku Konstantego Mikołaja Radziwiłła, m.in. pani Bronisława Mazur, pan Lucjan Spletsteser i pan Stanisław Sosiński. Przybył Starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec, członek Zarządu Powiatu Legionowskiego Janusz Kubicki. Władze samorządowe gminy Serock reprezentowali: zastępca burmistrza Józef Zając oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski. Obecny był komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dypl. Ireneusz Fura, Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie Jacek Szczepański, Przewodniczący Legionowskiego Zespołu Ochrony Pamięci Wojciech Jeute, Rafał Pawlak reprezentujący panią senator RP Annę Aksamit. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu gminy Serock.

Dopełnieniem uroczystości była część artystyczna przygotowana pod kierunkiem pani Moniki Misiury. W trakcie występów wysłuchaliśmy ze wzruszeniem wierszy o Patronie szkoły, autorstwa uczennic: Katarzyny Drzewieckiej i Katarzyny Ciszkowskiej oraz pięknego solowego wykonania piosenki Anny German „Człowieczy los” przez uczennicę gimnazjum Julitę Pieńkowską.  

Inf. przyg. nauczycielka historii zegrzyńskiego gimnazjum, Agnieszka Królak

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Perła 2013" dla Stowarzyszenia Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego

Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego reprezentowane przez Anna Gajewską, Teresę Krzyczkowską i Janinę Jakubowską w XIII Edycji konkursu kulinarnego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” zdobyło „Perłę 2013” za „zupę grzybową z kluseczkami i zegrzyńskiego sandacza zapiekanego w śmietanie na warzywach z pietruszkową posypką”.

Finał XIII Edycji konkursu kulinarnego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” odbył się  w Poznaniu 22 września 2013 r. w trakcie targów „Smaki Regionów”. Spośród 60 produktów i dań nominowanych w 15 finałach regionalnych, 35 potraw zdobyło „Perły 2013”. W tym cztery tak prestiżowe nagrody przypadły dla woj. mazowieckiego. Nagrody wręczał miedzy innymi zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewicz i Minister Rolnictwa  Stanisław Kalemba. W czasie gali wręczenia „Pereł 2013” zwiedzający mogli posmakować tego, co w polskim dziedzictwie kulinarnym najlepsze – wspaniałych potraw i produktów nagrodzonych w XIII Edycji konkursu.

Organizatorem współzawodnictwa, odbywającego się pod patronatem ministra rolnictwa i marszałków województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw RP.

Inf. Teresa Krzyczkowska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Każdy z nas może zmienić los bezdomnego psa

„Ratując jednego psa nie zmienimy świata,
ale świat zmieni się dla tego jednego psa”Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś
Problem bezdomności zwierząt dotyka gminy w całej Polsce. Żadna z gmin nie ma skutecznego sposobu jego rozwiązania, bo tak naprawdę kwestia bezdomności zwierząt to problem, za który w głównej mierze odpowiedzialni są nieodpowiedzialni ludzie…
 Bezdomność zwierząt to zjawisko, które stworzyliśmy niestety MY LUDZIE – niedbając o nasze zwierzęta, nietroszcząc się o ich los, wyrzucając je gdy są chore, stare, czy chociażby za duże, albo po prostu się znudziły... Niejednokrotnie dostajemy sygnały od Państwa, że pies został wyrzucony z samochodu, przy ulicy, w lesie. To przestępstwo, dlatego pragniemy uczulić, że taka osoba może zostać ukarana, ale tylko pod warunkiem, że uda się jej to udowodnić. Dlatego tak ważne jest chociażby zapisanie numeru rejestracyjnego samochodu, z którego wyrzucane jest zwierzę.
Dopóki nie zmieni się mentalność nasza - ludzi, dopóty będziemy za problem odpowiedzialni, a gminy do których należy realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, będą, próbując rozwiązać problem wydawać ogromne pieniądze na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku.

Dajemy szansę, aby zwierzaki znalazły własny dom
Pobyt psa w schronisku to jak wszyscy wiemy - ogromny stres dla zwierzęcia, to tylko minimalne zapewnienie potrzeb bytowych – legowisko, woda i karma, natomiast brak ciepła i miłości, której tak potrzebuje ten wierny ludziom czworonożny przyjaciel…
Do tej pory przekazaliśmy do schroniska w miejscowości Chrcynno, z którym jako gmina mamy podpisaną umowę - 23 pieski. Kosztowało nas to jako gminę przeszło 50 tysięcy!!! Dużo, wydaje się, że nawet bardzo dużo, ale gdyby nie działania gminy, podejmowane wspólnie z osobami, którym nieobojętny jest los porzuconych zwierząt, polegające między innymi na szukaniu w ramach akcji „Pies czeka na człowieka” domów dla bezdomnych porzuconych zwierząt, psów, które trafiły do schroniska byłoby znacznie więcej. Znajdują się jednak wśród nas ludzie, którzy takim porzuconym bezdomnym pieskom chcą stworzyć nowy kochający dom…
Pisaliśmy już o tym wielokrotnie, ale cały czas informujemy, że osoba, która zdecyduje się na przygarnięcie bezdomnego psa i podpisze umowę adopcyjną, będzie miała zapewnione dla swojego nowego pupila bezpłatne usługi weterynaryjne, takie jak pakiet szczepień okresowych przeciw chorobom zakaźnym i wściekliźnie, trwałe oznakowanie przez wszczepienie pod skórę psa - elektronicznego mikroprocesora wraz z wprowadzeniem danych do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych a także sterylizację lub kastrację.

Pomagamy tym, którzy przygarną pieska
Dodatkowo osobie adoptującej bezdomne zwierzę gmina zapewni podanie leków i preparatów mających na celu odrobaczenie, odkleszczenie i odpchlenie zwierzęcia. W tym roku podpisaliśmy już 30 umów adopcyjnych, w zeszłym roku gdy rozpoczynaliśmy akcję „Pies czeka na człowieka” 10. To pokazuje, jak rosnącym zainteresowaniem cieszy się inicjatywa i że są wśród nas osoby, którym nieobojętny jest los porzuconych zwierząt.
Próbując ograniczyć zjawisko bezdomności zwierząt w naszej gminie podejmujemy również działania polegające na zachęcaniu właścicieli do sterylizacji i kastracji zwierząt domowych. Jest to najskuteczniejszy sposób ograniczania nadpopulacji zwierząt i bezpośrednio przekłada się na ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt.
Zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych, finansowane są właścicielom zwierząt, którzy są zameldowani w gminie. Warunkiem uzyskania dofinansowania sterylizacji lub kastracji psa jest dopełnienie obowiązku zaszczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie, trwałe oznakowanie zwierzęcia za pomocą elektronicznego mikroprocesora oraz uiszczenie opłaty od posiadania psa w wysokości 40 zł.
Ponadto zapewniamy również nieodpłatne znakowanie psów należących do mieszkańców gminy i znakowanie psów przebywających w schronisku. Znakowanie zwierząt za pomocą mikroprocesora (chipa) zwiększa szansę na odnalezienie pupila, który zaginął i jest obok sterylizacji i kastracji kolejnym skutecznym sposobem ograniczania bezdomności zwierząt.

Informujemy, ogłaszamy, szukamy
Na stronie internetowej urzędu www.serock.pl w zakładce „Pies czeka na człowieka” zamieszczamy informacje o pieskach, szukających właściciela lub osoby chętnej do adopcji, a także zdjęcia i informacje o pieskach, co do których otrzymaliśmy sygnał od właścicieli, iż się zgubiły, a także zdjęcia i informacje o psach, które trafiły do schroniska z terenu naszej gminy. Pomysł z zamieszczaniem zdjęć na stronie internetowej a także w Informatorze Gminy Serock, zwiększa szanse zarówno na znalezienie domów przez porzucone pieski, ale również stwarza szansę na odnalezienie zabłąkanych zwierząt przez właścicieli.

W październiku obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Pomyśleliśmy, że kolejną formą pomocy, jakiej możemy udzielić bezdomnym zwierzętom jest zbiórka karmy oraz czystych kocy i ręczników. Osoby, które zechcą wspomóc nas w tej akcji zapraszamy do przynoszenia do 15 października 2013 roku suchej karmy oraz karmy w puszkach i makaronu błyskawicznego do zalewania wrzątkiem, a także czystych kocy i ręczników do pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. Wszystko zostanie przekazane zwierzętom przebywającym w schronisku w Chrcynnie.

Wszelkich szczegółów na temat Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock dowiedzą się Państwo w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel: 22 782-88-39 oraz 22 782-88-40.

Zapraszamy na spotkanie o Annie German

 • -

Historia Serocka od średniowiecza - zapraszamy na spotkanie ze Sławomirem Jakubczakiem.

OPIS PROJEKTU

Wystawa „Serock w starej fotografii”, publikacja dr. Sławomira Jakubczaka „Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii”, cykle „Miejscowników” w Informatorze Gminy Serock, czy „To Barbarki robota” – warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu – to tylko niektóre z przedsięwzięć, którymi staraliśmy się przenieść mieszkańców w dawne czasy, przybliżyć historię gminy Serock.
Od września tego roku ruszamy z nowa inicjatywą. „Historia miejsc i ludzi – budowa i umacnianie tożsamości lokalnej”, to cykl 10 spotkań, poruszających tematykę historii danego obszaru, które odbywać się będą w różnych częściach gminy.

CZAS TRWANIA
Wykłady zaplanowane są w terminie od września 2013 r. do czerwca 2014 r. z częstotliwością raz w miesiącu.

MIEJSCA SPOTKAŃ:
Pierwsze spotkanie odbędzie się 28.09.2013 r. o godz. 15.00 w Ośrodku Kultury w Serocku.
O terminach i miejscu kolejnych – informować będziemy w kolejnych numerach Informatora Gminy Serock, na plakatach oraz na stronie www.miasto.serock.pl.
Zaplanowano spotkania w następujących miejscowościach: Wierzbica, Zegrze, Jadwisin, Gąsiorowo, Wola Kiełpińska, Dębe, Stanisławowo i trzykrotnie Serock (omówienie 3 epok w historii miasta).

WYKŁADOWCA:
Spotkania prowadzone będą przez pana Sławomira Jakubczaka – doktora historii – regionalistę, autora wielu publikacji nt. historii Serocka i ludzi związanych z gminą.

DO KOGO KIERUJEMY ZAPROSZENIE
Do wszystkich osób, ciekawych jak wyglądały ich miejscowości, w których mieszkają, do osób chcących podzielić się swoimi wspomnieniami, pamiątkami, zweryfikować swoją wiedzę, poznać ciekawostki dotyczące ich miejsc i przodków. Chcielibyśmy ocalić od zapomnienia wiedzę, którą posiadają nasze babcie, nasi dziadkowie – zaproście ich w naszym imieniu.

ZAPISY, KOSZTY UCZESTNICTWA
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszych zapisów. Podczas spotkania dostępne będą napoje i ciastka. Zachęcamy, by wziąć ze sobą stare fotografie, pamiątki, by pokazać je innym, by z wykładowcą spróbować rozszyfrować miejsca trudne do scharakteryzowania.

WYSTAWA
Podsumowaniem projektu będzie fotograficzna wystawa outdoorowa dokumentów, zdjęć i pamiątek prezentowanych przez uczestników spotkań. Wszystkie przyniesione materiały zostaną zwrócone właścicielom.

Pytania związane z wykładami, prosimy kierować na adres: promocja@serock.pl,
tel. 22 782 62 81.

 

 • -

VI WRZEŚNIOWY RAJD PAMIĘCI Z MOTYWEM PRZEWODNIM 50 LAT JEZIORA ZEGRZYŃSKIEGO

KOMUNIKAT KOŃCOWY

VI  RAJD WRZEŚNIOWY Z MOTYWEM PRZEWODNIM

 50 LAT JEZIORA ZEGRZYŃSKIEGO

 

W sobotę 14 września 2013 r. odbył się pieszy VI Wrześniowy Rajd Pamięci. Na starcie zjawiła się rekordowa liczba uczestników, w zeszłym roku uczestników było ponad 90 osób w tym roku ta liczba wzrosła do blisko 140.

Trasę z Gąsiorowa do Serocka brzegiem Narwi oraz Jeziora Zegrzyńskiego pokonało 40 drużyn we ,,współzawodnictwie” oraz 18 osób w ,,swobodnym przemarszu”. Na trasie były 2 punkty kontrolne przy których drużyny odpowiadały na zadane pytania poświęcone w tym roku historii Serocka oraz 50-leciu Jeziora Zegrzyńskiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty piechura, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach „współzawodnictwa”, puchary i nagrody rzeczowe.

Strudzonych uczestników pokrzepiły na mecie słodycze, gorąca herbata z sokiem malinowym, kawa oraz pyszna kiełbaska z ogniska. 

 

Wyniki poszczególnych kategorii

WSPÓŁZAWODNICTWO

 1. SŁUŻBY MUNDUROWE             

I miejsce drużyna„Spadochron”

(w składzie: Piotr Tkaczyk (kapitan) Przemek Michalik, Krzysztof Godlewski)

II miejsce  „Grom”

(w składzie:Tomasz Paszkiet (kapitan), Jarosław Grotek, Leszek Gąsiorek)

III miejsce  „ZIP Squad”

(w składzie:Ewelina Mękarska (kapitan) Krzysztof Malinowski, Cezary Tudek)

 

(łącznie wzięły udział 3 drużyny)

 

 

 1. OPEN

I miejsce „ Szczupaki z Atlantydy”

(w składzie:Małgorzata Gotowiec (kapitan) Kuba Król, Alek Nesteruk)

II miejsce„LAB”

(w składzie:Adam Prorok (kapitan), Beata Bobrowska- Prorok, Liwia Prorok)

III miejsce  „Klub Aktywnego Seniora”

(w składzie: Zdzisław Hirsz (kapitan) Janusz Marcinkiewicz, Zofia Kędzielewska)

 

(łącznie wzięły udział 3 drużyny)

                                              

 1. SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce SP Wola kiełpińska drużyna  „Dreptaki”

(w składzie:Kacper Więcki (kapitan) Ola Trejber, Klaudia Zakolska)

II miejsce SP Wola Kiełpińska drużyna  „Wędrownicy”

(w składzie:Luiza Srebnik (kapitan), Julita Dąbrowska, Ola Humięcka)

III miejsce SP Wola Kiełpińska drużyna„Sokoły”

(w składzie:Przemek Szczęsny (kapitan), Krystian Siebierski, Paweł Malinowski)

                                  

(łącznie wzięło udział 11 drużyn)

 

 1. SZKOŁY (GIMN. + PZSP)

I miejsce Gimnazjum Serock drużyna nr 16

(w składzie: Emilia Kamola (kapitan) Adrianna Socha, Karolina Gorzka)

II miejsce Gimnazjum Serock drużyna nr 3

(w składzie:Hubert Prusinowski (kapitan) Kamil Sukiennik, Łukasz Zawadzki)

III miejsce Gimnazjum  Zegrze drużyna  „Truskawki”

(w składzie: Wiktor Olszewski (kapitan) Marcel Misiura, Przemek Dominik)

 

(łącznie wzięły udział 23 drużyny)   

 

W kategorii SWOBODNY PRZEMARSZ wzięło udział 18 osób.Czas przejścia wynosił wyniósł średnio 2h.

 

Gratulujemy i dziękujemy za tak liczny udział i zapraszamy już za rok.

                                                                                             

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dożynkowo w Woli Kiełpińskiej

W zalanej wrześniowym słońcem Woli Kiełpińskiej, w niedzielę 8 września, odbyło się doroczne Święto Darów Ziemi. Rozpoczęła je uroczysta Msza św. celebrowana przez ks. Tadeusza Wołowca proboszcza parafii w Woli Kiełpińskiej. Tradycyjnie była to Msza dziękczynna za Dary Ziemi, które dzięki trudowi rolników, sadowników, leśników, myśliwych, rybaków, gospodyń i gospodarzy wydała z pomocą Niebios łaskawa Natura. Jak zwykle centralne miejsce w kościele zajęły przygotowane przez wszystkie sołectwa kosze owoców, warzyw, grzybów, przetworów, wieńce wyplecione ze zbóż i kwiatów, bochny chleba. Po mszy, przeniesione w barwnym korowodzie prowadzonym przez gościnnie występującą Młodzieżową Orkiestrę Dętą  OSP Bogate oraz strażaków z gminnych OSP, stanęły pod sceną dożynkowych wydarzeń, stanowiąc jej niewątpliwą ozdobę. Spośród wszystkich wieńców i koszy publiczność wybrała te, które budziły największy podziw.

Na scenie, jak zwykle pojawili się znamienici goście (Poseł na Sejm Zenon Durka, Radosław Rybicki dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Jan Grabiec starosta legionowski,  mer Ignaliny Bronis Rope, ks. Tadeusz Wołowiec, proboszcza parafii w Woli Kiełpińskiej), którzy towarzyszyli burmistrzowi Sylwestrowi Sokolnickiemu i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Serocku Arturowi Borkowskiemu w dzieleniu tradycyjnego dożynkowego bochna. Obecni na święcie byli również:, Radni Powiatu Legionowskiego, Radni  Rady Miejskiej w Serocku, sołtysi, delegacja z litewskiej Ignaliny, przedstawiciele sąsiednich gmin, wojska, policji, straży pożarnej, instytucji współpracujących z Urzędem Miasta i Gminy w Serocku.

Już na wstępie zabawy, za sprawą Nikosa Rusketosa i zespołu Orfeusz, greckie rytmy porwały do tańca publiczność i wprawiły ją w świetny nastrój. Na ludowo  zauroczyli gości: Ludowy Zespół Artystyczny Serock oraz ludowy Zespół Muzyczny z Ignaliny. Zaskoczeniem, aczkolwiek spodziewanym, był świetny występ mieszkańców Nowej Wsi, którym owi mieszkańcy zdobyli poprzedniego dnia I miejsce, w kategorii występów scenicznych, na Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw w Skrzeszewie.

W trakcie festynu odbyły się również zawody sportowe w rzucie kaloszem do celu, biegi przez płotki z jajkiem i kanciastą piłką oraz przeciąganie ciągnika przez  „trojki” sołeckich siłaczy. Reprezentanci sołectw napocili się bardzo nie tylko z racji panującego upału i gorącej, festynowej atmosfery. Oprócz siły musieli wykazać się sprytem, mieć dobrego cela i duże poczucie humoru.

Piękna pogoda, bogaty program festynu przyciągnęły mieszkańców gminy Serock i licznych gości. Mnóstwo kolorowych kramów z różnościami, namioty promocyjne sołectw, gminnych stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, placówki KRUS-u w Nowym Dworze Mazowieckim, MODR- u w Warszawie, IHiAR-u i Stowarzyszenia Polskiego Ziemniaka z Jadwisina, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, Koła Pszczelarzy z Legionowa, Środowiskowego Domu Samopomocy TPD w Serocku i innych kusiły pomysłowymi dekoracjami, smakołykami i gadżetami.

Muzyka i słońce towarzyszyły zabawie w Woli Kiełpińskiej do samego końca.

Podczas Święta Darów Ziemi 2013 wręczone zostały nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursach, których organizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

W konkursie „Moja posesja – moja pasja” nagrody odebrali:
- laureatka I miejsca w kategorii „Posesja” – Pani Joanna Zając z Serocka,
- laureat II miejsca – Pan Bogdan Błoński z Serocka
- laureatka III miejsca - Pani Teresa Sawicka z Nowej Wsi
- wyróżnieni: Anna Ostaszewska z Ludwinowa Zegrzyńskiego, Anna Brandebura z Borowej Góry oraz Barbara Wiśniewska z Serocka.

W konkursie „Mój balkon – moja pasja” nagrody odebrali:
- laureat I miejsca – Pan Mateusz Wyszyński z Serocka
- syn laureatki II miejsca – Pani Elżbiety Bilińskiej z Ludwinowa Zegrzyńskiego.

Nagrody odebrali również laureaci konkursów przeprowadzonych i rozstrzygniętych podczas trwania Święta Darów Ziemi 2013 – Konkursu na „Najpiękniejsze Dary Ziemi 2013” oraz konkursu ”Najsprawniejsze Sołectwo w gminie Serock”.

W konkursie „Najpiękniejsze Dary Ziemi”, przeprowadzonym w dwóch kategoriach statuetki i nagrody odebrali:

w kategorii „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”:
I miejsce – Sołectwo Cupel,
II miejsce – Sołectwo Stanisławowo,
III miejsce – Sołectwo – Ludwinowi Dębskie.
w kategorii „Najpiękniejszy Kosz Dożynkowy:
I miejsce – Sołectwo – Borowa Góra,
II miejsce – Bogusława i Mieszko Żaczkiewicz – Mieszkańcy Kani Polskiej,
III miejsce – Sołectwo Guty.

W konkursie sprawnościowym „Najsprawniejsze Sołectwo w gminie Serock” puchary oraz nagrody ufundowane przez Ośrodek Narvil z Serocka oraz Alior Bank zdobyli:
I miejsce – Sołectwo Stanisławowo,
II miejsce – Sołectwo Guty,
III miejsce – Sołectwo Dębinki

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursach, zapraszamy do kolejnych, a laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nowa Wieś najlepsza na scenie

W sobotę 7 września w Skrzeszewie (gm. Wieliszew) odbył się Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. Organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” festiwal gromadzi co roku 7 sołectw reprezentujących gminy wchodzące w skład Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Sołectwa rywalizują ze sobą w trzech kategoriach: prezentacja stoiska, smaki, kuchnia regionalna i występ sceniczny. Dodatkową nagrodą jest nagroda publiczności. Sołectwo, które decyzją kapituły zwycięży w danym roku, będzie organizatorem kolejnego festiwalu.


W tym roku gminę Serock reprezentowało sołectwo Nowa Wieś. Przygotowania do festiwalu trwały tam już od kilku tygodni, zaangażowali się w nie: sołtys z rodziną, członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi, mieszkańcy i sympatycy sołectwa.
Efektowne stoisko wzbudzało zachwyt zgromadzonych gości i innych wystawców. Barwne, zaaranżowane na starowiejskie kramy, namiot pełen pysznych potraw, prac i osiągnięć mieszkańców Nowej Wsi, ludzi z otwartymi sercami i rękami. Pan Tadeusz Morawski – światowej sławy mistrz palindromów opowiadał o swojej pasji, zainteresowanym darował książki. Pani Katarzyna Czubryt – prezentowała swoje koronkowe prace. Pani Bogusława Żaczkiewicz (której koncepcją było to cudne stoisko) z synem Mieszkiem udekorowali kramy swoimi pracami z gliny. Przed namiotem ogródek z prawdziwymi warzywami, zjawiskowe kukły, w zagrodzie króliki, a w budzie pieski. I przed wejsciem do namiotu tłoczno, że ciężko się przedrzeć, by spróbować bigosu, zup, ciast, kremów, wędlin, kiełbas, czy nalewek.


W tym samym czasie na scenie trwały prezentacje – piosenki, tańce, skecze.
Jednym z punktów programu było również wręczenie nagród zwycięzcom plebiscytu Gazety Powiatowej na najlepszego sołtysa. W gminie Serock został nim Pan Krzysztof Zakolski z Cupla, drugie miejsce zajęła Maria Chmielewska z Wierzbicy. W kategorii „Sołectwo do 500 mieszkańców” główną nagrodę zdobył również Krzysztof Zakolski z Cupla. Również Pani Ewa z Jadwisina odebrała nagrodę – rower za najciekawsze uzasadnienie głosowania na sołtysa.
Festiwal zakończyło wręczenie nagród zwycięzcom w poszczególnych kategoriach. Nowa Wieś otrzymała główną nagrodę 3000 zł w kategorii występ sceniczny – za zabawny skecz o złotej rybce, która spełnia marzenia nowowiejskiego sołtysa.


