Rotator zdjęć

Główna treść strony 2015

Wydłużony czas przyjęć interesantów przez Burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne referatów, przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, w godz. 12.00 – 15.30. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając w sprawach związanych z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony środowiska i pomocy społecznej przyjmuje również w poniedziałki w godzinach 12.00-15.00.

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez konieczności dokonywania wcześniejszych zapisów.

W sprawach nagłych, wymagających interwencji burmistrza można ustalić spotkanie w innym terminie niż ww. termin poniedziałkowy. W tym celu prosimy o zgłoszenie telefoniczne takiej potrzeby pod nr 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski pełni dyżur w poniedziałki w godz. 18.30-20.30 w pokoju nr 31

Rada Seniorów przyjmuje informacje i sugestie dotyczące problemów seniorów i osób starszych pod numerem telefonu 601-984-944.

Referaty UMiG w Serocku przyjmują interesantów i realizują sprawy mieszkańców w godzinach pracy urzędu bez konieczności wcześniejszego umawiania się (pon 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00).

Odwołanie dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku

Uprzejmie informujemy, że dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej Artura Borkowskiego w dniu dzisiejszym - 04.01.2016 r.- został  odwołany.

Propozycje Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku na 2016 rok

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2016 rok.

 

 • -
 • -

Od 4 stycznia 2016 r. - zmiana w rozkładzie LKA

Informujemy, że z dniem 4.01.2015 r. godziny kursowania autobusów Lokalnej Komunikacji Autobusowej na trasach: Serock – Legionowo SKM oraz Stanisławowo – Dębe – Legionowo SKM, ulegną zmianie. Nowe rozkłady jazdy w załącznikach.

Życzenia Noworoczne

Szanowni Państwo, u progu 2016 r. życzę wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Serock, aby Nowy Rok przyniósł ze sobą wiele dobrych dni i pomyślnych zdarzeń, by Państwa domy wypełniły się miłością, spokojem i nadzieją, a wyzwania życia codziennego obfitowały w sukcesy osobiste i zawodowe. Niech ten Nowy Rok przyniesie wszystkim zdrowie i szczęście. Niech będzie dla nas rokiem pomyślności i spełnionych marzeń. Życzę Państwu, aby w waszych domach zawsze gościła radość, miłość i poczucie jedności.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Nowy Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Serock na lata 2015 - 2020

Aktualnie obowiązujący Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Serock określa Uchwała nr 159/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2015 - 2020”.

 

Przyjęcie budżetu na 2016 rok

Na sesji w dniu 21 grudnia 2015r. Rada Miejska jednomyślnie uchwaliła m.in. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 oraz budżet Miasta i Gminy Serock na 2016 rok w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza.

Budżet gminy jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy. W związku
z powyższym projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegał opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Serocku. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak również stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 oraz projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótką prezentacją ukazującą najważniejsze założenia uwzględnione w uchwale budżetowej na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025.

Z inicjatywy Burmistrza, Rada Miejska podjęła również Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2020. Dokument ten, powstał na gruncie potrzeb, problemów lokalnej społeczności, w wyniku procesu wielu rozmów z mieszkańcami, przedstawicielami jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikami Urzędu Miasta i Gminy. Zawiera analizę i wnioski z realizacji dotychczasowego Planu Rozwoju Lokalnego gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2007-2015 w kontekście wykorzystania dla potrzeb nowego opracowania oraz identyfikacji podstawowych problemów zdefiniowanych na obszarze objętym planem. Kluczową część dokumentu zawiera zestawienie najważniejszych zadań inwestycyjnych dla Miasta i Gminy Serock w okresie lat 2015-2020 wraz z szacunkowymi kwotami przedsięwzięć, a także źródła ich finansowania. W końcowych częściach przedstawiono sposób wdrażania i monitorowania zadań wynikających z dokumentu. Będzie narzędziem wspierającym zarządzanie długofalowymi procesami inwestycyjnymi na poziomie samorządu. Plan ten realizuje strategię społeczno-gospodarczą gminy, wskazując ponadto cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, krajowych i własnych.

Rada Miejska w Serocku podjęła również uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina Serock. Zgodnie z założeniami plan ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych;
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

Wykonanie planu otwiera gminie drogę do uzyskania dofinansowania na zadania związane m.in. z termomodernizacją obiektów, modernizacją kotłowni, energooszczędnego oświetlenia publicznego, a także wspieraniem wszelkich inicjatyw sprzyjających zwiększeniu efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji.

Podjęto również uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto
i Gmina Serock, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych
do ich potwierdzenia.

Ze wszystkimi uchwałami można zapoznać się m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Serock pod adresem:

http://www.bip.serock.pl/1720,rok-2015.html

„Ochrona środowiska naturalnego miasta i gminy Serock poprzez przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 25.830,00 zł”

 • -

Świąteczne życzenia od Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Szanowni Państwo,
W polskiej tradycji Święta Bożego Narodzenia to czas radości, pokoju, refleksji oraz dobrej nowiny. To również czas spędzony w gronie najbliższych przy wigilijnym stole w atmosferze ciepła i miłości.
W przededniu najpiękniejszych świąt i u progu 2016 roku życzę Państwu, aby ten czas był dla nas wszystkich czasem przemiany serc i otwarcia ich na Bożą Łaskę. Aby był to wspaniały czas cudów, czas radości, czas wybaczania sobie win. Niech przy wigilijnym stole nie zabraknie nikogo z naszych bliskich, niech radość tych świąt zagości na zawsze w naszych sercach, a atmosfera wzajemnej życzliwości pozostanie z nami jak najdłużej.
Życzę państwu aby nowy 2016 rok przyniósł ze sobą wiele dobrych dni i pomyślnych zdarzeń, by Państwa domy wypełniły się miłością, spokojem i nadzieją, a wyzwania życia codziennego obfitowały w sukcesy osobiste i zawodowe.  

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki

 

 

Jarmark Świąteczny i XX Spotkanie Wigilijne na serockim rynku

Mieszkańcy Miasta i Gminy Serock już po raz 20. przybyli na serocki rynek aby w świątecznej atmosferze wziąć udział w jarmarku oraz przełamać się opłatkiem podczas wieczornego spotkania wigilijnego. W niedzielę 20 grudnia 2015 r. od godz. 10.00 rynek zapełnił się straganami z ozdobami i upominkami bożonarodzeniowymi, przysmakami kulinarnymi i wyrobami rękodzielniczymi. Można było spróbować tradycyjnych przysmaków świątecznych przygotowanych przez „gminne gospodynie”. Wieczorem o godz. 18.00 mieszkańcy zgromadzili się przy szopce betlejemskiej, aby wspólnie wysłuchać życzeń świątecznych przekazanych przez Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego i ks. dr. Dariusza Rojka proboszcza parafii pw. św. Anny w Serocku. Uczestnicy spotkania obejrzeli występ artystyczny przygotowany przez zespół In Canto z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, prowadzony przez panią Maję Radomską. Podopieczni CKiC wprowadzili uczestników spotkania w świąteczny nastrój, zapraszając do wspólnego kolędowania i składania sobie życzeń. Podczas spotkania pomocnicy świętego Mikołaja rozdawali opłatek i pierniczki przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Skubiance oraz wręczyli nagrody laureatom konkursu na Motyw Bożonarodzeniowy, których prace można oglądać w serockim ratuszu do 5 stycznia 2016 r. Spotkanie zakończyło się degustacją tradycyjnej kapusty wigilijnej i barszczu czerwonego - przygotowanych dzięki Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Serocku.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Mrożek w Remizie

Niezwykły spektakl Grupy Teatralnej REMIZA, w składzie której znajduje się serocka młodzież, zakwalifikował się do drugiego etapu Młodzieżowego Festiwalu Teatrów Amatorskich organizowanego przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Przedstawienie pt.: „Jak czuje się kto, kiedy co” powstał na podstawie opowiadań, dzienników i dramatów Sławomira Mrożka. Reżyserem i autorką scenariusza jest Anna Kutkowska.

W dniu 17 grudnia b.r. festiwalowe jury w składzie: JarosławGajewski - Dyrektor Artystyczny Teatru Polskiego, Magdalena Mróz –Kierownik Literacki Teatru Polskiego, Piotr Cyrwus – aktor i Anna Grzywacz – przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego obejrzało spektakl wystawiony gościnnie w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Jeżeli komisja konkursowa i w tym etapie Festiwalu oceni spektakl pozytywnie, to Grupa Teatralna REMIZA, podobnie jak w roku ubiegłym, zaprezentuje się na Gali Finałowej, która odbędzie się na scenie Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakończenie prac remontowych na zaporach bocznych rzeki Bug

Szanowni Państwo

Zgodnie ze złożoną przeze minie obietnicą o informowaniu Państwa o stanie realizacji prac remontowych na zaporach bocznych rzeki Bug, mam przyjemność zakomunikować o zakończeniu wszystkich prac przewidzianych na 2015 r.

Zarządcą zapór bocznych Jezioro Zegrzyńskiego w granicach odpowiedzialności naszej gminy i jednocześnie beneficjentem projektów jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, woj. mazowieckie i jako reprezentant administracji rządowej niezespolonej pełnił funkcje zamawiającego.

Dzieląc się z Państwem wiedzą uzyskaną od Kierownictwa Zarządu Zlewni w Dębe oraz uzyskaną z bezpośredniej obserwacji prowadzonych inwestycji, informuję, że zadania remontowe realizowane były w ramach trzech projektów:

 1. „Odbudowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Łacha – Kania” - odbiór końcowy odbył się 6 listopada 2015 r.
 2. "Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania-Popowo"- odbiór końcowy odbył się 10 grudnia 2015 r.
 3. "Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rz. Narew do km 5+000 - Etap I" - odbiór końcowy odbył się 10 grudnia 2015 r.

Celem bezpośrednim wszystkich projektów było zapobieganie zagrożeniom naturalnym i ograniczenie ich skutków, jak również zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wszystkich zagrożonych miejscowości a w szczególności m. Cupel, Kania Nowa, Kania Polska,  i Nowa Wieś.

Należy pamiętać, że znaczne spiętrzenia wody typu zatorowego stanowiły w przeszłości zagrożenie dla zapór bocznych Jeziora Zegrzyńskiego w granicach odpowiedzialności gminy oraz na odcinkach: Kania-Popowo i Arciechów-Kuligów, a także dla terenów nadrzecznych, położonych na obszarach nieobwałowanych powyżej miejscowości Popowo-Parcele i Kuligów.

Informuję Państwa, że remont zapory bocznej Łacha – Kania na długości 5150 m polegał na:

 • wykonaniu uszczelnienia korpusu zapory i podłoża pionową przesłoną przeciwfiltrcyjną o głębokości 8.0 m,
 • podwyższeniu korony zapory w miejscach gdzie tego wymagała,
 • budowie dróg serwisowych,
 • odbudowie w podstawie skarpy odpowietrznej drenażu rurowego o długości 5072.0 m i średnicy d = 300 mm,
 • odmuleniu dna i skorygowanie niwelety wraz z umocnieniem istniejących rowów przyzaporowych o łącznej długości: 4276m,
 • zabezpieczeniu skarpy odwodnej zapory siatką, w celu ochrony przed bobrami.
 • zabezpieczeniu skarp rowów przyzaporowych siatką, w celu ochrony przed bobrami.
 • wykonaniu nowego umocnionego odcinka rowu D o długości 85 m.

 

Remont zapory bocznej Kania - Popowo na długości 3000 m polegał natomiast na:

 • wykonaniu uszczelnienia korpusu zapory i podłoża pionową przesłoną przeciwfiltrcyjną o głębokość 10.0 m,
 • podwyższenie korony zapory w miejscach gdzie tego wymagała,
 • przebudowę odcinków wjazdów na zaporę;
 • budowę nowych schodków na koronę, gdzie ich brakuje, bądź przebudowę istniejących schodków, gdzie korona będzie podwyższana,
 • dobudowę końcowego odcinka zapory na długości 35 m,
 •  remontu nawierzchni na koronie zapory,
 • odtworzeniu słupków hektometrowych i barier wałowych,
 • zabezpieczenie skarpy odwodnej zapory siatką, w celu ochrony przed bobrami.
 • zabezpieczenie skarp rowów przyzaporowych siatką, w celu ochrony przed bobrami.

Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug – etap I - na długości 2,6 km, kubatura robót 600 tys. m3,  to pierwszy etap większego projektu  pt. „Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rz. Narew do km 5+000”. Podstawowym celem udrożnienia koryta jest ułatwienie spływu lodów i zmniejszenie groźnych spiętrzeń zatorowych, które wielokrotnie w przeszłości zagrażały mieszkańcom miejscowości Cupel, Kania Polska i Kania Nowa, czyli wioskom usytuowanym na terenach zagrożonych powodzią.

Wszystkie projekty były finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetu państwa (15%). Koszty wykonania tego typu prac remontowych są ogromne i wyniosły odpowiednio dla projektu I – ponad 9 mln. zł, projektu II -  ponad 4 mln. zł i projektu III - ponad 5 mln. zł..

Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców będzie miał swoje odzwierciedlenie w planach zagospodarowania przestrzennego gminy, gdyż w najnowszych opracowaniach map zagrożenia i ryzyka powodziowego tereny wyróżnionych powyżej miejscowości nie zostały ujęte jako tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z opublikowanymi na www.isok.gov.pl mapami  zagrożenia powodziowego dla obszaru obejmującego miejscowości Cupel, Kania Nowa, Kania Polska i Nowa Wieś  prawdopodobieństwo  wystąpienia  powodzi  jest  niskie  i wynosi  raz na  500 lat  q  0,2 %.

Sądzę, że ta informacja w przededniu nadchodzącej zimy i nieco później wiosennych roztopów jest bardzo istotna dla zainteresowanych, którym tą drogą składam najlepsze życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wigilia Przedsiębiorców w serockim ratuszu

Wigilia Przedsiębiorców jest okazją nie tylko do wspólnego spotkania przedstawicieli różnych branż, złożenia sobie życzeń, ale także uhonorowania tych, których działalność zasługuje na wyróżnienie. W czwartek, 17 grudnia w ratuszu miejskim w Serocku zapanował wigilijny, świąteczny nastrój. Piękne kolędy wykonane przez Zespół In Canto, prowadzony przez panią Maję Radomską, powitały licznie przybyłych na coroczne spotkanie wigilijne lokalnych przedsiębiorców.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki oraz Zastępca Burmistrza Józef Zając, doceniając całoroczną pracę wszystkich serockich przedsiębiorców, tradycyjnie wyróżnili i zaprosili po odbiór statuetek tegorocznych liderów przedsiębiorczości. Zostali nimi w 2015 roku:

 • Małgorzata Główczak (Sklep Spożywczo-Przemysłowy) – z gratulacjami za konsekwentny rozwój firmy,
 • Paweł Kwieciński i Witold Iwański (Tawerna Tramonti) – z gratulacjami za konsekwentny rozwój firmy,
 • Arkadiusz Pająk (Goldenmed) – z gratulacjami za konsekwentny rozwój firmy,
 • Piotr Przybysz (Pracownia Cukiernicza Pychotka) – z gratulacjami za dynamiczny rozwój firmy,
 • Polski Związek Wędkarski – z gratulacjami za kontynuowanie tradycji rybackich na terenach położonych nad Jeziorem Zegrzyńskim,
 • Stanisław Szczerba (MIMAR P.H.U. Szczerba i Wspólnicy Sp. J.) – z gratulacjami za konsekwentny rozwój firmy.

Wyróżnienia za wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych na terenie Miasta i Gminy Serock otrzymali :

 • Grażyna Kowalczyk (Dyrektor Generalny Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku)
 • Krystyna Adach (Dyrektor Orange Szkolenia Sp. z.o.o. Ośrodek w Serocku)

Dodatkowo, z gratulacjami za stworzenie, konsekwentny rozwój gospodarstwa sadowniczego i przekazanie rodzinnych tradycji rolniczych kolejnym pokoleniom, statuetkę otrzymali Państwo Krzysztof i Halina Kacperscy.

Wigilia przebiegła jak zwykle w atmosferze wzajemnej życzliwości, a świątecznego ciepła dodały jej małe gwiazdeczki z koszykami pełnymi, przygotowanych przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Serocku, bożonarodzeniowych kart i ozdób.

Ref. KS

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Warsztaty na ludową nutę

Dnia 17 grudnia 2015 roku uczniowie klasy I a i III a Szkoły Podstawowej w Jadwisinie odwiedzili Kuźnię Kurpiowską w Pniewie, która jest Regionalnym Ośrodkiem Kultury Puszczy Białej i siedzibą Stowarzyszenia "Puszca Biała - Moja Mała Ojczyzna". W ponad 100-letnim budynku dawnej szkoły urządzono typowe wnętrze kurpiowskiej chaty z Puszczy Białej. Gospodyni kuźni, pani Halina Witkowska podczas lekcji muzealnej, umożliwiła uczniom przeniesienie się do  innej epoki. Zgromadzone tu przedmioty i sprzęty, takie jak krosna czy kołowrotek, pozwoliły zobaczyć, jak wyglądało wnętrze kurpiowskiej chaty. Po lekcji muzealnej nadszedł czas na „choinkowe cacka”. Uczestnicy warsztatów, pod czujnym okiem Gospodyni wykonywali tradycyjne ozdoby choinkowe oraz  piekli pierniki. Kuźnia słynie z „fafernuchów” – regionalnych ciastek, które Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2010 r. wpisało na listę potraw tradycyjnych. Bezpośredni kontakt ze sztuką ludową uświadomił uczniom znaczenie kultywowania tradycji ludowych  oraz przekazywania ich z pokolenia na pokolenie.

Węgłowska Edyta i Kowalska Aniela
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja dotycząca przyjęć interesantów przez burmistrza w dn. 21.12.2015r.

W dniu 21.12.2015r. przyjęcia interesantów przez burmistrza i jego zastępcę zostały odwołane.

 

Przepraszamy za zmiany.

Wigilia Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich

11 grudnia 2015 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej odbyło się spotkanie opłatkowe, którego organizatorami byli: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, TZD w Legionowie, Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Dosina, Gutów, Marynina i Skubianki  oraz Panie współpracujące z MODR-em w Warszawie  – autorki wszystkich kulinarnych potraw wigilijnych, które zagościły na świątecznym stole.
Zebranych gości powitała serdecznie, dziękując za tak liczne przybycie oraz zaangażowanie w przygotowanie spotkania opłatkowego, Pani Teresa Krzyczkowska - Doradca Rolno-Środowiskowy MODR. Wszystkim uczestnikom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz samej pomyślności w nadchodzącym 2016 roku złożyli: Pani Anna Gajewska - Kierownik Biura Powiatowego Agencji i Restrukturyzacji Rolnictwa oraz Radna Powiatu Legionowskiego, Pani Małgorzata Zofińska Kierownik Powiatowego Oddziału  KRUS w Nowym Dworze Mazowieckim, ks. Andrzej Marchlewski – Proboszcz Parafii Zegrze w Woli Kiełpińskiej, Pan Józef Zając - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Pan Artur Borkowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku.
Wśród zaproszonych gości w wieczorze wigilijnym wzięli udział również: Pani Anna Kamola - Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMiG Serock, Pan Marian Malinowski - Komendant Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezes Fundacji Nova – Roman Wiśniewski, Pan Grzegorz Jaworski - Prezes Związku Sadowników Grupa Dębe, radni Rady Miejskiej w Serocku oraz inni zaproszeni goście.
Wszyscy uczestnicy spotkania, jak tradycja nakazuje, przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia wszelkiej pomyślności i wspólnie zasiedli do wigilijnego stołu. W świątecznym nastroju, przy akompaniamencie akordeonu i migoczących światełek choinki śpiewano staropolskie kolędy.

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ewakuacja Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

W dniu 15 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządził próbną ewakuację z budynku Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Zgodnie z przyjętym scenariuszem, ewakuacja  urzędu zarządzona została na skutek nagłego pojawienia się ognia w pomieszczeniach na parterze budynku.

W treningu uczestniczyła jednostka OSP z Serocka, która podjęła akcję gaśniczą, ewakuowała rannych i zaczadzonych, a także udzieliła pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem ewakuacji i prowadzonymi działaniami ratowniczymi sprawował zastęp jednostki ratowniczo gaśniczej PSP z Legionowa pod dowództwem kpt. Tomasza Surackiego oraz Komendant Miejsko–Gminny Straży Pożarnych w Serocku dh. Marian Malinowski.

W części szkoleniowej treningu Prezes Zarządu OSP Serock dh. Sławomir Czerwiński dokonał omówienia i pokazu możliwości bojowych i ratowniczych nowego samochodu ratowniczo–gaśniczego MAN 13290 BL 4X4, którym od listopada 2015 r. dysponuje jednostka OSP Serock.

Przyjęty scenariusz treningu zakładał trwałą awarię sieci energetycznej i pracę UMiG w systemie awaryjnego zasilania. W trybie alarmowym ściągnięty został agregat prądotwórczy, będący w posiadaniu urzędu, z którego do końca dnia pracy zasilany został UMiG w Serocku.

W ocenie burmistrza oraz przedstawiciela PSP Legionowo założony cel treningu, czyli doskonalenie umiejętności praktycznego zachowania się interesantów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w sytuacji zagrożenia i  ewakuacji urzędu, został osiągnięty. Omówiony został przebieg treningu oraz wskazane elementy, które wymagają doskonalenia.

Czas opuszczenia budynku, przestawienia samochodów i stawiennictwa na miejscu ewakuacji wyniósł 6 minut.

Na wysoką ocenę zasługują działania jednostki ratowniczej OSP w Serocku uczestniczącej w treningu a także Komisariatu Policji w Serocku, który bardzo szybko podjął działania zapewniające bezpieczeństwo podczas zdarzenia.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Motyw Bożonarodzeniowy - wystawa pokonkursowa

Zapraszamy na wystawę "Motyw Bożonarodzeniowy".

Wystawę można zobaczyć w Urzędzie Miasta i Gminy Serock w dniach 14.12.-05.01.2015r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

34. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Dlaczego wszyscy ludzie mają zimne twarze?
Dlaczego drążą w świetle ciemne korytarze?
Dlaczego ciągle muszę biec nad samym skrajem?
Dlaczego z mego głosu mało tak zostaje?

Jacek Kaczmarski „Krzyk” 1978 r.

Stan wojenny wprowadzony został na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 13 grudnia 1981 r. na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981r. i na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. W niedzielę, 13 grudnia 1981 roku, o 6 rano miliony Polaków dowiedziały się z radiowo-telewizyjnego przemówienia gen. Jaruzelskiego, iż w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Rozpoczęły się masowe aresztowania, w całym okresie stanu wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania osadzanych zostało około 10 tyś. osób. Przez kraj przetoczyła się fala strajków i akcji protestacyjnych. Organizowano wystąpienia uliczne, bojkotowano prasę głównego nurtu i powołano do życia niezależny ruch wydawniczy. Obok internowań i aresztowań w wielu środowiskach zawodowych rozpoczęły się represje, których efektem były liczne zwolnienia z pracy. Rozwiązano wszystkie związki zawodowe oraz najważniejsze stowarzyszenia twórcze skupiające opozycyjną inteligencję. W okresie stanu wojennego śmierć poniosło blisko 100 osób – uczestników strajków, manifestacji ulicznych, ofiar pobicia przez funkcjonariuszy SB. W odpowiedzi na stan wojenny Świat Zachodni zareagował wprowadzeniem sankcji gospodarczych w stosunku do Polski. W tym samym czasie Polska Emigracja organizowała demonstracje przed ambasadami PRL na Zachodzie, przygotowywała transporty z pomocą charytatywną, wspierała działalność opozycyjną w Polsce i uważnie wsłuchiwała się w „głos” Radia Wolna Europa, bacznie śledząc wydarzenia w Ojczyźnie.

Tak wprowadzenie stanu wojennego wspominał ks. Stanisław Bartmiński

Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego rozpoczęła się chyba nowa era w życiu naszego narodu. Stan ten wszyscy odczuwali jako uderzenie w demokrację i „Solidarność” – taka była opinia przeciętnego Polaka. 13 grudnia ogłosiłem w kościele żałobę narodową, organy nie grały, ludzie płakali i wszyscy po wielu latach śpiewaliśmy „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”. [...]

Źródło: Świadectwa stanu wojennego, oprac. Antoni Dudek i Krzysztof Madej, Warszawa 2001, s. 21–26 [relacja przygotowana przez Dariusza Iwaneczkę], w: Stan Wojenny, red. Anna Piekarska, Małgorzata Strasz, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2003, str. 72.

 • -

Pacyfikacja strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina 16 grudnia 1981 r. Foto Janusz Rydzewski, zbiory Ośrodka KARTA.

Nasza Szkoła jest Wiarygodna

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu została wyróżniona certyfikatem „Wiarygodna Szkoła”

Wieloletnia praca nauczycieli, rodziców i uczniów została doceniona. Zostaliśmy wyróżnieni ponieważ w minionym roku szkolnym nasi szóstoklasiści osiągnęli wysokie wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty. Ponadto poprzez odpowiednią infrastrukturę i organizację pracy gwarantujemy bezpieczeństwo swoim uczniom.

Nasza Szkoła:

•       jest bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły;

•       w której indywidualizujemy pracę z dzieckiem;

•       w której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielem;

•       w której dbamy o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych;

•       w której atmosfera służy uczeniu się i twórczej pracy;

•       w której nikt nie jest anonimowy;

Posiadamy pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. Wspaniale prowadzona biblioteka z bogatym księgozbiorem, kącikiem czytelniczym dla małego dziecka i Internetowym Centrum Multimedialnym jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w naszej szkole. Nowoczesny plac zabaw i sala zabaw dają dużo radości naszych najmłodszym uczniom. Spotkania profilaktyczne z policją i strażą pożarną uczą bezpiecznych zachowań. Zajęcia rozwijające zdolności uczniów, w tym prowadzona w edukacji wczesnoszkolnej Innowacja Pedagogiczna "Poznajemy Świat", cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczniowie otoczeni są opieką logopedy, pedagoga, pedagoga specjalnego i pielęgniarki szkolnej. W stołówce szkolnej można zjeść pyszny, domowy obiad. Nasza świetlica pracuje w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców. Uczniowie odnoszą sukcesy w różnego rodzaju konkursach. Oprócz ciekawych lekcji w murach naszej szkoły, dzieci uczestniczą też w wycieczkach dydaktycznych i krajoznawczych. Uczestniczą m. in. w warsztatach eksperymentalnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Ostatnie bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy

Straż Miejska w Serocku realizuje bezpłatne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem: „I Ty bądź pomocny”.
Szkolenie w grupach 10 – 12 osobowych zaplanowano na dzień 13 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21. Będzie ono poświęcone tematyce udzielania pierwszej pomocy. Przewidywany czas trwania to około 5 godzin. Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu przedmiotowego szkolenia.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na szkolenie odbywają się na bieżąco w siedzibie Straży Miejskiej w Serocku lub telefonicznie. W przypadku małej frekwencji termin może zostać przesunięty.
Szkolenie o charakterze teoretycznym oraz praktycznym poprowadzą profesjonalni, posiadający duże doświadczenie zawodowe, ratownicy medyczni  z firmy NEW AGE MEDICS.


Pozdrawiam i zapraszam

Komendant Straży Miejskiej w Serocku
Cezary Tudek

 

SEROCKI JARMARK ŚWIĄTECZNY

Tradycyjne potrawy, produkty ekologiczne, kiermasz rękodzieła - to tylko niektóre atrakcje Serockiego Jarmarku Świątecznego, który odbędzie się w niedzielę 20 grudnia od godziny 10.00. W tym roku jarmark połączony został z XX spotkaniem wigilijnym na serockim rynku. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w kiermaszu do zaprezentowania swoich wyrobów i produktów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Więcej informacji pod numerem telefonu : 0 22 782 88 25

Domisiowe Mikołajki w Serocku

Mikołajki są cudownym czasem, kiedy cieszymy się z obdarowywania i dostawania prezentów. W mikołajkową niedzielę zaprosiliśmy dzieci o godz. 12.00 na film, a o 18.00 na spektakl z bohaterami telewizyjnego programu „Domisie”, zaprosiliśmy również Mikołaja z ogromną ilością słodyczy, bo tego dnia nie mogło zabraknąć słodkości.

Zarówno na filmie, jak i na spektaklu pojawiło się wiele dzieci. Rodzice skorzystali ze specjalnie dla nich przygotowanego miejsca we foyer i sali audio - wizualnej, gdzie przy kawie, herbacie i pierniczkach mogli zaczekać na swoje dzieci.

Relacja oraz więcej zdjęć TUTAJ

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Serock

Burmistrz Miasta i Gminy Serock uprzejmie informuje, że dzień 24 grudnia 2015 roku (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Serock w zamian za dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, który przypada w innym dniu niż niedziela, tj. 26 grudnia 2015 roku (sobota).

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji pilnej potrzeby dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego będzie pełniony dyżur przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w ww. dniu tj. 24 grudnia 2015r.

Straż Miejska pracuje we wszystkie dni świąteczne.

Inwestycje kanalizacyjne na terenie gminy Serock

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SEROCKU

ULICE: KRASIŃSKIEGO, PUŁTUSKA, ZIELONA, NODZYKOWSKIEGO, KULIGOWSKIEGO, MILEWSKIEGO, PIOTRA SKARGI, JABŁONIOWA, SADOWA, OLEŃKI     

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w Serocku, prosimy mieszkańców o  przyłączanie się do wybudowanej sieci. Z uwagi na to, że  przyjęte rozwiązania techniczne na każdej z posesji są inne, prosimy Państwa o zgłaszanie się do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w celu ustalenia  indywidualnej (różnej dla poszczególnych sytuacji) procedury związanej z przyłączaniem nieruchomości do wybudowanej sieci. Informacje takie można uzyskać również telefonicznie pod numerem: 22 782-88-18 lub za pomocą poczty elektronicznej: inwestycje@serock.pl

 

PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH
 DOSIN, SKUBIANKA, JACHRANKA

Trwają prace związane z projektowaniem systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości: Dosin, Skubianka, Jachranka, w związku z czym do każdego z mieszkańców, których posesja objęta jest zakresem dokumentacji, powinien dotrzeć asystent projektanta, którego zadaniem jest ustalić z każdym z właścicieli nieruchomości przebieg przyłącza po terenie jego posesji, oraz uzyskać oświadczenie o udzieleniu Miastu i Gminie Serock prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (tj. zgody na wybudowanie przyłącza na swoim terenie). Ważne jest aby każdy z mieszkańców dogłębnie przeanalizował propozycję projektanta odnośnie umieszczenia przyłącza i ewentualnie wniósł korekty, gdyż ustalony na tym etapie przebieg będzie ostateczny. 

Jednocześnie informujemy Państwa, że fakt wyrażenia zgody na zaprojektowanie przyłącza na swoim terenie nie generuje żadnych skutków finansowych.

Planuje się, że pozwolenie na budowę dla omawianego przedsięwzięcia będzie uzyskane w I kwartale przyszłego roku. Termin budowy projektowanej sieci będzie uzależniony od wielkości pozyskanych środków unijnych i harmonogramu prac przyjętego na etapie ich przyznawania.

 • -

PRZYŁĄCZANIE DO KANALIZACJI SANITARNEJ W BOROWEJ GÓRZE I STASIM LESIE

Kilka miesięcy temu zakończono budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Borowa Góra i Stasi Las. W związku z czym ponownie prosimy mieszkańców o podłączanie swoich nieruchomości do wybudowanej sieci.

Aby tego dokonać należy wybudować brakujący fragment przyłącza postępując zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Mieszkaniec zgłasza się do MPWiK Zakład „Dębe” w Wieliszewie przy ulicy 600-lecia 20, tel. (22)445-84-57, (22)445-84-66 celem złożenia „wniosku o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i przygotowanie umowy o odprowadzanie ścieków” (Załącznik I-PRO-05/02) wraz z „kartą weryfikacji dokumentów” (Załącznik I-PRO-05/03). Załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.mpwik.com.pl,  zakładka: Dla Klienta.

              Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię fragmentu dokumentacji technicznej obejmującą dane przyłącze. Dokumentacja   projektowa dostępna jest w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, pok. 60,
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania nieruchomości,
 • informacje dotyczącą kierownika budowy (imię nazwisko, adres zameldowania, numer uprawnień budowlanych, a także nazwę organu wydającego uprawnienia) oraz wykonawcy (imię nazwisko, nazwa i adres siedziby firmy, nr działalności gospodarczej lub nr KRS).
 1. MPWiK przygotowuje Umowę o pełnienie nadzoru nad budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
 2. Mieszkaniec zgłasza się, w terminie wcześniej ustalonym z MPWiK, do Zakładu „Dębe” w celu popisania Umowy o pełnienie nadzoru nad budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
 3. Mieszkaniec zleca wykonawcy budowę przyłącza kanalizacyjnego pod nadzorem MPWiK.
 4. MPWiK pełni nadzór nad budową przyłącza kanalizacyjnego (telefonicznie należy ustalić termin kontroli technicznej budowanego przyłącza). Dokonuje odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego oraz wydaje mieszkańcowi jeden egzemplarz podpisanego Protokołu kontroli o odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego.
 5. Mieszkaniec dostarcza dokumentację powykonawczą (szkic powykonawczy wykonanego przyłącza oraz inwentaryzację geodezyjną) i  podpisuje Umowę o odprowadzenie ścieków.

Można również zlecić wybudowanie brakującego fragmentu przyłącza wraz z dopełnieniem powyższej procedury wyspecjalizowanej firmie.

Ważne jest aby prace realizowane przez wybranego przez mieszkańca wykonawcę zakończone były dostarczeniem mieszkańcowi umowy z MPWiK na odbiór ścieków

Samochody pożarnicze na gwiazdkę !

W dniu 3 grudnia 2015 r. o godz. 15 00 w  strażnicy OSP Serock odbyła się uroczysta zbiórka gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej związana z poświęceniem i przekazaniem do użytkowania:

 • nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4, marki MAN Jednostce OSP w Serocku
 •  
 • średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki RENAULT użytkowanego w ostatnich trzech latach przez OSP Serock, otrzymanego wcześniej z Komendy Powiatowej PSP w Legionowie, jednostce OSP w Gąsiorowie.

Organizatorem uroczystości był Burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz ZOMG ZOSP RP w Serocku, a gospodarzem jednostka OSP Serock.

W uroczystości uczestniczyły pododdziały Ochotniczej Straży Pożarnej z Serocka, Gąsiorowa, Woli Kiełpińskiej i Stanisławowa, a także przedstawiciele Wojskowej Straży Pożarnej z Zegrza.

Poświęcenia pojazdów dokonał Proboszcz Parafii św. Anny w Serocku, ksiądz dziekan Dariusz Rojek.

Uroczystego przekazania nowego samochodu MAN 13290 BL dla OSP Serock  dokonali przedstawiciele podmiotów współfinansujących zakup samochodu w osobach Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie st. bryg.  Mieczysława Klimczaka oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego.

Przekazania - w formie darowizny - samochodu ratowniczo – gaśniczego  RENAULT M210 Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowie, dokonał Prezes Zarządu OSP Serock w towarzystwie Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie i Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

W uroczystości wzięli udział: Komendant Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Legionowie dh. Krzysztof Goślicki, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając, Sekretarz Miasta i Gminy Serock Tadeusz Kanownik, przedstawiciel Starosty Legionowskiego - Kierownik PCZK Jan Wielechowski, Komendant Miejsko - Gminny Straży Pożarnych w Serocku dh. Marian Malinowski,  Komendant Komisariatu Policji w Serocku kom. Grzegorz Napiórkowski, Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku Tomasz Gęsikowski, oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Serocka.

Doposażenie jednostki OSP Serock  i jednostki OSP Gąsiorowo w sprzęt nowszej generacji to wymierny etap koniecznej wymiany parku samochodowego w gminnych jednostkach OSP.

W okolicznościowym wystąpieniu burmistrz, Sylwester Sokolnicki zaznaczył, że pozyskanie i uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego MAN 13290 BL dla OSP Serock było możliwe dzięki owocnej współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Rady Miejskiej w Serocku, Komendanta Głównego, Komendanta Wojewódzkiego i Komendanta Powiatowego PSP, Prezesa OSP Serock, a także WFOŚiGW w Warszawie, w zakresie pozyskania stosownych środków finansowych na jego zakup.

Przekazanie samochodów jednostkom OSP to jednocześnie dowód uznania za  pełną  poświęcenia  służbę  na  rzecz dobra  wspólnego społeczności  gminnej oraz  podtrzymywanie  tradycji  ruchu  strażackiego. To także możliwość podniesienia skuteczności realizowanych działań ratowniczych przez jednostki OSP funkcjonujące w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo -  Gaśniczego /KRSG/

Edward Kowalewski

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Stawki podatku w 2016 r. pozostają na niezmienionym poziomie

Na ostatniej sesji (30 listopada) Rada Miejska podjęła z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Serock szereg uchwał tzw. „okołobudżetowych” ustalając stawki podatku jakie będą obowiązywać w 2016 r. na poziomie mijającego już 2015 roku. Oznacza to, że mieszkańcy Miasta i Gminy Serock będą opłacać m.in. podatek od nieruchomości i inkasa oraz środków transportowych w wysokości niezmienianej praktycznie od 2013 roku. Określono m.in. stawki podatku od budynków lub ich części: mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni, pozostałych gruntów – 0,28 zł od 1 m2 powierzchni.

Stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok zostały utrzymane na poziomie roku 2015.

Ponadto, obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2016 z kwoty 53,75 zł za 1 dt (kwota wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2015 r.) do kwoty 40,00 zł za 1 dt. Wobec powyższego również podatek rolny pozostanie na poziomie jaki obowiązywał w 2015 roku.

Stawka opłaty miejscowej przyjęta została w wysokości 2,18 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu na podstawie granic stawek kwotowych ogłaszanych przez Ministra Finansów.

Zmianie uległa zasada naliczania opłaty targowej. Utrzymano dzienną opłatę targową w wysokości 4,00zł za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni. Zmiana dotyczy wyłącznie przypadków zajmowania powierzchni powyżej 12 m2. Wówczas za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni przewyższającej 12 m2 stawka opłaty targowej wynosić będzie 6,00zł.

Oprócz ww. uchwał tzw. „okołobudżetowych” burmistrz Miasta i Gminy Serock wystąpił również z inicjatywą podjęcia na 2016 rok gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wspierania rodzin oraz programu współpracy Miasta i Gminy Serock
z organizacjami pozarządowymi.

W przedłożonym „pakiecie” projektów uchwał znalazł się również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja G (obręb Wierzbica), nadanie nazw ulic w Jachrance oraz Ludwinowie Zegrzyńskim oraz uchwały: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku oraz zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015 – 2025.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Serock (www.bip.serock.pl) w zakładce prawo lokalne - Uchwały Rady Miejskiej.  

Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Zmiana osoby prowadzącej Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty”

Z dniem 1.12.2015 r. nastąpiła zmiana osoby prowadzącej Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty” (adres: ul. Pułtuska 53D, 05-140 Serock) .

Osobą prowadzącą  przedszkole po zmianie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  została Pani Marzena Kisiel-Gryc .

Informacje na temat przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock przez inne podmioty niż gmina dostępne są na stronie internetowej pod adresem : www.oswiata.serock.pl

ZOSiP

Straż Miejska w komunikacji lokalnej

W związku z sygnałami o zakłócaniu ładu i porządku publicznego przez młodzież w autobusach komunikacji lokalnej, Straż Miejska w Serocku podjęła inicjatywę patrolu polegającego na uczestniczeniu w przejazdach kursowych autobusów. Patrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Serocku oraz policjantów Komisariatu Policji w Serocku będą organizowane nieregularnie o różnych porach dnia na trasie Serock – Legionowo – Serock.

Patrole mają na celu eliminowanie  niepożądanych zjawisk m. in. zakłócania spokoju, palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych. W przypadku zachowania niezgodnego z prawem zastosowane zostanie postępowanie mandatowe, a poza tym, informacje o zdarzeniu będą przekazywane do szkół lub Sądu Rejonowego w Legionowie (Wydział Rodzinny i Nieletnich).

Do wszystkich korzystających z komunikacji lokalnej apelujemy o zachowanie zgodne z obowiązującymi normami oraz zgłaszanie wszelkich zakłóceń porządku publicznego odpowiednim służbom.

Straż Miejska w Serocku

 • -
 • -

Rodzina w centrum uwagi - inicjatywa edukacyjna

W ramach inicjatywy edukacyjnej Rodzina w centrum uwagi,  realizowanej  wspólnie przez Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku i Fundację NOVA,  odbyło się 23.11.2015 r. pierwsze  spotkanie. Wykład  inauguracyjny poświęcony uzależnieniom poprowadził dr Marek Pankowski  z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania  Narkomanii - Przewodniczący Oddziału w Legionowie. Prelekcja obejmowała ocenę stanu uzależnień w naszym kraju i miejsca Polski na mapie Europy w zakresie stosowania różnych używek. Dowiedzieliśmy się m.in. o głównych przyczynach uzależnień i wpływie najbliższego otoczenia na skalę tego zjawiska. W spotkaniu aktywnie uczestniczyła młodzież. 

W ramach tego cyklu zaplanowano na dzień 16.12.2015 r. kolejne spotkanie, tym razem poświęcone bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni. Poprowadzi je dr Andrzej Lasota z Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, specjalista  w tej dziedzinie i autor rozprawy  pt. "Manipulacja informacją  w Internecie".

Następne wydarzenie przewidziane jest na 08.01.2016r. i poświęcone będzie ratownictwu medycznemu. Zrealizuje je Paweł Świniarski  ratownik medyczny Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i wykładowca akademicki.

