Rotator zdjęć

Główna treść strony 2018

Raport z konsultacji społecznych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem opracowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku dotyczącym przebiegu konsultacji społecznych towarzyszących procedurze uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, obejmującego tereny w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem. W treści raportu zawarto sprawozdanie z poszczególnych spotkań oraz wypracowane przez uczestników opinie i postulaty dotyczące przyszłego przeznaczenia tego terenu.

Informujemy, że wersja papierowej raportu dostępna jest w siedzibie Urzędu w pok. nr 51.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom poszczególnych etapów konsultacji. Dzięki Państwa aktywności mogliśmy pozyskać obszerny materiał, który będzie pomocny podczas prac nad projektem miejscowego planu.

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje, które odbędzie się w dniu 05.02.2018 r. o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

wstecz