Współorganizatorem festiwalu w przyszłym roku będzie gmina Radzymin, gdyż to sołectwo z tej gminy (Wolica) zajęło pierwsze miejsce w Skrzeszewie, po podliczeniu punktów ze wszystkich kategorii.


W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego dziękujemy wszystkim mieszkańcom i sympatykom Nowej Wsi, którzy włożyli ogromną pracę w przygotowanie stoiska, dekoracji i prezentacji scenicznej.  

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pogoda w Serocku, Serock w „pogodzie” na TVP 1.

5 września na antenie TVP INFO i TVP 1 między godzinami 6.00 – 10.35 zagości Serock. Podczas ‘wejść‘ pogody, w tle  pojawią się kadry z Serocka. Opowiemy m.in. o Serocku, przedsięwzięciach kulturalno – rekreacyjnych, walorach sportowo – rekreacyjnych, aktywności fizycznej.  


Godziny wywiadów:
6.35 ; 7.34; 9.11; 10.08, w międzyczasie kadry z plaży.
Zapraszamy przed telewizory :)

 

Z Dębego do Legionowa jednym autobusem

Urząd Miasta i Gminy w Serocku uprzejmie informuje, że od dnia 3 września 2013 roku do dnia 16 września 2013 roku nastąpi zmiana przewoźnika na linii Dębe, Jachranka, Zegrze.

Jednocześnie informujemy, że powyższa  linia zostanie przedłużona przez podany okres czasu do stacji PKP w Legionowie.

Przewozy będą realizowane według nowego rozkładu jazdy.

Szczegóły poniżej:

- odjazd z Dębego: 6.20, 7.00, 7.50, 8.50, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40

- odjazd ze stacji PKP Legionowo: 7.00, 7.50, 8.30, 9.30, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014

Co nowego w oświacie od 1 września 2013r.

W roku szkolnym 2013/2014 planowana liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock jest większa o 26 osób w stosunku do roku ubiegłego i wynosi  1423, natomiast planowana liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wynosi  471.

Od września 2013r. rodzice będą mniej płacić za pobyt dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonym przez gminę.  

Za pięć godzin pobytu dziecka w przedszkolu rodzice nic nie płacą (pobyt w całości finansowany przez gminę), natomiast za każdą kolejną godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola rodzice będą płacić 1zł. 

Od września gmina Serock zwiększa liczbę miejsc przedszkolnych o dodatkowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zegrzu. Według dotychczasowych szacunków liczba miejsc przedszkolnych w placówkach prowadzonych przez gminę Serock pozwalała na duże zaspokojenie potrzeb w  zakresie miejsc przedszkolnych.

W wakacje trwały przygotowania do przyjęcia dzieci przedszkolnych w szkole w Zegrzu.

Wymalowano salę usytuowaną w ciągu klas I-III szkoły podstawowej, położono nowe wykładziny i wstawiono kolorowe szafki dla przedszkolaków i mebelki. Pod potrzeby najmłodszych przygotowano także szatnię. Bibliotekę szkolną zlokalizowano naprzeciwko świetlicy szkolnej, co powinno sprzyjać korzystaniu z oferty biblioteki w czasie pobytu w szkole poza lekcjami.

W roku szkolnym 2013/2014 w klasach I-III szkół podstawowych będzie realizowany projekt wspierający rozwój uczniów pt. „Szkoła na 6” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W szkołach będą prowadzone następujące rodzaje zajęć:

- zajęcia logopedyczne,

- gimnastyka korekcyjna,

- zajęcia dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo.  

Zajęciami zostanie objętych 349 uczniów w czterech szkołach podstawowych. Zajęcia odbywać się będą w grupach liczących od 3 do 8 uczniów w zależności od specyfiki zajęć.  Do prowadzenia zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt sportowo – rekreacyjny. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 177.152,00zł, z czego 52.352,00zł stanowią środki na zakup wyposażenia.

Zasady rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Szkoła na 6” będą dostępne od września na stronie internetowej gminy oraz w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.    

Od września zmieni się także firma przygotowująca posiłki dla przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku.  W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została wyłoniona następująca firma do prowadzenia żywienia:

 INVESTO Kamil Stopikowski, ul. Piastowska 32, 82-500 Kwidzyn.

Gmina Serock zapewnia bezpłatny transport oraz opiekę w autobusie uczniom uprawnionym do dowożenia, z uwagi na odległość od szkoły / przedszkola.

W wakacje zostały także wyłonione firmy przewozowe do dowożenia uczniów do szkół.

W roku szkolnym 2013/2014 uczniów do poszczególnych szkół dowozić będą:

- szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole w Serocku, firma Przewóz Osób Krzysztof Kmoch,

07-203 Somianka, Jackowo Górne 17,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, dwie trasy dowożenia – Firma  „SANIMAX – Transport s.c.”  Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/286,

- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie, Zespół Szkół w Zegrzu – Firma „SANIMAX – Transport s.c.” Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/286,  

-  Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - Firma TRANS-TOM Tomasz Zieliński, 05-126 Nieporęt, ul. Dworcowa 4.

Harmonogramy jazdy autobusów zostaną podane uczniom i rodzicom w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W wakacje wykonano szereg prac przygotowujących budynki i pomieszczenia do jak najlepszego przyjęcia dzieci oraz uczniów do przedszkoli i szkół. 

Największymi inwestycjami realizowanymi w wakacje były remonty dachów, w tym: kompleksowa wymiana dachu na budynku Samorządowego Przedszkola w Zegrzu wraz obróbkami blacharskimi, wybudowaniem kominów, zamontowaniem rynien, wykonaniem instalacji odgromowej, oraz wymiana części pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Zegrzu, wraz z  dociepleniem stropodachu, wymianą rynien spustowych oraz wykonaniem instalacji odgromowej w tej części  dachu.      

Aktualnie, oprócz tego, że dachy dają poczucie bezpieczeństwa, to budynek przedszkola wspaniale się prezentuje wraz z odświeżoną elewacją.

W innych placówkach oświatowych wykonywano drobniejsze prace remontowe i naprawcze polegające na:

- remoncie podłogi w sali gimnastycznej w ZSP w Woli Kiełpińskiej,

- modernizacji placu rekreacyjnego przy przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,

- cyklinowanie podłóg i malowanie sal w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum w Serocku.

                                                                                                                                             Alicja Melion
dyrektor ZOSiP

Zapal znicz pod tablicą pamiątkową

Dla uczczenia rocznic sierpniowych i wrześniowych, w najbliższą sobotę - 31 sierpnia i niedzielę - 1 września, zapraszamy do zapalania zniczy pod płytą pamiątkową na ścianie serockiego ratusza.

Znicze będą dostępne bezpłatnie.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Rozpoczęcie roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
2.09.2013 r. o godz. 9.00

Dowóz uczniów wykonywać będzie Firma:     
TRANS – TOM Tomasz Zieliński
05-126 Nieporęt, ul. Dworcowa 4.


Opiekę nad uczniami sprawować będzie Pani Grażyna Jagielska.

2 września 2013 r. autobus szkolny będzie kursował następująco:
Gąsiorowo – 740
Wierzbica – 750
Serock – Rynek – 800
Jadwisin – 810
Borowa Góra – 815
Izbica - 820
Jachranka – 825
Guty - 830
Bolesławowo - 835
Ludwinowo Dębskie – 840
Odwóz uczniów po zakończeniu zajęć w dniu 2.09.2013 r. w szkole.

Rocznicowy sierpień, rocznicowy wrzesień

Cud nad Wisłą w 1920 roku, potem wybuch II wojny światowej w 1939, Powstanie Warszawskie w 1944 i Porozumienie Sierpniowe w 1980 – to niezwykle ważne wydarzenia w najnowszej historii Polski.
1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. Ostrzał Westerplatte, ataki z morza, ziemi i powietrza zmieniły oblicze powakacyjnego września. Potem atak ZSRR i sześć lat trudnej, bezlitosnej wojny, która w efekcie przyniosła śmierć ponad 78 milionom ludzi na całym świecie. Wojny, podczas której jednak nie gasła nadzieja, że Polska stanie się suwerenna. To tęsknota za wolnością dała początek państwu podziemnemu, to marzenia o wolności inicjowały ruchy oporu i zrywy powstańcze.
Zdawać się mogło że marzenia o niepodległej Polsce ziszczą się w 1945 roku, wraz z podpisaniem dokumentów o końcu wojny. Nie potrzeba było jednak wiele czasu, żeby przekonać się, że ówczesnym sprzymierzeńcom nie na rękę była wolność Polski. Walka w rzeczywistości trwała nadal – tyle, że hitlerowskiego wroga zastąpiła Armia Czerwona.
Rozpoczął się kolejny rozdział niewoli spowity strachem i niepewnością. Cenzura, podsłuchy, prześladowania, manipulacja, deptanie wartości, tak wyglądała polska codzienność pod czerwonym płaszczem. I mogłaby wyglądać jeszcze długo, gdyby nie ludzie, którzy wierzyli, że Polska wolna, to nie tylko cne marzenia, lecz rzeczywistość, która może się spełnić poprzez stawienie czoła systemowi komunistycznemu. Stąd już niedługa droga do sierpnia 80. – masowych strajków i wystąpień protestacyjnych, które dały początek Solidarności, a potem trwałym przemianom społeczno – ustrojowym w PRL.
31 sierpnia 1980 r. rząd zawarł tzw. porozumienia sierpniowe, akceptując 21 istotnych dla obywateli ówczesnej Polski postulatów, które niezaprzeczalnie wpłynęły na kształt poźniejszej demokracji.

 

 • -

Festyn w Zegrzu - rozśpiewany, roztańczony

14 sierpnia, jak co roku z okazji święta Wojska Polskiego, w Zegrzu odbył się festyn.

Zapraszamy do przeczytania relacji TUTAJ.

 

XII MotoCud dla pamięci

To był cud
15 sierpnia 1920 roku, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, prysły marzenia bolszewickich przywódców o „czerwonych sztandarach powiewających nad Atlantykiem”.
Ówczesne działania wojenne na linii frontu pod Radzyminem stanowiły ostatnią szansę utrzymania niedawno odzyskanej przez Polskę niepodległości. Przeciwnik nie spodziewał się, że zmęczone kilkudniowym odwrotem oddziały polskie (broniące stolicy) będą stawiać poważny opór. Jednak na przedpolach Warszawy-pod Radzyminem, który stał się symbolem dramatycznych wydarzeń Bitwy Warszawskiej 1920 roku – spotkał bolszewików wielki zawód. Tego dnia ponieśli ostateczną klęskę.
Bitwa Warszawska 1920 roku zadecydowała o niepodległości Polski i przyszłości całej Europy. Nieprzypadkowo ówczesny szef brytyjskiej misji dyplomatycznej w Polsce, lord D`Abernon, nazwał ją „osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”. W powszechnej świadomości historycznej Polaków ta dramatyczna bitwa z wojskami sowieckimi o Radzymin i Warszawę zapisała się jako „Cud nad Wisłą”.

Motocykliści pamiętają
Obchody rocznicowe tej jednej z najbardziej spektakularnych bitew w dziejach oręża polskiego, porównywanej ze zwycięstwem pod Grunwaldem oraz Wiedniem, na trwałe wpisały się do  narodowej tradycji.
Znaczący wkład w kultywowanie pamięci o „Cudzie nad Wisłą” mają motocykliści, którzy uczestnicząc w corocznym zlocie motocyklowym, śladami wydarzeń  wojny w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 roku, oddają hołd jej bohaterom.
Około 1000 maszyn, z motocyklem  powiewającym serocką flagą prowadzonym przez zmotoryzowanego sołtysa Skubianki (Marka Bilińskiego), wjechało z rykiem silników i klaksonów na serocki rynek. Tu właśnie komandor rajdu wraz burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim złożyli okolicznościową wiązankę pod tablicą pamiątkową na ścianie ratusza. Wielka liczba przeróżnych, często „niekonwencjonalnie” wyglądających motocykli i motocyklistów robiła ogromne wrażenie. Przez kilkadziesiąt minut mogliśmy podziwiać nie tylko wspaniałe maszyny, motorowe gadżety  i oryginalne stroje ale również zastanowić się nad siłą pasji łączącej wszystkich  motocyklistów i siłą rocznicy, która stała się przyczyną i celem zlotu jednocześnie.
W rajdzie udział wzięło również wielu mieszkańców - motocyklistów - z naszej gminy, serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy za rok.

Ref. Komunikacji Społecznej

zapraszamy do GALERII

Zapraszamy na spacery ścieżką dydaktyczną do Jadwisina

Długość odnowionego odcinka ścieżki wynosi ok. 2,5 km i rozpoczyna się na końcu ulicy Rybaki, gdzie znajduje się witacz i tablica z przebiegiem ścieżki oraz regulaminem zachowania się na ścieżce. Trasa biegnie wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego, obok rezerwatu Jadwisin i kończy się w Rezerwacie Wąwóz Szaniawskiego. Trasę ścieżki możemy pokonać pieszo lub rowerem.
Na trasie ścieżki znajdują się tablice dydaktyczne, elementy małej infrastruktury – ławki, kosze, a także miejsce piknikowe wyposażone w ławki, stoliki z zadaszonymi wiatami. Z myślą o najmłodszych zostały postawione w miejscu piknikowym dwie gry terenowe, które uatrakcyjnią pobyt na ścieżce i poprzez zabawę wzbogacą wiedzę o faunie i florze. Cennych informacji dostarczą tablice dydaktyczne, które tematyką nawiązują do walorów przyrodniczych znajdujących się na trasie ścieżki, do Jeziora Zegrzyńskiego, Rezerwatu Jadwisin i Rezerwatu Wąwóz Szaniawskiego, a także do flory i fauny występującej na tym terenie. Możemy poznać między innymi mieszkańców zbiorników wodnych, roślinność wodną, gatunki drzew, cele i formy ochrony przyrody.
Zapraszamy.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Uroczystość z okazji 60-lecia KS "Sokół" Serock

Ogromne wzruszenie towarzyszyło tym, którzy 10 sierpnia spotkali się w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury z okazji 60-lecia działalności sportowej w gminie Serock pod egidą Klubu Sportowego „Sokół” Serock. Na zaproszenie Prezesa Klubu Sportowego „Sokół” Serock Artura Borkowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego w uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządu powiatowego ze Starostą Powiatu Legionowskiego Janem Grabcem na czele, Piotr Murdzia – Kierownik Wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego, Jacek Sowa – Rzecznik Prasowy Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, przedstawiciele gminy Pruszcz i pochodzącego z niej zespołu „Pomorzanin Serock” (z którym piłkarze „Sokoła” Serock w dniu następnym rozegrali towarzyski mecz), radni Rady Miejskiej w Serocku, były i obecny dyrektorzy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku, inicjatorzy i założyciele klubu, byli i obecni członkowie klubu, trenerzy, opiekunowie, pasjonaci sportu.

Historię tworzą ludzie
O tym, towarzyszącym obecnym, wzruszeniu mówił burmistrz Sylwester Sokolnicki, kiedy przywołał wydarzenia sprzed 60. lat., które – pewnie niespodziewanie – dały początek dzisiejszemu klubowi. Na początku lat 50., w mieście, które z trudem podnosiło się ze zgliszczy wojennych, które powstawało z gruzów wojny dzięki solidarności i zaangażowaniu mieszkańców, znaleźli się pasjonaci sportu, którzy gdzieś tam na zbudowanym własnymi siłami boisku amatorsko kopali piłkę. A potem z kolejnymi latami – rosła ich pasja, rozwijały się umiejętności, wzrastały pragnienia o „czymś poważniejszym”, które pozwoliły powołać oficjalnie klub, zbudować odpowiednie boisko i zaplecze sportowe. W odpowiedzi na zainteresowanie mieszkańców powstawały kolejne sekcje sportowe, pojawiały się pierwsze sukcesy, klubowicze zaczęli stanowić wielką rodzinę, która swój wolny czas poświęcała na treningi.

Jubileusz stał się okazją, do nadania klubowi sztandaru. To ważne wydarzenie w historii serockiego sportu, co podkreślił prezes „Sokoła” Artur Borkowski - sztandar jednoczy, identyfikuje, nadaje odpowiednią rangę.


Bez wątpienia ówcześni członkowie klubu – nie mieli takich możliwości  do rozwoju swojej pasji, jakie mają obecni uczestnicy sekcji sportowych – o czym wspomniał w bardzo wzruszającej wypowiedzi Benedykt Jarosiński – współzałożyciel i jednocześnie najstarszy klubowicz „Sokoła”. Liczyła się jednak pasja, chęć działania, coś, co pozwoliło choć na chwilę oderwać myśli od trudnych doświadczeń i połączyć ludzi, którzy pragnęli mieć jakiś cel. Historię „Sokoła” zaprezentował Mariusz Rosiński – były i obecny trener drużyn piłkarskich (wybranych roczników).

Nie tylko na boiskach
To właśnie ci Ludzie są żywą historią nie tylko serockiego sportu, ale w ogóle serockiej rzeczywistości. Za zaangażowanie, odnoszone sukcesy, za pracę na rzecz aktywizacji serockiego społeczeństwa liczna grupa obecnych została uhonorowana odznaczeniami. Nie sposób przy tej okazji nie wymienić pana Antoniego Wieczorka, który jest głównym autorem monografii o KS „Sokół” Serock. Bo „Sokół” to także pasjonaci, społecznicy, którzy swój czas poświęcają bezinteresownie rozwojowi klubu, to także kibice, którzy wiernie wspierają swoich kolegów (nie zabrakło ich także na rozegranym tego samego dnia pierwszym i zwycięskim – meczu grupy 1 Ligi Okręgowej w rundzie jesiennej sezonu 2013/2014 z Gromem Lipowo).
Gratulacje i życzenia na ręce prezesa klubu złożyli również Jan Grabiec – starosta legionowski, który przekazał „Sokołowi” symboliczną piłkę z podpisami samorządowców oraz Mirosław Kopka – prezes Ludowego Klubu Sportowego Pomorzanin Serock.
Uroczystość zakończyła się słodkim akcentem – tortem, przy którym sportowcy dzielili się swoimi wspomnieniami, doświadczeniami, wizjami na przyszłość.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na uroczystość, wszystkim tym, których nazwiska pojawiły się na kartach historii Klubu Sportowego „Sokół” Serock, dla których temat aktywności fizycznej jest ważny. W planach jest jeszcze wiele inicjatyw i inwestycji podwyższających poziom zaplecza sportowego, tymczasem zachęcamy do czynnego udziału w sekcjach sportowych, zajęciach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz do gorącego dopingowania naszym serockim sportowcom.

Odznaczenia

Odznaki za zasługi dla sportu z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki:

brązowa: Antoni Wieczorek
brązowa: Sylwester Sokolnicki

Odznaka honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej:

złota: Benedykt Jarosiński
brązowa: Artur Borkowski

Wyróżnienie Prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów:

Cezariusz Kuciński


Honorowa Odznaka Polskiego Związku Szachowego:
srebrna: Stefan Parzuch

Odznaki za Zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego:

złota: Barbara Klik
srebrna: Zbigniew Chodkowski
srebrna: Marian Janiszewski

Odznaki Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej:

złota: Włodzimierz Szymański
złota: Józef Zając
złota: Rajmund Orłowski
złota: Zdzisław Lidzki
srebrna: Piotr Kowalczyk
srebrna: Jerzy Cybulski
srebrna: Grzegorz Łosiewicz
srebrna: Andrzej Deptuła
srebrna: Andrzej Stępkowski

Wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

Maciej Pieńkosz
Arkadiusz Krawczyk
Mirosław Karpiński
Bogumił Pakieła
Krzysztof Józwik
Bartosz Szydłowski
Konrad Wrzesiński
Tadeusz Olbryś
Robert Dłużniewski
Norbert Smyk
Michał Krasnowski
Paweł Żurawski
Cezariusz Wrona
Dariusz Śledziewski
Mariusz Śledziewski
Krzysztof Humięcki
Dariusz Łosiewicz
Andrzej Czestkowski
Janusz Czestkowski
Witold Goluba
Mariusz Rosiński
Ryszard Świątecki
Arkadiusz Siemiński
Stanisław Hermanowicz
Remigiusz Sperczyński

Wyróżnienia Zarządu KS „Sokół” Serock:

Sylwester Sokolnicki
Jan Grabiec
Zygmunt Kojro
Witold Leszczyński
Marek Łazowski
Krzysztof Łysek
Grzegorz Mościcki
Janusz Pawlak
Mariusz Bocheński
Tomasz Jaczyński
Czesław Kaznowski
Andrzej Kielek
Mirosław Kornacki
Adrian Koza
Tomasz Luks
Marta Merda
Krzysztof Mikosza
Krzysztof Ogrodziński
Sławomir Raczkowski
Zbigniew Rempalski
Rafał Rychliński
Marcin Sochocki
Aleksander Szymański
Feliks Tchorek
Adam Zych

(przyg.: Referat Komunikacji Społecznej)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘCIOWĄ

Relacja OSiR z Pikniku na stadionie miejskim

OSTRZEŻENIE NUMER 108/II/2013 BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 2
 
Ważność: od godz. 04:00 dnia 09-08-2013 do godz. 00:00 dnia 10-08-2013
 
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.
 
Przebieg: W związku z pogorszeniem się prognoz meteorologicznych na nadchodzącą noc i jutrzejszy dzień wraz z nocą zostaje wprowadzony 2 stopień zagrożenia burzami. Prognozuje się wystąpienie burz, które miejscami będą miały charakter wybitnie nawałnicowy. Towarzyszyć będą im ulewne opady deszczu do 50mm, opady gradu powyżej 4cm, porywisty wiatr do 100km/h.
 
Skutki: awarie i uszkodzenia napowietrznych linii przesyłowych; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; uszkodzenia budynków i dachów; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.
 
Uwagi: Podniesiono stopień zagrożenia.
 
Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 09-08-2013 godz. 00:11
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.
 
 
Wszelkie pytania do prognostów mogą Państwo kierować na email centrum@meteosky.eu.

Pozdrawiamy,
Zespół prognostów CPM METEOSKY Sp. z o.o.
www.meteosky.eu
centrum@meteosky.eu
tel. 91 3508204, 91 3508203
fax. 91 3508266

 

Przedstawiciele Legii Warszawa spotkali się z Zarządem KS "Sokół" Serock

W czwartek 8 sierpnia Burmistrz Sylwester Sokolnicki spotkał się w ratuszu miejskim z Rafałem Wyszomierskim – Wiceprezesem Zarządu Klubu Legia Warszawa S.A. Spotkanie odbyło się z inicjatywy zarządu Klubu Sportowego „Sokół” Serock w celu omówienia różnych możliwych form współpracy pomiędzy klubami. Uczestniczący w spotkaniu Prezes KS „Sokół” Serock Artur Borkowski zaprezentował obecnym dorobek „Sokoła” oraz wskazał różne obszary, w których możliwe byłoby współdziałanie. Zarówno prezes Rafał Wyszomierski jak i burmistrz określili również wzajemne oczekiwania i przedstawili warunki, które muszą być spełnione by rozpocząć współpracę. Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z tego kontaktu i zadeklarowali chęć kontynuowania rozmów.

W spotkaniu uczestniczył również Pan Ernest Waś – dyrektor Wykonawczy  Fundacji Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa oraz Pan Leszek Wierzbowski, który od wielu lat działa społecznie na rzecz KS „Sokół” Serock.