Roman Wiśniewski

Fundacja NOVA

 

 • -
 • -
 • -

„Napięcie powierzchniowe – pejzaże z w wodą w tle” - wernisaż wystawy fotografii w Hotelu Narvil

Od 28 listopada w Hotelu Narvil można podziwiać wystawę fotografii żywiołu wody, który jako temat podczas swoich licznych podróży uchwycił Jacek Patrzykont – podróżnik i fotograf. Fotografie zostały wystawione w inspirowanych wodnymi dziełami natury wnętrzach Hotelu Narvil.

Prace Jacka Patrzykonta to niezwykle majestatyczne fotografie, które pojawiały się do tej pory w wielu przewodnikach i publikacjach podróżniczych. Uczeń Piotra Cieśli, wybitnego fotografa, od ponad 30 lat uprawia wspinaczkę wysokogórską i fotografuje. Autor za pomocą swoich prac próbuje przybliżyć odbiorcom emocje, jakie towarzyszą mu podczas wypraw wysokogórskich i w odległe zakątki świata. Jak sam mówi Woda to piękny, ale też niebezpieczny żywioł, który potrafi zahipnotyzować, ale budzi też respekt i szacunek”. Wystawa została zorganizowana przy współpracy z Fundacją na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W wernisażu otwierającym wystawę uczestniczyli przedstawiciele fundacji, środowisk akademickich, instytucji kulturalnych oraz władz lokalnych Serocka i Legionowa. Wystawę można zobaczyć w Sali Akwarium, w wybrane dni, po wcześniejszym kontakcie z hotelem, do 15 grudnia 2015 r.

 „Nad brzegiem rzeki Narew mamy niesamowitą okazję do odkrywania źródeł piękna, poszukiwania inspiracji i poznania z bliska życiodajnej siły natury. Otoczenie i sam hotel idealnie współgra z tematem eksponowanych fotografii. Wystawa Pana Jacka Patrzykonta wpisuje się w nurt wydarzeń kulturalnych, które chcielibyśmy aby znalazły stałą przestrzeń w Hotelu Narvil….” – powiedziała Grażyna Kowalczyk, Generalny Hotelu Narvil, Hotelarz Roku 2014.

Hotel Narvil

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapraszamy na wystawę poplenerową

Zapraszamy na wystawę poplenerową
uczniów klas IV-VI
z koła plastycznego "KLEKS"
Szkoły Podstawowej w Jadwisinie.

 

Ekspozycja składa się z II części : "Uroki Naszej Gminy" i "Dzikie Koty".

Wystawę można zobaczyć w Urzędzie Miasta i Gminy Serock w dniach 25.11.-15.12.2015r.

 • -
 • -
 • -

Nasielska w Borowej Górze - uroczyście oddana do użytku

W środę (25.11.2015r.) nieopodal domu pani sołtys Borowej Góry – Stanisławy Wroniak – odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania przedmiotowej inwestycji. Wśród gości znaleźli się: Starosta Powiatu Legionowskiego – Robert Wróbel, wicestarosta – Jerzy Zaborowski, przedstawicielka Rady Powiatu – Anna Gajewska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku – Artur Borkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock – Sylwester Sokolnicki, zastępca burmistrza – Józef Zając, zaproszeni radni i sołtysi okolicznych wsi oraz duża grupa mieszkańców korzystających z drogi.

Nowo oddany odcinek ul. Nasielskiej to efekt porozumienia  w zakresie wspólnej realizacji inwestycji w miejscowości Borowa Góra pomiędzy gminą Serock, a powiatem legionowskim. W ramach przedsięwzięcia powiat, przy wsparciu finansowym ze strony gminy w wysokości 200.000,00 zł, przebudował ostatni odcinek drogi powiatowej Nr 1804 W – ul. Nasielskiej od skrzyżowania z ul. Długą do drogi krajowej Nr 61. Gmina Serock, oprócz swojego wkładu w postaci dotacji, wybudowała w ciągu tej ulicy nowoczesne oświetlenie. Wykonawca - Zakład Usług Elektrycznych  LUMEN Jerzy Wuttke z Legionowa - za kwotę 125.848,88 zł. zdemontował stare, energochłonne i awaryjne oświetlenie i wybudował nową linię składającą się z 26 sztuk opraw oświetleniowych typu LED zainstalowanych na słupach stalowych.

Wszystkim użytkownikom ulicy życzymy bezpiecznej jazdy oraz „szerokiej drogi” !

W załączeniu kilka zdjęć z uroczystości.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ostatnie bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy

Straż Miejska w Serocku realizuje bezpłatne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem: „I Ty bądź pomocny”.
Szkolenie w grupach 10 – 12 osobowych zaplanowano na dzień 13 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21. Będzie ona poświęcone tematyce udzielania pierwszej pomocy. Przewidywany czas trwania to około 5 godzin. Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu przedmiotowego szkolenia.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na szkolenie odbywają się na bieżąco w siedzibie Straży Miejskiej w Serocku lub telefonicznie. W przypadku małej frekwencji termin może zostać przesunięty.
Szkolenie o charakterze teoretycznym oraz praktycznym poprowadzą profesjonalni, posiadający duże doświadczenie zawodowe, ratownicy medyczni  z firmy NEW AGE MEDICS.


Pozdrawiam i zapraszam

Komendant Straży Miejskiej w Serocku
Cezary Tudek

 

Spotkanie funkcjonariuszy z seniorami

24 listopada 2015 roku w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Serocku i Straży Miejskiej w Serocku z seniorami z terenu naszej gminy.

W trakcie spotkania funkcjonariusze wskazali zagrożenia, z jakimi mogą spotkać się seniorzy, przede wszystkim omówili sposób działania sprawców „metody na wnuczka” oraz zachowania się i postępowania w przypadku zaistnienia takiego procederu. Propagowali również zachowania w ramach akcji „Bezpieczna gmina”. 

Na koniec organizatorzy odpowiadali na pytania, które zadawali im uczestnicy spotkania.  Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek w postaci kamizelki odblaskowej lub odblasku z napisami „Bezpieczna gmina”.

Seniorów, jak i wszystkich Państwa, zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy organizowanym przez Straż Miejską w Serocku, które odbędzie się w grudniu 2015 roku. Więcej informacji wkrótce na stronie internetowej urzędu oraz pod numerem telefonu Straży Miejskiej w Serocku.

Przypominamy numery telefonów, pod które należy dzwonić w razie zagrożeń:

Policja
nr tel. alarmowego 112, 997
nr tel. 22 782 – 75 – 07

Straż Miejska
nr tel. kom. 603 – 873 – 290
nr tel. 22 782 – 72 - 92

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obywatel.gov.pl – Sprawdź jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez Internet.

Jak wyrobić dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskamy na stronie www.obywatel.gov.pl.

Strona stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych służy do tego, by w jak najprostszy sposób wyjaśnić procedury załatwiania spraw dotyczących każdego z Polaków w urzędzie lub przez Internet.

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Opisy procedur są jak najprostsze. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.

Dla osób, które nie posiadają Internetu utworzono system informacji telefonicznej. Dzwoniąc pod 222 500 115, dowiesz się, gdzie załatwić swoją sprawę.

 • -
 • -

25 listopada - przekazanie do użytkowania przebudowanego fragmentu ul. Nasielskiej w Borowej Górze

Kilka miesięcy temu informowaliśmy Państwa, że Gmina Serock podpisała z powiatem legionowskim porozumienie w zakresie wspólnej realizacji inwestycji w miejscowości Borowa Góra. W ramach przedsięwzięcia powiat, przy wsparciu finansowym ze strony gminy w wysokości 200.000,00 zł, przebudował ostatni odcinek drogi powiatowej Nr 1804 W – ul. Nasielskiej od skrzyżowania z ul. Długą do drogi krajowej Nr 61. Gmina Serock, oprócz swojego wkładu w postaci dotacji, wybudowała w ciągu tej ulicy nowoczesne oświetlenie. Wykonawca Zakład Usług Elektrycznych  LUMEN Jerzy Wuttke z Legionowa za kwotę 125.848,88 zł. zdemontował stare, energochłonne i awaryjne oświetlenie i wybudował nową linię składającą się z 26 sztuk opraw oświetleniowych typu LED zainstalowanych na słupach stalowych.

W najbliższą środę 25 listopada 2015 r. o godz.: 15:00 planowane jest uroczyste przekazanie do użytkowania przedmiotowej inwestycji. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

W załączeniu kilka zdjęć ul. Nasielskiej po wybudowaniu nowego oświetlenia i przebudowie nawierzchni.

 • -
 • -
 • -

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – święto duchowe dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock

W dniach 21.11-22.11.2015r. parafia pw. Św. Anny w Serocku  przeżywała wyjątkowy czas – peregrynację obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Nawiedzenie obrazu poprzedzone było misyjnymi uroczystościami oraz apelami oczekiwania. W sobotę po nabożeństwie oczekiwania na przybycie obrazu wierni wyruszyli procesyjnie po obraz. Po przybyciu obrazu Matki Bożej (z Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Popowie Kościelnym) odbyła się Msza Święta Powitania, a następnie czuwanie modlitewne wiernych. W niedzielę  miała miejsce Msza święta Dziękczynienia za Nawiedzenie Parafii, po której nastąpiła uroczystość pożegnania Obrazu Matki Bożej. Następnie (w niedzielę) obraz powędrował do parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dierżeninie, a w dniach 23-24.11.2015 nawiedzi parafię pw. św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej.

Wierni, do rozpoczęcia Misji przygotowywali się już od 14 listopada.

Szczegółowe informacje na stronach parafii  :
SEROCK

WOLA KIEŁPIŃSKA


 

 • -
 • -
 • -

Klub Gaja w Serocku i wyróżnienia za edukację ekologiczną

W dniu 17.11.2015r.  odwiedził nas Pan Jacek Bożek - Prezes Stowarzyszenia  Ekologiczno-Kulturalnego Klubu GAJA i  w ramach programu ZAADOPTUJ RZEKĘ 2015 wręczył Fundacji NOVA wyróżnienie  za energiczne włączenie się w życie lokalnej społeczności. Oddzielne wyróżnienia otrzymały  - Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika oraz Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku biorące udział w obchodach Światowego Dnia Ziemi w dniu 15 kwietnia 2015r w Serocku.  Spotkanie odbyło się na terenie szkoły i dotyczyło krzewieniu edukacji ekologicznej. W wydarzeniu uczestniczyła grupa młodzieży z dwóch klas, a dyrekcję szkół  reprezentowały Panie  Gabriela Dybek i  Małgorzata Gańska-Niemczyk. Omawiano zrealizowany projekt i zaplanowano kolejne przy udziale Klubu GAJA -nowoczesnej organizacji ekologicznej działającej  już ponad 25 lat na rzecz ochrony przyrody i poszanowania praw zwierząt.

Link do strony firmowej Klub GAJA z informacją o wyróznieniu http://www.klubgaja.pl/news/664

Fundacja NOVA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spektakl z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

Po uroczystym apelu na serockim rynku obchody narodowego święta niepodległości przeniosły się do  Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Cześć kulturalna obchodów Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada odbyła się wieczorem w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Specjalnie na tę okazję przygotowano spektakl z cyklu Wieczór w Teatrze, który wyreżyserował Tomasz Gęsikowski.

Wspaniała obsada, wśród której można wymienić m. in. odgrywającą rolę Gwiazdy-Barbarę Melzer (aktorkę teatralno-musicalową, gwiazdę teatru Roma), niezapomnianego Pana Władeczka w osobie Krzysztofa Janczara (znanego m.in. z „Wojny Domowej” i „Klanu”)  czy Jacka Sołtysiaka (aktora i reżysera),  dodała wydarzeniu wyjątkowości. Do udziału w spektaklu teatralno-muzycznym zostali zaproszeni młodzi, bardzo utalentowani aktorzy i wokaliści, w tym także młodzież z Centrum Kultury, która miała okazję wystąpić u boku doświadczonych aktorów.  Nie zabrakło również klimatycznej muzyki, granej na żywo przez Marka Giłkę (pianino), Jerzego Bochenka (akordeon) i Jan Woźniaka (kontrabas), oraz wspaniale zatańczonych przedwojennych tang w wykonaniu Jana Woźniaka (muzyka i mistrza tanga argentyńskiego) i Urszuli Bartos–Gęsikowskiej (aktorki i scenografa), która oprócz przygotowania swojej roli napisała też scenariusz spektaklu.

Tym razem  zaproszeni goście mieli okazję nie tylko obejrzeć wyjątkowy spektakl w  doborowej obsadzie, ale także współtworzyć scenerię dla odgrywanych wydarzeń. Występujący aktorzy wspaniale oddali atmosferę głębokiego wzruszenia i radości z odzyskanej  niepodległości, która udzieliła się wszystkim uczestnikom spotkania. Serocka sala widowiskowa zamieniła się na ten wieczór w szynk z 1918 roku, pełen wspólnie świętujących gości. Patriotyczne pieśni przypominały o wspaniałych momentach naszej historii, a wyborny sum w galarecie, serwowany przez restaurację „Złoty Lin” sprawił, że była to prawdziwa uczta nie tylko dla ducha ale także dla podniebienia.

Dziękujemy naszym partnerom: Hotelowi Narvil, Restauracji "Złoty Lin" oraz OSW Exploris.

CKiC w Serocku

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.


Co robić w przypadku utraty dokumentów?

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:
1.    Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub  w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
2.    Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
3.    Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu.

 

Harmonogram zajęć sekcji rekreacyjnych OSiR

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć sekcji rekreacyjnych prowadzonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku.

Zaświadczenia z kursu pierwszej pomocy

Straż Miejska w Serocku zaprasza osoby, które zgłosiły chęć otrzymania zaświadczenia po odbyciu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, do ich odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 pokój nr 22 w godzinach 8.00 – 22.00 lub po uprzednim umówieniu się telefonicznym na numer 603 – 873 – 290.

Jednocześnie zachęcamy do zapisów wszystkich mieszkańców gminy Serock na kolejne szkolenie, które odbędzie się w grudniu 2015 roku. Termin zostanie podany w najbliższych dniach.

Serdecznie zapraszamy

Komendant
Straży Miejskiej w Serocku
Cezary Tudek

 

Zmiany w rozkładzie jazdy

Nawiązując do wcześniejszej  informacji umieszczonej na stronie internetowej urzędu od dnia 17. 11. 2015 r. zostanie uruchomiona pilotażowo linia do miejscowości Dębinki (zmiana dotyczy trasy komunikacyjnej I i II oraz II A i II B).

W związku z powyższym nieznacznej modyfikacji ulegną rozkłady jazdy na wyżej wymienionych trasach. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w rozkładach jazdy w załącznikach.

Serockie Święto Niepodległości

 „Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”.
Seneka

Uroczystą  Mszą świętą  w serockim kościele rozpoczęło się radosne świętowanie  97 rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości w 1918 roku.  Zebrani goście i mieszkańcy wysłuchali w skupieniu homilii o Wolności, którą cieszymy się dzisiaj dzięki poświęceniu naszych przodków. Cena życia jaką zapłacili za tę Wolność zobowiązuje nas do przemyśleń nad jej znaczeniem w naszym życiu osobistym, rodzinnym, pracy zawodowej i działalności dla dobra Ojczyzny. Zobowiązuje nas do przyjęcia odpowiedzialności za jej rozwój i bezpieczeństwo.
Mszę ku czci poległych w walce o Wolność Narodu Polskiego uświetniły pieśni w wykonaniu chóru Gaudete, dźwięki wojskowej trąbki oraz poczty sztandarowe.

Uroczystości kontynuowane były na serockim rynku przy udziale pocztów sztandarowych kompanii honorowej i orkiestry wojskowej Garnizonu Zegrze, przedstawicieli władz samorządowych powiatu legionowskiego i gminy Serock, kombatantów, wojska, policji, księży, straży pożarnych, harcerzy, licznie działających na terenie gminy kół i stowarzyszeń, placówek oświatowych oraz mieszkańców i gości.

Po uroczystym apelu poległych, wzruszającym występie serockich Kantyczek, złożeniu kwiatów pod tablicą pamięci na ścianie serockiego ratusza - przy dźwiękach orkiestry wojskowej - można było spróbować wojskowej grochówki i obejrzeć sprzęt wojskowy prezentowany przez Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Ref. Komunikacji Społecznej

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku odbyła się 10 listopada w ratuszu, w przeddzień gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
Spotkanie poświęcone niepodległościowej rocznicy było doskonałym momentem do uhonorowania kilku mieszkańców gminy, których działania zasługują na publiczne wyróżnienie, ze względu na ich znaczenie dla społeczności lokalnej. Gratulacje, podziękowania i nagrody przyjęli:
- pani Katarzyna Sobiecka-Tomporowska – „w podziękowaniu za osiągnięcia w dziedzinie kultury”
- pan Leszek Wierzbowski – „w podziękowaniu za osiągnięcia w dziedzinie sportu”
- pan Paweł Kozarzewski – „w podziękowaniu za osiągnięcia w dziedzinie sportu”.
W trakcie uroczystości, zgodnie z serocką tradycją, wręczono pierwsze dowody osobiste sześciu osobom, które ukończyły 18 lat w 2015 roku.
Po sesji goście mieli okazję obejrzeć okolicznościową wystawę „Drogi do Niepodległej”, na którą zapraszamy do ratusza do 19 listopada.

Ref. Komunikacji Społecznej

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wóz strażacki dla OSP Serock

"Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 150.000,00 zł"

W dniu 4 listopada o godzinie 23.45 do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Serocku dostarczony został nowy, średni samochód ratowniczo - gaśniczy MAN TGM 13.290  BL z napędem na cztery koła.

Było to swego rodzaju wydarzenie, na które wielu strażaków z OSP Serock czekało z niecierpliwością do późnych godzin nocnych.

Pojazd został zakupiony w wyniku postępowania przetargowego a wykonawcą i dostawcą pojazdu było Przedsiębiorstwo Handlowe MOTO – TRUCK Leszek Chmiel z Kielc.

Samochód posiada silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym, układ kierowniczy ze wspomaganiem. Skrzynia biegów manualna. Układ hamulcowy wyposażony w ABS. Napęd 4x4 z możliwością odłączenia napędu osi przedniej oraz możliwością blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi. Na swoim wyposażeniu posiada między innymi:  

 • kabinę 6 osobową z układem miejsc  1+1+4;
 • zabudowę ze stali nierdzewnej/kompozyt w tym 7 skrytek (3+3+1), żaluzje aluminiowe z zabezpieczeniem rurowym, podesty i półki regulowane na żądaną wysokość oraz oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne w technologii LED;
 • autopompę dwuzakresowo model: HMT 24/10-4/40 o wydajności: 2960 dm3/min
  - 8 bar,  470 dm3/min - 40 bar, dozownik piany;
 • zbiornik na wodę o pojemności: 3000 dm3 oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 345 dm3   /materiał: kompozyt/;
 • działko: DWP 16 MOTO-TRUCK, szybkie natarcie wodno-pianowe, długość węża
  60 m, sterowanie ręczne i elektryczne oraz zraszacze: dwa z przodu i dwa z boku pojazdu;
 • maszt oświetleniowy pneumatyczny z lampami typu LED 2 x 216 W, złożenie do pozycji transportowej - automatyczne, sterowanie pilotem przewodowym; niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy;
 • fala świetlna;
 • wyciągarka elektryczna z osłoną i taran;
 • czujniki cofania i kamera cofania;
 • szuflady wysuwane i podesty obrotowe;
 • sprzęt łączności radiowej i nawigację.

Całkowity koszt zakupu nowego pojazdu wyniósł 622.088,00 zł. a zakup ww. pojazdu możliwy był dzięki dofinansowaniu:

 • ze środków własnych gminy Miasto i Gmina Serock w kwocie:  149.088,00 zł.,
 • ze środków własnych OSP Serock w kwocie 20.000,00 zł.,
 • dotacji WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 150.000,00 zł.,
 • dofinansowania Komendy Głównej PSP w kwocie 100.000,00 zł.,
 • dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej PSP w kwocie 203.000,00 zł.

Samochód wyposażony jest w urządzenia najnowszej technologii, przy czym spełnia najsurowsze normy dotyczące emisji spalin oraz posiada świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach przeciwpożarowych wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie.

Nowy pojazd zastąpił dwudziestoletni samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu
RENAULT M 210,  który przekazany zostanie do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gąsiorowie.

Potrzeba wyposażania jednostki OSP w Serocku w nowoczesny samochód ratowniczo - gaśniczy wynika z konieczności spełnienia wymagań, jakie są obecnie stawiane przed jednostkami będącymi częścią Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz rozszerzającego się katalogu prowadzonych przez Straże Pożarne działań.

Jednostka OSP w Serocku od wielu lat funkcjonuje w strukturach KSRG, a co za tym idzie podejmuje działania ratowniczo - gaśnicze nie tylko na terenie Miasta i Gminy Serock, ale również powiatu legionowskiego czy województwa mazowieckiego.

Samochód jest bardzo nowoczesny i w pełni zaspokaja oczekiwania członków OSP
 w Serocku.

Życzymy strażakom z Serocka, aby nowy samochód służył im i mieszkańcom naszej gminy przez długie lata i zapewniał bezpieczeństwo.

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wyjazd studyjny - nowe trendy w przetwórstwie jabłek

W dniach 5-6 listopada 2015 roku  odbył się wyjazd studyjny nt. „Polski cydr – naturalna szansa rozwoju regionów sadowniczych”, zorganizowany przez Gminę Miasto i Gmina Serock. Organizacja wyjazdu była możliwa dzięki zawarciu umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jagiellońskiej 26, reprezentowanym przez Pana Radosława Rybickiego, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pana Kazimierza Porębskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a Miastem i Gminą Serock, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Przedmiotowa umowa realizowana jest w ramach środków z ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy, sadownicy, sołtysi, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Serock. Ogółem w szkoleniu brało udział 50 osób.

Podczas wyjazdu studyjnego odbyły się dwa szkolenia na temat. Pierwsze szkolenie odbyło się w dniu 5 listopada 2015 roku w siedzibie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru w Mikołajówce k. Urzędowa. Drugie szkolenie odbyło się w dniu 6 listopada 2015 roku w Zakładzie AMBRA S.A. w Woli Dużej k. Biłgoraja (producent Cydru Lubelskiego).

Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami do zawartej umowy.

Pierwszy dzień szkolenia pozwolił uczestnikom wyjazdu na zgłębienie wiedzy m.in. w zakresie odmiany jabłek uprawianych w Polsce i ich przydatności pod kątem produkcji cydru, omówienia przepisów regulujących produkcję cydru, przepisów regulujących definicję i proces produkcji cydru w Polsce, przykładów regulacji prawnych nt. cydru w innych krajach

Podczas drugiego dnia szkolenia uczestnicy zostali zapoznani szczegółowo z procesem produkcji cydru, z najczęściej występującymi wadami cydrów oraz z organoleptyczną oceną gotowego produktu z elementami degustacji przykładowych produktów.

Obydwa szkolenia spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem uczestników wyjazdu, którzy pozyskaną wiedzę będą mogli wykorzystać w swoich gospodarstwach.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapraszamy na wystawę "Drogi do Niepodległej"

Zapraszamy do ratusza na wystawę "Drogi do Niepodległej".

Wystawa została użyczona przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Będzie można ją oglądać do 19.11.2015r.

 • -
 • -

Utrudnienia w ruchu 11.11.2015 r.

W dniu 11 listopada 2015 r na ul. Rynek w Serocku odbędą się uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości.        
Uroczystość, poprzedzona przygotowaniami od wczesnych godzin rannych, rozpocznie się wskazanego dnia o godz.11.oo i trwać będzie do godz. 13.oo.
Na dzień i czas jw. wprowadzona jest czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego polegająca na całkowitym wyłączeniu z ruchu odcinka drogi będącej przedłużeniem ulicy Kościuszki do posesji ul. Rynek 10 / wzdłuż posesji Rynek 11, 13, 14 15 /.
Mając na uwadze powyższe, zwracam się  do Państwa z prośbą o zaparkowanie swoich pojazdów w miejscu innym niż wyżej określone w dniu 11 listopada br. w godz. 8.oo do 14.oo.
Przepraszamy za czasowe utrudnienia w ruchu, zapraszając jednocześnie do wzięcia udziału w uroczystości.

Komendant Straży Miejskiej w Serocku
Cezary Tudek
 

 

 

 

Atom Serock zwycięzcą Niepodległościowego Turnieju Piłki Siatkowej OPEN !

W dniu 8 listopada 2015 r. odbył się Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej OPEN. Do gry zgłosiły się 3 drużyny, które prezentowały na prawdę wysoki poziom. Po oficjalnym otwarciu turnieju przez zastępcę burmistrza - Pana Józefa Zająca oraz dyrektora OSiR - Pana Macieja Goławskiego, drużyny przystąpiły do gry. Mecze rozgrywane były do 3 wygranych setów.

Wyniki poszczególnych spotkań:

Atom Serock - Radzymin 3:0 (25:15; 25:13; 25:22)

FML Pułtusk - Radzymin 3:1 (25:14; 13:25; 25:14; 25:11)

Atom Serock - FML Pułtusk 3:1 (20:25; 25:21; 25:22; 25:18)

Końcowa klasyfikacja turnieju:

1. Atom Serock

2. FML Pułtusk

3. Radzymin

Po zakończeniu turnieju dyrektor OSiR wręczył drużynom puchary,medale oraz dyplomy, a także zaprosił do udziału w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej, która ruszy na początku przyszłego roku. Więcej informacji pojawi się wkrótce na stronie: www.osir.serock.pl !

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wystartowały rozgrywki ligowe tenisa stołowego

W październiku wystartowały rozgrywki ligowe tenisa stołowego. Sokół Serock ponownie zgłosił do ligi mężczyzn dwie drużyny: Sokół I do IV ligi oraz Sokół II do V ligi. Od startu sezonu 2015/2016 I drużyna rozegrała już 3 mecze ligowe, a II drużyna 2 mecze. W zmaganiach IV ligi nasi zawodnicy radzą sobie dotychczas znakomicie odnotowując komplet 3 zwycięstw i zajmując obecnie pierwsze miejsce w tabeli! Młodzi tenisiści rywalizujący w V lidze wciąż zbierają doświadczenie ligowe uznając wyższość swoich przeciwników. 

Wyniki TUTAJ

Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości

Święto Niepodległości skłania Polaków do refleksji na temat historii narodu polskiego, do zastanowienia się nad głębią naszego  patriotyzmu. Suwerenna i wolna Polska czerpie swą moc tak z  historii narodu, jak i osiągnięć wszystkich jego obywateli. Szczególnie ważne i cenne są te będące dziełem  lokalnej społeczności.

W dniu Narodowego Święta Niepodległości pragnę pogratulować Państwu dotychczasowych osiągnięć i życzyć wielu kolejnych sukcesów w nadchodzących latach - te osiągnięcia składają się bowiem na pomyślność całego naszego kraju.

Świętujmy wspólnie biorąc udział w serockich uroczystościach upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli – serdecznie na nie zapraszam w dniu 11 listopada na serocki rynek.

Pamiętajmy, że uczestnicząc w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz naszej pamięci tym którzy oddali życie, byśmy dziś mogli żyć  w wolnej Polsce.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

W załączeniu plakat.

 • -

Prace na plaży w Serocku

Biorąc pod uwagę liczne telefony do pracowników UMiG zauważone przez Państwa zostały prace wykonywane na plaży w Serocku. Informujemy, że w ramach owych prac wykonano bagrowanie plaży. Z dna rzeki wydobyto ok. 10.000 m3 piasku, który posłużył do poszerzenia części rekreacyjnej plaży. Po 09.11.2015 r. kontynuowane będą prace rekultywacyjne, rozplantowanie i wyrównanie terenu, dzięki którym nowa plaża osiągnie swój ostateczny kształt.

W załączeniu zdjęcie plaży po nasypaniu piasku.

 • -
 • -

Budowa łącznika przy SP w Jadwisinie

Z wielką radością informujemy Państwa o rozpoczęciu kolejnej niezwykle ważnej inwestycji na terenie Gminy Serock. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 04.11.2015 r. została podpisana umowa na budowę łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt z Ostrołęki za cenę ryczałtową w wysokości 2.097.998,70 zł.
Roboty będą wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa Przedsiębiorstwa Projektowania i Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. z Ełku.

W ramach niniejszego zadania wykonane zostanie:
1) Budowa łącznika, który ma pełnić funkcję łączącą istniejące pomieszczenia szkolne w budynku głównym szkoły ze stołówką. Z powodu potrzeby dostosowania istniejących budynków szkolnych do przepisów p.poż. i bhp, w łączniku zlokalizowana ma być klatka schodowa oraz winda. Łącznik będzie na części dwukondygnacyjny, a na części jednokondygnacyjny. Na parterze łącznika w części dwukondygnacyjnej będzie  pomieszczenie socjalne pracowników, wc personelu, wc niepełnosprawnych oraz magazyn. W części jednokondygnacyjnej łącznika znajdą się 2 sale oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-5 lat na 25 dzieci każda, każda z zapleczem socjalnym i sanitarnym, szatnia dla dzieci przedszkola, pomieszczenie porządkowe, wc dziewcząt i wc chłopców korzystających ze stołówki i świetlicy. Sale oddziału przedszkolnego muszą dać się przedzielić/połączyć ścianką mobilną. Na piętrze łącznika będzie się znajdował gabinet dyrektora, sekretariat, wc personelu i wc niepełnosprawnych.
2) Przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej i świetlicy:
a) W budynku szkoły podstawowej na parterze w istniejącym pomieszczeniu szatni usunięte zostaną stalowe boksy szatniowe, a zainstalowane zostaną szafki szkolne góra/dół. Z istniejącego pomieszczenia socjalnego i magazynku wydzielony zostanie korytarz do łącznika. W pomieszczeniu tym zostanie wymieniona posadzka oraz gładzie na ścianach i suficie. Przebudowana zostanie istniejąca łazienka i wc chłopców w taki sposób, aby utworzyć oddzielne wc dziewcząt i wc chłopców. W Salach zajęć bezpośrednio sąsiadujących z łącznikiem (parter i piętro) zdemontowane zostaną istniejące okna i wstawione w nowych otworach. Na piętrze istniejące pomieszczenie magazynowe przebudowane zostanie na korytarz łączący z łącznikiem. Z istniejącego wc dziewcząt i pomieszczenia pielęgniarki wydzielone zostanie pomieszczenie porządkowe, oddzielne wc dziewcząt i wc. Istniejący gabinet dyrektora zamieniony zostanie na gabinet pielęgniarki. Istniejący sekretariat zamieniony zostanie na gabinet psychologa/logopedy.
b) W budynku świetlicy usunięte zostaną pomieszczenia natrysków, tworząc jedno duże pomieszczenie świetlicy. Na podłodze wykonane zostaną nowe posadzki.  W związku z tym, że powyższe zmiany w istniejących budynkach szkoły podstawowej i świetlicy zostały umieszczone w łączniku, konieczne będzie nadanie kolejnych nr pomieszczeniom, w którym przewiduje się roboty.
3) Budowa instalacji wodno - kanalizacyjnej łącznika pomiędzy szkołą a stołówką w zakresie budowy instalacji  hydrantowej oraz instalacji bytowej,
4) Budowa instalacji centralnego ogrzewania łącznika  zawierającej instalację grzejnikową w systemie dwururowym, pompowym, zamkniętym. Źródłem instalacji c.o. ma być istniejąca kotłownia gazowa zlokalizowana w piwnicy budynku szkoły podstawowej,
5) Przebudowa sieci wodociągowej – zmiana częściowa trasy wodociągu oraz budowa przyłączy dla trzech domków letniskowych znajdujących się na zachód od stołówki. Wodociąg należy przeprowadzić pod drogą przeciwpożarową.
6) Budowa instalacji elektrycznej: tablic rozdzielczych, instalacji WLZ, instalacji oświetleniowej, instalacji gniazd wtyczkowych 230 V, instalacji siłowej 400 V, instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), instalacji ochrony od porażeń elektrycznych, instalacji odgromowej, instalacji teletechniczne, instalacja oddymiania klatki schodowej.
7) Dostosowanie zespołu budynków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: zakres robót obejmuje budynek szkoły, łącznik oraz świetlicę. Wydzielenie stref pożarowych ścianami oddzielenia pożarowego, wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w łączniku za pomocą połaciowych okien oddymiających oraz drzwi napowietrzających. Wymiana drzwi w niektórych pomieszczeniach na p.poż. lub wykonanie dodatkowych wyjść z pomieszczeń oraz wyburzeń niektórych ścianek i wymurowanie nowych. Wykonanie niezbędnych instalacji hydrantowych w łączniku oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. Wykonanie drogi pożarowej zakończonej placem manewrowym.
8) Aranżacja i wyposażenie wnętrz pomieszczeń wchodzących w skład budynku Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz jego rozbudowy.
9) Zagospodarowanie ternu zawierające min.: budowę schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, drogę pożarową oraz plac manewrowy z kostki betonowej, chodniki z kostki betonowej, rozbiórkę altany i schodów w miejscu w którym ma być projektowany łącznik, rozbiórkę daszku nad wejściem do stołówki, opaski z kostki betonowej, chodnika z płyt betonowych oraz utwardzenia z kostki betonowej przy altanie i przy wyjściu ze stołówki, wycinkę drzew,
10) Rozbiórka linii napowietrznej niskiego napięcia oraz budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, budowa słupa linii napowietrznej na działce ew. 76/4 .
11) Budowa linii kablowej oświetlenia na działce ew. 76/4

Harmonogram rzeczowo – finansowy przewiduje, iż Wykonawca rozpocznie realizację robót w terenie pomiędzy 15-20.11.2015 r. Inwestycja zrealizowana ma zostać w terminie do 31.07.2017 r.

W załączonych plikach możecie Państwo zobaczyć :
Załącznik nr 1 – projekt elewacji południowej
Załącznik nr 2 – zagospodarowanie terenu zgodnie z mapą sytuacyjną
Zdjęcia : aranżacje wnętrz  

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Propozycja na sobotni wieczór - 31.10.2015

Zaraszamy na godz. 17:00 do sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na projekcję filmu Birdman.

Pokaz filmu jest bezpłatny.

Zmiany na dwóch trasach LKA

Na prośbę mieszkańców zostaną wprowadzone zmiany na dwóch trasach przejazdu Lokalnej Komunikacji Autobusowej :

Sołectwo Dębinki: bezpośredni wjazd do miejscowości Dębinki – linia autobusowa I i II

Sołectwo Dosin: kurs godz. 07:40 wjazd do miejscowości Dosin, dodatkowe przystanki: Dosin ul. Lipowa/Piękna; Dosin ul. Lipowa/Sosnowa; Borowa Góra ul. Lipowa

Zmiany wprowadzone będą niezwłocznie po dokonaniu niezbędnych formalności przez przewoźnika.

Ref. Administracyjno-Gospodarczy
UMiG w Serocku

 

WWR - Bezpłatna pomoc i terapia dla dzieci

Zdarza się, że rozwój dziecka nie przebiega prawidłowo. Oczywiście, każde dziecko ma prawo rozwijać poszczególne umiejętności w nieco innym, własnym tempie. Jednak rozwój dziecka bywa na tyle mocno zaburzony czy opóźniony w różnych sferach, że potrzebne jest specjalistyczne wsparcie. Często choroba bądź niepełnosprawność utrudniają lub uniemożliwiają pokonywanie kolejnych etapów rozwojowych ważnych z punktu widzenia dalszego samodzielnego funkcjonowania w świecie.

 W Polsce są prowadzone zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), dotowane z budżetu państwa. Program ten skierowany jest do dzieci  od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej.

INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna od stycznia 2016r. realizować będzie zajęcia WWR.

DLA KOGO ZAJĘCIA WWR?

Z zajęć mogą korzystać dzieci, u których wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, spowodowane m.in. przez: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego i inne.

JAK UZYSKAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WWR?

Rodzice składają do zespołu opiniującego/orzekającego przy publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

- wniosek o wydanie takiej opinii;

- opinię psychologiczną, pedagogiczną i/lub logopedyczną;

- zaświadczenie lekarza specjalisty lub pediatry o konieczności zajęć WWR.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WWR?

Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach WWR, rodzice składają w naszej Poradni:

- oryginał opinii o potrzebie WWR;

- wniosek o realizację zajęć WWR;

- wyniki dodatkowych badań zaleconych w opinii;

- zaświadczenie od lekarza o przyjmowanych lekach.

Zespół WWR złożony z odpowiednich specjalistów planuje terapię i realizuje zajęcia. W jego skład wchodzą: psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog specjalny i inni terapeuci.

 • -

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2015

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) podała ostateczne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015r. Na stronie internetowej PKW opublikowano szczegółowe informacje związane z uzyskanymi wynikami przez poszczególne listy wyborcze i wystawionych przez Komitety wyborcze kandydatów.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:

http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm

http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/0/20

http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/0/20/140804

Z okręgu nr 40 w wyborach do Senatu RP zgłoszone zostały kandydatury: P. Anny Aksamit z listy Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej oraz P. Jan Żaryn z listy  Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

W wyniku głosowania na terenie Miasta i Gminy Serock
- kandydatka z listy KW Platformy Obywatelskiej -  Anna Aksamit otrzymała 2863 głosów (50,50%)

- kandydat z listy KW Prawa i Sprawiedliwości – Jan Żaryn otrzymał 2806 głosów (49,50%).

W całym okręgu wyborczym nr 40 więcej głosów uzyskał kandydat  KW Prawa i Sprawiedliwości – Jan Żaryn (119 870 głosów, tj. 52,78%) i wobec powyższego otrzyma mandat senatora

Ref. RMP

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego

Jednym z kluczowych celów Gminy Serock jest stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz stanu posiadanej infrastruktury. Dużym krokiem w przód do osiągniecia zakładanego rezultatu było podjęcie decyzji o  budowie ciągu pieszo – rowerowego Jadwisin Zegrze. W dniu 08.10.2015 r. podpisana została umowa z firmą Zarbud Arkadiusz Zaręba z miejscowości Ołdaki Stefanowo na kwotę brutto 308.607,00 zł. Wykonawca w ramach tego wynagrodzenia wybuduje ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2,5 m na odcinku od ul. Juzistek w Zegrzu do istniejącej drogi serwisowej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 61. W bieżącym tygodniu odbyło się tyczenie obiektu w terenie. Harmonogram robót zakłada rozpoczęcie prac po 01.11.2015 r.  Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na prowadzenie tego typu robót, dołożymy wszelkich starań aby inwestycję zakończono jeszcze w bieżącym roku. Dokumentacja projektowa zakłada, iż ciąg wybudowany zostanie z kostki betonowej o gr 8 cm. Na załączonym planie sytuacyjnym zaobserwować można dokładny przebieg ciągu.
Wielu mieszkańców z niecierpliwością czeka na efekt końcowy inwestycji.  Nie ulega bowiem wątpliwości, iż po wykonaniu przedmiotowego zamówienia pojawi się w naszej gminie kolejny bardzo ciekawy obiekt o charakterze rekreacyjno – turystycznym.

 

Apel Straży Miejskiej

W związku z nadchodzącym weekendem i wzmożonym ruchem pojazdów na drogach oraz z uwagi na obchody święta Wszystkich Świętych, w okolicy cmentarza w Serocku i Woli Kiełpińskiej mogą pojawić się utrudnienia w ruchu, a także chwilowe niedrożności dróg. Wskazane miejsca będą zabezpieczane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz Policji, którzy będą kierować ruchem oraz wskazywać miejsca do parkowania. Prosimy o zachowywanie się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, stosowanie się do wytycznych przekazywanych przez służby mundurowe oraz parkowanie pojazdów w sposób nieutrudniający korzystanie z drogi przez innych użytkowników. Zastosowanie się do ww. zaleceń ułatwi wszystkim w znacznym stopniu dotarcie na groby najbliższych.
Przypominamy, że corocznie w okresie świąt, dla podniesienia bezpieczeństwa nasilone są kontrole trzeźwości kierowców. Z tego względu oraz dla własnego dobra i innych użytkowników drogi, apeluję o kierowanie pojazdami przez osoby nie będące pod wpływem alkoholu.

Komendant Straży Miejskiej w Serocku
Cezary Tudek

 

Spotkanie z okazji Dnia Seniora

Zastępca Burmistrza Józef Zając w imieniu swoim i Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego złożył życzenia wszystkim Seniorom z okazji ich Święta. Przekazał bukiet kwiatów Pani Alinie Twardowskiej (przewodniczącej Klubu Aktywnego Seniora), dziękując jednocześnie za zaangażowanie w życie serockich Seniorów. Burmistrz podkreślił, że docenia inicjatywy seniorów i cieszy go fakt, że tych działań jest coraz więcej. Pani Anna Orłowska reprezentująca Ośrodek Pomocy Społecznej zadbała o to, żeby Seniorzy byli zadowoleni z przygotowanego dla nich poczęstunku (OPS był fundatorem cateringu).

Najważniejsze, to nie być samotnym… dlatego właśnie, Centrum Kultury w Serocku z okazji Dnia Seniora powtórnie zaproponowało spotkanie z kimś, kto może inspirować i pobudzić do działania. Po ubiegłorocznej imprezie z udziałem Teresy Lipowskiej, w tym roku zaprosiliśmy Karola Strasburgera.

Aktor, wielka Gwiazda „Familiady” i człowiek, który zagrał wspaniałą, romantyczną scenę w filmie „Noce i dnie”, okazał się też pasjonatem sportów, głównie narciarstwa i tenisa. Dyrektor Centrum – Tomasz Gęsikowski, przyjaciel Pana Karola – przypominając różne anegdoty z pracy aktorskiej, gawędził z gościem na scenie, a ich zabawnemu dialogowi przysłuchiwali się seroccy Seniorzy. Okazało się, że Aktorów łączy m.in. wspólna miłość do tenisa.