 

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Borowej Góry

7 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie burmistrza Sylwestra Sokolnickiego z mieszkańcami gminy, tym razem w Borowej Górze. W spotkaniu udział wzięła liczna grupa mieszkańców wsi – ponad 70. osób. Poruszono ważne dla mieszkańców sołectwa tematy dotyczące m.in.:

- planów związanych z kanalizacją i wodociągami na terenie Borowej Góry (szczegóły)
- wątpliwości związanych z nowym systemem odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy
- sugestie dotyczące rozkładów jazdy i trasy komunikacji miejskiej
- sugestie dotyczące wybudowania i wyznaczenia wyjazdu z Borowej Góry
- pytania dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- sugestie związane z budową chodnika do Zegrza – temat szczególnie ważny dla mieszkańców Borowej Góry, których dzieci od września będą uczęszczały do szkoły w Zegrzu.

 

Dla ochłody - kurtyna wodna na plaży

W dniu dzisiejszym kurtyna wodna zostanie rozstawiona wyłącznie na plaży miejskiej. Zapraszamy.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce - w Serocku

7 sierpnia na zaproszenie burmistrza Sylwestra Sokolnickiego Serock odwiedził Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce Hasan A. Hasanow wraz z małżonką. Spotkanie było okazją do omówienia kierunków współpracy pomiędzy samorządami.

Republikę Azerbejdżan i gminę Serock łączy postać Witolda Zglenickiego – bohatera polskiego i azerbejdżańskiego, „polskiego nobla”, filantropa, geologa, nafciarza, odkrywcy złóż i pioniera wydobywania ropy z dna morskiego w Baku. Rodzina Zglenickiego mieszkała na terenie gminy Serock, a po śmierci ciało bohatera spoczęło na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej- miejscowości należącej do gminy Serock. Również Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej nosi imię Witolda Zglenickiego.

Przedstawiciele ambasady biorą udział corocznie w święcie szkoły w Woli Kiełpińskiej.

Powyższe aspekty związane z naszym wspólnym bohaterem - Witoldem Zglenickim powodują, że Republika Azerbejdżanu zabiega o nawiązanie kontaktów z naszą gminą, między innymi poprzez współpracę ze szkołą w Woli Kiełpińskiej.

To niewątpliwie ważne i na pewno nie ostatnie spotkanie w perspektywie tego współdziałania pomiędzy naszymi samorządami.

 • -
 • -
 • -

Na serockim rynku odbędzie się bezpłatna mammografia

Na serockim rynku, w dniu 22 sierpnia 2013 r. (czwartek) odbędzie się bezpłatna  mammografia !

ZAPRASZAMY KOBIETY W WIEKU 50-69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT NIE KORZYSTAŁY Z PROFILAKTYKI W TYM ZAKRESIE.
                                                                                 
ZAPISY  42 254 64 10  lub  517 544 004.

Medica Nowoczesna Diagnostyka Obrazowa jest świadczeniodawcą z ramienia NFZ i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia realizuje Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych w zakresie mammografii. Bezpłatne badania mammograficzne skierowane są do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2012 objęte są roczniki od 1943 do 1962), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej profilaktyki. Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej w piersiach zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.
Kobiety w wieku od 40 lat, mogą skorzystać z badania płatnego, przy czym w tym przypadku konieczne jest skierowanie od lekarza.
Badanie mammograficzne należy powtarzać co 2 lata, w przypadku braku wykazania zmian złośliwych.
Medica wykonuje badania w nowoczesnej technologii cyfrowej, której zaletą jest:
zmniejszenie dawki napromieniowania, wysoka jakość zdjęć, możliwość sprawdzenia przez technika poprawności wykonania zdjęć na monitorze w trakcie badania, w celu wyeliminowania powtórnych wezwań, archiwizacja badań w systemie informatycznym, pozwalająca na porównanie wyników badań i tym samym prowadzenie dokładnej dokumentacji każdej pacjentki w sposób ciągły.
Posiadamy Certyfikat  ISO EN PN 9001-2009 oraz certyfikat jakości potwierdzający wymagany sprzęt i bezpieczeństwo badań „Pracownia ze sprawdzoną jakością”.
 
Więcej informacji na stronie:  www.salvemedica.pl
http://www.salvemedica.pl/centrum-nowoczesnej-diagnostyki/mammografia.html

 • -

Klub Sportowy "Sokół" Serock obchodzi 60 urodziny!!!

11sierpnia 2013 r. w niedzielę zapraszamy na Stadion Miejski w Serocku na obchody 60 lecia Klubu Sportowego "Sokół" Serock.

W programie pokazowe mecze piłkarskie:

Seniorzy godz. 13.00

Sokół OSiR Serock - LKS Pomorzanin Serock

Oldboys godz. 15.00

Sokół OSiR Serock - KS Polonia Warszawa

ponadto:

- młodzieżowy turniej 6 piłkarskich młodzików

- rozgrywki tenisa stołowego

- zabawy i konkursy dla publiczności

- ogródek gastronomiczny

ZAPRASZAMY!!!

XII Zlot Motocyklowy MOTOCUD zawita do Serocka !

15 sierpnia 2013 roku, w rocznicę „Cudu nad Wisłą”,  już po raz drugi do Serocka zawita Motocud – zlot motocyklowy.

TUZIN   ZLOTÓW  MOTOCUD

W imieniu motocyklistów z Radzymina, Wołomina i Wyszkowa, w imieniu Kevina Aistona – Komadora Honorowego Zlotu oraz Rafała Pasierbka (Stunter13) – Mistrza Świata w freestyle’u motocyklowym zapraszamy w dniu 15 sierpnia 2013 na dwunasty już

ZLOT  MOTOCYKLOWY  MOTOCUD – Szlakiem Cudu na Wisłą 1920.

MotoCud to jednodniowa impreza, która łączy motocyklistów w kolumnowym szyku setek motocykli  jadących wzdłuż miejsc, gdzie odbyła się najważniejsza dla Polski i Europy, zwycięska bitwa z bolszewizmem w sierpniu 1920 roku. Od rana na radzymińskim rynku gromadzić się będą uczestnicy, by w samo południe posadzić kolejne drzewo w naszej motocudowej Alei Dębów Katyńskich, a następnie paradnie przejechać przez miasto. Po paradzie wyruszymy tysięczną kolumną w kierunku Serocka, tu zatrzymamy się na godzinę aby zlożyć wiązankę kwiatów pod tablicą pamięci, a następnie do Wyszkowa, gdzie w cieniu słynnej Plebanii wysłuchamy prelekcji o bohaterach 20. roku, posilimy się i uzupełnimy płyny. Także tam posadzimy kolejny Dąb Katyński poświęcony wyszkowskiemu oficerowi zamordowanemu przez Bolszewików.

 

Około godziny szesnastej wrócimy do Radzymina, gdzie czekać na nas będą Mieszkańcy i goście. Wspólnie z nimi obejrzymy fantystyczny pokaz sztuki motocyklowej w wykonaniu zaprzyjaźnionego już z nami Mistrza Świata – Rafała Pasierbka „Stunter13”. W trakcie jego pokazu zbierać będziemy fundusze na rozwój działalności Stowarzyszenia Radzymińskiego Sportu, także sportu motocyklowego.

 

Zapisy zlotowe trwać będą od godz. 10.00 na Rynku w Radzyminie, pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma zlotową koszulkę, pamiątkowy znaczek, broszurę informacyjną, napoje, słodycze i michę gorącej zupy. Przewidywana trasa przejazdu to ok. 100 kilometrów. Szczegóły i aktualia na stronie www.motobud.pl .

 

Orientacyjny program XII Zlotu MotoCud w Radzyminie:

od 10.30 - zapisy uczestników na radzymińskim Rynku

11.30 – wyjazd kolumny na Cmentarz Poległych. Posadzenie Dębu

12.00 – uroczysta Parada Motocykli w Radzyminie, wyjazd w trasę

12.30 – postój w Serocku, złożenie kwiatów pod tablicą pamięci

13.30 – popas na plebanii w Wyszkowie, posadzenie Dębu Katyńskiego

15.00 – wyjazd w trasę do Radzymina (przez Zabrodzie i Dąbrówkę)

16.00 – pokazy stuntowe i konkursy na radzymińskim Rynku

Ok. 17.00 – rozwiązanie Zlotu

 

Współorganizatorami Zlotu są motocykliści z Radzymina, wołomińskie Rydwany Czasu oraz wyszkowskie Free Horses. Wspierają nas władze samorządowe Radzymina, Wyszkowa i Serocka oraz marecka MotoSzklarnia.  ZAPRASZAMY.

 

 • -
 • -
 • -

Powstanie Warszawskie - Pamiętamy...

63 dni chwały... dni, w których przyjaźń zastępowała broń, a kilka chwil szczęścia całe życie. A wszystko po to, by pokazać światu, czym dla Polaka jest wolność.

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Serocku rozpoczęto, składając wieniec  pod tablicą pamięci. 

Zapraszamy na wystawę, poświęconą Powstaniu Warszawskiemu - "Byliśmy Wolnością". Ekspozycję stanowią 42 fotografie z Powstania Warszawskiego, pochodzące z Muzeum Powstania Warszawskiego. Zdjęcia przedstawiają życie codzienne powstańców, walkę a także wzruszające momenty z życia uczestników powstania. Oglądając wystawę można również poszerzyć swoją wiedzę historyczną czytając opracowanie na ten temat oraz kartki z kalendarza, na których znajdują się informacje dotyczące każdego dnia powstania. Bardzo ciekawym eksponatem jest replika broni powstańczej typu sten, pochodząca również ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Jednocześnie podczas trwania wystawy, na telebimie w holu urzędu odtwarzany jest film "Kanały" - relacje powstańców z tamtego okresu.

Ośrodek Kultury w Serocku 7 sierpnia organizuje wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego dla mieszkańców; szczegóły na stronie www.serock.pl

Wystawa potrwa do 18 sierpnia 2013 - ratusz w Serocku. Zapraszamy!

Referat Komunikacji Społecznej

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach fotograficznych

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach fotograficznych w ramach projektu współpracy NURT Niezwykły Urok Rzek – Turystyka.
Warsztaty odbędą się 4 sierpnia (niedziela), początek o godzinie 11 w sali konferencyjnej (I piętro)
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku - ul. Rynek 21, 05-140 Serock.
Szkolenie będzie się składało z części teoretycznej oraz praktycznej w terenie.
Przewidywany czas szkolenia to ok. 6 godzin.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swój udział w szkoleniu mailowo na adres:
biuro@partnerstwozalewu.org.pl do dnia 2 sierpnia do godz. 12.00. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Warsztaty są związane z trwającym obecnie konkursem fotograficznym, który zakończy się 15 września 2013 r.
Temat konkursu: „Piękno rzek oraz uroki turystyki rzecznej”.
Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Więcej informacji - Regulamin i Formularz zgłoszeniowy znajdują się się na stronie:
http://partnerstwozalewu.org.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=229

Więcej informacji na stronie: http://partnerstwozalewu.org.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=236

 

Warsztaty "barbarkowe" juz za nami

Historia Serocka nieodłącznie związana jest z grodem „Barbarką” zwanym, który w średniowieczu dał początek miastu.  
W grodzisku i na towarzyszącym mu podgrodziu koncentrowało się życie ówczesnych mieszkańców. Podgrodzie „było z reguły zamieszkane przez rzemieślników, pracujących na potrzeby grodu. Składało się z niewielu chat, skupionych w bezpośredniej bliskości grodu, wzdłuż prowadzącej doń drogi”. (T. Zagrodzki, Serock, studium historyczno-urbanistyczne, Serock 1993). To właśnie wytwórczość rzemieślników oraz wymiana handlowa, przyczyniły się do ewolucji urbanistycznej naszego miasta.
Na serockim podgrodziu 21 lipca 2013 roku znów zatętniło życie. Zorganizowane przez Referat Komunikacji Społecznej i Ośrodek Kultury w Serocku warsztaty rzemieślnicze „To Barbarki robota” przyciągnęły wielu mieszkańców ciekawych historii początków miasta oraz turystów i sympatyków gminy, pragnących uczestniczyć w czymś wyjątkowym.
Średniowieczni wojowie rozbili na Skwerze Litewskim swoje  obozowisko - niewiasty doglądały domostw, tkały, szyły, a mężowie szykowali się do walki lub leczyli rany po wcześniejszych bojach. Okrzyki bitewne, dźwięki  oręża i błagania pokonanych „o litość” przyciągały na plac boju tłumy uczestników warsztatów. Wszyscy żywo reagowali na działania  rycerzy – był  śmiech, oklaski i westchnienia, gdy urodziwi rycerze padali jak muchy. Był też płacz milusińskich, którzy potraktowali starcia rycerzy zbyt dosłownie.

Nieopodal rzemieślnicy z pasją prezentowali i uczyli chętnych, których nie brakowało, swego rzemiosła.
12 stanowisk: zielarskie, tkackie, rzeźbiarskie, garncarskie, pszczelarskie, koronkarskie, wikliniarskie. Oprócz tego: wyroby z sianka, wyrób biżuterii, szycie lalek szmacianych, malowanie tabliczek glinianych, wyrób kwiatów z papieru – uczestnicy warsztatów mogli własnoręcznie stworzyć swoje małe dzieła.

Nie brakowało również śmiałków, którzy postanowili stawić czoła rosłym rycerzom i spróbować swoich sił w walce z nimi. Dzieci z chęcią atakowały niesforne cebule, które ciężko było rozłupać toporem. W Serocczanach bez wątpienia płynie waleczna krew, bowiem  tak rycerze, jak i cebule obłupione ze skóry, ulegali niejednemu z serockich wojów.
Rycerskie konkursy, zabawy, tańce, muzyka, stylizowane stroje – trudno oprzeć się wrażeniu, że Serock tego dnia powrócił do swoich korzeni, dając uczestnikom możliwość „przeniesienia się” w czasy średniowiecznych przodków.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich zadbały o podniebienia uczestników, przygotowując swojskie jadło: domowe „kołacze”, chleb na zakwasie ze smalcem, drożdżowe pierogi, kiełbasy i kaszankę własnego wyrobu, sery i mleko kozie, kiszone ogóreczki i oczywiści napitki.
Uczestnicy otrzymali od nas pamiątkowy okolicznościowy gadżet –drewnianą łyżkę, a ci, którzy wzięli udział w przygotowanych grach i konkursach – dostali w nagrodę promocyjny upominek. Wszyscy mogli też dostać serockie pocztówki z okolicznościowym barbarkowym stemplem.
Warsztaty na podgrodziu zorganizowane były po raz drugi. Na organizację pierwszych – w 2011 roku – pozyskaliśmy fundusze z Unii Europejskiej, realizując przedsięwzięcie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów. Zainteresowanie, jakim cieszyło się to przedsięwzięcie skłoniło nas do wpisania go w tegoroczny kalendarz imprez gminnych i mamy nadzieję, że będzie organizowane co roku.

Przedsięwzięcie nie odbyłoby się, gdyby nie pomoc i ogromne zaangażowanie osób prezentujących swoje rzemiosła. Wszystkim w imieniu burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz naszym składamy serdeczne podziękowania i mamy nadzieję, że spotkamy się również w przyszłym roku.

Zapraszamy do oglądania galerii - TUTAJ

"To Barbarki robota" - co warto wiedzieć, o przedsięwzięciu

"To Barbarki robota", to warsztaty rzemieślnicze, które po raz pierwszy odbyły się w 2011 roku i współfinansowane były z funduszy europejskich, realizowane w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów. Zainteresowanie, jakim cieszyło się przedsięwzięcie skłoniło nas do wpisania go w tegoroczny kalendarz imprez gminnych i mamy nadzieję, że będzie organizowane co roku.

Wybór miejsca nie jest przypadkowy, bowiem skwer usytuowany jest nad Narwią, u stóp średniowiecznego grodu "Barbarka", który dał początek miastu Serock. Średniowieczny gród, powstały w XI wieku, jest jednym z najstarszych na Mazowszu. Usytuowany na wysokim brzegu Narwi, z łatwym dostępem do wody, przez wieki zamieszkiwany był przez rzemieślników, których wytwórczość jak i wymiana handlowa przyczyniły się do ewolucji urbanistycznej miasta.

Chcemy mieszkańcom i turystom przypomnieć początki miasta, będziemy próbować wprowadzić tego dnia - w tym miejscu - klimat dawnych czasów, pokazać różnego rodzaju rzemiosła i rękodzieła artystyczne, zaprezentować średniowieczne stroje walki, zatańczyć wspólnie do średniowiecznej muzyki. Zaprosimy Was do wspólnej zabawy, w tym celu osoby prezentujące swoje rzemiosła prowadzić będą warsztaty i pokazy. Własnoręcznie będziecie mogli więc stworzyć swoje małe dzieła.

Zachęcamy, aby Wasz strój tego dnia nawiązywał do ubioru średniowiecznego, ale oczywiście nie jest to element obowiązkowy :)

Organizatorami przedsięwzięcia są: Referat Komunikacji Społecznej UMiG w Serocku oraz Ośrodek Kultury w Serocku.

W imieniu burmistrza Miasta i Gminy Serock, Sylwestra Sokolnickiego - zapraszamy.

 

Parkingi

Warsztaty rzemieślnicze odbywać się będą na Skwerze Litewskim. To podgrodzie Barbarki -  miejsce przy Bulwarze Nadnarwiańskim. Ponieważ nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu tam samochodem, proponujemy auta zostawić na którymś z parkingów miejskich. Najbliżej docelowego miejsca znajdują się parkingi na rynku, przy plaży miejskiej, przy ul. Wolskiego i przy ul. Pułtuskiej.

Rowery będzie można przypiąć do barierek znajdujących się przy wejściu na teren imprezy od strony plaży.

 

 • -

Rzemiosła, wystawcy

Podczas imprezy będziecie mogli poznać pracę, a także uczestniczyć w warsztatach:

- zielarskich
- tkackich
- rzeźbiarskich
- garncarskich
- pszczelarskich
- koronkarskich
- wikliniarskich
- wyrobów z sianka
- plastycznych
- wyrobu biżuterii
- szycia lalek.

Ponadto będziecie mogli m.in. zobaczyć codzienne życie w osadzie słowiańskiej, pokazy walk, uczestniczyć w nauce fechtunku, wybijaniu średniowiecznych monet, uczestniczyć w 'średniowiecznych' zabawach i konkursach.

Nie zabraknie również 'swojskiego jadła': domowe wypieki - pieczywo ze smalcem, ciasta, pierogi, kiełbasy, wędliny, sery, kiszonki- zarówno do degustacji, jak i do kupienia.

Koniecznie weźcie ze sobą ulotkę informacyjną, którą możecie znaleźć w punktach sklepowych w Serocku oraz w ratuszu - szczególnie w pokoju nr 20. Z tą ulotką zgłoście się do naszego namiotu promocyjnego, gdzie dostaniecie przygotowany na tę okoliczność gadżet- a uwierzcie, naprawdę warto :)

Na stoisku będzie można również uzyskać serocką pocztówkę 'podbitą' okolicznościową, pamiątkową pieczątką, oraz inne serockie upominki. Zapraszamy.
 

Film z warsztatów w 2011 roku

Tych, którzy jeszcze się wahają, czy przyjść na nasze warsztaty zachęcamy do obejrzenia filmu z poprzedniej imprezy. Mamy nadzieję, że Was przekona ;)

Święto strażaków

Ci, którzy uczestniczyli w sobotniej imprezie z okazji Gminnego Dnia Strażaka twierdzą, że „takiej fety, to jeszcze na ‘strażaka’ nigdy nie było”.

Tegoroczne gminne święto strażackie połączone było z 60-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie. 13 lipca 2013 roku koło remizy strażackiej zebrali się goście, wśród nich m.in: Artur Pozorek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych, brygadier Arkadiusz Pich – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego PSP w Legionowie, dh Krzysztof Goślicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Legionowie, ks. Jerzy Sieńkowski – Mazowiecki Kapelan Strażaków, płk Tadeusz Likus – Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, podkom. Grzegorz Napiórkowski – Komendant Komisariatu Policji w Serocku, dh Jacek Cendrowski – Prezes Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Legionowie - Koło nr 5, ks. Tadeusz Wołowiec – Proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej. W uroczystości uczestniczyli także strażacy z Ochotniczych straży Pożarnych w Serocku, Woli Kiełpińskiej, Gąsiorowie i Nunie oraz radni i sołtysi z terenu gminy Serock.

Po Mszy świętej celebrowanej przez księdza Dariusza Żuławnika z parafii w Woli Kiełpińskiej zebranych gości przywitał burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, który pełni również funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Historię OSP w Stanisławowie przedstawiła dh Anna Romanowska, jednocześnie sołtys Stanisławowa: „Początki ruchu strażackiego w Stanisławowie  datuje się na lata pięćdziesiąte. Kilku młodych zapalonych do pracy społecznej mieszkańców naszej wsi spotkało się i zdecydowało o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie. (…) To były trudne czasy – słoma na dachu, domy i stodoły drewniane. Każdy pożar był wielkim zagrożeniem dla całej wsi. Jednostka posiadała ręczną pompę na wózku. Do pożarów jeździło się wówczas wozami konnymi, a do akcji strażackiej wzywali się ręczną syreną alarmową (…)”.  

Zasłużonym oraz wieloletnim strażakom wręczone zostały odznaczenia.
Przedsięwzięcie uświetnił tradycyjnie występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Pułtusk oraz koncert zespołu Talizman. Nie zabrakło również zabawy tanecznej oraz pokazu sztucznych ogni.

Odznaczenia:
Uchwałą  Prezydium Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego  Związku OSP RP Województwa  Mazowieckiego przyznało odznaczenia niżej wymienionym druhom:

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – dh. Sylwesterowi Skośkiewiczowi
Złoty  Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – dh. Władysławowi Pielachowi
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa  - dh. Annie Romanowskiej
 
Uchwałą  Prezydium Zarządu Oddziału  Powiatowego  Związku OSP RP  przyznało odznakę Strażak Wzorowy:

dh. Cezaremu Skrzydlakowi
dh. Jakubowi Gotowcowi

Uchwałą  Prezydium Zarządu  Oddziału  Miejsko – Gminnego  Związku OSP RP  nadano:

odznakę za wysługę lat niżej wymienionym członkom jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie:

dh. Jakubowi Gotowcowi - 5 lat
dh. Rafałowi Skrzydlakowi - 5 lat
dh. Danielowi Jastrzębskiemu - 10 lat
dh. Markowi Wawrzyńskiemu - 10 lat
dh. Pawłowi Pietrzakowi - 15 lat
dh. Krzysztofowi Pietrzakowi - 15 lat
dh. Jerzemu Gajewskiemu - 15 lat
dh. Mariuszowi Pielachowi - 20 lat
dh. Markowi Skrzydlakowi - 25 lat
dh. Markowi Janickiemu - 30 lat
dh. Jerzemu Romanowskiemu - 30 lat
dh. Robertowi Szajkowskiemu - 30 lat
dh. Stefanowi Wawrzyńskiemu - 30 lat
dh. Feliksowi Sujkowskiemu - 35 lat
dh. Tomaszowi Pietrzakowi - 35 lat
dh. Bogdanowi Szajkowskiemu - 35 lat
dh. Jerzemu Jastrzębskiemu - 40 lat
dh. Marianowi Gotowcowi - 40 lat
dh. Wojciechowi Korzeniewskiemu - 40 lat

brązową odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej niżej wymienionym członkom Młodzieżowej Drużyny działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie:

dh. Marcinowi Kaczmarczykowi
dh. Arkadiuszowi Jastrzębskiemu
dh. Sebastianowi Sekutowiczowi
dh. Łukaszowi Adamskiemu
dh. Łukaszowi Gajewskiemu
dh. Michałowi Pielachowi

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

II Zegrzyński Rajd Rowerowy

Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego  zorganizował drugi rajd dla miłośników rowerowych wycieczek z gmin leżących w pobliżu Jeziora Zegrzyńskiego, które w tym roku obchodzi 50. rocznicę utworzenia. Na serocki rynek, na którym trwały przygotowania do koncertu finałowego Kupalnocki, przybyło 200  rowerzystów z Jabłonny, Legionowa, Nieporętu, Pułtuska, Radzymina, Wieliszewa i Serocka. Wszyscy uczestnicy rajdu dostali kamizelki i opaski odblaskowe, czapeczki, koszulki i bon na posiłek regenerujący, po którym można było popłynąć w rejs statkiem po jeziorze. Z zadowolonymi z niedzielnej wycieczki uczestnikami rajdu spotkał się burmistrz Sylwester Sokolnicki. Wręczył on upominki najmłodszej uczestniczce rajdu (ur. w 2007 r.) oraz najstarszemu cykliście (ur. w 1946 r.), który przyjął wyróżnienie z ogromnym entuzjazmem. Zgromadzeni na rynku rowerzyści deklarowali, że w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej.

Silną grupę reprezentującą Serock, prowadzoną przez dyr. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku, Piotra Mulika, utworzyli rowerzyści z różnych miejscowości na terenie gminy, a szczególnie z Borowej Góry. Poznając nadnarwiańskie krajobrazy, przy okazji, poznawali również swoje  możliwości brnąc przez błotniste polne drogi i piaszczyste, leśne dukty. Do celu dojechali wszyscy, a szczególnie dzielne były dzieci.

Zegrzyński Rajd Rowerowy dofinansowany był z Europejskiego Funduszu Rybackiego, programu PO Ryby „2007-2013”.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kupalnocka - 2013 na serockim rynku

Serocka publiczność już po raz 16 z wielkim aplauzem przyjęła zespoły ludowe, które spotkały się w naszym mieście na koncercie finałowym XXII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych Kupalnocka - 2013, których organizatorami były instytucje kultury w Glinojecku, Płońsku, Ciechanowie i Serocku. Tym razem gościły w Serocku zespoły z Meksyku, Szwajcarii, Serbii, Węgier oraz Góralska Kapela „Jontki” i oczywiście, jako gospodarze, Ludowy Zespół Artystyczny ”Serock” w pełnym, wielopokoleniowym składzie. Zespól z Serbii przez cały czas trwania festiwalu mieszkał w Ośrodku Wypoczynku Letniego w Jadwisinie.
Przed koncertem, przedstawiciele wszystkich zespołów wraz z menedżerami i tłumaczami spotkali się na krótko w ratuszu z burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim, który w ramach tradycyjnego powitania wręczył gościom serockie materiały promocyjne i symboliczne polskie bociany.
Tuż po tym spotkaniu w holu ratusza odbył się w wielonarodowościowym składzie wernisaż wystawy „Przewodnicy dusz” na którym fotografik - Marta Rosolska - zaprezentowała 12 unikatowych, wielkoformatowych, czarno - białych portretów szamanów tuwińskich z syberyjskiej krainy.
Po raz pierwszy w serockim ratuszu stworzyła ona, w czasie trwania kupalnockowych występów, profesjonalne studio fotograficzne, w którym fotografowała tancerzy w charakterystycznych dla jej fotograficznej twórczości ujęciach. Stara się w nich odtworzyć naturalność portretowanych osób, ich powiązanie z daną kulturą, dzięki ukazaniu piękna strojów i emocji towarzyszących fotografowanym.
Tegoroczne występy zespołów folklorystycznych na serockiej scenie były barwne, urokliwe i dynamiczne, a publiczność  -jak zwykle - zauroczona tańcem, strojami, muzyką i śpiewem gorąco oklaskiwała występujących, śpiewała i tańczyła współtworząc wspaniałą atmosferę tego widowiska. Niespodziewany, spontaniczny taniec przedstawicieli wszystkich zespołów na scenie i widzów pod sceną w rytm znanej wszystkim dancowej piosenki „Ona tańczy dla mnie” pokazał, że wszyscy bez względu na wiek i nację lubimy się bawić, że  -choć pochodzimy z różnych krajów i różnych kultur – łączy nas taniec, który przełamuje wszystkie bariery. Tancerze, muzycy i widzowie bawili się na rynku do 22:30.

Zapraszamy do obejrzenia galerii: KLIKNIJ TUTAJ

 

Impreza została zrealizowana w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów - „KUPALNOCKA 2013" - LGD  „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” -  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 

21 lipca - Gazeta Wyborcza nad Jeziorem Zegrzyńskim

50-lecie Jeziora Zegrzyńskiego stało się motywem dla wielu przedsięwzięć nie tylko gminnych, ale również wojewódzkich. Na warszawskim Starym Mieście można obejrzeć wystawę outdoorową poświęconą zegrzyńskiemu akwenowi, zorganizowaną przez mazoviaexpo.
Przez cały lipiec i pierwszy tydzień sierpnia natomiast – w Gazecie Stołecznej – dodatku do Gazety Wyborczej – będą ukazywały się artykuły poświęcone tematyce związanej z Jeziorem Zegrzyńskim (historii, budowaniu zapory wodnej, ale także współczesności- atrakcjom dla  turystów, smakołykom, które można zjeść nad zalewem, sportom, które można  uprawiać, warunkom plażowania- przewodnik po plażach).
W ramach przedsięwzięcia odbędzie się również  specjalny Spacerownik, poświęcony okolicom Jeziora oraz konkurs z cennymi nagrodami na najlepsze zdjęcie znad Jeziora.
Ponadto na zakończenie każdego redakcyjnego autorzy zaproponują czytelnikom wycieczkę, w sumie będzie ich pięć: piesza z przewodnikiem,  który opowie historię budowy jeziora itd., rowerowa, spływ kajakowy kanałem Żerańskim do Nieporętu, wycieczka zabytkowym autobusem z Warszawy do Elektrowni Wodnej w Dębem i ostatnia statkiem z Warszawy do Serocka.

 W najbliższą niedzielę - 21 lipca - rozstawiona będzie w Serocku mobilna redakcja, skąd redaktorzy „na żywo” na portalu gazeta.pl relacjonować będą to, co dzieje się na serockiej plaży.
Zapraszamy do lektury.
Dla ułatwienia poniżej zamieszczamy linki do artykułów:

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/0,112418.html?tag=Zalew+Zegrzy%F1ski

 

Przewodnicy dusz - wystawa fotografii szamanów tuwińskich. Zapraszamy do ratusza

W serockim ratuszu, w dniach 7-30 lipca prezentujemy kolekcję czarno-białych wielkoformatowych fotografii ukazujących szamanów z Tuwy – azjatyckiej republiki należącej do Federacji Rosyjskiej. Kraina Tuwy znajduje się w południowej Syberii i graniczy z Mongolią. Zamieszkuje ją około 250 tys. tu wińców.

Wystawa objęta jest patronatem National Geographic Polska.

Informacje o wystawie:
Od powstania w 1993 roku związku szamanów „Düngür”, który uruchomił centra uzdrawiania chorych w Kyzył - stolicy republiki -  obserwuje się odrodzenie szamanizmu. „Szamani syberyjscy są nie tylko przewodnikami dusz zmarłych, lecz przez obecność przy narodzinach, wprowadzają również dusze do świata żywych” (cyt. Mihaly Hoppàl – jako przewodniczący „X Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Badań Szamanologicznych w PME, w Warszawie). Wierzą w posiadanie wielu dusz. Jedną z nich postanowili „użyczyć” Marcie Rosolskiej i pozwolić na jej uwiecznienie w warunkach studyjnych. „Autorka portretów w pewnym sensie przełamała tabu w niezłomnej tradycji samych portretowanych: fotografowanie szamanów jeszcze kilkadziesiąt lat temu w samej Tuwie mogło się skończyć tragiczne dla każdego, kto chciałby wykonać zdjęcia z ukrycia. Robienie zdjęć w tej kulturze równoznaczne było <kradzieży duszy>” (cyt. Elvira Eevr Djaltchinova-Malets - kuratorka wystawy "Użyczone dusze. Portrety tuwińskich szamanów w fotografice Marty Rosolskiej" w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie).
Fotografie prezentowane są w formacie 160x110 cm, co pozwoliło autorce na przedstawienie postaci szamanów - podczas ich rytuałów z bębnami - w wymiarach zbliżonych do ich naturalnych rozmiarów.

Informacje o autorce wystawy:

Marta Rosolska urodziła się w Warszawie w 1976 roku. Studia fotograficzne ukończyła w Warszawskiej Szkole Fotografii Mariana Schmidta. Przez kilka lat pływała i pracowała jako fotograf dla Princess Cruises Line. Podczas podróży spotkała amerykańskiego fotografa, Dan'a White'a (laureata nagrody Pulitzera), który zaprosił ją na naukę w Kansas City w USA. W czasie pobytu w Stanach zaczęła się skupiać na sztuce tworzenia portretów, w szczególności zainteresowała ją antropologia wizualna. W swojej fotografii stara się pokazywać prawdziwych ludzi, łącząc ich wizerunki z pochodzeniem. Przez obraz i ceremonie: modły, taniec, muzykę itp., próbuje pokazać ich duchowość i pasje.

Dwie najważniejsze kolekcje zdjęć Marty Rosolskiej powstały przy współpracy z Uniwersytetem Indiańskim Haskell w Lawrence, Kansas i Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
Jej prace można znaleźć w galeriach i kolekcjach prywatnych w Polsce, USA, Islandii oraz Rosji.

Wystawy indywidualne:

30.10 - 30.11.2010 Art Gallery Fold, Reykjavik, Islandia ,„Spirit of the east and west”
05 – 19.10.2011 Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa “Użyczone dusze”
01.11.2011 stała ekspozycja w galerii "West South West”, Denver, Colorado,USA.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Serockie Powitanie Lata z Banitami Azjatyckich Motocykli

29.06.2013 Banici Azjatyckich Motocykli przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, zorganizowali kolejny już II Motocyklowy rajd na orientację.  

Trasa rajdu liczyła około 70km i wiodła przez malowniczy teren miasta i gminy Serock oraz region Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
Uczestnicy Rajdu mieli za zadanie objechać wyznaczone punkty kontrolne i na każdym z nich wykonać określone zadania.
Zadania miały ścisły związek z obiektami w których były zlokalizowane punkty kontrolne,  zadania dotyczyły również tematyki związanej z motocyklami lub konkurencji sportowych.
Za wykonanie zadań były przyznawane punkty, które po podliczeniu decydowały o miejscu zajętym w rajdzie.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc zostali  nagrodzeni statuetkami ufundowanymi przez Burmistrza  Miasta i Gminy Serock.

1 miejsce -  Emilia Lendzion i Łukasz Barszcz - motocykliści z Warszawy
2 miejsce -  Jacek Skośkiewicz - motocyklista z Jadwisina
3 miejsce -  Marcin Kochanowski - motocyklista z Jadwisina

Rajd był zabawą, połączoną ze zwiedzaniem  - punkty kontrolne były łatwe do odnalezienia, uczestnicy korzystali z map regionu. Chętnych nie zabrakło i już dziś możemy zaprosić motocyklistów do udziału w kolejnych przedsięwzięć , organizowanych przez Banitów Azjatyckich Motocykli

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pociąg Słoneczny rusza na szlak

Od 29 czerwca 2013 r. po raz dziewiąty wyruszy na tory pociąg "Słoneczny" z Warszawy do Gdyni. W tym ro nowe promocje i udogodnienia dla pasażerów.

szczegóły tutaj

 

 • -

Zamelduj się, zostań mieszkańcem gminy Serock

                                                Razem możemy więcej
    
Od 1 lipca 2013 roku trwa nowa akcja zachęcająca osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Serock do zameldowania się na pobyt stały zgodnie z faktycznym miejscem przebywania. Akcja trwać będzie do końca 2013 roku. Organizatorem akcji jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock.
Meldując się w naszej gminie przyczyniasz się do jej rozwoju. Angażujesz się w sprawy samorządu. Dzięki Twoim podatkom, które przez Urząd Skarbowy w Legionowie trafiają do naszego gminnego budżetu, finansujemy oświatę i pomoc społeczną oraz inwestujemy w ochronę środowiska, budowę i modernizację infrastruktury użyteczności publicznej.
Osoby zameldowane na pobyt stały w gminie Serock mogą korzystać z programów takich jak: Serocka Karta Dużej Rodziny 3+, która adresowana jest do wszystkich rodzin wielodzietnych z terenu Miasta i Gminy Serock bez względu na sytuację materialną, czy z programu w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki.
Również dzieci zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Serock mają pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola Publicznego.
W ramach akcji każda meldująca się osoba czy rodzina otrzyma drobny upominek promocyjny, oraz „Niezbędnik mieszkańca” - publikację, w której zaprezentujemy gminę Serock, przybliżymy działające na jej terenie instytucje, opowiemy jakie sprawy wiążą się z zamieszkaniem w nowym miejscu, i w jakich placówkach się je załatwia.
Ponadto w ramach naszej akcji na każdą kolejną setną osobę,
która zamelduje się na terenie naszej gminy czekają cenne nagrody.
Możesz spędzić niezapomniany weekend we dwoje w jednym z hoteli na terenie gminy, albo przeżyć miły wieczór przy kolacji w jednej z serockich restauracji.

Nie zwlekaj! Zamelduj się! Zamieszkaj w jednej z najpiękniejszych gmin na Mazowszu.

Zgłoś się do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21, pokój numer 1 i od ręki dokonaj formalności związanych z zameldowaniem się.

Do zameldowania się potrzebujesz następujących dokumentów:
 okument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty, paszport )
 oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości bądź lokalu.

Przypominamy, że:
Wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego może nastąpić automatycznie przy zameldowaniu w nowym miejscu, jak również, że zameldowania można dokonać przez ustanowionego pełnomocnika.

Druk zgłoszenia pobytu stałego można pobrać z Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu  Miasta i Gminy Serock, parter, pokój numer 1, oraz ze strony internetowej www.miasto.serock.pl z zakładki: Poradnik interesanta, formularze, wnioski, karty usług, wykazy.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 782-88-55.


ZAPRASZAMY

                                                      

 • -

Serockie Wianki

Nie bez kozery Noc Świętojańską w dawnych czasach nazywano nocą wszelkiej swobody. Tego dnia przesilenia letniego, kiedy dzień jest najdłuższy ze wszystkich w roku, od zmroku gromadzono się na polach, by przy ogniu bawić się, wróżyć, ‘zaczarowywać’ rzeczywistość. Dziś już z dawnych obrzędów niewiele pozostało, w niektórych częściach Polski zachował się zwyczaj puszczania wianków na wodę i towarzyszących temu zabaw. Nie inaczej jest w Serocku, od wielu już lat w pierwszą sobotę lata, gromadzimy się na plaży miejskiej, by w klimacie ‘sobótkowym’ oderwać się od trosk dnia codziennego.


Na tych, którzy ten  dzień i wieczór – 22 czerwca - postanowili spędzić w Serocku czekało kilka atrakcji: plaża w nowej odsłonie – z nowymi urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi i elementami małej architektury - która na zgromadzonych wywarła duże wrażenie; rywalizacje sportowe – dzieci, młodzież i dorośli mogli się zmierzyć w takich dyscyplinach, jak tenis stołowy, siatkonoga, czy badminton oraz zbudować  budowle nawiązujące tematem do 50-lecia jeziora zegrzyńskiego; widowisko obrzędowe w wykonaniu aktorów z Teatru Ognia z Glinojecka oraz Ludowego Zespołu Artystycznego „Serock”, którego członkowie zaprezentowali staropolską obrzędowość Nocy Świętojańskiej. Efektowne widowisko - w którym  Anna Kutkowska (reżyserka i narratorka) połączyła elementy muzyki, narracji i tańca - nadało wieczornej zabawie wyjątkowości, przywołując klimat dawnych zabaw młodzieńców i niewiast. Aktorzy zakończyli je puszczaniem na wodę wianków zgłoszonych do konkursu  organizowanego przez Ośrodek Kultury na najpiękniejszy wianek ekologiczny.


Nie zabrakło również występów lokalnych zespołów, działających przy Ośrodku Kultury i placówkach szkolnych oraz występów gwiazd wieczoru: zespołu szantowego Flash Creep oraz dancowego Mega Dance.  Na koniec – pokaz sztucznych ogni i dyskoteka.


Impreza oraz konkurs plastyczny „Ekologiczny Wianek Nocy Świętojańskiej” zostały zrealizowane w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów - „WIANKI 2013" - LGD  „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” -  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Przypominamy, że patronat nad wszystkimi tegorocznymi przedsięwzięciami  organizowanymi w sezonie letnim w gminie Serock objął Mateusz Kusznierewicz.

Referat Komunikacji Społecznej

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii

 

Robert Lewandowski - gwiazda Borussi Dortmund wziął ślub w Serocku

Robert Lewandowski – sławny piłkarz klubu Borussia Dortmund i Anna Stachurska wybrali na miejsce swego ślubu serocki kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Wybór ten był długo ukrywany przed mediami i kibicami. Mimo to wokół kościoła położonego na pięknej nadnarwiańskiej skarpie roiło się od fotoreporterów, ochroniarzy i tych, którzy choć niezaproszeni, chcieli zobaczyć młodą parę i jej znamienitych gości przywiezionych na serocki rynek pięcioma autokarami. Niezwykłości wydarzeniu dodawał krążący nad kościołem helikopter, z którego nadawano relację na żywo na portalu Fakt.pl. Po ceremonii ślubnej  Państwo Lewandowscy udali się na przyjęcie ślubne.

Życzymy młodej parze wszystkiego najlepszego…

Cieszymy się, że Serock przyciąga nie tylko nowych mieszkańców i turystów, ale również osobistości świata polityki, kultury i sportu. Dziękujemy i zapraszamy.
 

O uroczystości można przeczytać m.in. tutaj:

Galeria zdjęć- relacja na żywo

Kulisy ślubu i wesela

Znani goście pary młodej

Limuzyna państwa młodych

Relacja video

W drodze na wesele

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • co prawda to już kolejny ślub, ale w niezmienionym...
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • fot. Leszek Błachnio
 • fot. Leszek Błachnio
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zlot mercedesów w Serocku

22 czerwca na serockim rynku mieszkańcy Serocka i turyści podziwiali mercedesy, które wzięły udział w I Mazowieckim Zlocie Merc-Integra. Samochody zaczęły się ustawiać na zabytkowym, brukowanym rynku już przed godziną 15.00. Gości, mieszkańców i turystów powitał Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, burmistrz otworzył imprezę i życzył wszystkim dobrej zabawy.  Właściciele zaprezentowali swoje auta, chętnie dyskutowali  o szczegółach motoryzacyjnych, pozwolili także wsiąść do  pojazdów. Na koniec imprezy o godz..17.00 mercedesy przejechały przez miasto w eleganckim korowodzie. Mamy nadzieję , że I Mazowiecki Zlot Merc- Integra  na stałe wpisze się w kalendarz serockich imprez.

Głównymi organizatorami tej imprezy byli Pan Wiesio i synowie oraz TOM 481, współorganizatorami wydarzenia są: autoryzowany serwis Mercedes Benz Zbigniew Nowakowski,  Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Ośrodek Kultury w Serocku, Urząd Gminy w Somiance oraz Caritas Popowo.

Referat Komunikacji Społecznej

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Podsumowanie projektu "Przedszkole na 5"

We wtorek 18 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock zebrali się dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, nauczyciele przedszkoli i klas I-III oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w Zegrzu. Okazją do spotkania było podsumowanie wdrażanego od trzech lat w zegrzyńskiej placówce projektu „Przedszkole na 5”. Projekt „Przedszkole na 5” realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jak mówił na wstępie spotkania burmistrz Sylwester Sokolnicki przejęcie placówki od Ministerstwa Obrony Narodowej i nadanie mu statusu przedszkola gminnego było dobrym krokiem, odpowiadającym na potrzeby lokalnej społeczności.
Uczestnicy spotkania, po wysłuchaniu prelekcji przygotowanych przez nauczycieli zegrzyńskiej placówki, stwierdzili, że realizacja projektu obudziła drzemiące w nauczycielach pokłady kreatywności i przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej.

Projekt „Przedszkole na 5” realizowany był w placówce zegrzyńskiej od września 2010 roku do czerwca 2013r. Celem projektu było stworzenie warunków do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej dla 133 dzieci.
Cel ten został osiągnięty, podobnie jak inne zakładane cele szczegółowe – wzmocnienie roli rodzica w przedszkolu czy podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

Całkowita wartość projektu to ponad 1,5 mln euro, w tym wkład własny gminy Serock - 24 500 zł.  
Z kwoty tej zostało:
- częściowo sfinansowane wynagrodzenie 8 nauczycielek  zatrudnionych w przedszkolu (bez dodatków finansowanych poza projektem, ze środków własnych gminy);
- wynagrodzenie logopedy i psychologa współpracujących z placówką;
- sfinansowane przeprowadzenia diagnoz z dziećmi trzy i czteroletnimi
- zakupione pomoce dydaktyczne i zabawki oraz meble do sal przedszkolnych
- pokryte wydatki związane z zarządzaniem projektem.

W ramach projektu przeprowadzono szereg szkoleń dla nauczycieli, podnoszących kwalifikacje jak również szkoleń dla rodziców. Organizacja szkoleń dla rodziców była innowacyjnym działaniem, ale bardzo pozytywnie ocenianym przez biorących w nich udział.
Podczas zajęć rodzice zdobyli wiedzę nt. wpierania dziecka w rozwoju, poznali sposoby na aktywne a jednocześnie twórcze spędzanie czasu z dzieckiem oraz mieli okazję do integracji.

Z przedstawianych na wtorkowym spotkaniu zagadnień dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja dotycząca pracy z dziećmi wg tzw. metody projektów badawczych. Narzędzie to zakłada aktywne uczestnictwo dziecka w procesie zdobywania wiedzy, włączanie w ten proces jak największej grupy interesantów (rodzina, eksperci zewnętrzni) oraz promowanie współpracy w grupie. Dzieci zdobywają wiedzę na konkretny temat poprzez badania, eksperymenty, podczas wycieczek i wypraw terenowych.  W czasie trzyletniej realizacji projektu udało się z sukcesem zrealizować kilkanaście tematów właśnie tą metodą i jak twierdzą nauczycielki – przy każdym kolejnym zagadnieniu proces ten jest ciekawszy i bardziej efektywny.
W jednym z projektów dzieci poznały możliwości wykorzystania gliny, wyszukiwały jej w przedszkolnym ogrodzie i na zegrzyńskich budynkach. Własnoręcznie ulepiły garnki, wazoniki czy biżuterię, która teraz w formie wystawy stanowi stałą ekspozycję w placówce. Tematyka „glina” połączona z tradycją i zdrowym odżywianiem to kiszenie kapusty w glinianym garnku, co również zrobiły zegrzyńskie czterolatki.

Uwaga uczestników skupiła się również na wypracowanych w trakcie projektu metodach współpracy nauczycieli z rodzicami. W zegrzyńskiej placówce rodzic obecny jest prawie we wszystkich działaniach. Przed realizacją projektu rodzice uczestniczyli jako widzowie w kilku uroczystościach i przygotowywali na te uroczystości drobny poczęstunek. Obecnie rodzice i ich wiedza są elementem wspierającym codzienną edukację. Rodzice stają się ekspertami wprowadzając dzieci w tajniki swoich zawodów, prowadzą zajęcia artystyczne i umuzykalniające dla dzieci. We współpracy z rodzicami organizowane są wydarzenia artystyczne dla dzieci, jak również wspólne dla rodziców, nauczycieli i dzieci zajęcia z wykorzystaniem zasad pedagogiki zabawy. Rodzic traktowany jest jako partner w przedszkolu i dzięki temu praca wychowawcza może być  realizowana w oparciu o ujednolicone zasady. Każdy problem dziecka może być omówiony na bieżąco, w czasie dostosowanym do potrzeb rodzica.
Rodzice mogli również prosić o pomoc psychologa, który nie tylko zajmuje się dziećmi i ich problemami, ale próbuje włączyć rodzinę w pracę z dzieckiem, by móc zdiagnozować przyczynę problemów dziecka i ją wyeliminować.