Pan Karol oczywiście opowiedział wiele dowcipów, które wzbudzały entuzjazm publiczności.

Tego wieczoru widzowie i zaproszony gość mieli jeszcze dwie niespodzianki. Walca z „Nocy i dni” i piosenkę „Czas nas uczy pogody” zaśpiewał aktor Dawid Buchta.

Dyrektor Tomasz Gęsikowski zaproponował Seniorom mini familiadę, którą oczywiście poprowadził Pan Karol. Do zabawy zostały zaproszone dwie Panie z widowni. Jak się okazało, wcale nie jest łatwo odgadnąć jakich „odpowiedzi najczęściej udzielali ankietowani…”

Podczas spotkania można było również zakupić książkę autorstwa Pana Karola i co najważniejsze otrzymać dedykację od Artysty. Podczas podpisywania książek seniorzy mieli okazję zamienić kilka słów z aktorem i być może zadać mu pytania o rzeczy, o których nie opowiadał na scenie.

Całe popołudnie upłynęło w miłej atmosferze. Jeszcze raz życzymy wszystkim Seniorom dużo zadowolenia z życia i sięgania wciąż po nowe pasje.

GALERIA TUTAJ

Wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w Mieście i Gminie Serock

Frekwencja wyniosła 53,2%

Najwyższa frekwencja w obwodzie Nr 7 Zegrze, tj. 61,8%

Najniższa frekwencja w obwodzie Nr 3 Wierzbica, tj. 48,9%

 

Sejm RP

Procent głosów na poszczególne listy wyborcze:

 1. KW Prawo i Sprawiedliwość  37,8%,
 2. KW Platforma Obywatelska 25,8%,
 3. „KUKIZ´15” 8,4%,
 4. KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 7,8%,
 5. KW Nowoczesna Ryszarda Petru 7,7%,
 6. KW Razem 4%,
 7. KW Polskie Stronnictwo Ludowe 4%,
 8. KW KORWiN 3,8%,
 9. KW Zbigniewa Stonogi 0,7%.

Senat RP

 1. AKSAMIT Anna Teresa 2863 głosów, tj. 50,5%
 2. Żaryn Jan Krzysztof 2806, tj. 49,5%

Największą liczbę głosów uzyskali z listy Komitetu Wyborczego :
Prawo i Sprawiedliwość
Błaszczak Mariusz 1333 głosów
Sasin Jacek 327 głosów
Platforma Obywatelska
Kidawa-Błońska Małgorzata 742 głosów
Grabiec Jan 505 głosów

Rekordowy XIII Bieg Niepodległości w Serocku

W dniu 25 października odbyła się już XIII edycja Serockiego Biegu Niepodległości. Biegacze rywalizowali na dystansie 5 i 10 kilometrów, natomiast nordicowi chodziarze pokonywali trasę 5 km. Wcześniej jednak odbyły się biegi dziecięce, młodzieżowe oraz bieg rodzinny, który dostarczył największej zabawy wszystkim uczestnikom. W czasie imprezy biegowej zostały wręczone nagrody i dyplomy za udział w konkursie „Serock na sportowo w czterech porach roku”. Na sam koniec imprezy odbyło się losowanie atrakcyjnych nagród ufundowanych przez naszych sponsorów. Już wkrótce będziemy mogli liczyć na materiał filmowy  nakręcony z biegu, dzięki któremu wszyscy, którym nie udało się obejrzeć rywalizacji, będą mogli zrobić okiem kamery. Szczegółowe wyniki ze zmagań sportowców dostępne są tutaj: http://www.czasomierzyk.pl/wyniki

Impreza pobiła dotychczasowe rekordy popularności. Szacuje się, że we wszystkich biegach zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku wzięło udział ok 850 osób. Licznie dopisały dzieci, a także młodzież nie tylko ze szkół z terenu naszej gminy, ale również z innych rejonów. Cieszy nas to, iż bieganie staje się coraz bardziej popularne jak również to, że coraz więcej mieszkańców naszej gminy zostało „zarażonych” sportem. Ten ogromny rozwój aktywności wśród serocczan stał się impulsem do powołania Kampanii Serock Fit & Sporty, mającej na celu projektowanie oraz realizowanie inicjatyw na rzecz sportu i rekreacji w gminie Serock, przy udziale OSiR-u wraz z mieszkańcami działającymi aktywnie na rzecz sportu.

Kolejny raz miło nam było gościć silną grupę sportową Stowarzyszenia SMS ze Skubianki wraz z  siostra Agatą i  jej podopiecznymi  z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Zawodnicy z niecierpliwością oczekują na kolejne imprezy biegowe, który na pewno nie zabraknie, bo przecież takich pięknych tras nie ma nikt.

Galeria TUTAJ

 • -

Konkurs "Serock na sportowo w czterech porach roku" rozstrzygnięty !

20.10.2015 r. Jury dokonało oceny prac i wybrało laureatów konkursu plastycznego "Serock na sportowo w czterech porach roku".

Wyniki poniżej :

I   grupa  uczniowie szkół  podstawowych   I - III
1.    Daria Tańska, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, klasa III a
2.    Emilia Majdanik, Zespół Szkół w Zegrzu, klasa II
3.    Barbara Kraus, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, klasa III
Wyróżnienia :
1.    Matylda Świerczyńska, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
2.    Karolina Aniszewska, Zespół Szkół w Zegrzu, klasa III
3.    Oliwia Makowska, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, klasa I c
4.    Karina Bogdańska, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, klasa II
5.    Zuzanna Stolarska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, klasa II b

II grupa uczniowie szkół podstawowych IV - VI
1. Jakub Cielenkiewicz, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, klasa V a
2. Bartek Szymańczyk, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, klasa V c
3. Weronika Sieńkowska, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, klasa VI a
Wyróżnienia:
1.    Jakub Żak, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, klasa VI a
2.    Oskar Dębek, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, klasa IV b
3.    Kalina Smykla, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, klasa IV a

III grupa uczniowie szkół gimnazjalnych
1.    Bernard Dzido, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
Wyróżnienia:
1.    Julia Sochocka, Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku, klasa I c

IV grupa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i inni dorośli
W tej kategorii wpłynęły tylko 2 prace złożone porzez 1 osobę. Komisja przyznała wyróżnienie autorce tych prac, Annie Pińczuk.

Osoby, które zostały laureatami powiadomiliśmy telefonicznie.
Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone 25.10.2015 r. podczas Biegu Niepodległości o godz. 13:30.

Serdecznie zapraszamy do ratusza na wystawę pokonkursową - więcej TUTAJ

W załączeniu protokół z posiedzenia Komisji.

Ref.K.S.

 • -

Serockie spotkanie z Chopinem

Spotkanie otworzył Dyrektor CKiC w Serocku Tomasz Gęsikowski, który dzieląc się z gośćmi własnymi przeżyciami i refleksjami związanymi z tegorocznym Międzynarodowym Konkursem Chopinowskim przedstawił program serockiego spotkania z Chopinem oraz współtwórców wydarzenia. A byli nimi panowie: Roman Wiśniewski, Prezes Fundacji NOVA, który podziękował zebranym za przybycie - w szczególności uczniom i pedagogom Zespołu Szkolno Przedszkolnego z Woli Kiełpińskiej oraz Zbigniew Szumera, Prezesa Fundacji "Teraz Mazowsze", który – jako reżyser i producent - wygłosił wprowadzenie do urokliwego filmu " Mazowsze Chopina ".

Po filmie byliśmy świadkami mini koncertu pianistycznego w wykonaniu  pana Marka Karwańskiego - Pedagoga Yamaha Szkoła Muzyczna w Pułtusku.

Po koncercie, Zbigniew Szumera opowiadał o wystawie "Fryderyk Chopin w plakacie artystycznym", a dokładnie o autorach 23 prezentowanych replikach plakatów chopinowskich powstałych od 1949 roku.

Atmosfera wieczoru była podniosła i udzieliła się wszystkim uczestnikom tego artystycznego wydarzenia.

Fundacja NOVA dziękuje Fundacji "Teraz Mazowsze" oraz dyrekcji i wszystkim pracownikom Centrum Kultury i Czytelnictwa za wkład w organizację tej uroczystości. 

Roman Wiśniewski  

 • -
 • -
 • -
 • -

Rusza kampania SEROCK FIT & SPORTY

Kampania promocyjno-edukacyjna, której celem jest popularyzacja aktywności sportowo-rekreacyjnej w Mieście i Gminie Serock
 
JEŻELI czynnie uczestniczysz w inicjatywach w zakresie aktywności fizycznej
PREFERUJESZ zdrowy i aktywny styl życia
MASZ głowę pełną pomysłów na działania o charakterze sportowym i rekreacyjnym w naszej gminie
i ... POTRZEBUJESZ konsultacji oraz pomocy w ich realizacji
... to ZAPRASZAMY Cię do elitarnej grupy SEROCK FIT & SPORTY
 

Więcej informacji oraz Regulamin Kampanii TUTAJ

Wybory parlamentarne 25.10.2015 - weź udział!

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 25 października 2015 r. zachęcam Państwa do oddania głosów poparcia dla wybranych kandydatów.
Tego dnia wybierać będziemy posłów i senatorów, którzy będą Nas reprezentować w Sejmie i Senacie. Oddając głos mamy możliwość współdecydowania jakimi wartościami kierować się będą wybrani przedstawiciele władz państwowych, jak będzie wyglądała polityka krajowa i międzynarodowa.
Oddając głos możemy współdecydować o przyszłości naszej Ojczyzny.

Jednocześnie przypominam, że szczegółowe informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych można znaleźć m.in. pod adresem strony:

http://www.bip.serock.pl/1847,informacje-obwieszczenia-komunikaty.html

Szanowni Państwo,

jeszcze raz  zachęcam wszystkich mieszkańców, aby wzięli udział w tegorocznych wyborach parlamentarnych i sami zdecydowali o przyszłości naszej gminy, powiatu, naszej Ojczyzny.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

XIII Bieg Niepodległości – IV Serocka Dycha

W niedzielę 25.10.2015 r. odbędzie się XIII Bieg Niepodległości – IV SEROCKA DYCHA.

PROGRAM IMPREZY:

godz. 12.00 - Start biegów dziecięco-młodzieżowych

godz. 13.15 - Start biegu rodzinnego

godz. 13.30 - Dekoracja biegów dziecięco-młodzieżowych oraz dekoracja laureatów konkursu plastycznego "Serock na sportowo w czterech porach roku"

godz. 14.00 - Start biegu głównego (10 km i 5 km)

godz. 14.02 - Start marszu Nordic Walking

godz. 15.30 - Dekoracja biegu głównego i LOSOWANIE NAGRÓD!


Więcej informacji TUTAJ

W załączeniu Mapa parkingów dla uczestników

Rusza Kampania SEROCK FIT SPORTY -więcej informacji TUTAJ

 • -

Święto Dyni w Stanisławowie

„Bardzo dobrze, że pada deszcz!” – rzekła pani sołtys, Anna Romanowska, zapobiegając wszelkim narzekaniom uczestników Święta Dyni na deszczową pogodę w niedzielne popołudnie, 18 października. Jej słowa sprawiły, że pozytywnie nastawieni goście, chętnie zaczęli wspólne świętowanie. Na wstępie pani sołtys wyznaczyła członków trzech specjalnych komisji, których zadaniem było dokonanie wyboru po pierwsze - najlepszej potrawy z dyni, po drugie - najpiękniejszej dyni i po trzecie -dyniowej rzeźby. Najdłużej zeszło się czteroosobowej komisji z zastępcą burmistrza, Józefem Zającem na czele, której zadaniem była degustacja i ocena wspaniale wyglądających zup, zapiekanek, pierożków, ciast i innych dyniowych specjałów. Pozostali goście, zerkając na suto zastawiony stół, cieszyli się ze świątecznego spotkania ze znajomymi. Przywitali też grupę posiadaczy samochodów terenowych z pięknymi nalepkami Pumpkin Off-Road oraz prezesa Serockiej Akademii Seniora. W tym samym czasie dokonano pomiaru długości włosów dziewcząt i pań, które zgłosiły się do konkursu na „Najdłuższe włosy”.

Po wyczekiwanej dyniowej uczcie, pani sołtys otworzyła III już Zawody Sołectw o Puchar Jesieni, ubolewając nad brakiem reprezentacji sołectw, które wystraszył zapewne deszcz. Sołeckie drużyny zaciekle walczyły w rzutach dynią do donicy, biegach zespołowych z dyniami i rzucie kaloszem w nieprzewidywalnym kierunku. Po zakończeniu zawodów, zwycięzcy i wyróżnieni w poszczególnych konkursach i zmaganiach sportowych zostali nagrodzeni.

„Deszcz padał, bo jest potrzebny, humory dopisywały, zabawa była przednia i niech żałuje ten, kto nie dojechał. Ma okazję za rok. Zapraszamy.” – powiedziała pani sołtys na zakończenie imprezy w Stanisławowie.

Oto wyniki „dyniowych” konkursów:

Konkurs „Rzeźba z dyni”

 1. Anna Ugodzińska - Stanisławowo
 2. Anna Ugodzińska - Stanisławowo
 3. Anna Romanowska - Stanisławowo

Wyróżnienia :
Paulina Szajkowska Stanisławowo
Karolina Szajkowska Stanisławowo

Konkurs „Najpiękniejsza dynia”

 1. Ewa Kacprzycka - Guty
 2. Adam Kacprzak-  Borowa Góra
 3. Zenon Wiadrowski - Kępiaste

Wyróżnienia :
Aleksandra Pielach - Stanisławowo
Aleksandra Skrzydlak - Stanisławowo

Konkurs „Potrawa z dyni”

 1. Ewa Janicka – pasta do kanapek z pieczonej dyni z serem feta i suszonymi pomidorami – Stanisławowo
 2. Beata Pielach – gulasz wieprzowo-wołowy z marchewką i dynią – Stanisławowo
 3. Elżbieta Kacprzak – pierogi z dynią - Borowa Góra

Wyróżnienia :
Aleksandra Pielach – dyniowa szarlotka z pomarańczową galaretką – Stanisławowo
Barbara Szafarowska – zupa dyniowa na ostro – Borowa Góra

Konkurs „Najdłuższe włosy”

 1. Karolina Szajkowska – 88cm – Stanisławowo
 2. Paulina Szajkowska – 76 cm – Stanisławowo
 3. Aleksandra Skrzydlak – 75 cm – Stanisławowo

Wyróżnienia:
Aleksandra Pielach – 58 cm – Stanisławowo
Irmina Szajkowska – 47 cm – Stanisławowo

Po zamknięciu tego konkursu dojechały jeszcze 2 długowłose panie, które na pocieszenie otrzymały dyplomy i upominki.

Wyniki III Zawodów Sołectw o Puchar Jesieni

 1. Sołectwo Stanisławowo
 2. Sołectwo Guty
 3. Sołectwo Borowa Góra
  oraz gościnnie pod nieobecność sąsiadów :
 4. Sołectwo Czarnowo
 5. Sołectwo Kępiaste – które indywidualnie, co godne podziwu, reprezentował sam sołtys p. Wiadrowski.

Zwycięzcy otrzymali wartościowe nagrody przygotowane przez sołectwo Stanisławowo:
1. Piłka do siatkówki + wymiarowa siatka
2. Siatka do badmintona ze stojakami + rakiety i lotki
3. Rakiety do badmintona + lotki
4. Komplet do ping-ponga
5. Piłka nożna

Konkurs dla Publiczności – rzucanie dynią do celu

 1. Mariusz Pielach - Stanisławowo
 2. Teresa Suska - Stanisławowo
 3. Irmina Szajkowska - Stanisławowo

Konkurs dla dzieci - na celność rzutu dynią -z nagrodami dla wszystkich miłych uczestników.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja dotycząca wyłączenia z ruchu w dniu 25.10.2015r.

W dniu 25 października 2015 r.  na terenie miasta Serock z okazji odbywającego się „XIII Biegu Niepodległości” wprowadza się czasową zmianę organizacji ruchu drogowego, która będzie następująca:

25 października 2015
od godz. 08.00 do godz. 16.00

całkowite wyłączenie z ruchu ul. Rynek pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. 11-go  Listopada / usytuowana meta zawodów/


od godz. 10.00 do godz. 16.00
- wyłączenie z ruchu ul. Kościuszki w części przeznaczonej na miejsca parkingowe /trasa biegu – prosimy o nie parkowanie pojazdów na całej długości ulicy Kościuszki/

Ruch pojazdów w w/w okresie w okolicy Rynku odbywać się będzie ulicami: Kościuszki (wjazd) i 11-go Listopada (wyjazd). Jednocześnie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dojeździe do miejsca zamieszkania, o czym na bieżąco będą informować strażnicy miejscy w dniu imprezy oraz telefonicznie pod nr 603 – 873 – 290 lub (22) 782 72 92. Szczegóły dotyczące imprezy i biegów na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. Mając na uwadze powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o zaparkowanie swoich pojazdów w miejscu innym niż wyłączone z ruchu. Przepraszamy za czasowe utrudnienia w ruchu zapraszając jednocześnie do wzięcia udziału w imprezie.

Komendant Straży Miejskiej w Serocku

 

Propozycje na weekend

W najbliższy weekend Miasto i Gmina Serock zaprasza mieszkańców i gości do udziału w kilku imprezach  :

18.10.2015 r. – Święto Dyni w Stanisławowie, początek godz. 14:00, plac przy OSP Stanisławowo (impreza otwarta).

18.10.2015r. – I Maraton Zumby w Serocku, godz. 16:00-18:30, hala sportowa przy PZSP
im. Wł. Wolskiego w Serocku (wejście płatne).

18.10.2015r. – Skauci zapraszają na spotkanie informacyjne dla potencjalnych harcerzy, godz. 12:00, kościół parafialny w Serocku.

18.10.2015r. - spektakl "Mój Dzikus" w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku (dostępność biletów można sprawdzić pod nr tel. 22 782 80 70 lub bezpośrednio w Centrum od pn. do pt. w godzinach 8:00 - 20:00).

Propozycje z terenu powiatu legionowskiego :

17.10.2015r. – Strefa Wymiany Książek, godz. 14:00-18:00, Ratusz w Legionowie.

18.10.2015r. – spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem, godz. 15:00, Filia „Piaski” Muzeum Historyczne w Legionowie, Al. Sybiraków 23.

 

W załączeniu plakaty.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przerwa w dostawie wody

UWAGA

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi
w dniu 20.10.2015 r. (wtorek) w godzinach 8:00 - 17:00
nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic:
Kościuszki, Rynek, Poniatowskiego, Św. Wojciecha, Farna, Brukowa, Niska, Wąska, Piaskowa, Retmańska, 11-go Listopada, Wolskiego.

Zastępczy punkt poboru wody wodociągowej znajduje się na terenie Parku Miejskiego.

Za utrudnienia przepraszamy

 
 

Straż Miejska zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Straż Miejska w Serocku realizuje bezpłatne szkolenia  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem: „I Ty bądź pomocny”.
Szkolenie w grupach 10 – 12 osobowych zaplanowano na dzień 25 października 2015 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21 i  będzie poświęcone tematyce udzielania pierwszej pomocy osobom, które doznały urazów w wyniku np. przewrócenia się, upadku z roweru lub wysokości. Przewidywany czas trwania 5 – 6 godzin i istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w przedmiotowym szkoleniu. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na szkolenie odbywają się na bieżąco w siedzibie Straży Miejskiej w Serocku lub telefonicznie. W przypadku małej frekwencji termin może zostać przesunięty.
Szkolenie o charakterze teoretycznym oraz praktycznym poprowadzą profesjonalni, posiadający duże doświadczenie zawodowe ratownicy medyczni  z firmy NEW AGE MEDICS.


Pozdrawiam i zapraszam

Komendant Straży Miejskiej w Serocku
Cezary Tudek

 

Rowerzyści i właściciele psów !

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o właściwe korzystanie ze ścieżek pieszo rowerowych, w tym o zachowanie bezpieczeństwa przez osoby wyprowadzające psy na spacer.
Pamiętajmy, że biegający luzem pies, często pozostawiony niestety także bez dozoru właściciela, może stanowić zagrożenie zarówno dla pieszych jak i rowerzystów poruszających się po ścieżkach pieszo – rowerowych, ale również sam może ucierpieć podczas ewentualnej kolizji rowerowej.
Uczulamy zatem wszystkich właścicieli zwierząt, korzystających ze ścieżek, aby postępować w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z tych obiektów przez wszystkich użytkowników.

Referat Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Straż Miejska w Serocku

 

Serdeczne życzenia dla nauczycieli

Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy
takich myśli i marzeń,
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i oryginalnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom
tym starszym i tym młodszym
zrodziła szlachetne owoce
i przyniosła wiele satysfakcji.

 

 

W załączniku życzenia Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Sportu – Mariusza Rosińskiego.

Ostatni kiermasz rzeczy używanych w tym roku

    W niedzielę odbył się ostatni w tym roku kiermasz rzeczy używanych. 

    Pomimo mroźnego poranka frekwencja była dość duża jak na tę porę roku. Skąpani w promieniach słońca poszukiwacze okazji kiermaszu mogli sprzedać, kupić, wymienić bądź oddać rzeczy, które znalazły się w piwnicach, garażach, czy na strychach i nie są im już potrzebne. Uczestnicy stwierdzili, że warto takie inicjatywy podejmować, bo aktywizują społeczność lokalną i powodują, że mieszkańcy stają się ze sobą coraz bardziej zżyci.

   Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach w przyszłym roku!

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KOMUNIKAT - głośna próba syren alarmowych

W dniach 13 - 15 października 2015 r. w godzinach 6.00 - 19.00 podczas ćwiczenia RENEGDE - SAREX 15/II przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych w ramach sprawdzenia elementów wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania.

W naszej gminie podczas ćwiczenia uruchomione zostaną dwie syreny alarmowe w m. Serock i m. Jachranka, będące elementami wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania, którymi przekazane zostaną sygnały alarmowe, dźwiękowe (akustyczny system alarmowy) zgodnie z tabelą sygnałów alarmowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 poz. 96)

W załączniku obowiązujące rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych i komunikatów.

Relacja z pierwszych zajęć Akademii Przedszkolaka

W czwartek, 8 października 2015 roku o godzinie 16:00 rozpoczęły się pierwsze zajęcia Akademii Przedszkolaka. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci od 3 do 5 roku życia. W pierwszych zajęciach uczestniczyło 13 maluchów, którzy z zainteresowaniem uczestniczyli we wszystkich grach i zabawach ruchowych.

Więcej TUTAJ

Informacja dotycząca przyjęć interesantów przez burmistrza w dn. 12.10.2015r.

W dniu 12.10.2015r. interesantów będzie przyjmował wyłącznie zastępca burmistrza - Józef Zając.

Przepraszamy za zmiany.

Święto Latawca w Jadwisinie

Błękitne niebo, ciepłe promienie jesiennego słońca, delikatny wiatr…  Te trzy elementy określają idealny dzień. 3 października podczas Święta Latawca w Jadwisinie trafiła nam się właśnie taka pogoda. Zabawa zaczęła się punktualnie o godzinie 13, ale już na długo wcześniej na niebie szybowały kolorowe twory!
Dzięki zeszłorocznej reaktywacji imprezy, w sobotę okazało się, że latawce nad jadwisińskim niebem polecą po raz dwudziesty! Pomysłodawcy i goście honorowi – państwo Dybek – oceniali pracę dzieci oraz całych rodzin. Do konkursu zgłoszono bowiem ponad 50 latawców, a każda z drużyn poświęciła mnóstwo czasu i zapału by zbudować latawiec, który uniesie się wysoko w górę i poszybuje nad starymi, szkolnymi drzewami, a do tego będzie czarował wyglądem.
Zainteresowanie konkursem było ogromne, nawet po zamknięciu listy zawodników co chwila dopisywano nowe nazwiska. Latawce prezentowały się cudownie! Kolorowe ogony, długie wstęgi, różne kształty i materiały… Niektóre latały wysoko, innym zabrakło tego szczęścia. Ale wszyscy świetnie się bawili.
Ostatecznie – po kilku godzinach zmagań – jury ( w składzie: państwo Dybek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jadwisinie – Maria Jacak i radny Krzysztof Zakolski) wybrało po trzech zwycięzców w czterech kategoriach: „Maluch” (klasy 0-3), „Klasy 4-6”, „Gimnazjum” oraz „Rodzina”. Główną nagrodą był ufundowany przez Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego - Puchar Przechodni Burmistrza Miasta i Gminy Serock, który zdobyła klasa Ib z jadwisińskiej podstawówki.  
Równolegle do konkursu, na scenie, na terenie OSiR, czas umilały występy zaprzyjaźnionych grup. Ogromne podziękowania należą się zespołowi SMS Skubianka, który przez całą imprezę porywał gości do wspólnej zabawy przebojami z czasów PRLu. Piękne panie w zalotnych makijażach i bardzo kobiecych sukienkach rodem z lat sześćdziesiątych umilały czas i sprawiały, że wszędzie było kolorowo. Był z nimi nawet warszawski Antek śpiewający, że „nie ma cwaniaka nad Warszawiaka” oraz rozdający paniom złote pierścionki – na szczęście.
Tradycyjnie już do tańca porwała Alexia oraz jej podopieczne z zespołu Alexia Dance Studio.
Na gitarze miłe dla ucha piosenki wygrywał niezawodny Janusz Godlewski z Jackiem Siemiątkowskim.
Dzięki Tradycyjnemu Kołu Gospodyń z Dosina mieliśmy okazje skosztować pysznych wypieków i gofrów oraz świeżo wypiekanego chleba ze smalcem. Słodkie ciasta przygotowali także rodzice uczniów naszej szkoły. O to, żeby nikt nie wyszedł głodny, dbała jak zawsze -  kochana pani Małgosia Kochanowska przygotowując tradycyjny bigos i grochówkę.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gościom, organizatorom, sponsorom i wszystkim dobrym duszom, które przyczyniły się do tego, że Święto Latawca wypadło tak świetnie! Najważniejsze podziękowania i brawa należą się Rodzinom, które wzięły udział w tegorocznym Święcie Latawca. Bez Was – bez Waszych uśmiechów, zaangażowania, pięknej rywalizacji i radości te święto nie miałoby sensu.  Każdy uczy się na własnych błędach, dlatego jesteśmy przekonani, że tak jak tegoroczne święto było dużo bardziej udane niż poprzednie, tak następne będzie już idealnie dopracowane i nad niebem poleci dwa razy więcej latawców! Wracamy za rok! Społeczność Jadwisina.


Tekst i zdjęcia: Angelika Cybas
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

„Dlaczego warto być razem” – warsztat dla serockich seniorów

22 września 2015 r. w Centrum  Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbył się warsztat pt. „Dlaczego warto być razem”. Spotkanie to zorganizował Roman Wiśniewski z Fundacji Nova, a poprowadzili  trenerzy Jowita Radzińska i Wojtek Januszko.

Temat i formuła warsztatu została ustalona na czerwcowym spotkaniu z przedstawicielami serockiego ruchu seniorskiego. Wtedy, dzięki wspólnej rozmowie i pracy, udało nam się sięgnąć głębiej i lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania. Szukając tego, co jest naprawdę ważne i inspirujące dla codziennej aktywności osób 60+ dotarliśmy do wartości zupełnie fundamentalnych, tj. szczęścia, wiedzy i bycia razem. I tak powstał temat głównego warsztatu.

Na spotkanie przybyło 17 osób. Rozpoczęliśmy je od klasycznej „rundki”, czyli wstępnego przywitania się i poznania. Później zaproponowaliśmy uczestnikom kilka ćwiczeń metodą aktywną. Metoda ta, najogólniej mówiąc, ma na celu zaktywizować i zachęcić do wspólnego działania. Pierwszym była tzw. karuzela, która pod pewnymi względami przypomina weselną zabawę. Uczestnicy usiedli w dwóch okręgach – wewnętrznym i zewnętrznym – twarzami do siebie. Zabawa polegała na krótkich rozmowach, w których po około dwóch minutach zmieniał się partner, bo „przekręcał się” jeden z okręgów. Tematy rozmów proponowali trenerzy. Wszystkie dotyczyły motywacji do bycia razem i tego, co w budowaniu relacji pomaga. Jakie zadawano pytania? Na przykład: Kiedy cieszysz się z rozmowy? Kiedy zaciekawiasz się drugą osobą? Czego brakuje ci w kontakcie z innymi? Ćwiczenie to wyzwoliło wiele pozytywnej energii i pozwoliło bliżej się poznać. Nie bez znaczenia była także warstwa poznawcza. Dzięki tym krótkim rozmowom uczestnicy byli w stanie stworzyć plakaty o tym, co pomaga, a co przeszkadza w budowaniu kontaktu. W podgrupach doszli do wielu ważnych odkryć. Ostatnie ćwiczenie polegało na rozmawianiu w parach, w których jedna osoba miała rolę słuchającego, a druga mówiącego. Uczestnicy rozmawiali o relacjach, które są w ich życiu ważne oraz o tym, co takiego robią, że one trwają i są dobre. We wspólnym podsumowaniu skupialiśmy się na słuchaniu jako „towarze deficytowym”, o który coraz trudniej jest w dzisiejszym, pędzącym świecie. Trenerzy opowiedzieli o czterech stopniach empatii, które zainspirowały do dzielenia się własnymi doświadczeniami i refleksjami. Warsztat, tradycyjnie, zakończyliśmy „rundką”, w której podzieliliśmy się nie tylko opiniami, ale i odczuciami.

 

Większość osób bardzo pozytywnie oceniała warsztat. Najbardziej seniorom podobała się forma pracy – aktywna, w grupie, gdzie wszyscy są równoprawnymi uczestnikami i każdy uczy się od siebie nawzajem. Temat także okazał się ciekawy i ważny, bo – jak zaznaczyło kilka osób – można było się bliżej poznać i była przestrzeń na autentyczny i szczery kontakt.

Seniorzy są coraz bardziej aktywni. Doceniają aktywność ruchową i są chłonni wiedzy. Mimo tych pozytywnych zmian w życiu osób dojrzałych nadal istnieje pewien deficyt na warsztaty, które dają możliwość rozwoju osobistego. A ten jest potrzebny przez całe życie.

Roman Wiśniewski Fundacja NOVA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Inauguracja pierwszego roku akademickiego 2015/2016 Serockiej Akademii Seniora.

Aby zainicjować jakiekolwiek  działanie, musi zaistnieć masa krytyczna.

Potencjał intelektualny Serockich Seniorów doprowadzając do uformowania owej intelektualnej masy krytycznej przyczynił się do powołania  Stowarzyszenia, jego rejestracji oraz zaistnienia w świadomości lokalnej społeczności.

Potrzeba poszerzania wiedzy, a co za tym idzie, samoświadomości i lepszego rozumienia rzeczywistości, w dniu 30.09.2015 r, objawiła się inauguracją pierwszego rok akademickiego.

Uroczystość z udziałem seniorów i licznie zaproszonych gości odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Oprócz władz samorządowych Miasta i Gminy Serock, z panem burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim na czele, w uroczystości udział wzięli: senator RP pani Anna Aksamit, wicestarosta powiatu legionowskiego pan Jerzy Zaborowski, dyrektor Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pan Roman Biskupski oraz inni zaproszeni goście.

Prowadzący uroczystość – Prezes Serockiej Akademii Seniorów, Mirosława Sujkowska oraz Przewodniczący Rady Seniorów w Serocku i jednocześnie członek Zarządu Stowarzyszenia, Zdzisław Hirsz – w swych wystąpieniach, po słowie wstępnym i powitaniu gości, poinformowali zebranych o celach stowarzyszenia, jego  planach oraz sposobach osiągania celów.

Prezes Serockiej Akademii Seniora wyrażając dyrektorowi LUTW swą wdzięczność za pięcioletnią współpracę, podkreśliła fakt zaistnienia potrzeby powołania wśród serockich seniorów własnego stowarzyszenia. Owa potrzeba była przejawem wiary we własne siły oraz przeświadczenia o tym, iż sukces jest w zasięgu ręki.

W swym wystąpieniu pan burmistrz  Sokolnicki, z właściwą sobie swadą, mówił o rozwoju ruchu samorządowego na przestrzeni ostatnich 25 lat i różnych formach samorządności funkcjonujących w naszej gminie.

Wystąpienie pani senator Anny Aksamit, w którym m.in. podkreśliła jak ważna jest uczciwość w życiu człowieka oraz wspólna praca u podstaw na niwie samorządowej, zostało przyjęte z dużym zrozumieniem. Gromkimi oklaskami seniorzy przyjęli zaproszenie pani senator, do zwiedzenia sali posiedzeń senatu.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego Serockiej Almamater uświetnił występ artystyczny śpiewającej aktorki Anny Sokołowskiej oraz młodych adeptów sztuki wokalnej z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Serocka Akademia Seniora

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Remont rynku w Serocku pod nadzorem Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków

Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku rozpoczął planowany od dawna remont najbardziej zniszczonej części rynku miejskiego.
Prace prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków polegają na remoncie nawierzchni oraz elementów małej architektury (na obecnym etapie jest to remont ławy), a także wykonaniu odwodnienia dla remontowanej części rynku. Zrewitalizowany zostanie istniejący bruk historyczny. Prace remontowe obejmują wykonanie nowej podbudowy z pospółki i kruszywa łamanego, ponowne ułożenie bruku w takiej samej konfiguracji jak dotychczas. Ponadto zostanie wymieniona istniejąca na ciągach pieszych kostka betonowa na naturalną kostkę granitową szarą płomieniowaną, cięto-łamaną. Również ława zmieni swój wygląd na jednolity dzięki zastosowaniu materiałów naturalnych.
Konieczność wykonania remontu nawierzchni rynku podyktowana była jej bardzo złym stanem technicznym. Pozapadana podbudowa, ubytki kamienia, nierówności nawierzchni, zastoiny wody po opadach deszczu oraz zniszczone elementy małej architektury. Uszkodzenia nawierzchni brukowanej to skutek parkowania samochodów ciężarowych –dostawczych w dni targowe, a także autobusów.
Opisana inwestycja poprawi stan nawierzchni rynku i jej wygląd.


Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 

Spotkanie z dynią

Zaczęła się kalendarzowa jesień. W przydomowych ogródkach dojrzały, niegdyś tak popularne, a teraz wracające powoli do łask dynie. Zachwycają one nie tylko mnogością kształtów i odmian, ale także i smaków.  Z warzyw tych można nie tylko przygotować smaczną zupę, przetwory na zimę, ale także i ciasta. Są również niezwykle ciekawym dodatkiem do mięs czy sałatek. 23 września w Kole Gospodyń w Skubiance to właśnie dynia, i to nie byle jaka, bo ważąca ponad 25 kg, odgrywała główną rolę. Powstała z niej zupa na mleku z zacierkami, ciasto, placuszki, mus oraz dynia w occie w słoiczkach. Poniżej podajemy kilka przepisów na dyniowe pyszności. Smacznego!
 
Placki serowo-dyniowe:
składniki:
200g dyni startej na tarce na małych oczkach
łyżka masła
olej
200 g półtłustego twarogu
1/2 łyżeczki imbiru
1/2 łyżeczki cynamonu
2 jajka
3 łyżki miodu
łyżeczka rodzynek
łyżeczka żurawiny
6 łyżek mąki pszennej
 
Przygotowanie:
Dynię mieszamy z imbirem, dusimy ok 5 minut na rozgrzanym maśle aż dynia zmięknie. Studzimy. Twaróg rozgniatamy widelcem, dodajemy miód i żółtka. Mieszamy. Dodajemy przestudzoną dynię, rodzynki i żurawinę. Mieszamy. Wsypujemy mąkę i cynamon. Białka ubijamy na sztywno i mieszamy z ciastem. Placuszki smażymy na mocno rozgrzanym oleju z obu stron na złoty kolor.
 
Dynia marynowana w occie:
2 kg miąższu dyni
szklanka octu 10 %
2 szklanki cukru
2 szklanki wody
20 goździków
 
Przygotowanie:
Miąższ dyni pokroić. Wodę zagotować z occie. Dodać cukier i goździki. Dodać dynię. Zagotować 2-3 minuty. Słoiki wyparzyć. Włożyć dynię. Zalać zalewą. Zakręcić, postawić na wieczku. Pozostawić na całą noc.
 
Małgorzata Bilińska
Przewodnicząca Koła Gospodyń w Skubiance
                                     
 • -
 • -
 • -
 • -

Wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przewidziane na lata 2015 - 2022

Zawarte w 2014 roku na szczycie Rady Europejskiej porozumienie przewiduje, że Unia Europejska ograniczy emisje CO2 o co najmniej 40% do 2030 r. w porównaniu do roku 1990. Zawarty kompromis zakłada także, że udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej wyniesie 27% w 2030 r. Cel ten będzie wiążący na poziomie całej UE, ale nie dla poszczególnych państw członkowskich. Władze Miasta i Gminy Serock rozpoczęły przygotowania do działań, aby domy mieszkańców gminy jak i budynki użyteczności publicznej stały się bardziej efektywne pod względem energetycznym.

Jako pierwszy krok Miasto i Gmina Serock rozpoczyna opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzonej na terenie gminy w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi, i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania. Jest to dokument, który powinien być zrozumiały nie tylko dla urzędników gminy, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Projekt Planu zostanie skonsultowany z mieszkańcami. Sprawna komunikacja z mieszkańcami oraz włączenie ich w proces tworzenia i wdrażania planu są kluczowe dla skuteczności podejmowanych działań. Mieszkańcy muszą rozumieć dlaczego dokument został stworzony i czynnie wziąć udział w jego realizacji. To właśnie niska emisja ze źródeł punktowych powoduje największe problemy ze środowiskiem naturalnym w Mieście i Gminie Serock. Całe społeczeństwo odgrywa istotną rolę w podejmowaniu wraz z władzami lokalnymi wyzwania klimatycznego i energetycznego. Razem muszą oni stworzyć wspólną wizję na przyszłość, wskazać sposoby jej urzeczywistnienia oraz zaangażować niezbędne zasoby kadrowe i finansowe.

Dlatego też gmina Miasto i Gmina Serock postanowiła, że mieszkańcy w latach 2015 – 2022 wezmą czynny udział we wdrażaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Miasto i Gmina Serock zamierza wykorzystać środki Unii Europejskiej na modernizację obiektów użyteczności publicznej. Budowane będą inteligentne systemy wykorzystania energii, prace termomodernizacyjne, wymiana przestarzałych źródeł ciepła na energooszczędne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Nie można również zapominać o modernizacji i budowie oświetlenia ulicznego. System ma przynieść gminie oszczędności w utrzymaniu obiektów.

Przygotowywanie i wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi wyzwanie i jest czasochłonnym procesem, który musi być systematycznie planowany i zarządzany. Projekt współfinansowany będzie ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27 września

Dnia 27 września 1939 r., podczas oblężenia Warszawy, w obliczu kapitulacji stolicy, powstała konspiracyjna organizacja niepodległościowa pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski. To historyczne wydarzenie było początkiem budowy Podziemnego Państwa Polskiego podlegającego Rządowi RP na uchodźstwie. Było jedyną  taką organizacją działającą w krajach okupowanych przez Niemcy w trakcie II wojny światowej w Europie.

SZP szybko zyskała na sławie i popularności wśród młodych obrońców i przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej. Po kilku latach działań na rzecz obrony kraju generał Władysław Sikorski, w 1942 roku, przekształcił ZWZ w Armię Krajową (AK), której dowódcą został gen. Stefan Grot-Rowecki. Armia Krajowa miała strukturę regularnej armii z dowódcą i oddziałami, które specjalizowały się w określonych zadaniach. Były wśród nich oddziały specjalizujące się w łączności radiowej z sojusznikami Zachodnimi. Odziały dywersyjne i oddziały odpowiedzialne za wojnę psychologiczną.

Organizacja Polskiego Państwa Podziemnego nie tylko zajmowała się walką zbrojną z wrogiem, ale również działaniami konspiracyjnymi. Działały na przykład konspiracyjne sądy, których wyroki nie tylko wykonywano, ale też ogłaszano w podziemnej prasie. Przez całą okupację działały tajne komplety, tzn. podziemne szkoły. Podziemne wyższe uczelnie kształciły polonistów, historyków, matematyków, lekarzy. W czasie wojny, studia ukończyło prawie 10 tysięcy studentów.
W podziemnych drukarniach wydawano też książki (Niemcy zezwalali tylko na poradniki, np. ogrodnicze). Na przełomie 1943 na 1944 łączny nakład prasy podziemnej wydawanej przez Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze - koncern wydawniczo-poligraficzny Armii Krajowej wynosił blisko 250 tysięcy egzemplarzy czasopism, 65.500 broszur i 120 tys. egzemplarzy ulotek.

Niemieccy okupanci zgodzili się jedynie na działalność podrzędnych teatrzyków i kabaretów (których repertuar miał ogłupiać Polaków), powstały więc podziemne teatry. W prywatnych mieszkaniach lub piwnicach wystawiano dramaty Słowackiego, Wyspiańskiego, Szekspira. Odbywały się też koncerty i wieczory poetyckie.
Ruch oporu w okupowanej Polsce obejmował prawie wszystkie dziedziny życia. Dlatego tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie. Po upadku powstania warszawskiego stolicą Polskiego Państwa Podziemnego została Częstochowa.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pamiętając o poświęceniu twórców i działaczy podziemnych struktur Państwa Polskiego oraz tych, którzy walczyli z narażeniem życia o niepodległość ojczyzny, ustanowił (11.09.1998 r.) dzień 27 września – Dniem Podziemnego Państwa Polskiego.

 

Zródła:http://www.fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=29, Wikipedia, Monitor Polski z 1998 r. nr 30 poz.414.