Kolejna ważna rzecz, którą podkreślano na spotkaniu, to problemy logopedyczne dzieci w naszej gminie. Opóźnienie w rozwoju mowy u dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną są tak duże, że w wielu przypadkach terapia musi trwać dłużej niż rok. W trakcie realizacji  projektu ze 170 dzieci jakie w nim uczestniczyły, terapią logopedyczną objętych było 133 dzieci, w tym 20 osób - przez 3 lata.

Jak podkreślali uczestnicy spotkania warto sięgać po środki zewnętrzne, na duże projekty edukacyjne, które wprowadzają istotne zmiany w lokalnym środowisku.
Warto również korzystać ze wzajemnych doświadczeń, jakie mają placówki z obszaru gminy, bo również one realizują wiele ciekawych inicjatyw, poprawiając tym samym standard edukacji w gminie i  rozwijając umiejętności i zdolności dzieci.
Mamy nadzieję, że wyniki osiągnięte w czasie trwania projektu, staną się inspiracją dla innych placówek, aby edukacja dzieci w przedszkolu łączyła rodziny i wykorzystywała ich potencjał w procesie nauczania.

Magda Radzikowska
Kierownik Projektu "Przedszkole na 5"

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wakacyjny Konkurs plastyczny „Jestem odblaskowy” - akcja Straży Miejskiej w Serocku

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Serock. Polega on na przygotowaniu pracy plastycznej w dowolnej technice (rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka, itp.) i w dowolnym formacie, prezentującej w jaki sposób należy zachowywać się na drodze, dlaczego odblaski są tak ważne, co oznacza być "odblaskowym". Prace mogą też przedstawiać bezpieczeństwo na drodze widziane oczami dziecka.
Konkurs ma na celu popularyzację noszenia odblasków prez dzieci, które zwiększają bezpieczeństwo pieszych, a przez to zmniejszają liczbę potrąceń, a także uświadamiają dzieciom, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się na drodze i pomagają ukształtować odpowiednie postawy.
Zasady konkursu
Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, która na odwrocie powinna zawierać następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela lub rodzica, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
1. Kategoria I - wyłonienie 3 laureatów z klas I-III
2. Kategoria II – wyłonienie 3 laureatów z klas IV-VI
Prace należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Serocku, przy ul. Rynek 21, pok. 22 lub przesłać pocztą na adres: Straż Miejska
ul. Rynek 21,
05-140 Serock z dopiskiem Konkurs plastyczny
Prace można nadsyłać do 20 sierpnia 2013. Wyniki ogłoszone zostaną 25 sierpnia 2013, a rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 2 września w Urzędzie Miasta i Gminy Serock

Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy.

Wszelkich informacji na temat konkursu organizowanego przez Straż Miejską udziela:
Dariusz Sujkowski
tel. 603-873-290
e-mail: straz.miejska@serock.pl

 

 • -

W Jadwisinie kręcą "Czas honoru"

Dziś i jutro (18,19 czerwca) w jadwisińskim pałacu będą kręcone zdjęcia do znanego serialu „Czas honoru” w reżyserii Michała Rosy. Pałac Radziwiłłów stanie się tłem pod sceny z mieszkania Bronka i Wandy w Londynie czy z gabinetu Lebiediewa. Będą również sceny akcji, w związku z czym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju ;) - słyszalne strzały, to część scen, które zobaczymy w serialu już jesienią. 

 • -

Wiosenne wietrzenie szaf i garaży za nami

W minioną niedzielę rynek zatętnił życiem dzięki nowej inicjatywie burmistrza i pracowników urzędu.
Serocczanie mogli sprzedać lub wymienić swoje rzeczy - nowe i używane ,odzież, zabawki  gry  książki, antyki, numizmaty, stare meble, porcelanę, szkło, obrazy, wózki dziecinne, nosidełka, biżuterię. Starannie przygotowana impreza odniosła prawdziwy sukces: 57 sprzedających i wielu kupujących. Także piękna pogoda sprzyjała inicjatywie. Sprzedający sprawiedliwie wylosowali swoje stanowiska  i  bardzo sprawnie rozstawili swoje stragany. Uśmiechnięte buzie dawno niewidziani sąsiedzi, znajomi i rodzina, miłe pogawędki sprzyjały dobrej atmosferze. Rada rodziców Szkoły Podstawowej im .Mikołaja Kopernika w Serocku  postanowiła  ze sprzedaży zebranych w szkole ubrań i zabawek dofinansować fundusz  rodzicielski, z którego finansowane są imprezy dla dzieci. To nie jedyna akcja społeczna naszego kiermaszu, wszystkie rzeczy niesprzedane i niepotrzebne zostały przekazane przez sprzedających do Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku. Cukiernia Pychotka dodawała  czwartą kulkę lodów gratis, a do ciastka darmową kawę. Nowo otwarta tawerna Tramonti zaproponowała 20% upustu na swoje wyroby. Kiermasz trwał do godziny 14:00. Już dzisiaj wiemy że odbędzie się następny, zapowiadamy wiele atrakcji i już teraz zapraszamy do zabawy naszych mieszkańców i turystów.

Dziękujemy i do zobaczenia niebawem.

Referat Spraw Obywatelskich..

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Od 1 lipca zaczął obowiązywać nowy system odbioru odpadów

Nowy system odbioru odpadów komunalnych zaczął obowiązywać 1 lipca 2013 roku.

Już w marcu po rozstrzygnięciu przetargu, podpisaliśmy umowę z przedsiębiorcą, który będzie odbierał i zagospodarowywał zgodnie z przepisami odpady pochodzące z gminy Serock. Opracowane zostały już harmonogramy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, z którym mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej w zakładce harmonogramy odbioru odpadów - po lewej stronie. Dodatkowo harmonogramy trafią do Państwa w formie papierowej łącznie z informacją o indywidualnym numerze konta, na który będzie należało wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami oraz informacją o prawidłowym sposobie segregacji odpadów. Informacje te będą rozsyłane od początku lipca do wszystkich, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.


Przypomnijmy:
1. Do 30 kwietnia 2013 wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani byli do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Jeśli Państwo nie dopełnili tego obowiązku przypominamy o niezwłocznym złożeniu deklaracji. Informujemy również, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w stosunku do nieruchomości nowo zamieszkanych, deklarację o wysokości opłaty należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie pojemniki muszą być wykonane z materiału zapewniającego trwałość, wyposażone w szczelnie zamykaną pokrywę oraz na kółkach, przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym. Pojemniki używane w dostępnych cenach można odkupić od firm, z którymi mieli Państwo podpisane umowy na odbieranie odpadów.
3. Jeśli Państwo jako właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nie rozwiązali jeszcze dotychczasowej umowy należy ją niezwłocznie rozwiązać, tak aby przestała obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 roku. Po tym terminie, wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą mieli obowiązek wnosić opłatę na rzecz gminy, co nie oznacza, iż automatycznie wygasną umowy z dotychczasową firmą!
4. Worki na selektywna zbiórkę odpadów, poprzez przedsiębiorcę, wyłonionego w drodze przetargu zapewni gmina.


Tak jak obecnie worki będą mieć następującą kolorystykę:
worek żółty – na plastik, metal i opakowania wielomateriałowe,
worek niebieski – na papier i tekturę,
worek zielony – na szkło.
Dodatkowo zostanie wprowadzony nowy kolor worka - brązowy na odpady biodegradowalne (trawa, liście).


Worki, tak jak obecnie, będziecie Państwo dostawać na wymianę, czyli po wystawieniu zapełnionych worków, zostawiony zostanie przez przedsiębiorcę zestaw worków na kolejny miesiąc. W sytuacjach, gdy zostawiona przez Wykonawcę ilość worków, okaże się niewystarczająca, dodatkowe worki będzie można pobrać w Miejsko – Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21.

Wszelkie informacje na temat nowego systemu odbierania odpadów komunalnych znajdą Państwo na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce „Nowe zasady na nasze odpady” i na stronie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku oraz uzyskają bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku i Miejsko – Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku.

 

 • -

II edycja akcji Straży Miejskiej w Serocku "To od nas zależy los innych - OCAL ŻYCIE”

Każdy kurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej, która prowadzona jest w formie wykładu, uczestnicy zdobywają wiedzę, która pozwoli sprawnie przeprowadzić zajęcia praktyczne i pozwoli kursantom zrozumieć logikę postępowania podczas pomocy osobie poszkodowanej. Część praktyczna odbywa się z czynnym udziałem uczestników przy fantomach szkoleniowych i przy użyciu profesjonalnego sprzętu medycznego.
 

 • -

Kiermasz rzeczy używanych - zapraszamy

Zapraszamy na kiermasz rzeczy używanych w niedzielę 16.06.2013 r. w godz. 9.00 - 14.00 na rynek miejski w Serocku.

 • -

Mistrzostwa Wojsk Lądowych Grupy 4 rozpoczęte

Mistrzostwa Wojsk Lądowych Grupy 4 w sporcie powszechnym zostały rozpoczęte 4 czerwca 2013 roku w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu.

 Mistrzostwa otworzył Komendant CSŁiI pułkownik Ireneusz Fura, który w swoim przemówieniu życzył zawodnikom powodzenia w tym przedsięwzięciu sportowym, ale także zwrócił uwagę na przestrzeganie warunków bezpieczeństwa podczas rywalizacji.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest p.o. Zastępcy Komendanta Centrum podpułkownik Mirosław Wysoczański, a kierownikiem zawodów major Krzysztof Karolak – Kierownik Cyklu Wychowania Fizycznego i Sportu zegrzyńskiego Centrum. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w następujących konkurencjach: bieg patrolowy, strzelanie z pistoletu wojskowego, strzelanie z karabinka kbk AK oraz pokonywanie Ośrodka Sprawności Fizycznej (OSF). Rozpoczęcie Mistrzostw zakończyło się defiladą poszczególnych reprezentacji. W zawodach uczestniczą reprezentacje sześciu jednostek wojskowych: 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu (występują gościnnie w ramach zgrupowania nie będąc uczestnikiem Grupy 4 WL), 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, 2 pułku rozpoznawczego w Hrubieszowie oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

W dniu rozpoczęcia zawodów przeprowadzona została konkurencja z pokonywania Ośrodka Sprawności Fizycznej, którą sprawnie przeprowadził wykładowca Cyklu Wychowania Fizycznego i Sportu zegrzyńskiego Centrum kapitan Marek Grobel. Zawodnicy włożyli w pokonywanie OSF wiele wysiłku i zaangażowania, co dostarczyło trenerom oraz zgromadzonym widzom wielu emocji. Ostatecznie 7 najlepszych czasów w tej rywalizacji osiągnęli zawodnicy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, a indywidualnie najlepszy był niezawodny kapral Adam Marcinkowski z wynikiem 49,6 s. W podsumowaniu nie biorąc pod uwagę 11 Dywizji, w tej konkurencji zwyciężyli żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Najlepszy zawodnik CSŁiI starszy kapral Piotr Tałajko, który z czasem 59,16s uplasował się na 14 miejscu, natomiast starszy sierżant Adam Kazimierczak zajął 22 miejsce (1min 3 s).

Kolejny etap zawodów to strzelanie z karabinka kbk AK, które odbędzie się na strzelnicy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Serock gminnym liderem recyklingu

Gmina Serock została wyróżniona przyznaniem tytułu "Gminny Lider Recyklingu’’ w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym w ramach Programu "Gminny Lider Recyklingu’’ przez Fundację Promocji Gmin Polskich we współpracy z Serwisem Samorządowym PAP. Konkurs poświęcony był selektywnej gospodarce odpadami komunalnymi. Uroczyste wręczenie specjalnej statuetki odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013r. (poniedziałek) w Warszawie, w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs „Gminny Lider Recyklingu” adresowany był do gminnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu całej Polski. Na stronie internetowej www.odpadywgminie.pl prezentowane były co miesiąc dobre przykłady organizacji selektywnej zbiórki odpadów. W Konkursie punktowane było zaangażowanie i wkład samorządu lokalnego w budowę i rozwój selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych, rodzaje selektywnie zbieranych odpadów, sposób i skuteczność segregacji oraz współpraca z innymi gminami i organizacjami w rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów. Udział w Konkursie był nieodpłatny, a warunkiem uczestnictwa w Konkursie było przesłanie opisu dobrej praktyki.


Więcej o konkursie: http://www.odpadywgminie.pl/konkurs-gminny-lider-recyklingu.html

24 rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów po II wojnie światowej

Dziś mijają 24 lata od pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów w Polsce. Wybory z 4 czerwca 1989 roku były możliwe dzięki porozumieniu NSZZ „Solidarność” z obozem rządzącym zawartemu podczas obrad Okrągłego Stołu w kwietniu tego samego roku. To wielki sukces opozycji, której władza komunistyczna ‘przekazała’ 35% mandatów, czyli 161 miejsc w Sejmie. Pozostałe miejsca zagwarantowane były dla obecnie rządzących.
Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 62%.  60% wyborców zagłosowało na kandydatów wystawionych przez Komitet Obywatelski „Solidarność”. Na 161 mandatów „Solidarność” zdobyła 160 miejsc oraz 92 mandaty na 100 miejsc – w Senacie. Druga tura – to zdobyty ostatni mandat przez Solidarność. W Senacie natomiast ostatecznie 99 mandatów przypadło opozycji. Frekwencja w II turze wyniosła 25%.
W wyniku wyborów powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego – pierwszego niekomunistycznego premiera po II wojnie światowej. Rozpoczęły się reformy polityczno – gospodarcze.
Rok później miały miejsce pierwsze po wojnie wolne wybory prezydenckie i samorządowe.

 

Harmonogram dyżurów przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 sierpnia 2013r.

Lp

Termin dyżuru

Nazwa przedszkola

 

Adres

 

Telefon

1

1.07.-31.07.2013r.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Serock

ul. Wł. Wolskiego 15

22 782 73 12

2

1.08.-30.08.2013r.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Zegrze

ul. Oficerska 2

506 303 909

 

Oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych będą pracowały w okresie wakacji jeżeli wystąpią takie potrzeby.

Jeśli nie utworzy się grupa oddziału przedszkolnego (przy szkole) rodzice tych dzieci będą mogli zapisać je do przedszkola dyżurującego (pracującego) w okresie wakacji.

Zgłoszeń dzieci do przedszkola dyżurującego (pracującego) należy dokonywać bezpośrednio do wyznaczonego przedszkola.

Alicja Melion                                                                                                                                      Dyrektor ZOSiP

Najserdeczniejsze życzenia z okazji dnia dziecka

Wszystkim małym i dużym dzieciom w dniu ich święta wszystkiego pięknego! Niekończącej się radości, nieposkromionej wyobraźni, zabaw, które dają uciechę.

Festyn z okazji Wojciechowego świętowania

Zdawać by się mogło, że obchody Święta Patrona Serocka, św. Wojciecha każdego roku dostarczają takich samych emocji. Nic bardziej mylnego. Zaangażowanie osób wspierających organizatorów przedsięwzięcia oraz udział uczestników pokazują, że z roku na rok zainteresowanie inicjatywami związanymi z obchodami święta jest coraz większe.

Tegoroczny festyn z okazji Wojciechowego świętowania rozpoczął się – podobnie jak w roku poprzednim – barwnym korowodem, który przeszedł ze stadionu miejskiego na rynek. Udział w korowodzie wzięły różne grupy, działające na terenie gminy: stowarzyszenia, koła, przedstawiciele placówek szkolnych, przedstawiciele instytucji z terenu gminy, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Serock (ze św. Wojciechem na czele) oraz jednostek organizacyjnych, delegacje z miast partnerskich oraz mieszkańcy i sympatycy Miasta i Gminy Serock.

Motywem przewodnim tegorocznych przedsięwzięć kulturalnych jest 50-lecie Jeziora Zegrzyńskiego. Patronat nad nimi objął Mateusz Kusznierewicz.  Jubileusz ten stał się także hasłem przewodnim korowodu. Kreatywność uczestników przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Przez miasto przeszły wodne stworzenia, ‘przepłynęły’ łodzie, ulice ‘zalały’ fale zegrzyńskiego jeziora. Nie brakowało także marynarzy i zegrzyńskich paskud. Okrzyki prezentujące grupy, instrumenty muzyczne, klaksony, bańki mydlane, tabliczki, pompony – było głośno , barwnie, radośnie i efektownie.

Po korowodzie zaprosiliśmy mieszkańców do wspólnego zagrania Walczyka Serockiego na fletach. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, grupie zdeklarowanych flecistów przewodziła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Serocku.

Wielkie emocje towarzyszyły na scenie uczniom i podopiecznym grup prowadzonych przez instruktorów z Ośrodka Kultury w Serocku występującym – szczególnie tym, którzy po raz pierwszy prezentowali się przed tak wielką publicznością.

Miłośnikom szant wielu muzycznych wrażeń dostarczył zespół Załoga dr. Bryga, a ci, którzy mają ‘bigbit’ we krwi bawili się przy dźwiękach formacji The Fireballs.

Najbardziej oczekiwanym jednak momentem był jak zwykle występ głównej gwiazdy wieczoru. Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing – jak się okazało – ma w Serocku wielu fanów. Zaproszona do wspólnej zabawy publiczność entuzjastycznie reagowała na kolejne przeboje Macieja, który prócz autorskich utworów, nadał efektowne nowoczesne brzmienie polskim przebojom z dawnych lat.  

Festyn zakończył się pokazem sztucznych ogni.

Dziękujemy za wspólną zabawę i już teraz zapraszamy na kolejne przedsięwzięcia organizowane na terenie gminy Serock.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom tegorocznego korowodu poprzedzającego festyn na rynku.

GALERIA Z FESTYNU

II CZĘŚĆ GALERII

Konferencja z okazji 50-lecia Stopnia Wodnego Dębe i Jeziora Zegrzyńskiego

24 maja 2013 roku w hotelu Narvil w Serocku odbyła się konferencja poświęcona  50-lecia stopnia wodnego Dębe i Jeziora Zegrzyńskiego, zorganizowana przez Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, PGE Obrót S.A. oddział z siedzibą w  Warszawie oraz Urząd Miasta i Gminy w Serocku. W Konferencji udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz samorządowcy z gmin należących do Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego i okolicznych powiatów, przedstawiciele instytucji publicznych, delegacje miast partnerskich gminy Serock, zaproszeni goście.

Uczestników konferencji powitali: burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Leszek Bagiński oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

Konferencja była odpowiednim momentem do odznaczenia zasłużonych pracowników RZGW. Zenon Chęć Zastępca Dyrektora RZG w Warszawie ds. Zarządu Zlewni Narwi w Dębem został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Henryk Wyszyński Kierownik Nadzoru Wodnego Borowa został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Mieczysław Białczak, Kierownik Nadzoru Wodnego Ostrołęka oraz Janusz Klusek, kierownik Nadzoru Wodnego w Dębem otrzymali Odznaczenia Środowiskowe za zasługi dla ochrony środowiska.

Podczas konferencji prelegenci przygotowali wystąpienia, na następujące tematy.: Stopień Wodny Dębe – 50 lat eksploatacji – Zenon Chęć, Zastępca Dyrektora Regionalnego Związku Gospodarki Wodnej w Warszawie ds. Zarządu Zlewni Narwi w Dębem, Fotoreportaż z budowy Stopnia Wodnego Dębe na rzece Narew – Andrzej Zajbert, Generalny projektant DHV Hydroprojekt, jezioro Zegrzyńskie i jego marka – Piotr Lutek, ekspert w dziedzinie marketingu, promocji, PR.

Na zakończenie konferencji uczestnicy udali się w rejs statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim.

Konferencja zrealizowana została w ramach projektu „Silna Marka Jeziora Zegrzyńskiego”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

 

 

 

 

 • Burmistrz MiG Serock Sylwester Sokolnicki z Mateuszem...
 • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w...
 • Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk
 • -
 • Monika Stasińska PGE Obrót SA. Oddział z siedzibą w...
 • -
 • -
 • -
 • Zenon Chęć, Zastępca Dyrektora Regionalnego Związku...
 • -
 • -
 • Andrzej Zajbert, Generalny projektant DHV Hydroprojekt
 • Bronisław Klisz Kierownik Elektrowni Wodnej Dębe PGE Obrót...
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Piotr Lutek, ekspert w dziedzinie marketingu, promocji, PR.
 • -
 • Senator Anna Aksamit
 • Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie...
 • -
 • -

Gratulacje z okazji jubileuszu Jeziora Zegrzyńskiego

Zorganizowana w związku z obchodami 50-lecia Jeziora Zegrzyńskiego konferencja była okazją do przekazania na ręce burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego gratulacji z okazji jubileuszu akwenu.

 

 • gratulacje od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 • gratulacje od Wiceprezesa Rady Ministrów Janusza...
 • gratulacje od Posła na Sejm RP Stanisława Żelichowskiego
 • gratulacje od Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w...
 • gratulacje od Prezesa Zarządu DHV Hydroprojekt Dariusza...
 • gratulacje od Burmistrza Miasta Kluczbork Jarosława Kielara
 • gratulacje od Burmistrza Miasta Radzionków Gabriela Tobora
 • gratulacje od władz Miasta Dzierżoniów

Zmiany w połączeniach komunikacyjnych od 01.06.2013 r

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że z uwagi na małą liczbę osób korzystających z Lokalnej Komunikacji Zastępczej z dniem 1 czerwca 2013 r. zostają zlikwidowane następujące kursy:
 
- 4.30 na trasie Serock – Dębe – Zegrze,
 
- 5.00 na trasie Zegrze - Dębe,
 
 
 
- 5.45 na trasie Dębe – Zegrze,
 
- 6.00  na trasie Zegrze – Dębe,
 
 
 
- 13.40 na trasie Serock – Jadwisin – Dębe – Zegrze,
 
- 14.20 na trasie Dębe  - Zegrze.
 
 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom od dnia 1.06.2013 r.  do 31.08.2013 r. zostanie uruchomiona komunikacja lokalna w soboty w następujących godzinach:
 
- 6:30 -  Serock – Marynino – Dębe – Zegrze – Jadwisin –Serock - Cupel – Gąsiorowo – Wierzbica – Serock,
 
- 12:00 – Serock –Jadwisin – Zegrze - Dębe – Marynino – Serock-- Cupel – Gąsiorowo – Wierzbica – Serock,
 
- 15:30 - Serock –Jadwisin – Zegrze - Dębe – Marynino – Serock-- Cupel – Gąsiorowo – Wierzbica – Serock,
 
- 17:45 - Serock –Jadwisin – Zegrze - Dębe – Marynino – Serock-- Cupel – Gąsiorowo – Wierzbica – Serock.
 
 

Życzenia z okazji Dnia Matki

Wszystkim Mamom w dniu ich święta, składamy serdeczne życzenia - radości z każdego dnia spędzanego z dziećmi, wdzięczności za trud bycia mamą oraz pogody ducha.

 • -
 • -
 • -

Informacje dot. ruchu samochodowego 25 i 26 maja

W związku z organizacją niedzielnego festynu związanego z „Wojciechowym świętowaniem” zwracamy się z prośbą, aby w dniu 25 maja (sobota) i 26 maja (niedziela) ograniczyć w miarę możliwości  ruch samochodowy wokół rynku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Szczegóły pod poniższym linkiem:

http://www.kultura.serock.pl/1287,wojciechowe-swietowanie-2013.html

 

Zielonoświątkowe życzenia

Gospodarzom z naszej gminy z okazji Zielonych Świątek życzę sprzyjającej pogody, urodzaju, a potem – radości z zebranych plonów.   

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

 

Święto Zesłania Ducha Świętego, potocznie zwane Zielonymi świątkami – to święto związane z witaniem wiosny.
Dawniej wierzono, że palone w tym okresie ogniska, a także dekorowanie domów zielonymi gałązkami, tatarakiem, kwiatami – uchroni domostwa przed urokami i zapewni ziemi urodzaj. Do dziś w niektórych rejonach Polski zachował się także zwyczaj organizowania tego dnia jarmarków, czy tzw. odpustów.

Teologicznie – święto wspomina wydarzenie po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty, wylewając na nich swoje dary. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy 50.dniowy okres wielkanocny.

50 lat Jeziora Zegrzyńskiego. Zapraszamy do wspólnego świętowania

Jezioro Zegrzyńskie obchodzi w tym roku swoje 50. urodziny. Jubileusz ten stał się motywem przewodnim wszystkich przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w gminie Serock. Patronat nad nimi objął Mateusz Kusznierewicz.
Zapraszamy do wspólnego świętowania.

Kalendarz imprez:


26.05 - Święto Patrona Serocka Św. Wojciecha
09.06. - Święto Rodzin - Wola Kiełpińska
22.06 - Wianki
07.07.  - XXII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne "Kupalnocka"
13.07 - 60 lat OSP w Stanisławowie
21.07. - "To Barbarki Robota" warsztaty rzemieślnicze na Podgrodziu
27.07 - "Krzyśki" - Nowa Wieś
01.08 - Obchody 69 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
03.08. - Piknik Rodzinny - plaża miejska
10. - 11.08. - Obchody 60 - lecia działalności sportowej "Sokół Serock"
14.08 - Święto Wojska Polskiego w Zegrzu
31.08. - Regaty na zakończenie lata Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock
01.09. - Obchody 74 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
14.09. - VI Wrześniowy Rajd Pamięci
15.09 - Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej
11.11 - Święto Odzyskania Niepodległości
27.10. - XI Bieg Niepodległości, III Nordic Walking
08.12 - Mikołajki
22.12 - XVII Spotkanie Wigilijne


Jezioro Zegrzyńskie, które powstało w 1963 roku, całkowicie zmieniło nie tylko krajobraz gmin, leżących nad akwenem, ale także zdecydowało o ich turystycznym charakterze. Co roku zjeżdżają tu tysiące turystów i amatorów sportu.


Ponad 50 lat temu, w miejscu, gdzie dziś jest się Jezioro Zegrzyńskie – znajdowały się pola, lasy, gospodarstwa domowe. W ciągu 6 lat wybudowano jaz, elektrownię, pompownie oraz zbiornik o powierzchni 30,3 km kwadratowych, które służyć miały do produkcji energii, poboru wody przez Wodociąg Północny m.st. Warszawy, a także jako zbiornik retencyjny. Przez wiele lat zbiornik i Kanał Żerański służyły jako droga wodna do transportu żwiru z górnej Narwi dla aglomeracji warszawskiej. Szybko stały się także miejscem rekreacji i sportów wodnych.


Dziś Jezioro Zegrzyńskie „zalewa” propozycjami. Żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo – latem na jeziorze jest naprawdę tłoczno. Zimą to także raj dla amatorów bojerów, iceflyerów, iceboardów. Ponadto przystanie jachtowe, ścieżki rowerowe, rezerwaty przyrody,  miejsca historyczne oraz wiele interesujących przedsięwzięć sportowo rekreacyjnych i kulturalnych. Bliskość Warszawy, dogodne połączenia komunikacyjne, obszerna baza noclegowa – wszystko to sprawia, że warto wziąć pod uwagę Jezioro Zegrzyńskie jako miejsce wypoczynku.
 

Tramwajem wodnym z Warszawy do Serocka

 

Tak jak w poprzednich latach z Warszawy będzie można się wybrać w całodzienny, pasjonujący rejs Wisłą i Kanałem Żerańskim do Serocka, nad Jezioro Zegrzyńskie. Ten sztuczny zbiornik powstał w wyniku spiętrzenia wód Narwi i Bugu i stanowi prawdziwy raj dla wędkarzy i amatorów sportów wodnych. Statek „Zefir" wypłynie o godz. 9.00 z przystanku Cypel Czerniakowski, pokona śluzę Kanału Żerańskiego i w południe przybije do molo w Serocku. Po mniej więcej półtoragodzinnej przerwie (od ok. godz. 12.15 do ok. godz. 13.45) statek wypłynie w rejs powrotny do Warszawy i około godziny 19.00 zacumuje na Cyplu Czerniakowskim.
 
Od 1 maja do 31 sierpnia „Zefir” będzie pływał w soboty i niedziele oraz 1, 3, 30 maja i 15 sierpnia.
 
Za rejs do Serocka trzeba zapłacić 36 zł (ulgowy - 18 zł), a za przejażdżkę tramwajem wodnym – 18 zł (ulgowy – 9 zł).
 
Źródło: www.ztm.waw.pl

MOTOSERCE z udziałem żołnierzy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu

20 kwietnia 2013 roku żołnierze Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu uczestniczyli w akcji zbierania krwi pod nazwą "MOTOSERCE - Motocykliści Dzieciom", która odbyła się w Parku Bródnowskim w Warszawie.

Organizatorem ogólnopolskiej akcji MOTOSERCE był Kongres Polskich Klubów Motocyklowych. „Jest to idea wynikająca z potrzeby serca i z chęci  działania. Naszą akcją chcemy zwrócić uwagę na brak tego cennego daru jakim jest krew w polskich szpitalach oraz pragniemy propagować idee krwiodawstwa.” – piszą organizatorzy na swojej stronie internetowej. Dzięki zaangażowaniu ponad 80 Klubów Motocyklowych z całej Polski podczas czterech edycji MOTOSERCA w latach 2009 - 2012 udało się zebrać 11.750 litrów krwi!

W tym przedsięwzięciu nie mogło zabraknąć także żołnierzy CSŁiI, którzy zorganizowali tam swoje stanowisko promocyjno-informacyjne. Liczni odwiedzający mogli obejrzeć: Zintegrowany Węzeł Teleinformatyczny „Jaśmin”, radiostację plecakową RRC-9211 oraz wojskowe odbiorniki nawigacji satelitarnej (HGPST-T i HGPST-H), uzyskać podstawowe informacji na temat służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), a także otrzymać materiały promocyjne dotyczące tej służby.

Nasi żołnierze z batalionu zabezpieczenia: m.in. szeregowy Justyna Sadurek oraz szeregowy Agata Purzycka,  jak wielu innych uczestników tego przedsięwzięcia włączyli się także w akcję oddawania krwi. Swoje stanowiska ze sprzętem i uzbrojeniem wystawili także żołnierze innych jednostek Wojsk Lądowych z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym oraz 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej.

W Parku Bródnowskim ponadto odbyły się liczne koncerty, pokazy motocyklowe, sztuk walki, konkursy dla najmłodszych oraz występy zespołów.

MOTOSERCE jest imprezą rokroczną i z całą pewnością rosnącą w siłę. Mamy więc nadzieję, że w kolejnym roku żołnierzy z polskiej stolicy łączności wojskowej w tym przedsięwzięciu z pewnością nie zabraknie.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego w gminie Serock

W związku ze spadkiem poziomu wody w rzece Bug w granicach gminy poniżej stanu ostrzegawczego oraz z uwagi na korzystne prognozy hydrologiczne odwołuje się pogotowie przeciwpowodziowe od godziny 12.00 dnia 30 kwietnia 2013 r. dla miejscowości: Kania Polska, Kania Nowa, Cupel  i Nowa Wieś.

Rocznice majowe

2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
 
Ustanowione przez Sejm w lutym 2004 r. jest jednym z najmłodszych świąt państwowych, co w żaden sposób nie umniejsza jego randze. Obchodzone 2 maja kieruje nasze myśli ku narodowym symbolom, które towarzyszą nam od wieków, a o których nazbyt często, w naszej historii, musieliśmy milczeć.
Dziś inaczej. Zawieszenie flagi na balkonach i w oknach domów nie grozi sankcjami, nie trzeba ich pospiesznie ściągać przed świętem 3 maja, by nie rozgniewać władzy.

Dziś możemy w ten sposób, bez lęku, podkreślać naszą przynależność  do kraju. Mimo to wielu z nas do wywieszenia flagi wciąż podchodzi z dystansem. Zachęcamy wszystkich, by 2 maja to uczynić, a na co dzień docenić fakt, że żyjemy w czasach, które nie odżegnują się od narodowych symboli.

3 Maja – Konstytucja 3 Maja

Uchwalona  3 maja w 1791 roku w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów, pierwsza  w Europie i druga na świecie, uchwalona  w zasadzie zamachem stanu, konstytucja 3 maja bez wątpienia odegrała znaczącą rolę w późniejszych ruchach demokratycznych na świecie. Grupa ścisłych zwolenników konstytucji, w tym jej twórcy król Stanisław August, Ignacy Potocki, Scipione Piattoli, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, wykorzystując fakt trwania ferii  wielkanocnych i nieobecności wielu posłów, w konspiracji przed stronnictwem hetmańskim – spotkała się w Pałacu Radziwiłłów, by przygotować scenariusz konstytucji.
3 maja 1791 r. na Zamku Królewskim marszałek sejmu Małachowski pyta zebranych, co najbardziej zagraża Rzeczpospolitej, odpowiedź brzmi jednoznacznie: konsternacja wojsk rosyjskich, przeszkadzanie reform. Wszyscy są zgodni, że pomóc może jedynie Konstytucja.
Konstytucja, będąca kompromisem między stronnictwem królewskim, a patriotycznym przyniosła ze sobą gruntowane reformy państwowe. Wprowadzała dziedziczność tronu, znosiła złote wolności, zgubne liberum veto oraz podział na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. W konstytucji widoczne są również wpływy oświeceniowe, jak na przykład myśl Monteskiusza o trójpodziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Powołanie instytucji odpowiedzialności parlamentarnej ministrów, instytucje kontrasygnaty, prawo o miastach to kolejne dokonania ustawy zasadniczej z 1971 roku. Konstytucja uderzyła w interesy magnaterii, wzmacniając tym samym pozycję szlachty średniej, wzięła również pod opiekę  chłopów, łagodząc najgorsze  nadużycia pańszczyzny.
Jej twórcy podejmując się trudnego zadania reformy państwa chylącego  się ku upadkowi wyparli istniejącą anarchię na rzecz demokratycznej monarchii konstytucyjnej.
Konstytucja obowiązywała do 1792 r., obalona przez Targowicę.

8 maja - Dzień Zwycięstwa

To był dzień zwycięstwa nad nazizmem i kilkuletnim koszmarem, jaki ogarniał cały świat. Jednocześnie dzień klęski narodów wschodniej Europy, oddanych przez zachodnich aliantów pod sowieckie panowanie. Kiedy 8 maja 1945 roku o godzinie 15.00 ogłoszono koniec wojny światowej, spodziewano się, że jeszcze długo nie będziemy cieszyć si8ę wolnością. W 1945 roku na konferencjach w Jałcie oraz Poczdamie rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w porozumieniu z ZSRR, oddały państwa Europy Środkowej i Wschodniej w sowiecką strefę wpływów. Dla nas oznaczało to jedno – znowu nie byliśmy wolni. Pozostało tak aż do 1989 r. kiedy rozpoczęliśmy budowanie polskiej demokracji. Ale wtedy 8 maja 1945 r. Polska , która zbrojnie uczestniczyła w większości kampanii wojennych i bitew II wojny światowej, odniosła niepodważalny triumf.

27 Maja – Dzień Samorządu terytorialnego

27 maja obchodzony jest jako Dzień Samorządu Terytorialnego. W Polsce został reaktywowany w 1990 roku – wówczas utworzono gminy, jako wspólnoty mieszkańców z mocy prawa, z odrębnym budżetem i mieniem komunalnym. Demokratyzacja rozpoczęta w latach 1989-1990,  to działania na rzecz przechodzenia od systemu ,,realnego socjalizmu’’, do gospodarki rynkowej, decentralizacji władzy państwowej i reaktywowania samorządu terytorialnego. Wprowadzono bezpośrednie wybory rad gminnych, odpowiedzialność lokalną władzy wykonawczej (wójta, burmistrza) przed odpowiednią władzą legislacyjną (rada gminy), samodzielność finansową ośrodków samorządowych, kontrolę władzy wykonawczej nad lokalną administracją (urzędem gminy).    
W wyniku obrad Okrągłego Stołu, już w 1990 roku Sejm kontraktowy przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym. Kiedy po 45 latach rządów komunistycznych Polska stała  się krajem w pełni demokratycznym, kiedy 27 maja 1990 roku przeprowadzono pierwsze w pełni wolne, demokratyczne wybory samorządowe, powstała także gmina Serock, a w pierwszych demokratycznych wyborach, na burmistrza Miasta i Gminy Serock, wybrano Sylwestra Sokolnickiego. W 1998 roku, w drugim etapie reformy samorządowej, powstał samorządowy powiat i województwo. Dzisiaj przed samorządem stoją nowe wyzwania, wyzwania podnoszone poprzeczką europejską, wyzwania na rzecz rozwoju lokalnego. Nadajemy tym wyzwaniom kształt współpracy z mieszkańcami naszej gminy, poszanowaniem ich praw i dbałością o ich dobro.
27 maja obchodzony jest jako Dzień Samorządu Terytorialnego.
 


 

Inauguracja Wojciechowego świętowania

Jak co roku, w okolicach wspomnienia św. Wojciecha, w Serocku rozpoczęliśmy Wojciechowe świętowanie. Zakończymy je 26 maja podczas festynu na serockim rynku.


Tegoroczne obchody rozpoczęły się 28 kwietnia 2013 r., od uroczystej sesji Rady Miejskiej, w której udział wzięli gospodarze Miasta i Gminy Serock, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele rady powiatu legionowskiego, sołtysi, przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnych, dyrektorzy szkół, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Serock oraz zaproszeni goście.


Życiorys i znaczenie działalności św. Wojciecha dla chrześcijańskiej Polski w początkach jej państwowości przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Borkowski. O istocie patronowania przez biskupa naszemu miastu opowiedział krótko burmistrz Sylwester Sokolnicki.

Wyróżnienia
Uroczysta sesja była okazją do uhonorowania osób, które wyróżniają się w działalności dla społeczeństwa gminy Serock. Grażyna Ewa Krzyczkowska - lekarz pediatra, która od wielu lat pracuje w serockim ośrodku zdrowia dbając o zdrowie najmłodszych i niosąc im niezbędną pomoc oraz Antoni Seweryn Wieczorek – propagator tenisa stołowego w gminie Serock, zaangażowany w działalność sportową młodzieży, autor Programu Rozwoju Tenisa Stołowego w gminie Serock realizowanego od czterech lat otrzymali medale Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock. Agnieszka Lipska i Agata Dutkiewicz natomiast – założycielki i opiekunki jadwisińskich Violinek – wyróżnione zostały za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury. Panie zostały uhonorowane również upominkami od radnego Rafała Tyki.

Sportowe emocje
Po sesji – w serockim kościele odbyła się uroczysta Msza święta w intencji Serocczan, a potem pomimo niesprzyjającej pogody publiczność zgromadziła się na serockim rynku, by dopingować osoby biorące udział w I biegu wojciechowym. Amatorzy sportu stanęli na starcie kilku dystansów: biegu na 5 km, biegu na 10 km, nordic walking oraz biegu rodzinnego. Do biegu rozgrzewały dwie sportsmenki, zaproszone na uroczystość: Aleksandra Socha – Szelagowski – polska szablistka, czterokrotna mistrzyni Polski, mistrzyni europy, medalistka mistrzostw świata, olimpijka z Aten, Pekinu i Londynu, a obecnie także żołnierz Centrum Szkolenia, Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz Bernadeta Bocek – Piotrowska – trzykrotna olimpijka, 19-krotna mistrzyni Polski, komentator zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich w TVP2, mieszkanka Legionowa.  Oczywistej realizacji towarzyszyła przede wszystkim dobra zabawa oraz dopingowanie sobie nawzajem w pokonywaniu kolejnych kilometrów.
We wszystkich dyscyplinach łącznie wzięło udział ponad 200 osób. Każdy z uczestników dostał pamiątkowy medal. Zwycięzcy zaś otrzymali medale, statuetki, puchary i nagrody ufundowane przez sponsorów. W biegu na 5 km wystartował także Gabriel Tobor – burmistrz partnerskiego miasta Radzionków.

Zabawy, konkursy, upominki
Po zakończeniu biegów rycerze z rozłożonego na rynku obozowiska piastowskiego zaprosili dzieci do zmierzenia się z nimi w walce na miecze lub szable. Zacięta walka pokazała, jak ogromny potencjał drzemie w młodych Serocczanach, którzy z radością przenieśli się w dawne czasy, przywdziewając średniowieczne stroje do walki.
Zgromadzona na rynku publiczność mogła odwiedzić także stoiska promocyjne Urzędu Miasta i Gminy Serock. Pracownicy referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przygotowali mnóstwo konkursów, w których można było wygrać ekoupominki. Można było także odebrać  sadzonki drzew i krzewów, pokazując kupon uzyskany w Miejsko Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej, po przyniesieniu tam zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz ekologiczne upominki za przyniesione zużyte baterie i korki od butelek.
Stoisko ekologiczne dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie.


Nie zawiodły również panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały smakołyki dla biorących udział w przedsięwzięciu oraz pyszną grochówkę dla sportowców biorących udział w biegu.


To dopiero początek atrakcji przygotowanych na obchody Święta Patrona Serocka. Więcej – w ostatnią niedzielę maja. Już teraz serdecznie zapraszamy na festyn i do udziału w poprzedzającym go korowodzie. Przypominamy także, że wspólnie zagramy serockiego walczyka na fletach.


Zobacz galerię ze Święta Patrona Serocka

Stoisko promocyjne Miasta i Gminy Serock Dzień Ziemi 2013

W dniu 28 kwietnia 2013, na Rynku Miejskim w Serocku zorganizowane zostało Stoisko promocyjne  Miasta i Gminy Serock, „Dzień Ziemi 2013”.

 

 • -
 • -

Zorganizowanie stoisko miało na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Miasta i Gminy Serock., wzbogacanie wiedzy o pozytywnym wpływie wszelkich działań proekologicznych, propagowanie idei recyklingu i właściwego postępowania z elektro-odpadami.

Wszyscy zainteresowani mogli uzyskać od pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informacje na temat nowego systemu odbierania odpadów komunalnych, a także informacje jak prawidłowo segregować odpady. Dodatkowo w stoisku można było wypełnić i złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi – przypomninamy, że deklaracje należy złożyć do 30 kwietnia 2013 roku.

Na stoisku ustawione zostały tablice dydaktyczne, zakupione w ramach dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie   dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami, dzięki którym wszyscy zainteresowani mogli prześledzić np. gdzie trafiają nasze odpady, jak następuje rozkład śmieci w czasie, a także jak należy postępować ze zużytymi bateriami.

Dodatkowo w stoisku przeprowadzane były konkursy ekologiczne – łamigłówki, quizy, wykreślanki, a każdy kto wziął udział w konkursie otrzymywał ekoupominek, np. komplet kredek ekologicznych, czy ekologiczna torba na zakupy.

Oprócz przeprowadzanych konkursów ekoupominki mogły odebrać osoby, które przyniosły do stoiska minimum 3 zużyte baterie i minimum 10 nakrętek od butelek plastikowych. Dodatkowo osoby, które w dniach 2 -26 kwietnia dostarczyły do Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i odebrały kupon mogły w Stoisku promocyjnym „Dzień Ziemi 2013”, odebrać sadzonki drzew i krzewów. Sadzonki oraz odbiór zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapewniła firma PROEKO Zakład Przetwarzania ZSEE z Błonia. Osoby, które przyniosły najwięcej zużytego sprzętu dostawały również eko – torby na zakupy.

Kulinarnie Stoisko wspierały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Marynia, Dosina i Skubanki, które przygotowały eko-smakołyki, pyszne ciasta i przepyszną grochówkę, dzięki której można się było rozgrzać w ten pochmurny dzień.

"Stoisko promocyjne - Dzień Ziemi 2013 - w gminie Serock pod hasłem "Nowe zasady na nasze odpady" dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,  w kwocie 2.413,00 zł".

Pomimo deszczowej pogody cieszyło się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że na stałe wpisze się do kalendarza imprez organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rowerowe patrole Straży Miejskiej

Informujemy, że w okresie letnim funkcjonariusze Straży Miejskiej w Serocku w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego będą realizować swoje obowiązki poprzez wykonywanie patroli rowerowych. Wykorzystanie alternatywnego środka komunikacji, którym będą dwa nowo zakupione rowery zostało podyktowane: wzmożonym ruchem turystów korzystających z różnych form rekreacji na terenie naszej gminy w okresie wakacji, utrudnieniami w dotarciu autem do wybranych miejsc stanowiących duże skupiska osób jak również względami ekologicznymi i ekonomicznymi. Patrole rowerowe Straży Miejskiej w Serocku będą realizowane przez siedem dni w tygodniu zgodnie z uprzednio opracowanym  harmonogramem pracy funkcjonariuszy przez Komendanta Straży Miejskiej.

 • -

Inauguracja obchodów 60-lecia K.S Sokół Serock- zapraszamy

 • -

Stan pogotowia przeciwpowodziowego w Mieście i Gminie Serock

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 71/B/ 2013  z  dnia 15 kwietnia 2013, od godziny 16.00 w związku ze wzrostem poziomu wody w rzece Bug wprowadzony został stan pogotowia przeciwpowodziowego.
Obowiązuje on dla miejscowości: Kania Polska, Cupel, Kania Nowa i Nowa Wieś.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią ww. zarządzenia oraz ogólnymi zasadami postępowania w przypadku wystąpienia powodzi zamieszczonymi poniżej.


Wszelkich informacji dotyczących zaistniałej sytuacji w godz. 8.00 – 16.00 można uzyskać pod numerem telefonu :
(22) 782 -65-88
(22) 782 – 88-41
Po godz. 16.00 pod nr tel.  (22) 782 -65-88

Sytuacja powodziowa w Mieście i Gminie Serock

Na terenie województwa mazowieckiego wprowadzono III najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego. W związku ze wzrostem poziomu wód w rzekach oraz niekorzystnymi prognozami na najbliższe dni niektóre samorządy wprowadziły  podwyższone stany gotowości służb - pogotowia lub alarmy przeciwpowodziowe - adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Stan alarmowy ogłoszony został m.in. w gminach: Wyszków i Somianka (powiat wyszkowski), Dąbrówka i Radzymin (powiat wołomiński).
Na rzece Bug poziomy  wody układają się w strefie stanów wysokich (górny i środkowy bieg rzeki), z przekroczeniem stanu ostrzegawczego we Frankopolu i alarmowego w Wyszkowie. Stan wysoki występuje także na Narwi.
Z uwagi na niekorzystne prognozy dotyczące stanów wód w rzekach Bug i Narew w dniu 15 kwietnia 2013 r. miało miejsce wyjazdowe spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Legionowski Jan Grabiec, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając, Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Jan Wielechowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w  Legionowie st. bryg. Mieczysław Klimczak, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w  Legionowie bryg. Arkadiusz  Pich, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej ds. Zarządu Zlewni Narwi w Dębem Zenon Chęć, Kierownik Nadzoru Wodnego w Dębem Janusz Klusek, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Legionowie Magda Biernacka oraz Inspektor ds. Obronności i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku Edward Kowalewski.
W trakcie spotkania pod przewodnictwem Starosty Powiatu Legionowskiego dokonano oceny zagrożenia powodziowego oraz stopnia przygotowania organów i służb do przeciwdziałaniu zagrożeniu. Z prognozy przedstawionej przez Zenona Chęcia wynika iż w dniach 17-18 kwietnia powinno na-stąpić obniżenie się poziomu wody w  rzece Bug.
W związku z  zaistniałą  sytuacją  podjęto decyzję  o wprowadzeniu stałego  monitoringu  stanu wód na rzece  Bug i Narew  powierzając to zadanie  do realizacji  Straży Miejskiej  w Serocku.
 