Serocka Akademia Seniora zaprasza na inaugurację roku akademickiego

Uroczystość odbędzie się 30 września 2015 roku o godz. 15:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku przy ul. Pułtuskiej 35

Serocka Akademia Seniora jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS w dniu  2 lipca 2015 r. pod nr 0000565519

Inicjatorzy wywodzący się z Serockiej Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Legionowie, po pięciu latach studiów postanowili zdobywać wiedzę w utworzonej przez siebie strukturze.

Celem działania SAS jest nawiązywanie do tradycji uniwersytetów powszechnych, które propagują wśród ludzi wiedzę z różnych dziedzin, niezależnie od ich poziomu wykształcenia i statusu zawodowego. Nie stawiamy barier wiekowych ani wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia. Każdy znajdzie tutaj coś interesującego, spędzi twórczo wolny czas, wzbogaci swoją osobowość, nawiąże nowe przyjaźnie.

Proponujemy dwa rodzaje zajęć: podstawowe i fakultatywne.

Na pierwsze z nich składają się wykłady, seminaria i warsztaty, które odbywają się dwa razy w miesiącu w sali audiowizualnej Centrum Kultury i Czytelnictwa. Prowadzone są przez nauczycieli akademickich, lekarzy oraz pasjonatów wiedzy będących naszymi współmieszkańcami.

Zajęcia fakultatywne, wybrane przez słuchaczy, są adekwatne do osobistych zainteresowań i prowadzone w mniejszych grupach. Obecnie obejmują: ćwiczenia ruchowe i język angielski. W planach jest: nauka obsługi urządzeń  elektronicznej komunikacji i warsztaty pamięci. Uczestnictwo w utworzonych sekcjach jest odpłatne.

W Akademii kultywujemy i pogłębiamy również wiedzę o tradycjach kulturalnych i obyczajowych naszych społeczności poprzez okazjonalne spotkania integracyjne takie jak: karnawał, dzień seniora, andrzejki, spotkanie opłatkowe i inne.

            Reasumując, nasza akademia realizuje zadania zapisane w statucie, a są to m. in.:

-prowadzenie edukacji i upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin: medycyny i profilaktyki, kultury i sztuki, nauk humanistycznych,

-rozwijanie sprawności intelektualnej,

-stymulowanie rozwoju osobowego ludzi starszych,

-stwarzanie warunków do spotkań ludziom o podobnych zainteresowaniach i aspiracjach,

-integrowanie środowiska.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Serockiej Akademii Seniora prosimy o kontakt z

Zarządem Serockiej Akademii Seniora:

Prezes              Mirosława Sujkowska, tel. 500 004 710

Wiceprezes       Stefan Woźniak, tel. 501 384 954

Sekretarz          Zdzisław Hirsz, tel. 602 159 010

Skarbnik           Barbara Paul

Czł. Zarządu     Krystyna Kułakowska

e-mail: serocka.akademia.seniora@gmail.com

"Serock na sportowo w czterech porach roku" - zaproszenie do konkursu plastycznego

Konkurs rozpoczyna akcję społeczną skierowaną do aktywnych mieszkańców Miasta i Gminy Serock pod nazwą „ SEROCK Fit & Sporty”.

Celem konkursu jest:
1)promowanie aktywności fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia;
2)przeciwdziałanie postępującej ilości patologicznych zachowań społecznych poprzez zwrócenie uwagi na aktywność sportową
3)promowanie walorów rekreacyjno-sportowych Miasta i Gminy Serock.

Konkurs trwa do 19.10.2015 r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe w załącznikach.

Relacja z VIII Wrześniowego Pieszego Rajdu Pamięci

W sobotę, 19 września 2015 r., po raz kolejny odbył się Wrześniowy Pieszy Rajd Pamięci. Tym razem była to już VIII edycja rajdu. Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował rajd wspólnie z Miastem i Gminą Serock,  Stowarzyszeniem „Nasze Zegrze” oraz Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Zegrze. Tuż przed godziną 10:00 wszyscy uczestnicy byli gotowi do startu. W rywalizacji wzięło udział około 35 drużyn w 5 kategoriach: służby mundurowe, seniorzy, open, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Piękna słoneczna pogoda sprzyjała wędrówce. Uczestnicy startowali z dwóch miejsc. Służby mundurowe i seniorzy z Zegrza (Trasa nr.1), a uczniowie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz kategoria open wyruszyli z Woli Kiełpińskiej (Trasa nr.2) . Obie grupy musiały dotrzeć na metę, która w tym roku mieściła się na Plaży Miejskiej w Serocku. Na trasie nr. 1 znajdował się jeden punkt kontrolny – w ruinach dworu Szaniawskich w Jadwisinie, na trasie nr. 2 z kolei znajdowały się dwa punkty kontrolne – w Maryninie na posesji sołtysa oraz w pobliżu pola kukurydzianego na granicy Serock/Moczydło.

Więcej TUTAJ

XIII Bieg Niepodległości – IV Serocka Dycha 25.10.2015 r. - RUSZYŁY ZAPISY!

W niedzielę 25.10.2015 r. odbędzie się już XIII Bieg Niepodległości – IV SEROCKA DYCHA. W ramach imprezy odbędą się:
- bieg na dystansie 10 km dla kobiet i mężczyzn – IV SEROCKA DYCHA (bieg główny),
- bieg na dystansie 5 km dla kobiet i mężczyzn,
- „Serocki Champion” - mistrzostwa dla mieszkańców gminy Serock na dystansach 5 km i 10 km w kategoriach kobiet i mężczyzn,
- marsz Nordic Walking na dystansie 5 km,
oraz
- bieg rodzinny na dystansie ok. 330 m,
- biegi dzieci i młodzieży.

Więcej informacji TUTAJ

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, o tym jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry, ale tam, przy piaskownicy w przedszkolu.

Oto czego się wtedy dowiedziałem:

 • Dziel się wszystkim.
 • Graj uczciwie.
 • Nie bij innych.
 • Odkładaj rzeczy tam, skąd wziąłeś.
 • Sprzątaj po sobie.
 • Nie bierz rzeczy, które do Ciebie nie należą.
 • Przeproś, kiedy kogoś zranisz.
 • Myj ręce przed jedzeniem.
 • Spuszczaj wodę w toalecie.
 •  Ciepłe ciasteczka i zimne mleko są dla Ciebie dobre.

 

Drogie Przedszkolaki,

z okazji Waszego Święta życzę Wam wielu radosnych i beztroskich chwil, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu dostarczał niezapomnianych wrażeń, nauka była wielką przygodą, a uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach.

 

Od 2013r. nastąpiły istotne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu przedszkoli publicznych:

 • wrzesień 2013r. – opłata za zajęcia w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi nie więcej niż 1 zł za godzinę zajęć,
 • nie pobiera się od rodziców opłat za tzw. zajęcia dodatkowe, które mieszczą się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, m.in. muzyka, śpiew, taniec, formy plastyczne,
 • od roku szkolnego 2015/2016 – dla dzieci 5-letnich zajęcia z języka obcego nowożytnego są obowiązkowe i zostały wpisane w podstawę programową, a dla dzieci 4 i 3 letnich mogą być organizowane,
 • od września 2015r. dzieci 4-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego, a dzieci

3-letnie będą miały prawo od września 2017r.,

 • od roku szkolnego 2014/2015 zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli. Rekrutacja odbywa się dwuetapowo. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci spełniające kryteria określone w ustawie, a następnie dzieci spełniające kryteria ustalone przez Radę Miejską.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

           Sylwester Sokolnicki

 

Dzieci poznały zasady ruchu drogowego

W dniu 17 września 2015 roku, w ramach programu nauczania, w Zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej odbyło się spotkanie najmłodszych uczniów z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Komisariatu Policji w Serocku. Spotkanie kilkudziesięciu dzieci w wieku od 5 do 7 lat z „mundurowymi” miało na celu przyswojenie podstawowych zasad ruchu drogowego niezbędnych do wyrobienia nawyków i uświadomienie sposobu korzystania oraz prawidłowego poruszania się w obrębie pasa drogowego. Zajęcia na terenie szkoły miały charakter teoretyczny, a także praktyczny na drodze publicznej. Nasi milusińscy wykazywali bardzo duże zainteresowanie przytaczanymi zasadami oraz obowiązującymi przepisami. Z uśmiechem na ustach uczestniczyli w zajęciach praktycznych. W trakcie spotkania dzieci od funkcjonariuszy otrzymały odblaski propagujące „Bezpieczną gminę”.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapraszamy na wykład dr. Sławomira Jakubczaka

17 września 2015 r. o godzinie 12:00 zapraszamy na wykład dr. Sławomira Jakubczaka
"Napaść Rosji sowieckiej na Polskę 17 września a tułacze losy serocczan na wschodzie".

Sala widowiskowa CKiCz w Serocku
ul. Pułtuska 35

Warszaty dla serockich seniorów

Spotkanie odbędzie się 22.09.2015 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35.

Wrześniowy warsztat odbędzie się pod tytułem „Dlaczego warto być razem?” i będzie nawiązywał do wartości szczęścia oraz wspólnoty.
Niezależnie od wieku odkrywanie wciąż na nowo sensu życia i poznawanie siebie jest aktualnym i inspirującym wyzwaniem. A jakość życia to nie tylko stan zdrowia fizycznego, ale i psychicznego. Wspólnie postanowiliśmy zatroszczyć się o ten drugi. Bo nie tylko sprawdza się powiedzenie „W zdrowym ciele zdrowy duch”, ale i głęboki sens ma stwierdzenie, że zdrowy duch to szczęśliwy człowiek.

Więcej informacji w załączniku.

 • -

Serock czyta w ramach akcji "Narodowe Czytanie"

10 września Serock włączył się w 4. edycję ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której Polacy razem czytają powieść Bolesława Prusa „Lalka”. Owa akcja organizowana jest przez Kancelarię Prezydenta RP i odbywa się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W Serocku przedsięwzięcie zostało zorganizowane po raz pierwszy z inicjatywy Dyrektora CKiCz. W czytanie chętnie zaangażowali się urzędnicy oraz Burmistrz Sylwester Sokolnicki, przedstawiciele Serockiej Akademii Seniora, pracownicy Centrum Kultury i Czytelnictwa, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, a także dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie z Gimnazjum w Serocku. O godzinie 14:00 na rynku w Serocku zaczęli pojawiać się pierwsi słuchacze. Po przywitaniu gości i zainaugurowaniu uroczystości przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa – Tomasza Gęsikowskiego, rozpoczęło się narodowe czytanie. Na scenie pojawił się Wokulski, w którego postać wcielił się aktor Jacek Pacocha. Wspaniale opowiedział swoimi słowami o życiu głównego bohatera. Nasi wykonawcy razem z Wokulskim czytając fragment „Lalki” stworzyli wyjątkowy klimat na scenie, która została ustawiona na tle kwiatów, co sprawiło, że scenografia stała się jeszcze bardziej klimatyczna, a jedne z ostatnich już promieni letniego słońca, zagwarantowały magiczną atmosferę. Cała akcja wprawiła w dobry nastrój zarówno czytających jak i słuchaczy. Aktorzy Jacek Pacocha i Tomasz Gęsikowski zadedykowali to spotkanie niedawno zmarłemu koledze Jerzemu Kamasowi, niezapomnianemu Wokulskiemu.
 

GALERIA TUTAJ

Straż Miejska zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Straż Miejska w Serocku wznawia po wakacyjnej przerwie bezpłatne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem: „I Ty bądź pomocny”.
Szkolenie w grupach 10 – 12 osobowych zaplanowano na dzień 20 września 2015 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21 i  będzie poświęcone tematyce udzielania pierwszej pomocy osobom, które doznały urazów w wyniku np. przewrócenia się, upadku z roweru lub wysokości.

Temat szkolenia : "Urazy mechaniczne, złamania kończyn i kręgosłupa, rany - czyli wszystko, co może nam się przydać w codziennym życiu."

Przewidywany czas trwania około 6 godzin i istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w przedmiotowym szkoleniu. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na szkolenie odbywają się na bieżąco w siedzibie Straży Miejskiej w Serocku lub telefonicznie. W przypadku małej frekwencji termin może zostać przesunięty.
Szkolenie o charakterze teoretycznym oraz praktycznym poprowadzą profesjonalni, posiadający duże doświadczenie zawodowe ratownicy medyczni  z firmy NEW AGE MEDICS.


Pozdrawiam i zapraszam

Komendant Straży Miejskiej w Serocku
Cezary Tudek

Serock czyta w ramach akcji Narodowe Czytanie

10 września 2015r. o godz. 14:00 na rynku w Serocku będziemy wspólnie czytać "Lalkę"
B. Prusa w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Udział wezmą Burmistrz Miasta i Gminy Serock - Sylwester Sokolnicki, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz uczniowie i nauczyciele szkół z terenu Miasta i Gminy Serock.

W roli Wokulskiego - aktor Jacek Pacocha

ZAPRASZAMY !

Wyniki referendum z dnia 06.09.2015 r.

Spośród 11.305 osób uprawnionych do głosowania w gminie Serock w niedzielne referendum do  urn udało się zaledwie 892 osoby. Frekwencja wyniosła 7.89%. Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się poniżej.

Święto Darów Ziemi 2015

Dożynki stanowią ukoronowanie całorocznej pracy wszystkich rolników, ogrodników i sadowników. W naszej gminie tradycją stało się wrześniowe Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej. Tegoroczne dożynki, które odbyły się 6 września, jak zwykle rozpoczęła uroczysta Msza święta celebrowana przez ks. Andrzeja Marchlewskiego. Jak co roku centralne miejsce w kościele zajęły wieńce i kosze pełne Darów Ziemi – zboże, owoce, warzywa, kwiaty, przetwory – przygotowane przez wszystkie sołectwa z gminy Serock,  Koło Gospodyń Wiejskich w Maryninie, Koło Gospodyń Wiejskich w Dosinie, Koło Pszczelarzy, Polski Związek Łowiecki i Wojskowe Koło Łowieckie, PZW Wierzbica, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

Po nabożeństwie, w uroczystym korowodzie prowadzonym przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP Pułtusk, wieńce i kosze zostały przeniesione pod scenę, by wszyscy mogli je podziwiać. Ich piękno oceniali uczestnicy festynu głosując na „Najpiękniejsze dary Ziemi.”
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki – gospodarz uroczystości – powitał przybyłych gości: Annę Aksamit – senator Rzeczypospolitej Polskiej, Zenona Durkę - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jana Grabca- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Radosława Rybickiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Annę Gajewską – reprezentującą władze powiatu, Artura Borkowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku, radnych, sołtysów oraz wszystkich pozostałych uczestników Święta Darów Ziemi.

Zanim festyn rozpoczął się na dobre, sołectwo Wola Smolana przekazało dożynkowy chleb, którym symbolicznie podzielili się oficjalnie goście  na scenie, a następnie dziewczęta w kwietnych wiankach na głowach dzieliły się nim z uczestnikami dożynkowej uroczystości.

Druga część obchodów Święta Darów Ziemi miała charakter rodzinnego pikniku. Na scenie pojawił się zespół No To Co – kultowy zespół polskiego rock & roll’a lat 60 tych. Niezapomniane rytmy wprowadziły widzów w świetny nastrój wspólnej zabawy. Uwagę zwrócił też popis umiejętności pana burmistrza, Sylwestra Sokolnickiego w dziedzinie piekarnictwa, Wałkowanie ciasta, formowanie pysznych rogalików z czekoladą, w mini piekarni Jacka Placka,  zdradziło niezwykłe zdolności naszego burmistrza. Swoich sił próbował również, z powodzeniem, nasz radny Krzysztof Bońkowski.

W trakcie festynu odbyły się także zmagania sportowe, których organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku : ciąganie traktorów przez sołeckich „Iron Menów”, bieg – sztafeta w świeżo wypranych workach na ziemniaki oraz rzut do skrzynki ziemniakiem –zainteresowały wszystkich uczestników dożynek. Po przeprowadzonych konkurencjach na scenę zaproszono laureatów wszystkich gminnych konkursów. Wyniki przedstawiamy poniżej:

Laureaci konkursu „Najsprawniejsze sołectwo”
GUTY (29 punktów)
Ludwinowo Zegrzyńskie (22 pkt)
Jadwisin (21 pkt)
Stanisławowo (20 pkt)
Ludwinowo Dębskie (18 pkt)
Dębinki (17 pkt)
Cupel (9 pkt)
Nagrody w postaci voucherów ufundowali sponsorzy:
Hotel Narvil Conference & Spa
Restauracja Złoty Okoń
Hotel Warszawianka z Jachranki
Green Park Conference Centre
Restauracja Złoty Lin
Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe Nicola
Przychodnia Goldenmed

Laureaci konkursu „ Moja posesja – moja pasja”
W kategorii na najpiękniejsze gospodarstwo rolne przyznano:
I miejsce – Pani Hannie Sosnowskiej z Jachranki
II miejsce – Panu Wojciechowi Podgórskiemu z Nowej Wsi,
III miejsce – Pani Wiesławie Zakolskiej z Dębego
Dodatkowo przyznano wyróżnienie dla Pani Marii Chrzanowskiej z Jadwisina.
W kategorii na najpiękniejszą zabudowaną nieruchomość przyznano:
I miejsce –  Panu Ion Dima z Jadwisina
II miejsce – Pani Monice Żbikowskiej z Łachy,
III miejsce – Pani Jolancie Sosnowskiej z Borowej Góry oraz Panu Konstantemu Mużyńskiemu z Łachy

Laureaci konkursu „ Najpiękniejsze dary ziemi”
Kategoria Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy :
I miejsce – Sołectwo Guty
II miejsce – Sołectwo Dosin
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Marynino
Kategoria Najpiękniejszy Kosz Dożynkowy :
I miejsce – Sołectwo Bolesławowo
II miejsce – Sołectwo Borowa Góra
III miejsce – Sołectwo Kania Polska
Nagroda Publiczności : Sołectwo Jadwisin
Nagrody ufundował Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Tegoroczne święto plonów zakończył występ Kabaretowej Grupy Biesiadnej, która wykonując znane, polskie utwory biesiadne, porwała do tańca uczestników festynu. Uroczystość Święta Darów Ziemi  poprowadził Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa - Tomasz Gęsikowski.  Organizatorem części artystycznej było Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Bogaty program festynu przyciągnął mieszkańców gminy Serock i licznych gości. Festynowi towarzyszyły stoiska handlowe, gastronomiczne, rzemieślnicze, jak również promocyjne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje sów, drobiu rasowego i innych małych zwierzątek domowych.
Wszystkim uczestnikom tegorocznego Święta Darów Ziemi dziękujemy za przybycie, a laureatom konkursów serdecznie gratulujemy.

Organizatorem festynu był Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

Referat Komunikacji Społecznej

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wierzbica zdobyła Grand Prix na VI Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw 2015

Gmina Somianka, tegoroczny gospodarz festiwalu, wystartowała z discopolowym Akcentem, który rozgrzał atmosferę imprezy już na starcie. Wokalista zespołu, Zenek Martyniuk, odwiedzając stoisko promocyjne Wierzbicy, nie przeczuwał zapewne, że jest gościem przyszłych zwycięzców festiwalowej rywalizacji.

A przystąpiło do niej siedem sołectw reprezentujących siedem gmin należących do Lokalnej Grupy Działania Związku Stowarzyszeń „Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego”. Walka „na”  wizjonerskie stoiska, regionalne przysmaki i sceniczne show była zaciekła. Organizatorzy, zwycięzcy Nagrody Publiczności w tegorocznym festiwalu, zadbali o odpowiednie przygotowanie terenu międzygminnych zmagań.

Dla licznie przybyłych na imprezę mieszkańców Wierzbicy i całej gminy Serock - kibicujących w towarzystwie serockich władz - było jasne, że Wierzbica jest liderem.

Stoisko, nawiązujące do położenia wsi nad Narwią i rybactwa, zwracało uwagę swą oryginalnością. Niebieska kolorystyka, sieci, trzciny, obrazy Stanisława Bieniasa w tle, dekoracyjnie wystawione potrawy, wędkarskie trofea  i łódź wypełniona wodą z pluskającymi w niej rybami – okupowana przez najmłodszych nie mniej, niż studio malowania buziek, oczywiście w bajeczne rybki.

W kategorii „smaki, kuchnia regionalna” Wierzbica nie miała sobie równych tak, co do niezwykle bogatego menu, jak i co do ilości przygotowanych smakołyków. W pieczenie i gotowanie zaangażowali się niemal wszyscy mieszkańcy Wierzbicy, a wspomagały ich jeszcze firmy prowadzące działalność gastronomiczną  na terenie wsi. Niekończące się tłumy oblegały stoisko zajadając ryby smażone i w galarecie, bigos, żurek,grochówkę, zupę rybną, surówki, wędliny, ciast całe mnóstwo, tegoroczne przetwory, owoce; a kredens z domowej roboty wierzbickimi napitkami był miejscem niezwykle kuszącym.

Brawurowy występ sceniczny mieszkańców Wierzbicy pokazał jakie talenty artystyczne drzemią w tej społeczności. Scenariusz osnuty wokół romantycznego związku historycznych postaci z życia tej miejscowości, przywołał wspomnienia o Benignie z Woyczyków i gen. Kazimierzu Małachowskim. Próba odtworzenia ich ślubu i wesela w „niezwykle nowatorski sposób, nawiązujący do współczesnych realiów tego typu uroczystości na polskiej wsi”, była festiwalową niespodzianką. Szalejący na scenie - w rytmach Bałkanicy - przedstawiciele „wierzbickiego kleru” wraz z parą młodą i gośćmi rozbawili i „roztańczyli” publiczność w Somiance.

Nic więc dziwnego, że nasi reprezentanci pod wodzą pani sołtys, Marii Chmielewskiej i radnej, pani Bożeny Kalinowskiej, przy nieocenionym wsparciu społeczności Wierzbicy i jej sympatyków, a także działających w tej miejscowości firm, zgarnęli I miejsce w kategorii „smaki”, I miejsce w kategorii ”prezentacja stoiska” i ostatecznie Grand Prix VI Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw 2015 w Somiance.

Serdecznie Państwu gratulujemy zasłużonego zwycięstwa!

Dziękujemy za pracę i wysiłek włożony w jego osiągnięcie wszystkim mieszkańcom i sympatykom oraz zaangażowanym podmiotom funkcjonującym na terenie Wierzbicy i w jej bliskim sąsiedztwie ("Cicha Zatoka" i Ośrodek Rybacki PZW w Wierzbicy, Restauracja "Złoty Lin" w Wierzbicy, Karczma "Pod Strzechą" w Dzierżeninie, Firma Meblo-Koncept z Wierzbicy oraz Fundacja "Idea" i Fundacja "Nova") oraz wszystkim sponsorom.

Ref. Komunikacji Społecznej

Poniżej galeria :
GALERIA

 

 

 

 • -
 • -
 • -

Nowy zawodnik Sokoła OSiR Serock

W ostatnim dniu letniego okienka transferowego (31.08.2015 r.) Sokół OSiR Serock dokonał kolejnego wzmocnienia. Zawodnikiem Sokoła na zasadzie transferu definitywnego został Rafał Choszcz – były wychowanek naszego klubu. Rafał grał ostatnio w Legionovii Legionowo (Juniorzy U-17 – Ekstraliga) na pozycji środkowego pomocnika.

Więcej TUTAJ

Zakończenie wakacji na plaży w Serocku

W ostatnią sobotę sierpnia br. na plaży miejskiej w Serocku odbyła się impreza plenerowa zamykająca sezon wakacyjny.

Od rana na plaży miejskiej odbywały się zawody sportowe organizowane przez OSiR w Serocku. Wieczorną część artystyczną zorganizowało Centrum Kultury i  Czytelnictwaw Serocku. Program rozpoczął zjawiskowy spektakl teatralny pt. „Fintikluszki” (grupy teatralnej Małe Mi).

Relacja oraz zdjęcia TUTAJ

Uczciliśmy polskie rocznice

Wrzesień nieodłącznie wiąże się z ważnymi dla Polski wydarzeniami historycznymi. 1 września 1939 r. - atak Niemiec na Polskę i początek II wojny światowej. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Potem atak ZSRR i sześć lat trudnej, bezlitosnej wojny, która w efekcie przyniosła śmierć ponad 78 milionom ludzi na całym świecie.

31 sierpnia 2015 roku o godzinie 16:00 spotkaliśmy się na serockim rynku, by wspólnie uczcić polskie rocznice.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Do 13.09.2015r. zapraszamy do Ratusza na wystawę Bitwy Września 1939 na Mazowszu.

 • -

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015r.

Szkoła Podstawowa w Serocku:

godz. 800  kl. O – II

godz. 900 kl. III – VI

Zespół Szkół w Zegrzu – godz. 915

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej – godz. 1000

Gimnazjum w Serocku – godz. 1000

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – godz. 1030

Dzisiaj upływa ostateczny termin składania wniosków o oszacowanie szkód !!!

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że ostateczny termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, przedłużony został do dnia 31 sierpnia 2015 roku, do godz. 16.00.
     
Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu i nie będzie możliwe dokonanie oszacowania strat przez terenową komisję.  

Więcej informacji w zakresie terminów i zasad oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub pod nr tel.
(22) 782-88-39, 782-88-40.
   

Rocznica Porozumień Sierpniowych

Sytuacja gospodarcza z dnia na dzień stawała się coraz gorsza: spadała produkcja, wzrastał zagraniczny dług PRL, a ceny żywności były coraz wyższe. PRL- owski reżim, którego znakiem rozpoznawczym była wszechobecna cenzura, puste półki sklepowe i ciągłe podwyżki cen, a także prześladowania przeciwników systemu, sprawił, że sytuacja w kraju była napięta na tyle, że wystarczyła iskra, by wybuchły protesty na niespotykaną dotąd skalę.
   Zwolnienie ze Stoczni Gdańskiej działaczki nielegalnych wolnych związków zawodowych Anny Walentynowicz było właśnie tym impulsem, zdecydowało to o organizacji strajku okupacyjnego. Cel był jeden: opanowanie stoczni i wstrzymanie produkcji w jednym z najbardziej dochodowych państwowych zakładów w zamian za realizację sformułowanych przez organizatorów postulatów. 31 sierpnia 1980 roku po 10 dniach negocjacji udało się dojść do porozumienia obu stron i  podpisać 21 postulatów porozumień przez komitet strajkowy stoczni gdańskiej i przedstawicieli władzy ludowej. Tego dnia na podstawie podpisanego porozumienia w Gdańsku dopuszczono do pełnoprawnego zarejestrowania NSZZ Solidarność. Wynegocjowano także ograniczenie cenzury oraz zwiększenie wypłat i przywrócenie do pracy zwolnionych w latach 1970 i 1976 uczestników strajków. Strajk uważany był za nietypowy, gdyż połączył ze sobą klasę robotniczą z przedstawicielami inteligencji, którzy działali w roli doradców. Na przełomie sierpnia i września 1980r. podpisano również inne porozumienia : w Szczecinie 30 sierpnia, w Jastrzębiu-Zdroju 3 września i w Hucie Katowice 11 września 1980 roku.
   Porozumienia zmieniły nie tylko - choć na krótko - sytuację socjalną wszystkich klas pracujących, ale przede wszystkim mentalność Polaków, którzy zaczęli się solidaryzować z grupą ludzi spod znaku „Solidarności”, walczących o polepszenie warunków życia całego narodu.
 

Propozycje na weekend

W najbliższy weekend Miasto i Gmina Serock zaprasza mieszkańców i gości do udziału w kilku imprezach plenerowych :
29 sierpnia – Zakończenie wakacji na plaży miejskiej w Serocku, godz. 10:00 Finał Letniej Ligi Siatkówki Plażowej, od godz. 18:00 zaczynamy zabawę z Teatrem Małe Mi. Na spektaktl oraz do udziału w warsztatach szczególnie zapraszamy dzieci.
30 sierpnia – Rodzinny Piknik Sportowy w Jadwisinie, start godz. 10:00
Na ww. imprezy wstęp wolny.
29 i 30 sierpnia - zapraszamy na ostatnie rejsy promocyjne Albatrosem. W letnie weekendy - do końca sierpnia 2015 r. -  na mieszkańców i gości odwiedzających Serock we wszystkie soboty, niedziele i święta, przy serockim molo, przy plaży miejskiej czekać będzie statek „Albatros”. Statek zabiera na pokład 35 pasażerów w 45 minutowe rejsy promocyjne, sponsorowane przez Miasto i Gminę Serock. Godziny rejsów:. 11:00, 12:00, 13:00. Bilety dostępne są wyłącznie u kapitana statku przed każdym rejsem:
- ulgowe w cenie 10 zł (dzieci 4-18 lat i seniorzy)
- normalne w cenie 15 zł

Propozycje z terenu powiatu legionowskiego :
29 sierpnia – Rajd Rowerowy Turystycznym Szlakiem Patriotycznym „Polski Walczącej”; start Arena Legionowo

 • -
 • -
 • -

Zapisy na bezpłatne badania USG w Legionowie, 22 - 24 września 2015

W imieniu Starostwa Powiatowego w Legionowie informujemy o zapisach na bezpłatne badania USG dla najmłodszych mieszkańców powiatu, prowadzonych w Legionowie, w Ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda.
Zapisy rozpoczynają się już w piątek, 28 sierpnia 2015 r.

 • -

Święto Wojska Polskiego

W dniu 14 sierpnia 2015 roku, w naszej gminie obchodziliśmy „Święto Wojska Polskiego”. Jak co roku impreza odbyła się w Zegrzu. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Miasto i Gmina Serock, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku  oraz Klub Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Na scenie można było podziwiać zespół szantowy „Stara Kuźnia”, grupę taneczną Paheli, która zaprezentowała indyjski taniec bollywood oraz coverową grupę „V bieg” śpiewającą i grającą przeboje Budki Suflera.  Gdy już słońce zaszło, na niebie rozbłysły sztucznie ognie. Po ich pokazie rozpoczęła się dyskoteka, trwająca aż do północy. Dyskotekę poprowadzili DJ Parys i DJ Wujo.

Podczas pikniku dodatkowymi atrakcjami były: zabawy dla dzieci, warsztaty florystyczne - przygotowane przez grupę Cosinus, spotkanie z mistrzami sportowymi trenującymi na co dzień w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, a dzięki Pani Ani z organizacji Sowia Dziupla, widzowie mogli pogłaskać sowy i dowiedzieć się czegoś o ich zwyczajach. Nie zabrakło też stoisk  z gastronomią.

Całą imprezę poprowadziła Pani kierownik Klubu CSŁiI w Zegrzu - Betina Dubiel oraz wokalista grupy Stara Kuźnia – Grzegorz Ostrowski. Podczas Pikniku przybyłych gości powitał również Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku – Tomasz Gęsikowski. Ze sceny popłynęły życzenia dla żołnierzy, bo to przecież w uznaniu ich zasług została zorganizowana piątkowa impreza.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Fontanna muzyki po raz trzeci…

W niedzielny wieczór, na rynku w Serocku, zgromadzonych widzów czarowała muzyka klasyczna. Ewelina Kliczkowska (flet), Mateusz Zaziębło (skrzypce) oraz Adam Sychowski (fortepian) zagrali największe przeboje Vivaldiego, Bacha, Mozarta, Debussy’ego, Poulenca, Czajkowskiego.
Na rynku pojawili się widzowie, którzy przyszli specjalnie na to wydarzenie, jak również Ci, których podczas spaceru „zwabiła” przepiękna gra dyplomowanych muzyków. Wszyscy wykonawcy koncertują zarówno w kraju, jak i za granicami Polski, współpracują z najwyższej klasy muzykami oraz uświetniają duże wydarzenia kulturalne. Tym bardziej jesteśmy dumni, że wystąpili w Serocku, dzieląc się z widzami swoją niezwykłą pasją. Za tę cudowną podróż w świat dźwięków muzyki klasycznej, wykonawcom podziękował Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku – Tomasz Gęsikowski, który jednocześnie obiecał widzom więcej takich cudownych koncertów już w przyszłe wakacje. Dyrektor zaprosił widzów na najbliższe przedsięwzięcia organizowane przez Centrum. O nich wszystkich będziemy Państwa informować m.in. na naszej stronie internetowej www.kultura.serock.pl

 • -
 • -

ŚWIĘTO SEROCKIEGO FUTBOLU

W dniu 16 sierpnia (niedziela) na Stadionie Miejskim w Serocku meczem ligi okręgowej Sokół OSiR Serock – Legion Warszawa, zainaugurowany został sezon piłkarski 2015/2016.  Oczywiście mecz był głównym i kulminacyjnym punktem Inauguracji, ale niedzielne popołudnie było prawdziwym świętem serockiego futbolu. Imprezę inauguracyjną poprowadził Maciej Goławski – Dyrektor OSiR w Serocku, natomiast oficjalnego otwarcia dokonał Pan Burmistrz – Józef Zając. Pierwszym punktem była prezentacja drużyn piłkarskich prowadzonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku. Drużyny poszczególnych roczników były wyprowadzane na główną płytę boiska przez Cheerleaderki z BellArto. Piłkarze prezentowali się od najmłodszych do najstarszych, a każde wyjście było kwitowane ogromną owacją. Największe brawa jak łatwo się domyślić otrzymywali najmłodsi piłkarze Sokoła OSiR Serock. Warto nadmienić, iż trybuny Naszego Stadionu były niemalże pełne, a publiczność bawiła się naprawdę wspaniale o czym świadczyły spontaniczne „meksykańskie fale”. OSiR zapewnił uczestnikom liczne atrakcje w postaci występów cheerleaderek, pokazu wielokrotnego Mistrza Świata w Paralotniarstwie – Pawła Kozarzewskiego (który wykonywał nad stadionem niesamowite ewolucje), konkursów dla kibiców (rzut karny, strzał z połowy boiska do bramki, sam na sam z bramkarzem), losowanie Voucherów na przelot z Mistrzem paralotnią oraz malowanie buziek przez BellArto. Kulminacją imprezy był sparing drużyny - prowadzonej przez Mariusza Rosińskiego - Sokół II OSiR Serock z Farmacją Tarchomin.

Watro powiedzieć, iż w OSiR trenuje obecnie 9 drużyn piłki nożnej:

-        I drużyna seniorów (Liga Okręgowa),

-        II drużyna seniorów (B-Klasa),

-        Juniorzy starsi UKS Sokół Serock U-19 (1997-1999'),

-        Juniorzy młodsi U-16 (2000-01'),

-        Trampkarze U-14 (2002-03'),

-        Młodziki U-12 (2004-05'),

-        Orliki U-10 (2006-07'),

-        Grupa naborowa U-8 (2008-09'),

-        Drużyna Żeńska (1994-2002').


Nauczanie gry w piłkę nożną i system szkolenia w Serocku opiera się na powoływaniu nowego naboru zawodników co 2 lata.

Nasza impreza pokazała, że sport potrafi integrować zarówno pokolenia ale i współtworzyć bardzo fajną atmosferę i wieź pomiędzy mieszkańcami gminy Serock. My ze swojej strony jako OSiR będziemy organizować coraz więcej eventów o takim właśnie charakterze i scalać w sporcie Serocczan.

Mając na uwadze fakt, iż zachęcać do sportu chcemy już od lat najmłodszych inspirują w ten sposób całe rodziny oraz wychodzą naprzeciw nowym dyscyplinom kierowanym również do dziewczynek od września pojawią się nowe zajęcia do uczestnictwa w których serdecznie zapraszamy:

1)      Cheerleading,

2)      Akademia przedszkolaka.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MotoCud na serockim rynku

15 sierpnia 2015 r. kolejny raz gościliśmy na serockim rynku Zlot Motocyklowy MotoCud, który wyrusza co roku z Radzymina trasą przebiegającą przez wiele miejscowości położonych na terenach historycznej Bitwy Warszawskiej.
Tym razem około 1200 maszyn wjechało na rynek, by wraz z mieszkańcami i turystami w niekonwencjonalny sposób uczcić Cud nad Wisłą.  Kawalkadę  motorów tradycyjnie prowadził sołtys Skubianki, Marek Biliński wraz z żoną  Małgorzatą - na ich motorze dumnie powiewała flaga w serockich barwach.

Motocyklistów i pozostałych uczestników spotkania przyjął na rynku Józef Zając, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock, który wraz  z organizatorami zlotu złożył wiązankę pod tablicą pamiątkową przy ratuszu. Wśród świętujących, których ugościliśmy jabłkami i śliwkami z serockich  sadów, było wielu zapalonych motocyklistów z terenu naszej gminy.
W popołudniowym słońcu wspaniale prezentowały się maszyny o zadziwiającym często wyglądzie, oryginalne stroje motocyklistów i wymyślne gadżety, które wzbudzały ogólne zainteresowanie.

O sile sierpniowej rocznicy, a zarazem solidarności środowiska motocyklistów, świadczy ogromna ilość motocykli, które pojawiły się w Serocku, by uczcić historyczną bitwę.

95 lat temu bowiem, okolice Warszawy – ziemia serocka również – stały się areną zaciętych walk z wojskami bolszewickimi dowodzonymi przez Michaiła Tuchaczewskiego. Członkowie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski Julian Marchlewski i Feliks Dzierżyński - rezydujący w oczekiwaniu na bolszewickie zwycięstwo w Wyszkowie – marzyli o wprowadzeniu w Polsce rządów komunistycznych, a ich marzenia wydawały się wówczas bliskie realizacji. Tuchaczewski, na początku lipca 1920 roku, w rozkazie do swoich żołnierzy stwierdził, że „ Ponad martwym ciałem Białej Polski jaśnieje droga ku ogólnoświatowej rewolucji”.
Walki w obronie Warszawy skupiały uwagę całego społeczeństwa, ponieważ były ostatnią szansą utrzymania odzyskanej w 1918 roku niepodległości. Bitwa Warszawska, zwana Cudem nad Wisłą, rozstrzygnęła o dalszych losach wojny, niepodległości Polski i przyszłości Europy. 15 sierpnia 1920 roku, w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, prysły marzenia bolszewickich przywódców o ”czerwonych sztandarach powiewających nad Atlantykiem”. Gen. Maxime Weygand – szef francuskiej misji wojskowej w Polsce w 1920 roku napisał: „Zwycięstwo pod Warszawą uczy nas, że jeśli jakiś kraj chce żyć w wolności i szacunku, musi utrzymać we wszystkich uczucia miłości Ojczyzny oraz uwydatniać znaczenie wysiłku i konieczność poświęcenia. Uczy nas ono, że narody mają los, na jaki zasługują. Polska dała światu wspaniałe świadectwo prawdy”.

Z perspektywy czasu, nie sposób jest przecenić znaczenie tej bitwy dla późniejszych losów naszego narodu. Bitwa Warszawska 1920 roku porównywana jest przez historyków do zwycięstw pod Grunwaldem oraz Wiedniem - stanowi jedną z najbardziej chlubnych kart w dziejach oręża polskiego.(źródło. MotoCud)

Dziękujemy wszystkim motocyklistom, mieszkańcom i gościom za wspólne uczczenie historycznej rocznicy.

Ref.Komunikacji Społecznej

 

 • data: 2015-08-18
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja o przyjęciach interesantów przez burmistrza w dniu dzisiejszym

Informujemy Państwa, że dnia 17 sierpnia 2015 roku, w godzinach 12:00 - 15:00, interesantów będzie przyjmował wyłącznie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Józef Zając.

 

Referendum Ogólnokrajowe - 06 września 2015 r.

Przypominamy że 6 września 2015 roku  odbędzie się  Referendum Ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Głosujący odpowiedzą w nim na trzy pytania, dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego w razie wątpliwości na korzyść podatnika.

 

Jak założyć firmę?

Chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przyszły przedsiębiorca ma wiele możliwości, zarówno co do wyboru formy, w jakiej będzie prowadził działalność, jak i samego sposobu rejestracji w odpowiednim rejestrze.

Działalność można prowadzić w formie:

- jednoosobowej,

- spółki cywilnej,

- spółki prawa handlowego (spółki osobowej lub kapitałowej),

- przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego.

Najpopularniejsze w Polsce jest prowadzenie działalności jako samozatrudniony (jednoosobowa działalność gospodarcza) oraz w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku działalności w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej przedsiębiorca musi wpisać się do rejestru prowadzonego przez Ministra Gospodarki – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jest to jawny, ogólnodostępny on-line rejestr zawierający spis wszystkich przedsiębiorców jednoosobowych i spółek cywilnych.

Co ważne, rejestracja w CEIDG jest bezpłatna. Z faktu figurowania w rejestrze przedsiębiorców nie są pobierane żadne opłaty. Minister Gospodarki, urząd skarbowy ani inny organ administracji nigdy nie żądają od przedsiębiorcy dokonania przelewu z tytułu wpisu do CEIDG.

Przed przystąpieniem do rejestracji działalności niezbędne jest zebranie podstawowych informacji.

Firma przedsiębiorcy

Jedną z istotniejszych informacji jest firma przedsiębiorcy, czyli nazwa, pod jaką będzie figurował w Rejestrze. Zgodnie z przepisami firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Oznacza to, że firma (nazwa) przedsiębiorcy podana w CEIDG musi zawierać co najmniej imię i nazwisko wnioskodawcy – np. Jan Kowalski. Możliwe jest dodanie do firmy innych elementów, np. określających profil działalności – np. Jan Kowalski dorabianie kluczy. Możliwe jest dodanie również nazwy fantazyjnej – np. Jan Kowalski – Czarna Perła.

Data rozpoczęcia działalności

Data wskazana na wniosku jako data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku CEIDG.

Miejsce prowadzenia działalności

Miejscem prowadzenia działalności jest adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania) albo nietypowe miejsce (np. pawilon nr X w przejściu podziemnym pod ulicą Y na wysokości budynku o numerze Z, albo pawilon nr X w galerii handlowej Y przy ulicy Z).

Kody działalności gospodarczej

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to numeryczne określenie rodzaju działalności gospodarczej. Kody mają charakter międzynarodowy i są wykorzystywane do prowadzenia badań statystycznych.

Wybór formy opodatkowania, wpłaty zaliczki i rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej

We wniosku CEIDG przedsiębiorca określa także wybór formy opodatkowania podatkiem PIT oraz podaje informacje, czy zaliczki na PIT będzie wpłacał co miesiąc czy co kwartał.

Ponadto na etapie rejestracji należy określić w jakiej formie będzie prowadzona rachunkowość. Najczęściej przedsiębiorcy wybierają podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli prostą formę ewidencjonowania kosztów i przychodów.

Rachunek bankowy

Wskazanie numeru rachunku bankowego w CEIDG nie jest obowiązkowe. Jeżeli przedsiębiorca dysponuje rachunkiem bankowym, we wniosku wskazuje numery rachunków  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może posiadać rachunek firmowy lub rachunek założony na osobę fizyczną (np. sprzed rozpoczęcia działalności).

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPIS DO CEIDG

Osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą, składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek składa się poprzez wypełnienie i wysłanie podpisanego formularza CEIDG-1. Wniosek można złożyć za pośrednictwem urzędu gminy (w formie papierowej) lub drogą elektroniczną.

 1. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG w urzędzie gminy osobiście

Osoba, która zakłada działalność gospodarczą, może wypełnić wniosek o wpis do CEIDG w wersji papierowej, na odpowiednim formularzu (pobranym ze stron www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl, ePUAP), podpisać go własnoręcznie i zanieść go do urzędu gminy. Pracownik gminy potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym lub podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia od jego otrzymania.

Wpis zostaje dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG.

Ponieważ organ gminy zobowiązany jest potwierdzić tożsamość przedsiębiorcy, konieczne jest zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W opisany powyżej sposób wniosek o wpis do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

W celu złożenia wniosku zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pokój nr 1 (przy okienku) na parterze. Telefon kontaktowy: 0 22 782 88 35

 1. Forma elektroniczna

Formularz CEIDG-1, który ma być złożony drogą elektroniczną, jest dostępny:

Wniosek o wpis do CEIDG musi być podpisany z użyciem:

 • podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym w ramach ePUAP (bezpłatny).

Przyszły przedsiębiorca wypełnia formularz na stronie internetowej www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl i podpisuje go podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeśli wniosek jest poprawny oraz jeśli został złożony przez osobę do tego uprawnioną.

System CEIDG prześle wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Dane przedsiębiorcy będą widoczne na stronie CEIDG najpóźniej po trzech dniach roboczych od dokonania wpisu.


3. Dostęp anonimowy (przygotowanie w komputerze wniosku do złożenia w gminie)

Przyszły przedsiębiorca może również wypełnić formularz na stronie internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl), a następnie wydrukować, podpisać odręcznie i zanieść go wybranego przez siebie urzędu gminy (na mocy ustawy o sdg działalność gospodarczą można zarejestrować w dowolnie wybranym urzędzie gminy). Na wydruku umieszczony zostanie unikalny kod kreskowy, który pozwoli urzędnikowi w gminie na odnalezienie wypełnionego formularza w systemie CEIDG, sprawdzenie poprawności i rejestrację go.

Więcej szczegółowych informacji na temat rejestracji działalności gospodarczej można uzyskać na stronie internetowej: www.biznes.gov.pl

Źródło: www.biznes.gov.pl

 • -
 • -
 • -
 • -

Serockie inwestycje na gorąco

Wysoka temperatura na zewnątrz znakomicie odzwierciedla atmosferę inwestycyjną w Gminie Serock.

Zakończenie budowy parkingu w miejscowości Zegrze zgłosiła firma TOMBUD Firma Handlowo Usługowa z siedzibą w Wieliszewie. Zamawiający wyznaczył komisyjny odbiór robót w dniu 13.08.2015 r. Zadanie obejmuje budowę parkingu o obustronnych stanowiskach postojowych o wymiarach 2,5x5,0 m, jezdnię manewrową o szerokości od  3 do 5 m oraz przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego, odwodnienie do 6 studni chłonnych poprzez wpusty deszczowe, oraz wykonanie oświetlenia terenu za pomocą lamp typu parkowego. W zakresie inwestycji jest również wykonanie bardzo oczekiwanego progu zwalniającego przy ul. Pułku Radio w Zegrzu. Wartość całego zadania to: 209.346,00 zł. Poniżej zdjęcia z realizacji inwestycji.
Ponownie ogłoszony został przetarg nieograniczony na modernizację budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku. Termin składania ofert: 18.08.2015 r. Planowany zakres prac: wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku, wykonanie instalacji odgromowej oraz remont powierzchni piwnicznych.
W dniu 03.08.2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony  na budowę oświetlenia ul. Nasielskiej w miejscowości Borowa Góra. Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia drogi za pomocą opraw oświetleniowych typu LED (26 szt.) zainstalowanych na słupach stalowych, ocynkowanych, spawanych bezszwowo, okrągłych – szt. 26. Termin składania ofert: 19.08.2015 r.
W dniu 10.08.2015 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z odwodnieniem oraz przebudowa ogrodzeń w miejscowości Gąsiorowo. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione 07.08.2015 r. z uwagi na fakt, iż do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Nowy termin  składania ofert: 28.08.2015 r.


Zakończone zostały również inwestycje wykonywane w ramach Funduszy Sołeckich:

1. Pan Jacek Skośkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tartacznictwo i Usługi Stolarskie Jacek Skośkiewicz z Borowej Góry wybudował w Wierzbicy altanę z ławostołem. Mieszkańcy będą mogli zatem podziwiać malownicze widoki Narwi relaksując się w cieniu altany.
Poniżej zdjęcia z realizacji.
2. Wykonawca Z.U.H BET-KAM s.c., Tadeusz Penkala i Eugeniusz Penkała, 84-240 Reda, ul. Spacerowa 1a doposażył gminny plac zabaw w Borowej Górze. Dostarczył i zamontował betonowy  stół do gry w tenisa stołowego. Natomiast Wykonawca PPHU STYL – BUD mgr Małgorzata Świeca – Ignatiuk, Kluczyn 10, 22-235 Hańsk Pierwszy, wykonał ogrodzenie powyższego terenu.
Poniżej zdjęcia z realizacji.
3. Nowym ogrodzeniem boiska wielofunkcyjnego mogą cieszyć się również mieszkańcy Nowej Wsi. Firma Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Czaplicki, ul. Daszyńskiego 10 B, 05-250 Radzymin wybudowała ogrodzenie w systemie panelowym. Wykonano ogrodzenie części południowej i wschodniej terenu.
Poniżej zdjęcia z realizacji.
4. W Jadwisinie firma PPHU „MEVIUS” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski zamontowała dodatkowe urządzenia na siłowni zewnętrznej: orbitrek eliptyczny jednostanowiskowy, wahadło/surfer dwustanowiskowy, biegacz jednostanowiskowy, twister trzystanowiskowy, koło Tai chi oraz jeździec konny jednostanowiskowy. Dodatkowo zamontowano tablicę informacyjną.
Poniżej zdjęcia z realizacji.

 • -
  Borowa Góra
 • -
  Borowa Góra
 • -
  Jadwisin
 • -
  Marynino
 • -
  Marynino
 • -
  Nowa Wieś
 • -
  Nowa Wieś
 • -
  Wierzbica
 • -
  Wierzbica

Ostrzeżenie dotyczące upałów

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 52

Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 3


Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od 2015-08-08 13:00:00 do 2015-08-15 20:00:00
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną od 30°C do 36°C, temperatura minimalna od 17°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo: 95%
Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia ważności Ostrzeżenia.
Czas wydania: 2015-08-08 11:51:00
Synoptyk: Michał Jaworski

Skutki: duże ryzyko udaru słonecznego; możliwe utrudnienia komunikacyjne; ryzyko utraty życia; uszkodzenia dróg z asfaltową nawierzchnią; wzrost zagrożenia pożarowego.

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega:
do soboty 15 sierpnia temperatura powietrza na Mazowszu będzie przekraczać 30 stopni Celsjusza. Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Warto przestrzegać podstawowych zasad w czasie upałów. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie nad wodą.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie we wtorek słupki będą wskazywać 32 stopnie. W kolejnych dniach wysoka temperatura będzie się utrzymywać, w środę  prognozowane są 33 stopnie, w czwartek - 34 stopnie, a w piątek i sobotę ok. 36 stopni. Upały są szczególnie groźne dla osób w podeszłym wieku, chorych na nadciśnienie, cukrzycę i mających problem z sercem. W związku z tym warto przestrzegać następujących zasad:

 • unikać przebywania na słońcu w porze największego nasłonecznienia;
 • osoby z dolegliwościami układu krążenia nie powinny wychodzić w godz. 11.00-17.00;
 • chronić bezwzględnie przed przebywaniem na słońcu niemowlęta i małe dzieci, nie zostawiać ich w samochodzie;  
 • osłaniać głowę przed promieniowaniem słonecznym;
 • pić 2-3 litry napojów dziennie (woda, napoje niesłodkie i niegazowane); osoby po zawałach i cierpiące na chorobę niedokrwienną serca powinny pić napoje z dużą ilością mikroelementów, przede wszystkim magnezu i potasu;
 • w miarę możliwości schładzać ciało (np. często płukać dłonie i nadgarstki pod bieżącą chłodną wodą, przecierać kark, skronie); unikać skrajnych zmian temperatur;
 • ubierać się w przewiewną, luźną odzież w jasnych kolorach, z naturalnych tkanin;
 • unikać picia alkoholu (do spalenia alkoholu organizm wykorzystuje zasoby wody);
 • spożywać lekkostrawne, niezbyt obfite posiłki;

Nie zapominajmy o zwierzętach – nie zamykajmy ich w małych nasłonecznionych obiektach, np. samochodach.

Gdy zauważymy objawy udaru słonecznego:

 • bóle i zawroty głowy
 • osłabienie
 • nudności
 • zaburzenia widzenia, świadomości, przytomności
 • gorączkę, dreszcze, czy drgawki
 • przyśpieszenie tętna

Należy:

 • ułożyć poszkodowanego w cieniu
 • podać wodę (jeśli jest przytomny)
 • nałożyć zimne kompresy
 • wezwać pomoc medyczną

Ostrzeżenia pogodowe oraz szczegółowa prognoza dla danego regionu są dostępne w serwisie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej www.pogodynka.pl. W zakładce Biometeo można sprawdzić takie informacje jak: obciążenie termiczne organizmu, subiektywne odczucie termiczne, straty wody z organizmu.

Bezpieczeństwo nad wodą

Nie zapominajmy też o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa nad wodą. Od początku roku na Mazowszu utonęło 39 osób, z czego aż 32 od początku czerwca (!). Pamiętajmy, żeby kąpać się tylko w miejscach, gdzie są ratownicy. W naszym województwie jest 41 miejsc przeznaczonych do kąpieli i 5 kąpielisk (na kąpieliskach ratownicy mają więcej sprzętu). Wskazane akweny są badane przez sanepid, który stworzył specjalny serwis kąpieliskowy, zawierający informacje m.in. o jakości wody i infrastrukturze na terenie wypoczynku.

Z raportu opracowanego przez Zespół ds. utonięć (powołany przez wojewodę mazowieckiego) wynika, że w miejscach gdzie służbę pełnili ratownicy WOPR nie było utonięć. Również miejsca patrolowane przez policję wodną czy straż miejską były pod tym względem bezpieczne. Wypadki śmiertelne mają miejsce na obszarach niestrzeżonych, a ofiary najczęściej były pod wpływem alkoholu.

 

Zapraszamy na Piknik Rodzinny do Serocka

Już w najbliższą sobotę, 8 sierpnia, na placu obok Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbędzie się Piknik Rodzinny. Zapraszamy do wspólnej zabawy od godziny 18:00

 • -

Apel Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego

W związku ze znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci publicznej w ostatnim okresie i zapowiadaną falą upałów, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody na terenie naszej gminy, Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku apeluje, aby ograniczyć wykorzystywanie wody do innych potrzeb niż socjalno-bytowe.
Prosimy o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości.

 

Reaguj na dziecko w zamkniętym samochodzie na parkingu !

Co zrobić, gdy zobaczymy samochód stojący na słońcu, a w jego wnętrzu duszące się dziecko? Jedno jest pewne – musimy reagować i udzielić pomocy.
Media często w okresie letnim zasypują nas informacjami o dzieciach zamkniętych w samochodach na parkingach przed sklepami wielkopowierzchniowymi.
Pamiętasz tragedię w Rybniku?
Na terenie naszej gminy mamy kilka sklepów z dużymi parkingami dla klientów. Nie bądź obojętny. Nie toleruj bezmyślności drugiego człowieka i reaguj!!! Nie dopuść do tragedii.
Pamiętaj również, żeby – w czasie upałów - nie zostawiać w samochodzie zwierząt.
Jeśli zobaczysz zamknięte w samochodzie dziecko, bądź zwierzę - dzwoń (nawet, jeśli wyda Ci się, że nic im nie zagraża - odpowiednie służby to sprawdzą i zareagują):
 
Straż Miejska 603 – 873 – 290
Policja 22  782 – 75 – 07
połączenie alarmowe 112


Wystarczy zaledwie 15 minut w zamkniętym, przegrzanym samochodzie, żeby dziecko doznało zagrażających życiu urazów mózgu i nerek. Amerykańska kampania "One Decision" ma zapobiec bezmyślności rodziców, którzy zostawiają swoje dzieci w aucie podczas upałów.

Polecam poniższy link:
https://www.youtube.com/watch?v=XNDWN8KDVSM
 
Komendant Straży Miejskiej
Cezary Tudek

Relacja z programu „LATO 2015”

Program wakacyjny Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych „LATO 2015” przebiegał zgodnie z założeniami - bez żadnych zdarzeń losowych czyli bezpiecznie i w miłej atmosferze. Wszystkie planowane wyjazdy były udane: Warszawa – ZOO, które zawsze zaskakuje nas nowymi sytuacjami nie zawiodło i tym razem, Warszawa – TOR KARTINGOWY z jazdą na gokardach i seansem KINA 5D, dały wiele pozytywnych emocji. TERMY MSZCZONOWSKIE z Parkiem wodnym, PAŁAC w RADZIEJOWICACH i wystawa malarstwa Józefa Chełmońskiego - mistrza w ukochaniu ziemi ojczystej, zostawiły trwały ślad w pamięci. FARMA ILUZJI – zderzenie rzeczywistości z fizyką, matematyką i optyką momentami zapierało dech - bez przesady, to była przednia zabawa.  
Warto było wyjeżdżać, to opinia samych uczestników. Stąd wniosek, że propozycje były trafione i dały wiele radości. Skład kadry nie uległ zmianie, został wzbogacony o pracę stażysty pana Marcina, posiadającego niezbędne kwalifikacje i umiejętności do pracy wychowawczej.  Wolontariusze młodzieżowi byli rzetelni w swoich zadaniach i pomocni. Tradycyjna już współpraca z rodzicami była kontynuowana i jest nieoceniona. Posiłki były smaczne. Nowo zakupione pomoce do zajęć rekreacyjnych   trafnie dobrane, urozmaiciły  zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu, a   zwłaszcza „olimpiady sprawnościowe”. Wyjazdy na basen latem ,  dwa razy w tygodniu, to wcale nie przesada -tam nie wiało nudą. Zajęcia z rękodzieła były wyczekiwane, zostały ocenione bardzo pozytywnie, dały wiele radości i satysfakcji  uczestnikom programu. Doposażenie placówki w MARKIZY, z obu stron budynku, obniżyło znacznie temperaturę w jego wnętrzu i pozwoliło prowadzić zajęcia z rękodzieła oraz wydawanie obiadów na świeżym powietrzu. Placówka stała się bardziej przestrzenna, pomieściła liczniejsze grupy. Ogólnie w programie „Lato 2015” wzięło udział więcej uczestników niż w roku ubiegłym, łącznie 60 osób.
Dziękuję za współpracę : wychowawcom pani Joannie, Barbarze i panu Marcinowi. Naszym cudownym pasjonatom – wolontariuszom pani Kasi oraz pani Ani. Wytrwałym w postanowieniach wolontariuszom młodzieżowym Monice, Ani i Dorianowi. Chylę czoła przed MAMUSIAMI; 2paniami Jolami, 2paniami Dorotami, paniami Anią, Agatą, Iwoną, Martą Moniką,  które poświęciły swój czas (często biorąc urlop) i włączyły się do współrealizacji programu. Dziękuję za odpowiedzialną postawę, życzliwość i uśmiech towarzyszący każdego dnia. Szczególnie dziękuję za wyrozumiałość i ciepło przekazywane uczestnikom programu tak bezinteresownie i tak naturalnie.


Janina Orzepowska
Starszy Wychowawca - Koordynator

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ostrzeżenie dotyczące upałów

OSTRZEŻENIE Nr 52
Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 3

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od 2015-08-03 12:00:00 do 2015-08-08 20:00:00
Przebieg: Prognozuje się w poniedziałek (03.08.2015) temperaturę maksymalną około 30°C. W pozostałych dniach temperatura maksymalna od 30°C do około 35°C, temperatura minimalna od 16°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo: 95%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2015-08-02 11:39:00
Synoptyk: Michał Jaworski

Stopień 3 - Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Planowane wyłączenia energii elektrycznej w dniach : 4.08. - 12.08.2015 r.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej przewidziane są w miejscowościach : Ludwinowo Dębskie, Jadwisin, Poddębie, Nowa Wieś, Jachranka, Ludwinowo Zegrzyńskie, Gąsiorowo.

Informacja o usuwaniu azbestu

„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 46.774,00 zł.”

 

 • -
 • -

Od 1 marca prawie 2 miliony obywateli legitymuje się nowym dowodem osobistym.

Od 1 marca prawie 2 miliony obywateli legitymuje się nowym dowodem osobistym. Do wczoraj Centrum Personalizacji Dokumentów MSW przygotowało 1 849 121 dokumentów. W ciągu pięciu miesięcy posługiwania się nowym dowodem przez obywateli, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie odnotowało niepokojących sygnałów.
Od pięciu miesięcy obywatele mogą wyrobić nowy dokument. Zmienił się wzór graficzny, pojawiły się również nowe zabezpieczenia – m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Na dowodzie znalazła się też informacja o obywatelstwie.
Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 marca dowód osobisty nie zawiera już informacji o miejscu zameldowania, kolorze oczu, wzroście, nie ma też na nim skanu podpisu posiadacza dokumentu.
Od 1 marca, czyli od momentu wydawania nowych dowodów osobistych, nie otrzymaliśmy sygnałów od obywateli, w związku z posługiwaniem się dowodami osobistymi bez adresu zameldowania.
Przypomnijmy, że dowód osobisty możemy wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Wcześniej mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Taką możliwość daje nowy System Rejestrów Państwowych, który połączył najważniejsze państwowe rejestry: PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.


Źródło: https://www.msw.gov.pl

Funkcjonowanie Filii Urzędu Pocztowego Serock n. Narwią, Zegrze pozostanie utrzymane

W związku z informacją o zamiarze likwidacji placówki Poczty Polskiej w Zegrzu Pan Burmistrz Sylwester Sokolnicki poparł inicjatywę radnego Rady Miejskiej w Serocku Pana Sławomira Osiwały i również zwrócił się do kierownictwa Regionu Sieci Warszawa Województwo Poczty Polskiej S.A. z prośbą o rozważenie możliwości rezygnacji z podejmowania dalszych działań w tym zakresie.Podniesiono argument, iż mieszkańcy Zegrza postrzegają funkcjonowanie placówki Poczty Polskiej w Zegrzu jako dające poczucie możliwości realizacji podstawowych potrzeb oraz gwarancję jakości świadczonych usług. Ponadto wskazano, iż wiele mieszkańców Zegrza z racji podeszłego wieku mogłoby zostać pozbawionych jedynej możliwości spełnienia podstawowych potrzeb (dokonywanie opłat, dostarczanie emerytury).
Wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych Miasta i Gminy Serock spotkały
się z pozytywnym odzewem ze strony Dyrektora Regionu Warszawa-Województwo Poczty Polskiej S.A. Pismem z 23 lipca 2015r. poinformował, że Filia Urzędu Pocztowego Serock n. Narwią, Zegrze nie jest planowana do likwidacji. Dodatkowo poinformował, że z dniem 27 lipca 2015r. nastąpi zmiana godzin pracy placówki zlokalizowanej przy ul. Groszkowskiego 24 w Zegrzu związana z wydłużeniem w poniedziałki czasu pracy do godz. 20-ej.  
 

W załączniku pismo Dyrektora Regionu Poczty Polskiej.

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku

Podstawowym uzasadnieniem dla realizacji przedsięwzięcia mającego na celu budowę Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku, jest fakt, iż Miasto i Gmina nie posiada aktualnie bazy w postaci hali sportowej, która umożliwiałaby organizację zajęć o charakterze rekreacyjnym i sportowym, jak również możliwości przeprowadzania zawodów zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury nie tylko korzystnie wpłynie na ofertę sportowo-rekreacyjną Miasta i Gminy oraz będzie promować zdrową i aktywną formę wypoczynku, ale sprawi również, że Miasto i Gmina otworzy się na rzesze osób uprawiających dyscypliny halowe zarówno w wymiarze rekreacyjnym jak i profesjonalnym. Rozległa baza hotelowa o bardzo zróżnicowanym standardzie, pozwoli na przyciągnięcie profesjonalnych drużyn sportowych (krajowych i zagranicznych, w tym także na poziomie reprezentacyjnym) zainteresowanych odbywaniem zgrupowań, meczy, turniejów oraz innych imprez.
Obecnie trwają bardzo zaawansowane prace projektowe w zakresie realizacji etapu 1 inwestycji, zmierzające do osiągnięcia zamierzonego celu. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącego Ośrodka Sportu i Rekreacji o nową infrastrukturę rekreacyjną i sportową. Teren przeznaczony na lokalizację Centrum Sportu i Rekreacji położony jest przy ul. Pułtuskiej na działkach nr ew. 1/13, 1/15 z obrębu 6 oraz 175/15 z obrębu 25. Intencją Miasta i Gminy Serock jest jak najpełniejsza realizacja celów związanych z budową miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a więc uzyskanie atrakcyjnych, nowoczesnych, funkcjonalnych i spełniających wysokie standardy obiektów, przy wspólnej realizacji.
Całość przedsięwzięcia będzie polegać na stworzeniu:
I.    W etapie 1
1)    Kompleksu sportowego:
- pełnowymiarowej hali sportowej m.in. do piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz koszykówki wraz z trybunami na ok 250 miejsc) wraz z pełnym zapleczem szatniowo-prysznicowym,
- siłowni,
- sali do judo,
- sali do squosha,
- dwóch sal do fitness,
- sali do tenisa stołowego,
- sali widowiskowo-kinowej na ok 200 miejsc (rozdzielczość 4k, 4D, pełen dźwięk),  - strzelnicy multimedialnej,
- kawiarni
- pomieszczeń biurowych oraz sklepów sportowych.
2)    Pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej wraz z trybunami na ok 800 miejsc wraz z bieżnią tartanową, nawodnieniem oraz drenażem,
3)     Parking, ciągi pieszo-jezdne, drogi pożarowe  wraz z zagospodarowaniem terenu  terenami zielonymi.
II.    W etapie 2
a)    Kompleks urządzonych terenów zielonych o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym, takich jak:
-  Plac zabaw,
-  Park linowy,
-  Ekstremalna trasa dla rowerów,
-  Zjeżdżalnia grawitacyjna wraz ze stacją,
-  Ścieżki zdrowia;
b)    Halę kortów do tenisa ziemnego;
c)    Basen;
d)    Przystań wodną.

Gmina planuje zakończyć projekt oraz uzyskać stosowne pozwolenia na realizację inwestycji w roku 2015. Wstępnie możemy określić, że całość inwestycji może się wahać w kwotach rzędu 35-40 mln zł. Dokładną wartość zadania będzie  można podać po zakończeniu realizacji projektu oraz sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego całości obiektu. Obecnie trwają prace dotyczące modelu finansowania przedsięwzięcia oraz ewentualnych źródeł pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, które poniekąd warunkują rozpoczęcie realizacji oraz okres trwania budowy. O dalszych postępach prac będziemy Państwa na bieżąco informować za pośrednictwem naszej strony.
 

 • -
 • -
 • -

Planowane wyłączenia energii elektrycznej w dniach : 28.07.,04.08.,05.08.,07.08.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej przewidziane są w miejscowościach : Dosin, Ludwinowo Dębskie, Jadwisin, Poddębie.

Relacja z pobytu grupy dzieci z Dzierżoniowa w gminie Serock

W dniach 13.07.-19.07.2015 r. na terenie Miasta i Gminy Serock przebywała grupa młodzieży z Dzierżoniowa. Goście zostali zakwaterowani w OWL w Jadwisinie.

Relacja z pobytu TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu „Moja posesja-moja pasja”.

“I pielęgnujem murawę,
Plewiąc z niej chwasty i osty,
By każdy, patrząc na trawę,
Duszą, jak trawa, był prosty”

Leopold Staff “Ogród przedziwny”

W dniu 20 lipca 2015 roku komisja konkursowa zakończyła prace polegające na ocenie posesji, zgłoszonych do konkursu „Moja posesja-moja pasja”. Komisja przyznawała punkty za ogólne wrażenie, różnorodność posadzonych roślin ale także za wkład własnej pracy, oryginalność i pomysłowość rozwiązań. Każdy zgłaszający udowodnił nam, że jego posesja jest dla niego prawdziwą pasją, na rozwijanie której przeznaczana jest niemalże każda chwilka wolnego czasu. Dobór roślin, dbałość o ich odpowiednią pielęgnację, aranżowanie miejsc wypoczynku na działkach, sprawiły, że oglądając Państwa nieruchomości zobaczyliśmy miejsca, które nie tylko pięknie wyglądają, ale także pozwalają na wspaniały relaks i bezpośredni kontakt z przyrodą.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach: gospodarstwo rolne i zabudowana nieruchomość.
W kategorii na najpiękniejsze gospodarstwo rolne przyznano:
I miejsce – Pani Hannie Sosnowskiej z Jachranki
II miejsce – Panu Wojciechowi Podgórskiemu z Nowej Wsi,
III miejsce – Pani Wiesławie Zakolskiej z Dębego
Dodatkowo przyznano wyróżnienie dla Pani Marii Chrzanowskiej z Jadwisina.
W kategorii na najpiękniejszą zabudowaną nieruchomość przyznano:
I miejsce –  Panu Ion Dima z Jadwisina
II miejsce – Pani Monice Żbikowskiej z Łachy,
III miejsce – Pani Jolancie Sosnowskiej z Borowej Góry oraz Panu Konstantemu Mużyńskiemu z Łachy

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.
Zgodnie z regulaminem konkursu każdy z uczestników otrzyma dyplom, a laureaci i wyróżnieni nagrody. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów „Święta Darów Ziemi” w Woli Kiełpińskiej w dniu 6 września 2015 r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze i Stasim Lesie

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje że dokonano formalnego odbioru technicznego urządzeń kanalizacyjnych, w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Borowej Góry i Stasiego Lasu. W związku z czym mieszkańcy mogą rozpocząć przyłączanie swoich budynków do wybudowanych kanałów.

W celu wybudowania przyłącza i zawarcia z MPWiK umowy na odbiór ścieków należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
1.    Mieszkaniec zgłasza się do MPWiK Zakład „Dębe” w Wieliszewie przy ulicy 600-lecia 20, tel. (22)445-84-57, (22)445-84-66 celem złożenia „wniosku o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i przygotowanie umowy o odprowadzanie ścieków” (Załącznik I-PRO-05/02) wraz z „kartą weryfikacji dokumentów” (Załącznik I-PRO-05/03). Załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.mpwik.com.pl,  zakładka: Dla Klienta.
              Do wniosku należy dołączyć:
•    kserokopię fragmentu dokumentacji technicznej obejmującą dane przyłącze. Dokumentacja   projektowa dostępna jest w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, pok. 60,
•    aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania nieruchomości,
•    informacje dotyczącą kierownika budowy (imię nazwisko, adres zameldowania, numer uprawnień budowlanych, a także nazwę organu wydającego uprawnienia) oraz wykonawcy (imię nazwisko, nazwa i adres siedziby firmy, nr działalności gospodarczej lub nr KRS).
2.    MPWiK przygotowuje Umowę o pełnienie nadzoru nad budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
3.    Mieszkaniec zgłasza się, w terminie wcześniej ustalonym z MPWiK, do Zakładu „Dębe” w celu popisania Umowy o pełnienie nadzoru nad budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
4.    Mieszkaniec zleca wykonawcy budowę przyłącza kanalizacyjnego pod nadzorem MPWiK.
5.    MPWiK pełni nadzór nad budową przyłącza kanalizacyjnego (telefonicznie należy ustalić termin kontroli technicznej budowanego przyłącza). Dokonuje odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego oraz wydaje mieszkańcowi jeden egzemplarz podpisanego Protokołu kontroli o odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego.
6.   Mieszkaniec dostarcza dokumentację powykonawczą (szkic powykonawczy wykonanego przyłącza oraz inwentaryzację geodezyjną) i  podpisuje Umowę o odprowadzenie ścieków.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. 60,  pod numerem telefonu: 22 782-88-18, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: inwestycje@serock.pl.

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • -

Wakacyjna wymiana partnerska młodzieży

W dniach 13 – 19 lipca  2015 r. na terenie Miasta i Gminy Serock przebywa grupa młodzieży z Dzierżoniowa. W ramach wakacyjnej wymiany partnerskiej, w tym samym czasie grupa z Serocka gości w Dzierżoniowie.
Młodzież została zakwaterowana w OWL w Jadwisinie. Podczas pobytu czeka na nich mnóstwo atrakcji m.in. wyjazd do Warszawy - zwiedzanie Stadionu Narodowego, ZOO, Starego Miasta oraz gry i zabawy sportowo - rekreacyjne.

W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Józefem Zającem.

Poniżej galeria zdjęć z tego spotkania.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Trening Omonii Nikozja w Woli Kiełpińskiej !

We wtorek 14 lipca br. Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował przygotowania czwartego zespołu cypryjskiej 1. Division – Omónii Lefkossías.

Pragniemy przypomnieć, iż Piłkarze Omoni są rywalami Jagiellonii Białystok w II rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Już od poniedziałku menadżerowie i trenerzy cypryjscy wizytowani dwa nasze obiekty – przy ul. Pułtuskiej 47 oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Z kolei cały sztab trenerski i zawodnicy cypryjskiego klubu we wtorek z rana zameldowali się w hotelu w Jachrance.

Trenerzy na mecz z Jagiellonią w ramach kwalifikacji Ligi Europy ogłosili kadrę 21 zawodników, którzy trenowali 14 lipca od godz. 18.00 na obiekcie w Woli Kiełpińskiej. Piłkarze cypryjscy byli bardzo zadowoleni zarówno z boiska treningowego, jak i organizacji ich przygotowań. W miłej atmosferze zatem żegnamy Omónię, która już 15 lipca wyjeżdża do Białegostoku i z zainteresowaniem będziemy obserwować zmagania piłkarzy w ramach Ligi Europy.

Mecz Ligi Europy pomiędzy Jagiellonią Białystok a Omónią Lefkossías odbędzie się 16 lipca 2015 r. na Stadionie Miejskim w Białymstoku, a jego początek zaplanowano na godz. 20:30.

 

Więcej informacji oraz galeria zdjęć TUTAJ

Barbarkowe warsztaty na serockim podgrodziu już za nami

Warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu - „To Barbarki robota”  są symboliczną wyprawą w przeszłość  Serocka. W czasy, kiedy u podnóża średniowiecznego grodu istniejącego w XI-XIII w., u zbiegu Bugu i Narwi, rozwijały się rzemiosło i handel - podstawa rozwoju gospodarczego i urbanistycznego naszego miasta.

Tak było właśnie w niedzielę, 12 lipca 2015, na Skwerze Litewskim i Bulwarze Nadnarwiańskim, które na 4 popołudniowe godziny zamieniły się w tętniące życiem, gwarne niczym średniowieczny jarmark, miejsce barbarkowych warsztatów.

Rękodzielnicy przedstawiali tam rzemiosła różne -  garncarstwo, rogownictwo, tkactwo, pszczelarstwo, sztuki malarskie w kilku wydaniach, wikliniarstwo, koronkarstwo, dzierganie cacek z wełny, wyrób biżuterii witrażowej, wyrabianie kwiatów i aniołów z papieru, cudeniek z sianka i szmatek, a także przygotowanie jadła tradycyjnymi metodami.

Każdy mógł tam szukać ukrytych talentów biorąc udział w warsztatach i pokazach. Każdy mógł  spróbować ulepić dzbanek lub kurę, wypleść wianek lub ślimaka z sianka, zrobić torebkę z papierowym aniołkiem - na skarby, szmacianą lalę lub misia, a z bibułki kwiat. Mógł też namalować ukochaną lub kafelek do łazienki, kupić babci serwetkę, a dziewczynie naszyjnik, prząść nić kolorową i spróbować swych sił w wyplataniu kosza.

Jak co roku, w pokazach i wspólnej zabawie towarzyszyła nam Drużyna Wojów Piastowskich „Jantar” oraz Zespół Tańców Dawnych „Berliguardo”. Byli więc wojowie, tancerze i żonglerzy; walki niezwykle zacięte, pląsy, tańce skoczne i żonglowanie flagami, a wszystko barwne, widowiskowe, no i długo wyczekiwane przez bywalców tej nietuzinkowej imprezy plenerowej.  

Aby nabrać sił do „barbarkowej roboty”, trzeba było odwiedzić panie z gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały mnóstwo smakołyków.
By zaostrzyć apetyt, trzeba było spróbować  serów prosto z Wieliszewa i oryginalnych przetworów z cytryn, które prezentowały niezwykle oryginalne Królowe Cytrynowe. Należało jeszcze wzmocnić się słowiańskim jadłem w obozowisku rycerzy piastowskich, gdzie na paleniskach warzono kaszę i zupę jabłkową, pieczono podpłomyki i mięsne kąski. Gospodynie zadbały, by wszystko można było popić domowym kompotem i innymi rozmaitymi napitkami zrobionymi według starych receptur. Przybyli na podgrodzie mężowie, białogłowy i dziatki mogli się „osłodzić” watą cukrową lub pysznym miodem lipowym, świeżo podebranym pszczołom przez serockich pszczelarzy - oni ponadto zajmowali gości opowieściami o życiu pożytecznych owadów oraz ich hodowli.

Jak zwykle warsztatom na podgrodziu towarzyszyła wystawa mówiąca o historii grodziska i powstaniu miasta oraz stoisko promocyjne serockiego urzędu, gdzie obdarowywaliśmy uczestników warsztatów pamiątkową drewnianą łyżką  i serockimi pocztówkami z okolicznościowym, barbarkowym stemplem.

Serocki średniowieczny jarmark we współczesnym wydaniu – rzemiosła wszelakie, walki rycerzy, tańce średniowieczne, żonglerka, jadło, napitki, piękna pogoda, radosny nastrój…..dziękujemy wszystkim uczestnikom i wystawcom za udział w wydarzeniu i zapraszamy serdecznie za rok! Bez Państwa udziału, wrsztaty rzemieślnicze na podgrodziu - "To Barbarki robota", nie byłyby tak wyjątkowym wydarzeniem w kalendarzu serockich imprez kulturalnych.

Podziękowania składamy również współorganizatorowi warsztatów – Miejsko Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Serocku oraz partnerom wydarzenia, którymi byli: Muzeum Historyczne w Legionowie, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Radio Hobby oraz Mazowieckie To i Owo.

Zapraszamy do oglądania GALERII FOTOGRAFICZNEJ

(Relacja i zdjęcia)
Referat Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Planowane wyłączenia energii elektrycznej w dniu 16.07.2015 r.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej przewidziane są w miejscowości Łacha.

Zwrot podatku akcyzowego w 2015 roku

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien w terminie: od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2015r. do 31 sierpnia 2015r.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą udzielane przez pracowników Referat Finansowo-Budżetowego Urzędu Miasta i Gminy Serock, pokój 36 i pod numerem telefonu (22) 782 88 07.

Siłownia zewnętrzna na Plaży Miejskiej znów do dyspozycji mieszkańców !

Po krótkiej przerwie, związanej z serwisem urządzeń, siłownia zewnętrzna na Plaży Miejskiej została uruchomiona. Zapraszamy do korzystania z siłowni pod hasłem „czas na plaży spędzajmy aktywnie”.

Istnieje możliwość z bezpłatnego skorzystania ze sprzętu znajdującego się u naszych Animatorów, którzy codziennie przebywają na Plaży Miejskiej.

Zachęcamy także do śledzenia naszych gablot, gdzie znajdują się nasze plakaty. Znajdziecie tam państwo informację na temat zbliżających się wydarzeń i atrakcji przygotowywanych przez nas.

Koncert poetycko – muzyczny „Pod brzozami” w Nowej Wsi

W sobotnie popołudnie  4 lipca, z inicjatywy członków Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi przy wsparciu Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, odbył się II  koncert poetycko-muzyczny „Pod brzozami” u Nowowiejskich.
W pięknej scenerii lasu brzozowego,  na terenie rekreacyjno-sportowym Sokolik,  podziwialiśmy występy wokalne  uroczych  przedszkolaków z Chóru Dziecięcego Agaty Steczkowskiej. Niesamowite wrażenie zrobił  instrumentalny występ małego wirtuoza skrzypiec, któremu akompaniowała na pianinie Ewa Stradomska. W świat piosenki sentymentalnej wprowadziła nas młoda wokalistka Sandra Gembala. Na zakończenie w duecie ze swoim bratem, Marcinem  - saksofon,  wystąpiła pianistka i kompozytorka, Agata Steczkowska. Występy muzyczne zostały urozmaicone recytacją nieznanych wierszy Juliana Tuwima, które przedstawiły Małgorzata Bartyzel, Irena Buczyńska i Agnieszka Kozłowska.Fascynującym tłem całej imprezy była wystawa obrazów światowej sławy malarza Jana Miśka, który przyjechał do nas z kotami i kolażami aż z Gdańska.
Wszystkim wykonawcom, którzy występowali na naszym koncercie charytatywnie oraz osobom wspierającym naszą imprezę serdecznie dziękujemy.

Jadwiga Stradomska
Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szczepienia ochronne przeciw pneumokokom - ogłoszenie konkursu ofert

Szanowni Państwo !

pragnę poinformować Państwa, że w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta i Gminy Serock podjęto decyzję o kontynuowaniu finansowania profilaktycznego programu zdrowotnej pod nazwą program polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat.

Dzisiejsza medycyna daje możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem zakażenia wywoływanym przez bakterie zwane pneumokokami lub dwoinkami zapalenia płuc o nazwie łacińskiej Streptococcus pneumoniae. Adresatami ww. programu polityki zdrowotnej będą rodzice bądź opiekunowie dziecka w wieku od ukończonego 2-go roku życia do ukończonego 5-go roku życia, będący mieszkańcami Miasta i Gminy Serock, posiadający aktualne zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki przeciw pneumokokom.

Sukcesywnie rozszerzamy prorodzinną i osłonową działalność gminy o program zdrowotny realizowany w latach 2015 – 2016, skierowany do rodziców dzieci będących w wieku przedszkolnym. Poprzez przyjęcie ww. programu profilaktycznego, również Państwo macie szansę podjęcia decyzji objęcia bezpłatnym szczepieniem.

Świadczenia wykonywane będą przez wyłonionego w drodze konkursu realizatora na terenie Miasta Serock. Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się do dnia 24.08.2015 r.

Termin realizacji szczepień: od 1 września 2015r. do 31 grudnia 2016r. Z uwagi jednakże na ograniczone środki budżetowe o zakwalifikowaniu się do udzielenia świadczeń w ramach ww. programów zdrowotnych decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przed podjęciem decyzji, proszę o zapoznanie się z ww. programem (materiały i informacja dostępne na stronie internetowej http://www.bip.serock.pl/1817,uchwaly-z-ix-sesji-rady-miejskiej-w-dniu-29-czerwca-2015r.html , lub telefonicznie - osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji Rafał Karpiński – Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego i Obsługi Rady Miejskiej tel. 22-782 88 21 r.karpinski@serock.pl

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK

SYLWESTER SOKOLNICKI

Los Amigos na serockim rynku czyli Fontanna Muzyki po raz pierwszy

W niedzielne popołudnie  na serockim rynku odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Fontana Muzyki. Na zaproszenie Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku wystąpił Zespół El Mariachi "Los Amigos".  Więcej informacji TUTAJ

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Fontanna Muzyki w klimacie muzyki Irlandzkiej  już 19 lipca na godz. 18.00

 • data: 2015-07-07
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ostrzeżenie dotyczące upałów i gwałtownych burz

I. OSTRZEŻENIE Nr 43 Zjawisko: upał
Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od 2015-07-04 13:00:00 do 2015-07-08 20:00:00
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną od 30°C do 35°C. Tylko we wtorek przejściowo chłodniej od 27°C na północy województwa do 30°C na południu. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 19°C.
Prawdopodobieństwo: 95%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2015-07-03 11:26:00
Synoptyk: Mariusz Cebula


II.OSTRZEŻENIE - Zjawisko: gwałtowne burze
Stopień zagrożenia: 2
 
Ważność: od godz. 10:00 dnia 06-07-2015 do godz. 23:00 dnia 06-07-2015
 
Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.
 
Przebieg: Na terenie ww. obszaru w miarę upływu godzin prognozuje się wystąpienie gwałtownych burz, miejscami o charakterze nawałnic! Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do 40l, lokalnie opady gradu do 4cm, porywisty południowo zachodni wiatr do 95km/h, lokalnie może być nieznacznie silniejszy.
 