Dwa duże psy błakają się przy ul. Pułtuskiej w Serocku

Dwa duże psy błąkają się przy ul. Pułtuskiej w Serocku.
Właściciele psów, lub osoby potrafiące wskazać właścicieli,  proszeni są o pilny kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 22 782 88 40, 782 88 39
bądź ze Strażą Miejską - 22 782 88 13, 603 873 290.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

3. rocznica katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia mija 3. rocznica katastrofy polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku, w wyniku której zginęło 96 osób. Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP, duchowni oraz przedstawiciele innych instytucji i grup zmierzali  na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 

Pamiętamy.

Komunikacja na trasie Dębe - Zegrze

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że w związku z rezygnacją przewoźnika z obsługi linii komunikacyjnej na trasie Dębe – Zegrze, podjął decyzję, iż z dniem 2 kwietnia 2013 r. na powyższym odcinku została uruchomiona komunikacja zastępcza.


Mam nadzieję, że uruchomienie dodatkowej linii komunikacji lokalnej ułatwi Państwu dojazd do przystanków usytuowanych na trasie Warszawa – Pułtusk.
Jednocześnie informuję, że czynię starania w celu zainteresowania innych przewoźników uruchomieniem komunikacji na tej trasie.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
 

Katyń - pamięć o zbrodni

W kwietniu 1940 roku  tysiące polskich oficerów, i policjantów (w dużej mierze oficerów rezerwy – lekarzy, urzędników, nauczycieli, naukowców, artystów)  z obozu w Kozielsku, ale także jeńców z obozów w Starobielsku i Ostaszkowie zginęło z rąk Sowietów.  4410 jeńców z obozu w Kozielsku, 3811 jeńców z obozu w Starobielsku i 6314 jeńców z obozu w Ostaszkowie uznanych zostało jako wrogowie władzy sowieckiej i poniosło śmierć od strzału w głowę. Trzy lata później, w kwietniu 1943 roku odkryto zbiorowe groby w Katyniu. Przeprowadzone ekshumacje i identyfikacje części ofiar wiązały się z koniecznością ujawnienia zbrodni katyńskiej. Przez dziesiątki lat potem temat zbrodni niknął we mgle milczenia, Sowieci przypisywali ją Niemcom, a próby głoszenia prawdy były natychmiast gaszone przez cenzurę. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku władze ZSRR oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”.
14 listopada 2007 roku Sejm RP ustanowił  dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
W 2010 roku gmina Serock przystąpiła do akcji Stowarzyszenia Parafiada „Katyń… ocalić od zapomnienia”. W trakcie obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej – w kwietniu 2010 roku w gminie Serock posadzone zostały dęby, upamiętniające siedem osób – oficerów Wojska Polskiego i  Policjantów Policji Państwowej – pochodzących lub związanych z gminą Serock.  Jedną osobę upamiętnili kombatanci z Ostrołęki przez posadzenie dębu w Ostrołęce. W 2011 roku natomiast posadzone zostały kolejne dwa dęby.
Poniżej przypominamy nazwiska ofiar zbrodni katyńskiej związanych z gminą Serock oraz miejsca, w których rosną poświecone im dęby.

Oficerowie Wojska Polskiego:
Ryszard Robert Bock – porucznik rezerwy – dąb na terenie Centrum Integracyjnego Opieki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku
Mieczysław Marian Głowacki – podporucznik rezerwy – teren przykościelny w Woli Kiełpińskiej
Chaim Boruch Inwentarz – podporucznik rezerwy – teren przy Szkole Podstawowej w Serocku
Marian Janicki – porucznik rezerwy kawalerii – cmentarz w Ostrołęce
Witold Piasecki – kapitan służby stałej – teren przy Zespole Szkół w Zegrzu
Kazimierz Pilch – major służby stałej – teren Centrum Szkolenia, Łączności i Informatyki w Zegrzu
Ryszard Urbański – porucznik rezerwy – Park Miejski w Serocku

Decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego podczas uroczystości obchodów katyńskich w dniach 9 – 10 listopada 2007 r. oficerowie zamordowani w Katyniu, Miednoje i Charkowie zostali pośmiertnie mianowani na kolejne stopnie wojskowe.

Policjanci Policji Państwowej:
Kazimierz Andrzejaczek – posterunkowy Policji Państwowej – teren przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie
Feliks Sobolewski – posterunkowy Policji Państwowej – teren przy Komisariacie Policji w Serocku
Jan Uniewicz – posterunkowy Policji Państwowej – teren przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

Decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego Policjanci Policji Państwowej zostali pośmiertnie mianowani na stopień aspiranta Policji Państwowej.
 

 • -
  Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, fot. PAP/Radek Pietruszka

Wystawa "Seroccy Katyńczycy" w ratuszu - zapraszamy

Zapraszamy do oglądania wystawy "Seroccy Katyńczycy" w holu Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Wystawa poświęcona jest Oficerom Wojska Polskiego i  Policjantom Policji Państwowej – pochodzącym lub związanym z gminą Serock - zabitym w kwietniu 1940 r. w Katyniu.

 • -
 • -
 • -

Zagłosuj na sołtysów z gminy Serock

Trwa drugi etap plebiscytu Gazety Powiatowej "Nasz Sołtys - Najlepszy Gospodarz", do którego z naszej gminy przeszli Krzysztof Zakolski z Cupla oraz Maria Chmielewska z Wierzbicy. Zachęcamy do oddawania na nich głosów.

Spośród ośmiu finalistów wybrani zostaną dwaj zwycięzcy w dwóch kategoriach (dla sołectwa poniżej i powyżej 500 mieszkańców). Głosowanie finałowe potrwa do 9 kwietnia, zasady zliczania głosów pozostają takie same  jak w pierwszym etapie. Jeden oddany sms - jeden głos, jeden złożony w naszej redakcji kupon - trzy oddane głosy. Gminy na start.

Jak głosować?
Aby zagłosować na wybranego sołtysa należy wyciąć z Gazety Powiatowej kupon, wypełnić i dostarczyć do redakcji na adres: ul. ks. płk Jana Mrugacza 1C, 05-120 Legionowo lub wysłać sms-a o treści SOL.x, gdzie x to numer wybranego kandydata, na nr 7148.

Krzysztof Zakolski - SOL.28
Maria Chmielewska - SOL.50
na nr 7148.

Lista kandydatów wraz z numerami do głosowania znajduje się u dołu plakatu promującego plebiscyt oraz na www.gazetapowiatowa.pl. Głosy będą liczone zgodnie z zasadą „jeden kupon – trzy głosy, jeden sms – jeden głos”.

Pula nagród dla zwycięzców i głosujących to 15 000 zł, w tym nagrody główne o wartości 5 000 zł.

Szczegóły plebiscytu w regulaminie ogłoszonym na stronie www.gazetapowiatowa.pl

 • -

8. rocznica odejścia błogosławionego Jana Pawła II

Dziś - 2 kwietnia - mija 8. rocznica śmierci papieża, błogosławionego, Jana Pawła II.

Wielu z nas ma w pamięci jego słowa, być może dla wielu są one 'życiowym drogowskazem'.
Dziś szczególnie przywołujemy wspomnienia z 2 kwietnia 2005 r., kiedy Ojciec Święty odszedł do "Domu Ojca".

Pamiętamy także.
 

 • -

Głosuj na laleczkę, pomóż dzieciom w Czadzie

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku bierze udział w projekcie „Wszystkie Kolory Świata”, który jest odpowiedzią na dramatyczna sytuację dzieci w Czadzie. Chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka.
Projekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.


Celem projektu jest:
• kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
• pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
• zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Czadzie.
W ramach akcji rodziny uszyły specjalne, charytatywne laleczki UNICEF.


Laleczki te nie są zwykłymi szmacianymi lalkami są symbolem pomocy, jakiej dzieci i ich rodziny chcą udzielić swoim rówieśnikom na szczepienia przeciw najpopularniejszym chorobom, takim jak: polio, gruźlica, odra.
W przedszkolu przeprowadzona została licytacja lalek a zebrane pieniądze w kwocie 1.223,00 zł trafiły na konto dedykowane zbiórce na rzecz dzieci w Czadzie.

W dniu 18.02.2013r. komisja konkursowa w składzie:
• Alicja Melion- Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku
• Barbara Tomczak- Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Serocku
• Barbara Sumiła- Wicedyrektor Samorządowego Przedszkola w Serocku
• Agnieszka Oktaba- Przewodnicząca Rady Rodziców
• Małgorzata Niemczyk- nauczyciel plastyki
• Bernadeta Żochowska- ajent
wybrała laleczkę, która będzie reprezentowała naszą placówkę.


 

 • -

Ta laleczka reprezentuje nasze przedszkole w konkursie
„Wszystkie kolory świata”


Prosimy o oddawanie Waszych głosów!

Jak można głosować?

1.Zaloguj się na facebook’u
2. Wklej w wyszukiwarkę link https://apps.facebook.com/unicef-kolory-swiata/galeria.powieksz?lalka=21
3. Zagłosuj na laleczkę

GŁOSOWANIE TRWA TYLKO DO 7 KWIETNIA 2013 r.!

Nagrodą w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę jest koncert Ambasadora Dobrej Woli UNICEF Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole.

 

               Pozostałe laleczki uszyte przez rodziców dzieci z Przedszkola Hałabały

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

SMS ze Skubianki pokazuje, że wszędzie się kręci TVN

Stowarzyszenie Miłośników Skubianki walczy o zwycięstwo z TVNowskim konkursie "Pokaż, że wszędzie się kręci TVN".

Nagranie grupy SMS przeszło do 2 etapu i ma szansę na wygraną!

Prosimy o wsparcie. Głosować można raz dziennie.

 

Informacja ze strony http://ising.pl/konkurs-tvn:

Etap 2 konkursu rozpoczęty – Głosujemy na najlepsze wykonania
Pokaż, że wszędzie się kręci TVN

Rozpoczynamy 2 etap konkursu. Waszym zadaniem było zaprezentowanie własnej wersji piosenki ze spotu wiosennego TVN, która w oryginale wykonywana jest przez Czesława Mozila. Do konkursu zgłoszono ponad 750 nagrań, spośród których w głosowaniu wybierzecie 3 zwycięzców. Na wybrane nagranie można głosować raz dziennie. Do dzieła - wszystko w Waszych rękach!

W dniach 22 - 26 kwietnia w serockim urzędzie będą przyjmowane zeznania roczne

 • -

Tu mieszkam, tu płacę podatki

Zachęcamy osoby, które mieszkają na terenie Miasta i Gminy Serock, a nie są tu zameldowane, do rozliczania się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku podatku PIT miejscem rozliczania osoby fizycznej jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika (a nie jego zameldowania) w ostatnim dniu roku podatkowego. Czyli – aby rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie trzeba być zameldowanym na pobyt stały czy czasowy w gminie Serock, wystarczy, że w ostatnim dniu roku podatkowego, czyli 31 grudnia 2012 roku – miejscem faktycznego zamieszkania był właśnie Serock.

Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych (czyli z rozliczeń rocznych PIT), trafiają w około 40 procentach z powrotem do budżetu gminy, w której mieszkamy. Pieniądze te przeznaczane są m.in. na oświatę, pomoc społeczną, budowę dróg, kanalizacji, kulturę, ochronę środowiska, inwestycje. Rozliczając się więc z podatku tam, gdzie faktycznie mieszkamy, przyczyniamy się do poprawy jakości naszego życia i rozwoju gminy, z którą przez miejsce zamieszkania jesteśmy związani.

Warunek jest tylko jeden – aby Twoje podatki trafiły do gminy, w którym mieszkasz, w zeznaniu podatkowym powinieneś wskazać właśnie tę gminę.  Wystarczy wypełnić formularz ZAP 3 i wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym w Legionowie.  Jak to zrobić - pokazujemy poniżej.

Przypominamy, że właściwe zeznania podatkowe (PIT – 36, PIT – 37, itd.), należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2013 roku.

Od Ciebie zależy, czy Twoje podatki będą w Twojej gminie.

 

Referat Spraw Obywatelskich

 • -
  kliknij na zdjęcie, aby powiększyć

Szukasz pracy, masz pomysł na własną firmę? - zobacz, może te oferty są właśnie dla Ciebie

Szanowni Państwo,
coraz częściej słyszy się o recesji, zwolnieniach, spadku sprzedaży i produkcji, upadkach małych i średnich firm. Szczególnie teraz warto  jest  pomyśleć o podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych oraz konkurencyjności na rynku pracy.
Poniżej przestawiamy Państwu kilka interesujących propozycji skierowanych do różnych grup społecznych. Jeśli zamieszczone przez nas informacje o realizowanych projektach nie dotyczą Państwa bezpośrednio, może w kręgu Państwa rodziny, znajomych czy sąsiadów są osoby, które zechciały by z takiego wsparcia skorzystać.  

•    propozycja dla osób niepełnosprawnych
•    propozycja dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
•    propozycja dla osób bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniem
•    bezpłatne kursy zawodowe

Serdecznie zapraszamy!

Referat Spraw Obywatelskich

Witamy wiosnę!

21 marca, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, dzieciaki z Samorządowego Przedszkola w Serocku powitały wiosnę. A ponieważ ulubioną barwą Pani Wiosny jest zieleń, dzieciaki w swoim ubiorze zawarły elementy zielone. Wiosna odwiedziła każdą z grup przedszkolnych, a potem wyruszyła z przedszkolakami, by z ulic serockich przepędzić upartą zimę.
Spodziewajcie się słońca :)

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nasz Sołtys – Najlepszy Gospodarz. Są już wyniki I etapu plebiscytu Gazety Powiatowej

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu plebiscytu i rozpoczęcie głosowania finałowego

W piątek - 8 marca, zakończył się pierwszy etap plebiscytu Gazety Powiatowej „Nasz Sołtys – Najlepszy Gospodarz”. Spośród wszystkich urzędujących w powiecie legionowskim sołtysów mieszkańcy powiatu legionowskiego wybrali ośmiu, którzy biorą udział w głosowaniu finałowym. Oddanych zostało w sumie 9158 głosów, w tym 4676 drogą sms-ową oraz 4482 na kuponach. Największą ilość głosów otrzymali: w gminie Jabłonna - Zbigniew Czech z Suchocina oraz Artur  Oleksiak z Chotomowa, w gminie Nieporęt - Adam Banaszek z Izabelina oraz Stanisław Rębelski z Józefowa, w gminie Serock – Krzysztof Zakolski z Cupla oraz Maria Chmielewska z Wierzbicy, w gminie Wieliszew – Leszek Kleiman z Kałuszyna oraz Jan Sołtys z Łajsk. Gratulacje dla zwycięzców.

19 marca rozpoczyął się drugi etap plebiscytu, w którym spośród ośmiu finalistów wybierzemy zwycięzców w dwóch kategoriach (dla sołectwa poniżej i powyżej 500 mieszkańców). Głosowanie finałowe potrwa do 9 kwietnia, zasady zliczania głosów pozostają takie same  jak w pierwszym etapie. Jeden oddany sms - jeden głos, jeden złożony w naszej redakcji kupon - trzy oddane głosy. Gminy na start.

 

Patronat Honorowy nad plebiscytem objęli: Starosta Legionowski Jan Grabiec, Wójt Gminy Jabłonna Olga Muniak, Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur, Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania Edward Trojanowski.
Partnerem Głównym plebiscytu jest Bank Spółdzielczy w Legionowie.

Wspierają nas także: Drukarnia Ejko Druk, BDC Bike Banaszek Duda Company, Centrum Handlowe Anna Nieporęt oraz RDC Polskie Radio.

Kandydaci
Kandydatami do tytułu „Nasz Sołtys – Najlepszy Gospodarz” są wszyscy urzędujący w momencie rozpoczęcia plebiscytu sołtysi z gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew. Ich sylwetki zostaną przybliżone na łamach Gazety Powiatowej w najbliższych tygodniach. Co kandydatom udało się zrobić dla mieszkańców, jakie inwestycje zostały zrealizowane w sołectwach, czym zajmują się na co dzień i jakie mają zainteresowania - pierwsze artykuły już za tydzień, 22 stycznia.

Etapy
Mieszkańcy powiatu legionowskiego wybiorą najlepszych gospodarzy wsi w dwóch kategoriach: I – sołtysi
z sołectw liczących do 500 mieszkańców, II – sołtysi z sołectw liczących ponad 500 mieszkańców. Głosowanie odbędzie się w dwóch etapach:  I – od 15 stycznia do 8 marca (ogłoszenie wyników 12 marca), II – od 12 marca do 2 kwietnia (ogłoszenie wyników 16 kwietnia). W pierwszym etapie plebiscytu wybierzecie Państwo po dwóch najlepszych gospodarzy z każdej gminy, zgodnie z podziałem na kategorie, którzy otrzymają tytuł „Nasz Sołtys – Najlepszy Gospodarz Gminy (Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew)”. O zwycięstwo w drugim etapie zawalczy zatem 8 sołtysów, a tytuł „Nasz Sołtys – Najlepszy Gospodarz Powiatu Legionowskiego” otrzyma dwóch sołtysów, również zgodnie z podziałem na kategorie. Wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu Aktywności Społecznej i Zawodowej Sołectw, którego organizatorem jest Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. O terminie poinformujemy po zakończeniu drugiego etapu plebiscytu na łamach Gazety Powiatowej oraz na www.gazetapowiatowa.pl.

Jak głosować?
Aby zagłosować na wybranego sołtysa należy wyciąć z Gazety Powiatowej kupon (kupony będą publikowane od 15 stycznia do 2 kwietnia),  wypełnić i dostarczyć do redakcji na adres: ul. ks. płk Jana Mrugacza 1C,
05-120 Legionowo lub wysłać sms-a o treści SOL.x, gdzie x to numer wybranego kandydata, na nr 7148. Lista kandydatów wraz z numerami do głosowania znajduje się u dołu plakatu promującego plebiscyt oraz na www.gazetapowiatowa.pl. Głosy będą liczone zgodnie z zasadą „jeden kupon – trzy głosy, jeden sms – jeden głos”.

Pula nagród dla zwycięzców i głosujących to 15 000 zł, w tym nagrody główne o wartości 5 000 zł.

Zachęcamy do głosowania na najaktywniejszego, najbardziej lubianego i najskuteczniejszego w działaniu sołtysa. Kto okaże się tym "NAJ"? Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Szczegóły plebiscytu w regulaminie ogłoszonym na stronie www.gazetapowiatowa.pl

Partnerem Głównym plebiscytu jest Bank Spółdzielczy w Legionowie.
Wspierają nas także:
Drukarnia Eco Druk, BDC Bike Banaszek Duda Company, Centrum Handlowe Anna Nieporęt
oraz RDC Polskie Radio.

 

 • -
 • -

Wystawa pokonkursowa "Jezioro Zegrzyńskie w zimowym obiektywie" w serockim ratuszu

Zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej "Jezioro Zegrzyńskie w zimowym obiektywie" w ratuszu miejskim w Serocku. Wszystkie prace nadesłane na konkurs będzie mozna oglądać do 25 marca 2013r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapisy dzieci przedszkolnych do placówek na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock na rok szkolny 2013/2014.

Zapisy do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych będą odbywać się w okresie: od 18.03.2013r. do 15.04.2013r.    


            

25 edycja targów Wiatr i Woda w Warszawie

W dniach 28 lutego – 3 marca 2013 roku w Warszawskim Centrum Expo XXI odbyły się targi Wiatr i Woda – największa – jak podkreślają organizatorzy - impreza branży żeglarskiej w Polsce. Impreza, podczas której spotykają się przede wszystkim amatorzy żeglarstwa i sportów wodnych, ale także osoby, które poszukują ciekawego miejsca na spędzenie wakacyjnego czasu. A skoro w temacie są woda, odpoczynek i aktywność, nie mogło na targach zabraknąć też motywu Jeziora Zegrzyńskiego, które od pięćdziesięciu już lat zalewa propozycjami na spędzenie wolnego czasu.

To był nasz pierwszy raz na powyższych targach. Do wspólnej promocji Jeziora Zegrzyńskiego zaprosiliśmy dwie pozostałe gminy z powiatu legionowskiego, leżące nad jeziorem- Nieporęt i Wieliszew. Na wspólnym stoisku zainteresowani mogli znaleźć informacje o każdej z gmin, dostać pamiątkowe gifty, czy posmakować serockiego specjału kulinarnego – pysznego precla. Przede wszystkim jednak zapraszaliśmy do naszych gmin.

Pozytywnie zaskoczył nas fakt, jak wiele osób zna Serock i się z nim utożsamia. Mnóstwo osób odwiedzających nasze stoisko opowiadało nam o wakacjach, urlopach spędzanych w naszej gminie, o działkach, na które przyjeżdżają w każdym wolnym czasie, o sportach, jakie uprawiają na Jeziorze Zegrzyńskim, o przedsięwzięciach kulturalnych, w których biorą udział, o rejsach, które cieszą się wśród nich ogromnym zainteresowaniem. To dla nas sygnał, że działania, jakie podejmujemy w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku gminy mają pozytywny odzew.
Wśród amatorów Jeziora Zegrzyńskiego znalazł się m.in. Jerzy Iwaszkiewicz – dziennikarz i felietonista, pasjonat żeglarstwa (który do dziś pływa po naszym jeziorze na jachcie o wdzięcznej nazwie IWASZKO), który zafundował nam niezły sprawdzian z tematyki żeglarskiej i regionalnej.

Wielkim zainteresowaniem podczas targów cieszyła się hala, w której prezentowane były jachty i łodzie– wywierające ogromne wrażenie szczególnie na najmłodszych uczestnikach, którzy z radością biegali po pokładach łapiąc wirtualny wiatr w żagle.

Przedsięwzięcie było także okazją do spotkania z tymi, którym nieobce wielkie wyprawy – Kubą Strzyczkowskim, dziennikarzem Programu 3 Polskiego radia, który na scenie opowiadał o samotnym rejsie przez Atlantyk, czy Marcinem Gienieczko – podróżnikiem i fotografem, który przepłynął jedną z największym rzek na Północy – syberyjską Lenę. 

Jesteśmy przekonani, że rozmowy, które mieliśmy przyjemność odbyć podczas targów, zaowocują obecnością jeszcze większej ilości miłośników sportów wodnych nad Jeziorem Zegrzyńskim.
Wszystkich, którzy odwiedzili nasze stoisko serdecznie pozdrawiamy i raz jeszcze zapraszamy do nas.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pobierz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiSzanowni Państwo

Trafia w Państwa ręce druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęty Uchwałą Nr 299/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013 r.  Złożenie deklaracji przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock jest obowiązkowe, a zarazem niezbędne do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami, który ruszy z dniem 1 lipca 2013 roku.

W deklaracji należy wskazać liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości (zamieszkujących a nie zameldowanych), a także czy odpady będą przez Państwa zbierane w sposób selektywny, czy nieselektywny (zmieszany). Właściciele, którzy na nieruchomościach przebywają czasowo/sezonowo, dodatkowo, w deklaracjach muszą wyszczególnić miesiące, w których zamieszkują na nieruchomości.