Skutki: awarie i uszkodzenia napowietrznych linii przesyłowych; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; uszkodzenia budynków i dachów; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.
 
Uwagi: Brak.
 
Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 06-07-2015 godz. 01:04
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

Nowe stroje wędkarzy z Koła Wędkarskiego nr 20 w Serocku

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ufundował reprezentacyjne stroje wędkarskie dla wędkarzy z Koła Wędkarskiego nr 20 w Serocku.
Życzymy wędkarzom, żeby ich nowe stroje z serockim logotypem  pomogły w odnoszeniu sukcesów w zawodach sportowych oraz służyły promocji Miasta i Gminy Serock podczas gminnych przedsięwzięć kulturalno – sportowych.
 

 • -
 • -

Carmen, Mike, Scott - imiona obcojęzyczne coraz chętniej nadawane

Przybywa imion obcego pochodzenia.  Możliwość nadawania imion niepolskich wprowadzono od 1 marca – rodzice muszą pamiętać, aby imię nie było zdrobniałe, uwłaczające ani ośmieszające.
Rodzice, korzystając z nowych przepisów prawa, wybrali dla swoich dzieci takie imiona, jak m.in. Andrea, Carmen, Elena, Hannah, Jessica, Kelvin, Lorenco, Marika, Mike, Natan, czy Rafael. Rodzice mający obywatelstwo polskie mogą wybrać dla swojego dziecka dowolne imię obcojęzyczne, a nie tylko polskie, jak dotychczas.  Rodzice, którzy mają wątpliwości, decydując się na wybór imienia, mogą skonsultować się z kierownikiem dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego. Kierownik USC zadecyduje o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania przewidziane przez przepisy.
Tak, jak to było do tej pory, dziecku nadal można nadać maksymalnie dwa imiona.
Wśród imion dominują anglojęzyczne, ale również te, które są popularne dla obywateli państw UE i państw trzecich, spoza UE.
Przypominamy, że w ubiegłym roku wśród wszystkich imion nadawanych dzieciom, rodzice najczęściej wybierali polskie imiona: Lena dla dziewczynki i Jakub dla chłopca. Ciekawe,
jak będzie w tym roku?

 


Źródło: https://msw.gov.pl/pl/


 

 

Dwusetna rocznica bitwy pod Waterloo 1815-2015

Napoleon Bonaparte po abdykacji 6 kwietnia 1814 roku został zesłany na Elbę, wyspę położną na morzu Śródziemnym. Wyspa przekazana została przez rząd francuski na własność Napoleonowi, który zachował tytuł Cesarza. Jednak 1 marca 1815 roku Napoleon Bonaparte powraca do Francji. W podróży eskortuje Napoleona szwadron polskich szwoleżerów. Król Francji Ludwik XVIII Burbon, nakazał uwięzienie Napoleona, ale wojsko, lud i administracja wita Napoleona z wielkimi owacjami. Wokół Cesarza gromadzą się liczne oddziały wojskowe. Ludwik XVIII musi uciekać, a Napoleon zajmuje Paryż.
Na granicy Francji stały wojska Brytyjskie i Pruskie, członków VI koalicji antyfrancuskiej. Na wiadomość o powrocie Napoleona, w kierunku Francji zaczęły przesuwać się wojska austriackie i rosyjskie. Przeciwko Francji ruszyła cała koalicja. Napoleon mając świadomość znacznej przewagi wojsk koalicji postanowił rozbić wojska brytyjskie pod dowództwem Wellingtona i pruskie pod dowództwem Bluchera. Wraz z wojskiem rusza w stronę Brukseli i rozdziela sojuszników. W bitwie pod Ligny 16 czerwca 1815 pokonał Prusaków, za którymi w pościg rusza marszałek Grouchy.
18 czerwca 1815 roku Napoleon uderza pod Waterloo na wojska brytyjskie. Dochodzi do jednego z najbardziej znanego w historii wydarzenia, które zmienia oblicze Europy na wiele lat. 72 tyś. Francuzów stanęło naprzeciw 67 tyś. żołnierzy Wellingtona i 60 tyś. Prusaków. Wojska francuskie wspierało 246 dział, natomiast wojska sojusznicze 156. Na polu bitwy poległo 22 tyś. żołnierzy Napoleona i 22,1 tyś. żołnierzy wojsk sojuszniczych.
W tym roku obchodziliśmy dwusetną rocznicę wydarzeń, które miały miejsce na polach wokół Waterloo. Dla upamiętnienia rocznicy bitwy zorganizowana została rekonstrukcja, w której uczestniczyło 5000 rekonstruktorów, 300 koni i około 150 armat. Do grona rekonstruktorów odtwarzających wojska francuskie zaproszony został 8 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego z Borowej Góry.
Rekonstruktorzy przybywali na biwaki wokół pola bitwy od 18 czerwca. Nasza grupa licząca 14 osób wraz z kolegami z 3, 4 i 18 pułku piechoty oraz artylerii dotarła w piątek 19 czerwca do obozu wojsk francuskich. Razem z pozostałymi rekonstruktorami z Polski sformowaliśmy batalion, który został włączony do pierwszego korpusu. W skład korpusu, oprócz rekonstruktorów z Polski, wchodzili rekonstruktorzy z Włoch, Czech i Francji.
Rekonstrukcja bitwy została podzielona na dwa dni. Pierwsza rekonstrukcja odbyła się w piątek 19 czerwca w godzinach od 20.00 do 22.00. Odtwarzaliśmy etap bitwy, podczas którego oddziały I korpusu gen. d'Erlona miały przełamać linię wojsk brytyjskich. Podczas bitwy prowadziliśmy bardzo intensywny ogień z muszkietów. Do walki na bagnety dochodziło sporadycznie. Na tym zakończyła się pierwsza cześć rekonstrukcji bitwy pod Waterloo.
Druga część rekonstrukcji odbyła się w sobotę 20 czerwca. Podobnie jak w dniu poprzednim rozpoczęła się o godzinie 20.00. Nasz batalion kontynuował natarcie na słabnące linie angielskie. Jednak zaatakowała nas kawaleria brytyjska. Ten etap rekonstrukcji to słynna szarża ciężkiej kawalerii na pozycje francuskiej piechoty, która doprowadziła do rozbicia dywizji francuskich. Na pomoc przyszła nam kawaleria francuska, a w śród nich szwoleżerowie i ułani z 2 pułku. Po uporządkowaniu szyków nasz batalion został skierowany do zdobycia farmy La Haye Sainte. Po zawziętej walce udało nam się wedrzeć i opanować farmę. Niestety musieliśmy się z niej wycofać. Dowódca korpusu skierował pluton wystawiony przez 8 i 18 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego na lewe skrzydło, gdzie rozwinięci w tyralierę osłanialiśmy wejście do bitwy Starej Gwardii. Niestety to był już ostatni akord bitwy. Stara Gwardia, której ufał Napoleon, nie wytrzymała ognia wojsk Wellingtona. Gwardia zawiodła, a Napoleon przegrał bitwę.
Rekonstrukcja odbyła się w doskonale przygotowanej scenerii, na polu bitwy zasadzono pszenicę, w której brodziliśmy po pas. Od dymu z wystrzałów artyleryjskich i ognia muszkietów pole otoczyła mgła, a wokół nas roztaczał się charakterystyczny zapach siarkowodoru ze spalonego czarnego prochu. Powoli zapadający zmierz wzmacniał efekty wystrzałów, imponująco wyglądały salwy oddawane jednocześnie z kilkuset muszkietów. Linia wojsk angielskich i francuskich zionęła ogniem. W połączeniu z wydawanymi komendami i chaosem bitewnym wszystko wydawało się bardzo realistyczne.
Zmagania wojsk oglądało prawie 200 tyś. widzów siedzących na trybunach rozmieszczonych wokół pola bitwy. Rekonstrukcja 19 i 20 czerwca 2015 roku jest największą jaką w historii rekonstrukcji okresu wojen napoleońskich udało się zorganizować. Jednocześnie, jest to ostatnia rekonstrukcja bitwy związana z dwusetną rocznicą. Kolejne takie wydarzenie będzie miało miejsce za sto lat, dlatego dla rekonstruktorów jest to największe święto. 8 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego zorganizowany przez Stowarzyszenie „Żołnierze Mazowsza” z Borowej Góry miał zaszczyt reprezentować ziemię serocką podczas tych historycznych wydarzeń. Na udział w święcie rekonstruktorów, jakim było Waterloo 2015, zasłużyliśmy dzięki dbałości o szczegóły umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia, dyscyplinie i wyszkoleniu. W ciągu trzech lat działania stowarzyszenia, przy współpracy i pomocy ze strony władz Miasta i Gminy Serock, udało się zorganizować profesjonalną grupę rekonstrukcyjno-historyczną.
Mimo zakończenia okresu dwusetnych rocznic wielkich bitew toczonych przez Napoleona, działalność grupy nie zostanie zawieszona. Wręcz przeciwnie, zamierzamy się rozwijać i prowadzić działalność popularyzującą historię. Ruszają rekonstrukcje z okazji 210-tych rocznic. Dlatego 8 pułk piechoty poszukuje rekrutów-rekonstruktorów, którzy wyruszą wraz z duchem Napoleona na podbój Europy. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy. Planujemy w tym roku rozpocząć organizację oddziału z okresu 1918-1921. Naszą działalność można śledzić na stronie facebook-a www.facebook.com/8pp.ksiestwa. Osoby, które chciały by dołączyć do stowarzyszenia proszone są o kontakt na e-mail: kfalk@poczta.onet.pl.

Stowarzyszenie "Żołnierze Mazowsza"

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sprzątnij po własnym pupilu !

Mając na względzie poprawę estetyki otoczenia, a także w związku z napływającymi sygnałami od mieszkańców, STRAŻ MIEJSKA apeluje o sprzątanie po swoich pupilach podczas codziennych spacerów. Taka postawa będzie miała wypływ na uniknięcie przykrych doświadczeń przez nasze dzieci podczas zabaw, konfliktów między sąsiedzkich, a osoby odwiedzające naszą gminę odniosą korzystniejsze wrażenie patrząc na czyste trawniki i chodniki. Pomimo wielu akcji na terenie Naszego kraju, zachęcających właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach, „problem” nie znika z polskich ulic. Pamiętajmy, że sprzątanie po swoim psie to obowiązek każdego właściciela czworonoga! Nie trzeba szukać specjalnych śmietników – psie odchody można zebrać w torebkę foliową i wrzucić do każdego kosza!

Bądźmy przykładnym społeczeństwem !

Straż Miejska w Serocku
 

Serock Folkowo - Kupalnocka – XXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 2015

28.06.2015 r. odbyły się International Folklore Meetings – XXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, znane jako Kupalnocka. Tego dnia miasto wypełniały tłumy oryginalnie i barwnie przebranych uczestników festiwalu.
O godz. 18:00 ulicami Serocka przemaszerował wielobarwny korowód wszystkich uczestników Święta Folkloru. Rozpoczął się wieczór magicznej, ludowej muzyki i barw na serockim rynku. Na scenie przed ratuszem odbył się koncert galowy. Widzowie, zgromadzeni na serockim rynku podziwiali: Ludowy Zespół Artystyczny Serock, Zespół Tańca Ludowego „Promyki” (Wieliszew) oraz zespoły zagraniczne : „Gaja” (Litwa), „Pljevlja” (Czarnogóra), „Liko Elidion” (Grecja), „Los Amigos” (Meksyk). W tym barwnym festiwalu brała również udział artystka Magdalena Szymańska grająca na skrzypcach elektrycznych.
Spotkanie poprowadził znany polski aktor oraz prezenter telewizyjny i radiowy – Tomasz Bednarek.
Organizatorami tegorocznego festiwalu byli : Miasto i Gmina Serock, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie oraz Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapraszamy na wystawę !

Zapraszamy na wystawę outdoorową przed ratuszem miejskim. Wystawa poświęcona jest Międzynarodowym Spotkaniom Folklorystycznym.

 • -
 • -
 • -

Wizyta uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku w Brasławiu na Białorusi

W  czerwcu 2015 roku czworo z nas (Kinga Bońkowska, Damian Rozkosz, Łukasz Karpik, Damian Bońkowski) wraz z opiekunem  Jolantą Bulwicką-Osińską miało okazję uczestniczyć w czterodniowej podróży na Białoruś do miasta ściśle związanego z Polską i Polakami- Brasławia. Celem naszej wizyty było nawiązanie współpracy szkolnej ze środowiskiem Polaków mieszkających na Brasławszczyźnie, poznanie historii tych terenów,  poszerzenie wiedzy na temat kultur różnych narodowości. Aż 70 procent ludności tego regionu posiada polskie korzenie, a w 11 szkołach państwowych ponad 200 dzieci w różnych formach uczy się języka polskiego.

Organizacjami współdziałającymi i wspierającymi nasz wyjazd były: Starostwo Powiatu Legionowskiego – fundator naszej wizyty, Prezydent Miasta Legionowo, krajowe stowarzyszenie Brasław - Warszawa oraz Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpilis na Łotwie. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim współorganizatorom za umożliwienie nam odbycia tak interesującej podróży.

Trasę rozpoczęliśmy 4 czerwca z samego rana. Byliśmy dość podekscytowani, ponieważ trasa wiodła przez trzy kraje. W ciągu 14 godzin mieliśmy okazję zobaczyć 3 państwa, takie jak Litwa, Łotwa i oczywiście - Białoruś, która znajduje się poza obszarem Schengen. Wiązało się to z różnego rodzaju kontrolami granicznymi, co również było dla nas nowym    doświadczeniem- nie ukrywając- dość stresującym. Na szczęście wszystko potoczyło się bez większych komplikacji i bezpiecznie dotarliśmy na miejsce.

Naszą Białoruską przygodę rozpoczęliśmy  następnego dnia. Zapoznaliśmy się z okolicą i miejscami dość ściśle związanymi z polską historią i kulturą. Między innymi odwiedziliśmy Gimnazjum w Brasławiu, gdzie zostaliśmy przywitani bardzo ciepło i serdecznie, a miejscowi uczniowie przygotowali dla nas różnego rodzaju występy artystyczne, a także zaprosili do nauki ludowego tańca białoruskiego. Bawiliśmy się świetnie. Po spędzeniu dłuższego czasu w tamtych stronach łatwo też jest poprawić swoje umiejętności językowe, rozmawiając w języku rosyjskim. Kolejnym etapem wyprawy była wizyta w miejscowym Domu Kultury w mieście Druja, gdzie Ludowy Zespół Artystyczny Serock zaprezentował polskie tańce ludowe. Nie zabrakło też z naszej strony śpiewu w języku polskim. Ku naszemu zdziwieniu dzieci mieszkające w Drui i okolicach śpiewały polskie piosenki i recytowały polskie wiersze.  Byliśmy bardzo mile zaskoczeni, że młodzi ludzie w obcych stronach, tak pięknie wypowiadają się w naszym języku.

Podczas wycieczki odwiedziliśmy również cmentarz żydowski w Drui oraz cerkiew Zwiastowania N.M.P. w Głębokim. Wchodząc do środka każda kobieta musiała okryć głowę chustą, ponieważ wymaga tego tamtejsza religia i kultura. Obejrzeliśmy cerkiew, mieliśmy również możliwość wejścia w podziemia.

W niedzielę udaliśmy się całą grupą na Mszę Świętą do  brasławskiego kościoła  odprawianą w języku polskim. Byliśmy zdziwieni, że aż tylu mieszkańców bierze udział w tej samej Mszy Świętej. Oznaczało to, że wszyscy zgromadzeni ludzie posiadali polskie korzenie. Po mszy wybraliśmy się na cmentarz, gdzie przy grobach polskich żołnierzy  z 1920 roku  wzięliśmy udział w uroczystym Apelu Polskiej Pamięci.

Ostatnim etapem naszej białoruskiej przygody był udział w festiwalu folklorystycznym  „BrasławskieZarnice - 2015”, w którym uczestniczyły różne grupy narodowościowe reprezentujące kulturę ludową swojego regionu. W amfiteatrze, do którego szliśmy w korowodzie odbyły się występy artystyczne zespołów folklorystycznych, w tym Ludowego Zespołu Artystycznego  Serock.

Dzięki wizycie na Białorusi poznaliśmy wiele różnych kultur, mieliśmy okazję zapoznać się z Polakami na stałe mieszkającymi w Brasławiu. Podróż zrobiła na nas ogromne wrażenie i wzbudziła zainteresowanie historią Polaków powiązanych z tamtejszymi okolicami. Jeżeli byłaby możliwość, z chęcią powtórzylibyśmy tę wyprawę.

 

Kinga Bońkowska, Uczennica  kl. III   TEPiT PZSP w Serocku

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zmiana organizacji ruchu drogowego wokół rynku - 28 czerwca 2015

W dniu 28 czerwca 2015 r.  na terenie miasta Serock z okazji „XXIV Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych” - Serock Folkowo i odbywającego się koncertu „Kupalnocka” wprowadza się czasową zmianę organizacji ruchu drogowego, która będzie następująca:

w dniu 28 czerwca 2015 r. od godz. 8.00

prosimy nie parkować na miejsca parkingowych w obrębie Rynku

/usytuowanie sceny oraz stoisk gastronomicznych/

w dniu 28 czerwca 2015 r. od godz. 15.00 do godz. 22.00

całkowite wyłączenie z ruchu ul. Rynek od nr 1 do 7 /pomiędzy ul. Brukową i 11 – go Listopada/, od nr 12 do nr 16 /pomiędzy ul. Poniatowskiego i Farna/ oraz ul. Rynek od nr 17 /pomiędzy ul. Kościuszki i 11 – go Listopada/

Ruch pojazdów w w/w okresie w okolicy Rynku odbywać się będzie kolejno ulicami: Kościuszki (wjazd), Poniatowskiego, Św. Wojciecha, Farna, Rynek, Brukowa, Retmańska, Zdrojowa, Wolskiego i 11-go Listopada (wyjazd). Mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dojeździe do miejsca zamieszkania, o czym na bieżąco będą informować Strażnicy Miejscy w dniu imprezy oraz telefonicznie pod nr 603 – 873 – 290 lub (22) 782 72 92. Szczegóły dotyczące imprezy na stronie internetowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Mając na uwadze powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o zaparkowanie swoich pojazdów w miejscu innym niż wyłączone z ruchu. Przepraszamy za czasowe utrudnienia w ruchu zapraszając jednocześnie do wzięcia udziału w imprezie.

Więcej informacji tutaj

Komendant

Straży Miejskiej

w Serocku

Koncert Galowy Chóru Prymasowskiego z Gniezna w Popowie Kościelnym - zaproszenie

Z racji 350 – lecia przybycia Obrazu Matki Bożej Popowskiej ksiądz proboszcz Remigiusz Stacherski i Rada Parafialna mają zaszczyt zaprosić na Koncert Galowy Chóru Prymasowskiego z Gniezna, który odbędzie się w kościele parafialnym Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny  w Popowie Kościelnym w sobotę 27 czerwca 2015 r o godz. 18.00. Koncert będzie połączony z akcją charytatywną na rzecz hospicjum w Pułtusku. Wstęp wolny.

Gorąco zachęcamy  do udziału w tym znaczącym wydarzeniu kulturalnym i religijnym.

Chór Prymasowski przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie powstał w kwietniu 1914 roku, a wywodzi się z kapel muzycznych istniejących w katedrze gnieźnieńskiej już w XVI wieku. Od 1914 r. muzykę w katedrze wykonywał Chór Archikatedralny. Z inicjatywy Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, zmieniono nazwę na Chór Prymasowski. Jest to jedyny zespół noszący taką nazwę i jest związany bezpośrednio z każdym kolejnym Prymasem Polski. Chór jest prowadzony przez dyrektorów muzyki, którzy są mianowani przez arcybiskupów gnieźnieńskich. Chór Prymasowski posiada bogaty repertuar muzyczny z racji wykonywania muzyki liturgicznej w każdą niedzielę i uroczystości . W zeszłym roku świętował jubileusz 100-lecia istnienia. Obecnie Chór liczy ponad pięćdziesięciu chórzystów.

 • -
 • -

Wianki - Serock 2015

20 czerwca na plaży w Serocku odbyła się impreza plenerowa pn.  „WIANKI”.

Część artystyczną rozpoczęliśmy od przedstawienia dla dzieci „Baśnie braci Grimm” w wykonaniu Teatru na Wagance. Bardzo oryginalne widowisko, oparte na motywach klasycznych baśni braci Grimm m.in. "O wilku i siedmiu koźlętach" i "Czerwonym Kapturku", utrzymane w konwencji zabawy w teatr zachwyciło młodych widzów.

Imprezę uświetnił Warszawski Kataryniarz z papugą. Uczestnicy imprezy mogli posłuchać charakterystycznych melodii płynących z katarynki, porozmawiać z kataryniarzem  oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

W dalszej części programu odbyły się prezentacje dzieci z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku: dziecięcej grupy wokalnej oraz zespołu Kantyczki, zespołu tanecznego Mała Alexia, Grupy Tańca Towarzyskiego, zespołu tanecznego Alexia, Joanny Gorczyńskiej i Łukasza Dziaduszka z zespołu wokalnego In Canto.

Następnie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt. „Ekologiczny Wianek Nocy Świętojańskiej”. Spośród zgłoszonych wianków jury wybrało te najładniejsze. Na zwycięzców czekały dyplomy i nagrody.

Kiedy już wianki popłynęły nurtem Narwi przyszedł czas na koncert zespołu Żywiołak, jednej z czołowych grup folkowych znanych w Polsce i zagranicą. Grupę tworzą dwie wokalistki i trzech muzyków. Ich repertuar zawiera piosenki głównie polskie, ale jak mówią sami wykonawcy, inspiracją jest cała słowiańszczyzna. W kręgu tematycznym utworów znajdują się prastare obyczaje ludowe jak np. Noc Kupały, wątki baśniowe, ale także miłosne. Muzycy przyznają się do fascynacji demonologią i kulturą słowiańską. Już samą nazwą zespołu artyści wzbudzają ciekawość. Żywiołak bowiem, to według ludowych podań istota magiczna o nieznanym kształcie. I taka niezwykła jest ich muzyka. Pełna energii grupa stworzyła na scenie prawdziwe widowisko. Ich muzyka, łącząca brzmienia gitary i perkusji z lirą korbową, zachęciła publiczność do tańca i do śpiewu.

Muzyczny przedsmak lata, czyli koncert zespołu Dj Sarin&Junior, był kolejnym punktem wiankowego programu. Utwory muzyczne duetu emanowały słoneczną energią i gorącymi rytmami. Mieszanka Reggaeton, Merengue, Mambo, Kuduro oraz innych tanecznych brzmień latino doskonale wprowadziła publiczność w wakacyjny nastrój. Szczególnie damska część publiczności żywiołowo reagowała na każdy kolejny „kawałek” nie szczędząc pisków i głośnych oklasków.
Program z wdziękiem i uśmiechem prowadziła aktorka Lidia Sycz.

Podczas imprezy odbył się pokaz sztucznych ogni puszczanych z barki. Tradycyjnie „Wianki” zakończyła dyskoteka.

Bardzo dziękujemy naszemu sponsorowi „Kuchni Polskiej”, ul. Pułtuska 25 - „Przepyszne obiady u Pani Basi”.

  Tekst i zdjęcia - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku  

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Planowane wyłączenie energii elektrycznej w dniu 26 czerwca 2015 r. w Serocku i Wierzbicy

Odbiorcy prądu z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą, korzystając ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.pl, zamówić newsletter, czyli automatyczny e-mail, w którym odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowych przerwach w dostawie energii.

Odbiorcy prądu z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą, korzystając ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.pl, zamówić newsletter, czyli automatyczny e-mail, w którym odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowych przerwach w dostawie energii.

Nowy dzielnicowy odpowiedzialny za sołectwa gminy Serock

Od 1.06.2015 r. pełniącym obowiązki dzielnicowego pozamiejskiego gminy Serock jest
st.sierż. Marcin Matusiak. Nowy dzielnicowy odpowiada za sołectwa gminy Serock.

Kontakt :
0-600-997-269

 • -

Informacja o konserwacji siłowni zewnętrznej

Informujemy, iż w dniach 22.06. - 07.07.2015 r. odbędzie się konserwacja siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na Plaży Miejskiej w Serocku ( ul. Retmańska ). W tym celu zainstalowany tam sprzęt zostanie częściowo zdemontowany. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

III Zlot Merc - Integra 2015 na serockim rynku

W sobotę na rynek miejski w Serocku  wjechało w eleganckiej kolumnie kilkadziesiąt mercedesów.  Po raz trzeci gościliśmy  Zlot Merc Integra. Auta ustawiły się na rynku , od 15.00 do 17.00 można je było oglądać, wsiadać do środka i fotografować. Były samochody zabytkowe, te nowsze i absolutne nowości. Patronat nad impreżą objął Burmistrz Miasta i Gminy Serock. Uczestników rajdu powitał Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając.

Wśród uczestników zlotu wymienić należy przede wszystkim miłośnikow marki mercedes oraz kluby : S – klasa polska, łodzki i radomski.

Gościliśmy również firmy, które ufundowały nagrody w konkursach mercedesowych, towarzyszących wydarzeniu: G`zox  - kosmetyki samochodowe oraz BenzFamily- gadżety ubraniowe. Firma Auto Idea Łomianki zaprezentowała  absolutnie nowy model mercedesa, który można było oglądać przed budynkiem ratusza. Firma Classic Parts Staniszewski pokazała natomiast samochody stare, zabytkowe – które błyszczały i prezentowały się równie wspaniale jak najnowsze modele.

Mercedesowe święto w Serocku przyciągnęło rzesze miłośników pięknych samochodów, mieszkańców i turystów. Należy dodać , że zlot każdego roku obejmuje coraz większą liczbę uczestników.

O 17.00 mercedesy opuściły serocki rynek, nagle zrobiło się cicho i pusto… jednak żegnamy się z nimi tylko na rok

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Miasto i Gmina Serock

W załącznikach :
- zarządzenie Wojewody Mazowieckiego powołujące komisję gmin
- informacja dla rolników o terminie szacowania strat

Polsko – niemiecka wymiana młodzieży

We wrześniu 2014r. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku nawiązał współpracę ze szkołą niemiecką Theodor-Heuss-Schule z miejscowości Wetzlar w celu rozpoczęcia wymiany uczniowskiej. W grudniu 2014r. koordynatorki wymiany ze szkoły polskiej i niemieckiej wspólnie uczestniczyły w szkoleniu w Dreźnie, gdzie zostały zapoznane z metodami pracy z młodzieżą w różnych fazach spotkania polsko – niemieckiego. Tam też zostały ustalone szczegóły pierwszego spotkania uczniów w ramach wymiany polsko – niemieckiej.    

W dniach 12-13.06.2015r. w  szkole gościła ośmioosobowa grupa uczniów niemieckich z dwiema nauczycielkami. W programie zawarte zostały gry i zabawy integracyjne, poznanie szkoły, miasta, wycieczka do Warszawy. Na  wspólny obiad zaproszenie przyjęli wicestarosta powiatu legionowskiego Jerzy Zaborowski oraz zastępca burmistrza Serocka Józef Zając.

Zarówno uczniowie niemieccy jak ich nauczyciele zakwaterowani byli w domach polskich rodzin (uczniów i nauczycieli szkoły).

W dniach 14-19.06.2015r uczniowie PZSP w Serocku i Theodor-Heuss-Schule z Wetzlar biorą udział we wspólnych działaniach w Rodowie na Mazurach, gdzie uczą się pracy w grupach międzynarodowych.

Rewizyta polskich uczniów w Wetzlar odbędzie się w czerwcu 2016r.

 

Dorota Rusiniak – opiekun wymiany

 • -
 • -
 • -
 • -

Przypominamy o wyborach MISS LATA 2015

W dniach 11-12.07. oraz 15-16.08.2015 r. na terenie "Hotelu 500" nad Jeziorem Zegrzyńskim odbędzie się I edycja letniego wydarzenia modowo - muzycznego "MUSIC & FASHION DAYS - Zegrze 2015".
Ważnym elementem będą wybory MISS LATA 2015. Celem konkursu jest wyselekcjonowanie i wypromowanie pięknych kobiet. Warunkiem udziału w wyborach jest ukończenie 18 roku życia. Więcej informacji TUTAJ

 • -
 • -

Plenerowy Piknik Edukacyjny w Serocku - zapraszamy 19 czerwca 2015

Fundacja NOVA  jako Koordynator  projektu "Mazowiecka Sieć Edukacyjna" serdecznie zaprasza na plenerowy Piknik Edukacyjny do Serocka, 19 czerwca 2015 r. Spotkanie odbędzie się na terenie  boiska Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Pułtuskiej 68 w godz. 12.00 -15.00.

Projekt "Mazowiecka Sieć Edukacyjna" realizowany jest  przez  Federację Inicjatyw Oświatowych (Lidera projektu) i Fundację Civis Polonus (Partnera  projektu)

Celem nadrzędnym plenerowego Powiatowego  Forum Organizacji Pozarządowych jest zbudowanie i poszerzenie współpracy między eduNGO, a lokalnymi władzami samorządowymi powiatu legionowskiego. Dodatkowo zakłada ono stworzenie warunków do właściwego uwzględnienia zagadnień edukacyjnych w powiatowych planach współpracy z NGO.

Uczestnikami Forum będą organizacje eduNGO z powiatu legionowskiego, jednostki samorządu terytorialnego, lokalna społeczność i młodzież –  odbiorcy działań edukacyjnych. Patronat na przedsięwzięciem objął Starosta Powiatowy, Jan Grabiec.

Zaplanowano występy artystyczne, atrakcje i catering. Miejsce spotkania będzie posiadało nagłośnienie, a całość poprowadzi moderator.

 

Roman Wiśniewski

Fundator

 

Straż Miejska rozdaje odblaski

Dnia 16.06.2015 r. Straż Miejska wraz z Policją rozdawała odblaski oraz opaski odblaskowe uczniom ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika oraz Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku. Akcja została zorganizowana w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drodze, po zmierzchu poza obszarem niezabudowanym.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Kolor i Kształt" - wystawa obrazów Anny Karwowskiej

Zapraszamy na kolejną wystawę w ratuszu miejskim w Serocku. Tym razem prezentuje swą twórczość mieszkanka Serocka, Anna Karwowska.
Wystawę pt. "Kolor i Kształt" można oglądać od 15 czerwca.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Apel Straży Miejskiej w Serocku do zmotoryzowanych plażowiczów

Witamy Państwa w Serocku życząc miłego pobytu. Zapraszamy do zwiedzania i spacerów, do wypoczynku na plaży miejskiej w Serocku, gdzie można zażywać kąpieli wodnych w Jeziorze Zegrzyńskim i opalać się na jego brzegu. Można też z mola przy plaży wypłynąć statkiem w rejs.

Aby nic nie zakłócało wypoczynku apelujemy do zmotoryzowanych, aby swoje pojazdy parkowali:

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w sposób, który nie będzie utrudniał wjazdu i wyjazdu z posesji  mieszkańcom,
 • w sposób nieutrudniający korzystanie z pasa drogowego.

Jednocześnie zapraszamy do korzystania z dużego parkingu na terenie rynku miejskiego, przy szkole na ul. Wolskiego oraz w miejscach na terenie miasta, gdzie nie utrudni to ruchu pojazdom oraz pieszym. Z najbardziej oddalonego parkingu jest tylko do 500 m na plażę.

Dziękujemy

Straż Miejska w Serocku

Tenisiści Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku VI drużyną na Mazowszu

Po eliminacjach gminnych i powiatowych w marcu oraz po kwalifikacji do zawodów powiatowych na mistrzostwach międzypowiatowych przyszedł czas na start w wielkim finale. Finał wojewódzki Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbył się 27 maja w Siedlcach, na 16 drużyn zakwalifikowanych pojawiło się 13. W wyniku losowania trafiliśmy do grupy B z drużynami z Goworowa i Mord, awans do fazy pucharowej, czyli do najlepszej ósemki uzyskiwały dwie drużyny. Pierwszy mecz rozegraliśmy z Goworowem wygrywając 3-1,z drużyną z Mord niestety przegraliśmy 1-3 i awansowaliśmy do fazy pucharowej z drugiego miejsca. W walce o pierwszą czwórkę na naszej drodze stanęła szkoła z Warszawy nr.165,po zaciętej walce niestety przegraliśmy 1-3 i pozostała nam walka, co najwyżej o V miejsce. Kolejnym przeciwnikiem było gimnazjum z Wiśniewa, wygrana dawała nam prawo gry o piąte miejsce.  Mecz wygraliśmy 3-1 i stanęliśmy do ostatniego pojedynku o piąte miejsce ze szkoła Gostynina, niestety zabrakło niewiele, ale przegraliśmy kończąc zawody na dobrym VI miejscu. Naszą szkołę reprezentowało dwóch zawodników Kamil Zalewski i Jakub Dytyniak a trenerem i opiekunem był Mariusz Rosiński. Uzyskany wynik jest dużym sukcesem dla szkoły jak i naszego miasta i gminy, przebicie się do ścisłej czołówki z setek szkół z całego Mazowsza nie jest łatwym zadaniem.

Wyniki:

Serock-Goworowo 3-1

Mordy- Serock 3-1

Serock-Warszawa 165 1-3

Serock-Wiśniewo 3-1

Gostynin-Serock 3-1

 • -
 • -
 • -
 • -

6. Festyn w Skubiance

Na święto w Skubiance przybyli zaproszeni goście, wśród nich : Burmistrz Miasta i Gminy Serock, ks. Mieczysław Zdanowski, radni, sołtysi.
Festyn rozpoczął się przywitaniem gości przez sołtysa Skubianki oraz symbolicznym przecięciem wstęgi z okazji oddania do użytku nowej drogi.
Podczas turnieju piłkarskiego na boisku walczyło 5 drużyn, a pod namiotami odbywał się turniej w ping ponga.
Atrakcjami dla najmłodszych było wesołe miasteczko, przejażdżki samochodami z czasów PRL oraz artysta cyrkowy z pieskiem.
Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się konkursy - jeden w jedzeniu pierogów (przygotowanych przez zakład garmażeryjny z Jachranki), a drugi w piciu piwa. Zawodnicy byli mocno dopingowani przez mieszkańców.
O wyżywienie zadbało Koło Gospodyń w Skubiance. Była grochówka, placki ziemniaczane oraz pyszne ciasta przygotowane we współpracy z koleżankami z Koła Gospodyń w Dosinie, na czele z przewodniczącą Koła - Iwoną Garbulińską.
Podczas festynu przygrywał zespół Local Blues Band z Serocka.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i przybycie - zapraszamy na przyszły rok !

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wyniki wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Gminie Serock

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że w dniu 31 maja 2015 roku przeprowadzone zostały wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej w Gminie Serock  - Okręg wyborczy Nr 59, obwód głosowania Nr 59.

W okręgu wyborczym (dwumandatowym) stanowiącym obszar całej gminy do Rady Powiatowej zostały wybrane 2 osoby:

1. Nowakowski Jarosław

2. Pawlak Krzysztof

 

 

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki w Serocku

W dniu 3 czerwca 2015 odbyło się oficjalne otwarcie nowego lokalu Biblioteki w Serocku. W nowo oddanych pomieszczeniach - przy ul. Kościuszki 15 - biblioteka funkcjonuje już od 20 maja br.

Więcej informacji 

Zapraszamy

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

“Moja posesja – moja pasja”, “Mój balkon – moja pasja”- zapraszamy do udziału w konkursie!

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock konkursach na najpiękniejszy balkon “Mój balkon – moja pasja” oraz na najpiękniejszą posesję “Moja posesja – moja pasja”

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić załączoną kartę zgłoszenia i złożyć ją w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2015 roku.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Tel: 22 782-88-39 i 22 782-88-40

 

 • -

Wakacyjna wymiana partnerska młodzieży

W dniach 01-07 czerwca 2015 r. na terenie Miasta i Gminy Serock przebywa grupa młodzieży z Ignaliny ( Litwa ). W ramach wakacyjnej wymiany partnerskiej, w tym samym czasie grupa z Serocka gości w Ignalinie.
Młodzież z Litwy została zakwaterowana w OWL w Jadwisinie. Podczas pobytu czeka na nich mnóstwo atrakcji m.in. wyjazd do Warszawy - zwiedzanie Stadionu Narodowego, ZOO, Starego Miasta oraz gry i zabawy sportowo - rekreacyjne.

W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Józefem Zającem.

Poniżej galeria zdjęć z tego spotkania.

Oto link do przesłanej nam przez miasto Ignalina relacji z pobytu serockiej młodzieży w ich mieście http://www.ignalina.lt/go.php/lit/Ignalinoje-poilsiauja-mokiniu-grupe-is-Lenkijos/10009

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dzień Dziecka w Zegrzu

30 maja br. Strzelnica Piechoty w Zegrzu z okazji Dnia Dziecka zamieniła się w wielki plac rekreacyjno - manewrowy.
Z tej okazji żołnierze i pracownicy wojska z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki i 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego przygotowali mnóstwo atrakcji nie tylko dla najmłodszych, ale także dla całych rodzin.
Dużym zainteresowaniem cieszył się sprzęt wojskowy, a szczególnie czołg PT-91 Twardy z 1. Brygady Pancernej w Wesołej oraz stanowiska strzeleckie z CSŁiI i saperskie z 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia. Pokazy strażaków z naszego Centrum tradycyjnie zgromadziły tłumy dzieci i dorosłych. Było również coś dla fanów gier – w specjalnie przygotowanym namiocie mogli skorzystać ze stanowiska z XBOX-em.
Nie zabrakło dmuchańców oraz innych urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, w pobliżu znajdowały się punkty z watą cukrową i popcornem, do których ustawiały się długie kolejki.
Jednak, nie tylko słodkości zostały przygotowane dla uczestników festynu – w kuchni polowej w mig zniknęła pyszna grochówka wojskowa.
Podczas całej imprezy nad dziećmi czuwali przebrani w bajkowe kostiumy animatorzy, którzy przeprowadzili wiele konkursów z nagrodami, malowali buźki i bawili w rytmie muzyki wszystkie chętne dzieci.
Widzowie obejrzeli pokazy wokalno – taneczne zaprezentowane w czterech blokach artystycznych. Na zielonej scenie wystąpili goście zaproszeni: dzieci z Przedszkola Samorządowego w Zegrzu, zespół wokalno – taneczny „Violinki” ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie, artyści ze Stowarzyszenia Miłośników Skubianki „SMS” oraz tancerki z Formacji Tanecznej „EFEKT” z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Nie zabrakło także podopiecznych Klubu CSŁiI, w krótkich choreografiach zaprezentowały się sekcje taneczne: „4 U JUNIOR”, „4 U” i grupa taneczno – rytmiczna.
Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie na festyn żołnierski z okazji Dnia Dziecka, a wszystkim dzieciom życzymy dużo radości i pogody ducha nie tylko w dniu ich święta!

Tekst: Katarzyna Sobiecka – Tomporowska    
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran, Kinga Wilusz, Katarzyna Sobiecka – Tomporowska
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pierwsza pomoc - „I Ty bądź pomocny”

Straż Miejską w Serocku organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem -„I Ty bądź pomocny”

Szkolenie o charakterze teoretycznym oraz praktycznym poprowadzą profesjonalni, posiadający duże doświadczenie zawodowe ratownicy medyczni  z firmy NEW AGE MEDICS.

Kolejne szkolenie odbędzie się w dniu 14 czerwca 2015 roku o godzinie 10.45 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21, będzie połączone z informacjami  na temat udzielania pomocy dzieciom. Szkolenie zostanie poprzedzone prezentacja multimedialną przedstawiającą informację o wypadkach drogowych oraz skutkach społecznych  Przewidywany czas trwania około 6 godzin i istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia            o uczestnictwie w przedmiotowym szkoleniu – należy zgłosić się do prowadzącego.                       

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zapiszą się na szkolenia, ale zabraknie dla nich wolnych miejsc, będą miały pierwszeństwo w uczestnictwie w kolejnych terminach.  Zapisy na szkolenie odbywają się na bieżąco w siedzibie Straży Miejskiej w Serocku lub telefonicznie (tel. 22 782 88 33)

Pozdrawiam i zapraszam

Komendant Straży Miejskiej w Serocku

Cezary Tudek

Piknik edukacyjny - Serock, 19 czerwca 2015 r.

Serock,  19 czerwca 2015r.  Piknik   godz.  12 00 - 16 00 ,  boisko przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku

Jeśli działasz w obszarze edukacji i oświaty. Chcesz dać się poznać ? Chcesz aby inni Ciebie poznali ?  Jeśli zależy Ci na współpracy i wzajemnym rozwoju oraz stworzeniu silnej reprezentacji wszystkich organizacji eduNGO powiatu legionowskiego to masz ku temu niepowtarzalną okazję !

Fundacja NOVA  Koordynator  projektu " Mazowiecka Sieć Edukacyjna" zaprasza na Piknik Edukacyjny do Serocka w dniu 19 czerwca na godz. 11 00. Piknik odbędzie sie na terenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku, przy ul. Pułtuskiej 68. Na Piknik zaproszone zostaną powiatowe jednostki samorządu Terytorialnego ( JST ) - odpowiedzialne za prowadzenie szkół na każdym etapie kształcenia. Zaproszeni zostaną Wójtowie Gmin, Sekretarze Gmin,  Przewodniczący Rady Gmin, Radni członkowie Komisji Edukacji i Oświaty, Naczelnicy Wydziałów i Referatów odpowiedzialnych za edukacje i oświatę  oraz dyrektorzy, placówek edukacyjnych, pedagodzy, doradcy zawodowi i dydaktycy. Gwarantujemy każdej organizacji miejsce na swobodną prezentację własnej oferty edukacyjnej i możliwość nawiązania licznych kontaktów. 

Projekt  " Mazowiecka Sieć Edukacyjna "  realizowana jest  przez  Federację Inicjatyw Oświatowych   ( Lidera projektu ), Fundację Civis Polonus ( Partnera  projektu )  i Fundację NOVA z Serocka jako Powiatowego Koordynatora. Każda organizacja eduNGO z terenu naszego powiatu może przystąpić do tego projektu.

Zainteresowane  eduNGO  udziałem w Pikniku Edukacyjnym prosimy o możliwe  szybkie przesłanie potwierdzania.

Do 15 czerwca 2015r. drogą elektroniczną na adres : biuro@fundacjanova.pl   prosimy o przesłanie wypełnionego załącznika. Informacje tam zamieszczone zostaną wykorzystane do opracowania zbiorczej oferty edukacyjnej i zostaną wręczone przedstawicielom każdej gminy. Nieobecnym na Pikniku  oferta zostanie doręczona do  urzędu.  

Proszę przygotować również w kilku zdaniach  informację o Swojej organizacji, która zostanie odczytana przez moderatorowi pikniku. Miłym akcentem podkreślającym  obecność  będzie zabranie własnych gadżetów, które zostaną rozdane uczestniczącym w Pikniku  dzieciom z miejscowych szkół. Prosimy również o przygotowanie pojedynczych ofert edukacyjnych z danymi tele – adresowymi  dla odwiedzających  Piknik zainteresowanych  pedagogów.

 

Zaproszenie na obchody Dni Kwitnącej Jabłoni

Związek Sadowników RP i Sołectwo Dębe zapraszają na obchody Dni Kwitnącej Jabłoni !

7.06.2015r. (niedziela) godz. 15:00

 

14:30 symboliczne otwarcie kładki nad drogą wojewódzką w Dębe.

ZAPRASZAMY !!!

 

Życzenia z okazji Dnia Matki

To Ty wycierałaś moje łzy,

gdy nie udał się pierwszy krok

lub zepsuła się ukochana lalka.

To Ty przytulałaś,

gdy świat okazał się zły,

tłumaczyłaś co robić i jak żyć

Ona nas uczy świata i życia, to z Nią robimy pierwsze odkrycia: kwieciste łąki, pąki na drzewach i że przed deszczem schować się trzeba! Brakuje słów, aby naszym Mamom podziękować za matczyną odwagę, cierpliwość, dobroć i zrozumienie.

Wszystkim Mamom, w dniu Ich Święta życzymy samych słonecznych dni, spełnienia marzeń, zdrowia, mnóstwa matczynej wyrozumiałości i miłości.

 

TAAAK się bawił Serock!!!! - czyli radosne Wojciechowe Świętowanie

23 maja, wiosenny deszcz nie ostudził zapału mieszkańców do udziału w Wojciechowym Świętowaniu. Wczesnym popołudniem stawili się tłumnie na stadionie miejskim, który rozkwitł nagle setkami kolorowych parasoli. Stąd, tradycyjnie pod wodzą Świętego Wojciecha i władz miasta, przy akompaniamencie orkiestry dętej, wyruszyli w korowodzie bardzo aktywni mieszkańcy naszej gminy. Ich pomysłowe prezentacje zadziwiały widzów oczekujących na trasie przemarszu. Pojawiły się dzielne krasnale i krasnalki w różnym wieku, muchomorki i biedronki niewielkiego wzrostu, dorodne warzywa pod opieką rodziców i pląsające nimfy w kwietnych wiankach. Maleńkie, bardzo egzotyczne tancerki, młodzi i starsi pasjonaci sportów różnych, sympatycy pewnej wsi - rodem z Westernu, miłośnicy innej wsi – jako „typowe Warszawiaki”, aktywni seniorzy, a ponadto strażacy, automobiliści, motocykliści i wędkarze prosto znad Narwi. Byli też, pszczelarze, tancerze ludowi, formacje wojskowe z różnych epok i harcerskie zastępy. Były auta pełne pasażerów „ze świata polityki”, stowarzyszeni i niestowarzyszeni z różnych stron gminy - mniej lub bardziej zmotoryzowani, na rowerach i pieszo, z transparentami, flagami, kotylionami wielkich rozmiarów, balonami i przede wszystkim w świetnych humorach. Przybycie kolejnych grup uczestników na serocki rynek oznajmiały oklaski i okrzyki podziwu dla korowodowych kreacji.

Oj, miała się kim i czym pochwalić społeczność lokalna w tym rocznicowym korowodzie!

Ta kolorowa, radosna, niepowtarzalna parada była doskonałym początkiem prezentacji osiągnięć serockiej społeczności, po której przyszedł czas na występy sceniczne wychowanków sekcji artystycznych Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz gminnych placówek oświatowych. Poprzedziło ją krótkie powitanie wygłoszone przez Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego i przedstawienie mieszkańcom gości z miast partnerskich Serocka.

Z niekłamaną radością zgromadzona publiczność witała na scenie serockie Talenty wokalne, muzyczne, taneczne i teatralne - zwycięzców licznych konkursów, festiwali i przeglądów oraz ich nauczycieli. Gorąco witał ich również „Strachowyj” z programu telewizyjnego dla dzieci - „Domisie”, który na dobre zagościł już w Serocku. Prowadzący imprezę wojciechową, Dyrektor CKiC w Serocku, Tomasz Gęsikowski, dokonał wręczenia nagrody artyście z zespołu In Canto, Łukaszowi Dziaduszkowi oraz opiekunce zespołu, Mai Radomskiej. Młodzi wokaliści - Joanna Gorczyńska, Klaudia Krawczyk, Julia Pawlak, Kasia Lipska i Łukasz Dziaduszek - wzbudzili swymi występami szczery podziw dla ich rozwijających się artystycznych osobowości. Wielkimi brawami podziękowali widzowie za występ Klaudii Szymańskiej z zespołem szkolnym, z Woli Kiełpińskiej. Pięknym śpiewem i własnym akompaniamentem zauroczyła słuchaczy Zuzanna Misiura. Świetnie zaprezentowały się niezwykłe tancerki z Formacji Tanecznej „Efekt” i Zespołu „Alexia”, a także zawsze wyczekiwany, wszystkim znany i lubiany Ludowy Zespół Artystyczny „Serock”. Występy Dziecięcego Zespołu „Violinki” i Zespółu Wokalnego „Mały Applause” wzbudziły wśród widowni, nie tylko przybyłej z Jadwisina, wielki applause. Urokliwe były prezentacje sceniczne młodziutkich aktorów z Woli Kiełpińskiej, z Zespołu „Małgośki” i 6-letnich egzotycznych tancerek występujących w „Słonecznych rytmach”. Dzięki Grupie VII z Przedszkola Samorządowego w Serocku widzowie mieli okazję przenieść się - choćby wyobraźnią - do „Dżungli”, a "Tęczowe nutki" z Niepublicznego Przedszkola Muzyczka przygotowały występ barwny jak tęcza. Na scenie wystąpiło również Stowarzyszenie Miłośników Skubianki przekonując widzów, że „Warszawa da się lubić”. Przy odrobinie szczęścia można było od warszawskiej kwiaciarki dostać mały bukiecik, a od przystojnego dandysa złoty pierścionek na szczęście – zupełnie jak w piosence, którą usłyszeli widzowie. Piękne stroje, prawdziwy warszawski kataryniarz, prawdziwa papuga i prawdziwi artyści z Joanną Folwarską i rosnącą gwiazdą Anią Malinowską.

Katarzyna Pakosińska, współprowadząca z Tomaszem Gęsikowskim serocką imprezę, wspominając początki swej artystycznej kariery, wyrażała nieukrywany podziw dla serockich artystów.
Kolejnym punktem programu były występy Zespołu „Szafa Gra”. Najlepsze polskie i zagraniczne przeboje, fantastyczne kreacje aktorów wcielających się w role popularnych i uwielbianych przez miliony piosenkarzy czy leaderów znanych zespołów muzycznych, profesjonalizm, brawurowe wykonania – po prostu super show!

Widzowie rozbawieni świetnymi występami, odporni na deszcz i chłód czekali na kolejną porcję rozrywki jakiej dostarczył Kabaret „Pod Wyrwigroszem”. Świetna, ostra satyra polityczna, dowcip kreowanych sytuacji, obnażanie ludzkich kompleksów i skrywanych potrzeb z niezwykłym humorem, doprowadzały widzów do łez ze śmiechu.

Występ gwiazdy wieczoru, znanego wokalisty i muzyka, Mroza, był dopełnieniem niezwykle udanego Wojciechowego Świętowania. Artysta porwał serocką publiczność świetnymi występami, swoją bezpośredniością i życzliwością wobec fanów, którym rozdawał autografy i pozował do selfie.

Świętu Patrona i obchodom 25 lat Smorządnośći towarzyszyły tłumnie odwiedzane stoiska promocyjne Starostwa Powiatowego w Legionowie, Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Przychodni GoldenMed, młodzieży parafialnej oraz liczne stoiska gastronomiczne i handlowe.

Wojciechowe Świętowanie zakończyły wyczekiwane przez mieszkańców i gości fajerwerki.

Dziękujemy Wszystkim za wspólną zabawę!

Zapraszamy do ogladania zdjęć w GALERII

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MUSIC & FASHION DAYS - Zegrze 2015

Serdecznie zapraszamy małych i dużych miłośników mody, muzyki i dobrej zabawy na świeżym powietrzu do udziału w niezapomnianej imprezie wakacyjnej!
W dniach 11-12.07 oraz 15-16.08.2015 na terenie „Hotelu 500” nad Jeziorem Zegrzyńskim odbędzie się I edycja letniego wydarzenia modowo - muzycznego „MUSIC & FASHION DAYS - Zegrze 2015”.
W czasie dwóch wakacyjnych weekendów obiekt przy ulicy Warszawskiej 31A w Zegrzu, (gmina Nieporęt) zamieni się w miejsce tętniące dźwiękami dobrej muzyki, a hotelowe molo przejmie rolę magicznego wybiegu, na którym goście będą mogli podziwiać nie tylko piękne kreacje naszych projektantów, ale również kandydatki do tytułu „MISS LATA 2015”.
Program imprezy skupia się na dwóch aspektach, jakimi są: muzyka i moda.
Zaproszone zostały przede wszystkim zespoły i artyści, którzy wykonują muzykę taneczną - taką, przy której dobrze bawi się każdy, bez względu na zainteresowania i wiek. Zabawę umilą nam koncerny takich gwiazd jak: Cliver, E-mail, Inwox, Bombastic, The Lovers, Oxide, Mateusz Mijał i inni.
Natomiast część modowa, realizowana przy współpracy z butikiem PolscyProjektanci.com, to przede wszystkim gwiazda pokazu - Duet Ewa i Piotr Krajewscy oraz polscy projektanci: MiliMoi ArtGallery, TuTu&Shoes, Raspberry i inni.
Dodatkową atrakcją wydarzenia „MUSIC & FASHION DAYS” są różnorodne animacje na wodzie. Będą to m.in.: podróż motorówką po Zalewie Zegrzyńskim, pokazy sprzętu wodnego, pokaz wyczynowych sportów wodnych, a także akcje promujące bezpieczne zachowanie nad wodą.
Co jeszcze na lądzie? Nie zabraknie miejsca dla Pań, gdzie będą mogły zadbać o swoją urodę i kondycję, a także obejrzeć i zakupić stroje i biżuterię naszych projektantów.
Na najmłodszych czekać będzie miasteczko zabaw dla dzieci oraz szereg animacji. Znajdzie się również coś dla Panów, czyli spora dawka motoryzacyjnych wrażeń. A dla leniwych i kochających korzystać z kąpieli słonecznych przygotowaliśmy leżaki znajdujące się tuż przy brzegu! W związku z tym, że jest to piknik rodzinny - zapraszamy wszystkich! Postaramy się sprostać oczekiwaniom i przygotować atrakcje, które umilą letni pobyt za miastem.
Nie zapominamy też o zwierzętach. Przy okazji pikniku, we współpracy z fundacją oraz schroniskiem dla zwierząt, będziemy promować akcję adopcji psów. Nasze modelki zaprezentują zwierzęta, które przebywają w schroniskach, niecierpliwie wyczekując prawdziwych domów i kochających opiekunów. Może właśnie na tej imprezie znajdziecie czworonożnego przyjaciela na całe życie?

Ważnym elementem naszej imprezy są wybory „MISS LATA 2015”, które odbędą się na terenie „Hotelu 500” nad Zalewem Zegrzyńskim.
Celem konkursu jest wyselekcjonowanie i wypromowanie pięknych kobiet. Warunkiem udziału w wyborach jest ukończenie 18 roku życia - tak więc wszystkie pełnoletnie panie mają szansę zdobyć koronę najpiękniejszej!
Laureatki tego konkursu otrzymają cenne nagrody ufundowane przez naszych sponsorów i partnerów. Podczas trwania konkursu na wszystkie uczestniczki czekają profesjonalne sesje zdjęciowe, a także - dla wybranych - udział w pokazach mody.
Podczas konkursu zostanie wybrana Miss Lata 2015, I i II Wicemiss, Miss Foto, Miss Publiczności, a także Miss Internautów. W jury konkursu zasiądą znawcy kobiecego piękna, a także specjaliści z branży fashion, dziennikarze oraz fotoreporterzy. Na zgłoszenia czekamy od 23 kwietnia do 10 czerwca 2015 r. Aby je wysłać, należy wypełnić formularz znajdujący się na portalu hobby.pl.
Gala Finałowa odbędzie się 15 sierpnia 2015 r.
Szczegółowe informacje dotyczące imprezy „MUSIC & FASHION DAYS – Zegrze 2015” oraz wyborów „MISS LATA 2015” znajdziecie na stronie hobby.pl oraz na Facebooku:
Music & Fashion Days - https://www.facebook.com/musicfashiondays?fref=ts
Miss Lata 2015 - misslata2015.pl

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:
Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski
Starosta Legionowski Jan Grabiec
Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dziennikarzy, blogerów oraz fotoreporterów, a także partnerów, którzy chcą z nami współpracować przy organizacji tego wydarzenia, zapraszamy do kontaktu:
Beata Dubaniewicz – tel. 663 664 440, biuro@LMPromotion.pl

Wyniki głosowania w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Miasta i Gminy Serock

W gminie Serock w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r. wzięło udział 6.612 wyborców spośród 11.416 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 57,92%.

Obwieszczenie w sprawie szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami

Aktwnie w Tradycyjnym Kole Gospodyń Dosin

Wizyta harcerzy

18 kwietnia grupa Globtroterów ze Stowarzyszenia Byłych Harcerzy i Instruktorów  69 WDHIZ Warszawa Mokotów „Czerwone Maki” wyruszyła na powitanie wiosny w pełnym rozkwicie. Tradycyjnie  też - choć nieco późniejszym czasie niż nakazuje zwyczaj – przy okazji „spławiano” do morza Marzannę, kończąc tym samym długie rządy Królowej Zimy. Trasa  wyprawy rozpoczynała się w Zegrzu Południowym prowadząc niebieskim szlakiem wzdłuż Narwi w kierunku zapory w Dębem. W ten sposób pokonano pierwsze 7,5 km. Pożegnanie Marzanny odbyło się przy przekroczeniu korony zapory. W Dębem Globtroterzy powrócili do autokaru   i stamtąd udali się do Dosina.  

W gospodarstwie miejscowego sołtysa pana Jarosława Nowakowskiego odbyła się wspaniała biesiada. Poczęstunek przygotowały Gospodynie z Tradycyjnego Koła Gospodyń pod wodzą pani Marzeny Nowakowskiej. Zarówno włodarz Dosina jak i jego małżonka słyną z gościnności, szczodrości i wypieku wspaniałego i słynnego na całą okolicę  chleba. Pojawiły się również inne smakołyki i produkty lokalne takie jak pierogi pani Krystyny Szczesnej, nalewki pani Celiny Nowakowskiej, ciasta pani Anny Sikorskiej a także rękodzieło pani Anny Cieślak, Magdaleny Gniadek i Anny Matuszewskiej.

Agrotravel 2015

Aktywne Tradycyjne Koło Gospodyń Dosin pod przewodnictwem Marzeny Nowakowskiej. wkłada mnóstwo energii i serca w rozwój lokalnej społeczności, starając się by podejmowane przez nie działania były odzwierciedleniem aktualnych potrzeb. Aby kultywować tradycję gastronomiczne i promować regionalne potrawy Tradycyjne Koło Gospodyń Dosin często bierze udział konkursach kulinarnych, gdzie prezentują własnoręcznie przygotowane specjały, wykonane według starych receptur. Ich znakomitość jest wielka dlatego też, wyroby naszych gospodyń zostały wpisane na listę produktów promujących powiat legionowski. Potwierdzeniem tego udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015.

Majówka

9 maja Tradycyjne Koło Gospodyń Dosin zorganizowało Majówkę, podczas której można było spróbować potraw przygotowanych przez gospodynie. Całość uświetnił występ zespołu SMS ze Skubianki, który swoim śpiewem porywał do tańca.  Swoją obecnością zaszczycił nas ksiądz proboszcz.

 

Serocki Ratusz zaprasza na wystawy

W maju proponujemy Państwu trzy ekspozycje.

Outdoorowa wystawa "25 lat Samorządności" - na 20 planszach przed ratuszem miejskim  mozna przeczytać o dokonaniach Serockiego Samorządu w minionym ćwierćwieczu.

W holu ratusza do 15 czerwca można podziwiac prace Akrim a.k.a. Miry Kośmider w ramach wystawy pt. "Moje klimaty".

Fotoklub Serock zaprasza do obejrzenia fotografii Serocka i okolic z okazji 25 lat Samorzadności pt. "To nasze wspólne dzieło". Autorami fotografii są: Leszek Błachnio, Maciej Maciejewski, Stefan Woźniak oraz Czesław Wroniak oraz Mateusz Łysek

 

25 lat Samorządności

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Moje klimaty"

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"To nasze wspólne dzieło"

 • -
 • -
 • -
 • -

Zmiany w organizacji ruchu w okolicach rynku - 22, 23 i 24 maja 2015

W dniach 22, 23 i 24 maja 2015 r. przy ul. Rynek w Serocku na czas imprezy „Wojciechowe świętowanie” wprowadza się czasową zmianę organizacji ruchu drogowego, która będzie następująca:

-  22 maja 2015 od godz. 14.00
– 24 maja 2015 r. do godz. 8.00

całkowite wyłączenie z ruchu ul. Rynek pomiędzy ul. Kościuszki a ul. 11-go  Listopada (usytuowana scena pomiędzy ul Rynek 17 i 11-go Listopada 8)

 

23 maja 2015 r. od godz. 8.00 do godz. 23.00

- zakaz parkowania i od 14.00 całkowite wyłączenie z ruchu ul. Rynek pomiędzy ul. Poniatowskiego, a ul. Farnej (odcinek przy posesji Rynek od nr  12  do  nr 16)

- zakaz parkowania i od 14.00 całkowite wyłączenie z ruchu ul. Rynek pomiędzy ul. Wolskiego, a ul. Brukową (odcinek przy posesji Rynek od nr  1  do  nr 7)

 

23 maja 2015 r. od godz. 13.30 do godz. 16.30

- wyłączenie z ruchu ul. Kościuszki w części przeznaczonej na miejsca parkingowe /trasa korowodu – prosimy o nie parkowanie pojazdów na całej długości ulicy Kościuszki/

 

Ruch pojazdów w w/w okresie w okolicy Rynku odbywać się będzie ulicami: Kościuszki (wjazd), Poniatowskiego, Św. Wojciecha, Farna, Rynek (przy posesji nr 8 – 11), Brukowa, Retmańska, Zdrojowa, Wolskiego i 11-go Listopada (wyjazd). Mając na uwadze powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o zaparkowanie swoich pojazdów w miejscu innym niż wyłączone z ruchu. Przepraszamy za czasowe utrudnienia w ruchu zapraszając jednocześnie do wzięcia udziału w imprezie.

Komendant

Straży Miejskiej

w Serocku

 

Szczegółowo informacje na temat przebiegu imprezy na stronie Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

BEZPIECZNA GMINA – Straż Miejska rozdaje kamizelki odblaskowe

Od dnia 31 sierpnia 2014 r. został wprowadzony obowiązek noszenia odblasków przez wszystkich pieszych, bez względu na wiek, poruszających się po drodze, po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Pieszym, którzy nie dostosują się do nakazu, grozi grzywna w wysokości do 3 tys. zł. Obowiązek ten nie dotyczy pieszych poruszających się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, po chodniku, czy w strefie zamieszkania, gdzie cała szerokość drogi jest do dyspozycji pieszego, który ma tam pierwszeństwo przed pojazdem.

Jazda na rowerze w kamizelce odblaskowej w Polsce nie jest nakazana. Obowiązek taki istnieje w krajach takich jak Francja oraz Litwa i dotyczy obszaru poza terenem zabudowanym w porze nocnej.

Ale dlaczego mamy stosować się tylko do obowiązków? Czy nie powinniśmy starać się być widocznym użytkownikiem drogi?

Dlatego:
od dnia 25 maja 2015 roku Straż Miejska w Serocku w ramach patrolu terenu gminu poza terenem zabudowanym będzie rozdawać bezpłatnie kamizelki odblaskowe pieszym i rowerzystom.

 

Komendant

Straży Miejskiej w Serocku

Cezary Tudek

 

 

 • -

Wiosenny Serock

Mamy wiosnę, wszystko kwitnie, pachnie bez, słońce świeci coraz jaśniej, a wokół eksplozja zieleni. Zapraszamy do obejrzenia wiosennej galerii zdjęć z gminy Serock.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Serocka Biblioteka nieczynna w dniach 12 - 19 maja 2015 r.

W związku z przeprowadzką Biblioteka będzie nieczynna

w dniach :

12 maja - 19 maja 2015 r.

 

Zapraszamy do nowego lokalu bibliotecznego z siedzibą :

Serock, ul. Kościuszki 15

( wysoki parter w dawnym budynku bankowym)

od 20 maja 2015 r.

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Miasta i Gminy Serock

W gminie Serock w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. wzięło udział 5.554 wyborców spośród 11.326 uprawnionych do głosowania.
Frekwencja wyniosła 49,04%.

Informacja o głośnej próbie syren alarmowych -12.05.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Serock - Szef Obrony Cywilnej Gminy informuje, że  w dniu 12 maja 2015 roku odbędzie się ćwiczenie Renegade.
Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W związku z tym nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

 

 

Największy turnus ochotników w zegrzyńskim Centrum

271 ochotników (w tym 54 kobiet) zostało przyjętych do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu. Przed nimi cztery miesiące intensywnego szkolenia.
Ochotnicy do odbywania służby przygotowawczej stawili się 5 i 6 maja br. zgodnie z kartami powołania. II turnus jest największy pod względem liczby przyjętych osób w historii zegrzyńskiego ośrodka szkolenia. Na początku stawiali się oni na biurze przepustek, gdzie był zorganizowany punkt ewidencji stawiennictwa. Następnie łącznicy zaprowadzili ich do punktu żywienia, później do punktu przyjęcia osób, gdzie potwierdzili swoje dane osobowe, a także zostali ujęci w ewidencji ośrodka, a na za samym końcu czekał na nich punkt logistyczny z m.in. fryzjerem i lekarzem. Tam też pod okiem logistyków, także przymierzali mundury, dopasowywali berety i wojskowe buty. Ostatnim etapem przyjęcia do służby był przemarsz na pododdział, który przez najbliższe miesiące będzie ich drugim domem. „Chęć rozwijania się zawodowo w służbie wojskowej” powiedział Kacper z Komorowa (21l.) zapytany o powód zgłoszenia się na ochotnika do wojska. Natomiast Bartłomiej (23l.) z Morąga podjął tę ważną decyzję, ponieważ było to dla niego: „Spełnienie dziecięcych marzeń. Chęć robienia czegoś wyjątkowego.” Jest to z pewnością dla wielu z nich początek ciekawej i interesującej przygody z wojskiem.
Ochotnicy stali się żołnierzami, otrzymali tytuł elewa i rozpoczęli szkolenie w ramach II w 2015 roku turnusu służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). W ostatnim miesiącu będą mogli składać wnioski o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR. Kolejnym krokiem będzie przysięga wojskowa, której słowa wypowiedzą 3 czerwca br. po ponad trzech tygodniach intensywnego szkolenia.


Tekst: kpt. Krzysztof Baran
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Centrum Medyczne Goldenmed

Centrum Medyczne Goldenmed w Serocku to nowoczesna placówka medyczna. Szczególną troską otoczona została grupa najmłodszych pacjentów, dla których stworzono oddzielną część pediatryczną z wydzielonym kącikiem zabaw dla dzieci, a dla ich mam – pokój dla mamy z dzieckiem.

W Centrum można wykonać szereg badań, między innymi badań laboratoryjnych. Oferowany jest również atrakcyjny pakiet badań z zakresu medycyny pracy.

Centrum otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00 oraz w sobotę w godzinach 8:00-14:00.

Usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

Zawsze aktualne informacje oraz godziny przyjęć lekarzy można znaleźć na stronie www.goldenmed.pl w zakładce „Nasi lekarze”.

Przypominamy o terminach płatności

15 maja br. upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zapłaty kolejnych rat należy uiścić w terminach: do 15 września i 15 listopada br. Wpłat ww. należności można dokonywać u sołtysa wsi, w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji.
 

Mrozu w Serocku !!!

23 maja  - w sobotę, zapraszamy do wzięcia udziału w Wojciechowym Świętowaniu pod hasłem 25 lat Samorządności!!!
O godzinie 15.00 ulicami miasta przejdzie IV korowód, kóry jak zwykle będzie kolorowy i radosny, i  pokaże wszelkie formy aktywności, jakie na przestrzeni minionego ćwierćwiecza miały miejsce w naszej gminie. O godzinie 16.00 na rynku w Serocku rozpocznie się festyn - imprezę poprowadzą Katarzyna Pakosińska i Tomasz Gęsikowski. Na scenie zaś zaprezentują się dzieci i młodzież z terenu gminy, wystąpi Kabaret Pod Wyrwigroszem oraz Zespół Szafa Gra. Wieczorem ok. 21.00 będziemy podziwiać gwiazdę wieczoru Mroza - po godzinnym występie artysty  uczestnicy Wojciechowego Święta obejrzą pokaz fajerwerków. Program imprezy jest bogaty, na rynku oprócz sceny będzie mała gastronomia, stoiska promocyjne z licznymi konkursami i nagrodami, a także mnóstwo atrakcji dla najmłodszych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!
 

 • -

Lekcje ekologiczne w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku

Kwiecień to miesiąc, który z racji obchodów Światowego Dzień Ziemi sprzyjał promowaniu postaw ekologicznych w społeczeństwie. To doskonała okazja aby uczyć i przypominać jak ważna jest dla przyszłości naszej planety segregacja odpadów, a tym samym ograniczanie ilości odpadów trafiających na składowiska.

Właśnie w kwietniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku przeprowadzane były przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa „lekcje ekologiczne”. Uczniowie I, II i III klas Szkoły Podstawowej w Serocku zapoznawali się  m.in. z „Poradnikiem młodego ekologa”, uczyli się jakie rodzaje odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwach domowych podlegają segregacji, a także mieli możliwość poznania się jak długo trwa samoczynny rozkład poszczególnych rodzajów odpadów w środowisku.

Przeprowadzane lekcje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, a przekazane podczas spotkań informacje z pewnością wpłyną  na kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych wśród najmłodszych.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • -

Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia agencji pocztowej w miejscowości Zegrze.

Poczta Polska poszukuje chętnych , którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w Zegrze. Poczta zapewnia : specjalistyczny sprzęt, szkolenie, stałe wynagrodzenia, a przy wyższych obrotach - atrakcyjną prowizję ! Wymagana jest zarejestrowana działalność gospodarcza, dysponowanie prawem do lokalu. Istnieje możliwość uruchomienia agencji w miejscu obecnie prowadzonej działalności handlowo - usługowej.

Więcej informacji : tel. 22 557-96-58
e-mail : Maria.Zawisza@warszawa.poczta-polska.pl

"Wyjątkowa Osobowosć" w SMS Skubianka.

Są wydarzenia, które szczególnie zapadają w pamięć. Dla nas zawsze takim wydarzeniem jest wizyta naszych przyjaciół z Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Laskach.

Ale ostatni weekend był szczególny i to z kilku powodów. W sobotę oprócz wspólnych zabaw, śpiewania, rozmów i serdeczności miało miejsce kolejne spotkanie w cyklu „Wyjątkowa Osobowość”. Tym razem Wyjątkową Osobowością była Siostra Agata z Lasek, osoba niezwykła która od wczesnej młodości wiedziała ze jej powołaniem życiowym jest praca z niewidomymi i w pełni się tej pasji poświęciła. Z zapartym tchem a i czasem łzą wzruszenia w oku słuchaliśmy jej pięknych opowieści o pracy w Ośrodku w Laskach, radościach kiedy kolejni podopieczni nabywają nowych umiejętności, o wieloletniej pracy z niewidomymi w Indiach gdzie mimo bardzo trudnych warunków udało się stworzyć azyl dla osób pokrzywdzonych przez los, a i czasem przez najbliższych, gdyż w ośrodku w Bangalore przebywały także dzieci oślepiane przez rodziców żeby skuteczniej żebrały. Każda historia przepełniona była niesamowitym szacunkiem dla drugiego człowieka, dla tego jakim jest, bez względu na niepełnosprawność czy sytuację w jakiej się znalazł. Przepiękna lekcja miłości, pokory, wytrwałości w pokonywaniu trudności, a wszystko opowiedziane z radością, humorem i niespożytą energią, jaką Siostra mogłaby obdzielić setki osób i jeszcze by jej nie wyczerpała.

W sobotę miał także miejsce trening przed naszym wspólnym  III Biegiem Wojciechowym w kategorii Nordic Walking. I mimo że dla większości dziewczynek z Lasek było to pierwsze doświadczenie z tym sportem, nie miały najmniejszych trudności z szybkim jego opanowaniem. Czasem wręcz trudno było uwierzyć, że są to osoby niedowidzące czy niewidome. Po raz kolejny dziewczynki pokazały, że jak się czegoś bardzo chce to nie ma przeszkód. I tak też było podczas niedzielnych zawodów, gdzie z uśmiechem i pełnym zaangażowaniem wspólnie pokonaliśmy trasę 5 km. Przykro było się rozstawać, ale z pewnością niebawem znów się spotkamy, żeby cieszyć się swoją obecnością i wspólnie przeżywać nowe doświadczenia. Dziękujemy i do zobaczenia.

 

Beata Bieniek SMS

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Listy dla Ziemi - akcja edukacyjna

14 kwietnia 2015 roku, wystartowała trzecia edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Listy dla Ziemi. Organizatorem akcji jest Fundacja Ekologiczna ARKA, a włącza się w nią wiele gmin, z terenu całej Polski, w tym Miasto i Gmina Serock. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 250 samorządów, ponad 3 tysiące szkół i przedszkoli i prawie 300 tysięcy dzieci i młodzieży. Do końca kwietnia uczniowie w całej Polsce będą pisali listy dla Ziemi. Temat przewodni to ograniczenie ilości odpadów oraz ekokonsumpcja, a zatem kwestie bardzo istotne dla przyszłości naszej planety. Dzieci i młodzież najpierw wezmą udział w lekcjach tematycznych, a następnie w formie listów dla Ziemi przedstawią swoje pomysły na to, jakie działania może podjąć każdy z nas na etapie zakupów i konsumpcji, by zmniejszyć ilość śmieci trafiających na wysypiska i do zakładów przetwarzających butelki, puszki czy makulaturę.

W naszej gminie do akcji włączyły się wszystkie placówki oświatowe. Spośród najciekawszych listów, które zostaną wybrane przez nauczycieli szkół i przedszkoli, a następnie dostarczone do 8 maja 2015 roku do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wybrane zostaną komisyjnie najpiękniejsze „Listy dla Ziemi” w kategoriach: przedszkole, szkoły podstawowe klasy 0-3 oraz 4-6, a także w kategorii gimnazjum. Autorzy najciekawszych listów zostaną nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Dodatkowo z każdej szkoły najładniejszy list zostanie przesłany do Fundacji ARKA, gdzie spośród nadesłanych listów jurorzy wybiorą 100 listów, z całej Polski, które wezmą udział w konkursie internetowym prowadzonym na Facebooku.

Akcja „Listy dla Ziemi” organizowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Nie bądź jednorazowy” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Środowiska, a Partnerem Merytorycznym jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • -

Zapraszamy do udziału w IV Korowodzie podczas Wojciechowego Świętowania!!!

Zapraszamy do udziału w korowodzie podczas “Wojciechowego świętowania” w dniu 23.05.2015r. W tym roku Święto Patrona Serocka św. Wojciecha obchodzimy w połączeniu z 25 - leciem Samorządu, dlatego wszystkich uczestników korowodu  zapraszamy do zaprezentowania dorobku i wszelkiej aktywności minionego 25 - lecia.

Aby wziąć udział w korowodzie nalezy wypełnić formularz i dostarczyć ten dokument do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35 lub przesłać skan drogą mailową na adres biuro@kultura.serock.pl

Formularz zgłoszenia do pobrania

Inauguracja Wojciechowego Świętowania w Serocku

W minioną niedzielę w Serocku odbyła się inauguracja  obchodów Święta Patrona Serocka - pokornego biskupa, przyjaciela władców, bogobojnego misjonarza, męczennika Kościoła – św. Wojciecha. Jak co roku, w okolicach wspomnienia  św. Wojciecha, w Serocku rozpoczęliśmy Wojciechowe Świętowanie, zakończymy je 23 maja podczas festynu na serockim rynku

Sportowo

W serockim kościele odprawiono uroczystą Mszę świętą w intencji mieszkańców, a potem publiczność zgromadziła się na serockim rynku, by kibicować osobom biorącym udział w III Biegu Wojciechowym. Amatorzy sportu stanęli na starcie kilku dystansów: biegu na 10 km, nordic walking oraz biegu rodzinnego. Konkurencjom towarzyszyła przede wszystkim dobra zabawa oraz dopingowanie  w pokonywaniu kolejnych kilometrów. Wśród uczestników biegu nalezy wymienić gości szczególnych  - grupę dzieci niewidzących i niedowidzących z Lasek, które wzięły udział w marszu nordic walking. We wszystkich dyscyplinach łącznie wystartowało ok. 300 osób. Każdy z uczestników dostał pamiątkowy medal. Zwycięzcy zaś otrzymali medale, statuetki, puchary i nagrody ufundowane przez sponsorów. Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz wyników biegów znajdują się na stronie www.osir.serock.pl pod linkiem http://www.osir.serock.pl/redir,index?wiecej=5067&wiecej_news=1

 

 • -

Ekologicznie

19 kwietnia na serockim rynku działało edukacyjne EKOstoisko Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Organizacja stoiska miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Miasta i Gminy, wzbogacanie wiedzy o pozytywnym wpływie wszelkich działań proekologicznych, propagowanie idei recyklingu, prawidłowej segregacji odpadów i właściwego postępowania z elektro-odpadami. W stoisku przeprowadzane były konkursy ekologiczne – każdy kto wziął w nich udział otrzymał ekoupominek. Ekoupominki mogły odebrać także osoby, które przyniosły do stoiska zużyte baterie i nakrętki od butelek plastikowych. Ponadto wszyscy, którzy wcześniej dostarczyli do MGZGK w Serocku zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i otrzymali kupon mogli odebrać sadzonki roślin. Sadzonki roślin ufundowała firma ZUK Ogrody Dominik Goźliński

Kulinarne wsparcie imprezy zapewniły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Maryninie, Tradycyjnego Koła Gospodyń Dosin oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Skubiance, które przygotowały eko-smakołyki m.in. domowe ciasta, chleb ze smalcem, pierogi, nalewki oraz przepyszną grochówkę,

Kulminacja obchodów Wojciechowego Świętowania odbędzie się 23 maja (sobota) na serockim rynku – czeka nas mnóstwo atrakcji, wśród których należy wymienić barwny korowód ulicami miasta, występy Kabaretu pod Wyrwigroszem, zespołu Szafa Gra, Gwiazdą wieczoru będzie tego dnia Mrozu! Zapraszamy do Serocka!!!

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przerwa w dostawie wody dla Jadwisina

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w godzinach 8:00 - 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców wsi Jadwisin. Jednocześnie w związku z prowadzonymi pracami wodociągowymi nastąpą utrudnienia w ruchu drogowym w okolicach szkoły podstawowej.

Po zakończeniu prac wodociągowych nastąpi płukanie wodociagu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Gminne inwestycje - kolejne podpisane umowy

W dniu 14 kwietnia br. podpisana została umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Manko z Serocka na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy punktów świetlnych w miejscowości Dębinki. Zakres opracowania ma obejmować budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Nr 180413W, na całym jej odcinku tj. od drogi powiatowej nr 1805W do końca nawierzchni asfaltowej. Dokumentacja obejmować będzie również budowę oświetlenia przy zabudowaniach zlokalizowanych przy przedłużeniu tej drogi – aż do granic gminy oraz przy ul. Leśnej w Serocku.

W dniu 17 kwietnia br. podpisana została umowa z firmą Zakład Usług Budowlanych Inwokan Tomasz Mianowski z Wyszkowa na realizacje zadania pod nazwą „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku”. Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacji grawitacyjno – tłocznej z przepompownią ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi do pierwszej studzienki na działce od strony kanału w ulicach: Zielona, Nodzykowskiego, Skargi, Kuligowskiego, Milewskiego, Oleńki, Sadowa, pułtuska, Krasińskiego oraz na terenie działki nr ewid. 53 i 96 obr. 07 w Serocku. Budowa przedmiotowej kanalizacji potrwa do połowy sierpnia br.. Koszt jej wykonania wyniesie blisko 1,85 mln złotych. W celu uzyskania szczegółowych informacji o zakresie robót przewidzianych w projekcie budowlanym oraz terminach budowy kanalizacji w poszczególnych ulicach, zachęcamy do kontaktu z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji pod nr tel. 022 782 88 18.

W dniu 17 kwietnia br. podpisana została również umowa z firmą SAFEGE S.A.S Parc de I`II e Oddział w Polsce na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dosin, Skubianka i Jachranka w ramach zadania Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock, budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa góra- Dosin – Skubianka – Jachranka – Izbica. W ramach niniejszego zamówienia opracowany zostanie projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jasnej w Jachrance wraz z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi oraz projekt budowy sieci w rejonie ulic: Letniej, Jesiennej, Borowej, Wspólnej, drogi gminnej Nr 180425W (droga przez wieś Jachranka, równoległa do ul. Zegrzyńskiej), Ustronnej, Zachodniej, Kuny Leśnej, Szczęśliwej, Dosińskiej, Zegrzyńskiej, Maciejki, Zielone Wzgórze, Perłowej, Sportowej, Turkusowej, Nasturcji, Pięknej, Brzozowej i Przygody wraz z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi.  Projekt będzie obejmował sieć kanalizacyjną o długości ok. 12 km, 4 pompownie ścieków i ok. 360 przyłączy kanalizacyjnych (wartość szacowana). Koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wyniesie blisko 190 tyś zł.

Budowa oświetlenia na ulicy Radziwiłła w Serocku

W ubiegłym tygodniu zakończone zostały prace budowlane przy budowie oświetlenia na ulicy Radziwiłła w Serocku. Nowe oświetlenie powstało na odcinku od ronda u zbiegu ulic Warszawskiej i Radziwiłła do końca zabudowań realizowanych na terenie zlokalizowanym na rogu ulic Wyzwolenia i Radziwiłła. W ramach inwestycji wybudowane zostało 20 punktów świetlnych wyposażonych w oprawy  LED o mocy 51W.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pierwsza pomoc - kolejne bezpłatne szkolenie w ratuszu 26.04.2015

Straż Miejską w Serocku organizuje bezpłatne szkoleniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem:

„I Ty bądź pomocny”

Szkolenie o charakterze teoretycznym oraz praktycznym poprowadzą profesjonalni, posiadający duże doświadczenie zawodowe, ratownicy medyczni  z firmy NEW AGE MEDICS.

Kolejne szkolenie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21, które będzie połączone z informacjami  na temat udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych. Szkolenie zostanie poprzedzone prezentacja multimedialną przedstawiającą informację o wypadkach drogowych oraz skutki społeczne  Przewidywany czas trwania około 6 godzin i istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w przedmiotowym szkoleniu. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń., Natomiast osoby, które zapiszą się na szkolenia, a zabraknie wolnych miejsc, będą miały pierwszeństwo w uczestnictwie w kolejnych terminach  Zapisy na szkolenie odbywają się na bieżąco w siedzibie Straży Miejskiej w Serocku lub telefonicznie.

Pozdrawiam i zapraszam

Komendant Straży Miejskiej w Serocku

Cezary Tudek

 

 

Nowy portal "Rodzina po godzinach" !

Atrakcje, wycieczki, zajęcia po godzinach – to tylko niektóre z zakładek, jakie znaleźć można na nowym portalu turystycznym dla rodzin z dziećmi z terenu Powiatu Legionowskiego.

Rodzinapogodzinach.pl to portal informacyjno-rekreacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą dowiedzieć się o wydarzeniach odbywających się w powiecie legionowskim i jego okolicy. Na portalu można również wyszukać miejsca zarówno gastronomiczne, jak i noclegowe, dedykowane specjalne rodzinom z dziećmi. Dzięki nowemu portalowi organizacja urodzin dla dziecka oraz znalezienie oferty zajęć dodatkowych nie stanowi już problemu. Przedstawione są tam również propozycje wycieczek, na które można wybrać się ze swoimi pociechami.

Skąd pomysł na stworzenie tego typu portalu?

- Pomysł narodził się spontanicznie. Jestem mamą dwóch chłopców i jak większość rodziców staram się jak najaktywniej spędzać z nimi czas. Tak się akurat złożyło, że w tym roku nie chciałam po raz kolejny organizować urodzin dla jednego z nich w domu. Siedząc kolejną godzinę w poszukiwaniu niedrogiego i odpowiedniego miejsca, gdzie atrakcje dla siebie znajdzie zarówno siedmio, jak i dziesięciolatek, przyszło mi do głowy, że o wiele łatwiej byłoby,gdyby informacje o tego typu miejscach znajdowały się na jednej stronie. I tak powstał pomysł na portal rodzinapogodzinach.pl – opowiada Anna Przybyła założycielka portalu.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w chwili obecnej to jedyny portal skupiający w jednym miejscu tak wiele przydatnych informacji dla rodzin z dziećmi,mieszkających na terenie powiatu legionowskiego, serdecznie zapraszamy do odwiedzania tej strony.

Więcej na www.rodzinapogodzinach.pl

 • -

19.04.2015 r. - nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu w okolicach serockiego rynku

W dniu 19 kwietnia 2015 r.  na terenie miasta Serocka z okazji odbywającego się „III Biegu Wojciechowego” wprowadza się czasową zmianę organizacji ruchu drogowego, która będzie następująca:

od godz. 08.00 do godz. 16.00

- całkowite wyłączenie z ruchu ul. Rynek pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. 11-go  Listopada / usytuowan start i meta zawodów/

od godz. 10.00 do godz. 16.00

- wyłączenie z ruchu ul. Kościuszki w części przeznaczonej na miejsca parkingowe /trasa biegu – prosimy o nie parkowanie pojazdów na całej długości ulicy Kościuszki/

Ruch pojazdów w w/w okresie w okolicy Rynku odbywać się będzie ulicami: Kościuszki (wjazd) i 11-go Listopada (wyjazd). Jednocześnie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dojeździe do miejsca zamieszkania, o czym na bieżąco będą informować strażnicy miejscy w dniu imprezy oraz telefonicznie pod nr 603 – 873 – 290 lub (22) 782 72 92. Szczegóły dotyczące imprezy i biegów na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. Mając na uwadze powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o zaparkowanie swoich pojazdów w miejscu innym niż wyłączone z ruchu. Przepraszamy za czasowe utrudnienia w ruchu zapraszając jednocześnie do wzięcia udziału w imprezie.

Komendant
Straży Miejskiej
w Serocku

 

 • -

5. rocznica katastrofy smoleńskiej

W tym roku przypada już 5. rocznica katastrofy polskiego samolotu rządowego, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się pod Smoleńskiem. Tego dnia oficjalna delegacja państwowa Rzeczypospolitej Polskiej leciała na uroczystość upamiętnienia pomordowanych w 1940 roku. Wśród członków delegacji był prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie - Ryszard Kaczorowski, wszyscy najwyżsi dowódcy Sił Zbrojnych, ordynariusze polowi i naczelni kapelani Wojska Polskiego trzech wyznań, parlamentarzyści, ministrowie, rodziny ofiar katyńskich. Zginęli wszyscy pasażerowie samolotu wraz z załogą - razem 96 osób. Była to dla Nich ostatnia droga.
Mimo upływu czasu, wspomnienie tej tragedii, budzi ogromne emocje.
Pamiętamy.
 

"Seroccy Katyńczycy" oraz "Zagłada Katyńska" - zapraszamy na wystawy

Przed siedemdziesięciu laty, w kwietniu 1940 r. władze sowieckie  dopuściły się niespotykanej zbrodni ludobójstwa, mordując tysiące polskich oficerów i policjantów. Dla Polski była to ogromna strata, bowiem ofiary te, to w większości oficerowie rezerwy reprezentujący różne inteligenckie zawody. Pojęciem zbrodnia katyńska  obejmowano nie tylko zagładę oficerów z obozu w Kozielsku w Lesie Katyńskim, ale również jeńców z obozów w Starobielsku i w Ostaszkowie, bowiem dopiero od niedawna znamy miejsca ich pomordowania i pochowania - w Charkowie i w Miednoje koło Tweru. Zbrodnia została ujawniona w kwietniu 1943 r., gdy odkryto zbiorowe groby w Katyniu, przeprowadzono ekshumację i zidentyfikowano część ofiar. Niemcy nadali temu wymiar propagandowy, zarówno w prasie jak i w specjalnym kilkusetstronicowym wydawnictwie książkowym. Jedną z osób, które odegrały ważną rolę w upublicznieniu tej sprawy i nadaniu jej właściwego wymiaru, był - rodzinnie związany z ziemią serocką - sekretarz Polskiego Czerwonego Krzyża, Kazimierz Skarżyński, autor pierwszego obszernego „Raportu z Katynia”. Pochodził on z rodziny długoletnich właścicieli dóbr Popowo koło Serocka (w podziemiach kościoła w Popowie pochowany jest jego ojciec Henryk Skarżyński właściciel majątku Jedwabno oraz stryj Stanisław, dziad Edmund i pradziad Tomasz Skarżyńscy).
Przez dziesiątki lat o zbrodni tej się nie mówiło i nie pisało, a jeśli już to fałszywie przypisując mord Niemcom. Próby pisania prawdy były gorliwie wymazywane przez cenzurę, nie tylko w tekstach pisanych przez historyków, ale nawet z nekrologów. Była jednak w pamięci rodzin i znajdowała miejsce w inskrypcjach  nagrobnych na wielu polskich cmentarzach. Dwa przykłady tego znalazły się też na serockim cmentarzu – Katyń na grobie Urbańskich i Maciejewskich oraz Starobielsk na grobie Głowackich. Zbrodnia katyńska, to wielotysięczna lista pomordowanych - 4410 jeńców z obozu w Kozielsku, 3811 jeńców z obozu w Starobielsku  oraz 6314 jeńców z obozu w Ostaszkowie. Niemal każda większa miejscowość w Polsce ma na tej liście swoich bohaterów. Wśród nich jest również miasto i gmina Serock z listą 10 osób związanych z Serockiem czy to z racji urodzenia w tym mieście lub którejś z sąsiednich miejscowości, czy też przez fakt dłuższego w nich zamieszkiwania. Lista ta nie obejmuje licznej grupy absolwentów Szkoły Podchorążych Łączności w Zegrzu oraz byłych oficerów Centrum Szkolenia Wojsk Łączności, z wyjątkiem majora Pilcha, który jako lekarz był przez szereg lat blisko związany nie tylko ze środowiskiem lokalnym Zegrza, ale też i całej gminy. Najwięcej osób urodziło się w Serocku – 5, w Jadwisinie – 1 i w Wierzbicy -1. Najstarszy urodził się w 1893 r. najmłodszy w 1908 r. W przypadku osób urodzonych w Serocku mamy przede wszystkim przedstawicieli starych rybackich rodzin, od wielu pokoleń osiadłych w mieście:  Andrzejczaków, Głowackich i Uniewiczów. Z nich tylko Mieczysław Głowacki po studiach powrócił do Serocka, podejmując pracę jako lekarz weterynarii, ale tuż przed wybuchem II wojny światowej i on wyprowadził się na Kresy.  Chaim Inwentarz reprezentuje dość liczną w Serocku, bo liczącą 40 % mieszkańców, społeczność żydowską.
 
 
Oficerowie Wojska Polskiego.

Ryszard Robert Bock  porucznik rezerwy. Urodził się 8 września 1906 r. w Warszawie. Był synem lekarza Konrada Adolfa Bocka, kapitana Wojska Polskiego i jego pierwszej żony Modesty z Bieleckich. Ojciec osiadł w Serocku w 1924 r. i pracował tu jako lekarz aż do wybuchu II wojny światowej. Był tu postacią powszechnie znaną, m.in. w środowisku szkolnym, pełnił bowiem przez wiele lat funkcję członka dozoru szkolnego, a w latach 1934-36 funkcję prezesa. Wybudował w 1931 r. dom zachowany do dziś, w którym po 1945 r. był Ośrodek Zdrowia z izbą porodową, następnie umieszczono tu sale lekcyjne na czas remontu szkoły, później ośrodek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a obecnie mieści się tu Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku. W czasie II wojny światowej bohater przebywał w Warszawie, był więźniem Pawiaka i 31.12.1943 r. został przez Niemców rozstrzelany w publicznej egzekucji na ulicy Towarowej. Jego drugi syn Wojciech Bock był lotnikiem w Wielkiej Brytanii i zginął w czasie lotu bojowego nad Niemcami.
Ryszard Bock ukończył gimnazjum w Pułtusku w 1925 r. oraz wydział prawa na Uniwersytecie Warszawskim w 1933 r. Był absolwentem Szkoły Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu. W 1933 r. został mianowany podporucznikiem, z przydziałem do 1 baonu telegraficznego, a następnie na dowódcę plutonu łączności w 3 dywizjonie artylerii konnej. Ćwiczenia rezerwy odbył w latach 1934-36, po których w 1937 r. awansował na porucznika rezerwy. Pracował jako sędzia, ostatnio jako prezes Sądu Grodzkiego w Sierpcu. Więzień  obozu w Starobielsku. Zamordowany w Charkowie.

Mieczysław Marian Głowacki podporucznik rezerwy. Urodził się w Serocku  8 października 1908 r. Był synem Stanisława i Bronisławy z Chojeckich. Ojciec  był początkowo rybakiem i retmanem, a następnie został przedsiębiorcą m.in. właścicielem tartaku i okazałej kamienicy w Rynku. Był jednym z najznamienitszych obywateli Serocka, długoletnim radnym Rady Miejskiej w Serocku, ławnikiem u boku burmistrza Józefa Jasiobędzkiego oraz przez wiele lat prezesem dozoru szkolnego. W czasie II wojny światowej został aresztowany przez Niemców i zamordowany w obozie koncentracyjnym Buchenwald w 1942 r.
Mieczysław Głowacki był uczniem gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie. W 1935 r. ukończył studia weterynaryjne na Uniwersytecie Warszawskim i podjął pracę w rodzinnym Serocku jako weterynarz. Z jego inicjatywy w 1937 r. w serockiej szkole powstało koło PCK.
Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim w 1934 r. a po odbyciu ćwiczeń rezerwy w 18 pułku artylerii lekkiej, uzyskał w 1935 r. stopień podporucznika. Później otrzymał przydział do 29 pułku artylerii lekkiej. W 1938 r. lub na początku 1939 r. przeniósł się do Sokółki. We wrześniu 1939 r. został zmobilizowany przez Ośrodek Zapasowy w Grodnie. Był więźniem obozu w Starobielsku. Zamordowany został       w Charkowie.
 
Chaim Boruch Inwentarz podporucznik rezerwy. Urodził się 14 grudnia 1896 r. w Serocku. Był synem Judy kupca i Fraidy z Rozenowiczów.  Miał rodzeństwo: brata Arona Jankiela, siostrę Bajlę Fajgę, która w 1902 r. poślubiła  serockiego kupca Chaima Lejba Kułakiera (w latach 30. mieszkali w Warszawie przy ulicy Krochmalnej) oraz siostrę Surę, od 1924 r. żonę Symchy Binema Malewiaka kupca z Mławy, który po ślubie zamieszkał w Serocku i razem z żoną był właścicielem domu przy ul. Warszawskiej 39. W II poł. XIX w. członkowie tej rodziny mieszkali nie tylko w Serocku, ale też we wsi Dębe. Chaim studiował medycynę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie oraz był uczestnikiem obrony Lwowa w 1918 r., a później wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Zdemobilizowany z wojska w 1921 r. w stopniu podporucznika. Medycynę ukończył na Uniwersytecie Warszawskim i podjął pracę jako lekarz w Warszawie. We wrześniu 1939 r. miał przydział do kadry zapasowej 9 Szpitala Okręgowego w Brześciu Litewskim. Więzień obozu w Kozielsku. Zamordowany w Katyniu w 1940 r.  Zidentyfikowany przy ekshumacji w 1943 r. pod nr 1172, dzięki zachowanej oficerskiej książeczce żołdu.

Marian Janicki porucznik rezerwy kawalerii. Urodził się 15 września 1900 r. w Wierzbicy koło Serocka. Był synem Konstantego i Eleonory z Kowalskich. Matka pochodziła z jednej z najdłużej osiadłych i szanowanych rodzin w tej miejscowości. Jako uczeń gimnazjum w Pułtusku  i członek Polskiej Organizacji Wojskowej uczestniczył w listopadzie 1918 r. w rozbrajaniu wojsk niemieckich w Pułtusku i powiecie pułtuskim
Jako ochotnik wstąpił do WP i w szeregach 4 pułku ułanów walczył w 1919 r. na froncie litewsko-białoruskim, a w 1920 r. pod Wilejką, Rakowcem, Kalenkowiczami i nad Berezyną.
W 1924 r. ukończył Państwową Szkołę Mierniczą w Warszawie i zamieszkał w mieście Lipno. W 1925 r. otrzymał stopień podporucznika, a kolejny awans na porucznika w 1932 r. W 1927 r. odbył  ćwiczenia rezerwy w 5 pułku ułanów zasławskich w Ostrołęce, a w 1930 r. jako dowódca plutonu zwiadowców konnych ćwiczenia w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.
We wrześniu dostał się do niewoli sowieckiej. Był więźniem obozu w  Kozielsku. Zamordowany w Katyniu. Zidentyfikowany w czasie ekshumacji w 1943 r. pod nr 3213. Przy jego zwłokach znaleziono m.in. pozwolenie na broń, kwit depozytowy, kwit zastawny, kwit kasowy oraz 2 kartki z zapiskami.

Witold Piasecki  kapitan służby stałej. Urodził się 18 września 1896 r. w Serocku. Był synem Kazimierza, właściciela gospodarstwa rolnego i Leokadii z Kuklińskich. Ojciec w 1925 r. był zastępcą burmistrza i członkiem Komitetu Budowy Szkoły. W 1918 wstąpił do Wojska Polskiego, do Legii Akademickiej. Ukończył Szkołę Podchorążych w Warszawie,  otrzymując nominację na stopień  podporucznika w 1919 r. W latach 1919-1921 służył w 36 pułku piechoty Legii Akademickiej. Za męstwo w wojnie polsko - bolszwickiej 1920 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany na stopień porucznika. Od 1925 r. służył w Korpusie Ochrony Pogranicza, w 11 i 14  baonie. W 1934 r. ukończył Wyższą Szkołę Intendentury. Awans na kapitana uzyskał w 1935 r. We wrześniu 1939 r. miał przydział  jako oficer informacyjny 4 Dywizji Piechoty. Więzień obozu w Starobielsku. Zamordowany w Charkowie. Jego brat por. Józef Piasecki zginął we Francji.

Kazimierz Pilch major służby stałej. Urodził się 4 marca 1899 r. we Lwowie. Był synem  Franciszka i Franciszki z domu Stodolak. Uczestnik wojny 1920 r. Ukończył medycynę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1927 - 1939 r. pracował jako lekarz w Centrum Wojsk Łączności w Zegrzu. W 1930 r. otrzymał stopień kapitana, a w 1938 r. awans na majora. Bardzo aktywnie działał w  kole Rodziny Wojskowej oraz PCK.
Internowany w obozie w Kozielsku. Zamordowany w Katyniu. Wymieniony na liście transportowej NKWD z 14 IV 1940. Zidentyfikowany przy ekshumacji  w 1943 r. pod nr 2798. Przy jego zwłokach znaleziono: kartę mobilizacyjną, legitymację odznaczeniową    odznaki 1 baonu telegraficznego oraz list kapitana Stanisława Kozickiego z Zegrza stwierdzający kupno samochodu.

Ryszard Urbański porucznik rezerwy. Urodził się 30 stycznia 1899 r. w Jadwisinie koło Serocka.  Był synem Jana leśniczego w dobrach księcia Macieja Radziwiłła i Wandy z domu Ślusarz. Jako uczeń Seminarium Nauczycielskiego uczestniczył w listopadzie 1918 r. w rozbrajaniu Niemców w Warszawie. W 1919 r. w składzie 3 pułku ułanów walczył na froncie litewsko-białoruskim. W czasie wojny 1920 r. brał udział w operacji kijowskiej, a następnie podczas odwrotu tego pułku walczył z Litwinami pod Sejnami i Druskiennikami. W 1925 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie i został kierownikiem szkoły w Starynie pow. Nowogródek. W 1929 r. został mianowany podporucznikiem rezerwy i otrzymał przydział na dowódcę plutonu w 78 pułku piechoty w Baranowiczach. W 1939 r. dostał awans na porucznika. Internowany w obozie w Kozielsku. Został zamordowany w Katyniu 17 lub 19 kwietnia 1940 r. Zidentyfikowany w czasie ekshumacji w 1943 r. pod nr 3220, dzięki zachowanej legitymacji urzędniczej. Żona, Zofia z Żukowskich, z trzema córkami została zesłana do Kazachstanu, skąd wróciła w marcu 1946 r. i na pewien czas zamieszkała u rodziny w Serocku.
Jego młodszy brat ppor. Tadeusz Urbański z 2 batalionu Warszawskiej Brygady Obrony Narodowej poległ 12 września 1939 r. pod Rynią niedaleko Serocka i został pochowany na cmentarzu w Wieliszewie. Patriotyczne tradycje kontynuował siostrzeniec Artur Maciejewski ps. Ryś, jeden z przywódców młodzieżowej antykomunistycznej organizacji podziemnej, działającej na terenie powiatu pułtuskiego, w 1949 r. skazany na 10 lat ciężkiego więzienia.

Decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego, podczas uroczystości obchodów katyńskich w dniach 9 – 10.11.2007 r. oficerowie zamordowani w Katyniu, Miednoje i Charkowie zostali pośmiertnie mianowani nako lejne stopnie wojskowe.

 

Policjanci Policji Państwowej.

Kazimierz Andrzejaczek posterunkowy Policji Państwowej. Urodził się w Serocku 21 sierpnia 1904 r., Pochodził z jednej z najstarszych rodzin serockich i był synem Józefa rybaka i Marianny z  Zalewskich. We wrześniu 1939 r. służył w komendzie Powiatowej Policji w Stanisławowie. Więzień Ostaszkowa. Zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje.

Feliks Sobolewski posterunkowy Policji Państwowej. Urodził się 18 maja 1899 r. w Pułtusku, syn Feliksa i Marianny z Wiesiołków. Uczestnik wojny 1920 r. Wstąpił do policji w 1922 r. Początkowo służył w powiecie puławskim, a następnie w latach 1927 - 1933 pełnił służbę na posterunku w Serocku. Mieszkał tu razem z żoną Anastazją z Balcerkiewiczów, a w Serocku urodzili się ich dwaj synowie: Ryszard Edmund w 1930 r. oraz Aleksander Andrzej w 1933 r. Później został przeniesiony na posterunek w Obrytem pow. pułtuski. We wrześniu 1939 r. służył w Mińsku. Więzień obozu w Ostaszkowie. Zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje.

Jan Uniewicz starszy przodownik PP. Urodził się 4 lipca 1893 r. w Serocku. Podobnie jak Andrzejaczek był przedstawicielem jednej z najstarszych rodzin serockich. Był synem Antoniego i Emilii z Siemińskich. Uczestnik wojny 1920 r. Po demobilizacji wstąpił do policji i przez wiele lat służył w posterunkach w powiecie mławskim. We wrześniu 1939 r. był komendantem posterunku w Kuczborku koło Żuromina. Więzień obozu w Ostaszkowie. Zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje. Odznaczony Medalem Niepodległości oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego, podczas uroczystości obchodów katyńskich w dniach 9-10.11.2007 r. Policjanci Policji Państwowej zostali pośmiertnie mianowani na stopień aspiranta Policji Państwowej.

Opracowanie merytoryczne
dr Sławomir Jakubczak

 

Od 8 kwietnia zapraszamy na wystawy:
- na serockim rynku wystawa poświęcona Serockim Katyńczykom
- w ratuszu zaś,  wystawa pt. " Zagłada Katyńska".

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Serocku

Od 2007 roku dzień 13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
W 1940 roku funkcjonariusze NKWD rozstrzelali ok. 4400 polskich jeńców wojennych z obozu w Kozielsku, ok. 3800 jeńców z obozu w Starobielsku i ok. 6300 jeńców z obozu w Ostaszkowie uznanych za wrogów władzy sowieckiej. Te masowe zabójstwa dokonane przez NKWD określono symbolicznie jako Zbrodnię Katyńską. Przez dziesiątki lat temat zbrodni był tematem tabu. Dopiero 13 kwietnia 1990 r., po pięćdziesięciu latach, władze Związku Radzieckiego przyznały się do dokonania największej zbrodni na jeńcach wojennych w czasie II wojny światowej.
W 2010 roku gmina Serock przystąpiła do akcji Stowarzyszenia Parafiada „Katyń… ocalić od zapomnienia”. W trakcie obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej – w kwietniu 2010 roku, w gminie Serock posadzone zostały dęby, upamiętniające siedem osób – oficerów Wojska Polskiego i Policjantów Policji Państwowej – pochodzących lub związanych z gminą Serock. Jedną osobę upamiętnili kombatanci z Ostrołęki przez posadzenie dębu w Ostrołęce. W 2011 roku posadzone zostały kolejne dwa dęby pamięci.

W 2015 roku przypada już 5 rocznica katastrofy polskiego samolotu rządowego, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się pod Smoleńskiem. Tego dnia oficjalna delegacja państwowa Rzeczypospolitej Polskiej leciała na uroczystość upamiętnienia pomordowanych w 1940 roku. Wśród członków delegacji był prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski, wszyscy najwyżsi dowódcy Sił Zbrojnych, ordynariusze polowi i naczelni kapelani Wojska Polskiego trzech wyznań, parlamentarzyści, ministrowie, rodziny ofiar katyńskich. Zginęli wszyscy pasażerowie samolotu wraz z załogą – razem 96 osób. Była to dla Nich ostatnia droga. Mimo upływu czasu, wspomnienie tej tragedii, sprzed 5 lat, budzi ogromne emocje. Uczcimy również ich pamięć.

12.kwietnia w Serocku odbyły się uroczyste obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej pod hasłem "Katyń 1940 - Ocalić od zapomnienia". O godz. 11.00 w kościele parafialnym w Serocku odprawiona została uroczysta msza św. O godz.12.00 na rynku w Serocku odbył się Apel Pamięci z udziałem kompanii honorowej z CSiŁ w Zegrzu, nastepnie pod tablicą, upamiętniającą poległych w walce o wolność zostały złożone wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. 13 kwietnia w Centrum Kultury i Czytelnictwa miał miejsce wykład dr Jolanty Załęczny pt. "Pamięć o Katyniu". Uroczystościom towarzyszyły wystawy poświęcone katyńczykom: na rynku oraz wystawa w ratuszu pt. Zagłada Katyńska", którą można zwiedzać do 24 kwietnia

Ref. KS

          

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Możliwość nieodpłatnego odpracowania zadłużenia za zajmowany lokal mieszkalny

Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku informuje, że weszło w życie Zarządzenie nr 56/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19.03.2015 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto i Gmina Serock, w formie świadczenia rzeczowego.
Zarządzenie to daje osobom  mającym zadłużenie za zajmowany lokal możliwość nieodpłatnego odpracowania długu powyżej 1000 zł.
Dług mogą odpracować najemcy lub osoby zajmujące lokale mieszkalne bez tytułu prawnego oraz wspólnie z nimi zamieszkujące osoby pełnoletnie i odpowiedzialne solidarnie za zapłatę czynszu lub odszkodowania.
Osoby zainteresowane taką formą uregulowania należności mogą uzyskać dokładne informacje na ten temat w Miejsko- Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej ul. Nasielska 21 pok. 9.
 

Przerwa w dostawie wody dla wsi Jachranka

W dniu 9.04.2015 r. w godzinach 8:00 - 15:00 nastapi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców wsi Jachranka zasilanych w wodę z ulicy Zegrzyńskiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Życzenia wielkanocne

Niech Święta Wielkanocne przyniosą wszystkim

radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.

Nikomu niech nie zabraknie ciepła bliskich

przy wielkanocnym stole

I chwili wytchnienia od zgiełku codzienności.

A spokój niech pozostanie na poświąteczne dni.

 

           Przewodniczący Rady Miejskiej                  Burmistrz Miasta i Gminy Serock

                     Artur Borkowski                                               Sylwester Sokolnicki

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - nota informacyjna

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że w związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, w dniach od 1 do 22 kwietnia 2015 r. prowadzone są konsultacje społeczne wstępnej wersji dokumentu. Strategia oraz formularz do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej projektu: omw.um.warszawa.pl oraz na stacja-konsultacja.pl.
Nasza gmina znalazła się w gronie 72 gmin tworzących Obszar Metropolitalny Warszawy. Obecnie stoimy przed niepowtarzalną szansą zdefiniowania wspólnych potrzeb wszystkich jednostek samorządu terytorialnego współtworzących ten obszar oraz wypracowania kierunków jego rozwoju. Dlatego też gorąco zachęcamy mieszkańców do zaangażowania się w proces opracowywania Strategii oraz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych.
Głównym celem opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030  jest wskazanie pożądanych kierunków rozwoju tj. wypracowanie wspólnej misji i wizji obszaru oraz wskazanie strategicznych kierunków działań, które umożliwią ich realizację. Dokument stanowić będzie narzędzie do planowania strategicznego oraz upowszechniania wiedzy o działaniach podejmowanych w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
Wstępny dokument Strategii powstał w oparciu o sporządzony raport z Diagnozy Obszaru Metropolitalnego Warszawy, a także na podstawie wyników warsztatów strategicznych organizowanych w różnych miastach obszaru, w których udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, środowiska nauki i biznesu. Strategia uwzględnia także wyniki głosowania internetowego, w którym udział mógł wziąć każdy mieszkaniec gmin tworzących metropolię warszawską.
Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 jest opracowywana w ramach projektu „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Informacje o projekcie dostępne są na stronie www.omw.um.warszawa.pl.
 

Ekokupon za elektroodpady

Zapraszamy wszystkich do Ekostoiska - już po raz trzeci zapraszamy do odwiedzenia naszego EKOstoiska, w czasie Pikniku Ekologicznego zorganizowanego w dniu 19 kwietnia 2015 roku, w godzinach 1000 - 1400na rynku miejskim w Serocku.

 • W ekologicznym stoisku będą mogli Państwo uzyskać informacje na temat prawidłowego zagospodarowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a także wziąć udział w konkursach ekologicznych, nagradzanych ekoupominkami.
 • Każdy, kto w dniach od 30 marca do 17 kwietnia, przyniesie do Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21 elektroodpady, otrzyma kupon, który będzie mógł w stoisku promocyjnym zamienić na sadzonkę oraz ekoupominek.
 • Ekoupominkami nagradzani będą również wszyscy, którzy przyniosą do stoiska zużyte baterie i plastikowe korki od butelek PET.
 • Podczas Pikniku Ekologicznego będą mogli Państwo posmakować eko – smakołyków, które jak co roku zapewnią panie z Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie gminy.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • -

Spotkanie Wielkanocne w Skubiance

25 marca w Skubiance odbyło się tradycyjne Spotkanie Wielkanocne. Gospodyni wydarzenia  - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Skubance Małgorzata Bilińska przywitała gości, wśród których znaleźli się Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, Proboszcz Parafii Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej ks. Andrzej Marchlewski, Ks. kan. Mieczysław Zdanowski, przedstawiciel MODR Teresa Krzyczkowska,  przewodniczące, a także czlonkinie Kół Gospodyń w Dosinie i Maryninie, radni Rady Miejskiej w Serocku oraz liczni mieszkańcy Skubanki i okolicznych miejscowości.

Burmistrz przywitał wszystkich gości i złożył życzenia wielkanocne uczestnikom spotkania. Ksiądz proboszcz poświęcił przygotowane przez gospodynie pokarmy i zaprosił do degustacji przepysznych potraw wielkanocnych. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, wśród wiosennych dekoracji, starannie przygotowanych przez gospodarzy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Motyw Wielkanocny - wystawa w ratuszu

Zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej gminnego konkursu plastycznego pt. „Motyw Wielkanocny”. Jego organizatorem, jak co roku, było Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Wyeksponowane w serockim ratuszu dzieła przedszkolaków i uczniów szkół z terenu gminy budzą zachwyt swą pomysłowością i precyzją wykonania. Kolorowe kartki świąteczne narysowane przez przedszkolaki, żółciutkie, okrągłe kurczaczki, zajączki z plasteliny czy tektury, włóczkowe czy gliniane baranki, barwne pisanki i strzeliste palmy zapowiadają nadchodzącą Wielkanoc.

Wyniki konkursu TUTAJ

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Amarantowe sznury wyróżniające dla żołnierzy Centrum

Za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w 2014 roku w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności RP Minister Obrony Narodowej wyróżnił Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki tytułem honorowym "Przodująca Instytucja Wojskowa".
W uroczystości uczestniczył Zastępca Szefa Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ pułkownik Paweł Mizerski, Zastępca Komendanta 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego podpułkownik Adam Skiba, Proboszcz Parafii Garnizonowej w Zegrzu ks. major Kryspin Rak oraz żołnierze i pracownicy wojska zegrzyńskiej „kuźni łącznościowców”. To wyjątkowe przedsięwzięcie prowadził major Cezary Semeniuk, a kompania honorowa, poczet flagowy i sztandarowy wystawiona została przez batalion zabezpieczenia CSŁiI.
 „Chciałbym wyraźnie podkreślić, że na ten tytuł zapracował cały stan osobowy Centrum i to wasza rzetelna służba i praca złożyła się na ten sukces. Mogę stwierdzić że działalność szkoleniowa i wysiłek organizacyjny jaki wkładamy w codzienną służbę i pracę został dostrzeżony oraz doceniony przez naszych przełożonych.... Przyznanie Centrum honorowego tytułu przodującej instytucji WP to z jednej strony duży nasz sukces, ale to przede wszystkim wyzwanie do dalszej działalności – po prostu ten tytuł jest zobowiązujący. Powinniśmy być świadomi, że dużo trudniej jest potwierdzić słuszność przyznania takiego tytułu. W związku z powyższym oczekuję dalszego zaangażowania całego stanu osobowego Centrum w realizację kolejnych zadań” – powiedział Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik Ireneusz Fura.
Następnie wręczył zebranym żołnierzom Centrum amarantowe sznury wyróżniające. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów CSŁiI.
Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dostaliśmy wyróżnienie w VII edycji Dorocznej Nagrody FRDL

Kapituła Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przyznała Urzędowi Miasta i Gminy w Serocku wyróżnienie za projekt: „To barbarki Robota” - warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu”.
Ceremonia wręczenia wyróżnień za budowanie demokracji lokalnej w Polsce poprzez lokalne inicjatywy kulturalne za lata 2013 – 2014  miała miejsce w Warszawie, dnia 20.03.2015 r.

W tym roku, zapraszamy Państwa na IV edycję warsztatów na podgrodziu już 12 lipca.

 • -
 • -
 • -

Kolejne ulice oświetlone

Zakończono prace budowlane przy budowie oświetlenia na ulicy Sadowej i Oleńki w Serocku.
O kolejne 19 punktów świetlnych wzbogaciła się gminna sieć oświetlenia ulicznego w wyniku realizacji inwestycji związanej z budową oświetlenia na ulicy Sadowej i Oleńki w Serocku. Zainstalowane lampy LED-owe o mocy ok. 51W oświetlają odcinki ulic o długości ponad 0,5 km.  

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Wiosna powitana w Serocku

Tradycyjnie, wiosna pojawia się w Serocku na zaproszenie przedszkolaków.
W tym roku powitały ją kolorowymi motylkami, kwiatkami na patykach, usmiechami zielonych żabek, dźwiękami gwizdków i piszczałek. Niosły na serockie molo Marzanę, a nawet dwie, by symbolicznie wrzucić je do Narwi i tym samym wypędzic zimę na dobre. Bardzo radosnemu powitaniu wiosny towarzyszyło zaćmienie słońca, które dzieci obserwowały przez specjalną folię.

Dziękujemy serockim przedszkolakom.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

8 Pułk Piechoty pod Olszynką Grochowską

6 lutego roku pańskiego 1831 wielkie poruszenie. Do Warszawy dotarła wiadomość od Prefekta z Łomży, że w granice Królestwa Polskiego wkraczają Wojska Rosyjskie. Ogłoszono alarm i zaczęto przygotowywać się do obrony. Armia Królestwa ustępująca liczebnie wojskom Cara Rosji, została zgromadzona na przedpolach Warszawy i przygotowuje się do walnej rozprawy. 8 pułk, jako regiment drugiej brygady piechoty w drugiej dywizji piechoty Królestwa Polskiego, stanął w gotowości i ruszył w rejon koncentracji na Grochowie. Armia Cara pod dowództwem Gen. Dybicza przekroczyła granicę w 8 punktach. Korpus Ks. Szachowskiego poruszał się traktem kowieńskim (pierwsza bita, nowoczesna droga wybudowana na terenie Polski – odpowiednik dzisiejszej autostrady), który biegł przez Łomżę, Ostrołękę, Pułtusk, Serock i dalej do Warszawy. 23 lutego oddziały Ks. Szachowskiego docierają do Serocka i zbliżają się do mostu na Narwi, którego broni 4-ty batalion 8-go pułku piechoty liniowej. Padają pierwsze strzały. Lód na rzece jest mocny, Rosjanie próbują po lodzie obejść obrońców. Postrzegłszy zagrożenie batalion w porządku wycofał się w stronę Modlina.
Szachowski od północy, a Dybicz od wschodu naciera na Pragę. Korpus Krukowieckiego zatrzymuje Szachowskiego w dwudniowej bitwie pod Białołęką (24-25 lutego 1831). W tym samym czasie na podwarszawskim Grochowie, Wojsko Polskie pod dowództwem gen. Chłopickiego odpiera Dybicza. Wśród obrońców Warszawy nie zabrakło rekonstruktorów z Borowej Góry.
Jak co roku mieszkańcy Pragi oddali hołd naszym przodkom za złożoną daninę krwi w obronie honoru i ojczyzny. Podczas uroczystej zbiórki w Dworku Chłopickiego dokonano przeglądu oddziałów. Uroczystość ta w świetle wydarzeń na Ukrainie, miała bardzo dużo silnych akcentów patriotycznych. Potem rekonstruktorzy wspólnie z mieszkańcami udali się do Olszynki Grochowskiej, gdzie odtwarzano elementy bitwy. Rekonstrukcja Bitwy pod Olszynką Grochowską zawsze jest robiona z wielkim rozmachem. W tym roku walczyło 300 żołnierzy piechoty, 80 kawalerzystów i 8 armat. Dzięki staraniom organizatorów stworzono wspaniałą atmosferę, która pozwoliła nam wszystkim na chwilę przenieść się do roku 1831. Przebieg bitwy można śledzić na facebooku 8 puku piechoty (www.facebook.com/8pp.ksiestwa). Szczególnie polecamy film, który był emitowany w telewizji chińskiej.
Poczuć atmosferę historii może każdy, nasze stowarzyszenie zaprasza wszytkach chętnych do wspólnej zabawy. Kontaktować można się z nami przez facebooka www.facebook.com/8pp.ksiestwa lub na e-maila kfalk@poczta.onet.pl. Zapraszamy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Serockie Gospodynie nagrodzone na Toruńskich Targach Turystycznych

15- 16 marca 2015  roku w Centrum Targowym „PARK" w Toruniu odbyła się   V edycja Targów Turystycznych  „WYPOCZYNEK"  2015. Organizatorami targów były Targi Toruńskie Sp.z o.o. oraz Urząd Miasta Torunia

Targom tradycyjnie towarzyszył TORUŃSKI FESTIWAL SMAKÓW,  którego opiekunem merytorycznym był znawca kuchni staropolskiej – profesor Jarosław Dumanowski. Prezentacje kulinarne, degustacje i spotkania ze znawcami tradycji kulinarnych warsztaty kulinarne oraz liczne wykłady przypomniały zwiedzającym smak polskiej kuchni regionalnej.
W tegorocznych targach wzięły udział panie z czterech Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Serock – z Dosina, Marynina, Skubianki a także przedstawicielki  gospodarstw agroturystycznych z Jadwisina , Łachy oraz Ludwinowa Zegrzyńskiego. Serockie gospodynie przywiozły mnóstwo smakołyków. Panie z Tradycyjnego Koła Gospodyń Dosin przygotowały drożdżowe pierogi z kapustą, sernik na kruchym spodzie oraz chleb żytni. Koło Gospodyń Wiejskich Dosin proponowało zwiedzającym : pagórki mazowieckie, zlepieńce z soczewicą oraz kotlety ziemniaczane. Koło Gospodyń ze Skubianki serwowalo m.in. sernik gotowany, smalec z warzywami oraz pierogi po żydowsku. Koło Gospodyń z Marynina zachwyciło zwiedzających bogatą ofertą nalewek, ciastem drożdżowym „na noc” oraz domowymi wypiekami. Na serockim stoisku można było również posmakować naparu ze świeżej mięty oraz skosztować placków ziemniaczanych.. Goście stoiska otrzymywali ulotki z przepisami wymienionych potraw i obiecali spróbować swoich sił w przygotowaniu tych smakołyków w domu. Pyszne jedzenie oraz barwny - wielkanocny wystrój stoiska przyciągały rzesze zwiedzających, którzy przy okazji degustacji smakowitych potraw, mieli możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną naszej gminy.

Serockie Gospodynie oraz Panie z gospodarstw agroturystycznych zostały nagrodzone już po raz kolejny -  komisja w składzie Jan Oleksy – dziennikarz Gazety Nowości, Jarosław Dumasowski – profesor UMK w Toruniu oraz Aleksandra Kleśta-Nawrocka- Szefowa Ruchu Slow Food Gruczno przyznała naszym paniom  Wyróżnienie za Walory Smakowo-Turystyczne stoiska i wręczyła szklaną statuetkę toruńskiego anioła.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Torunia, Polska Organizacja Turystyczna oraz Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.

Toruńskie Targi Turystyczne Wypoczynek cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co roku przybywa coraz więcej wystawców a stoiska odwiedza coraz więcej gości.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kambodża - znana i nieznana

Od 16 marca do 3 kwietnia zapraszamy na wystawę fotografii podróżniczej autorstwa Katarzyny i Marka Stor, która prezentowana będzie w serockim ratuszu.

 • -
 • -
 • -

Turniej Wiedzy Pożarniczej z udziałem serockich uczniów

W legionowskim ratuszu, 13.03.2015 r., odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Konkurs, w którym wzięli udział między innymi uczniowie szkół z terenu gminy Serock, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Organizatorem etapu powiatowego był Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Informacja przygotowana przez portal Nowodworska24 - TUTAJ

Gminne konkursy językowe, czyli z językiem obcym przez świat

 10.03.2015 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej odbyły się dwa Gminne Konkursy Językowe:
- Gminny Konkurs Języka Niemieckiego - „Z niemieckim przez świat”
- Gminny Konkurs Języka Angielskiego - „Z angielskim przez świat”
   W konkursach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. Konkurencja była duża. Uczestnicy musieli wykazać się dużą znajomością języka niemieckiego lub angielskiego, a także wiedzą kulturoznawczą o państwach niemiecko i angielskojęzycznych.
   Przegranych nie było. Każdy uczestnik konkursu wykazał się dużą wiedzą i został uhonorowany nagrodą.

Najwyższe wyniki uzyskali:
język niemiecki
- Jakub Wilusz (Gimnazjum Zegrze),
- Karolina Głowacka (Gimnazjum Wola Kiełpińska),
- Mateusz Szmit (Gimnazjum Wola Kiełpińska).
język angielski
- Jan Kurtycz (SP Wola Kiełpińska),
- Mikołaj Gołebiowski (SP Wola Kiełpińska),
- Katarzyna Sukiennik (Gimnazjum Serock),
- Dawid Szczepankowski (SP Wola Kielpińska)

Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy konkursu
Agata Augustyniak
Dorota Piwowar
 

 

 • -
 • -

„Dzień Logistyki i Portów Lotniczych”

12 marca 2015 roku w Powiatowym Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych odbył się Dzień Logistyki i Portów Lotniczych

Młodzież z Technikum Logistycznego  i Technikum Eksploatacji Portów i Terminali przygotowała program skierowany do uczniów klas trzecich gimnazjów i zaprosiła gimnazjalistów z terenu powiatu legionowskiego i pułtuskiego.  Zainteresowanie ofertą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku przekroczyło wszelkie oczekiwania –  w ogromnej hali sportowej wszystkie miejsca  zostały zajęte.  Program , przygotowany przez uczniów PZSP obejrzeli gimnazjaliści z : Gimnazjum w Dzierżeninie, Gimnazjum nr 3 w Legionowie, Gimnazjum nr 4 w Legionowie, Gimnazjum w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek w Legionowie, Gimnazjum w Łajskach, Gimnazjum w Serocku, Gimnazjum w Somiance oraz Gimnazjum w Woli Kiełbińskiej.

Dzień Logistyki i Portów Lotniczych otworzyła Dyrektor PZSP Beata Leszczyńska , która powitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Tomasz Lisowski – Kierownik referatu Edukacji Powiatu Legionowskiego, Alicja Melion – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, radni Powiatu Legionowskiego – Janina Osińska i Sebastian Sikora oraz Michał Kamiński – przedstawiciel Portu Lotniczego w Modlinie. 

Cele tego przedsięwzięcia to m.in. promocja dwóch kierunków kształcenia: technik eksploatacji portów i terminali oraz technik logistyk, a także przekonanie gimnazjalistów do wyboru szkoły, która zapewnia zdobycie atrakcyjnego zawodu.

Program przygotowany przez uczniów PZSP był bardzo bogaty i obejmował: prezentację rekwizytów potrzebnych do pracy