Zgodnie z Uchwałą Nr 298/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013 r. miesięczna opłata stanowić będzie iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawka opłaty będzie uzależniona od sposobu zbierania i odbierania odpadów i wynosić będzie 10 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy odpady zbierane będą w sposób selektywny i 20 zł, gdy odpady zbierane będą w sposób nieselektywny (zmieszany).

Zgodnie z Uchwałą Nr 300/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013 r. opłatę za odbieranie i zagospodarowanie odpadów należy uiszczać w terminach:

 1. za I kwartał do 15 marca danego roku,
 2. za II kwartał do 15 maja danego roku,
 3. za III kwartał do 15 września danego roku,
 4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, w kasie urzędu lub u sołtysów wsi gminy Serock. Dopuszczalne jest również uiszczanie wpłat w okresach miesięcznych lub za okres całego roku.

Deklaracje należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, I piętro, pokój nr 34 lub wysyłać pocztą na adres urzędu, w terminie do 30 kwietnia 2013 r.
 

Wszystkich Mieszkańców, którzy mają pytania o to jak wypełnić deklaracje zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wzorami.

Adam Kowalski ma żonę i dwójkę dzieci, wszyscy mieszkają razem. Rodzina Pana Kowalskiego zdecydowała, że będzie segregować śmieci. W tym przypadku miesięczna opłata od osoby wynosi 10 zł. Ta kwota pomnożona przez czterech członków rodziny Państwa Kowalskich da iloczyn 40 zł. W związku z tym Pan Adam w deklaracji w polu nr 33 zaznaczył opcję – selektywny, w polu nr 34 wpisał kwotę 10 zł., w polu nr 35 – 4 osoby, a w polu nr 36 – 40 zł.

Wzór wypełnionej deklaracji dla osób segregujących śmieci

Czteroosobowa rodzina Pana Michała Nowaka nie będzie segregować śmieci. W związku z tym miesięcznie zapłacą dwa razy więcej od rodziny Państwa Kowalskich. Pan Nowak w deklaracji zaznaczył i wpisał następujące dane:
w polu nr 33 zaznaczył opcję – nieselektywny (zmieszany), w polu nr 34 wpisał kwotę 20 zł., w polu nr 35 – 4 osoby, a w polu nr 36– 80 zł.

Wzór wypełnionej deklaracji dla osób, które nie segregują śmieci

Czterosobowa rodzina Pana Jerzego Krawczyka przebywa na nieruchomości sezonowo/czasowo. Nie przebywa na nieruchomości w gminie Serock przez cały rok, lecz przebywa na niej np. przez okres wakacyjny 3 miesięcy-w lipcu, sierpniu i wrześniu. W deklaracji w pozycji 31 zaznacza, iż przebywa na nieruchomości sezonowo/czasowo. W pozycji 32 zaznacza miesiące, w których będzie przebywać na nieruchomości. Chce segregować śmieci. W tym przypadku miesięczna opłata od osoby wynosi 10 zł. Ta kwota pomnożona przez czterech członków rodziny Państwa Krawczyków da iloczyn 40 zł. W związku z tym Pan Jerzy w deklaracji w polu nr 33 zaznaczył opcję – selektywny, w polu nr 34 wpisał kwotę 10 zł., w polu nr 35 – 4 osoby, a w polu nr 36 – 40 zł.

Wzór wypełnionej deklaracji dla osób zamieszkujących czasowo, segregujących śmieci


Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi został określony w Uchwale Nr 260/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012 r. W uchwale tej określono m.in. częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości i tak: w zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zmieszane będą odbierane raz na dwa tygodnie, a z budynków wielorodzinnych 2 razy w tygodniu. Odpady segregowane odbierane będą z dotychczasową częstotliwością, czyli raz w miesiącu z budynków jednorodzinnych, natomiast z bloków z częstotliwością dostosowaną do potrzeb wspólnoty, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą bez względu na rodzaj zabudowy 2 razy w roku. Dodatkowo, zgodnie z uchwałą 4 razy w roku odbierane będą odpady zielone oraz utworzone zostaną 2 punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie będą mogli Państwo przekazać różne rodzaje odpadów problematycznych, jak chociażby chemikalia, pozostałości farb, opony. Punkty powstaną na terenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21 oraz na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe.

Starosta Legionowski ogłasza IV EDYCJĘ konkursu fotograficznego „Powiat legionowski – 4 pory roku w obiektywie”

Celem konkursu jest zainteresowanie oraz zachęcenie mieszkańców i sympatyków powiatu legionowskiego do aktywnego wypoczynku z aparatem fotograficznym – do poznawania i ukazania w odsłonach czterech pór roku walorów kulturowych, architektonicznych i zabytkowych, miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz wyjątkowych krajobrazów na terenie powiatu przez pryzmat obiektywu.
Do 15 marca br. można nadsyłać zimowe fotografie w kategorii: ludzie i wydarzenia, architektura, przyroda.
W konkursie mogą brać udział mieszkańcy i sympatycy powiatu, którzy ukończyli 13 lat.
Zapraszamy. Do wygrania wartościowe nagrody.


Więcej informacji pod linkiem  http://eurzad.powiat-legionowski.pl/?mnu=5&id=444


 

 • -

Zbiórka przeterminowanych leków

Informujemy, że w styczniu 2013 roku, ustawione zostały w aptekach i ośrodkach zdrowia na terenie gminy nowe pojemniki, służące do zbiórki przeterminowanych leków. Przeterminowane leki należą do odpadów niebezpiecznych, dlatego tak ważna jest ich selektywna zbiórka i unieszkodliwienie w procesie termicznej utylizacji. Leki zbudowane są z szeregu związków chemicznych, które po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi, a także, w przypadku wyrzucania ich bezpośrednio razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, bądź wrzucania do kanalizacji, stanowią duże zagrożenie dla środowiska. Dzieje się tak dlatego, że leki, pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną, a związki w nich zawarte są bardzo trwałe i przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie, co z kolei może powodować, iż do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.


Wykaz aptek i ośrodków zdrowia, gdzie można przekazać nieodpłatnie przeterminowane leki:
1. Apteka „CALENDULA”  w Serocku, ul. Pułtuska 27,
2. Apteka „ZDROWIE” w Serocku, ul. Pułtuska 16,
3. Apteka „AFI” w Serocku, ul. Rynek 17,
4. Apteka w Zegrzu, ul. Drewnowskiego 4,
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, ul. Kędzierskich 2,
6. Ośrodek Zdrowia w Dębem, Dębe nr 38.

Do pojemników wrzucamy zarówno leki w formie tabletek, kapsułek, drażetek, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Niezabrudzone papierowe opakowania lekarstw można wrzucić do niebieskiego worka lub pojemnika na papier.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
 

 • -
  pojemnik do zbiórki zużytych leków

25 edycja targów "Wiatr i Woda"

Warszawskie targi WIATR I WODA są największą i najstarszą imprezą wystawienniczą branży sportów wodnych i rekreacji w Polsce – rokroczną zapowiedzią zbliżającego się sezonu.

Od 28 lutego do 3 marca 2013 odbędzie się już 25 edycja tych prestiżowych targów, Tym razem my też tam jesteśmy! Zapraszamy do odwiedzenia wspólnego stoiska promocyjnego gmin: Serock, Nieporęt, Wieliszew - pod hasłem  "50 lat nad Jeziorem Zegrzyńskim". Hala nr 1; stoisko nr 103 A

Targi WIATR I WODA 5 lat temu zostały przyjęte w poczet członków INTERNATIONAL FEDERATION OF BOAT SHOW ORGANISERS. Każdego roku Targi WIATR I WODA gromadzą wystawców z Polski, Europy i świata. Odwiedza je wielotysięczne grono miłośników sportu i rekreacji, a także ci, dla których przygoda z żaglami, deską, kajakiem czy nurkowaniem dopiero się zaczyna.
Targi WIATR I WODA z roku na rok powiększają się. Systematycznie wzrasta liczba wystawców i zwiedzających oraz zwiększa się zajmowana powierzchnia wystawiennicza.

Od 2010 roku targi odbywają się na większej powierzchni wystawienniczej – wszystko za sprawą oddanej do użytku nowej hali w Centrum Expo XXI przy ul Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Szczegóły dotyczące programu i godzin otwarcia targów znajdują się pod linkiem http://wiatriwoda.pl/index.php?navi=001,001

Nowe obwody szkolne

30 stycznia 2013 r. z inicjatywy burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, Rada Miejska w Serocku podjęła uchwalę w sprawie zmiany obwodów szkolnych w  Mieście i Gminie Serock.

Zróżnicowany rozwój poszczególnych rejonów gminy wpływa na zmiany w dotychczas funkcjonujących systemach, w tym w ustalonych w latach 80-tych i 90-tych obwodach szkolnych.
Intensywny rozwój mieszkalnictwa w rejonie szkoły podstawowej w Jadwisinie spowodował, iż w ostatnich latach wzrosła o prawie 40% liczba dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, natomiast w sąsiedniej szkole podstawowej w Zegrzu liczba uczniów spadła o ponad 40%, gdyż obwód tej szkoły tworzą w dużej mierze miejscowości (Zegrze, Zegrze Południowe) w których na skutek transformacji spadła liczba ludności. Taka sytuacja sprawia, iż w jednej szkole dzieci uczyłyby się w systemie zmianowym, wystąpiłby problem z organizacją zajęć dodatkowych oraz zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, natomiast bazę drugiej szkoły wykorzystywanoby tylko w połowie. (Należy dodać, iż w gminie Serock jest odczuwalny niż demograficzny w szkołach i ogólna liczba uczniów zmniejsza się).
Uchwałę o zmianie obwodów podjęto w celu zapewnienia uczniom zamieszkałym na terenie gminy porównywalnych warunków w jakich będą się uczyć i rozwijać. Zmiany polegają na wyłączeniu z obwodu Szkoły Podstawowej w Jadwisinie miejscowości: Dosin, Borowa Góra – (poza ulicą Nasielską oraz obszarem w obrębie ulic: Nasielska, Długa, Warszawska) i włączeniem tego obszaru do obwodu Szkoły Podstawowej w Zegrzu.
Zmiana zacznie obowiązywać od 1 września 2014 r., aby umożliwić dzieciom naturalne wejście w nowe środowisko szkolne, poprzez „oddział zerowy – dla dzieci 6-letnich”, który będzie uruchomiony od 1 września 2013 r. przy szkole Podstawowej w Zegrzu.
Warto także dodać, iż nowe tereny włączone do obwodu Szkoły Podstawowej w Zegrzu są powiązane ze środowiskiem oświatowym w Zegrzu poprzez Samorządowe Przedszkole, do którego uczęszczają dzieci z tych miejscowości, oraz Gimnazjum, które w swoim obwodzie zawiera także obwód Szkoły Podstawowej w Jadwisinie.
Do obydwu szkół; szkoły w Jadwisinie oraz szkoły w Zegrzu uczniowie są dowożeni tym samym autobusem szkolnym. Zmiana obwodów szkolnych wiąże się dostosowaniem tras i harmonogramów dowożenia do nowych rejonów szkolnych, w taki sposób, aby godziny dowożenia i odwożenia uczniów do obu szkół odbywały się w tym samym czasie, a odległość, którą uczniowie pokonują do przystanków autobusu szkolnego nie była zbyt duża.
Propozycje zmian obwodów szkolnych były przedstawione i konsultowane ze środowiskiem szkolnym oraz z mieszkańcami terenów, których te zmiany dotyczą. Wnioski i spostrzeżenia wymienione podczas spotkań, posłużą organowi prowadzącemu szkoły oraz samym szkołom do podjęcia takich działań, które w jak najlepszy sposób przygotują placówki do powyższych zmian, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Alicja Melion
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Serocku

 • -
 • -
 • -

Zdjęcia, archiwalne publikacje, osobiste wspomnienia - zbieramy materiały na wystawy okolicznościowe

W tym roku obchodzimy 50-lecie powstania Jeziora Zegrzyńskiego. Ten jubileusz stał się motywem przewodnim dla tegorocznych przedsięwzięć gminnych. Towarzyszyć im będzie wystawa tematyczna, do przygotowania której potrzebujemy Państwa pomocy.

Być może mają Państwo w swoich albumach fotografie Narwi, Bugu, pejzaży przedstawiających serocką panoramę sprzed powstania jeziora, czy budowę zapory w Dębem. Chętnie wysłuchamy także wspomnień związanych z tymi wydarzeniami.

Drugą ważną rocznicą będzie 60-lecie powstania Klubu Sportowego Sokół Serock. Na tę okoliczność także planujemy wystawę. Historia serockiego sportu, historia ludzi związanych z propagowaniem aktywności, historia miejsc, w których tworzyło się zaplecze sportowe - również czekamy na Państwa zdjęcia, archiwalne publikacje, pocztówki, wspomnienia.

 
Prosimy o kontakt telefoniczny – 22 782 62 81, mailowy: promocja@serock.pl lub osobisty – w pokoju nr 20 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Nie zwlekaj - za brak ważnego dokumentu tożsamości grożą nam sankcje

Brak ważnego dowodu osobistego może utrudnić codzienne życie. Problemy pojawią się między innymi: przy odbiorze przesyłki, nie można również przekroczyć granicy z krajami Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 55  znowelizowanej ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która weszła w życie z dnie 01 stycznia 2013 roku za brak ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość  zostały nałożone następujące sankcje:
- kara ograniczenia wolności do 1 miesiąca
- kara grzywny do 5000 zł.
W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że  do wymiany dowodu osobistego niezbędny jest wypełniony wniosek oraz 2 zdjęcia. Na nowy dokument czekamy do trzech tygodni. Wniosek o nowy dowód osobisty składamy i odbieramy osobiście.
 

Dodatkowe terminy bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w lutym 2013

W ramach projektu To i Owo Dobrze Wiedzieć, realizowanego przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna i Agencję TiO, odbędą się w punkcie konsultacyjnym, w  Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, trzy dodatkowe spotkania z prawnikiem, w dniach 5,12 i 19 lutego 2013 r. Zapraszamy do skorzystania z porad w godz 10:00-13:000, sala nr 19.

 

 • -

Czekamy na zgłoszenia par na Złote Gody

Osoby, które zawarły związek małżeński w 1963 r., i w tym roku obchodzą tzw. Złote Gody, mogą zostać odznaczone medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznawanym przez Prezydenta RP.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do końca lutego 2013 r. w serockim Urzędzie Stanu Cywilnego pokój nr. 2.

 

"Legenda Solidarności" w serockim ratuszu

Zapraszamy do ratusza w Serocku, do obejrzenia wystawy poświęconej życiu Anny Walentynowicz - legendy Solidarności. Jest to niewątpliwie zasłużona postać najnowszej historii Polski - działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ Solidarność, dama Orderu Orła Białego. Wystawę można zwiedzać do 20 lutego 2013 r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W tym roku obchodzimy 150. Rocznicę Powstania Styczniowego- największego powstania narodowego, które ogłoszone zostało manifestem 22 stycznia 1863 roku i skierowane było przeciwko Imperium Rosyjskiemu.

W odpowiedzi na nasilający się ucisk na Polaków ze strony rosyjskiej, Tymczasowy Rząd Narodowy wzywał do walki z zaborcami. Władze rosyjskie w obawie przed ruchem powstańczym zorganizowały pobór do wojska rosyjskiego ludności polskiej, tzw. brankę. W Królestwie Polskim zdania nt. zrywów zbrojnych były podzielone, powstały dwa  przeciwstawne obozy: czerwonych – dążących do zainicjowania powstania oraz białych – negujących jego sens.

Powstanie Styczniowe w krótkim czasie objęło Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś oraz część Ukrainy. Z militarnego punktu widzenia nie było ono jednak dostatecznie przygotowane. W dniu ogłoszenia zrywu Rząd Narodowy dysponował 20-25 tysiącami spiskowców, realnie rozkazy wypełniło ok. 6 tys. powstańców (co prawda wspieranych przez Polaków z pozostałych zaborów, emigrantów, sojuszników, ich liczba jednak nie mogła przesądzić o powodzeniu powstania). Po stronie rosyjskiej natomiast, do walki stanęło około 100 tysięcy żołnierzy.

W obliczu tak znacznej przewagi Polacy unikali walki otwartej, przyjmując taktykę wojny partyzanckiej. Większe bitwy rozegrały się 17 lutego 1863 roku pod Miechowem, 24 lutego pod Małogoszczą, 17 – 18 marca pod Chrobrzem i Grochowiskami, 8 sierpnia pod Żyrzynem i 17 stycznia 1864 roku pod Lubienią i Iłżą.

Przez cały czas trwania powstania szeregi oddziałów polskich zasiliło ponad 200 tys. ochotników. Stoczono ok. 1200 większych i mniejszych bitew. Jesienią 1863, kiedy ruch znacznie osłabł, próbował go wskrzesić Romuald Traugutt – od 17 września sprawujący władzę dyktatorską (schwytany i stracony 5 sierpnia 1864). 

Powstanie zakończyło się wiosną 1864 roku. Tak długi opór możliwy był w ogromnej mierze dzięki dobrze zorganizowanemu polskiemu państwu podziemnemu. Klęska powstania, ogromna liczba poległych (ok. 30 tysięcy)oraz wziętych do niewoli (ok.  40 tys. zesłanych na Sybir) oraz szeroko pojęta rusyfikacja narodu polskiego na długo stłumiły w Polakach nadzieje na odzyskanie niepodległości.

 

Na podstawie:
http://www.dobroni.pl/wojna,powstanie-styczniowe,265

http://www.bn.org.pl/powstanie/

http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/

źródło obrazka: http://torlin.wordpress.com/2012/11/29/polecenie-sluzbowe-dla-badaczy/

 • -

Wasze życzenia dla babć i dziadków

Kochanym babciom i dziadkom
za opiekę, ciepło, cierpliwość i mądrość serdeczne podziękowania oraz najlepsze życzenia w imieniu wszystkich serockich wnucząt :)

Termin opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mija 31.01.2013

Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Serocku informuje, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2013 r. do dokonania opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz do złożenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2012. Przedmiotowe  oświadczenie stanowi  podstawę naliczenia stosownej opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń w 2013 r. 

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Magdalena Łoniewska

 

 

Ostatni termin składania wniosków na utylizację azbestu w 2013 roku

OSTATNI  TERMIN  SKŁADANIA   WNIOSKÓW  NA  UTYLIZACJĘ  AZBESTU W  2013  ROKU

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że aby w bieżącym roku skorzystać z dotacji na demontaż lub odbiór, zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest (100% całkowitych kosztów) wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać do tutejszego Urzędu w nieprzekraczalnym terminie, tj. do dnia 31 stycznia 2013 roku.

Wnioski złożone po tym terminie, będą mogły być realizowane dopiero w 2014 roku.  

W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze pobranie druku wniosku wraz z załącznikami w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku (pok. nr 11 - parter) lub ze strony internetowej www.miasto.serock.pl (w zakładce odbieramy azbest). 

Bliższych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 22 782-88-39 lub 22 782-88-40.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dodatkowe terminy bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich 22 i 29 stycznia 2013

W ramach projektu To i Owo Dobrze Wiedzieć, realizowanego przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna i Agencję TiO, odbędą się w punkcie konsultacyjnym, w  Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, dwa dodatkowe spotkania z prawnikiem, w dniach 22 i 29 stycznia 2013 r. Zapraszamy do skorzystania z porad w godz 10:00-13:000, sala nr 19.

 • -

Spotkanie dotyczące zmian obwodu Szkół Podstawowych w Jadwisinie oraz w Zegrzu

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprasza na spotkanie dotyczące planowanych zmian obwodu Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

Zmiana obwodów dotyczy miejscowości Dosin od nr 1 do  nr 38 i nr 51 oraz Borowej Góry poza obszarem w obrębie ulic: Nasielska, Długa, Warszawska oraz ul. Nasielska.

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2013 r. o godz. 1800    w Zespole Szkół w Zegrzu, przy ul. Oficerskiej 3.

Celem spotkania jest przedstawienie uwarunkowań powodujących zmiany obwodów szkolnych oraz przekazanie informacji o organizacji i funkcjonowaniu szkół przed i po wprowadzeniu zmiany.

V Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serca Mazowsza 2013” – eliminacje powiatowe

7 stycznia 2013 roku Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu, po raz drugi, zorganizowało wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach przesłuchania konkursowe do V Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza 2013”, obejmującego swoim zasięgiem cały obszar województwa mazowieckiego.

„Śpiewanie kolęd jest wpisane na trwałe w tradycję polskiej kultury. Od wieków średnich kolędy polskie zawierały wiele charakterystycznych elementów duszy narodowej. Są w nich i dostojność, i skupienie duchowe, bujny temperament sarmacki, słowiańska zaduma i tęsknota, rzewność i czułość. Są humor i wesołość, zamaszystość szlachcica
i krakowskiego chłopa. Kolędy stały się więc jak gdyby odbiciem duszy prostaka i mędrca, dziecka i dorosłego człowieka; przemawiały zatem od wszystkich i do wszystkich. Nigdzie chyba na świecie pieśń na Boże Narodzenie - pieśń kościelna i świecka zarazem - nie jest tak ogólnie przyjętą tak ukochaną pieśnią, jak w Polsce. Śpiewała i śpiewa kolędy cała Polska”

Punktualnie o godzinie 12.00 w Sali Widowiskowej Klubu zegrzyńskiego Centrum Komendant CSŁiI, pułkownik Ireneusz Fura, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowa, Piotr Zadrożny oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Józef Zając dokonali oficjalnego otwarcia eliminacji, witając zgromadzaną licznie publiczność oraz życząc uczestnikom powodzenia w zmaganiach konkursowych.

W tegorocznej edycji gościliśmy 19 podmiotów artystycznych z 9 instytucji oświatowych i kulturalnych: Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie, Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnej, Fili Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Drugim, Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie, Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie, Zespołu Szkól Salezjańskich w Legionowie. Do eliminacji przystąpiło około 250 uczestników w wieku od 7 lat do około 80 lat.

Zmagania konkursowe oceniała Rada Artystyczna w składzie: Jolanta Wojtaś – Zapora – Kierownik Wydział Organizacji Pracy Kulturalno-Oświatowej Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Barbara Żarnowiecka – Starszy Instruktor Klubu CSŁiI, szer. kadet Marcelina Dyner  - kadet Kursu Muzyków Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Przesłuchania konkursowe odbyły się w następujących kategoriach: Szkoły Podstawowe (klasy I-III), Szkoły Podstawowe (klasy IV-VI), Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, rodziny i dorośli oraz chóry.

W ramach konkursu zostało wyłonionych trzech laureatów: Nikola Rosa z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie, Zespół Wokalny Seniorów „Nieporęczaki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie oraz Duet Redo
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie, którzy reprezentować będą powiat legionowski podczas etapu finałowego w dniach 18 - 19 stycznia br. w Siedlcach.

Jednocześnie Rada Artystyczna wyróżniła wykonawców: Wiktorię Mendrecką ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie, Duet Wiktoria Mańk i Zuzanna Wolińska ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, Mateusza Lasotę z Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie, Natalię Sucharską ze Zespołu Szkół Salezjańskich w Legionowie, Chór Młodzież 50+ z Filli Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Drugim, Zespół ECHO z Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie. Dodatkowo Rada Artystyczna wyróżniła: Solistkę Zespołu Wokalnego Seniorów „NIEPORĘCZAKI” Panią Jolantę Gackę i akompaniatora Krzysztofa Wilusza.

Oficjalnego zamknięcia dokonał Szef Sekcji Wychowawczej CSŁiI, major Krzysztof Palewski. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów artystycznych.

Tekst: Betina Dubiel

Zdjęcia: Maciej Jankowski

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -